his.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 3 of 3
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Kävrestad, Joakim
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Zaxmy, Johan
  University of Skövde.
  Modig, Dennis
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Könsidentitet – dealbreakers vid utbildningsval2018In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet, 2018, article id 705Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Nätverks och systemadministration (NSA) är en teknisk IT utbildning som traditionellt sett haft en homogen studentgrupp, med nästan uteslutande manliga studenter. Det finns dock ett mål från Högskolelagen om att aktörer inom högre utbildning ska arbeta för en breddad rekrytering till högre utbildning och därmed med diversifierade studentgrupper (Sveriges Riksdag, 2018). Vidare finns det flera studier som påvisar att dynamiken i en grupp förbättras om den är mer diversifierad och detta ensamt är en anledning att bland annat sträva efter en jämnare könsfördelning (Curşeu et al. 2017; Curşeu & Sari, 2015; Hansen et al., 2015 ). För att arbeta vidare med att uppnå en jämnare könsfördelning på NSA-utbildningen har en enkätstudie bland studenterna i årskurs ett utförts. Syftet att kartlägga om det finns några skillnader mellan könen avseenden hur de upplever utbildningen och vilka aspekter de värderar högst vid valet av utbildning. Vi har valt att fokusera på befintliga studenter inom utbildningen i årskurs ett då den studentgruppen har ca 10 % kvinnliga studenter.

  Med studiens resultat hoppas vi kunna identifiera skillnader i vilka aspekter som är viktiga för studenter av olika kön när de väljer utbildning samt strukturer i utbildningen som bidrar till en snedvriden könsfördelning. Vi kan senare arbeta vidare med de problem vi identifierar och förhoppningsvis uppnå en jämnare könsfördelning på utbildningen.

  Enkäten skickades till 59 studenter på utbildningen, varav 21 svarade. Av dem angav 14 att de identifierade sig som män och 6 att de identifierade sig som kvinnor.  En person angav annat/vill ej uppge på frågan, detta svar har tagits bort från analysen då syftet är att se skillnader i svaren mellan män och kvinnor. I första delen av enkäten fick de svarande rangordna vilka av åtta egenskaper de värderade högst när de valde utbildning. Generellt så värderade alla svarande möjligheter till jobb, intresse för området och kunniga lärare högt. Den skillnad som kunde observeras mellan könen var dock att de kvinnliga svarande rankade möjligheterna till jobb högre än de manliga svarande. Samtliga kvinnliga sökande rankade möjligheten till jobb som den viktigaste eller näst viktigast aspekten, svaren från männen var mer varierande. 71 % av de manliga svarande att ”området är intressant” som den viktigaste aspekten där svaren från de kvinnliga deltagarna var mer spretiga.

  Deltagarna fick sedan svara på hur de upplevde utbildningen. Här observerades skillnader mellan hur män och kvinnor bedömde hur deras förkunskaper påverkade deras möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Sammantaget svarade kvinnorna i högre grad att de saknat förkunskaper och därför haft svårt att tillgodogöra sig utbildningen. Något som stärker bilden att kvinnor valt utbildningen för att den leder till jobb i högre grad än de manliga svarande.

  Sammantaget visar enkäten att de män och kvinnor som deltagit i studien i stort rankar samma egenskaper hos en utbildning högt. De kvinnliga svarande lägger större vikt vid möjligheterna till jobb och de manliga rankar intresset för området högre.

   

   

   

   

  Referenser

  Curşeu, P. L., Chappin, M. M., & Jansen, R. J. (2017). Gender diversity and motivation in collaborative learning groups: the mediating role of group discussion quality. Social Psychology of Education, 1-14.

  Curşeu, P. L., & Sari, K. (2015). The effects of gender variety and power disparity on group cognitive complexity in collaborative learning groups. Interactive Learning Environments, 23(4), 425-436.

  Hansen, Z., Owan, H., & Pan, J. (2015). The impact of group diversity on class performance: evidence from college classrooms. Education Economics, 23(2), 238-258.

  Sveriges Riksdag (2018). Högskolelag (1192:1434). Tillgänglig på internet: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434 [Hämtad 2018-02-13]

 • 2.
  Modig, Dennis
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Ding, Jianguo
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Performance impacts on container based virtualization in virtualized residential gateways2016In: Proceedings of 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), 2016, IEEE, 2016, p. 27-32Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Over the past years the use of digital devices has increased and home networks continue to grow in size and complexity. By the use of virtualized residential gateways advanced functionality can be moved away from the home by extending the customers edge network to the Internet Service Provider (ISP) and thereby decrease the administrative burden for the home user. By employing edge computing and cloud applications at the operator by virtualizing residential gateways instead of using physical devices creates new challenges. This paper is looking at how the choice of virtualization technology impacts performance by investigating operating system level virtualization in contrast to full virtualization for use in virtualized residential gateways. Results show that container based virtualization uses fewer resources in terms of disk, memory, and processor in virtualized residential gateways.

 • 3.
  Modig, Dennis
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Kävrestad, Joakim
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Gender equality in technical IT study programs on university level2018In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet, 2018, article id 670Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  One major issue in technical university study programs in IT is to get an even distribution of students of different genders in the classes. A consequence of having so few women in IT related study programs is that there will be an uneven distribution at technical IT positions at companies as well in the society, according to SCB (2016) only 20 % of the available IT maintenance, support and network technician positions where held by women in 2016. Network- and Systems administration at University of Skövde have this problem since the start in 2004, the common case is that between three and 11 percent of the admitted students are female and the rest are male. The case appears to be the same in rest of Europe as well in the US, mainly in technical branches of the IT educations (Riveiro, Bergström & Carlén, 2012; Beaubouef & Zhang, 2011).

  To find out the extent of the problem within the field of network and systems administration, interviews were made with program coordinators from similar study programs that teach within the subject. Collection of admission statistics for men and women on the different study programs was also done. The program coordinators where asked questions about how they perceive the gender balance in their study programs, which actions they have taken to improve it, which actions should be taken to improve the gender balance in the future, if there are any female role models within the courses and what they think could be the key to improve the gender balance in these kind of study programs.

  In this study, nine study programs that are similar in content to the network- and systems administration program of University of Skövde was identified. Six of the program coordinators participated in the interviews. The results from the collected admission statistics shows that women don’t tend to choose these kind of programs, roughly 10% of the newly admitted students are women each year. The results from the interviews show that the problem is across all study programs within the area of network- and systems administration. The identified problems where that the technical IT interest must be developed at an earlier age for many of the women if they are to be interested in applying. Further, equality problems often shows in the classroom environment, e.g. “boy talk” from the male students, making the women feel left out. Four out of six program coordinators think that increasing the interest of the subject early in age is the solution of the problem and that high school is too late for this kind of influence. One university had started a long term project with middle school pupils to increase the interest in technical IT of girls, as this is a project that cover early ages, results may be seen many years from now at university level. Two program coordinators mentioned that the content could be wider to include the areas of the field that is more interesting to both male and female students.

   

  References

  Beaubouef, T. & Zhang, W. (2011) Where are the women computer science students? Journal of Computing Sciences in Colleges, volume 26, Issue 4.

  Riveiro, M., Bergström, E. & Carlén, U. (2012) Inför en ökad jämställdhet i datavetenskapliga utbildningsprogram. Conference NU 2012.

  SCB (2016) Anställda 16 – 64 år efter Yrke (SSYK 2012) näringsgren SNI 2007, ålder, kön och år [Electronic]. Stockholm: SCB. Available on Internet: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0208__AM0208B/YREG61/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299 [Retrieved 2018-03-19]

1 - 3 of 3
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf