his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 101 - 150 of 738
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Arvidsson, Emma
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Marknadsföringsetik: Unga konsumenters reaktioner på könsdiskriminerande marknadsföring2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En ständig konkurrens har gjort att det för företag gäller att utforma marknadsföring som uppmärksammas mer än andras, vilket medfört att de improviserar och ibland går över etiska riktlinjer. Könsdiskriminerande inslag är ett resultat av dessa improvisationer och det har ur samhällsperspektiv bidragit till ökat våld och en negativ syn på dagens idealkropp, samtidigt som det ur ett företagsperspektiv kan leda till att en negativ attityd skapas till marknadsföringen. På grund av dessa problem är det av stor betydelse för företag att anpassa sin marknadsföring efter konsumenters reaktioner, genom att lyssna på dem kan det nämligen utformas marknadsföring som är positiv för både företag och konsumenter.  

  Med syftet att undersöka hur unga konsumenter i åldrar mellan 18 och 25 år reagerar på könsdiskriminerande inslag i reklamfilmer, genomfördes två öppna gruppintervjuer med fem respektive åtta konsumenter. Av intresse var inte endast konsumenters reaktioner, utan även vilka följder inslagen kan få för de företag som använder dem i sin kommunikation.

  Som teoretisk grund för uppsatsen finns information om vad som framkommit under tidigare undersökningar av hur konsumenter reagerat på könsdiskriminerande inslag, men även vad det är för regler som gäller vid användning av inslagen samt hur konsumenter uppmärksammar den marknadsföring de exponeras för. Makro- och mikromålkedjorna används även, för att kunskap ska fås angående hur företag bör fastlägga kommunikationssatsningar för att lyckas med dem.  

  Undersökningen visar att de unga konsumenterna inte anser att det är lämpligt att använda sig av könsdiskriminerande inslag i sin marknadsföring. Stor skillnad kan ses på reaktioner vad gäller sexistisk respektive schabloniserande marknadsföring, då de blir mycket starkare vid sexistiska reklamfilmer där ohälsosamma ideal används för att öka försäljningen. Det kan konstateras att användningen på kort sikt straffar sig för företag då konsumenter ogillar reklamfilmen, men även på lång sikt då det resulterar i försämrat varumärke.

  På grund av de negativa påföljder könsdiskriminerande inslag resulterar i kan det rekommenderas till företag att inte använda sig av dem, utan andra marknadsföringsknep bör hittas för att fånga uppmärksamhet. Om företag trots allt behöver använda sig av sexistiska inslag bör det samband som finns mellan produkt och modell framgå bättre, för att en negativ attityd inte ska skapas på grund av missuppfattning.

 • 102.
  Arvidsson, Erica
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Jansson, Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Det gränslösa arbetet inom akademin: En kvalitativ studie om hur högskolelärare upplever det gränslösa arbetet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I och med utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik har gränserna för var och när arbetet kan utföras suddats ut. Arbetet har med andra ord blivit gränslöst. Även om det möjliggör flexibilitet över arbetstiderna, valfrihet gällande platsen för var arbetet kan utföras samt en ökad kontroll över arbetet kan det också leda till överbelastning och arbetsrelaterad stress, som i sin tur kan ha en negativ inverkan på arbetslivsbalansen och därmed välbefinnandet. Det kan i förlängningen även påverka organisationen negativt då det kan yttra sig genom minskad produktivitet, sjukfrånvaro och personalomsättning, vilket är förenat med ökade kostnader. Som lärare inom akademin finns långtgående möjligheter att förlänga arbetsplatsens tid och rum till följd av utbredningen av informations- och kommunikationsteknik, varpå den här studien behandlar högskolelärares upplevelser av det gränslösa arbetet och hur det kan inverka på hälsan.

  Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka högskolelärares upplevelser av det gränslösa arbetet inom akademin för att öka förståelsen för hur det gränslösa arbetet kan inverka på hälsan och därmed öka förståelsen för på vilket sätt det kan vara en friskfaktor eller riskfaktor.

  Metod: Då föreliggande studie syftade till att fånga enskilda individers upplevelser, tankar och beskrivningar avseende deras arbetssituation i det gränslösa arbetet på ett nyanserat sätt, valdes en kvalitativ metod. Insamlingen av empirisk data gjordes genom tio individuella semistrukturerade intervjuer på en högskola i Sverige.

  Slutsatser: Studiens resultat påvisar att det sociala stödet är viktigt i ett gränslöst arbete och kan bland annat bidra till att stressfyllda perioder upplevs som mindre krävande. Att ständigt vara tillgänglig kan däremot påverka hälsan negativt i och med den upplevda stressen som följer med tillgängligheten via e-post. Vidare tyder resultatet på att egenkontroll och frihet i arbetet både kan vara en risk- och friskfaktor beroende på hur gränsdragningar gentemot det övriga livet sker, vilket kan bero på individens egna krav och karriärutsikter, liksom glädjen till sitt arbete. Det innebär att den individuella gränsdragningsförmågan blir fundamental i ett gränslöst arbete.

 • 103.
  Arvidsson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Andersson, Emma
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Johansson, Frida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Kundmötet: Ur kundens synvinkel2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kundservice är en viktig faktor i dagens samhälle och har blivit ett sätt att särskilja sig från sina konkurrenter på marknaden. Personalens bemötande har en stor betydelse för om kundens upplevelse av besöket är positivt eller negativt. Agerandet från personalens sida gentemot kunden kan ha den avgörande rollen om kunden väljer att komma tillbaka till butiken eller inte.

  Syftet med denna rapport är att se hur kunden vill bli bemött av personalen i en modebutik. Det finns många studier som behandlar hur personalen bör bete sig mot kunderna, men få studier som förklarar hur kunden vill bli bemött av personalen i en butik. Rapporten belyser även om det finns skillnader i hur kunden vill bli bemött i en butik beroende på butikens prisklass.

  Undersökningen byggde på en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Enkätundersökningen genomfördes via enkätverktyget Enalyzer genom det sociala nätverket Facebook samt utanför de två utvalda modebutikerna, MQ och Gina Tricot. I undersökningen deltog 124 kvinnliga respondenter i olika ålderskategorier.

  Resultatet i undersökningen har visat att personalens bemötande har en betydande roll för respondenterna. Resultatet visade även att det fanns både likheter och skillnader i hur kunden vill bli bemött av personalen i de båda butikerna. De likheter resultatet visade var att få ett hej från personalen var lika viktigt för respondenterna oavsett butik. Det framgick även att ett leende och ögonkontakt från personalen hade lika stor betydelse i de båda butikerna. De skillnader som resultatet visade var att det finns olikheter kring vilka egenskaper respondenterna värdesätter högst hos en säljare på MQ och på Gina Tricot. På MQ värdesätter respondenterna kunskap som den viktigaste egenskapen hos en säljare medan de på Gina Tricot anser att vara glad är den viktigaste egenskapen.

 • 104.
  Assarsson, Therese
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Sellgren, Matilda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Adolfsson, Olivia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Produktivitetsmodellen: Hur kan detaljhandelsbutiker arbeta med produktivitet och lönsamhet med hjälp av denna modell2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 105.
  Auruskeviciene, Vilte
  et al.
  Kaunas University of Technology, Lithuania.
  Radon, Anita
  University of Borås, Sweden.
  Abraha, Desalegn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Reardon, James
  University of Northern Colorado, USA.
  Vida, Irena
  University of Ljubljana, Slovenia.
  Consumer Decision Model of Intellectual Property Theft in Eurasia Markets2015Inngår i: 15th EBES conference, Jan 8-10, Lisbon, Portugal, 2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 106.
  Auvinen, Julia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Norrbin, Cornelia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Antaganden vid värdering av goodwill2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 107.
  Avdic, Adna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Brodd, Andreas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Hållbarhetsredovisning i kommuner: En studie som jämför kommuner i Västra Götaland2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag arbetar allt fler företag och organisationer utifrån CSR-aktiviteter eftersom det är någonting allmänheten kräver mer och mer, att företag och organisationer ska ta hänsyn till miljön och samhället. Kommunala verksamheter skiljer sig ifrån företag och har ingen tvingande lag om att upprätta en hållbarhetsrapport. Eftersom att hållbarhetsrapporterna är mer tillämpbara på företag blir det svårt för kommunala verksamheter att införa detta. De kommunala verksamheterna har olika intressentgrupper att beakta där de två viktigaste är politiker och invånare. På grund av att det råder informationsasymmetri mellan kommuner och dess intressenter har de skyldighet att ge ut information för att minska denna.

  Studien syftar till att göra en undersökning av kommuner i Västra Götaland för att se hur de arbetar med hållbarhetsredovisning och om de enbart redovisar den ekonomiska aspekten eller även den miljömässiga och den sociala utifrån Tripel Bottom Line. Syftet är också att se till vilka intressenter hållbarhetsredovisningen riktar sig till men även att bidra med en större förståelse för hållbarhetsredovisning i kommunal verksamhet.

  Genomförandet av studien har gjorts genom kvalitativa interjuver där sex kommuner har intervjuats och sammanlagt nio informanter har bidragit med information för att besvara studiens syfte. Det inhämtade empiriska materialet har mynnat ut i en analys som är i relation till den teoretiska referensramen som i sin tur har lett fram till slutsatsen.

  Studien har kommit fram till att kommuner gör lite olika när de följer upp och analyserar sina resultat men att de alla utgår ifrån de social, miljömässiga och ekonomiska dimensionerna. Det förekommer dock svårigheter när kommuner skall analysera sina nyckeltal för att se vad exempelvis ökad sjukfrånvaro beror på då det inte finns ett generellt tillvägagångsätt för kommuner att använda sig av. Studien har även kommit fram till att en kommun har en mängd olika intressenter men att dessa intressenter värderas olika.  

 • 108.
  Azrak, Nadim
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Dierkes, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Hur uppfattar entreprenören professionalisering av management?: En studie om förstagångsentreprenören ur ett psykologiskt perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När en entreprenör startar sitt företag är tankarna ofta inte hur stort företaget kommer att bli eller hur hanteringen av management kommer att se ut. Med ett växande företag tillkommer antalet anställda och managementfrågorna bli allt större. Entreprenören är också sällan utbildad inom management och med ett växande företag kan okunskapen och ibland brist på intresse för management väcka frågan om professionalisering. Ur ett organisationsperspektiv anses professionalisering vara gynnsamt för företag, men hur ser entreprenören på processen?

  Syfte: Detta arbete undersöker förstagångsentreprenörens uppfattning kring professionaliseringsprocessen av management ur ett psykologiskt perspektiv, för att skapa en djupare förståelse för ämnet. Det psykologiska perspektiv som undersöks i arbetet är entreprenörens egenskaper och motivationer.

  Metod: Studien använder sig av den kvalitativa forskningsmetoden och sex intervjuer har genomförts.

  Slutsats: Efter att entreprenörerna analyserats utifrån “The Theory of Achievement Motivation” och “The Locus of Control Theory”, resulterade det i att alla entreprenörer anser processen vara nödvändig i ett växande företag. Däremot visar resultaten också att entreprenörer som uppvisar ett kontrollbehov och behov av makt att detta försvårar processens genomgång. Entreprenörer utan kontrollbehov anser det vara skönt att slippa bära på så mycket ansvar själv. Eftersom alla entreprenörer visar ett behov av prestation skulle ändå samtliga entreprenörer genomgå processen för att gynna företag, om entreprenören vill att företaget ska växa.

 • 109.
  Babawi, Sadeer
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Güner, Johannes
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  DIGITALISERING INOM BANKSEKTORN: Hur uppfattar svenska storbanker och FinTech bolag de möjligheter och hot som uppkommer i samband med den ökande digitaliseringen?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: En stor del av den svenska ekonomin vilar på den svenska banksektorn. I och med den ökande digitaliseringen som blivit än mer påtaglig på senare tid har konkurrenssituationen bidragit till ett nytt utgångsläge än tidigare. Idag talas det om nya konkurrenter i banksektorn, som FinTech bolag, internationella banker och andra aktörer som börjar utmana svenska storbanker om fler marknadsandelar.

  Syfte och problemformulering: Syftet med arbetet är att identifiera, beskriva och förklara hur svenska storbanker och FinTech bolag uppfattar möjligheterna och hoten i samband med den ökande digitaliseringen inom banksektorn. Detta är för att försöka skapa en förståelse för förändringen av banksektorn i samband med digitaliseringen. Hur uppfattar svenska storbanker och FinTech bolag de möjligheter och hot som uppkommer i samband med den ökande digitaliseringen?

  Teoretisk referensram: De teorier som har använts under studien är isomorfismen med underbegreppen tvingande, imiterande och normativ isomorfism samt Porters strategiteori, femkraftsmodellen. En SWOT analys har använts för att enklare kunna identifiera bankernas styrkor, svagheter, möjligheter och hot i samband med digitaliseringen. Studien har även använt sig av tidigare forskning och tagit hänsyn till strävan efter legitimitet och krav på kostnadseffektivisering. Detta har använts som stöd till det empiriska resultat som samlats in för att enklare kunna analysera och därmed få problemformuleringen besvarad.

  Metod: Det empiriska materialet har samlats in med en kvalitativ metod. 5 informanter har medverkat i semistrukturerade intervjuer.

  Slutsats: Författarna till studien har identifierat och beskrivit flera faktorer till hur de uppfattar de möjligheter och de hot som finns i samband med den ökande digitaliseringen. Informanterna belyste både möjligheter och hot, exempelvis att regelverket PSD2 ökar konkurrensen och förbättrar situationen för mindre aktörer att konkurrera mot de större bankerna. Studien har även begränsats till svenska storbanker och FinTech bolag.

 • 110.
  Backman, Mikaela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Revisorernas inflytande: Komponentmetoden, en rättvisande bild och den institutionella teorins förklaring av mindre fastighetsföretags val av principbaserad redovisning.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 111.
  Backsell, Caroline
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Larsson, Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Skyltfönstret: Vägen till konsumenten2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stora butikskedjor använder sig utav en visual merchandiser. De grundar sin utbildning på forskning och konceptlitteratur som anger regler och riktlinjer för hur ett skyltfönster ska utformas på ett tilltalande och effektivt sätt för att skapa uppmärksamhet samt förmedla butikens image. Denna rapport undersöker vikten och användandet av denna typ av litteratur och teorier hos mindre privatägda butiker. Riktlinjer för denna rapport utgår från frågeställningen: Hur skiljer sig mindre butikers utformning av skyltfönster från teori?

  De gemensamma nämnarna för författarna till litteraturen handlar om färg, ljus, gruppering, sinnen och skyltfönstrets primära egenskaper. Dessa teorier lägger fokus på att skapa en välstrukturerad och genomtänkt skyltexponering för att bidra till butikens lönsamhet på bästa sätt.

  Efter att ha sammanställt intervjumaterial utifrån vetenskaplig och relevant litteratur genomfördes intervjuer med utvalda respondenter, fyra stycken till antal, som ställde upp på frivillig basis. Resultatet visar att det finns många skillnader mellan teori och praktik hos de mindre butikerna. De mindre butikerna går efter eget smak och tycke och hämtar sin inspiration från andra källor än den angivna litteraturen. Med detta menas att det finns en viss medvetenhet angående betydelsen av ett antal av de riktlinjer som teorin tar upp gällande exempelvis färg och ljus. Kunskapen om att skylten ska förmedla ett tydligt budskap finns och efterföljs men dock inte efter de teoretiska modellerna om att skapa ett känslomässigt band från tidigare erfarenheter kopplat till konsumenterna samt en målmedveten planering för uppbyggnad av skyltfönstret.

  Förutom skillnaderna mellan teori och praktik syftar även rapporten till att ta reda på vad som kännetecknar mindre butikers utformning av skyltfönster jämfört med butikskedjorna. Frågor om hur stor kunskap och medvetenhet som finns angående skyltfönstrets betydelse hos butiken är även relevant information och tas upp i rapporten.

 • 112.
  Batangouna, Steve Jehu
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Användning av information i ett mellanlager inom fordonsindustri.: En fallstudie av Vici Industri AB i Skövde.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att synliggöra information på alla stadier i processen från början till slut på företaget gör det möjligt att upptäckta felen i ett tidigt skede av processen och samtidigt att informationen korrigeras snabbt och effektivt. Det är därför Pearlson & Saunders (2010) menar att informationssystem bygger på tre grundpelare: teknik, människor och processer. Utan samverkan mellan dessa pelare, är det svårt eller omöjligt att lyckas att implementera någon form av databas. Dessa med tanken på att databasen syftar till att samordna och effektivisera flödet av både material och information på företaget. Den gemensamma databasen skapar dessutom förutsättningar för en komplett, tid aktuell och korrekt information som delas inom företaget mellan olika avdelningar. Dessa i sin tur skapar förutsättningar för effektiv produktion som leder till lönsamhet. Flödet av material och information måste gå hand i hand med varandra för att effektivisera produktionen. Det är därför, Mattsson (2010) menar att ett effektivare materialflöde utnyttja resurserna effektivt skapa villkor för att tillfredsställa kundernas krav på ett bra sätt. För att uppnå detta mål, kräver det för företaget för att skapa förutsättningar för att rapportera fel i de tidiga stadierna av processen så snart som möjligt. Detta undviker onödigt arbete att kunderna inte är beredda att betala för. Det är därför Alter (2006) påpekar att villkoren för en ökad effektivitet i verksamheten endast kan nås om det finns en tydlig koppling mellan information, teknik, användare och informationsverksamhet ledning.

 • 113.
  Beiron, Sofia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Fredriksson, David
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  "Det är någonting med limhallen": utvecklingen mot ett gott medarbetarskap i en god arbetsmiljö2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Modern organisationsforskning ser medarbetarskapet som en viktig del av ledarskapet och därför har vi valt att fokusera på medarbetarens roll i organisationen i vårt examensarbete. Vi genomförde en fallstudie på ett företag där ledningen hade behov av att få en djupare förståelse av en arbetsgrupps psykosociala och fysiska arbetsförhållanden. Då studiens syfte är att ingående beskriva medarbetarskapet på en fysiskt krävande arbetsplats, kommer studien att bli ett stöd i företagets planering av arbetsmiljön i en ny modernare fabrik.

  Vi samlade in empiriskt material genom deltagande observationer och öppna intervjuer och analyserade det utifrån Tengblads (2003) och Hällsténs & Tengblads (2006) teoretiska modeller om medarbetarskap. Då ett myndigt medarbetarskap innebär att individen ska vara ansvarstagande, utvärderar vi genom medarbetarskapets fem former (Tengblad, 2003) hur stort ansvar som läggs på medarbetaren och vilken grad av tillit som organisationen visar denne. Vi beskriver även medarbetarskapet genom modellen om medarbetarskapets fyra hörnstenar (Hällstén och Tengblad, 2006), utifrån begreppen Förtroende och Öppenhet, Gemenskap och Samhörighet, Engagemang och Meningsfullhet samt Ansvarstagande och Initiativförmåga. I analysen av medarbetarskapet har vi även tagit hänsyn till teorier och lagar som rör arbetsmiljön, eftersom dessa liksom medarbetarskapets etik framhåller vikten av en medarbetares välmående och värdiga arbetsförhållanden.

  Analysen av insamlade data visade att medarbetarskapet i den studerade avdelningen i många avseenden behöver utvecklas, men att arbetsgruppen upplever ett gott medarbetarskap på grund av en stark gemenskap. Gemenskapen gör att medarbetarna väljer att stanna kvar i avdelningen trots det slitsamma arbetet, vilket gör att de betalar för det upplevda goda medarbetarskapet med sin egen fysiska hälsa. Företaget har försökt att gå ifrån ett traditionellt medarbetarskap till ett grupporienterat, men för att lyckas med förändringen måste medarbetarna bli mer medvetna om vad rollen som en självstyrande grupp innebär och utveckla sin förmåga att styra upp sitt arbete på ett sätt som främjar en god fysisk och psykisk hälsa över tid.

 • 114.
  Bengtsson, Lena-Marie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Stenqvist, Helena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Påverkansteknik i en livsmedelsbutik: En fallstudie av påverkansteknik på PA:s Kvantum2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Varje dag exponeras man som konsument för en mängd reklam av olika slag. Stora summor läggs varje år på reklam och konkurrensen blir allt hårdare för företagen att synas och märkas på marknaden. Det är viktigt för företag att förstå kundens inköpsbeteende och eftersom flertalet beslut tas på plats i butiken satsar företag allt mer på påverkan av kunden och dess beslut i butiken.

  Problemformulering i denna studie: Vad gör en livsmedelsbutik för att påverka kundens inköpsbeteende?

  Syftet med detta examensarbete är att identifiera och fördjupa vår förståelse för vilka faktorer som påverkar kundens inköpsbeslut och vilka metoder en livsmedelsbutik använder sig utav. Uppsatsen baseras på en fallstudie där intervjuer har genomförts med två personer på PA:s Kvantum i Falköping.

  Den teoretiska referensramen utgår från en modell av köpbeteende av Kotler (2006) som har bearbetats för att passa vår studie och vårt syfte. Vi har fokuserat på den del av modellen som behandlar marknadsföringsstimuli, vilken innefattar produkt, pris, plats och påverkan. Till detta har ytterligare två P:n adderats i form av personal och fysisk omgivning.

  Resultaten från studien visar att butiken i vårt fall använder sig av samtliga P:n för att påverka kundens beslut i butiken. Det går inte att särskilja något P som har större betydelse än de andra i butikens arbete att styra kundens inköpsbeteende; de används alla parallellt och samverkar med varandra för att åstadkomma största möjliga effekt.

  Om ett företag lyckas kartlägga vilka faktorer som influerar en kunds inköpsbeteende kan marknadsföringsåtgärder på så sätt optimeras och anpassas till den aktuella marknaden; med förhoppning om ett förbättrat resultat.

 • 115.
  Bengtsson, Robin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Schelvander, Ludwig
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Faktorer som påverkar beslutsprocessen vid etiska/gröna värdepappersinvesteringar: En komparativ studie av privat och allmännyttigt bolag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering: Etiska värdepappersinvesteringar har vuxit fram snabbt under åren i både storlek och variation samt har beskrivits som en affärsmässig megatrend som ombildar både marknader och organisationer. Anledningen till denna tillväxt av etiska värdepappersinvesteringar går att finna på båda sidorna av en värdepappersinvestering. På ena sidan finns lagstiftande imperativ och krav samt att kapitalförvaltare identifierar nya möjligheter på marknaden för att bredda sin investeringsbas. På den andra sidan har vi den privata investeraren som är mer personligt engagerad med personliga preferenser. I en beslutsprocess finns ofta valet mellan två alternativ. Detta beror på vilken inställning och riktning organisationen vill ta. Det kan också finnas en anledning där beslutet tas med hänsyn till media eller i marknadsföringssyfte. Med hjälp av problembakgrunden och problemdiskussionen har vi kommit fram till följande problemformulering:

  Vad finns det för likheter och olikheter bland de utvalda faktorerna hos kapitalförvaltarna?  Hur och varför påverkar de deras beslutsprocess?

  Syfte: Syftet med detta arbete är att med hjälp av en komparativ studie och bestämt utsatta faktorer analysera de möjliga skillnader som kan påverka en beslutsprocess under en värdepappersinvestering för en allmännyttig - eller privat kapitalförvaltare.

  Metod: Vi har arbetat utefter en kvalitativ strategi med en komparativ design. Vi valde att använda kvalitativ strategi eftersom det vi sökte inte är direkt mätbart och har inte kunnat appliceras för en kvantitativ strategi. Det har krävts en mer djupgående analys med hjälp av intervjuer och tidigare forskning som gjorts inom området.

  Slutsats: Vi har genom den komparativa analysen kunnat påvisa att vissa skillnader finns som påverkar SEB och KPA:s beslutsprocesser. Teorierna kring privat och allmännyttigt ägda bolag stämmer när det gäller vissa faktorer men inte på andra, t.ex. om att det finns ett större behov eller vilja till att offra mer för vinst i privat mot allmännyttigt. Däremot är KPA mer kundorienterat och har större vilja att lyssna på specifika kunder, gentemot SEB, vilket egentligen icke-bekräftar teorierna.

  Förslag till vidare forskning: Eftersom den här studien har kunnat ge belägg för vissa skillnader mellan allmännyttigt och privat bolag skulle vissa slutsatser kunna dras. Detta är något som skulle kunna utvärderas vidare i en större studie på fler bolag med liknande jämförelse. Med det skulle ett mer generellt konstaterande kunna göras.

 • 116.
  Benjaminsson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Campus Varberg.
  Linderoth, Camilla
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Campus Varberg.
  Män och Köpbeteende: Exponering och utbud av herrkläder2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det vi avsåg utreda i denna undersökning är mäns ökande intresse gällande shopping av kläder. I denna undersökning reflekteras det över att det finns en bristgällande utbud för män i lågprisbutiker.Det poängterades i undersökningen att männen fann det svårt att finna kläder utan att gå upp i prisklasserna.Fokus har legat på om det verkligen finns ett ökat intresse hos männen och hur butikerna bemöter det. Teorin vi har använt oss av, har påpekat att intresset har ökat och att de könsroller mellan män och kvinnor som alltid varit så självklara, inte är såstarka idag. Det poängteras även att butiker måste förstå sina målgrupper och att kvinnor och män är väldigt olika i sina sätt och värderingar. Vi har använt oss av en kvalitativ och kvantitativ undersökning i form av ett frågeformulär för män i åldrarna 15 -35 samt intervjuer med olika butiker. Uppsatsen har lett oss in på en potentiell målgrupp som butikerna i flera fall har missat till viss del. Genom den har vi fått större kunskap om varför utbudet till män inte är så stor och att män generellt saknar klädesplagg i lågprisklassen. De resultat vi har kommit fram till är en bekräftelse på det vi redan spekulerat i, att många av respondenterna ansåg att de saknar kläder i lågprisklassen av acceptabel kvalitet och design.

 • 117.
  Bergdahl, Philip
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Bodell, William
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Behålla personal genom utveckling2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BakgrundDen svenska arbetsmarknaden genomgår en förändring som pågått under en längre tid. Synen på en anställning har luckrats upp och guldklocksanställningen är och förblir allt mer ovanlig. I dagens Sverige är det vanligaste sättet att avancera inom yrkeslivet att byta arbetsgivare. Det är höga kostnader som är relaterade till att personal väljer att lämna organisationen och det är således viktigt att behålla befintlig personal. Ett preventivt arbete för att minimera risken att personal överväger att lämna företaget kan vara individanpassat utvecklingsarbete.

  SyfteSyftet med uppsatsen är att undersöka hur attraktiva, enligt Randstad och Universum, arbetsgivare inom en kunskapsintensiv miljö i Göteborgsregionen arbetar med kompetensutveckling, professionell utveckling och karriärmöjligheter för att behålla personal.

  MetodStudien genomförs ur ett ledningsperspektiv med hjälp av en kvalitativ forskningsansats då forskningsfrågan inte syftar till att mäta och jämföra olika resultat utan snarare handlar om att undersöka hur företag arbetar med frågan. Insamling av empiri sker genom sex stycken semistrukturerade intervjuer på olika företag. Valet av fallföretag har gjorts med hjälp av vinnarlistan i “Randstad Award 2016” och Universums lista “Sveriges bästa arbetsgivare 2016” vilket är sammanställningar av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare år 2016.

  SlutsatsStudien visar att samtliga företag arbetar med individanpassad utveckling för medarbetaren. Detta utvecklingsarbete sker genom justering av arbetsuppgifter, kompetensutveckling genom kurser, seminarier och “workshops” där de i första hand nyttjar intern kunskap samt mentorskap och tillgång till internt och externt nätverk.

 • 118.
  Berggren, Hanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Eskilsson, Emeli
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Anställdas upplevelser av psykosocial arbetsmiljö med inriktning stress: En undersökning av undersköterskor inom sektor vård och omsorg i en mellanstor kommun i Västra Götaland2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till denna studie är ökningen av sjukskrivningar i Sverige på grund av psykisk ohälsa. Problemet härleds till arbetsmiljörelaterade orsaker där arbetsrelaterad stress är orsaken till över hälften av all sjukskrivning i Europeiska Unionen. Stress är inte bara en hälsorisk för individen utan medför även en ekonomisk börda för samhället. Inom sektor vård och omsorg har stress och ökad arbetsbelastning uppmärksammats som den största faktorn för sjukskrivning.

  Syftet med denna studie är att undersöka upplevelsen av faktorerna krav, kontroll och stöd i relation till psykosocial arbetsmiljö och stress hos anställda undersköterskor inom äldreomsorgen. För att precisera syftet ämnade studien att besvara frågeställningen i vilken arbetssituation undersköterskorna befinner sig i utefter Karasek och Theorells (1990) modell. Den metod som använts för studien är en kvantitativ metod där data samlats in från en mellanstor kommun i Västra Götaland.

  Det empiriska resultatet visar att undersköterskorna upplever höga krav, litet kontrollutrymme samt högt socialt stöd. Undersköterskorna befinner sig i arbetssituationen spänt arbete, vilket är psykisk påfrestande för individen då hen inte har handlingsutrymme nog till att möta de höga kraven som ställs.

  Upplevelsen av det sociala stödet skiljer sig från tidigare studier, vilket har bidragit till slutsatsen att det sociala stödet inte kan analyseras fristående för att förstå den fulla kontexten av en arbetssituation. Tidigare forskning påvisar att det sociala stödet kan fungera som en slags försäkring mot arbetsrelaterad stress, föreliggande studie visar att arbetsrelaterad stress kan uppstå oavsett hög upplevelse av socialt stöd. Således visar studien att en kombination av krav, kontroll och stöd är väsentlig för att förstå en organisations psykosociala arbetsmiljö.  

 • 119.
  Berggren, Josefin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Fröberg, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Butiksatmosfären och kundens uppfattning2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Konkurrensen om kunderna blir allt hårdare och numera konsumerar vi inte bara det som är nödvändigt utan även ur ett nöjesperspektiv, shopping har blivit en fritidsysselsättning och ett sätt att umgås för många. När det gäller nöjesshopping så blir själva upplevelsen och intrycken i butiken en avgörande faktor för om kunden väljer att handla i butiken, butikskommunikationen är där med ett viktigt konkurrensmedel vid kampen om kunderna.

  Uppsatsens undersökning grundar sig på att vi har besökt fyra stycken butiker som ingår i en specifik franchisekedja inom heminredningsbranschen. Vi ville med detta granska hur kedjan jobbar med att ge samma intryck till kunderna oavsett läge och placering samt hur kunderna uppfattar butiksatmosfären och därifrån komma fram till vad som kan förbättras. Vi intervjuade ett antal besökande kunder från vardera butik för att få fram hur de uppfattade butiksmiljön. Vi har även intervjuat butikernas respektive butikschefer samt kedjans butikskommunikations ansvarige, detta för att få fram hur de tänker och arbetar kring ämnet butikskommunikation.

  Vår uppsats bygger både på kvalitativ samt kvantitativ undersökningsmetod, detta anser vi har varit en fördel eftersom detta säkrade upp att vi fick med alla delar. De centrala slutsatser vi har dragit efter vår undersökning är att alla delar i butikens atmosfär är viktiga element att arbeta med. Kunderna påverkas av de intryck den får i butiken och svarar upp emot dem på ett eller annat sätt. Som butik är det viktigt att man förstår vilken betydelse dessa delar har. Vi kunde av vår undersökning se att de butikerna som upplevdes som störst var de som fick bäst genomsnittsvärden på många frågor som vi ställde till kunderna. De största skillnaderna kunde vi se när det gällde hur bekväma kunderna kände sig i butikerna samt hur inspirerande de ansåg att butikerna var. Av detta kunde vi dra slutsatserna att de butiker som hade störst butiksyta också hade mer rum att arbeta med utställningsmiljöer, specialexponeringar och andra inspirerande åtgärder som hjälper till att skapa den ultimata butiksatmosfären. De butikerna som kunderna upplevde som varmast och mest välkomnande var de butikerna som hade centrumläge med gamla gedigna butikslokaler. Något som stämmer väl in på det koncept som kedjan vill sända ut till kunden.

 • 120.
  Berggren, Melinda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Stensgaard, Simon
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Goodwillnedskrivningarnas värderelevans: En studie på den svenska marknaden2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studien har 97 företag på Stockholmsbörsens Large Cap undersökts för de finansiella åren 2016 och 2017. Syftet med studien har varit att förklara sambandet mellan nedskrivning av goodwill och börsvärde för företag på den svenska aktiemarknaden samt att analysera och jämföra studiens resultat med tidigare forskning som utförts på utländska marknader. Det innebär att goodwillnedskrivningens värderelevans har undersökts för att se om företagens börsvärde påverkas när nedskrivning av goodwill görs samt om informationen påverkar investerarens beslut. För att undersöka det har vi utgått från en modell som har tillämpats av andra forskare. Modellen innefattar variablerna börsvärde, eget kapital, resultat före skatt, redovisad goodwill och nedskrivning av goodwill; och information om dessa har inhämtats från företagens årsredovisningar. Undersökningen gjordes med hjälp av en multipel regressionsanalys. Det positiva sambandet mellan börsvärde och eget kapital och resultat före skatt som resultatet påvisade innebar att vi kunde anta att aktiemarknaden i stort är värderelevant. För att undersöka goodwillnedskrivningarnas värderelevans krävdes det att redovisad goodwill var en värderelevant variabel vilket resultatet visade. Ett positivt samband kunde påvisas mellan nedskrivning av goodwill och börsvärde, vilket indikerar att det inte är värderelevant. Detta tyder på att dessa nedskrivningar inte ger investerare någon tillförlitlig information i investeringsbeslut.

 • 121.
  Berggren Quintana, Clara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Consoli, Isabella
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Ledarskapets betydelse för medarbetarnas sjukfrånvaro: En komparativ fallstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjukfrånvaro har länge varit ett centralt och politiskt samhällsproblem i Sverige. En orsakande faktor för medarbetarnas ohälsa är stress och psykiska påfrestningar, vilket bland annat kan påverkas av ledarskap. Det finns olika ledarstilar som chefer kan tillämpa, vilka har olika påverkan på medarbetarnas hälsa. Dessa är transformativ och transaktionell ledarstil samt demokratisk eller relationsorienterad ledarstil och auktoritär eller uppgiftsorienterad ledarstil. Fördelaktigt för de anställdas hälsa är ledarskap som tillämpar Kaizen som arbetsmetod vilket förklaras som att verksamheten kontinuerligt ska förändras till det bättre. Således visar tidigare forskning att ledarskapet kan ha betydelse för medarbetarnas psykosociala hälsa på arbetsplatsen.

  Syfte: Studiens syfte är att beskriva och analysera skillnaden mellan chefers ledarskap på avdelningar med hög respektive låg sjukfrånvaro. För att besvara syftet utgår studien från teorier om ledarstilar och arbetsmetoden Kaizen.

  Metod: För att besvara studiens syfte har både chefers och medarbetares perspektiv på problemet tagits tillvara på i undersökningen genom en kvalitativ och kvantitativ studie med en iterativ växelverkan mellan deduktiv och induktiv ansats. En komparativ metod har genomförts då två jämförbara avdelningar, med hög respektive låg sjukfrånvaro, har studerats.

  Slutsats: Studiens resultat är att chefers ledarskap skiljer sig utifrån vilka ledarstilar som tillämpas samt i vilken grad chefer arbetar enligt Kaizen. Chefer som har olika ledarskap har även medarbetare med olika sjukfrånvaro, således kan chefers ledarskap ha betydelse för medarbetarnas sjukfrånvaro.

 • 122.
  Berglund, Emmie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Bergquist, Linnéa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  ATT MOTIVERA GENERATION Y: En fallstudie baserad på hur chefer inom friskvårdsbranschen kan behålla sina unga medarbetare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En arbetsplats som inte ses tillräckligt motiverande för en individ kan leda till att en anställd frivilligt väljer att lämna ett företag, vilket ofta resulterar i höga oförutsägbara personalomsättningskostnader och olägenheter för en verksamhet. Därmed ses bibehållandet av personal, så kallat Employee retention, vara av stor betydelse. Då motivation i arbetet kan vara förknippad med upplevelsen av tillfredsställelse som skapar positiva arbetsattityder kan detta begrepp ses vara integrerad med arbetet av att behålla personal. För att kunna upprätthålla motivation är det dock viktigt att chefer förstår hur generationsskillnader kan påverka individers behov på arbetsplatsen. Då unga medarbetare, så kallade generation Y, är individer som ses mer benägna att lämna ett företag än tidigare generationer har denna studie valt att rikta ett enskilt fokus mot friskvårdsbranschen som påvisat inneha ett högt antal unga medarbetare. Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för hur chefer kan arbeta med att motivera sina medarbetare tillhörande generation Y för att kunna behålla dem i ett företag inom friskvårdsbranschen.

  Studien tar utgångspunkt i generationsteorin av Mannheim (1927) samt i motivationsteorierna av Maslow (1943) och Vroom (1964), vilka fungerar som ett vetenskapligt stöd i sökandet efter svaret på studiens problemformulering och frågeställning. För att finna svar på den uppsatta frågeställningen har en kvalitativ forskningsmetod använts med ett kompletterande deskriptivt inslag i form av en rangordningsmetod. Insamlingen av den empiriska datan genomfördes med hjälp av en fallstudie mot två olika friskvårdsföretag. Sammanlagt genomfördes 13 kvalitativa intervjuer med chefer och medarbetare samt en kvalitativ textanalys baserat på fallföretagens arbetsmaterial och policydokument, vilka tillsammans utgjorde en trianguleringsmetod.

  Resultatet i denna studie presenterar en distinktion mellan vad chefer tror motiverar generation Y och vad i praktiken som de faktiskt motiveras av. De motivationsfaktorer som visade sig utmärkande och viktiga för att medarbetare tillhörande generation Y skulle stanna i friskvårdsbranschen var Personlig utveckling, Samhörighet och gemenskap samt Trygga anställningsvillkor. Det ska dock observeras att detta resultat var en generalisering av den insamlade empirin och utgör således inte en presentation av vad dessa medarbetare individuellt motiveras av. Därmed ses det även vara av hög väsentlighet att chefer arbetar med att identifiera den enskilde individens behov av motivation på arbetsplatsen.

 • 123.
  Berglund, Eric
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Källström, Richard
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Hur rättfärdigar multinationella oljeföretag sin oljeutvinning?: En studie om multinationella oljeföretags hållbarhetsrapportering i Afrika2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Oljeindustrin är idag en av de mest kontroversiella branscherna eftersom den förstör både närmiljöer och stora ekosystem. Samtidigt är det också en av de viktigaste branscherna för att världsekonomin ska fungera. Företagen använder sig av hållbarhetsrapporter för att visa intressenter vad de gör för att hjälpa miljö och samhälle. Världsdelen Afrika är väldigt rik på naturresursen olja. Flera av de oljeexporterande länderna har drabbats resursförbannelsen vilket betyder att länderna inte har lyckats använda denna resurs för att utveckla samhällen och få en bättre levnadsstandard. Under lång tid har multinationella oljeföretag gjort stora vinster i Afrika. Företagen måste kompensera befolkningen för den utvinning och de skador som sker på miljö och samhällen.

  Syftet med uppsatsen är att se vilka skillnader och likheter det finns i multinationella oljeföretags hållbarhetsrapportering i Afrika. För att kunna besvara detta syfte har följande forskningsfrågor ställts: Vilka frågor fokuserar multinationella oljeföretag i Afrika på? Vilka skillnader kan vi identifiera? och Vilka likheter kan vi identifiera?

  Med hjälp av kvalitativ dataanalys har vi kunnat besvara syftet. Denna metod har hjälpt oss att se vad multinationella oljeföretag fokuserar på i sin hållbarhetsrapportering. Detta ger oss en förståelse för vad som är viktigt för intressenter på kontinenten. I den teoretiska referensramen har teorier kring CSR använts. Intressentteori har lyfts in för att kunna se samspelet mellan företagen och dess intressenter. Legitimitetsteorin används för att visa på vilka indikatorer företagen lyfter in för att skapa legitimitet.

  I empiridelen redovisas studiens resultat med hjälp av diagram för att lättare kunna se de skillnader och likheter som förekommer bland de 9 företag i studien. Detta resultat analyserades sedan för att kunna komma fram till en slutsats. I vår studie har vi kommit fram till att företagen engagerar sig mycket i lokala samhällen. Likheter sågs i investeringar i infrastruktur och sysselsättning till lokalbefolkning som är högt prioriterade bland afrikanska samhällen. Skillnader sågs framförallt i kategorin mänskliga rättigheter, flera företag valde att inte informera kring detta. Indikatorn kommunikation med ursprungsbefolkning var sällsynt, detta gjorde endast 3 företag och det var kommunikation med den nigerianska ursprungsbefolkningen.

 • 124.
  Bergqvist, Johan
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Falk, Marica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Linder, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Personalrekrytering: Rekryteringsprocessen inom detaljhandeln2007Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Problem: Det sägs att medarbetarna hör till företagets viktigaste tillgångar och i vår bakgrund kan man läs om problematiken kring att rekrytera nya medarbetare, detta ledde oss till vår problemformulering. Problemformulering: Hur fungerar rekryteringsprocessen inom detaljhandeln och vad tittar rekryterarna på, vid urval bland kandidater till en tjänst?

  Syfte: Syftet med denna rapport är att få en inblick i rekryteringsprocessen inom detaljhandeln för att vi som framtida butikschefer bör ha kunskapen kring detta ämne. Viss önskan finns också om att få kunskaper och information om rekryterarnas tankebanor i processen för vårt framtida sökande av arbete.

  Metod: Vår rapport undersöker hur rekryterare går till väga för att gallra bland kandidaterna till en aktuell tjänst inom detaljhandeln. För att genomföra undersökningen valde vi att göra fyra stycken halvöppna intervjuer i fyra olika detaljhandelskedjor. Vid genomförandet användes hjälpmaterial i form av inspelningsanordning samt gammal hederlig penna och papper.

  Slutsats: Svaren vi fick under våra intervjuer visade att rekryteringsprocessen i stort sett ser likadan ut i alla de företag som vi besökt. Det var bara detaljer i processen som skiljde sig mellan företagen. Det visade sig också att rekryteringsprocessen som helhet inte skiljer sig nämnvärt mellan teori och empiri. Våra huvudsakliga slutsatser är att rekryterarna tittar på CV, kandidatens arbetslivserfarenhet, utseende och familjesituation vid urval till en tjänst.

 • 125.
  Bergsten, Helena
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Edman Hellberg, Ida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Hel, ren och fräsch!: Betydelsen av en säljares framtoning inom hemelektronikbranschen2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  På senare tid har estetiken blivit en allt viktigare faktor när butikskedjor ska förmedla sinaerbjudanden till konsumenten, kedjan måste representeras på ett bra sätt. Här har personalensroll fått allt större utrymme och betydelse för att kunden ska få en positiv helhetsupplevelseav butiken. Personalen ska representera kedjan och vad denna står för på ett, för kunden,fördelaktigt sätt. Personalens framtoning har därmed hamnat mer och mer i fokus undersenare tid. Kraven på sökandes framtoning från arbetsgivare vid anställningar ökar och harblivit mer utförliga och omfattande, och hemelektronikbranschen är inget undantag. Inombranschen finns krav på att säljaren ska framstå som professionell, kompetent och trovärdig,men samtidigt sympatisk.Undersökningen i uppsatsen bygger på att vi har genomfört intervjuer med tre olika kedjorshuvudkontor inom hemelektronikbranschen där vi ville få reda på deras synsätt på hur derassäljare genom sin framtoning kan framstå som professionella, kompetenta, trovärdiga ochsympatiska. Då det är kundens perspektiv på frågan som vi är ute efter genomfördes vidarefokusgruppsintervjuer med konsumenter av varierande ålder, kön och bakgrund på sammatema.Uppsatsens syfte är att beskriva hur personalens framtoning kan se ut och hur den kanpåverka kundens helhetsupplevelse av, och förtroende för, personalen i enhemelektronikkedja. Vi har utgått ifrån en kvalitativ undersökningsmetod då vi är intresseradeav att gå på djupet och få mer nyanserad och detaljerad data.Resultatet av vår undersökning visar på att personalens framtoning är viktig för att kunden skakänna förtroende för, och få en positiv helhetsupplevelse av, personalen i enhemelektronikkedja. Vidare spelar det inte så stor roll hur personalen ser ut så länge derasframtoning bildar en sammanhängande positiv helhet. Så länge alla delar stämmer överenskan de se ut i stort sett hur som helst. Ett annat resultat av vår undersökning visar på attkunden inte föredrar en proper och strikt klädsel hos personalen utan istället efterfrågar enprofilklädsel av mer ledig sort. Intressant att nämna är att de kedjor vi har varit i kontakt medinte är medvetna om vad deras kunder efterfrågar, i någon större utsträckning, rörandepersonalens profilklädsel, då de bara har gjort antaganden utan egna undersökningar att luta sig emot.

 • 126.
  Bergström, Matilda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Gard, Pauline
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Livs- och arbetssituationen: En enkätstudie om upplevd balans2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjukfrånvaron i Sverige har ökat de senaste åren. Något som också har uppmärksammats är hur individen klarar av att kombinera och balansera, sin livssituation och arbetssituation. De faktorer som berör livssituationen är exempelvis partner, hemmavarande barn, den privata ekonomin och individens övriga sociala sammanhang. Med arbetssituationen menas det som sker på arbetsplatsen, samt händelser som kan kopplas till arbetet. Sjukfrånvaro kan vara en konsekvens av att individen inte klarar av att balansera sin livs- och arbetssituation, vilket i sin tur kan få konsekvenser på organisationsnivå. Utifrån det utvecklades den här studiens problemområde ur ett perspektiv som kombinerar sjukfrånvaro och upplevelsen av balans, mellan de två huvudområdena som individen ständigt orienterar sig mellan.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer beträffande livssituationen som återkommer hos medarbetare, vilka uppvisar en liknande grad av upplevd balans mellan livs- och arbetssituationen.

  Metod: Den metod som använts i studien är en enkätundersökning, som sedan har analyserats med hjälp av en förståelsetolkning. Metoden har valts främst på grund av ämnets känsliga karaktär, samt för att kunna hålla respondenterna anonyma. Som nämnt ovan är sjukfrånvaro intressant att studera i relation till ämnesområdet balans. Därav gjordes urvalet av respondenter utifrån dess sjukfrånvarohistorik, och bildade två respondentgrupper: sjukfrånvarande och frisknärvarande. Detta för att undersöka eventuella skillnader och likheter mellan grupperna.

  Slutsats: Teorierna work-life balance och work-life conflict, vilka behandlar hur balans och konflikt uppstår mellan individers livs- och arbetssituation, användes för att göra en förståelsetolkning av respondenternas enkäter. Studien visade ingen utmärkande skillnad i upplevd grad av balans mellan respondentgrupperna. Dock visade sig faktorerna angående ålder, familjesituation, arbetstid och ekonomi vara av betydelse för upplevelsen av balans. 

 • 127.
  Berntsson, Oscar
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Svensson, Sandra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Vad kännetecknar det vardagsnära ledarskapet?: En observationstudie om butiker inom Svensk detaljhandel2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Trots att den moderna ledarskapsforskningen började redan på 1950 – talet och är ett av de gångna årens mest studerade områden så finns det fortfarande aspekter inom detta område som inte är lika utforskade som andra. En av dessa ledarskapsaspekter är något som kallas ”det vardagsnära ledarskapet”. Ett tämligen nyetablerat och ”svenskt” fenomen som i korta drag, enligt de få tidigare, men väldigt erkända, studierna innebär att chefen bör delta så mycket som möjligt i de vardagliga arbetsuppgifterna istället för att sitta på kontoret.

  I dessa tidigare studier framkommer det även att det vardagsnära ledarskapet är högst lämpligt inom detaljhandeln och är speciellt lyckat inom mindre butiker. Denna vedertagna information leder rapporten mot sitt syfte, som är att undersöka det vardagsnära ledarskapet inom detaljhandeln och identifiera vilka eventuella kännetecken som kan finnas i dessa mindre butiker.

  För att kunna svara på studiens syfte har rapportens insamlingsmetod utgått från en kvalitativ semi-strukturerad observation kompletterat med kortare intervjuer. I studien har fyra mindre butiker granskats och iakttagits med hjälp av utformade observationstabeller, för att säkerställa att analysen och diskussionen kring studiens resultat blir så rättvisande som möjligt.

  Resultat från studien visar att det finns utmärkande kännetecken av det vardagsnära ledarskapet inom mindre butiker, och att dessa kännetecknande egenskaper i allra högsta grad påverkar butikscheferna i deras ledarskap.

 • 128.
  Berntsson, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Josefsson Brunbäck, Cathlin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Lojalitetsprogrammets betydelse: En undersökning kring ett företags lojalitetsarbete2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Då konsumenterna får allt högre inverkan på marknaden måste företagen kämpa hårdare för att hitta unika delar för att kunna få lojala kunder, då det kostar mer att skapa nya kundrelat-ioner än att behålla sina nuvarande. Eftersom konkurrensen hårdnar och det blir allt fler aktö-rer på marknaden måste företagen strida om kundernas lojalitet, här kommer lojalitetsprogram och dess betydelse in. Målet med uppsatsen är att se hur viktigt ett lojalitetsprogram kan vara för ett företag samt jämföra kundernas uppfattning med företagets egen uppfattning. Vi har valt att göra en kvali-tativ undersökning i form utav en intervju med kundklubbsansvarig på företaget, samt en kvantitativ undersökning i form utav en enkätundersökning till kundklubbsmedlemmar, detta för att få bästa resultat samt kunna jämföra men också sätta dessa två emot varandra. Då svarsfrekvensen på enkätundersökningen var väldigt låg ger detta undersökningen en låg till-förlitlighet och därmed bör man även ifrågasätta medlemmarnas engagemang till klubben. Resultatmässigt kan man tydligt se att det är ekonomiska förmåner så som rabatter som kun-derna efterfrågar, något som kundklubben redan är väl medvetna om. Dock stämde resultaten inte överens med teorin, som säger att de icke-ekonomiska förmånerna är viktigast. Man kan tydligt se att kundernas uppfattning i jämförelse med företagets stämmer överens i stora drag. För att kunna få en ökad lönsamhet bör företaget satsa lika mycket på alla segment, något dem idag inte gör.

 • 129.
  Beroun, Rebecca
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. 1988.
  Bortom "att göra pojkar till män": – En diskursiv studie om jämställdhetsarbetet i Försvarsmakten med fokus på kvinnor i det militära2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem:  Sedan lång tid tillbaka har det ansetts att lumpen är något av det manligaste som kan göras, för det är då ”pojkar blir till män”, och det har funnits en föreställning om att kvinnor inte hör hemma i den militära sfären. Detta med anledning att kvinnor setts som fysiskt svagare och i behov av skydd från män, vilket har medfört ett hinder för kvinnor att positionera sig i det militära. Försvarsmakten är ett av Sveriges sista manliga yrkesmonopol som avsattes först år 1989 och det har ställts många krav på kvinnor för att de skall kunna etablera sig i myndigheten. Historiskt upplevdes Försvarsmakten ha en ”grisig” jargong, kvinnor ansåg sig bli illa behandlade av befäl och sexism var något som tycktes ”sitta i väggarna”. Sverige är ett av de länder i världen som har högst andel kvinnor i arbetslivet. Trots detta har Sverige en av de mest könssegregerade arbetsmarknader i världen. Försvarsmakten arbetar idag med jämställdhet i form av handlingsplaner för jämställdhetsintegrering och mål för att uppnå en jämnare könsfördelning men det är endast 17 procent av de anställda som är kvinnor, vilket gör Försvarsmakten till en av Sveriges mest könssegregerade arbetsplatser.

  Syfte och metod: Syftet med föreliggande studie var att medvetandegöra samt öka förståelsen för hur socialt konstruerade könsnormer upplevs påverkar kvinnors möjligheter att arbeta i, utveckla sin karriär och stanna kvar i mansdominerade organisationer, i detta fall Försvarsmakten. Nio semistrukturerade djupintervjuer genomfördes på Trängregementet där respondenterna bestod av både kvinnor och män som är officerare. Utöver intervjuerna har även flertalet olika dokument granskats som primärt underlag för den diskursanalys som utfördes i studien samt att dokumentationen och empirin verkade som supplement till varandra. De diskursanalytiska metoderna som använts var delar av diskurspsykologi och Bacchias WPR-ansats. Intervjuerna och de granskade dokumenten utgör även studiens triangulering i syfte att erhålla ett bredare perspektiv och därmed gavs möjligheten till en djupare, mer träffsäker och fullständig bild av Försvarsmaktens jämställdhetsarbete.

  Resultat och slutsatser: Utifrån den diskursanalys som gjordes gick det att finna att Försvarsmakten ser på individen som problemet snarare än att det är organisationen som behöver åtgärdas samt att det även är individen som skall utgöra eller skapa lösningen. Kvinnor har formellt sett goda möjligheter till att göra karriär i Försvarsmakten. Karriärutveckling upplevs däremot som allt för snabb så att relevanta kunskaper och erfarenheter inte erhålls i den mån som upplevs behövas. Kvinnor har dessutom utmaningar med sin identitetsutveckling där de slits mellan att inte vara för ”kvinnliga” men inte heller för ”manliga”. Därmed upplever kvinnor att de inte når upp till de förväntningar som sätts på dem eller så väljer de att anta en mer ”maskulin” form för att försöka anpassa sig till normen. Stereotyper och jargong påverkar således kvinnor ur en negativ aspekt i deras arbete.

 • 130.
  Beydon, Mimmi
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Lilja, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Rekrytera utan fördomar: En kvalitativ studie om hur rekryterare kan hantera svårigheter med omedveten diskriminering2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människan anses ofta vara organisationens viktigaste resurs. Av den anledningen är det ytterst viktigt att rätt kandidat anlitas till rätt företag. Det är inte helt lätt alla gånger att vara objektiv som rekryterare i sitt val av kandidater. Det föreligger en tendens hos människor att tycka om folk som delar liknande attityder, personlighetsdrag och ekonomisk status som sig själva. Detta kan i sin tur leda till att rekryterare på grund av förutfattade meningar drar förhastade slutsatser gentemot kandidater.

  Syfte: Syftet med denna studie är att skapa förståelse för varför rekryterare har svårt att göra rättvisa bedömningar av kandidater och vad de kan göra för att hantera dessa svårigheter för att minska risken för omedveten diskriminering. Anledningen till val av detta område har sin förklaring i att, trots att det föreligger forskning om hur fördomar styr över bedömningen av andra människor så finns det inte särskilt många studier som lyfter fram detta ur ett rekryteringssammanhang.

  Metod: Studiens empiriska material har samlats in genom intervjuer med rekryterare från tio olika företag i olika branscher. Teorier och effekter har använts i studien i syfte av att analysera intervjusvaren och dessa är: likhetseffekten, balansteorin, kompetensblomman, haloeffekten, djävulseffekten och femfaktorteorin.

  Slutsats: Studiens resultat har visat att det förekommer omedvetna fördomar vid rekrytering i de olika företagen. Det har visat sig bland annat vad gäller respondenternas syn på kandidaterna att utseendet har en avgörande faktor i rekryteringsprocessen. Det har emellertid också visat sig att rekryterare kan arbeta mot fördomar genom att exempelvis ha tydligt strukturerade intervjufrågor för att inte riskera att ställa irrelevanta frågor för de berörda tjänsterna. Ett annat sätt att motverka omedveten diskriminering är genom att ha tydliga kravmål på vilka kandidater som efterfrågas. De kandidater som inte uppfyller kravmålen, får därav ingen chans till att bli kallad på intervjuer.

 • 131.
  Binaku, Ramiz
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Turcinhodzic, Alen
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  GRÖN MARKNADSFÖRING –KONKURRENSFÖRDELAR VID ARBETE MED GRÖNA PRODUKTER OCH GRÖN MARKNADSFÖRING: En studie ur företagets perspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how textile companies are using "green arguments" in their marketing strategy and how these arguments affect the competitiveness on the market for each of the six companies.The survey that was conducted is based on qualitative interviews with managers responsible for environmental issues in the field of marketing. The purpose of the survey was to examine how companies are using “green arguments" in order to create competitive advantages. We have chosen to limit the study to the textile industry with the study being carried out in six different companies. The two main theories that make up most of the theoretical framework are Porters five forces and the marketing mix.The survey showed that companies today are using green arguments in their marketing strategy to gain competitive advantages, but only to a certain extent. All companies understood the importance of working proactively with environmental issues and with reducing the impact company activities have on the environment. However, the study also shows that the companies do not actively communicate their environmental work and the measures taken by the companies to their respective customer segments. The impression is that a lot of the environmental work is done mainly because companies do not want to fall behind their competitors and because it might turn out to be a competitive advantage in the future.

 • 132.
  Bissioni, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Vårhall, Sara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Aurén, Marielle
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Visuell exponering i butik: Hur kan butikschefer öka kundernas uppmärksamhet genom butikslayouten?2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 133.
  Björk, Sanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Klang Schönborg, Rebecka
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Miljöanpassade inköp: Tre familjeägda företags drivkrafter, hinder och arbetssätt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I samband med att klimatet förändras och att extremväder blir allt vanligare har miljön blivit en viktig faktor att ta hänsyn till. Det är omtalat i media nästa dagligen och vi påminns om att värna om miljön. Mest viktigt är det för företag att ta hänsyn till miljön, de är en av de stora påverkarna av miljöförstörelse. Det främsta problemet hos företag är att de vill ha en ekonomisk tillväxt men samtidigt inte skada miljön. Här kan inköpsfunktionen ha stor påverkan genom att köpa in material som är framtaget på ett sätt som är mindre miljöbelastande. 

  Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur företag arbetar med miljöanpassade inköp, vad det finns för drivkrafter som driver miljöarbete framåt, vilka hinder som finns som bromsar utvecklingstakten och vilka möjliga arbetssätt som finns för inköpsfunktionen att miljöanpassa sig. Dessa aspekter är också våra problemfrågor. Vi har valt att göra en intervjustudie för att besvara våra problemfrågor. Tre familjeägda företag av olika storlek är intervjuade och de alla är verksamma inom stålindustrin. Detta för att kunna göra en så rättvis jämförelse som möjligt mot den teoretiska referensramen samt företagen sinsemellan. Rapportens resultat är att vi hittade gemensamma nämnare i både drivkrafter och hinder hos våra tillfrågade företag. Vi hittade även olikheter såsom att ytterligare drivkrafter hos företagen var att miljöprofilera sig, en marknadsföringsfördel mot kund – en extern drivkraft eller att arbetet med de interna miljömålen – en intern drivkraft. Vidare vilket arbetssätt de använder sig av för att möliggöra miljöanpassade inköp är individuellt och mycket beroende av företagsstorlek.

 • 134.
  Björlin, Nadia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Maliqaj, Denis
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Emotionella och identitetsskapande fördelar: Innebörden av fördelarna enligt varumärkeskonsulterna2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  På senare år har de emotionella och identitetsskapande fördelarna blivit starkt eftertraktade i varumärken. Att som företag inneha ett varumärke, vars produkter enbart innehar funktionella fördelar, är inte längre konkurrenskraftigt. Därför är det extra viktigt att betona de emotionella och identitetsskapande fördelarna i varumärkets värdeerbjudande. Genom denna utveckling, har varumärkeskonsulternas kunskaper blivit allt mer eftertraktade, då dessa förstår hur konsumenten tänker och hur arbetet skall utformas för att attrahera konsumenterna med fördelarna som hjälp.

  Syftet med studien har varit att redogöra för vad innebörden av de emotionella och identitetsskapande fördelarna är för konsumenter. Detta har gjorts med hjälp av att intervjua sex stycken ledande varumärkeskonsulter med mångårig erfarenhet inom detta verksamhetsfält. Kvalitativa undersökningar i form av telefonintervjuer har gjorts med varumärkeskonsulterna, som klargjort hur innebörden av fördelarna påverkar konsumenten genom andra varumärkesbegrepp. Resultatet har pekat på att de emotionella och identitetsskapande fördelarna definieras olika och har olika användningsområden för den enskilde konsumenten. De emotionella fördelarna ämnar att framkalla känslor inom konsumenten gentemot det valda varumärket. Att fördelarna är introverta och icke-verbala, exemplifieras av att en konsument köper ett par Calvin Klein-kalsonger för att få en känsla av fräschör, trots att plagget inte kan beskådas av omgivningen.

  De identitetsskapande fördelarna betonar istället de sociala aspekterna av varumärkesnyttjandet. Fördelarna är självexpressiva och extroverta, alltså skall de nyttjas av konsumenten för att uttrycka dennes identitet mot omgivningen. Att dessa skall nyttjas i en social kontext för att visa vad konsumenten vill stå för och identifiera sig med, är innebörden av fördelarna för konsumenten. En konsument som exempelvis köper en Porsche för att uppvisa sig själv i en eftertraktad bil med syftet att upplevas mer fysiskt attraktiv, är signifikativt för detta. 

  Slutsatsen som kan dras är att de emotionella och identitetsskapande fördelarna är svårdefinierade men viktiga enligt varumärkeskonsulter för att nå ut till dagens konsument. Konsumenter vill numera ha en emotionell koppling till sina köp och därför är det extremt viktigt att betona båda fördelarna i ett varumärkes värdeerbjudande. Det har aldrig varit så aktuellt och avgörande att som företag arbeta med de emotionella och identitetsskapande fördelarna, som det är idag. 

 • 135.
  Björn, Jenny-Ann
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Thörnqvist, Angelica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Vilken enskild faktor har störst påverkan vid val av dagligvaruhandel?2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Många dagliga köpbeslut berör saker som måste inhandlas till hemmet för vårt dagliga leverne. Matvaror, toalettpapper och övriga nödvändiga varor inhandlas ofta på samma butik om och om igen. Av vilken anledning återvänder vi till samma butik för att utföra inköp av det som kan räknas som de mest återkommande produkter vi använder oss av?Denna uppsats lägger fokus på att hitta skillnader och likheter mellan mäns och kvinnors köpbeteende och av vilka anledningar de väljer att handla på de dagligvarubutiker som de har valt som sina primära.För att svara på frågan om män och kvinnor anger samma faktor som störst påverkansfaktor vid val av dagligvarubutik utfördes två enkätundersökningar på vardera 72 respondenter. En undersökning utfördes i kommuner med invånarantal mellan 1000- 30 000. Den andra undersökningen utfördes i större kommuner med invånarantal över 30 000.Med utgångspunkt i dessa undersökningar har vi kommit fram till att det finns en del likheter mellan manligt och kvinnligt köpbeteende, som att både män och kvinnor anser att läget är den enskilt viktigaste påverkansfaktorn och att butiken bör ligga nära hemmet, men även skillnader som att män inte är lika priskänsliga som kvinnor eller att de föredrar att spendera kortare tid i dagligvarubutiker.

 • 136.
  Blake, Christopher
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Östman, Britt-Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Relationer och projekt: En studie av det mellanmänskliga i det rationella2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Projects are often spoken of in the terms of rational systems. However, some researchers point out the relevance of viewing projects as sets of relationships. Little is published about what aspects of relationships that are important for the managing of projects. We have argued for the necessity of such research. With previous research, our case study and interviews we indentified communication, responsibility, cooperation, togetherness and trust as important relational aspects in projects.

  The overall perceived success for projects in this case, was increased with the adoption of new agile methods. These new methods clearly favored communication and togetherness. We wish to present a perspective that will view projects as people and their relationships.

 • 137.
  Blomquist, Yohan
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Savas, Emel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Spång, Michaela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ledarskapsstilar: En jämförelse av ledarskapsstilar inom privat och offentlig sektor2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna rapport fokuserar på vilka skillnader och likheter det finns mellan ledarskapsstilar inom privat och offentlig sektor. Rapporten använder sig av ett statistiskt underlag som tagits fram med hjälp av beteendeprofileringsverktyget Interpersonal Dynamics Inventory (IDI). Dessutom har ett flertal intervjuer genomförts med utvalda ledare inom privat och offentlig sektor. Rapporten undersöker vilka ledarskapstilar som finns och vilka som är vanligast förekommande. Rapporten tar även upp viktiga faktorer som skiljer den privata sektorn från den offentliga.

  Syftet med denna rapport är att identifiera skillnader och likheter vad gäller ledarskapsstilar inom privat och offentlig sektor. Dessutom redogör rapporten för ett antal orsaker som bidrar att det finns skillnader och likheter mellan de båda sektorerna. Den teoretiska referensramen utgår från teorier som fokuserar på traditionella ledarskapsstilar och vad som omfattas av privat respektive offentlig sektor, dessa jämförs i sin tur med statistik och intervjuer.

  Undersökningen visade att skillnaderna mellan privat och offentlig sektor inte var stora vad gäller ledarskapsstilar. Samma typ av ledarstil var vanligast bland chefer oavsett vilken sektor som granskades.

 • 138.
  Bobar, Amela
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Caperman, Oskar
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  The phenomenon of motivation within an employment & staffing company: A qualitative study at Proffice2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: This study concerns motivation to work and aims to contribute to a better understanding about the area. Motivation is however complex to understand. The complexity can be illustrated by, still to date there exists no single accepted definition about the meaning of motivation. As long as motivation means different things it will be a difficult area to study.

  Since individuals have different needs and are motivated by different factors, makes the area even more complex to study. Since money makes it possible to acquire different things and satisfy some of the human needs, it is also considered by some to be motivating, why we chose to include wage in our study as well.

  The study has been applied to an employment & staffing companym, to contribute with a better understanding about motivation in this kind of company in practice since the working conditions differ somewhat from a traditional employment where individuals work directly for their employer.

  Problem area: -What motivates individuals to work for an employment & staffing company?

  - What effect does the wage have on employee motivation in an employment & staffing company?

  Purpose: The purpose with the study is to gain a better understanding about motivation to work and the relationship between wage and motivation in an employment and staffing company.

  Method: We chose to conduct a qualitative study at Proffice where we interviewed four permanently employed consultants.

  Conclusions: Individuals have different needs and are motivated by different things which makes it difficult to draw general conclusion about motivation. The individuals in this particular study were pleased with the variation of jobs since it allowed them to develop and learn new things which in turn can be motivating. The factors that the individuals were unsatisfied with were the lack of security with the employment and the social relations to colleagues and employer, aspects that in turn can have a negative effect on motivation when not satisfied.

  Despite that the majority of the individuals in the study were dissatisfied with the wage it did not seem to have a negative effect on their performance since they would not been able to remain for such a long time at their current mission if they had not performed well at the job. Although the dissatisfaction seemed to have a negative effect on motivation to stay within the employment & staffing company in the long run.

  Recommendations for further studies: Further studies on the subject could be performed using other methods to conduct the research since the results are very much dependent on the methods used. Another approach could be to include respondents from other offices. Since we only included permanently employed respondents the study could also be further developed by involving probationary employed.

 • 139.
  Boers, Börje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  100 years and older: responsible ownership in long-lived family firms2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to explore the implications of responsible ownership in long-lived family firms. Theoretically, the paper draws on responsible ownership. Responsible ownership is suggested as an alternative conceptualization of social responsible behavior in family firms. Empirically, the study draws on in depth case studies from Germany and Sweden. The study focuses on responsible ownership behavior towards two key stakeholders, i.e. employees and the home community. Thereby the study contributes to further the understanding of responsible ownership of family firms.

 • 140.
  Boers, Börje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Go East! How family businesses choose markets and entry modes when internationalising2016Inngår i: International Journal of Globalisation and Small Business, ISSN 1479-3059, E-ISSN 1479-3067, Vol. 8, nr 4, s. 333-354Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper investigates the choices of foreign markets, international market selection (IMS), and the respective entry modes, entry mode selection (EMS), for family firms internationalisation by using in-depth case studies of two family-owned newspaper companies. These decisions are studied from the Uppsala-stage model perspective. The purpose is to understand how and why family firms choose IMS and EMS when internationalising from a risk perspective. This study shows that IMS and EMS can at times be the consequence of one decision which may be the result of opportunistic behaviour. The decision reflects the risk preferences of owning families when selecting markets and entry modes. The explored family firms use contrasting approaches as they choose IMS and EMS according to different logics. Psychic distance leads to certain international market selection, but there is not a given preference for low distance. Instead, the entry mode selection reflects the dominant risk perception of the owning families. A preference for direct entry modes corresponds to the owning families risk perception and need for control. Accordingly, IMS and EMS are two steps, but the order of these is not given, i.e. after an entry mode is chosen this may be applied irrespective of the market to be entered. Business model and acquisition are highlighted as alternative entry modes, giving control to family firms. Thereby, this study expands those prior and increases the understanding of the peculiarities of family firm internationalisation.

 • 141.
  Boers, Börje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Heteronormativity and the family firm: Will we ever see a queer family business?2017Inngår i: Gender and Family Entrepreneurship / [ed] João J. Ferreira, Vanessa Ratten, Veland Ramadani, Robert D. Hisrich, Leo-Paul Dana, London and New York: Routledge, 2017, 1, s. 171-182Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 142.
  Boers, Börje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Internationalization of regional newspaper companies: two examples2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Newspaper companies and other media companies are under pressure as their traditional business model is challenged. Some companies try to compensate by entering new markets, i.e. to internationalize. This strategy increases their presence in old and new media markets and segments. This paper problematizes how two family owned newspaper companies internationalize from two perspectives, i.e. an ownership perspective and an industry perspective. Empirically, the paper draws on two examples of family owned newspaper companies. Semi-structured interviews with owners, managers and editors have been conducted domestically and in the respective foreign market. Archival data has been used to complement the interviews. Both companies started as regional newspaper companies and have reached leading positions in their distribution area. Whereas one company entered the Eastern European market in the 1990s the other company focused on domestic expansion and small scale, international joint ventures in the later 2000s. From an ownership perspective it becomes visible that the family owners are initiating and supporting the internationalization process. In one company, an owner manager was in charge for the internationalization process which can be seen as a success factor. In the other company, the owners were not actively involved which is reflected in the relatively poorer results. From a newspaper industry perspective the study shows that synergies are possible by syndication of content across languages within the same industry as well as business models (printing).These perspectives contribute to the developing body of literature in the field of media management on internationalization and ownership.

 • 143.
  Boers, Börje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Learning to professionalize: handling tensions in a family owned newspaper business2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper aims at understanding the professionalization process of a Swedish family owned newspaper from a generational perspective. Professionalization is a much debated topic within the family business field. Family ownership is still common in the Nordic countries.  But the consequences and implications are not well understood and despite its presence the issue of family ownership is rarely discussed in the academic field. Media studies discuss professionalization but mostly focusing on the journalistic profession. Ownership and ownership transition have only recently been discussed.

   Empirically, the paper draws on an in depth case study of a family owned newspaper company. Semi-structured interviews with owners, managers, board members, and editors have been conducted. The interviews were complemented with secondary material, e.g. annual reports and biographies. Four generations are discussed with regards to professionalization processes.  The study shows that competence and learning are factors influencing the professionalization process across generations.  Competence is divided into cultural and formal competence. Learning is categorized as experiential learning which increases over generations. Formal competence and structures become important, increasing the risk for alienation between the owners and the business.  Professionalization of ownership structures and roles has consequences for family, ownership and business. The paper contributes to the limited research on family ownership in media management research.

 • 144.
  Boers, Börje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Jönköping International Business School.
  The codetermined family business: a paradox?2013Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This work in progress paper introduces codetermination as phenomenon to the family business field. The study aims at exploring the role of employee-representatives in boards of non-listed family businesses and thereby contributes to understanding ownership and governance processes in family businesses.

 • 145.
  Boers, Börje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  The codetermined family business: a paradox?: Comparing cases from Sweden and Germany2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this comparative case study is to understand codetermination in two family firms. Empirically, this study draws on an interpretive case study of two family businesses. Its findings extends earlier research, by exploring and introducing the phenomenon of codetermination in the family business literature. Theoretically, the study draws on the control-collaboration paradox which helps understanding the phenomenon of codetermination. Findings highlight the need for professional governance structures in order to facilitate cooperation between family owners, the management, and employee representatives.

 • 146.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Henschel, Thomas
  HTW Berlin.
  Three stages of entrepreneurial orientation: the founder’s role2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 147.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  A founder's heritage: the development of organizational identity2019Inngår i: Journal of Small Business and Entrepreneurship, ISSN 0827-6331, E-ISSN 2169-2610, Vol. 31, nr 1, s. 73-95Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to understand how a former family firm strategically makes use of the founder's legacy to preserve its organizational identity. Following a single case study approach, it draws on rich empirical material from semi-structured interviews and extensive archival data. We show how central organizational activities are affected by a founder's heritage long after the formal exit has taken place, illustrating the central, enduring, and distinctive elements of organizational identity a founder has. Regardless of ownership forms, the family company founder's legacy is used to legitimize new owners and maintain the organization's identity. However, centripetal moves complicate the preservation of the organizational identity, whereas a high focus on value leveraging in another ownership form opens up for centrifugal approaches which strengthen the entrepreneurial dimension of organizational identity.

 • 148.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande. CeFEO@JIBS.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Family business, resilience and regional culture: Examples from Sweden2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The present study examines two regions in the south west of Sweden. A number of factors which are of significant importance in creating resilient family businesses as well as regions are identified. The study is based on a literature investigation and on 60 interviews of leaders in business and communities. Thereby, the study contributes to the scarce literature on resilience in family businesses and the interdependence with regional culture. Resilience in this paper refers to a particular type of economic and structural crisis which has not been considered before. We highlight similarities and differences of two regions in Sweden which have distinct regional cultures. These cultures support the development of resiliency. However, owning families as facilitators for organizational resilience play the central role. Their closeness and involvement in the business allows them to act fast and take decisions quickly which makes them more resilient.

 • 149.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Family businesses as venture capitalists: the exception that proves the rules?2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 150.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Remembering the Founder in Times of Ownership and Leadership Changes2016Inngår i: RENT Proceedings 2016, Antwerp, 2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objectives

  Is a founder “leaving” an organization by selling it, or are there aspects of the founder left even though, the founder does not have a formal occupation or ownership in the organization?

  What are the motives of a founder to sell his organization? Will there be a legacy of the founder and how will this affect the organization’s identity? By questioning ‘who were we?’ or ‘who have we been?’ the relevance of organizational history becomes apparent. But how does this work in practice when a founder is not any longer part of the dominant coalition of the organization?

  The purpose is to understand the heritage of a founder, and the consequences for the organizational identity when the founder exits.

  Prior Work

  Drawing on the work of entrepreneurial exit and organizational identity, including imprinting, the work combines important literatures to shed light on an important empirical phenomenon, i.e. the exit of a founder/entrepreneur.

   

  Approach

  This study follows a single case study approach and draws on rich empirical material from semi-structured interviews and extensive archival data.

   

  Results

  We show how central activities are affected by a founder’s heritage over long time after the formal exit has taken place. We illustrate this by analyzing the consequences of changes in ownership and leadership after the founder’s exit. The founder becomes an artefact which allows to signal continuity and discontinuity depending on the different owners’ perspectives.

   

  Implications and Value

  The paper aims at contributing to the entrepreneurial and founder exit-literature by adding a process perspective. Unlike it is sometimes assumed in the entrepreneurship literature is an exit not necessarily a clear-cut and once and for all decision. The paper contributes also to the organizational identity literature by highlighting the central role a founder can have for an organization.

1234567 101 - 150 of 738
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf