his.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 30 of 30
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bergström, Erik
  et al.
  University of Skövde, The Informatics Research Centre. University of Skövde, School of Informatics.
  Holgersson, Jesper
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Kävrestad, Joakim
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Larsson, Sanna
  University of Skövde.
  Lindgren, Frida
  University of Skövde.
  Mandl, Paul
  University of Skövde, School of Informatics.
  Persson, Louise
  University of Skövde, School of Informatics.
  Svensson, Henrik
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Erfarenheter, lärdomar och effekter med gränsöverskridande arbete för utbytesstudier2018In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet, 2018, article id 685Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I Högskolan i Skövdes (HS) nuvarande utvecklingsplan beskrivs att samtliga utbildningsprogram som ges vid lärosätet skall erbjuda möjligheter till studier utomlands. Som en konsekvens har en strategisk satsning för att stimulera en ökad mobilitet vid HS initierats genom att Institutionen för informationsteknologi (IIT) tillsammans med verksamhetsstödet har deltagit i ett UHR-projekt med fokus på vägledningsprocessen i samband med mobilitet.

  Projektet har pågått under 18 månader och ett 10-tal deltagare som representerar de flesta roller som är involverade i internationaliseringsarbetet på IIT och verksamhetsstödet har ingått. Projektet har bedrivits främst som en serie av workshoppar där parallell datainsamling har skett med hjälp av intervjuer och enkätstudier.

  I detta bidrag vill vi visa några av de mål som projektet fokuserat på samt syftet med dessa. Projektet har haft följande mål:

  Identifiera minst tre partnerlärosäten som passar varje utbildningsprogram - Målet syftar till att kartlägga både existerande och nya partnerlärosäte för att på så sätt sänka tröskeln för studenter som är intresserade av utbyte, men som har svårt att hitta lämpliga alternativ.

  Tydliggöra roll- och ansvarsfördelning i mobilitetsprocessen - Detta mål syftar till att utforma processbeskrivningar för att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning kring utresandeprocessen för programansvarig, ämnesföreträdare, internationell koordinator, studie- och karriärvägledaren, studenten och partnerlärosätet. Även kommunikationsaspekter och studentperspektiv beaktas i detta mål.

  Skapa adekvat vägledning och informationsinsatser gentemot studenterna - Syftet med målet är att utveckla, strukturera och systematisera informationsvägar och kommunikation mellan vägledning, programansvarig, partnerlärosäte och studenter.

  Identifiera och utvärdera nyckelfaktorerna för att förbättra stödet till studenterna, undanröja hinder i mobilitetsprocessen samt underlätta programansvarigas och studie- och karriärvägledarnas arbete med utresande studenter - Målet är att identifiera och utvärdera nyckelfaktorer som hindrar mobilitet som kan spridas internt på HS samt externt för att i förlängningen öka mobiliteten bland Sveriges studenter.

  Se till att samtliga kandidatprogram på IIT har en termin avsatt för utlandsstudier och undanröja de hinder som finns i befintliga programstrukturer - Syftet är att göra det enklare för studenter att under sin ordinarie studietid genomföra utbytesstudier utan att deras studier vid HS blir drabbade av förkunskapsstrukturer som hindrar fortsatta studier vid hemkomst.

  I studien inkludera de studenter som har varit intresserade eller sökt utbytesstudier men som inte kommit iväg på utbyte - Syftet är att skapa en god översikt över vilka skäl denna studentkategori har haft för att avstå utbytesstudier för att på så vis kunna förbättra existerande processer för utbytesstudier och därmed minimera risken att intresserade studenter väljer att avstå från utbytesstudier.

  Vid projektets avslut analyserades projektets direkta och indirekta interorganisatoriska effekter tillsammans med aktuell statistik för de studenter som under 2017 nominerats för utbytesstudier. En uppenbar effekt av projektets arbete är att antalet studenter som 2017 vid IIT nominerats för utbytesstudier ökat kraftigt. Likaså observeras ökade kunskaper om processen kring utbytesstudier och ett förbättrat studentperspektiv och bättre kunskaper om studenternas upplevelse av nomineringsprocessen.

  Under presentation vill vi visa upp fler detaljer från vår analys samt hur vi planerar att arbeta vidare med de resultat vi fått fram i projektet.

 • 2.
  Holgersson, Jesper
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  User Participation In Public e-service Development: Guidelines for including external users2014Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Holgersson, Jesper
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Alenljung, Beatrice
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Söderström, Eva
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  User participation at a discount: Exploring the use and reuse of personas in public service development2015In: ECIS 2015 PROCEEDINGS: ECIS 2015 Research-in-Progress Papers, Association for Information Systems, 2015, p. paper 30-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, we have seen an ever increasing push for new public e-services. Such e-services must be useful and beneficial for governments but also for citizens. In order to develop e-services that are effective, efficient and satisfactory for the citizens, the citizens have to be kept in focus and be involved in the development process. However, municipalities face pressure to develop a wide range of e-services, but at the same time battle palpable scarce resources. In this paper, a concept that addresses this problem within an ongoing research project is presented. We express this concept as ‘figurative user participation through the use and reuse of empirically grounded personas with help of persona repository including usage guidance that is shared among several municipalities’. The purpose of this paper is to empirically explore municipalities’ perceptions and attitudes towards this concept. The result shows that the municipalities are positive to the concept and consider it having great potentials. However, some challenges and pitfalls have also been brought out that need to be taken into account and addressed. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Holgersson, Jesper
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre. Division of Information Systems, Department of Management and Engineering, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Axelsson, Karin
  Division of Information Systems, Department of Management and Engineering, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Melin, Ulf
  Division of Information Systems, Department of Management and Engineering, Linköping University, Linköping, Sweden.
  External User Inclusion in Public e-Service Development: Exploring the Current Practice in Sweden2017In: Electronic government: 16th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2017, St. Petersburg, Russia, September 4-7, 2017, Proceedings / [ed] Marijn Janssen, Karin Axelsson, Olivier Glassey, Bram Klievink, Robert Krimmer, Ida Lindgren, Peter Parycek, Hans J. Scholl, Dmitrii Trutnev, Springer, 2017, p. 60-70Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  For the last decade e-government research has underlined the importance of an external user perspective in public e-service development and there have been numerous attempts to provide guidance and directions for government agencies in this matter. Individual research studies show little progress in this matter, but a more generalisable picture of the current state of external user inclusion is missing. The aim of this paper is to provide a better and more generalisable understanding of Swedish government agencies’ current practice of external user inclusion in public e-service development. In order to do so, we have interviewed Swedish government agencies regarding their perceptions on external user inclusion. Our findings show mixed results regarding attitudes towards and current practice of external user inclusion. It is clear that organisational size and previous experience of public e-service development matter. At the same time challenges such as a general lack of resurces and a lack of time are seen as general barriers, regardless of agency level and size.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Holgersson, Jesper
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Bergström, Erik
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Kävrestad, Joakim
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Svensson, Henrik
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Analys av studenters upplevelse av hindrande faktorer för utbytesstudier2018In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet, 2018, article id 684Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I Högskolan i Skövdes (HS) utvecklingsplan (Högskolan i Skövde, 2017) framhålls vikten av att samtliga utbildningsprogram skall erbjuda möjligheter till utbytesstudier. Historiskt sett har antalet utresande vid HS varit lågt samtidigt som fakta som belyser varför så är fallet främst har baserats på enskilda studenters upplevelser av nominerings- och antagningsprocesser. Dock saknas en mer enhetlig och generaliserbar vy av hur olika funktioner på HS rörande utbytesstudier upplevs, både av studenter som genomfört utbytesstudier samt av studenter som varit nominerade men valt att inte genomföra utbytesstudier.

  Den frågeställning som adresserats är: vilka hinder finns för studenter som vill genomföra utbytesstudier? Den metod som tillämpats är en enkät som skickats ut till samtliga studenter som varit nominerade för utbytesstudier under 2017. Enkäten har baserats på en Likert-skala (Bryman och Nilsson) som kombinerats med fritextsvar.

  Totalt har 20 studenter från olika utbildningsprogram besvarat enkäten. Studien visar att studenterna rent generellt är nöjda med HS administrativa funktioner vilket också är den kanal som oftast utnyttjas. Andra administrativa funktioner såsom programansvariga och ämnesföreträdare upplevs olika av studenterna beroende på vilket ämnesområde som berörs.

  Studenterna redovisar ett antal huvudsakliga skäl som hindrar eller försvårar utbytesstudier. 1) Det läggs ett alltför stort ansvar på studenten i att identifiera kurser som denne är behörig till och som inte överlappar med kurser som läses vid det egna lärosätet. Detta innefattar även val av kurser som skall motsvara obligatoriska kurser på hemmaplan som i sin tur ligger som förkunskapskrav för framtida kurser inom utbildning, såsom examensarbeten. 2) Avsaknad av utbytesavtal med specifika länder samt svårighet att identifiera avtal med lärosäten som matchar studentens utbildningsprofil vid det egna lärosätet upplevs likaså som ett hinder för flertalet studenter. 3) Vidare uppger studenterna att det i många fall är svårt att ta till sig information på olika lärosätens hemsidor för att identifiera passande kurser eftersom den information som finns att tillgå upplevs som mycket heterogen och därmed både svårtolkad och svårnavigerad. Detta kan jämföras mot hur svenska lärosäten publicerar information om kurser vilket av studenterna upplevs som mer enhetligt och standardiserat vilket i sin tur gör olika kurser enklare att jämföra.

  Något som efterfrågas av många studenter som varit nominerade för utbytesstudier men som i slutändan valt att inte resa är ”utbytesstudie-charter” där det finns färdiga kurspaket som är granskade och validerade av HS. Även önskemål om mer standardiserade paket för boende och andra praktiska frågor efterfrågas av studenterna.

  Den information som enkätstudien har lyft fram har i första hand visat på att HS administrativa funktioner för utbytesstudier fungerar tillfredställande. Likaså verifierar enkätstudien de hypoteser som funnits rörande hindrande faktorer för utbytesstudier i de flesta fall stämmer: osäkerhet kring val av kurser och en oro för hur utbytesstudier kommer att påverka framtida studier på hemmaplan är stora orosmoment som kan få studenter av avstå från utbytesstudier trots ett initialt intresse för sådana.

  Referenser

  Bryman, A., & Nilsson, B. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.

  Högskolan i Skövde. (2017). Utvecklingsplan. Skövde.

 • 6.
  Holgersson, Jesper
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Karlsson, Fredrik
  Exploring citizens' possibilities to participate in public e-service development2011In: The Joint Proceedings of Ongoing Research and Projects of IFIP EGOV and ePart 2011 / [ed] Janssen et al, TRAUNER Verlag, 2011, p. 83-91Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The increased interest for user participation in development of public electronic services (public e-services for short) is expected to bring similar value as it has done in other systems development projects. Existing research, however, has shown that introducing user participation to public e-service development is associated with a number of challenges. We have in this paper explored the challenges a) getting users to participate, and b) lacking adequate skills, in the context of three user participation schools. Our interview results show that citizens in general are interested to participate in public e-service development, and favour user participation schools with a high degree of active participation. Moreover, citizens’ ability to participate is high with respect to ICT-knowledge. However, their knowledge of laws, regulations and business processes related to public authorities in general is low, thus limiting citizens’ ability to participate.

 • 7.
  Holgersson, Jesper
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Karlsson, Fredrik
  Örebro Universitet.
  Public e-service development: Understanding citizens' conditions for participation2014In: Government Information Quarterly, ISSN 0740-624X, E-ISSN 1872-9517, Vol. 31, no 3, p. 396-410Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  For decades, user participation has brought value to various systems development projects. Today, there are expectations that public e-service development will experience the same benefits. However, existing research has shown that introducing user participation into public e-service development can be challenging. In this study, we interviewed citizens in order to explore their willingness and ability to participate in public e-service development according to three user participation schools: User-Centred Design, Participatory Design and User Innovation. Our findings show that citizens in general are willing to participate, but their ability to do so is limited. Based on our findings, we developed nine propositions to explain citizens' willingness and ability to participate in public e-service development. The propositions contribute to practice by acting as a tentative guide for systems developers when they use user participation schools as inspiration in public e-service projects. They also act as a starting point for future research into conditions for user participation in public e-service development.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Holgersson, Jesper
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Karlsson, Fredrik
  Örebro University.
  Understanding business employees' conditions for participating in public e-service development2012In: Proceedings of the 20th European Conference on Information Systems (ECIS) / [ed] J. Pries-Heje et al, Association for Information Systems, 2012, p. Paper 24-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Today there is an increased interest in user participation in development of public e-services, since it is expected to bring similar value as it has done in other types of systems development. Existing research, however, has shown that introducing  user participation to public e-service development is associated with a number of challenges. In this paper we have explored three user participation schools, Participatory Design, User Centered Design and User Innovation, with regard to two challenges: a) businesses employees' current mandate and willingness to participate in public e-service development and b) business employees' ability to participate in public e-service development. Our interview results show that businesses employees do have mandate to participate and also want to do so. Moreover, business employees' ability to participate is high with respect to ICT knowledge but rather low with respect to knowledge regarding public authorities' business processes. In addition, their knowledge about laws and regulations that affect public authorities is limited. Altogether, this limits the possibilities to apply user participation schools, such as User Innovation, which rely on a high degree of user-responsibility in identifying problems and solutions.

 • 9.
  Holgersson, Jesper
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre. Linköping University, Sweden.
  Lindgren, Ida
  Linköping University, Sweden.
  Melin, Ulf
  Linköping University, Sweden.
  Axelsson, Karin
  Linköping University, Sweden.
  Not another new wine in the same old bottles: Motivators and innovation in local government e-service development2017In: Proceedings of the 25th European Conference on Information Systems (ECIS), Guimarães, Portugal, June 5-10, 2017, Association for Information Systems, 2017, p. 691-702Conference paper (Refereed)
 • 10.
  Holgersson, Jesper
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre. Linköping University, Sweden.
  Melin, Ulf
  Linköping University, Sweden.
  Lindgren, Ida
  Linköping University, Sweden.
  Axelsson, Karin
  Linköping University, Sweden.
  Exploring User Participation Practice in Public E-Service Development: Why, How and in Whose Interest?2018In: The Electronic Journal of e-Government, ISSN 1479-439X, Vol. 16, no 1, p. 72-86Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  User participation is seen as an important enabler for successful public e-service development. However, at the same time development of public e-services is still often characterised by an internal government perspective with little consideration for external users’ perspectives. This paper challenges the overly positive attitude that is surrounding user participation in e-government research. The paper aims to illustrate and problematize various aspects that influence why, how, and in whose interest user participation is conducted in public e-service development. First, via a literature review, we identify a set of dimensions for critically exploring how, why, and in whose interest user participation is conducted in public e-service development projects. Second, we use these dimensions in order to characterise and analyse three empirical public e-service development cases in order to test the utility, usefulness, and feasibility of the identified dimensions. Our findings highlight the importance of questioning and elaborating on the motives behind user participation (the why) in public e-service development. We also identify two basic forms of how user participation is addressed in public e-service development projects: 1) veneered participation, and 2) ad-hoc participation. Furthermore, we argue that any decisions made regarding user participation in public e-service development should be based on conscious and informed choices concerning why user participation is needed and what it may bring for different stakeholders and their interests.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Holgersson, Jesper
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Söderström, Eva
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Bridging the gap: Exploring elderly citizens' perceptions of digital exclusion2019In: Proceedings of the 27th European Conference on Information Systems (ECIS) / [ed] Paul Johannesson, Pär Ågerfalk, Remko Helms, Association for Information Systems, 2019, article id 28Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Digital exclusion of elderly citizens is a main contributor for poor uptake of public e-service. The situation is alarming since elderly citizens are a major target for many upcoming services provided by governments, such as online health care services. Playing an important role in a sustainable society, governments should always strive towards increased efficiency and effectivity in order for publicly founded resources to be better used. However, sustainable development of public e-services is problematic if the intended receivers of such services are excluded from, or do not want to use them. In order to address this problematic situation we need to know more about elderly citizens’ perceptions of why they are digitally excluded. We add to existing research by providing a large sample of empirical data explaining elderly citizens’ own perceptions about why they are digitally excluded. Furthermore, we present how these perceptions can be categorised and also how they relate in between. Such findings may serve as a basis for how to deal with these problems in order to enhance digital inclusion of elderly citizens, which in the long run may enhance their uptake of public e-service.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Holgersson, Jesper
  et al.
  University of Skövde, The Informatics Research Centre. University of Skövde, School of Informatics.
  Söderström, Eva
  University of Skövde, The Informatics Research Centre. University of Skövde, School of Informatics.
  Experiences from and attitudes towards applying user participation in public e-service development2014In: Proceedings of the 10th International Conference on Web Information Systems and Technologies, SciTePress, 2014, p. 269-275Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It is evident that user participation is a vital component for successful public e-service development.  However, it is also apparent that there is little guidance in e-government research about how user participation should be implemented in practice. Some high level guidelines can be found regarding user participation design schools but there is very little guidance in existing research regarding how these design schools can be implemented in practice. In this paper we have explored public administrations’ experience of user participation, both in general systems development and in development of public e-services, in order to identify basic requirements that have to be fulfilled when implementing user participation in public e-service development. Thereafter we have applied these requirements on commonly used techniques to implement user participation in the light of three design schools: Participatory Design, User Centered Design, and User Innovation. Our results show that techniques to implement user participation in public e-service development must be adjusted to limited resources in terms of time and money as well as short development projects.

 • 13.
  Holgersson, Jesper
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Söderström, Eva
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Web service security - Vulnerabilities and threats within the context of WS-security2005In: Proceedings of the 4th International Conference on Standardization and Innovation in Information Technology / [ed] Tineke M. Egyedi & Mostafa Hashem Sherif, IEEE conference proceedings, 2005, p. 147-155Conference paper (Refereed)
 • 14.
  Holgersson, Jesper
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Söderström, Eva
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Backlund, Per
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Information security patterns for web services2006In: Interoperability for enterprise software and applications: Proceedings of the Workshops and the Doctorial Symposium of the Second IFAC/IFIP I-ESA International Conference: EI2N, WSI, IS-TSPQ 2006 / [ed] Hervé Panetto, Nacer Boudjlida, London: ISTE , 2006, p. 133-144Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Web Services (WS), a currently popular subject among application developers, IT architects, and researchers, can be defined as a technology for publishing, identifying and calling services in a network of interacting computer nodes. The purpose of this paper is to illustrate the benefits of using patterns as a means of managing knowledge concerning security in the context of Web Services. We draw upon experiences from an industrial project in which a pattern catalogue for Web Services was created. The pattern catalogue consists of 29 patterns, which are generic solutions for service-based development and service-oriented architectures. In particular, Web Services are in focus as the enabling technique.

 • 15.
  Holgersson, Jesper
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Söderström, Eva
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Karlsson, Fredrik
  MELAB, Swedish Business School at Örebro University, Sweden.
  Hedström, Karin
  MELAB, Swedish Business School at Örebro University, Sweden.
  Towards a roadmap for user involvement in e-government service developmet2010In: Proceedings of the 9th IFIP WG 8.5 International Conference EGOV 201 / [ed] Maria A. Wimmer, Jean-Loup Chappelet, Marijn Janssen, Hans J. Scholl, Springer, 2010, p. 251-262Conference paper (Refereed)
 • 16.
  Holgersson, Jesper
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Söderström, Eva
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Rose, Jeremy
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Digital inclusion of elderly citizens for a sustainable society2019In: Proceedings of the 27th European Conference on Information Systems (ECIS) / [ed] Paul Johannesson, Pär Ågerfalk, Remko Helms, Association for Information Systems, 2019, article id 7Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In an increasingly digitalised society, participation becomes dependent on digital skills – the ability to understand and use the everyday Internet technologies that surround us. People who have difficulty acquiring these skills risk being digitally excluded. One such group is the elderly; all research studies show that they are disadvantaged. The project focuses on digital inclusion for elderly citizens, addressing goal 10 of the United Nations global sustainability goals: reduced inequality within and among countries. It brings together researchers, industry and government in a collaborative practice (action research) program designed to increase theoretical knowledge of digital inclusion in Sweden, and to provide useful guidelines and tools for improving societal involvement of elderly citizens. The collaborative practice approach incorporates survey and interview techniques to ensure scientific rigor. A feature of the project is the use of a cross-generational teaching and learning approach – young people (digital natives) interacting with elderly - which has not previously been researched. Our initial results show that the benefits for the elderly include reduced isolation, more autonomy and independence, and better health.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Karlsson, Fredrik
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre. MELAB, Swedish Business School, Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden.
  Holgersson, Jesper
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Söderström, Eva
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Hedström, Karin
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre. MELAB, Swedish Business School, Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden.
  Exploring user participation approaches in public e-service development2012In: Government Information Quarterly, ISSN 0740-624X, E-ISSN 1872-9517, Vol. 29, no 2, p. 158-168Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It has been argued that user participation is important when public authorities develop e-services. At the same time there is limited research on the usefulness of existing user participation approaches in public e-service development. In this paper we, therefore, analyze how the three user participation approaches participatory design, user-centered design, and user innovation - meet the strategic e-service goals of the EU and the US. In doing so, we identify three challenges that need to be considered when choosing among these approaches: 1) unclear user target segments can impede the fulfillment of usability and relevance goals, 2) the nature of participation can impede the fulfillment of democracy goals. and 3) lack of adequate skills can impede the fulfillment of efficiency goals. (C) 2012 Elsevier Inc. All rights reserved.

 • 18.
  Kävrestad, Joakim
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Bergström, Erik
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Holgersson, Jesper
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Svensson, Henrik
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Formella processer för att underlätta studenters mobilitet2018In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet, 2018, article id 704Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Inom utbildningar som ger kandidatexamen inom teknik, naturvetenskap och data reser endast 3% av de examinerade studenterna på utbyte (Universitetskanslersämbetet, 2016), vilket är långt under EU:s mål på 20% (Universitets- och högskolerådet, 2018). På Högskolan i Skövde (HS) åkte dock bara 0,78% på utbyte under 2016. Som ett led i att öka studentmobiliteten har Institutionen för informationsteknologi (IIT) vid HS deltagit i UHR-projektet ”Det akademiska värdet av mobilitet” med fokus på studievägledning och IIT:s syfte har varit att identifiera hinder för utresande och förtydliga studentperspektivet i mobilitetsprocessen. Det är ett välkänt problem inom akademin att det finns ett gap mellan förvaltning och fakultet och att detta förhindrar mobilitet (Souto-Otero, Huisman, Beerkens, Wit, & Vujić, 2013). Ett av de stora hindren vid HS och som identifierades tidigt var att det från ett studentperspektiv var otydligt vem studenterna skulle vända sig till och hur studenternas process från mobilitetstanke till utresa gick till rent praktiskt. Ytterligare framkom att programansvarigs roll i mobilitetsprocessen var otydlig, samt att programansvariga hade bristande kunskap om interna kommunikationsvägar.

  För att bringa klarhet i detta tillsattes en grupp med representanter från programansvariga vid IIT, internationaliseringssamordnare, samt representanter från flera roller i HS förvaltning som är inblandade i mobilitetsprocessen. Projektgruppen fick som uppgift att etablera gemensamma processer för studentmobilitet från tre perspektiv: studentens, programansvarigas samt ett högskoleövergripande. Projektgruppen har även haft som målsättning att identifiera hinder i programstrukturer (exempelvis förkunskapshinder) samt identifiering av partnerlärosäten och hur kommunikationen med dessa partnerlärosäten skall ske i praktiken.

  Projektet har genomförts under totalt 18 månader, främst i form av workshoppar med fokus på modeller för att beskriva de processer som finns eller borde finnas i verksamheten. Totalt har 11 workshoppar genomförts och de framarbetade modellerna har även validerats av en utomstående modelleringsexpert. Under våren kommer även modellerna att presenteras för alla övriga institutioner vid HS i syfte att implementera arbetssättet högskoleövergripande. Ett direkt resultat av denna arbetsprocess är att olika nyckelaktörer upplever att ansvar och rollfördelning förtydligats vilket i sin tur medfört en upplevelse av betydligt kortare och mer effektiva kommunikationsvägar: alla vet vem som skall göra vad och när.

  Projektet har även resulterat i ett förbättrat studentperspektiv, vilket rent konkret innebär att studenter på ett betydligt mer lättillgängligt sätt kan få information om hur processen för utbytesstudier ser ut samt vart de kan vända sig med sina frågor. Samtidigt bidrar den interorganisatoriska samsynen över processen kring utbytesstudier till att risken för att studenter får felaktig information av berörda aktörer minimeras då rollfördelning och ansvarsområden förtydligats.

  Huruvida det går att fastställa ett orsakssamband till projektet är osäkert, men antalet studenter som nominerats för utbytesstudier har ökat kraftigt på IIT under 2017. Från projektstart är den totala ökningen 49% och innefattar flera utbildningsprogram som innan projektets genomförande haft inga eller få studenter som varit intresserade av utbytesstudier.

  På presentationen kommer vi att redovisa resultaten av projektet mer i detalj och även förevisa de tre generiska modellerna eftersom dessa kan användas av andra lärosäten som behöver klargöra roller, informationsflöden och processer kring mobilitet.

   

  Referenser

  Souto-Otero, M., Huisman, J., Beerkens, M., Wit, H. d., & Vujić, S. (2013). Barriers to International Student Mobility:Evidence From the Erasmus Program. Educational Researcher, 42(2), 70-77. doi:10.3102/0013189x12466696

  Universitets- och högskolerådet. (2018). Eurostudent VI - studentmobilitet. Retrieved from https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/lika-mojligheter/eurostudent/eurostudent-vi-studentmobilitet-20180131.pdf

  Universitetskanslersämbetet. (2016). Internationell studentmobilitet i högskolan 2015/16. Retrieved from http://www.uka.se/om-oss/publikationer--beslut/statistiska-meddelanden/statistiska-meddelanden/2016-12-08-internationell-studentmobilitet-i-hogskolan-2015-16.html

 • 19.
  Rose, Jeremy
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Göbel, Hannes
  University of Borås, Borås, Sweden.
  Cronholm, Stefan
  University of Borås, Borås, Sweden.
  Holgersson, Jesper
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Söderström, Eva
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Hallqvist, Carina
  University of Borås, Borås, Sweden.
  Theory-Based Design Principles for Digital Service Innovation2019In: e-Service Journal, ISSN 1528-8226, E-ISSN 1528-8234, Vol. 11, no 1, p. 1-30Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article establishes theory-based design principles for constructing tools and methods for developing innovative digital services. The research method is developed from process advice offered for this task, in the context of design science. We define the objectives for the design task (solution objectives), identify and justify suitable kernel theories (service design, open innovation, service-dominant logic), and derive the principle normative elements of the chosen theories. Convergences and contradictions in the normative elements are analysed in relation to the method design task, and the prescriptive elements are synthesised into six core design principles. Implications for both the method design task, and research and practice in general are drawn.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Rose, Jeremy
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Holgersson, Jesper
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Söderström, Eva
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Designing Innovative Digital Services for Government: A Business Model Canvas Adaptation2019In: Proceedings of the 27th European Conference on Information Systems (ECIS) / [ed] Paul Johannesson, Pär Ågerfalk, Remko Helms, Association for Information Systems, 2019, article id 11Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  E-government is not known for its progressive approach to the design of e-services. An action design research approach is taken for the development of a tool for helping e-service designers work in an innovative way. The theoretical grounding is in open service innovation, service-dominant logic and service design, and the research was conducted with the help of local government prac-titioners in Sweden. The resulting tool is an adaptation of the well-known business model canvas – the innovative digital service canvas. Other contributions include an approach to design science incorporating theory-based design principles, and the design principles themselves.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Rose, Jeremy
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Holgersson, Jesper
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Söderström, Eva
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Göbel, Hannes
  University of Borås.
  Cronholm, Stefan
  University of Borås.
  Hallqvist, Carina
  University of Borås.
  Design principles for digital service innovation2018Conference paper (Other academic)
 • 22.
  Scandurra, Isabella
  et al.
  Uppsala University, Sweden.
  Holgersson, Jesper
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Lind, Thomas
  Uppsala University, Sweden.
  Myreteg, Gunilla
  Uppsala University, Sweden.
  Development of novel eHealth services for citizen use - Current system engineering vs. best practice in HCI2013In: Human-Computer Interaction - Interact 2013: 14th IFIP TC 13 International Conference, Cape Town, South Africa, September 2-6, 2013, Proceedings, Part II / [ed] Paula Kotzé, Gary Marsden, Gitte Lindgaard, Janet Wesson & Marco Winckler, Springer Berlin/Heidelberg, 2013, no PART 2, p. 372-379Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Many new public eHealth Services are now being developed. Often a conventional customer-vendor process is used, where the customer is a public authority, e.g. a county council, and the vendor a commercial actor, e.g. an IT development company. In this case study the engineering process regards a novel eHealth service aiming to provide patients with online access to their electronic health record. A complicating factor in conventional customer-vendor processes for public e-services is that "the future user could be anyone". In the light of best practice in Human-Computer Interaction, this study examines the joint effort of the customer and vendor when developing novel services for citizen use. The results include delimiting factors, recommendations for public authority customers and proposed new actions for the research agenda.

 • 23.
  Scandurra, Isabella
  et al.
  Uppsala universitet, Avdelningen för visuell information och interaktion.
  Holgersson, Jesper
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Lind, Thomas
  Uppsala universitet, Avdelningen för visuell information och interaktion.
  Myreteg, Gunilla
  Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen.
  Development of patient access to electronic health records as a step towards ubiquitous public eHealth2013In: European Journal of ePractice, ISSN 1988-625X, E-ISSN 1988-625X, Vol. 20, p. 21-36Article in journal (Refereed)
 • 24.
  Söderström, Eva
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Aggestam, Lena
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Holgersson, Jesper
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Knowledge capture in e-service development: A prosperous marriage?2010In: International Journal of Systems and Service-Oriented Engineering, ISSN 1947-3052, E-ISSN 1947-3060, Vol. 1, no 2, p. 25-39Article in journal (Refereed)
 • 25.
  Söderström, Eva
  et al.
  University of Skövde, The Informatics Research Centre. University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Holgersson, Jesper
  University of Skövde, The Informatics Research Centre. University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Using Virtual Communities to Involve Users in E-Service Development: A Case Study2011In: Business organisations and the collaborative web: Practices, Strategies and Patterns / [ed] Kamna Malik & Praveen K. Choudhary, IGI Global, 2011, p. 61-75Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Thriving in the Internet era requires both Internet presence and careful development of the e-services provided using this technology. However, one major poblem is how to involve the end users of the e-service(s), something which is necessary if the e-services are to be useful and sustainable. This chapter presents a case study on the e-service development process using a major player in the travel industry as the case. The main focus is on how new technological advancements and phenomena, primarily virtual communities, can be used as a main source of end user requirements. Virtual communties are both of startegic and practical relevance and even cause a need to redefine the term "user participation." E-servies constitute a major trend for private as well as public organizations and should address Internet technology advancements when being developed.

 • 26.
  Söderström, Eva
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Holgersson, Jesper
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Ökat digitalt innanförskap för äldre: Haninge2019Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Söderström, Eva
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Holgersson, Jesper
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Ökat digitalt innanförskap för äldre: Sunne2018Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Söderström, Eva
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Holgersson, Jesper
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Ökat digitalt innanförskap för äldre: Trelleborg2019Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Söderström, Eva
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Holgersson, Jesper
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Alenljung, Beatrice
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Göbel, Hannes
  Section for Information Technology, Univer sity College of Borås, Borås, Sweden.
  Hallqvist, Carina
  Section for Information Technology, Univer sity College of Borås, Borås, Sweden.
  The Conceptual Confusion Around “e-service”: Practitioners' Conceptions2015In: Open and Big Data Management and Innovation / [ed] Marijn Janssen, Matti Mäntymäki, Jan Hidders, Bram Klievink, Winfried Lamersdorf, Bastiaan van Loenen, Anneke Zuiderwijk, Cham, Switzerland: Springer, 2015, p. 366-371Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The e-service concept has been a central concern in many researchand practitioner areas in recent years. There are expectations of citizens, customers,commercial companies and public organizations of what e-services are,their functionality and benefits. However, there is conceptual confusion thatmay hamper collaboration and research viability. This paper explores the conceptualvagueness and presents an empirical investigation of how the e-serviceconcept is treated in practice, along with its kindred concept “IT service”. Resultsshow that public and commercial organizations approach e-services differently,that translation problems can cause lack of comparability in research results,and that additional concepts may be introduced instead of e-service.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Söderström, Eva
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Holgersson, Jesper
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Joannesson, Paul
  Hussain, Rahel
  Dimitrakas, Nikos
  The use of Web Services in e-business: Proof of Concept2007In: Proceedings of the IADIS International Conference on e-Commerce / [ed] Sandeep Krishnamurthy and Pedro Isaías, IADIS , 2007, p. 329-332Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the work surrounding Service-Oriented Architectures, the concept of Web Services (WS) has received a lot of attention. In e-business, WS hold great promises of positive effects. However, there is still a lack of empirical evidence showing how WS creation works, what problems may arise during this process, and what effects the WS may have on e-business organisations. This paper presents a proof of concept (PoC) focusing on activities, results and encountered problems in the process of creating a WS in an e-business setting. The purpose was to meet the need for empirical descriptions for WS in B2B, to enable the e-business collaboration to function and succeed.

1 - 30 of 30
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf