his.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 18 of 18
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bergström, Erik
  et al.
  University of Skövde, The Informatics Research Centre. University of Skövde, School of Informatics.
  Holgersson, Jesper
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Kävrestad, Joakim
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Larsson, Sanna
  University of Skövde.
  Lindgren, Frida
  University of Skövde.
  Mandl, Paul
  University of Skövde, School of Informatics.
  Persson, Louise
  University of Skövde, School of Informatics.
  Svensson, Henrik
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Erfarenheter, lärdomar och effekter med gränsöverskridande arbete för utbytesstudier2018In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet, 2018, article id 685Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I Högskolan i Skövdes (HS) nuvarande utvecklingsplan beskrivs att samtliga utbildningsprogram som ges vid lärosätet skall erbjuda möjligheter till studier utomlands. Som en konsekvens har en strategisk satsning för att stimulera en ökad mobilitet vid HS initierats genom att Institutionen för informationsteknologi (IIT) tillsammans med verksamhetsstödet har deltagit i ett UHR-projekt med fokus på vägledningsprocessen i samband med mobilitet.

  Projektet har pågått under 18 månader och ett 10-tal deltagare som representerar de flesta roller som är involverade i internationaliseringsarbetet på IIT och verksamhetsstödet har ingått. Projektet har bedrivits främst som en serie av workshoppar där parallell datainsamling har skett med hjälp av intervjuer och enkätstudier.

  I detta bidrag vill vi visa några av de mål som projektet fokuserat på samt syftet med dessa. Projektet har haft följande mål:

  Identifiera minst tre partnerlärosäten som passar varje utbildningsprogram - Målet syftar till att kartlägga både existerande och nya partnerlärosäte för att på så sätt sänka tröskeln för studenter som är intresserade av utbyte, men som har svårt att hitta lämpliga alternativ.

  Tydliggöra roll- och ansvarsfördelning i mobilitetsprocessen - Detta mål syftar till att utforma processbeskrivningar för att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning kring utresandeprocessen för programansvarig, ämnesföreträdare, internationell koordinator, studie- och karriärvägledaren, studenten och partnerlärosätet. Även kommunikationsaspekter och studentperspektiv beaktas i detta mål.

  Skapa adekvat vägledning och informationsinsatser gentemot studenterna - Syftet med målet är att utveckla, strukturera och systematisera informationsvägar och kommunikation mellan vägledning, programansvarig, partnerlärosäte och studenter.

  Identifiera och utvärdera nyckelfaktorerna för att förbättra stödet till studenterna, undanröja hinder i mobilitetsprocessen samt underlätta programansvarigas och studie- och karriärvägledarnas arbete med utresande studenter - Målet är att identifiera och utvärdera nyckelfaktorer som hindrar mobilitet som kan spridas internt på HS samt externt för att i förlängningen öka mobiliteten bland Sveriges studenter.

  Se till att samtliga kandidatprogram på IIT har en termin avsatt för utlandsstudier och undanröja de hinder som finns i befintliga programstrukturer - Syftet är att göra det enklare för studenter att under sin ordinarie studietid genomföra utbytesstudier utan att deras studier vid HS blir drabbade av förkunskapsstrukturer som hindrar fortsatta studier vid hemkomst.

  I studien inkludera de studenter som har varit intresserade eller sökt utbytesstudier men som inte kommit iväg på utbyte - Syftet är att skapa en god översikt över vilka skäl denna studentkategori har haft för att avstå utbytesstudier för att på så vis kunna förbättra existerande processer för utbytesstudier och därmed minimera risken att intresserade studenter väljer att avstå från utbytesstudier.

  Vid projektets avslut analyserades projektets direkta och indirekta interorganisatoriska effekter tillsammans med aktuell statistik för de studenter som under 2017 nominerats för utbytesstudier. En uppenbar effekt av projektets arbete är att antalet studenter som 2017 vid IIT nominerats för utbytesstudier ökat kraftigt. Likaså observeras ökade kunskaper om processen kring utbytesstudier och ett förbättrat studentperspektiv och bättre kunskaper om studenternas upplevelse av nomineringsprocessen.

  Under presentation vill vi visa upp fler detaljer från vår analys samt hur vi planerar att arbeta vidare med de resultat vi fått fram i projektet.

 • 2.
  Holgersson, Jesper
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Bergström, Erik
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Kävrestad, Joakim
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Svensson, Henrik
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Analys av studenters upplevelse av hindrande faktorer för utbytesstudier2018In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet, 2018, article id 684Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I Högskolan i Skövdes (HS) utvecklingsplan (Högskolan i Skövde, 2017) framhålls vikten av att samtliga utbildningsprogram skall erbjuda möjligheter till utbytesstudier. Historiskt sett har antalet utresande vid HS varit lågt samtidigt som fakta som belyser varför så är fallet främst har baserats på enskilda studenters upplevelser av nominerings- och antagningsprocesser. Dock saknas en mer enhetlig och generaliserbar vy av hur olika funktioner på HS rörande utbytesstudier upplevs, både av studenter som genomfört utbytesstudier samt av studenter som varit nominerade men valt att inte genomföra utbytesstudier.

  Den frågeställning som adresserats är: vilka hinder finns för studenter som vill genomföra utbytesstudier? Den metod som tillämpats är en enkät som skickats ut till samtliga studenter som varit nominerade för utbytesstudier under 2017. Enkäten har baserats på en Likert-skala (Bryman och Nilsson) som kombinerats med fritextsvar.

  Totalt har 20 studenter från olika utbildningsprogram besvarat enkäten. Studien visar att studenterna rent generellt är nöjda med HS administrativa funktioner vilket också är den kanal som oftast utnyttjas. Andra administrativa funktioner såsom programansvariga och ämnesföreträdare upplevs olika av studenterna beroende på vilket ämnesområde som berörs.

  Studenterna redovisar ett antal huvudsakliga skäl som hindrar eller försvårar utbytesstudier. 1) Det läggs ett alltför stort ansvar på studenten i att identifiera kurser som denne är behörig till och som inte överlappar med kurser som läses vid det egna lärosätet. Detta innefattar även val av kurser som skall motsvara obligatoriska kurser på hemmaplan som i sin tur ligger som förkunskapskrav för framtida kurser inom utbildning, såsom examensarbeten. 2) Avsaknad av utbytesavtal med specifika länder samt svårighet att identifiera avtal med lärosäten som matchar studentens utbildningsprofil vid det egna lärosätet upplevs likaså som ett hinder för flertalet studenter. 3) Vidare uppger studenterna att det i många fall är svårt att ta till sig information på olika lärosätens hemsidor för att identifiera passande kurser eftersom den information som finns att tillgå upplevs som mycket heterogen och därmed både svårtolkad och svårnavigerad. Detta kan jämföras mot hur svenska lärosäten publicerar information om kurser vilket av studenterna upplevs som mer enhetligt och standardiserat vilket i sin tur gör olika kurser enklare att jämföra.

  Något som efterfrågas av många studenter som varit nominerade för utbytesstudier men som i slutändan valt att inte resa är ”utbytesstudie-charter” där det finns färdiga kurspaket som är granskade och validerade av HS. Även önskemål om mer standardiserade paket för boende och andra praktiska frågor efterfrågas av studenterna.

  Den information som enkätstudien har lyft fram har i första hand visat på att HS administrativa funktioner för utbytesstudier fungerar tillfredställande. Likaså verifierar enkätstudien de hypoteser som funnits rörande hindrande faktorer för utbytesstudier i de flesta fall stämmer: osäkerhet kring val av kurser och en oro för hur utbytesstudier kommer att påverka framtida studier på hemmaplan är stora orosmoment som kan få studenter av avstå från utbytesstudier trots ett initialt intresse för sådana.

  Referenser

  Bryman, A., & Nilsson, B. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.

  Högskolan i Skövde. (2017). Utvecklingsplan. Skövde.

 • 3.
  Kävrestad, Joakim
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, Informatics Research Environment.
  Fundamentals of Digital Forensics: Theory, Methods, and Real-Life Applications2020 (ed. 2)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  This practical and accessible textbook/reference describes the theory and methodology of digital forensic examinations, presenting examples developed in collaboration with police authorities to ensure relevance to real-world practice. The coverage includes discussions on forensic artifacts and constraints, as well as forensic tools used for law enforcement and in the corporate sector. Emphasis is placed on reinforcing sound forensic thinking, and gaining experience in common tasks through hands-on exercises.

  This enhanced second edition has been expanded with new material on incident response tasks and computer memory analysis.

 • 4.
  Kävrestad, Joakim
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Fundamentals of Digital Forensics: Theory, Methods, and Real-Life Applications2018Book (Other academic)
 • 5.
  Kävrestad, Joakim
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Guide to Digital Forensics: A Concise and Practical Introduction2017 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 6.
  Kävrestad, Joakim
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Using ContextBased MicroTraining to enforce secure behavior among computer users2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Abstract: While there are many technical security controls available, the research- as well as the practitionercommunity agrees that a key aspect of information security is user behavior(Bulgurcu, Cavusoglu, & Benbasat, 2010; Safa & Von Solms, 2016). It is also well established that users are usually a target somewhere in the attack chain in any intrusion attempt at a computer system or network. Thus, measures has to be taken to enforce secure user behavior. While technical controls are an important part of security, making users understand the consequences of insecure behavior and behave in a secure way is another key to good security. A common suggestion, in this regard, is training (Puhakainen & Siponen, 2010). On the topic of training, Parsons (2018) suggests that training should not only be about learning security, but also make users stop and think before they act. In this presentation, ContextBased MicroTraining (CBMT), a framework for training users to behave securely and has been developed during several years is presented (Kävrestad & Nohlberg, 2015; Skärgård, 2017; Werme, 2014). CBMT aims to deliver information security training in short sequences and is in that regard similar to, for instance, nano learning. However, CBMT also stipulates that training should be delivered to users in a situation where it is of direct relevance. Thus, the training should be perceived as more relevant and bring a reminding effect. Following the presentation of CBMT, the poster will describe how CBMT has been evaluated so far and with what results. The poster will end with a discussion on future research directions and suggestions for practical implementations of CBMT. References Bulgurcu, B., Cavusoglu, H., & Benbasat, I. (2010). Information security policy compliance: an empirical study of rationality-based beliefs and information security awareness. MIS quarterly, 34(3), 523- 548. Kävrestad, J., & Nohlberg, M. (2015). Online Fraud Defence by Context Based Micro Training. Paper presented at the HAISA. Parsons, K., Butavicius, M., Lillie, M., Calic, D., McCormac, A., & Pattinson, M. (2018). Which individual, cultural, organisational and inerventional factors explain phishing resilience?. . Paper presented at the Twelfth International Symposium on Human Aspects of Information Security & Assurance (HAISA 2018) Dundee, Scotland, UK: University of Plymouth. Puhakainen, P., & Siponen, M. (2010). Improving employees' compliance through information systems security training: an action research study. MIS quarterly, 757-778. Safa, N. S., & Von Solms, R. (2016). An information security knowledge sharing model in organizations. Computers in Human Behavior, 57, 442-451. Skärgård, M. (2017). Mikroträning som utbildningsmetod inom informationssäkerhet. In. Werme, J. (2014). Security awareness through micro-training: An initial evaluation of a context based micro-training framework. In

 • 7.
  Kävrestad, Joakim
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Bergström, Erik
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Holgersson, Jesper
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Svensson, Henrik
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Formella processer för att underlätta studenters mobilitet2018In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet, 2018, article id 704Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Inom utbildningar som ger kandidatexamen inom teknik, naturvetenskap och data reser endast 3% av de examinerade studenterna på utbyte (Universitetskanslersämbetet, 2016), vilket är långt under EU:s mål på 20% (Universitets- och högskolerådet, 2018). På Högskolan i Skövde (HS) åkte dock bara 0,78% på utbyte under 2016. Som ett led i att öka studentmobiliteten har Institutionen för informationsteknologi (IIT) vid HS deltagit i UHR-projektet ”Det akademiska värdet av mobilitet” med fokus på studievägledning och IIT:s syfte har varit att identifiera hinder för utresande och förtydliga studentperspektivet i mobilitetsprocessen. Det är ett välkänt problem inom akademin att det finns ett gap mellan förvaltning och fakultet och att detta förhindrar mobilitet (Souto-Otero, Huisman, Beerkens, Wit, & Vujić, 2013). Ett av de stora hindren vid HS och som identifierades tidigt var att det från ett studentperspektiv var otydligt vem studenterna skulle vända sig till och hur studenternas process från mobilitetstanke till utresa gick till rent praktiskt. Ytterligare framkom att programansvarigs roll i mobilitetsprocessen var otydlig, samt att programansvariga hade bristande kunskap om interna kommunikationsvägar.

  För att bringa klarhet i detta tillsattes en grupp med representanter från programansvariga vid IIT, internationaliseringssamordnare, samt representanter från flera roller i HS förvaltning som är inblandade i mobilitetsprocessen. Projektgruppen fick som uppgift att etablera gemensamma processer för studentmobilitet från tre perspektiv: studentens, programansvarigas samt ett högskoleövergripande. Projektgruppen har även haft som målsättning att identifiera hinder i programstrukturer (exempelvis förkunskapshinder) samt identifiering av partnerlärosäten och hur kommunikationen med dessa partnerlärosäten skall ske i praktiken.

  Projektet har genomförts under totalt 18 månader, främst i form av workshoppar med fokus på modeller för att beskriva de processer som finns eller borde finnas i verksamheten. Totalt har 11 workshoppar genomförts och de framarbetade modellerna har även validerats av en utomstående modelleringsexpert. Under våren kommer även modellerna att presenteras för alla övriga institutioner vid HS i syfte att implementera arbetssättet högskoleövergripande. Ett direkt resultat av denna arbetsprocess är att olika nyckelaktörer upplever att ansvar och rollfördelning förtydligats vilket i sin tur medfört en upplevelse av betydligt kortare och mer effektiva kommunikationsvägar: alla vet vem som skall göra vad och när.

  Projektet har även resulterat i ett förbättrat studentperspektiv, vilket rent konkret innebär att studenter på ett betydligt mer lättillgängligt sätt kan få information om hur processen för utbytesstudier ser ut samt vart de kan vända sig med sina frågor. Samtidigt bidrar den interorganisatoriska samsynen över processen kring utbytesstudier till att risken för att studenter får felaktig information av berörda aktörer minimeras då rollfördelning och ansvarsområden förtydligats.

  Huruvida det går att fastställa ett orsakssamband till projektet är osäkert, men antalet studenter som nominerats för utbytesstudier har ökat kraftigt på IIT under 2017. Från projektstart är den totala ökningen 49% och innefattar flera utbildningsprogram som innan projektets genomförande haft inga eller få studenter som varit intresserade av utbytesstudier.

  På presentationen kommer vi att redovisa resultaten av projektet mer i detalj och även förevisa de tre generiska modellerna eftersom dessa kan användas av andra lärosäten som behöver klargöra roller, informationsflöden och processer kring mobilitet.

   

  Referenser

  Souto-Otero, M., Huisman, J., Beerkens, M., Wit, H. d., & Vujić, S. (2013). Barriers to International Student Mobility:Evidence From the Erasmus Program. Educational Researcher, 42(2), 70-77. doi:10.3102/0013189x12466696

  Universitets- och högskolerådet. (2018). Eurostudent VI - studentmobilitet. Retrieved from https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/lika-mojligheter/eurostudent/eurostudent-vi-studentmobilitet-20180131.pdf

  Universitetskanslersämbetet. (2016). Internationell studentmobilitet i högskolan 2015/16. Retrieved from http://www.uka.se/om-oss/publikationer--beslut/statistiska-meddelanden/statistiska-meddelanden/2016-12-08-internationell-studentmobilitet-i-hogskolan-2015-16.html

 • 8.
  Kävrestad, Joakim
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Eriksson, Fredrik
  University of Skövde, The Informatics Research Centre. University of Skövde, School of Informatics.
  Nohlberg, Marcus
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  The Development of a Password Classification Model2018In: Journal of Information System Security, ISSN 1551-0123, E-ISSN 1551-0808, Vol. 14, no 1, p. 31-46Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to ensure that we are the only ones that can access our data, we use authentication to secure our computers and different online accounts. Passwords remain the most common type of authentication, even if there are several different ways to authenticate, including biometrics and tokens. With this study we aim to reveal and collect the different strategies that users are using when designing their passwords. To achieve this, a model was developed using interactive interviews with computer forensic experts. The model was then applied on 5,000 passwords gathered from 50 different password databases that had leaked to the Internet. The result is a model that can be used to classify passwords based on the strategy used to create them. As such, the results of this study increase the understanding of passwords and they can be used as a tool in education and training, as well as in future research.

 • 9.
  Kävrestad, Joakim
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Eriksson, Fredrik
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Nohlberg, Marcus
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Understanding passwords – a taxonomy of password creation strategies2019In: Information and Computer Security, E-ISSN 2056-4961, Vol. 27, no 3, p. 453-467Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose Using authentication to secure data and accounts has grown to be a natural part of computing. Even if several authentication methods are in existence, using passwords remains the most common type of authentication. As long and complex passwords are encouraged by research studies and practitioners alike, computer users design passwords using strategies that enable them to remember their passwords. This paper aims to present a taxonomy of those password creation strategies in the form of a model describing various strategies used to create passwords. Design/methodology/approach The study was conducted in a three-step process beginning with a short survey among forensic experts within the Swedish police. The model was then developed by a series of iterative semi-structured interviews with forensic experts. In the third and final step, the model was validated on 5,000 passwords gathered from 50 different password databases that have leaked to the internet. Findings The result of this study is a taxonomy of password creation strategies presented as a model that describes the strategies as properties that a password can hold. Any given password can be classified as holding one or more of the properties outlined in the model. Originality/value On an abstract level, this study provides insight into password creation strategies. As such, the model can be used as a tool for research and education. It can also be used by practitioners in, for instance, penetration testing to map the most used password creation strategies in a domain or by forensic experts when designing dictionary attacks.

 • 10.
  Kävrestad, Joakim
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Marcus, Nohlberg
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Online Fraud Defence by Context Based Micro Training2015In: Online Fraud Defence by Context Based Micro Training / [ed] Steven M. Furnell, Nathan L. Clarke, University of Plymouth Press, 2015, p. 256-264Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Online frauds are a category of Internet crime that has been increasing globally over the past years. Online fraudsters use a lot of different arenas and methods to commit their crimes and that is making defence against online fraudsters a difficult task. Today we see continuous warnings in the daily press and both researchers and governmental web-pages propose that Internet users gather knowledge about online frauds in order to avoid victimisation. In this paper we suggest a framework for presenting this knowledge to the Internet users when they are about to enter a situation where they need it. We provide an evaluation of the framework that indicates that it can both make users less prone to fraudulent ads and more trusting towards legitimate ads. This is done with a survey containing 117 participants over two groups where the participants were asked to rate the trustworthiness of fraudulent and legitimate ads.. One groups used the framework before the rating and the other group did not. The results showed that, in our study, the participants using the framework put less trust in fraudulent ads and more trust in legitimate ads. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Kävrestad, Joakim
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Nohlberg, Marcus
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Defining and modelling the online fraud process2018In: Proceedings of the twelfth International Symposium on Human Aspects of Information Security & Assurance: HAISA 2018 / [ed] Nathan L. Clarke, Steven M. Furnell, Plymouth: University of Plymouth Press, 2018, p. 203-213Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  As we have become more and more active online so has online criminals. Looking at one type of Internet crimes, online frauds, it is apparent that any-one can be targeted by a fraudster online. It has also been shown that online frauds keep increasing from year to year. It has even been estimated that one third of the adult population in America encounters online fraudsters, annually. In this paper we aimed to increase the knowledge about online frauds. We did this by producing a model that describes the process and aspects of an online fraud as well as a proposed definition of the term "online fraud". In this paper, we present the model and definition that we created and demonstrate their usefulness. The usefulness is demonstrated in our validation step, where we applied the definition to known online fraud schemes. We also conducted an interview in which the model was said to be useful in order to explain how an online fraud scheme was carried out, during a criminal prosecution. As such, that demonstrates that our model can be used to increase the understanding of online frauds.

 • 12.
  Kävrestad, Joakim
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Nohlberg, Marcus
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Using Context Based MicroTraining to Develop OER for the Benefit of All2019In: Proceedings of the 15th International Symposium on Open Collaboration, OpenSym 2019, 20-22 August 2019, Skövde, Sweden, New York: ACM Digital Library, 2019, article id A7Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper demonstrates how Context Based MicroTraining (CBMT) can be used to develop open educational resources in a way that benefits students enrolled in university courses as well as anyone who wants to participate in open-learning activities. CBMT is a framework that provides guidelines for how educational resources should be structured. CBMT stipulates that information should be presented in short sequences and that is relevant for the learner’s current situation. In this paper, CBMT is implemented in a practical ICT course using video lectures that are delivered as open educational resources using YouTube. The experiences of enrolled students as well as YouTube users are evaluated as well as the actual results of the enrolled students. The results of the study suggest that users of the video lectures appreciate the learning approach. The actual results, i.e. learning outcomes, of the enrolled students are maintained. The study also demonstrates how using CBMT as open educational resources can free up time for teachers and increase the quality of teaching by benefitting from community feedback.

 • 13.
  Kävrestad, Joakim
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Skärgård, Marie
  University of Skövde, School of Informatics.
  Nohlberg, Marcus
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Users perception of using CBMT for informationsecurity training2019In: Proceedings of the Thirteenth International Symposium on Human Aspects of Information Security & Assurance (HAISA 2019) / [ed] Steven M. Furnell, Nathan L. Clarke, University of Plymouth Press, 2019, p. 122-131Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It is well established that user behavior is a crucial aspect of information security and archivingsecure behavior through awareness and security training is the go-to solution proposed bypractitioners as well as the research community. Thus, there is a dire need for efficient trainingmethods for use in the security domain. This paper introduces ContextBased MicroTraining(CBMT), a framework for information security training that dictated that information securitytraining should be delivered to end users in short-sequences when the users are in a situationwhere the training is needed. Further, the users' perception of CBMT in evaluated in an onlinesurvey where about 200 respondents are subjected to training material and asked about how theyperceived them. The results show that users like the training material designed according to theCBMT framework and would prefer to use CBMT over other traditional methods of informationsecurity training.

 • 14.
  Kävrestad, Joakim
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Zaxmy, Johan
  University of Skövde.
  Modig, Dennis
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Könsidentitet – dealbreakers vid utbildningsval2018In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet, 2018, article id 705Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Nätverks och systemadministration (NSA) är en teknisk IT utbildning som traditionellt sett haft en homogen studentgrupp, med nästan uteslutande manliga studenter. Det finns dock ett mål från Högskolelagen om att aktörer inom högre utbildning ska arbeta för en breddad rekrytering till högre utbildning och därmed med diversifierade studentgrupper (Sveriges Riksdag, 2018). Vidare finns det flera studier som påvisar att dynamiken i en grupp förbättras om den är mer diversifierad och detta ensamt är en anledning att bland annat sträva efter en jämnare könsfördelning (Curşeu et al. 2017; Curşeu & Sari, 2015; Hansen et al., 2015 ). För att arbeta vidare med att uppnå en jämnare könsfördelning på NSA-utbildningen har en enkätstudie bland studenterna i årskurs ett utförts. Syftet att kartlägga om det finns några skillnader mellan könen avseenden hur de upplever utbildningen och vilka aspekter de värderar högst vid valet av utbildning. Vi har valt att fokusera på befintliga studenter inom utbildningen i årskurs ett då den studentgruppen har ca 10 % kvinnliga studenter.

  Med studiens resultat hoppas vi kunna identifiera skillnader i vilka aspekter som är viktiga för studenter av olika kön när de väljer utbildning samt strukturer i utbildningen som bidrar till en snedvriden könsfördelning. Vi kan senare arbeta vidare med de problem vi identifierar och förhoppningsvis uppnå en jämnare könsfördelning på utbildningen.

  Enkäten skickades till 59 studenter på utbildningen, varav 21 svarade. Av dem angav 14 att de identifierade sig som män och 6 att de identifierade sig som kvinnor.  En person angav annat/vill ej uppge på frågan, detta svar har tagits bort från analysen då syftet är att se skillnader i svaren mellan män och kvinnor. I första delen av enkäten fick de svarande rangordna vilka av åtta egenskaper de värderade högst när de valde utbildning. Generellt så värderade alla svarande möjligheter till jobb, intresse för området och kunniga lärare högt. Den skillnad som kunde observeras mellan könen var dock att de kvinnliga svarande rankade möjligheterna till jobb högre än de manliga svarande. Samtliga kvinnliga sökande rankade möjligheten till jobb som den viktigaste eller näst viktigast aspekten, svaren från männen var mer varierande. 71 % av de manliga svarande att ”området är intressant” som den viktigaste aspekten där svaren från de kvinnliga deltagarna var mer spretiga.

  Deltagarna fick sedan svara på hur de upplevde utbildningen. Här observerades skillnader mellan hur män och kvinnor bedömde hur deras förkunskaper påverkade deras möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Sammantaget svarade kvinnorna i högre grad att de saknat förkunskaper och därför haft svårt att tillgodogöra sig utbildningen. Något som stärker bilden att kvinnor valt utbildningen för att den leder till jobb i högre grad än de manliga svarande.

  Sammantaget visar enkäten att de män och kvinnor som deltagit i studien i stort rankar samma egenskaper hos en utbildning högt. De kvinnliga svarande lägger större vikt vid möjligheterna till jobb och de manliga rankar intresset för området högre.

   

   

   

   

  Referenser

  Curşeu, P. L., Chappin, M. M., & Jansen, R. J. (2017). Gender diversity and motivation in collaborative learning groups: the mediating role of group discussion quality. Social Psychology of Education, 1-14.

  Curşeu, P. L., & Sari, K. (2015). The effects of gender variety and power disparity on group cognitive complexity in collaborative learning groups. Interactive Learning Environments, 23(4), 425-436.

  Hansen, Z., Owan, H., & Pan, J. (2015). The impact of group diversity on class performance: evidence from college classrooms. Education Economics, 23(2), 238-258.

  Sveriges Riksdag (2018). Högskolelag (1192:1434). Tillgänglig på internet: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434 [Hämtad 2018-02-13]

 • 15.
  Kävrestad, Joakim
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Zaxmy, Johan
  University of Skövde, School of Informatics.
  Nohlberg, Marcus
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Analysing the Usage of Character Groups and Keyboard Patterns in Password Usage2019In: Proceedings of the Thirteenth International Symposium on Human Aspects of Information Security & Assurance (HAISA 2019) / [ed] Steven M. Furnell, Nathan L. Clarke, University of Plymouth Press, 2019, p. 155-165Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Even with the advances in different methods for authentication, passwords remain the mostcommon approach for authentication as well as for encryption of user data. Password guessingattacks have grown to be a vital part of computer forensics as well as penetration testing. In thispaper, we seek to provide a statistical analysis of password composition by analyzing whatcharacter sets that are most commonly used in over 1 billion leaked passwords in over 20different databases. Further, we use a survey to analyze if users that actively encrypt data differfrom the norm. The results of this study suggest that American lowercase letters and numbersare the, by far, most commonly used character sets and that users who actively encrypt data usekeyboard patterns and special characters more frequently than the average user.

 • 16.
  Kävrestad, Joakim
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, Informatics Research Environment.
  Zaxmy, Johan
  University of Skövde, School of Informatics.
  Nohlberg, Marcus
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, Informatics Research Environment.
  Analyzing the usage of character groups and keyboard patterns in password creation2020In: Information and Computer Security, E-ISSN 2056-4961Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  Using passwords to keep account and data safe is very common in modern computing. The purpose of this paper is to look into methods for cracking passwords as a means of increasing security, a practice commonly used in penetration testing. Further, in the discipline of digital forensics, password cracking is often an essential part of a computer examination as data has to be decrypted to be analyzed. This paper seeks to look into how users that actively encrypt data construct their passwords to benefit the forensics community.

  Design/methodology/approach

  The study began with an automated analysis of over one billion passwords in 22 different password databases that leaked to the internet. The study validated the result with an experiment were passwords created on a local website was analyzed during account creation. Further a survey was used to gather data that was used to identify differences in password behavior between user that actively encrypt their data and other users.

  Findings

  The result of this study suggests that American lowercase letters and numbers are present in almost every password and that users seem to avoid using special characters if they can. Further, the study suggests that users that actively encrypt their data are more prone to use keyboard patterns as passwords than other users.

  Originality/value

  This paper contributes to the existing body of knowledge around password behavior and suggests that password-guessing attacks should focus on American letters and numbers. Further, the paper suggests that forensics experts should consider testing patterns-based passwords when performing password-guessing attacks against encrypted data.

 • 17.
  Kävrestad, Joakim
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Åhlfeldt, Rose-Mharie
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Nohlberg, Marcus
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Johani, Karonen
  University of Skövde.
  Kowalski, Stewart
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Spiraling out in control: A Video Cartesian Dialectic on a Socio-technical Approach to Teaching Privacy, Information- and Cyber Security (PICS)2019In: Socio-Technical Perspective in IS Development 2019: Proceedings of the 5th International Workshop on Socio-Technical Perspective in IS Development (STPIS 2019) co-located with 27th European Conference on Information Systems (ECIS 2019) / [ed] Stewart Kowalski, Peter Bednar, Alexander Nolte, Ilia Bider, CEUR-WS , 2019, Vol. 2398, p. 153-155Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Modig, Dennis
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Kävrestad, Joakim
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Gender equality in technical IT study programs on university level2018In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet, 2018, article id 670Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  One major issue in technical university study programs in IT is to get an even distribution of students of different genders in the classes. A consequence of having so few women in IT related study programs is that there will be an uneven distribution at technical IT positions at companies as well in the society, according to SCB (2016) only 20 % of the available IT maintenance, support and network technician positions where held by women in 2016. Network- and Systems administration at University of Skövde have this problem since the start in 2004, the common case is that between three and 11 percent of the admitted students are female and the rest are male. The case appears to be the same in rest of Europe as well in the US, mainly in technical branches of the IT educations (Riveiro, Bergström & Carlén, 2012; Beaubouef & Zhang, 2011).

  To find out the extent of the problem within the field of network and systems administration, interviews were made with program coordinators from similar study programs that teach within the subject. Collection of admission statistics for men and women on the different study programs was also done. The program coordinators where asked questions about how they perceive the gender balance in their study programs, which actions they have taken to improve it, which actions should be taken to improve the gender balance in the future, if there are any female role models within the courses and what they think could be the key to improve the gender balance in these kind of study programs.

  In this study, nine study programs that are similar in content to the network- and systems administration program of University of Skövde was identified. Six of the program coordinators participated in the interviews. The results from the collected admission statistics shows that women don’t tend to choose these kind of programs, roughly 10% of the newly admitted students are women each year. The results from the interviews show that the problem is across all study programs within the area of network- and systems administration. The identified problems where that the technical IT interest must be developed at an earlier age for many of the women if they are to be interested in applying. Further, equality problems often shows in the classroom environment, e.g. “boy talk” from the male students, making the women feel left out. Four out of six program coordinators think that increasing the interest of the subject early in age is the solution of the problem and that high school is too late for this kind of influence. One university had started a long term project with middle school pupils to increase the interest in technical IT of girls, as this is a project that cover early ages, results may be seen many years from now at university level. Two program coordinators mentioned that the content could be wider to include the areas of the field that is more interesting to both male and female students.

   

  References

  Beaubouef, T. & Zhang, W. (2011) Where are the women computer science students? Journal of Computing Sciences in Colleges, volume 26, Issue 4.

  Riveiro, M., Bergström, E. & Carlén, U. (2012) Inför en ökad jämställdhet i datavetenskapliga utbildningsprogram. Conference NU 2012.

  SCB (2016) Anställda 16 – 64 år efter Yrke (SSYK 2012) näringsgren SNI 2007, ålder, kön och år [Electronic]. Stockholm: SCB. Available on Internet: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0208__AM0208B/YREG61/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299 [Retrieved 2018-03-19]

1 - 18 of 18
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf