his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 101 - 150 of 844
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Berg, Helena
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Hjortman, Ingela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Omvårdnad vid bensår: En litteraturöversikt2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  BAKGRUND: Patienter med bensår återfinns inom hela sjukvården. Detta innebär att många sjuksköterskor kommer att möta dessa patienter i sitt arbete oberoende av var de arbetar. Distriktssköterskor kan ägna upp till hälften av sin arbetstid till bensårsbehandling. Patienter med bensår lider ofta av smärtor. Såren påverkar deras livskvalité och begränsar deras liv. SYFTE: Denna studies syfte var att belysa omvårdnaden vid smärtsamma bensår, ur såväl ett sjuksköterske- som patientperspektiv. METOD: En litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar. Resultatet grundas på 14 artiklar, med både kvalitativ och kvantitativ metod. RESULTAT: Fyra huvudtema framkom; Smärtkontroll, Interaktion mellan sjuksköterska och patient, Social gemenskap och Kunskapsutveckling. Många patienter med bensår hade smärtor som inte uppmärksammades av sjuksköterskan, då patienterna inte alltid påtalade detta. Sjuksköterskor har ett viktigt arbete i att kontinuerligt smärtskatta och följa upp smärtlindringen. Optimal sårbehandling förutsätter ett gott samarbete mellan patient och sjuksköterska. Den sociala gemenskapen är en viktig del i patientens välbefinnande och främjar sårläkning och minskar smärta. Både patienter och sjuksköterskor saknar tillräckliga kunskaper om bensår.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 102.
  Berg, Helena
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kjellberg, Kristina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Inget går upp mot distriktssköterskor: Distriktssköterskans roll inom projektet Samverkande sjukvård2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Antalet äldre människor ökar i Sveriges, de är ofta sköra, sjuka och har mer behov av vård och omsorg.  För att möta ett ökat vårdbehov startades ett samverkansprojekt, Samverkande sjukvård, för att förkorta vägarna inom sjukvården. Forskning visar att äldre blir sjukare av inläggning på sjukhus och efter besök på akutmottagning blir de ofta inlagda på sjukhus på grund av komplex sjukdomsbild. Syfte: Undersöka om distriktssköterskans profession inom projektet Samverkande sjukvård leder till ett minskat användande av andra sjukvårdsresurser. Metod: Studien är en retrospektiv studie med kvantitativ ansats. Redan insamlade enkätsvar tillämpades som datainsamlingsmetod. Analysen genomfördes med deskriptiv analys och sambandsanalys. Resultatet presenteras i tabeller, figurer och text. Resultat: Distriktssköterskans insatser leder i många fall till vård i hemmet och att det förebyggs besök till akutmottagning, vårdcentral/jourcentral och inläggning på sjukhus. Konklusion: Ett samarbete mellan olika sjukvårdsinstanser leder till förbättring för såväl patienter som personal.

 • 103.
  Berg Marklund, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Rönnberg, Karolina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskors upplevelse av hur arbetsmiljön påverkar omvårdnadsarbetet: En intervjustudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studier har visat att sjuksköterskors arbetsmiljö kan påverka dem i deras omvårdnadsarbete. Studien ämnade intervjua sjuksköterskor om hur de upplevde att deras arbetsmiljö påverkade deras omvårdnadsarbete. Intervjuer genomfördes med sju sjuksköterskor på ett sjukhus i Västsverige. Intervjuerna analyserades och manifesta meningsenheter, kopplade till studiens syfte, identifierades och kondenserades. Resultatet visade att det finns flera faktorer i sjuksköterskornas arbetsmiljö som de upplever påverkar dem i deras omvårdnadsarbete. Sjuksköterskorna upplevde att en god stämning i personalgruppen kunde hjälpa dem i omvårdnadsarbetet. Samtidigt kunde arbetsstress och tidsbrist, till stor del på grund av tidskrävande administrativa uppgifter, ha en negativ påverkan på omvårdnadsarbetet. Slutsatsen av studien är att sjuksköterskor upplever att deras arbetsmiljö kan ha en positiv och negativ påverkan på omvårdnadsarbetet. Framtida forskning kring sjuksköterskors arbetsmiljö behövs för att bättre kunna främja omvårdnadsarbetet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 104.
  Bergelind, Sandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Mohamad, Rondik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Patienters upplevelser av sjuksköterskors bemötande: En litteraturöversikt2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Att vara sjuksköterska innebär att ha kunskap om medicinska frågor såväl som om omvårdnadsvetenskap. Omvårdnad handlar bland annat om att bemöta patienter på ett korrekt sätt, för att undvika att ett vårdlidande uppstår för patienter. För att sjuksköterskor ska kunna bemöta patienter på ett sätt som av dem upplevs som bra behöver sjuksköterskor känna till hur patienter uppfattar deras bemötande.

  SYFTE: Att belysa patienters upplevelser av sjuksköterskors bemötande vid vård på sjukhus.

  METOD: Litteraturöversikt enligt Friberg (2006), där 14 artiklar har analyserats.

  RESULTAT: Resultatet indelas i fem teman: Bemötandets betydelse för patienter, Humorns betydelse för patienter, Patienters behov av kommunikation och information, Patienters behov av bekräftelse samt Faktorer som påverkar patienters förtroende för sjuksköterskor.

  KONKLUSION: Resultatet visar hur patienter upplevde det att befinna sig i en omvårdnadssituation och vad de lägger i begreppet bemötande. Det kan användas som en upplysning och en påminnelse till sjuksköterskor som dagligen möter människor/patienter i arbetet. Kunskapen som studien bidragit med kan användas för att förbättra vårdrelationer mellan patienter och sjuksköterskor i praktiken vilket ger bättre omvårdnadskvalitet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 105.
  Berggren, Johan
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Palmqvist, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjuksköterskors erfarenheter vid vård av vuxna i livets slutskede: En litteraturbaserad studie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskan arbetar nära vuxna patienter i livets slutskede där försök till läkande behandling gått över till en palliativ behandling. Många av dessa patienter har en komplicerad symtombild som kräver kunskaper i symtomhantering och de har också ofta oro, ångest och funderingar kring existentiella frågor som sjuksköterskan kan behöva hantera.Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda vuxna patienter i livets slutskedeMetod: Metoden som valdes var en litteraturbaserad studie grundat på kvalitativ forskning, baserat på tolv vetenskapliga artiklar. 

  Resultat: Ur analysen framträdde tre kategorier såsom Frustration, skicklig kommunikatör, få till ett nära samarbete med åtta underkategorier.

  Slutsats: Sjuksköterskors erfarenheter vid vård i livets slutskede påvisar betydelsen av att relationer mellan patienten, anhöriga och vårdpersonal skapas. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 106.
  Berggren, Malin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Berglund, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  När hjärtat slutat slå: patientens upplevelse att överleva ett hjärtstopp. En litteraturbaserad studie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att drabbas av hjärtstopp kan upplevas som en dramatisk händelse som påverkar både hälsan och livsvärlden. Alla patienter innehar ett existentiellt sammanhang som påverkar hälsan, livet och patienten själv. Sjuksköterskan behöver kunna se till patientens livsvärld och förstå hur olika sammanhang påverkar patientens upplevelse av sin hälsa. Syfte: Syftet var att beskriva patientens upplevelse av att överleva ett hjärtstopp. Metod: Den valda metoden var en litteraturbaserad studie med kvalitativ ansats som inkluderade 11 artiklar som analyserats med en metod beskriven av Friberg. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde tre huvudteman: en ny vardag, ett förändrat liv och livsavgörande begränsning med inopererad defibrillator med tio underteman. Konklusion: Majoriteten av patienterna upplevde oro, rädsla och ångest i sin vardag. De behövde utveckla nya strategier för att kunna hantera sitt nya liv i form av rutiner och planering för att minska stress i vardagen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 107.
  Bergh, Elin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Magnusson, Linda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Inpirationsföreläsning – ny form av föräldraförberedande stöd: Effekter på parrelationen och känsla av sammanhang2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

                           

 • 108.
  Bergh, Ingrid
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Pain in the elderly: rating scales, prevalence and verbal expression of pain and pain relief2003Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
 • 109.
  Bergh, Ingrid H. E.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Johansson, Anna
  Univ Hosp Örebro, Dept Obstet, Örebro, Sweden.
  Bratt, Annelie
  Skaraborgs Hosp, Dept Obstet & Gynecol, Skövde, Sweden.
  Ekström, Anette
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Mårtensson, Lena B.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Assessment and documentation of women's labour pain: A cross-sectional study in Swedish delivery wards2015Inngår i: Women and Birth, ISSN 1871-5192, E-ISSN 1878-1799, Vol. 28, nr 2, s. E14-E18Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: A woman's pain during labour plays a dominant role in childbirth. The midwife's role is to assess the degree of pain experienced during labour. When professionals respond to labour pain with acknowledgement and understanding, the woman's sense of control and empowerment is increased, which could contribute to a positive experience of childbirth. The aim of this study is to describe how labour pain in Swedish delivery wards is assessed and documented. Methods: This quantitative descriptive study was designed as a national survey performed through telephone interviews with the representatives of 34 delivery wards in Sweden. Results and conclusion: The majority of the participating delivery wards assessed and documented women's labour pain, but in an unstructured manner. The wards differed in how the assessments and documentation were performed. In addition, almost all the delivery wards that participated in the survey lacked guidelines for the assessment and documentation of the degree of pain during labour. The findings also showed that the issue of labour pain was sometimes discussed in the delivery wards, but not in a structured or consistent way. (C) 2015 Australian College of Midwives. Published by Elsevier Australia (a division of Reed International Books Australia Pty Ltd). All rights reserved.

 • 110.
  Bergh, Ingrid
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Avdelningen för geriatrik, Göteborgs universitet.
  Sjöström, Björn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap.
  Steen, Bertil
  Avdelningen för geriatrik, Göteborgs universitet.
  Smärta hos äldre: Skattningsskalor – förekomst och verbala uttryck för smärta och smärtlindring2003Inngår i: Incitament: för en hälso- & sjukvård i förvandling, ISSN 1103-503X, Vol. 12, nr 7, s. 642-644Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Smärta är inte en del av det normala åldrandet, men många äldre drabbas av sjukdomar som leder till smärta. Smärta är en subjektiv sensorisk och emotionell obehagsupplevelse med faktisk eller potentiell vävnadsskada. Varje person upplever smärta på sitt sätt och denna uppfattning får avgörande betydelse för hur hälso- och sjukvårdspersonal kan förhålla sig till människor med smärta.

  Utgångspunkten för denna avhandling var att studera smärtförekomst bland äldre och att evaluera användandet av smärtskalor. Våra resultat visar att skattningsskalor kan vara till hjälp.

  Artikeln baserad på Ingrid Berghs avhandling: Pain in the elderly - Rating scales, prevalence and verbal expression of pain relief

 • 111.
  Bergkvist, Krister
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Lundberg, Pär
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Icke-farmakologiska Smärtlindrande Omvårdnadsåtgärder Inom Prehospital Akutsjukvård: En Kvalitativ Beskrivning av olika tillvägagångssätt2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett av de vanligaste bekymren hos patienter som kommer i kontakt med ambulanssjukvården är smärta i någon form. Sedan den första november 2005 tillåts inte samtlig ambulanspersonal att administrera läkemedel. Det är därför rimligt att anta att ambulanspersonalen också har andra, icke-farmakologiska, sätt att lindra patienters smärta. Författarna såg därför ett intresse i att utforska hur ambulanspersonalen ser på begreppet smärta och behandlingen av densamma.

  Syftet med studien var att, med fokus på icke-farmakologiska åtgärder, beskriva hur svensk ambulanspersonal omhändertar patienter med smärta.

  Studien genomfördes med hjälp av fem intervjuer med olika kategorier av ambulanspersonal. Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades. Fyra övergripande teman med subteman växte fram ur texten. I temat åsikter om smärta beskrev informanterna sin uppfattning om smärta som ett individuellt fenomen samt vad de ansåg påverkar patientens smärta. Bemötande och förhållningssätt vid omhändertagande beskrev informanternas åsikter att de med ett lugnt bemötande ansåg sig kunna skapa en relation till patienten samt försöka avleda dennes tankar på smärtan på olika sätt. Bedömning och behandling beskriver informanternas åsikter att bedömning och behandling av smärta kräver individanpassning. Kombinationsterapi är vinnande beskriver informanternas uppfattning att behandlingen av smärta blir allra bäst då icke-farmakologiska åtgärder kombineras med de farmakologiska.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 112.
  Berglund, Mia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering.
  Att stödja reflektion som främjar lärande, läkning och ansvarstagande vid långvarig sjukdom2020Inngår i: Läkande samtal / [ed] Karin Dahlberg, Stockholm: Liber, 2020, 1Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 113.
  Berglund, Mia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Andersson, Susanne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Kjellsdotter, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Att drabbas av långvarig sjukdom2017Inngår i: Vägen till patientens värld och personcentrerad vård: Att bli lyssnad på och förstådd / [ed] Karin Dahlberg, Inger Ekman, Stockholm: Liber, 2017, 1, s. 93-116Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 114.
  Berglund, Mia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Gillsjö, Catharina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Reflekterande KRAFT-givande samtal2017Inngår i: Vägen till patientens värld och personcentrerad vård: Att bli lyssnad på och förstådd / [ed] Karin Dahlberg, Inger Ekman, Stockholm: Liber, 2017, 1, s. 317-334Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 115.
  Berglund, Mia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Gillsjö, Catharina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. College of Nursing, University of Rhode Island, USA.
  Svanström, Rune
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Keys to person-centred care to persons living with dementia: Experiences from an educational program in Sweden2019Inngår i: Dementia, ISSN 1471-3012, E-ISSN 1741-2684, Vol. 18, nr 7-8, s. 2695-2709Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Growing old entails an increased risk of disabilities and illnesses such as dementia. The orientation in Sweden on national level is that individuals remain in their own homes if desired and receive person-centred home care. The aim of this study was to describe the experience of an educational program and its influence on daily provision of care to persons with dementia. A lifeworld approach was used. Data were collected through group interviews with care providers in the context of home. The findings are presented in five themes: Increased knowledge about dementia and treatment, Relationship-building in order to provide good care, Open and flexible approach conveys calm, Continuity and flexibility are cornerstones in the care and Perceived improvements. This person-centred educational intervention resulted in a care that was based on each individual’s personality, preferences and priorities in life. Education given with continuity over time is key to improving provision of care to person with dementia.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 116.
  Berglund, Mia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Nässén, Kristina
  Academy of Care, Working Life and Social Welfare, University of Borås, Borås, Sweden.
  Gillsjö, Catharina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. College of Nursing, University of Rhode Island, Kingston, USA.
  Fluctuation between Powerlessness and Sense of Meaning: A Qualitative Study of Health Care Professionals’ Experiences of Providing Health Care to Older Adults with Long-Term Musculoskeletal Pain2015Inngår i: BMC Geriatrics, ISSN 1471-2318, E-ISSN 1471-2318, Vol. 15, artikkel-id 96Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: There is an increasing number of older adults living with long-term musculoskeletal pain and related disabilities. These problems are frequently unrecognized, underreported, and inadequately treated. Since many older adults desire to remain at home for as long as possible, it is important that individualized and holistically tailored care is provided in these settings. However, there is a complexity in providing care in this context.

  The aim of this study was to describe health care professionals’ experiences of providing health care to older adults living with long-term musculoskeletal pain at home.

  Methods: The phenomenon, “To provide health care to older adults living with long-term musculoskeletal pain at home”, was studied using reflective lifeworld research (RLR) which is based on phenomenological epistemology. Ten health care providers (nurse, physiotherapists, and occupational therapists) were interviewed and data was analysed.

  Results: The health care professional’s emotions fluctuated between powerlessness and meaningfulness. Needs, opportunities, understanding and respect had to be balanced in the striving to do good in the provision of health care in differing situations. Caring for older adults with long-term pain required courage to remain in the encounter despite feelings of insecurity and uncertainty about the direction of the dialogue. The essence of caring for older adults with long-term pain consisted of the following constituents: Sense of powerlessness; striving to provide good health care; and understanding and respect.

  Conclusions: The findings indicated that the health care professionals strived to do good and to provide health care that was holistic and sensitive to the older adults’ needs. A significant sense of powerlessness in the situation was experienced by the health care professionals. These findings address and support the need to develop methods that can be used to guide health care providers who support older adults in the context of their homes.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 117.
  Berglund, Mia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Nässén, Kristina
  Academy of Care, Working Life and Social Welfare, University of Borås, Sweden.
  Hedén, Lena
  Academy of Care, Working Life and Social Welfare, University of Borås, Sweden.
  Gillsjö, Catharina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Older Adults' Experiences of Reflective STRENGTH-Giving Dialogues: An Interview Study2016Inngår i: Journal of Gerontology & Geriatric Research, ISSN 2167-7182, Vol. 5, nr 3, artikkel-id 1000304Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: A major health problem that frequently accompanies old age is long-term pain, but pain must be acknowledged by older adults and health care providers. Interventions are needed to alleviate pain and suffering’ while holistically providing health care that promotes wellbeing. The intervention project, Reflective STRENGTHGiving Dialogues© (STRENGTH) was implemented to increase health and wellbeing among community dwelling older adults living with long-term musculoskeletal pain at home.

  Aim: The aim of this study was to describe the older adults’ experiences of the intervention Reflective STRENGTH-Giving Dialogue.

  Method: A life world hermeneutic approach was used in collection and analysis of data. Twenty community dwelling older adults participated were interviewed in their homes after the intervention.

  Findings: The findings consisted of five themes and showed that the older adults experienced the Reflective STRENGTH-Giving Dialogues as a continuous and trusting relationship that alleviates the pain and breaks the loneliness. They expressed it as a new way to talk about life with pain. The dialogues supported reflection and memory and resulted in a transition in orientation in life.

  Conclusion: The Reflective STRENGTH-Giving Dialogues helped the older adults to increase their intellectual, emotional, and physical engagement in daily living. The dialogues facilitated a transition in orientation from past to present, to the future, and from obstacles to opportunities. The dialogues were oriented towards enjoyments, meaning, courage and strength in life as a whole which promoted the older adults’ sense of well-being and vitality. The dialogues also facilitated carrying out small and large life projects. The Reflective STRENGTH-Giving Dialogues created a deepened caring relationship that contributed to an increased sense of security, strength and courage, all of which enhanced the potential for better health and wellbeing.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 118.
  Berglund Riikola, Caroline
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Fors, Linda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Att vara patient på svensk akutmottagning – En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Patientbesöken på svenska akutmottagningar har minskat men väntetider har ökat. Systemet triage används av sjuksköterskor för att prioritera patienter med utifrån deras anamnes och symtom. En god vårdmiljö, regelbunden kommunikation, information, ökad delaktighet och personcentrerad vård kan minska uppkomsten av vårdlidande för patienter som sökt vård på svenska akutmottagningar. Syftet: Syftet var att belysa hur det är att vara patient under väntetiden på svensk akutmottagning. Metod: Studien är en litteraturöversikt som är baserad på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Resultat: Tre huvudkategorier mötet med sjuksköterskan, faktorer som påverkar upplevelsen, konsekvenser av bristande vård. Sex underkategorier positiva erfarenheter, negativaerfarenheter, vårdmiljöns inverkan, grundläggande behov, utsatthet och sårbarhet samt situationen accepteras. Diskussion: I diskussionen redogör författarna patientersupplevelser från akutmottagningen. Det diskuterades kring tre begrepp personcentrerad vård, vårdlidande och delaktighet. Konklusion: Det framkom att när grundläggande behov blev tillgodosedda, information gavs och när sjuksköterskan gav bekräftelse kunde delaktigheten öka och vårdlidande förhindras.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 119.
  Bergman, Johanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Simonsen, Lene-Therese
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens: en litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Urininkontinens är ett vanligt förekommande problem bland kvinnor där prevalensen stiger med åldern. Det finns tre olika typer av urininkontinens; trängningsinkontinens, ansträngningsinkontinens och blandinkontinens. Befintliga behandlingsmetoder fokuserar på att lindra lidande. Urininkontinens hos kvinnor påverkar deras välbefinnande, ökar lidande och minskar deras känsla av autonomi. 

  Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens.

  Metod: Allmän litteraturöversikt, där tio artiklar låg till grund för resultatet.

  Resultat: Kvinnor upplever generellt att deras vardag påverkas och förändras av att leva med urininkontinens. De beskriver hur de skapar egna strategier för att återta kontroll över sin vardag. Att leva med urininkontinens ger ett försämrat välbefinnande till följd av upplevelsen av skam och genans. Dessa känslor påverkar deras relationer och samliv med andra.

  Slutsats: För att klara av sin vardag skapar kvinnorna egna strategier, vilka bland annat innebär att alltid vara medveten om vart närmaste toalett finns eller att ha med sig extra klädombyten när de lämnar hemmet. Strategierna gör att kvinnorna upplever minskad stress och oro över urinläckage. Ofrivillig urinavgång påverkar kvinnorna fysiskt och psykiskt vilket innebär att det är viktigt som vårdpersonal ha god kunskap och insikt i den livsvärld som patienter med urininkontinens lever i dagligen.

 • 120.
  Bergquist, Marie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Larsson, Sanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Skolsköterskans arbete med sex- och samlevnadsundervisning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskning visar att innehåll och metoder skiftar i sex- och samlevnadsundervisning på olika skolor. Elever anser att sex- och samlevnadsundervisningen behöver förbättras. Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande med elevers sexuella hälsa. Forskning påvisar att elevhälsans kompetens inte tillvaratas i sexualundervisningen. Genom ökad förståelse för hur skolsköterskor arbetar med sex- och samlevnad kan undervisningen förbättras. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur skolsköterskor arbetar med sex- och samlevnadsundervisning. Metod: Nio skolsköterskor verksamma på högstadiet eller gymnasiet intervjuades via e- post. Datamaterialet analyserades med kvalitativ innebördsanalys. Resultat: I resultatet framkom fem teman; Kunskap och kompetens bidrar till trygghet i sex- och samlevnadsundervisning; Stödjande omgivning och tid för planering skapar möjligheter för skolsköterskans arbete med sex- och samlevnadsundervisning; Skolsköterskans mångfald i upplägg av undervisning anpassas efter elevernas behov av kunskap; Att undervisa nyanlända elever kräver mer förberedelse och Skolsköterskans bemötande och förhållningssätt har betydelse för frågor kring HBTQ. Konklusion: Svårigheter för skolsköterskor i deras arbete med sex- och samlevnadsundervisningen är tidsbristen, vilket medför begränsad undervisning, samtidigt anser de att sex- och samlevnadsundervisningen är av vikt för elever. Upplevelsen av samarbetet inom sex- och samlevnadsundervisning ses som positiv och önskvärd. Skolsköterskors utmaningar är att undervisa elever från andra kulturer, skolsköterskor saknar djupare kunskaper. 

  Fulltekst (pdf)
  Skolsköterskans arbete med sex- och samlevnadsundervisning
 • 121.
  Bergqvist, Johan
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Stenman Josefsson, Märta
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demens på akutvårdsavdelningar: En litteraturbaserad studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: The diagnoses of dementia increases in line with the aging population of the earth. Symptoms vary between different dementia diagnoses and for some, a diagnosis might be a relief and confirmation of what’s really going on for both the patient and their relatives. Person centered care aims to empower a person's self-esteem and involvement in their own care. It urges healthcare professionals to look beyond the diagnosis of the patient, which makes this the form of care advocated for patients with dementia. Despite the fact that long waiting times is an acknowledged problem, nurses are still obliged to pursue nursing on equal standardse. Aim: The aim was to acknowledge nurses' experiences of caring for patients with dementia in acute care settings Method: A literature-based study with nine qualitative articles were chosen. Results: The analysis identified three main categories; lack of knowledge, structural deficiencies and relatives as a co-actor of the caring process, and eight subcategories. Conclusion: Dedication and education are central aspects regarding the care of patients with dementia. It becomes apparent that regardless of context, caring for patients with dementia is often mired in complexity. Nurses claim that lack of time and education combined with structural deficiencies constitutes an obstacle for nurses providing what they would consider sufficient care. These deficiencies may also negatively affect attitudes and perceptions and consequently the care of patients with dementia can be stigmatized.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 122.
  Bergqvist, Lisen
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Johansson, Sofie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  ATT BLI FÅNGE I SIN EGEN KROPP: En litteraturstudie om patienters upplevelser av välbefinnande vid ALS2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 123.
  Bergström, Evelyn
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Bega, Arijana
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Upplevelser av att leva med lungcancer: En litteraturbaserad studie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Lungcancer är en sjukdom som har en dålig prognos och där ett stort antal människor insjuknar årligen. Det är en sjukdom som leder till många och svåra symtom vilket skapar stort lidande. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelser av att leva med lungcancer i det dagliga livet. Metod: En litteraturbaserad studie genomfördes med en kvalitativ ansats. Tolv vetenskapliga artiklar granskades och analyserades enligt en modell för en litteraturbaserad studie. Resultat: Ur resultatet identifierades sex kategorier: leva med osäkerhet, stigma och skuld, upplevelser av sjukdomsrelaterade symtom, en förändrad självkänsla, att få stöd och bli bekräftad samt pendla mellan hopp och förtvivlan. Diskussion: Det fanns ett behov hos patienterna av att leva så självständig som möjligt, där det sociala stödet och stödet från vårdpersonal var avgörande för att de skulle klara av det. Stöd överhuvudtaget var viktigt för att patienterna skulle kunna hantera de flesta situationer. Genom att sjuksköterskan får kunskap om patienters upplevelser av lungcancer kan patienters lidande lindras med hjälp av stöd från sjuksköterskan.

  Fulltekst (pdf)
  examensarbete
 • 124.
  Bergström, Henrik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hammar, Andreas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  ANHÖRIGAS UPPLEVDA SITUATION NÄR EN NÄRSTÅENDE VÅRDAS PÅ EN INTENSIVVÅRDSAVDELNING: -En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Intensivvårdsavdelningen är en avdelning där kritiskt- och akut sjuka patienter vårdas. Avdelningen har specialiserade rutiner och utrustning för omvårdnad samt övervakning. Sjuksköterskan på en intensivvårdsavdelning har ansvar över omvårdnaden av patienten tillsammans med ledandet av omvårdnadsarbetet i vårdlaget. Utöver har även sjuksköterskan ett ansvar att uppmärksamma den anhöriga. Därför är det viktigt för sjuksköterskan att förstå anhörigas upplevelser i denna situation för att kunna ge en god omvårdnad även till dem. Syfte:  Att beskriva anhörigas upplevda situation när en närstående vårdas på en intensivvårdsavdelning. Metod: Litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats med ett anhörigperspektiv för att belysa upplevelser. Resultat: Anhöriga kunde uppleva flera faktorer som påverkade situationen negativt. Rutiner, teknisk utrustning och vårdinsatser upplevdes främmande och förvirrande. Situationen gjorde det svårt för den anhörige att uppleva sig nära patienten. Anhöriga upplevde att god kommunikation och information påverkade situationen positivt. Anhöriga upplevde det viktigt att kunna vara delaktig i vården och beslutsfattandet. Slutsats: Att som anhörigas hamna på en intensivvårdsavdelning är en främmande situation som skiljer sig från andra avdelningar. Det finns olika regler, utrustning och situationer som försvårar möjligheten för den anhörige att förstå och se sammanhanget. Det är av betydelse att vården uppmärksammar och skapar möjlighet för en ökad förståelse och ett sammanhang för de anhöriga.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 125.
  Bernanker Lundaahl, Sara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Klint Carlander, Anna-Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ungdomars syn på sex- och samlevnadsundervisningen i skolan2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sex och samlevnad är en av många faktorer som har betydelse för hälsa och välbefinnande hos såväl vuxna som ungdomar. Alla elever har rätt att få sex- och samlevnadsundervisning i skolan. I arbetet med att stärka ungdomars förmåga att göra medvetna och ansvarstagande val som rör sexualitet och relationer är sex- och samlevnadsundervisningen en viktig del.

  Syfte: Att beskriva hur förstaårselever på gymnasiet upplever den sex- och samlevnadsundervisning som de hade i högstadiet.

  Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod med induktiv ansats och data analyserades med innehållsanalys. Fyra fokusgrupper genomfördes med totalt 20 deltagare. 

  Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier; Eleverna beskriver att sex- och samlevnadsundervisning är av stor betydelse, Att ha erfarenhet av en undervisning som upplevs bristfällig samt elevernas önskemål om förändring i undervisningen.

  Slutsats: Ungdomarna upplever att sex- och samlevnadsundervisning är viktig men att undervisningen i detta ämne också har brister. Det finns behov av att lyssna på och respektera unga människors åsikter gällande undervisningen i sex- och samlevnad. Detta för att anpassa undervisningen utifrån ungdomars livsvärld och deras behov och därmed bidra med betydelsefull kunskap i ämnet. Skolsköterskors omvårdnadsperspektiv kan tänkas bidra till den öppenhet och följsamhet för individens unika behov vilket efterfrågas av deltagarna. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 126.
  Bernvik, Erika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Jakobsson van Stam, Ebba
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Blivande förstagångspappors förväntningar inför förlossningen2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Förlossning är en del av transitionen till föräldraskap. Transitionen underlättas genom professionellt stöd. I barnmorskors ansvarsområde ingår det att ge stöd. Det som påverkar pappors förlossningsupplevelser är bland annat professionellt stöd och förväntningar. Förlossningsupplevelser påverkar pappors välmående och föräldraskap.

  Syfte: Beskriva blivande förstagångspappors förväntningar inför förlossningen.

  Metod: Kvalitativa semistrukturerade enskilda intervjuer utfördes med sex blivande förstagångspappor, vars kvinnor var i graviditetsvecka 29 till 35. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Blivande pappor har svårt att föreställa sig vad som kommer ske under förlossningen. Förstagångspappor förväntar sig en lugn stund med sin familj efter födseln för att kunna bearbeta att två blivit tre. Blivande pappor förväntar sig att de kommer ha en stödjande roll under förlossningen. De förväntar sig att det kommer vara mycket känslor under förlossningen och barnets första timmar. Barnmorskor förväntas inneha en stödjande roll gentemot både blivande pappor och födande kvinnor.

  Konklusion: Barnmorskor bör ge stöd till blivande pappor utifrån individuella behov. Professionellt stöd till blivande pappor möjliggör för dem att vara ett stöd till de födande kvinnorna under förlossningen. Förstagångspappor förväntar sig att stöd kommer vara viktigt för att de ska känna sig trygga under förlossningen.

  Fulltekst (pdf)
  Blivande förstagångspappors förväntningar inför förlossningen
 • 127.
  Bernvik, Erika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Jakobsson van Stam, Ebba
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kvinnors upplevelse av lidande relaterat till cytostatikabehandlingen vid bröstcancer: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och en vanlig behandlingsmetod är cytostatika, vilken kommer med ett flertal biverkningar. Lidande kategoriseras i tre olika former. Etiska principer används vid ställningstagande av behandling. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelse av lidande relaterat till cytostatikabehandlingen vid bröstcancer. Metod: Studien är en litteraturöversikt som utgår från kvalitativ forskning. Elva artiklar granskades och sammanfattades genom att utgå från Friberg (2012). Resultat: Kvinnor med bröstcancer drabbas av ett lidande i relation till cytostatikabehandling. De upplever att de förlorar en del av sin identitet i samband med att de får ett förändrat utseende. Människor i deras omgivning behandlar dem annorlunda och de klarar inte av att göra samma saker som tidigare i rollen som mor, fru, väninna och kollega. Lidandet består även av fysiska symtom relaterade till själva behandlings- och sjukperioden, men även av symtom som inte går tillbaka efter avslutad behandling. Diskussion: Det är de fysiska biverkningarna som leder till psykiska biverkningar då kvinnorna upplever förlorad identitet, skuld och skam. Vårdpersonalen har en viktig roll i att informera och bemöta kvinnorna på ett bra sätt för att minska vårdlidande. Cytostatikabehandlingen ger upphov till lidande i form av både sjukdomslidande och vårdlidande, men även livslidande. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 128.
  Bezrukova, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Karlsson Hellström, Julia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Sjuksköterskors erfarenheter av vad i arbetssituationen som medverkar till stress, utbrändhet och utmattning: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stress är vanligt förekommande i sjuksköterskeyrket och kan även leda till utbrändhet och utmattning. Sjuksköterskor arbetar under högt tempo med stort ansvar. Även nära relation med patienter ingår i sjuksköterskeyrket. Ohälsosam arbetsmiljö kan både påverka sjuksköterskors hälsa och patientsäkerheten och kan därmed leda till allvarliga konsekvenser. Syfte: Är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vad i arbetssituationen som medverkar till stress, utbrändhet och utmattning. Metod: Metoden som användes var en litteraturöversikt där både kvalitativa och kvantitativa artiklar ingår. Resultat: Ur analysen framkom två huvudkategorier; Känslor av otillräcklighet och Brister i omgivande organisation med nio underkategorier. Konklusion: Sammanfattningsvis tenderar upplevelse av stress, utbrändhet och utmattning hos sjuksköterskor förekomma i flera länder. För att sjuksköterskor ska kunna må bra på sina arbeten krävs att verksamheten åtgärdar problemen som framkommit.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 129.
  Birgersson, Elsa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Lundberg, Sofia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Unga svenska kvinnors erfarenheter av att leva med Anorexia Nervosa: En självbiografistudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Anorexia nervosa (AN) innebär en viljestyrd viktnedgång där en låg sjukdomsinsikt ofta förekommer. Bland de psykiska sjukdomarna har AN den högsta mortaliteten och antalet som vårdas för sjukdomen har sedan 1990-talet tredubblats. För att kunna förstå och på ett djupare plan kunna hjälpa unga kvinnor som lever med sjukdomen behövs kunskap och erfarenhet av deras upplevelser. Syfte: Att beskriva unga svenska kvinnors erfarenheter av att leva med Anorexia nervosa. Metod: Induktiv ansats där datamaterialet bestående av självbiografier analyseras med kvalitativ innehållsanalys.Resultat: Ur analysen framkom tre kategorier; påverkan på självkänslan, svårigheter i relationen med familj och vänner och sjukdomen reglerar vardagen med sex underkategorier. Konklusion: Unga kvinnor med AN har ett kontrollbehov som orsakar en social hämning och ångest. Dessa kvinnor behöver bekräftelse från sin omgivning och hälso- och sjukvården på att de är sjuka och har rätt till att må bättre.

  Fulltekst (pdf)
  Unga svenska kvinnors erfarenheter av att leva med Anorexia Nervosa: En självbiografistudie
 • 130.
  Birgersson, Sara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Ljunggren, Madelen
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  ETT SÅRAT HJÄRTA: Upplevelser av hälsa och välbefinnande i vardagen efter en hjärtinfarkt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Varje dag drabbas cirka 100 personer av hjärtinfarkt i Sverige, vilket visar att hjärtinfarkt är ett stort samhällsproblem. Det är viktigt att skapa en samlad bild av dessa patienters upplevelser av hälsa och välbefinnande i vardagen för att vårdpersonal ska kunna genomföra en god omvårdnad. Syftet med studien är därför att med hjälp av Katie Erikssons hälsokors belysa patienters upplevelser av hälsa och välbefinnande i vardagen efter en hjärtinfarkt. Metoden som har använts är en kvalitativ litteraturstudie som baserats på självbiografier. I resultatet togs sju kategorier fram som speglar patienternas upplevelser i vardagen. Kategorierna är Känsla av osäkerhet, En stressad livssituation, En livslång sjukdom, Längtan efter en normal vardagstillvaro, Behov av stöd och information, Livsstilsförändringar samt En andra chans. Varje kategori har kopplats till Katie Erikssons hälsokors för att få en bild av patienternas upplevelse av hälsa och välbefinnande. Resultatet visar att alla fyra hälsopositionerna i hälsokorset finns representerade i vardagstillvaron hos patienter som genomgått hjärtinfrakt. Upplevelsen av hälsa och välbefinnande är skiftande beroende på situation, omgivning, vårdpersonalens engagemang samt hjärtinfarktens svårighetsgrad. Resultatet visar att patienter har lättare att uppleva hälsa och välbefinnande ju längre tiden går efter insjuknandet.

  Fulltekst (pdf)
  Ett sårat hjärta
 • 131.
  Birtic, Martin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Olsson, Emma
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskan och patienten med schizofreni: En vårdande relation2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Patienter som har diagnosen schizofreni är inte unikt samlade inom den psykiatriska vården utan finns inom alla vårdspecialiteter. En viktig del av omvårdnadsarbetet hos de sjuksköterskor vilka möter dessa patienter är etablerandet av en vårdande relation med dem. Det är i denna relation som omvårdnaden tillämpas. Syftet med studien var att sammanställa och belysa forskning som beskriver sjuksköterskans vårdrelation med en patient som har diagnosen schizofreni. I en systematisk litteraturstudie granskades och analyserades åtta vetenskapliga artiklar vilket resulterade i tre huvudteman relaterade till vårdrelationen: ´etablera en vårdande relation´, ´främjar utvecklingen av vårdrelationen´ samt ´hämmar utvecklingen av vårdrelationen´. Innehållet i dessa teman framhäver att vårdrelationen är ett komplex fenomen bestående av många aspekter. Genom en förståelse utav dessa aspekters proportioner samt påverkan kan de utav sjuksköterskor ägnas medvetna åtgärder i syfte att stärka relationen till patienten och öka kvaliteten på omvårdnaden.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 132.
  Bisholt, Birgitta
  et al.
  Department of Health Sciences, Karlstad University, Sweden.
  Ohlsson, Ulla
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Kullén Engström, Agneta
  School of Health, University of Borås, Borås, Sweden.
  Johansson Sundler, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Gustafsson, Margareta
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Nursing students' assessment of the learning environment in different clinical settings2014Inngår i: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 14, nr 3, s. 304-310Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction: Nursing students perform their clinical practice in different types of clinical settings. The clinical learning environment is important for students to be able to achieve desired learning outcomes. Knowledge is lacking about the learning environment in different clinical settings. Aim: The aim was to compare the learning environment in different clinical settings from the perspective of the nursing students. Design: A cross-sectional study with comparative design was conducted. Method: Data was collected from 185 nursing students at three universities by means of a questionnaire involving the Clinical Learning Environment, Supervision and Nurse Teacher (CLES + T) evaluation scale. An open-ended question was added in order to ascertain reasons for dissatisfaction with the clinical placement. Results: The nursing students' satisfaction with the placement did not differ between clinical settings. However, those with clinical placement in hospital departments agreed more strongly that sufficient meaningful learning situations occurred and that learning situations were multi-dimensional. Some students reported that the character of the clinical setting made it difficult to achieve the learning objectives. Conclusion: In the planning of the clinical placement, attention must be paid to whether the setting offers the student a meaningful learning situation where the appropriate learning outcome may be achieved. © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 133.
  Biörck-Markusson, Linda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Mokhayer, Zohreh
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att vårdas i slutenvård för anorexia nervosa: Patienters upplevelser2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns olika sorters ätstörningar. Bland dessa är anorexia nervosa den allvarligaste. Sjukdomen drabbar mest unga kvinnor men även unga män kan insjukna. Anorexia nervosa påverkar patienternas kroppsuppfattning negativt vilket resulterar i att de svälter sig och/eller tränar frenetiskt. Syfte: Syftet var att beskriva patienter med anorexia nervosas upplevelser av omvårdnaden under slutenvård. Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats valdes som metod för att svara på studiens syfte. Resultat: Det framkom fem teman ur analysen, dessa är; ”Vikten av den goda relationen”, ”En objektifierad omvårdnad”, ”Vikten av stöd”, ”Känsla av att vara övervakad” samt ”Vikten av att uppleva delaktighet”. Dessa teman beskriver patienternas upplevelser av omvårdnaden inom slutenvård. Konklusion: Patienterna upplevde omvårdnaden som både positiv och negativ. Det hade stor betydelse för patienterna om de upplevde en god relation till sjuksköterskorna. För att kunna övervinna sjukdomen var det viktigt att patienterna kände sig delaktiga i omvårdnaden. Att patienterna fick känna sig som unika personer var också något som hjälpte dem att återhämta sig.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 134.
  Bjerkeli, Pernilla J.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering.
  Skoglund, Ingmarie
  Department of Primary Health Care, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden / Research and Development Department, Region Västra Götaland, Borås, Sweden.
  Holmgren, Kristina
  Department of Health and Rehabilitation, Institute of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Does early identification of high work related stress affect pharmacological treatment of primary care patients?: Analysis of Swedish pharmacy dispensing data in a randomised control study2020Inngår i: BMC Family Practice, ISSN 1471-2296, E-ISSN 1471-2296, Vol. 21, nr 1, artikkel-id 70Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The study is part of a randomised controlled trial with the overall aim to evaluate if use of the Work Stress Questionnaire (WSQ), combined with feedback at consultation, can be used by healthcare professionals in primary health care to prevent sickness absence. The specific aim of the present study was to investigate whether there were differences in pharmacy dispensing of prescription medications between the intervention group and the control group. METHODS: The study was a randomized controlled trial. Non-sick-listed employed women and men, aged 18 to 64 years, seeking care at primary health care centres (PHCCs) were eligible participants. The intervention included early identification of work-related stress by the WSQ, general practitioner (GP) training and GP feedback at consultation. Pharmacy dispensing data from the Swedish Prescription Drug Register for a period of 12 months following the intervention was used. Primary outcomes were the number of different medications used, type of medication and number of prescribing clinics. Data was analysed using Mann Whitney U tests and chi-square tests. RESULTS: The study population included 271 individuals (132 in the intervention group and 139 in the control group). The number of different medications used per individual did not differ significantly between the control group (median 4.0) and the intervention group (median 4.0, p-value 0.076). The proportion of individuals who collected more than 10 different medications was higher in the control group than in the intervention group (15.8% versus 4.5%, p = 0.002). In addition, the proportion of individuals filling prescriptions issued from more than three different clinics was higher in the control group than in the intervention group (17.3% versus 6.8%, p = 0.007). CONCLUSION: Systematic use of the WSQ combined with training of GPs and feedback at consultation may affect certain aspects of pharmacological treatment in primary health care patients. In this randomised control trial, analysis of pharmacy dispensing data show that patients in the intervention group had less polypharmacy and filled prescriptions issued from a smaller number of different clinics. TRIAL REGISTRATION: ClinicalTrials.gov. Identifier: NCT02480855. Registered 20 May 2015.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 135.
  Bjurkvist, Sara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Tydén, Teija
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Stressprevention hos skolbarn: Skolsköterskors förebyggande insatser2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

   

  Titel: Stressprevention hos skolbarn – Skolsköterskors förebyggande insatser

  Författare: Bjurkvist Sara; Tydén Teija

  Institution: Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde

  Program/kurs: Examensarbete i omvårdnad, OM854A, 15 hp

  Handledare: Larsson Margaretha

  Examinator: Thorstensson Stina

  Sidor: 21

  Nyckelord: skolsköterskor, stress, förebyggande, omvårdnad, barn

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Bakgrund: Stress är ett vanligt hälsoproblem i dagens samhälle. Barn är lika utsatta som vuxna men har inte lika fullt utvecklad förmåga att hantera den. Skolsköterskor möter barn i det dagliga livet och har möjlighet att förebygga stress.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur skolsköterskor arbetar med att förebygga stress hos barn.

  Metod: För studien användes en kvalitativ metod och resultatet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. 10 skolsköterskor intervjuades via e-post med öppna frågor.

  Resultat: Studien resulterade i fyra huvudkategorier och fyra underkategorier. Huvudkategorierna var: Att vara tillgänglig, Skapa hanterbarhet, Hjälp till återhämtning och Samverkan.

  Konklusion: Resultatet i denna studie visar att skolsköterskor arbetar med att förebygga stress hos barn men upplever tidsbrist som ett hinder för att kunna utföra detta omvårdnadsarbete fullt ut. Därmed finns en risk att värdefullt stöd för barn inte utnyttjas. Skolsköterskor behöver tydliggöra sitt arbete och sin profession för att möjliggöra preventivt arbete mot stress hos barn.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 136.
  Björk, Helén
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Att kommunicera trygghet i omvårdnaden av barn: en litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskor har ansvar för att barn är behandlade i överensstämmelse med barnens rättigheter och att interagera med dem. I bakgrunden beskriver en studie att barn upplever att sjuksköterskor inte lyssnar på dem. Barn är sårbara eftersom de är underlägsna både sina föräldrar och sjuksköterskorna beroende på deras både åldersmässiga och kunskapsmässiga övertag. Det är därför viktigt för sjuksköterskor att ge barn möjligheten att delta i beslutsfattande processer, vilket kan få dem att känna sig inkluderade, respekterade och lyssnade på som individer. På så sätt kan sjuksköterskor kommunicera trygghet. Syftet med denna studie är att beskriva hur sjuksköterskor kommunicerar trygghet i omvårdnaden av barn. Studien är en litteraturstudie gjord i form av en metasyntes. Kvalitativa studier valdes för att få ta del av barns, föräldrars och sjuksköterskors upplevelser. Resultatet visar att genom att samtala, skapa individanpassad relation, vara lyhörd och använda symbolspråk skapas förutsättningar att kommunicera trygghet. Detta förutsätter att sjuksköterskor tar sig tid att göra detta. Huruvida detta ämne är intressant för allmänsjuksköterskor diskuteras och det upplevs enligt författaren som relevant eftersom även allmänsjuksköterskor kan möta barn i sitt arbete. Slutsats: Genom att ge barnet tid, att göra barnet delaktigt med hjälp av lyhördhet, att skapa relation till barnet, individanpassa informationen, att samtala med barnet och använda sig av symbolspråk kan sjuksköterskan kommunicera trygghet i omvårdnaden av barn.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 137.
  Björk, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Nyström, Eva
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Livet med borderline en berg och dalbana: En kvalitativ studie av bloggar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att leva med en diagnos som borderline kan göra det dagliga livet problematiskt samt bidra till mindre välbefinnande för dessa personer. Borderline påverkar personens livsvärld och hens upplevelse av sin hälsa. Det finns en märkbara ökning av denna patientgrupp i olika vårdsammanhang. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelser av att leva med borderline. Metod: En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Data insamlades genom sex bloggar. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde fyra kategorier; Vara annorlunda, ett inre kaos, Annorlunda samspel med andra, Känslor som svämmar över och Målinriktad vändning i livet med nio underkategorier. Konklusion: Denna studie har bidragit med mer kunskap om personers upplevelser av att leva med borderline. Personer med borderline upplever starka känslor som påverkar deras liv, samspelen med andra människor påverkas till det negativa. Dessa personer är behov av stöd, både från närstående och professionell vårdpersonal för att få den hjälp som behövs för att kunna få förhoppningar om en framtid.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 138.
  Björk, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. CHILD Research Group, Department of Nursing Science, School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Sundler, Annelie J.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare, University of Borås, Borås, Sweden.
  Hallström, Inger
  Department of Health Sciences, Faculty of Medicine, Lund University, Lund, Sweden.
  Hammarlund, Kina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Like being covered in a wet and dark blanket: Parents' lived experiences of losing a child to cancer2016Inngår i: European Journal of Oncology Nursing, ISSN 1462-3889, E-ISSN 1532-2122, Vol. 25, s. 40-45Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: The aim of this study was to illuminate parents' lived experiences of losing a child to cancer. Method: Interviews and a narrative about parents' experiences of losing a child to cancer were gathered from six parents of children whom had participated in a longitudinal study across the child's illness trajectory. The analysis of the data was inspired by van Manen's hermeneutic phenomenological approach. Results: One essential theme emerged: Like being covered in a wet and dark blanket, as well as six related themes: Feeling conflicting emotions, Preparing for the moment of death, Continuing parenting after death, Recollecting and sharing memories, Working through the sorrow and New perspectives in life. Conclusion: There is a need for good palliative care. If not, there is a risk that the parent will perseverate and blame themselves for not being a good parent during the suffering child's last time in life. Meetings with the parents six months and two years after the child's death might facilitate healing through the grief process. 

 • 139.
  Björklund, Terese
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Andersson, Emelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  attityder gentemot patienter med fetma ur patient- och sjuksköterskeperspektivet: en litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Fetma är en växande folksjukdom. Den ökade förekomsten av fetma leder till attsjukvården i större utsträckning kommer att möta patienter med fetma. Syftet med studienvar att ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv belysa vilka attityder sjuksköterskan hargentemot vuxna patienter med fetma. En litteraturöversikt har använts för att sammanställatidigare forskning som berör sjuksköterskans attityder mot patienter med fetma. Studienomfattar sju vetenskapliga artiklar som resulterat i två huvudteman med tillhörandeunderteman som redovisar resultatet inom ämnet. Resultatet visar att negativa attityder motvuxna patienter med fetma förekommer bland sjuksköterskor. Förutfattade meningar finnsangående fetman och dess orsaker, patienterna ses som mindre socialt accepterade ochmindre attraktiva. Orsaken till fetma beror enligt sjuksköterskan på individens arv ochegna val. Studien pekar även på det känsliga ämnet och att sjuksköterskan känner obehag isin relation till patienten. Hennes egen kroppsuppfattning påverkar vilken inställning honhar inför mötet med patienten, detta skapar en frustration hos sjuksköterskan som försvårarrelationen mellan sjuksköterska och patient. En frustration uppstår även i förtroendet tillpatienten då sjuksköterskan är rädd att förolämpa patienten vid motivationen tillviktnedgång.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 140.
  Björkner, Linda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Cehic, Sanela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  När kroppen sviker: Patienters erfarenheter av dagligt liv med kronisk njursvikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kronisk njursvikt är ett växande folkhälsoproblem. Sjukdomen är allvarlig och bidrar till ökat lidande då den medför omfattande symtom, begränsar livsvärlden och kräver livsstilsförändringar. Behandlingen är komplex. För att sjuksköterskan ska kunna ge god vård och stärka välbefinnande hos patienter behöver hen ha förståelse för patienters erfarenheter av livet med kronisk njursvikt. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av dagligt liv med kronisk njursvikt. Metod: Litteraturbaserad metod som bygger på kvalitativa studier. Resultat: Ur analysen framkom tre huvudteman: Identifiera sig med sjukdomen, support från omgivningen och förändrad självbild med sex underteman. Konklusion: Kronisk njursvikt leder till både fysiska och psykiska förändringar, vilket resulterar i ett sjukdom- och livslidande för patienter och en annan livsvärld att förhålla sig till än innan sjukdomen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 141.
  Björkén, Anette
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Norman, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Att belysa sjuksköterskors omhändertagande av patienter som drabbats av aneurysm2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
 • 142.
  Björling, Emanuel
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Cagius, Sanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Varje sekund är ett liv: En studie om patienters upplevelse av att befinna sig i livets slutskede2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Alla vet med säkerhet att vi en gång kommer att dö. När någon närmar sig livets slut uppstår problem av psykisk, fysisk, social och existentiell karaktär. Döden kan mötas på olika sätt och hur mötet blir är individuellt. Patienten går igenom olika faser på vägen vilket resulterar i lidande och ifrågasättande av livsvärld. Syfte: Att belysa patienters upplevelse av att befinna sig i livets slut. Metod: Studien är en kvalitativ narrativ litteraturstudie med grund i självbiografier, dessa speglar upplevelser av att befinna sig i livets slut. Resultat: Patienter i livets slutskede får ett behov av att söka meningen till varför sjukdomen drabbat dem. De för resonemang om existens och hur den kommande döden påverkar dem och deras anhöriga. Patienter beskriver känslan av bakslag när tillståndet försämras efter en period av bättring. De funderar över vad som faktiskt är viktigt i livet och hur sorg hanteras. Slutsats: Det är ett viktigt ämne att ta upp då relativt lite material finns. Mer forskning behövs för att ännu bättre kunna ge patienterna den vård de behöver.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 143.
  Björnberg, Jimmy
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Shatri, Adelina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Leva med depression: En studie av självbiografier2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Depression är en allvarlig sjukdom och en av våra vanligaste folksjukdomar. Den är mångfasetterad och upplevs olika hos alla individer. Sjukdomen påverkar känslor, tankar och förmågan till vardagliga aktiviteter. Sjukdomen är stigmatiserad i samhället, där okunskap råder kring symtom och upplevelser. Okunskap medför ett stort lidande för den drabbade individen och risk för förlängd vårdtid eller fel diagnos finns. Syfte: Syftet är att belysa upplevelsen av att leva med depression. Metod: Kvalitativ metod med en analys av narrativer för analysering av fem självbiografier. Resultat: Upplevelser av depression delas in i olika kategorier som återspeglar upplevelser beroende på vart i depressionen individen befinner sig. ”Vägen ner i djupet” skildrar början på depressionen, där kognitiva processer och funktioner försämras. ”Att hamna på botten” skildrar det mörkaste av depressionen där ångest, panikattacker och tankar kring suicid infinner sig. Slutligen skildrar ”Vägen tillbaka till hälsa” återvändandet till hälsa och tillfrisknandet. Konklusion: Depression orsakar ett stort lidande hos den drabbade och tankar, känslor och handlingar är svåra att kontrollera. De starka känslor som depressionen bär med sig begränsar individen i vardagen och kan leda till social isolering. För att tillfriskna från depression krävs rätt behandling och acceptans för sjukdomen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 144.
  Blanck, Jonna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Johansson, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Wahlström, Sanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av patienter med suicidala tankar2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Nurses have an important role caring with the suicidal patient as they often are the first to encounter these individuals. In order to develop their skills, nurses need to understand the complexity of the problem around the thoughts of wanting to die. The purpose of the study was to compile and elucidate research that describes how nurses can provide care to suicidal patients. The method used was a literature review. The results were divided into seven themes that can guide the nurse in the work: to be there, give time and listen, to recognize and assess risk factors, working in a team, to be attentive to own attitudes, to give hope, to be able to process their feelings, increased knowledge of the causes of suicide. Even though the study is not deep-going, it can serve as guidance for both the work with the patient and how nurses themselves can process their feelings and experiences, which is considered important in the work with an often mental demanding group of patients.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 145.
  Blinzinger, Jonna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Åström, Jennie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Patienters upplevelse av att leva med tarmstomi: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Magtarmkanalen är en viktig del för att en individ ska uppleva fysisk och psykisk hälsa. Inflammatoriska tarmsjukdomar och cancer i tarmen är faktorer som kan leda till att en tarmstomi blir aktuellt. En tarmstomi kan vara permanent och temporär samt involvera olika delar av tarmen. Med en tarmstomi tillkommer ett ansvar hos patienten där egenvård och skötsel blir centralt. Tarmstomin medför kroppsliga förändringar där stöd och undervisning ökar förståelsen för den nya kroppen. Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med tarmstomi. Metod: Metoden som använts var litteraturöversikt som inkluderat kvantitativa och kvalitativa artiklar. Resultat: Studiens resultat presenteras i fyra områden: Social samvaro- på gott och ont, Begränsningar i vardagslivet, Acceptans av tarmstomi och Mötet med vården. Slutsats: Patienters upplevelser av att leva med tarmstomi kan både vara positiva och negativa. För att patienten ska acceptera sin nya livssituation har sjuksköterskan, vänner och familj en betydande roll. Patientens acceptans till tarmstomin är avgörande för hur kroppen uppfattas och påverkar därmed den psykiska hälsan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 146.
  Blom, Malin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Färnestav, Alexandra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Förutsättningar för sjuksköterskor att ge god palliativ vård: en kvalitativ litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den palliativa vården syftar till att lindra lidande och främja välbefinnande hos patienter som lider av en dödlig sjukdom. Palliativ vård delas in i två faser och skiljer sig åt mellan länder och kulturer. De flesta sjuksköterskor kommer i kontakt med patienter i palliativt skede under sin yrkeskarriär och behöver då kunna se hela människan bakom patienten för att relationen ska vara vårdande.

  Syfte: Att belysa förutsättningar för sjuksköterskor att ge god palliativ vård.

  Metod: Litteraturöversikt med induktiv design och kvalitativ metod. Analysen består av elva kvalitetsgranskade artiklar. Utifrån analysen växte en ny helhet fram som bildade resultatet.

  Resultat: Fyra förutsättningar framträder (1) Utbildning och kunskap: kontinuerlig utbildning inom kommunikation, förbättringsarbeten och vårdande av patienter med svår demenssjukdom. (2) Goda relationer och bra samarbete: med goda relationer och bra samarbete mellan vårdpersonal, patienter och närstående blir den palliativa vården god och effektiv. (3) Öppen och ärlig kommunikation: när kommunikationen fungerar blir vården säkrare och patienten slipper onödigt lidande (4) Tydlig dokumentation: patientens behov, utförda åtgärder samt utvärdering av dessa ska vara tydligt dokumenterat.

  Konklusion: Sjuksköterskor behöver kontinuerlig utbildning, kommunikationen behöver fungera för att skapa goda relationer samt att dokumentationen är i behov av utveckling.

  Fulltekst (pdf)
  Förutsättningar för sjuksköterskor att ge god palliativ vård
 • 147.
  Blomberg, Karin
  et al.
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Bisholt, Birgitta
  Department of Nursing, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Kullén Engström, Agneta
  School of Health, University of Borås, Borås, Sweden.
  Ohlsson, Ulla
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Johansson Sundler, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Gustafsson, Margareta
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Swedish nursing students' experience of stress during clinical practice in relation to clinical setting characteristics and the organisation of the clinical education2014Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 23, nr 15-16, s. 2264-2271Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 148.
  Blomberg, Karin
  et al.
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Isaksson, Ann-Kristin
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Allvin, Renée
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden / Clinical Skills Centre, Örebro University Hospital, Örebro, Sweden.
  Bisholt, Birgitta
  Department of Nursing, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Ewertsson, Mona
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Kullén Engström, Agneta
  School of Health, University of Borås, Borås, Sweden.
  Ohlsson, Ulla
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Sundler, Annelie Johansson
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Gustafsson, Margareta
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Work stress among newly graduated nurses in relation to workplace and clinical group supervision2016Inngår i: Journal of Nursing Management, ISSN 0966-0429, E-ISSN 1365-2834, Vol. 24, nr 1, s. 80-87Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 149.
  Blomberg, Karin
  et al.
  Faculty of Medicine and Health, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Wengström, Yvonne
  Faculty of Medicine and Health, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden / Department NVS, Section for Nursing, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Sundberg, Kay
  Department NVS, Section for Nursing, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Browall, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department NVS, Section for Nursing, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Isaksson, Ann-Kristin
  Faculty of Medicine and Health, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Nyman, Maria Hälleberg
  Faculty of Medicine and Health, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Langius-Eklöf, Ann
  Department NVS, Section for Nursing, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Symptoms and self-care strategies during and six months after radiotherapy for prostate cancer - Scoping the perspectives of patients, professionals and literature2016Inngår i: European Journal of Oncology Nursing, ISSN 1462-3889, E-ISSN 1532-2122, Vol. 21, s. 139-145Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PURPOSE: Under-diagnosed and uncontrolled symptoms in patients with prostate cancer during radiotherapy can have a negative impact on the individual's quality of life. An opportunity for patients to report their symptoms systematically, communicate these symptoms to cancer nurses and to receive self-care advice via an application in an Information and Communication Technology-platform could overcome this risk. The content in the application must precisely capture symptoms that are significant to both patients and health care professionals. Therefore, the aim of the study was to map and describe symptoms and self-care strategies identified by patients with prostate cancer undergoing radiotherapy, by health care professionals caring for these patients, and in the literature.

  METHODS: The study combines data from interviews with patients (n = 8) and health care professionals (n = 10) and a scoping review of the literature (n = 26) focusing on the period during and up to 6 months after radiotherapy.

  RESULTS: There was a concordance between the patients, health care professionals, and the literature on symptoms during and after radiotherapy. Urinary symptoms, bowel problems, pain, sexual problems, fatigue, anxiety, depression, cognitive impairment and irregular symptoms were commonly described during the initial treatment period. Self-care strategies were rarely described in all three of the sources.

  CONCLUSIONS: The results show which symptoms to regularly assess using an Information and Communication Technology-platform for patients with newly-diagnosed prostate cancer during radiotherapy. The next step is to evaluate the efficacy of using the platform and the accuracy of the selected symptoms and self-care advice included in a smartphone application.

 • 150.
  Blomqvist, Katarina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Gustavsson Cederström, Louise
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att leva med diabetes typ 2 ur ett genusperspektiv: En kvantitativ studie2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 2 klassas som en folksjukdom och kan ta tid att upptäcka på grund av successivt försämrad insulinsekretion. Genetiska faktorer och livsstilsfaktorer har en stark predisposition för sjukdomen. Att insjukna i diabetes typ 2 kan medföra starka känslomässiga upplevelser. Att möta varje patient med diabetes typ 2 utifrån ett genusperspektiv är av stor betydelse.  Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med diabetes typ 2 ur ett genusperspektiv. Metod: En prospektiv tvärsnittstudie har gjorts med insamlade data från 3 olika vårdcentraler i södra Sverige där både män (n=17) och kvinnor (n=10) deltog. Resultat: Kvinnorna upplevde sig mer obekväma i sociala relationer med andra, som beror på diabetes. Trots det skattade kvinnorna sig högre än männen på upplevd samvaro med andra idag. Kunskaper om kost och motion skattades högre av kvinnorna. Männen upplevde sig mer nedslagna av sin behandlingsplan och upplevde sig mer ensamma i sin diabetes än kvinnorna. Konklusion: Diabetes typ 2 är en sjukdom som kan förändra livet. Sociala relationer kan vara betydelsefulla för att finna stöd i sjukdomen men också skapa en känsla av att bli störd i sociala sammanhang. Kunskapen om egenvård är betydelsefull för att förhindra framtida komplikationer och förtida död.

1234567 101 - 150 of 844
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf