his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
123 1 - 50 of 104
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdulahad, Nathalie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Holmström, Jannike
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Anorexia Nervosa: Friskförklarade kvinnors upplevelser kring orsaksfaktorer för insjuknande2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Anorexi nervosa är ett globalt problem men förekommer främst i Västvärlden. Det är en komplex sjukdom som orsakas av biologiska, psykologiska och sociokulturella faktorer som många gånger samverkar med varandra. Syftet med denna fenomenologiska studie är att få en större förståelse för hur friskförklarade kvinnor fann mening i sitt insjuknande och om det finns gemensamma nämnare i deras livshistorier. Särskilt fokus har lagts vid familjemönster och kommunikationen inom familjen. Vi har utgått ifrån symbolisk interaktionism som teoretiskt perspektiv. Studien är av kvalitativt slag där vi använde oss av semistrukturerade intervjuer som sedan tolkades utifrån en hermeneutisk fenomenologisk ansats. I vårt resultat kunde vi se att meningsskapandet kring sjukdomens olika stadier var centralt och tog sig i uttryck på olika sätt hos respondenterna. Tio teman kunde urskiljas och de viktigaste fynden var att sjukdomen på olika sätt var en aktiv handling och att den är ett uttryck för ett självhat och låg självkänsla. Vi kunde även se brist på känslouttryck inom familjen och att inte bli emotionellt erkänd av sina föräldrar var en viktig faktor. Det mest vitala resultatet var respondenternas egna uppfattningar om att anorexin var en symboliserande handling och att den handlar om så mycket mer än vikt och utseende.

  Fulltekst (pdf)
  Anorexia Nervosa
 • 2.
  Andersson, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Socialt arv i Socialt arbete: En narrativ studie om socialarbetares erfarenheter och möten med det sociala arvet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Gustav Jonson's theory of the social heritage characterized social work in Sweden during the 1960s and onwards. The social policy issues debated then were about class society, labelling and alienation. After thirty years of professional work as a social worker, I find it interesting that the work still focuses on the theory of the social heritage and methods for breaking it. The aim of this study is to examine possible explanations to why this is so. The empirical material is taken from interviews with senior social workers. Issues examined are how they perceive social work and the theory of the social heritage. The results of the interviews have been processed based upon narrative analysis and reported in the form of meta-narratives. The stories provide a historical view of social work, encounters, situations and contexts. The final discussion is about how the social heritage is created, identified and carried forward. The conclusions show that the social heritage is a social construction created by the society and its inhabitants.The issue then, is to understand and to relate to this context, creating security control and balance in it. As a phenomenon, the social heritage can come to act as conservation and thus become a counterforce to change. Based on discussion and conclusions, it appears that efforts to break the social heritage are questionable. The study is a social psychological qualitative study worked with from a social constructionist perspective.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Andrén, Felicia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Björkman, Jonna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ackulturationsstrategier: Första och andra generationens invandrare och anpassningen till det nya samhället2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns en skillnad mellan första och andra generationens invandrare och hur de upplevde olika ackulturationsstrategier. Studiens struktur är uppbyggd med en kvantitativ ansats. De nyckelbegrepp som har används genom studien och som utgör grunden är integration, assimilation, separation och marginalisering. Tidigare forskning har visat på att andra generationens invandrare föredrar ackulturationsstrategin integration mer än första generationens invandrare. Det ingick 117 respondenter där första generationen bestod av 57 respondenter och andra generationen bestod av 60 respondenter. Respondenterna kom från länder spridda över hela världen och var även bosatta i flertalet städer runt om i Sverige. Resultatet stämmer i stort sätt överens med vad den tidigare forskningen sagt. Andra generationens invandrare föredrar ackulturationsstrategin integration mer än första generationen invandrare. Dock så visade denna studies resultat att denna skillnad inte var så stor. Det visades även att marginalisering är den ackulturationsstrategi som respondenterna föredrog minst, oavsett vilken generation de tillhör. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Antonsson, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Häggblad, Gisela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Alltid redo: En fenomenologisk studie om undersköterskors arbetsliv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sjukvårdsorganisationer står inför stora utmaningar när andelen äldre i befolkningen ökar. Undersköterskor inom äldreomsorgen är en yrkeskategori som det ställs höga krav på eftersom de står för huvuddelen av den praktiska patientvården. Sjukskrivningarna ökar och ur ett nationellt perspektiv sticker Västsverige ut med särskilt höga sjukskrivningstal.

  Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för undersköterskors subjektiva upplevelser av arbetslivet inom kommunal äldreomsorg.

  En kvalitativ fenomenologisk metod med tematisk analys tillämpades med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Tio undersköterskor från en kommun i regionen deltog. Intervjuerna transkriberades och kodades.

  I resultatet utkristalliserades tre teman och åtta underteman/kategorier: Arbetsuppgifter (praktiska arbetsuppgifter, sociala arbetsuppgifter, osynliga arbetsuppgifter), Organisering (formell organisation, informell organisation, omorganisation), och Välbefinnande (ökar välbefinnandet samt minskar välbefinnandet).

  De socialpsykologiska teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analysen är social utbytesteori samt gruppsykologi.

  Resultaten visade att upplevelser av arbetslivet till stor del präglas av sociala relationer, både inom arbetsgruppen och mellan vårdtagare - undersköterska. Själva arbetsuppgifterna var mindre framträdande när det kom till meningsskapandet kring vad som upplevs påverka välbefinnandet i yrkeslivet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Ayeb, Eman
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Järrebring, Ida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  "I vårt samhälle är du antingen eller".: En kvalitativ studie om unga vuxnas upplevelser av att leva med dubbla kulturella identiteter.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Backström, Linus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap.
  Establishing a biopsychosocial model for conspiracy theory ideation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper aims to provide the grounds for a biopsychosocial understanding of the underpinnings of conspiracy theorist ideation by studying research articles from different scientific disciplines. Cross-disciplinary concurring results are presented and discussed, as well as some examples of how conspiracy theories have been used during the 20th century. Also discussed is how this is used in political discourse in the populist climate of today, with the rise of radical right-wing movements, the justification of “alternative facts” from higher governmental ranks, and religious fundamentalism, making it a societal issue of possible big magnitude. Neurological similarities was found between religiousness and proneness to conspiracy theory ideation, and the articles concerning neural correlates therefore stem from research on religious individuals due to the lack of neuro-biopsychological research on actual conspiracy theorists. Since conspiracy theory ideation has shown the ability to cause negative consequences it is also advised that governmental agencies and society as a whole revise its stance on populism and the spread of flawed information, in order to maintain an open society. Also presented are a few ideas on how to begin countering the rise of populism.

  Fulltekst (pdf)
  Backstrom, Linus - 2018 - ESTABLISHING A BIOPSYCHOSOCIAL MODEL FOR CONSPIRACY THEORY IDEATION
 • 7.
  Bander, Zerina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Gac Allamand, Gabriel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Vänskap och kultur: En kvalitativ  studie om immigranters upplevelse av deras ackulturationsprocess med fokus på etniska vänskapsrelationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att erhålla en djupare förståelse för hur migranter som har flyttat från Chile samt Bosnien och Hercegovina och bosatt sig i Sverige, upplever sin ackulturationsprocess i relation till deras vänskapskrets etniska bakgrund. Arbetet fokuserar på migranters subjektiva upplevelse av den egna ackulturationsprocessen som sedan analyseras utifrån socialpsykologiska teorier. Dessa är social utbytesteori, ackulturation och symbolisk interaktionism samt begrepp som tillhör dessa teorier. Genom semistrukturerade intervjuer framkom ett resultat som visar att ackulturationen har en påverkan på vem man väljer att etablera en vänskapsrelation med. Resultatet visar ansatser till att migranter vars strategi för ackulturation är integration i det nya landets samhälle, utvecklar vänskapsrelationer med den etniska majoritetsbefolkningen. Det framkom även att ackulturation som tydliggörs i känsla av separation och marginalisering leder till att migranter endast vänder sig till vänner med tillhörande etnicitet från samma hemland. Vidare visar resultatet att språket är den mest bidragande faktorn till integration, följt av arbete och skolutbildning i det nya landet som andra viktiga bidragande faktorer. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Bengtsson, Jennifer
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Thorsson, Hannah
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kärleken som förlorade: En kvalitativ socialpsykologisk studie om avslutade kärleksrelationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Individer har ett grundläggande närhetsbehov som bara kan uppfyllas genom varaktiga relationer, samtidigt är det i dagens samhälle vanligt förekommande med separationer. I Sverige har det dessutom visat sig att sambopar separerar i hög utsträckning. Föreliggande studie tillämpar ett kvalitativt, fenomenologiskt förhållningssätt och syftar till att skapa förståelse för vilka upplevelser individer som avslutat ett samboförhållande har om hur det sociala utbytet mellan partnerna uttrycktes och påverkade förhållandet. Med social utbytesteori, social resursteori och rättviseteori som teoretiska utgångspunkter intervjuades tio respondenter som har avslutat ett samboförhållande. Resultatet visar att respondenterna i aspekten av tid upplevde sig vara bortprioriterade samt att tiden som spenderades tillsammans upplevdes vara utan kvalitet. I aspekten av kärlek upplevde respondenterna att det var viktigt att uttrycka kärlek genom symboliska gester men att det inte uttrycktes tillräckligt i förhållandet. Respondenterna upplevde sig även vara missgynnade i aspekten av både tid och kärlek på grund av upplevelsen av att ge mer i båda aspekterna än vad respondenten fick tillbaka av sin partner.

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete
 • 9.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Aspects of Identification in Computer Gaming2008Inngår i: Human IT, ISSN 1402-1501, E-ISSN 1402-151X, Vol. 9, nr 3, s. 37-61Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This article relates computer gaming to the social psychology of identity, focusing the notion that identity construction has a reflected character not only in virtual reality but also in real life. This gives a tight correspondence between the two, although the screen construction of identity goes on in greater independence of real other persons. Gaming has the trait that it contracts several events at one point in space and time. This provides for two extremes of identification: functional and existential identification, which are tightly coupled in gaming, but also for the element of meaning creation in gaming, where the step from concrete action to mental act is short, as well as for the processes of anticipatory identification that are found in it. This gives a high emotional intensity to it. The analysis is based on a theoretical sketch of stages in the act, building on the work of G. H. Mead.

 • 10.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Identitetskonstruktion bland datorspelare: Vardagsidentitet och skärmidentitet2006Inngår i: Tvärsnitt, ISSN 0348-7997, nr 3, s. 32-35Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 11.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Johan Asplund2013Inngår i: Relationell socialpsykologi: klassiska och samtida teorier / [ed] Henrik Stenberg & Bo Isenberg, Stockholm: Liber, 2013, 1, s. 217-244Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 12.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Personlighetens socialitet: En berättelse om Jaget, Duet och Miget2015 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 13.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Photons of the human mind: the fiction of personal identity2015Inngår i: True lies worldwide: fictionality in global contexts, Walter de Gruyter, 2015, s. 95-108Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 14.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Socialisationsteorins neurologiska återkomst2017Inngår i: Modern Psykologi, ISSN 2000-4087Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Dagens hjärnforskning har öppnat dörren på vid gavel för att kunna intensivstudera hur miljön påverkar och bygger om hjärnan.

  Socialpsykologen Lars-Erik Berg vill damma av socialisationsbegreppet.

 • 15.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Socialitetens psykologi: språket som människans livsform2018 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 16.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  The social responsiveness of lunch beat2015Inngår i: Contributions from European Symbolic Interactionists: Conflict and Cooperation / [ed] Thaddeus Müller, Emerald Group Publishing Limited, 2015, s. 137-157Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 17.
  Blomstrand, Evelyn
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Eklund, Ellen
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Rollen som pappa i fokus: En kvalitativ socialpsykologisk studie om mäns upplevelser av rollen som pappa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det svenska samhället präglas av en jämställdhetsdebatt där regeringen genom sociopolitiska åtgärder aktivt arbetar med att jämställa kvinnor och män. Det har skett förändringar i hur faderskapet och pappans roll framställs i samhället vilket resulterar i nya attribut på rollen som pappa. Denna studie syftar till att beskriva och skapa förståelse för mäns upplevelser av rollen som pappa. Studien är av kvalitativ ansats och genomförd med hjälp av tio semistrukturerade intervjuer. Teoretiska utgångspunkter är rolltagande och socialisation, normer köns- och genusroller samt rollkonflikt. Urvalsgruppen består av män som blivit pappor efter senaste revideringen i föräldraförsäkringslagen 2016-01-01 och är sammanboende med barnets mamma. Datan analyserades med hjälp av fenomenologisk analys. Resultatet visade att männen upplevde rollen som pappa präglad av ansvar, delaktighet och jämställd med den andre föräldern. Männen upplevde att det tog tid att socialiseras in i rollen som pappa där den sociala omgivningen och normer samt den egna pappans antagande av rollen som pappa påverkade. Männen upplevde att traditionella könsroller allt mer suddas ut vilket resulterade i förändrade attityder från omgivningen där främst arbetsgivarens stödjande förhållningssätt beskrevs uppmuntrande till att ta ut föräldraledighet. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Bolin, Irina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Magnusson, Sandra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Den kreativa personligheten: En socialpsykologisk studie om femfaktormodellens personlighetsdrag och dess samverkan med konstnärlig kreativitet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka personlighet och dess eventuella kausala samband med konstnärlig kreativitet. Femfaktormodellen användes för att undersöka personlighetsdragen öppenhet, extroversion och neuroticism. Begreppet kreativitet beskrivs genom tidigare forskning och konstnärlig kreativitet utgör grunden för studien. En kortare pilotstudie genomfördes för att testa förståelsen av mätinstrumentet för kreativitet, som tidigare översatts från engelska till svenska. I undersökningen ingick 89 respondenter som besvarade en online-enkät utlagd i facebookgruppen “studenter vid högskolan i Skövde”. Resultatet visade att personlighetsdraget öppenhet predicerar konstnärlig kreativitet. Resultaten för personlighetsdragen extroversion och neuroticism visade inte på någon predicering av konstnärlig kreativitet. Dock visade resultatet att facetten sällskaplighet för personlighetsdraget extroversion predicerar den konstnärligt kreativa domänen dans, medan personlighetsdraget neuroticism och facetten depression predicerar den konstnärligt kreativa domänen kreativt skrivande. Därigenom kunde följande slutsats dras: ett flertal av studiens respondenter uttrycker sig på ett konstnärligt kreativt sätt och vilken typ av konstnärligt kreativt uttryckssätt som individen föredrar beror på individens personlighet.

  Fulltekst (pdf)
  Den kreativa personligheten
 • 19.
  Boqvist, Sofia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Woo Hagebratt, Therese
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Men jag då?: En kvalitativ studie om informella vårdgivare till personer med psykisk ohälsa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det är vida känt att psykisk ohälsa är ett aktuellt och ökande problem. Däremot finns det en grupp människor som är starkt knutna till detta fenomen, men som inte uppmärksammas - de anhöriga. Denna kvalitativa och fenomenologiska studie ämnar att skildra hur det är att vara anhörig/informell vårdgivare till någon med psykisk ohälsa, vilka förväntningar de har på sig, samt hur de upplever samhällets stöd. Utifrån teorin om roller och stigma intervjuades tio anhöriga runt om i Sverige för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Under analysen uppstod sju teman: upplevelse av vardag, att stötta den närstående, påverkan på den anhörige, roll, eget stöd, omgivningens bemötande och nöjdhet med stöd. Resultatet åskådliggjorde att deras vardag begränsas och att de kunde uppleva oro, skam/skuld, utmattning och bristande aptit. Vidare tar de mycket ansvar och stöttar sina närstående genom samtal och fysisk närvaro. Bemötandet från omgivningen var mestadels positivt, men även negativt. De anhöriga hade också flera självhjälpsstrategier, varav några fick stöd från vänner och/eller sökte hjälp av vården. Det samhälleliga stödet var både bra och dåligt. Slutsatsen är att det är mycket jobbigt att vara anhörig och vården behöver göra mer för dem än vad de gör nu.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Buer, Olivia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Öst, Hanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Bakom varje cancersjuk står någon som måste vara stark: En fenomenologisk studie om att leva nära någon som har en cancerdiagnos2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Närstående till cancersjuka hamnar ofta i skuggan. Den närstående, omgivningen och sjukvården är samtliga fokuserade på att hjälpa den cancersjuke och det är så svårt att se att det finns fler som påverkas av cancersjukdomen, nämligen de som står den cancersjuke nära. Denna kvalitativa fenomenologiska studie har som syfte att beskriva närståendes upplevelse av att leva nära någon som har en cancerdiagnos. För att få en djupare förståelse för fenomenet och dess essens använder denna studie systemteori, psykosocialt stöd samt copingteori som teoretiska utgångspunkter. Dessa bidrar till en förståelse för det socialpsykologiska perspektivet gällande vem som påverkas av en cancersjukdom, hur påverkan ter sig samt hur den hanteras. Tio informanter som samtliga lever/har levt nära någon som har/har haft en cancerdiagnos deltog. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att livet förändras i samband med att någon nära får en cancerdiagnos. Det visade också att det finns en trygghet i att få förståelse från omgivningen, men att närstående även i stor utsträckning vill klara sig själva för att på så sätt kontrollera situationen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Coelho, Rita
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Cross-cultural analysis of Death perception2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to gain a deeper understanding of the culturally-specific meanings of death, manifested in personal stories presented in social media. Content analysis is used to analyse 140 posts, in three languages and from authors from 12 national affiliations. Death descriptions often includes a profound sadness, sense of loss and gratitude for the time shared with the deceased, who is considered to be a hero. Traditional mourning rituals blend with new trends, such as celebrations of life and live-streams from the funeral. In the present study the national affiliation of the blogger seems to have only a small effect on the rituals, values and symbols. Individual needs of grieving the dead person must be taken into account when providing social and psychological support.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Cort, Leon
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hellström, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ålder och studier som bestämningsfaktorer till reflexivitet: En kvantitativ studie som undersöker huruvida ålder och antalet tagna högskolepoäng är avgörande för studenters utvecklande av reflexivt tänk2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Dahlberg, Karolina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Olsen, Linda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Samarbete - lek med mening: multiprofessionell interaktion och meningsskapande2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The intention of this study was to create an understanding of how multi-professional interaction could convert into inter-professional collaboration, which takes advantage of and acknowledges the individual professional identity. The intention was to understand the meaning of collaboration through the study of meetings between professionals who use different symbol systems. In particular, we wanted to study inter-professional interaction from a symbolic interactional perspective with a focus on Self, Identity, Symbols, Meaning and Professional community. The employed method was semi-structured interviews with ten questions. A convenience sample was used to identify working groups composed of different professions, such as teachers, social workers and therapy assistants. The results suggest that the working group believed that personality precedes the profession one is impending, and that participants preferred stability before communication and reflection. Our study also revealed that inter-professional collaboration cannot be pursued without cultivating awareness, active reflection and communication between the professionals involved.

  Keywords: Self ∙ Multi-professional ∙ Inter-professional ∙ Identity ∙ Collaboration ∙ Symbols ∙ Qualitative rapport.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Dorsch, Michael J.
  et al.
  College of Business, Clemson University, Clemson, SC, USA.
  Törnblom, Kjell Y.
  TdLab ETH Zürich, Zürich, Switzerland.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  A Review of Resource Theories and Their Implications for Understanding Consumer Behavior2017Inngår i: Journal of the Association for Consumer Research, ISSN 2378-1815, Vol. 2, nr 1, s. 5-25Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The shift to consumer-centric marketing accentuates the need for a more comprehensive understanding of consumer desires, including how consumers manage their resources to satisfy these desires. However, the complexity of the resource concept combined with a fragmented research stream thus far provides a limited understanding of consumer resources and their effect on consumer well-being. The purpose of this article is to encourage continued research into consumer resources, including resource exchange, to gain a more complete understanding of the concept and to facilitate the development of a unified theory of consumer resources. To accomplish our objective, resource theories proposed in different disciplines (economics, management/marketing, psychology, and social psychology) are summarized and used to provide research direction into a wide variety of consumer behavior issues related to consumer resource management and resource exchange behavior.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Ek, Roland
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Mönsterbrytarna: En socialpsykologisk studie om mäns upplevelser av ett annorlunda yrkesval2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Män och kvinnor söker sig i dag till utbildningar och yrkesroller som traditionellt det motsatta könet brukar göra. Yrken med kvinnliga traditioner har därmed öppnats för männen och tvärtom. Med utgångspunkt från symboliskt interaktionistisk teori som betraktar genus som en process, har jag försökt visa på och ge en djupare förståelse av hur sociala konstruktioner i form av normer, förväntningar, beteendemönster, värderingar och sanktioner bidrar till att påverkar upplevelsen av identitet och upplevelsen av sin studiesituation hos män som har gjort ett yrkesval som inte är helt könstypiskt. Ansatsen är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer som metod. Av de nio män jag har intervjuat har sex av dem valt att läsa till sjuksköterska och tre till blivande lärare för barn i yngre åldrar. Jag finner stöd för tanken om ”förhandlingar” som en process för genusidentiteten. Jag uppfattar själva yrkesvalen som mönsterbrytande, men att man inom yrkena försöker att bevara det som är samhällsnormen för vad en man skall arbeta med. En mycket viktig tanke för alla jag intervjuat är att man vågar gå sin egen väg i yrkesvalet. Socialisationen till yrkena påverkas av genusfaktorer som kan ta sig uttryck i t.ex. extra kontroll av männens kunskap och lämplighet, stereotyper, fördomar mot män i vården och småbarnsföräldrar som ifrågasätter manliga förskolelärare. Fler av de intervjuade anser ändå att de möts med en positiv särbehandling i utbildningen. De tror sig alla kunna ha en fördel av att vara man när de söker jobb efter dessa utbildningar. Att se på socialpsykologiska förklaringsmodeller till väven av tidigare forskningsresultat tillför ytterligare en viktig tråd till dessa.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Ekblom, Eva
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  LEDARSKAP I BYGGBRANSCHEN: - Från ett medarbetarperspektiv 2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det saknas forskning inom området ledarskap för den skandinaviska byggsektorn i allmänhet. Den här studien tar sin utgångspunkt i medarbetarens syn på ledarskapet i ett större byggprojekt hos ett av nordens ledande bygg- och anläggningsföretag. Studien är gjord som en kvalitativ undersökning och sex intervjuer genomfördes med representativa medarbetare från organisationen. Respondenterna var en blandad grupp, några tillsvidare anställda hos PEAB, andra tillfälligt inhyrda. Frågorna berörde de anställdas upplevelse av det utövade ledarskap som de själva exponerats för från sina närmaste ledare. Ledarna i fråga var de närmaste överordnade som de anställda har kontakt med på daglig bas. Men även frågor om organisationskultur, arbetsglädje och trivsel undersöks. Svaren från respondenterna transkriberades och kodades för att analys skulle kunna ske. Med symbolisk interaktionism som yttre ramverk analyseras svaren även med socialutbytesteori, rättviseteori, gruppteori och situationsanpassat ledarskap. Utifrån en rad teman presenteras resultat, analys och diskussion. Studien visar på en komplex bild av medarbetarens syn och tankar på sin arbetsplats, kommunikationen som sker där, relationen till andra anställda samt hur man ser på sina ledare. Studien Generellt framkommer att man är nöjd med sin arbetsplats och det utövade ledarskapet. Man när en konservativ syn på termen ledare/chef men talar egentligen om en ledare. Man tycker att det finns en förståelse för att alla är mänskliga och kan göra fel från ledarna och det uppskattas, men viss irritation och missnöje finns. Det råder en gruppindelning på arbetsplatsensom kan vara farlig att se bort ifrån.

  Fulltekst (pdf)
  Ledarskap i byggbranschen
 • 27.
  Elfstrand Corlin, Tinna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Kajonius, Petri J.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Systembiologi.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  The impact of personality on person-centred care: a study of care staff in Swedish nursing homes2017Inngår i: International Journal of Older People Nursing, ISSN 1748-3735, E-ISSN 1748-3743, Vol. 12, nr 2, artikkel-id e12132Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim and objective: In this study, we explore how personal and situational factors relate to the provision of person-centred care (PCC) in nursing homes. Specifically, we focus on the relationship between the care staff's personality traits and provision of PCC and to what extent perceptions of the working environment influences this relationship.

  Background: The ultimate goal of elderly care is to meet the older person's needs and individual preferences (PCC). Interpersonal aspects of care and the quality of relationship between the care staff and the older person are therefore central in PCC.

  Design and methods: A cross-sectional Swedish sample of elderly care staff (= 322) completed an electronic survey including measures of personality (Mini-IPIP) and person-centred care (Individualized Care Inventory, ICI). A principal component analysis was conducted on the ICI-data to separate the user orientation (process quality) of PCC from the preconditions (structure quality) of PCC.

  Results: Among the five factors of personality, neuroticism was the strongest predictor of ICI user orientation. ICI preconditions significantly mediated this relationship, indicating the importance of a supportive working environment. In addition, stress was introduced as a potential explanation and was shown to mediate the impact of neuroticism on ICI preconditions.

  Conclusions: Personality traits have a significant impact on user orientation, and the perception of a supportive and stress free working environment is an important prerequisite for achieving high-quality person-centred elderly care.

  Implications for practice: Understanding how personality is linked to the way care staff interacts with the older person adds a new perspective on provision of person-centred elderly care.

 • 28.
  Elfstrand Corlin, Tinna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Accounting for job satisfaction: Examining the interplay of person and situation2017Inngår i: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 58, nr 5, s. 436-442Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the present study, we investigate the interplay of personality traits (i.e., person) in frontline care staff in nursing homes and the way they relate to the residents (i.e., situation) to account for their job satisfaction. Participants completed a survey including Mini-IPIP tapping the five-factor model of personality, Individualized Care Inventory tapping four aspects of person-centered care and job satisfaction. The results revealed that staff scoring high on neuroticism experienced less job satisfaction. This relationship was partly accounted for by resident autonomy, suggesting that part of the adverse influence of neuroticism on job satisfaction may be mitigated by organizations providing a supportive care environment. In contrast, staff scoring high on agreeableness experienced higher job satisfaction. This relationship was accounted for by another aspect of person-centered care, that is, knowing the person. This suggests that agreeableness in a sense facilitated adjustment of acts of care toward the unique needs and preferences of residents and this partly explained why the more agreeable the staff was the more they felt satisfied at work. In sum, effects of personality traits on job satisfaction in care staff are partially mediated by the perception of working conditions and care policy and to the extent that a certain personality trait affects whether the staff have a positive or negative perception of the way they relate to the residents, they will experience, respectively, higher or a lower job satisfaction. This finding has implications for how to combine a focus on delivering person-centered care with improving personal job satisfaction.

 • 29.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  School of Education, Culture and Communication, Mälardalen University, Västerås, Sweden.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Törnblom, Kjell
  ETH Zürich, Zürich, Switzerland.
  A New Look at Individual Differences in Perceptions of Unfairness: The Theory of Maximally Unfair Allocations in Multiparty Situations2015Inngår i: Social Justice Research, ISSN 0885-7466, E-ISSN 1573-6725, Vol. 28, nr 4, s. 401-414Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Previous research has demonstrated that unfairness judgments of resource allocations become more complex when there are more than two recipients. In order to explain some of this complexity, we propose a set of psychological mechanisms that may underlie four different choices of maximally unfair resource allocations (MUA): Self-Single-Loser, Self-One-Loser-of-Many, Self-Single-Winner, and Self-One-Winner-of-Many. From this psychological theory, several predictions are derived and tested in vignette studies involving a total of 708 participants recruited online using MTurk. As predicted by our theory, (1) choices of MUA where there is a single loser were much more common when the allocated resource was of negative rather than positive valence, and (2) the amount of egoistic bias individuals exhibited when judging the unfairness in receiving a small rather than a large share in a non-extreme multi-party allocation was predicted by their choices of MUA. These findings suggest that an individual’s choice of MUA reveals some generally relevant principles of how unfairness is perceived in multi-party allocations. This opens up new lines of inquiry, especially regarding research on social dilemmas and social value orientation.

 • 30.
  Galic, Sanja
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Lundgren Eriksson, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ungdomsarbetslös: En studie om ungdomars attityder gentemot handläggaren som representant för Arbetsförmedlingen som organisation2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien har genomförts för att undersöka hur attityder kan påverkas av den sociala interaktionen som uppstår i mötet, mellan den arbetssökande ungdomen och handläggaren på Arbetsförmedlingen. Studien har genomförts kvantitativt med hjälp av elektroniska enkäter som vi har publicerat på Facebook, och länkat i ett mail till samtliga studenter på högskolan i Skövde. Målgruppen på våra respondenter var mellan 19-23 år och med kravet om att de skall eller har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen. Syftet med studien är att undersöka bland annat hur handläggarens engagemang påverkade den arbetssökande individen till att aktivt söka arbete efter det första besöket på Arbetsförmedlingen. Exempel på andra variabler vi har valt att studera är om handläggarens ålder och tillgänglighet påverkar den arbetssökandes inställning till denne, respektive engagemang till att aktivt fortsätta söka arbete. Teorierna vi valt att utgå ifrån har varit attributionsteorin, kognitiv teori och social identitet. Resultatet visade på ett signifikant samband, som innebar att handläggarens engagemang påverkar den arbetssökandes fortsatte engagemang till att söka arbete. Även handläggarens ålder och tillgänglighet hade signifikanta samband och påverkade därför den arbetssökande ungdomens inställning gentemot denne, samt engagemang till att aktivt fortsätta söka arbete. Tidigare forskning har bland annat visat att interaktionen mellan handläggaren och den arbetssökande ungdomen är av vikt. Vi har kommit fram till att det bemötandet ungdomen får av handläggaren är av betydande art i fråga om attityder gentemot hur de betraktar Arbetsförmedlingen som organisation.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Haage, Alexandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Holmberg, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Konflikter på arbetsplatsen: En kvantitativ studie om relationen mellan upplevd känsla av sammanhang, stress och konflikter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Upphovet till syftet bakom denna undersökning är bristen på tidigare forskning kring känsla av sammanhang kopplat till konflikter. Studiens syfte är att undersöka relationen mellan en individs upplevda känsla av sammanhang och två perspektiv av konflikter med stress som en medierande variabel. Konflikter kan ses från många perspektiv. Fokus i denna studien är konfliktupplevelse och konflikthantering. Respondenterna (n = 201) består av personal inom vård och omsorg i den offentliga sektorn. Enkäter delades ut för att mäta personalens upplevda känsla av sammanhang, stressnivå, konfliktupplevelse samt konflikthantering. Resultatet av regressionsanalyserna visade på signifikanta (p <.05) positiva samband. En individ som upplever en hög grad av känsla av sammanhang har en positivare upplevelse av konflikter och en bättre konflikthantering. Relationen mellan variablerna analyserades med stiganalyser som visade signifikanta resultat (p  <.05) och att den medierande effekten av stress ligger från 11.4 procent till 25.0 procent. Detta indikerar att stress inte är det största problemet när det kommer till konflikter på arbetsplatser, utan att det är personalens känsla av sammanhang som behöver höjas för att få en bättre arbetsmiljö.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Hagstrand, Simon
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Social Knowledge Exchange: How Individuals exchange and interpret information to recieve correct understanding2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Social Knowledge Exchange
 • 33.
  Hansen, Daniel
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Lindström Svanholm, Felicia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Mobbning och frihet: En kvantitativ studie om inre Locus of controls påverkan på högstadieelevers behov av att mobba2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mobbning har varit ett problem i skolor under en lång tid och det är något som är ett problem runt om i svenska skolor än idag. Kommunala skolor bygger mycket på planering och struktur, och efter ett uttalande från en amerikansk journalist som menade att man genom att öka elevers frihet och självstyre, skulle kunna påverka deras behov av att ta sig mer frihet genom att mobba andra. Idén om att frihet och mobbning kan gå hand i hand är vad som sådde det frö som senare resulterade i att denna studie växte fram.

  Denna studien, med kvantitativ ansats syftade till att undersöka hur en elevs behov av att mobba andra påverkades av den mängd frihet elever gavs i skolan, där frihet mättes i form av inre Locus of control. En enkätundersökning genomfördes med 370 elever (efter rensning av bortfall) i nionde klass på högstadieskolor runtom i Västra Götaland och Småland. Efter att datan samlats in gjordes regressionstester för att se om det fanns ett samband för att låg grad inre Locus of control påverkar en elev till att mobba i större utsträckning än elever med hög grad av inre Locus of control. På grund av att tidigare forskning visat att det finns könsskillnader för mobbning gjordes även samma test för pojkar och flickor som separata grupper. Testerna visade enbart ett väldigt svagt samband i gruppen flickor medan övriga analyser inte visade på något signifikant samband varken för pojkar, eller pojkar och flickor gemensamt. Sammanfattningsvis betyder det att Locus of control inte är rätt verktyg för att kunna förutspå mobbning, även om det fanns en signifikans för flickor så förklarade den bara 6% av variansen

  Fulltekst (pdf)
  Freedom and Locus of control
 • 34.
  Hillström, Victor
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Asplund, Kristian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Resursutbyten inom äldreomsorg: Interaktionen vårdgivare-vårdtagare utifrån social resursteori2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Allteftersom livslängden ökar i Sveriges demografiska struktur höjs andelen äldre i befolkningen vilket skapar en ökad efterfrågan av äldreomsorg. För att möta denna efterfrågan krävs ny kunskap, förändringar och förbättringar om hur vi i framtiden kan garantera våra äldre god vårdkvalitet. Genom att använda en mixed-methods design bestående utav datainsamling från kvalitativa och kvantitativa observationer är denna studies syfte att undersöka och beskriva interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på social resursteori och en modell för interpersonellt resursutbyte. Studiens primära forskningsfråga är att undersöka vilka interpersonella resurser som utbyts mellan vårdgivare och vårdtagare. Studiens resultat rapporterar att ett brett spektrum av resurser utbyts mellan aktörerna och analysen presenterar två komplimenterande teoretiska dimensioner i vilka olika typer av resursutbyten sker, en socialt orienterad dimension och en uppgiftsorienterad dimension. Denna begreppsbildning möjliggör för en bättre förståelse av de befintliga resursutbyten som utgör interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare då olika resursutbyten kräver olika förutsättningar eller förkunskaper. De kvantitativa resultaten gav stöd till denna teoretiska utveckling som visar att utbyte av socialt orienterade och uppgiftsorienterade resurser inte skedde samtidigt. Slutaktligen kan analysen i denna studie ge vårdgivare, institutioner och organisationer en bättre förståelse för villkoren de olika resursutbytena kräver. Att säkerställa kontinuiteten mellan vårdtagare och vårdgivare möjliggör för långsiktiga och kultiverade relationer, vilket gör socio-dimensionella utbyten mer sannolikare. Social resursteori är potentiellt användbar för att förstå interaktionen mellan vårdgivare och vårtagare i vårdsammanhang.

  Fulltekst (pdf)
  Resource exchange in residential care homes FULLTEXT
 • 35.
  Hollanti Ohlsson, Amanda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sandberg, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  "Att sitta i samma båt": En fenomenologisk studie om socialt stöd i en självhjälpsgrupp för ångest2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och individer med ångestsyndrom står för en stor del av den ökningen. Det finns en stor risk att människor med ångest upplever stigmatisering. Svenska ÅngestSyndromSällskapet (ÅSS) är en förening som riktar sig till individer med ångest och de erbjuder bland annat självhjälpsgrupper till sina medlemmar. Denna kvalitativa, fenomenologiska studie syftade till att undersöka hur det sociala stöd som ges i en sådan självhjälpsgrupp upplevs av de som medverkar. Med socialt stöd och social identitet som teoretiska utgångspunkter intervjuades elva respondenter, som alla var med i självhjälpsgrupper runt om i Sverige, angående tillhörighet till gruppen och det stöd de upplevde sig få av den. I analysen av insamlad data utkristalliserades följande fyra teman: Att sitta i samma båt, Att få vara en del av, Att få bli sedd och Att hjälpa andra. Resultatet visade tydligt att samtliga respondenter upplevde att de identifierade sig med självhjälpsgruppen och att de fick stöd av den. Slutsatsen blir att självhjälpsgrupper har en positiv inverkan på individer med ångest och att det stöd de upplever hjälper dem att hantera sin ångest.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Hult Belfrage, Jessica
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Olsson, Emilia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Maskulinitet och självkänsla: En kvantitativ studie om mediers påverkan på unga män2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvantitativa studie var att undersöka kausala samband mellan internalisering av maskulinitetsideologi, självkänsla och konsumtion av medier. Studiens teoretiska fokus var rollteori, som har använts för att diskutera resultatets innebörd. Undersökningen utfördes i form av en enkät i pappersform med forskarna närvarande. Två förstudier genomfördes för att tydliggöra frågorna om mediekonsumtion, samt ta del av kommentarer om enkäten. Tre slutgiltliga insamlingar utfördes med totalt 120 unga män, från tre olika gymnasier i Västra Götaland. Det signifikanta resultatet visade att graden av internaliserad maskulinitetsideologi hade en negativ påverkan på individens självkänsla. Dock visade sig inte mediekonsumtion ha en signifikant positiv påverkan på graden av internaliserad maskulinitetsideologi. Studien fann också att mediekonsumtion inte hade en signifikant negativ påverkan på graden av självkänsla. Utifrån resultatet kunde slutsatsen dras att mer forskning krävs för att undersöka medias påverkan. Framtida forskning behöver öka förståelsen för hur internaliserad maskulinitetsideologi påverkar unga män. Mer omfattande studier behöver genomföras där internaliserad maskulinitetsideologi, självkänsla och kroppskänsla undersöks ytterligare med hjälp av en kvalitativ metod, i form av intervjuer. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Hultman, Jesper
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Karlsson, Joakim
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Inre kontrollfokus – påverkar det upplevelserna av möjlighet till återhämtning och delaktighet?: En kvantitativ socialpsykologisk studie, av psykosocial arbetsmiljö för kommunalanställda2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i det moderna arbetslivet och de krav som detta medför på dagens medarbetare har den aktuella studien valt att inrikta sig på den psykosociala arbetsmiljön. Studien utgår ifrån Julian Rotters teori om locus of control. Syftet med studien är att undersöka hur inre och yttre kontrollfokus påverkar upplevelserna av möjligheten till återhämtning och delaktighet. Studien är kvantitativ, och har genomförts på uppdrag av en medelstor kommun i Västsverige. Webbaserad enkät har använts. Resultatet visar att inre kontrollfokus har en signifikant positiv påverkan på både den upplevda möjligheten till återhämtning och den upplevda delaktigheten. Inre kontrollfokus är dessutom av större betydelse för den upplevda möjligheten till återhämtning och den upplevda delaktigheten hos medarbetarna i kommunen, jämfört med de som är chefer med budget- och/eller personalansvar. Således anses inre kontrollfokus kunna påverka den psykosociala arbetsmiljön i positiv riktning.

  Fulltekst (pdf)
  C-uppsats Jesper Hultman och Joakim Karlsson
 • 38.
  Hägglund, Simon
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Haavisto, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Brutna outtalade löften - orsak till lägre känsla av sammanhang?: En socialpsykologisk studie om hur brutna outtalade löften påverkar medarbetares upplevda välmående2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag definieras samhället av stark individualism där medarbetare förväntas ansvara för planering och genomförande av arbetsuppgifter. När arbetsgivare bryter mot outtalade löften och åtaganden begås ett så kallat brott mot psykologiska kontrakt (kontraktsbrott) och kan resultera i att medarbetare upplever vantrivsel och ilska. Gränsen mellan privat- och arbetsliv har i allt större utsträckning suddats ut och bidrar också bland annat till ökad psykisk ohälsa. Samhällsförändringen ställer således krav på relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det kan därför bli nödvändigt att, genom det salutogena begreppet känsla av sammanhang, kartlägga individers hälsofrämjande resurser i en arbetsrelaterad kontext. Syftet med studien var att utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka huruvida kontraktsbrott påverkar medarbetares upplevda känsla av sammanhang. Data erhölls genom tillämpning av elektroniska enkäter som tilldelades medarbetare inom handikappomsorgen i Falköpings kommun. Studiens resultat påvisade inga samband (p > 0,05), dock visade dataanalysen förväntad negativ riktning mellan majoriteten av studiens variabler och innebar att högre upplevelse av kontraktsbrott genererade lägre upplevelse av känsla av sammanhang. Studien presenterar även en diskussion kring begränsningar beträffande genomförande och eventuella orsaker till ouppnådda resultat.

  Fulltekst (pdf)
  Hägglund.Haavisto.Kandidatuppsats
 • 39.
  Håkansson, Ellen
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Evertsson, Louice
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Det pyr under ytan: En kvalitativ studie om konflikter bland undersköterskor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En stor andel av alla sjukskrivningar i Sverige beror på psykisk ohälsa. Kvinnor inom kontaktyrken löper störst risk att drabbas. Konflikter på arbetsplatsen är en anledning till psykisk ohälsa. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur kvinnliga undersköterskor upplever konflikter i arbetsgrupp utifrån fyra perspektiv: arbetsgrupp, genus, makt och socialt utbyte. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer har vi intervjuat tio undersköterskor i en mindre ort i Västra Götaland. Resultatet visar att informanterna upplever att konflikter har en negativ inverkan på undersköterskornas arbetssituation. Informanterna upplever även att konflikter uppstår på grund av olika personlighetstyper som inte harmoniserar med varandra, olika arbetssätt samt undvikande från arbetsuppgifter. Majoriteten av informanterna upplever att de agerar på ett medlande eller undvikande sätt i konflikter. De upplever även att konflikternas uttryckssätt beror på genusstrukturer. Exempelvis upplever informanterna att de hellre väljer att prata bakom ryggen på varandra än att reda ut konflikterna. De upplever att det är ett genusrelaterat beteende att prata bakom ryggen på varandra. Informanterna vittnar även om upplevelsen att det lätt uppstår en maktobalans bland nyanställd personal och mer etablerad personal. Slutligen visar studien resultat att informanterna upplever att chefens beteende är av stor vikt för personalens välmående. Sammanfattningsvis tyder resultaten på att undersköterskornas konflikter på arbetsplatsen är komplexa och kan te sig på olika sätt. Att konflikterna är varierande i sin uttrycksform kan bero på att det är en kvinnodominerad arbetsplats med en hög arbetsbelastning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Höglund, Annelie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Larsson, Evelina
  Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Socialt Spelande: Etik och moral i onlinespel utifrån spelarnas egna upplevelser2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I ett samhälle där datorspelare anses vistas i en högst amoralisk miljö, vill vi med den här studien granska hur etik och moral ter sig i den virtuella världen via ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Genom kvalitativa intervjuer har elva spelare av onlinespel fått redogöra för sin egen upplevelse av den interaktion de genomgår dagligen. Med hjälp av utförliga teorier kring etik och moral, symbolisk interaktionism och spelkultur har studien ett brett teoretiskt underlag som appliceras i en hermeneutisk analys. Resultatet visar att etik och moral existerar i onlinespel, samtidigt som amoraliteten. Det verkar röra sig om två olika kulturer. Studien lägger sin fokus på den förstnämnda och beskriver både vad fenomenet består i, och hur det ter sig. Essensen handlar om den sociala aspekten, det vi kan kalla för socialitet. Vi fann essensen utifrån fem teman, som alla rör grupp, socialitet och samspel. Slutsatsen visar att det finns en moralisk spelkultur och en amoralisk, baserat på graden av socialitet och inlevelse. Den moraliska spelkulturen skapas och återskapas utifrån spelarnas meningsskapande, sociala behov och den virtuella världens flexibilitet.

   

  Nyckelbegrepp: Etik, Moral, Onlinespel, Spelkultur, Symbolisk interaktionism.

  Fulltekst (pdf)
  Socialt spelande
 • 41.
  Jagudina, Zaira
  University of Gothenburg, Sweden.
  Church Social Services in Selected Former Communist Countries in Europe2014Inngår i: Weltatlas Soziale Arbeit: Jenseits aller Vermessungen / [ed] Christiane Bähr, Hans Günther Homfeldt, Christian Schröder, Wolfgang Schröer, Cornelia Schweppe, Weinheim: Beltz Juventa Verlag , 2014, s. 388-399Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 42.
  Jagudina, Zaira
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.
  Kulturtolkens erfarenheter av tvärkulturella interaktioner: De utrikesfödda muslimska kvinnornas identiteter och handlingsstrategier i projektet Doula & kulturtolk i Sverige2013Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 43.
  Jagudina, Zaira
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Synchronization of Forms of Vitality Dynamics in Music Therapy2013Inngår i: Body and Time: Bodily Rhythms and Social Synchronism in the Digital Media Society / [ed] Bianca Maria Pirani, Thomas S. Smith, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013, s. 186-206Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 44.
  Jansson, Madelene
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Gustavsson, Erika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Sociala representationer av ett attraktivt Employer Brand: En kvantitativ studie kring vilka Image-attribut potentiella medarbetare finner attraktiva i ett Employer Brand2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kommunikation är en grundläggande källa till spridning av kunskap med en påverkan på både individ och samhälle varpå ett intresse föreligger i att undersöka fenomenet närmare. Syftet med studien var att undersöka vilka sociala representationer potentiella medarbetare har av ett attraktivt Employer Brand. Vidare syftar studien till att kartlägga sociala representationer av Länsförsäkringar Skaraborgs Employer Brand. Empirin samlades in genom enkäter och i studien ingick 207 högskolestudenter. Resultatet visade att Symboliska Image-attribut värderas högre än Funktionella Image-attribut men att båda dimensionerna är betydande gällande ett attraktivt Employer Brand. Resultatet påvisade att respondenternas sociala representationer av Länsförsäkringar Skaraborg främst är kopplade till deras kundvarumärke och inte till dem som arbetsgivare. Vid jämförelsen av värderingen mellan Attraktiv Arbetsgivare och Länsförsäkringar Skaraborg och erhöll Länsförsäkringar Skaraborg ett generellt lägre medelvärde. 

  Fulltekst (pdf)
  Sociala representationer av ett attraktivt Employer Brand
 • 45.
  Järlström, Magnus
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Llukaj, Armend
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  BETYDELSEN AV DET FÖRSTA INTRYCKET OCH DEN ICKE VERBALA KOMMUNIKATIONENS PÅVERKAN UNDER EN ANSTÄLLNINGSINTERVJU2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ studie med den hermeneutiska fenomenologin som

  vetenskapligt perspektiv. Syftet är att beskriva hur rekryterare själva upplever

  fenomenet första intrycket samt hur den icke verbala kommunikationen påverkar detta.

  Vi vill genom en situation som en anställningsintervju beskriva hur rekryterare upplever

  det första intrycket utifrån egna erfarenheter, samt hur handslag, kroppshållning,

  utseende, gester och ögonkontakt påverkar detta. Våra forskningsfrågor lyder enligt

  följande; Hur upplever rekryterare det första intrycket vid en anställningsintervju? Hur,

  fem icke verbala signaler påverkar det första intrycket under anställningsintervjun? För

  att besvara forskningsfrågorna har sex semistrukturerade intervjuer genomförts med

  rekryterare som har stor erfarenhet av anställningsintervjuer. Våra teoretiska

  utgångspunkter har varit attributionsteorin samt det fundamentala attributionsfelet där

  båda är grenar inom den kognitiva teorin. Även Fiskes teorier om kommunikation har

  legat till grund. Slutsatserna blev utifrån respondenternas upplevelser att det första

  intrycket har en betydelse under en anställningsintervju men är inte på något sätt

  avgörande. Respondenterna är således beredda på att omvärdera om ett första intryck

  skulle bli negativt, men det skapar bättre förutsättningar och underlättar för rekryteraren

  om det är ett bra sådant. De icke verbala signalerna har en påverkan genom att de är en

  del av en helhet som alla hjälper till för att förstärka ett helhetsintryck. Utifrån

  uppsatsen slutsatser har vi skapat en djupare förståelse kring första intrycket och dess

  betydelse under en anställningsintervju samt fått ta del av våra respondenters upplevda

  erfarenheter.

   

  Fulltekst (pdf)
  Första intrycket
 • 46.
  Kajonius, Petri
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet.
  Förunderlighet och radikalitet: En samhällspsykologisk analys2011 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  omslag
 • 47.
  Kajonius, Petri
  Department of Psychology, University of Gothenburg, Göteborg, Sweden.
  The effect of information overload on charity donations2014Inngår i: International Journal of Psychology and Behavioral Sciences, ISSN 2163-1948, E-ISSN 2163-1956, Vol. 4, nr 1, s. 41-50Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study examines the effect of information overload, due to information about people in increasing extent and number of needs, on altruism, such as charity giving. Information overload has previously been conceived in terms of quality as well as quantity of information. The former is conceptualised as extent of need and the latter as number of needs in the present research design. Two studies were conducted to test the prediction that information overload and charity donation size are inversely related. Study 1 was designed according to a 2 x 2 factorial design: Number of needs (high vs. low) x Extent of needs (long term and large scope vs. short term and small scope). Study 2 used a modified similar approach manipulating only number of needs. A sample of 60 and 44 undergraduate students filled out a charity donation form in the two studies. The results show a significant relationship between the factors of extent of need and number of needs with amount of money pledged for charity. People gave less the greater the extent of the need and the greater the number of needs. Both studies suggest information increase about extent and number of needs has inhibiting effects on charity giving. This effect, attributed to information overload, is labelled moral exhaustion.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Kajonius, Petri J.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Psychology, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Structure and Process Quality as Predictors of Satisfaction with Elderly Care2016Inngår i: Health & Social Care in the Community, ISSN 0966-0410, E-ISSN 1365-2524, Vol. 24, nr 6, s. 699-707Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The structure versus process approach to quality of care presented by Donabedian is one of the most cited ever. However, there has been a paucity of research into the empirical validity of this framework, specifically concerning the relative effects of structure and process on satisfaction with elderly care as perceived by the older persons themselves. The current research presents findings from a national survey, including a wide range of quality indicators for elderly care services, conducted in 2012 at the request of the Swedish National Board of Health and Welfare in which responses from 95,000 elderly people living in 324 municipalities and districts were obtained. The results revealed that the only structural variable which significantly predicted quality of care was staffing, measured in terms of the number of caregivers per older resident. More interestingly, process variables (e.g. respect and access to information) explained 40% and 48% of the variance in satisfaction with care, over and above the structural variables, in home care and nursing homes respectively. The findings from this large nationwide sample examining Donabedian's model suggest that quality in elderly care is primarily determined by factors pertaining to process, that is, how caregivers behave towards the older persons. This encourages a continued quality improvement in elderly care with a particular focus on process variables.

 • 49.
  Kajonius, Petri J.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. University West, Sweden.
  Roos, Magnus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  The American Dream in a Swedish Representative Sample: Personality Traits Predict Life Outcomes Better than Childhood Background2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The American Dream is that any individual, not regarding family background, can achieve what they desire, in terms of life, economic liberty, and happiness. An indication of the American dream would be if individual adult personality traits predicted life outcomes better than childhood background.

  A sample of the Swedish population, representative in age, sex, and occupation (N = 5,280) was 2012 measured on adult personality traits, childhood socioeconomic status (SES), and 3 life outcomes – education, income, and life outcome satisfaction.

  Childhood SES accounted for almost twice the disattenuated variance (22%) compared to personality (12%) in educational attainment, while personality accounted for almost twice the variance (12%) compared to childhood SES (7%) in annual income. Life outcome satisfaction was only predicted by personality (37%) and not by childhood SES (0%). Moreover, particularly the traits extraversion and neuroticism showed a full compensating catch-up effect on high childhood SES in annual income.

  Expressions of personality may be growing in predictive importance and constitute a societal trademark of the American dream being present. Sweden is a renowned progressive, individualistic, and egalitarian country, which could make the results of wide-reaching interest. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Avslutande reflektioner kring socialpsykologiska aspekter på välbefinnande2009Inngår i: Välbefinnande i arbetslivet: socialpsykologiska perspektiv / [ed] Ali Kazemi, Lund: Studentlitteratur, 2009, 1, s. 195-200Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
123 1 - 50 of 104
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf