Högskolan i Skövde

his.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 15 of 15
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • apa-cv
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Berg, Sofia
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. IFM Theory and Modelling, Div. of Theoretical Biology, Linköping Univ., Linköping, Sweden.
  Christianou, Maria
  IFM Theory and Modelling, Div. of Theoretical Biology, Linköping Univ., Linköping, Sweden.
  Jonsson, Tomas
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Ebenman, Bo
  IFM Theory and Modelling, Div. of Theoretical Biology, Linköping Univ., Linköping, Sweden.
  Using sensitivity analysis to identify keystone species and keystone links in size-based food webs2011In: Oikos, ISSN 0030-1299, E-ISSN 1600-0706, Vol. 120, no 4, p. 510-519Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Human-induced alterations in the birth and mortality rates of species and in the strength of interactions within and between species can lead to changes in the structure and resilience of ecological communities. Recent research points to the importance of considering the distribution of body sizes of species when exploring the response of communities to such perturbations. Here, we present a new size-based approach for assessing the sensitivity and elasticity of community structure (species equilibrium abundances) and resilience (rate of return to equilibrium) to changes in the intrinsic growth rate of species and in the strengths of species interactions. We apply this approach on two natural systems, the pelagic communities of the Baltic Sea and Lake Vättern, to illustrate how it can be used to identify potential keystone species and keystone links. We find that the keystone status of a species is closely linked to its body size. The analysis also suggests that communities are structurally and dynamically more sensitive to changes in the effects of prey on their consumers than in the effects of consumers on their prey. Moreover, we discuss how community sensitivity analysis can be used to study and compare the fragility of communities with different body size distributions by measuring the mean sensitivity or elasticity over all species or all interaction links in a community. We believe that the community sensitivity analysis developed here holds some promise for identifying species and links that are critical for the structural and dynamic robustness of ecological communities.

 • 2.
  Berg, Sofia
  et al.
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Analys av grön infrastruktur för barrnaturskog inom projektområde för planerad vindpark vid Trollugnsberget2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten presenterar och redovisar ett kunskapsunderlag om förutsättningar för biologisk mångfald knuten till barrnaturskog inom och i närområdet av projektområde för vindkraftspark Trollugnsberget i Smedjebackens kommun. Utifrån underlaget kan OX2 prioritera markanvändning och arbeta för att bibehålla och utveckla en grön infrastruktur som bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv samt Levande skogar.

  Kunskapsunderlaget har tagits fram med en ny metod benämnt Biotope Biodiversity Capacity Indicator (BBCI). BBCI är en indikator som uppskattar ett biotoplandskaps förmåga att hålla biologisk mångfald. Metodutveckling har finansierats av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag och framtagning av det specifika underlaget och analyserna i rapporten har finansierats av OX2.

  BBCI bygger på ekologisk kunskap om hur landskapets struktur påverkar arters överlevnad och biologisk mångfald. Med hjälp av indikatorn kan man undersöka om i) landskapet som helhet är hållbart ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv, ii) hur många och vilka patcher1 som inte är hållbara i sig själva och iii) hur känsligt landskapets biologiska mångfald är för negativ påverkan på specifika patcher och var en förstärkning skulle kunna göra störst nytta.

  BBCI har beräknats för barrnaturskog som finns inom projektområdet för vindparken samt i dess närhet. Som underlag och indata till biotoplandskapens struktur användes data från genomförd naturvärdesinventering samt från skogsbolagens nyckelbiotopsklassificering. I rapporten redovisas barrnaturskogens långsiktiga hållbarhet för biologisk mångfald och dess känslighet för tidsperspektivet 100 år. Beräkningar har gjorts utifrån två olika fokusarter2 där fokusart 1 har mindre arealkrav jämfört med fokusart 2. Resultaten visar att befintliga förekomster av barrnaturskog inte är hållbara i ett 100-årsperspektiv, varken för fokusart 1 eller 2. Åtgärder som stärker barrnaturskogens förutsättningar att hålla biologisk mångfald är därför att rekommendera.

  1 Patcher kallas de fragment eller avgränsade ytor som finns i landskapet och som består av den biotop som studeras. En patch är ett avgränsat fragment av biotopen som omges av andra typer av livsmiljöer än den som biotopen består av.

  2 BBCI bygger på modellering av fokusarter. En fokusarts möjlighet att fortleva i landskapet indikerar även att många andra arter, som är en del av det ekosystem fokusarten representerar, också kan fortleva i landskapet och därmed biologisk mångfald.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Berg, Sofia
  et al.
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Jonsson, Tomas
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Quttineh, Nils-Hassan
  Linköpings Universitet.
  Ekologisk funktionalitet av värdekärnor för barrskogar inom Västra Götalands län: Ett strategiskt underlag för planering av förändrad skogsskötsel av barrskogsområden inom Västra Götalands län i syfte att stärka skogarnas förutsättningar att stödja biologisk mångfald och skogens klimatnytta2022Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Skogsstyrelsen redovisar i sin utvärdering av miljömålet Levande skogar 2019 att centrala hinder för uppfyllelse av miljömålet är minskande och fragmenterade livsmiljöer och minskande och/eller små populationer av ett antal hotade arter knutna till skogsekosystemet. En väg framåt för att vända denna trend är att framtidens skogsbruk bland annat bör utvecklas utifrån ett landskapsperspektiv och där hyggesfria skogsbruksmetoder ökar i omfattning.

  Länsstyrelserna i Sverige har genom sitt arbete med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur identifierat så kallade värdekärnor – områden av stor betydelse för skogsarternas överlevnad. I denna studie har Västra Götalands läns värdekärnor analyserats med avseende på deras förmåga att stödja biologisk mångfald i ett landskapsperspektiv. Arbetet har gjorts i samverkan med Länsstyrelsen för Västra götalands län.

  Metoden som använts är Biotope Biodiversity Capacity Indicator (BBCI). Metoden har utvecklats inom forskningsprojektet “Landscape biodiversity capacity: a tool for measuring, monitoring and managing” finansierat av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag (2019-2022).

  Resultaten visar vilka geografiskt avgränsade värdekärnor som idag har hög ekologisk funktionalitet och som utgör biologiska överlevnads- och spridningshotspots för arter knutna till barrskogar. Vidare visar resultaten att endast sju kommuner har BBCI-värden över 1, det vill säga, ett hållbart skogslandskap som kan hålla fokusarten i ett 100-årsperspektiv.

  För att nå de svenska miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv samt skapa bättre förutsättningar för skogens biologiska mångfald att fortleva behöver nuvarande skogsmetoder med trakthyggesbruk anpassas till brukningsformer som tar större hänsyn till skogens ekosystem. Resultaten från denna studie kan ge prioriteringsunderlag för inom vilka produktionsskogar en så kallad återvildning genom förändrad brukningsmetod skulle kunna resultera i betydelsefull ökad ekologisk funktionalitet på landskapsnivå för de västgötska barrskogarna.     

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Berg, Sofia
  et al.
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. Dept of Physics, Chemistry and Biology, Div. of Theoretical Biology, Linköping Univ., Linköping, Sweden.
  Pimenov, Aexander
  Weierstrass Inst., Berlin, Germany / Environmental Research Inst., Univ. College Cork, Cork, Ireland.
  Palmer, Catherine
  Weierstrass Inst., Berlin, Germany.
  Emmerson, Mark
  School of Biological Sciences, Queen's Univ. Belfast, Belfast, United Kingdom.
  Jonsson, Tomas
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. Dept of Ecology, Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.
  Ecological communities are vulnerable to realistic extinction sequences2015In: Oikos, ISSN 0030-1299, E-ISSN 1600-0706, Vol. 124, no 4, p. 486-496Article in journal (Refereed)
 • 5.
  Jacob, Ute
  et al.
  Institute for Hydrobiology and Fisheries Science, University of Hamburg, Hamburg, Germany.
  Jonsson, Tomas
  Population Ecology Unit, Institute for Ecology, Uppsala, Sweden.
  Berg, Sofia
  EnviroPlanning AB, Göteborg, Sweden.
  Brey, Thomas
  Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Germany.
  Eklöf, Anna
  Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM), Linköping University, Linköping, Sweden.
  Mintenbeck, Katja
  Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Germany.
  Möllmann, Christian
  Institute for Hydrobiology and Fisheries Science, University of Hamburg, Hamburg, Germany.
  Morissette, Lyne
  M-Expertise Marine, Sainte-Luce, Canada.
  Rau, Andrea
  Johann Heinrich von Thünen Institute for Baltic Sea Fisheries, Rostock, Germany.
  Petchey, Owen
  Institute of Evolutionary Biology and Environmental Studies, University of Zurich, Zurich, Switzerland.
  Valuing biodiversity and ecosystem services in a complex marine ecosystem2015In: Aquatic Functional Biodiversity: An Ecological and Evolutionary Perspective / [ed] Andrea Belgrano, Guy Woodward, Ute Jacob, London: Academic Press, 2015, p. 189-207Chapter in book (Refereed)
 • 6.
  Jacob, Ute
  et al.
  University of Hamburg, Inst Hydrobiol & Fisheries Sci, Hamburg, Germany.
  Thierry, Aaron
  University of Sheffield, Dept Anim & Plant Sci, Western Bank, Sheffield S10 2TN, S Yorkshire, England / Microsoft Res, Cambridge, England.
  Brose, Ulrich
  Georg-August University Göttingen JF Blumenbach Inst Zool & Anthropol, Syst Conservat Biol Grp, Göttingen, Germany.
  Arntz, Wofe E.
  Alfred Wegener Inst Polar & Marine Res, Bremerhaven, Germany.
  Berg, Sofia
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Brey, Thomas
  Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research.
  Fetzer, Ingo
  UFZ Helmholtz Ctr Environm Res, Dept Environm Microbiol, Leipzig, Germany.
  Jonsson, Tomas
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Mintenbeck, Katja
  Alfred Wegener Inst Polar & Marine Res, Bremerhaven, Germany.
  Möllmann, Christian
  Univ Hamburg, Inst Hydrobiol & Fisheries Sci, Hamburg, Germany.
  Petchey, Owen
  Univ Zurich, Inst Evolutionary Biol & Environm Studies, Zurich, Switzerland.
  Riede, Jens O.
  Univ Gottingen, JF Blumenbach Inst Zool & Anthropol, Syst Conservat Biol Grp, Gottingen, Germany.
  Dunne, Jennifer A.
  Santa Fe Inst, Santa Fe, NM 87501 USA / Pacific Ecoinformat & Computat Ecol Lab, Berkeley, CA USA.
  The Role of Body Size in Complex Food Webs: A Cold Case2011In: Advances in Ecological Research, ISSN 0065-2504, E-ISSN 2163-582X, Vol. 45, p. 181-223Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Human-induced habitat destruction, overexploitation, introduction of alien species and climate change are causing species to go extinct at unprecedented rates, from local to global scales. There are growing concerns that these kinds of disturbances alter important functions of ecosystems. Our current understanding is that key parameters of a community (e.g. its functional diversity, species composition, and presence/absence of vulnerable species) reflect an ecological network’s ability to resist or rebound from change in response to pressures and disturbances, such as species loss. If the food web structure is relatively simple, we can analyse the roles of different species interactions in determining how environmental impacts translate into species loss. However, when ecosystems harbour species-rich communities, as is the case in most natural systems, then the complex network of ecological interactions makes it a far more challenging task to perceive how species’ functional roles influence the consequences of species loss. One approach to deal with such complexity is to focus on the functional traits of species in order to identify their respective roles: for instance, large species seem to be more susceptible to extinction than smaller species. Here, we introduce and analyse the marine food web from the high Antarctic Weddell Sea Shelf to illustrate the role of species traits in relation to network robustness of this complex food web. Our approach was threefold: firstly, we applied a new classification system to all species, grouping them by traits other than body size; secondly, we tested the relationship between body size and food web parameters within and across these groups and finally, we calculated food web robustness. We addressed questions regarding (i) patterns of species functional/trophic roles, (ii) relationships between species functional roles and body size and (iii) the role of species body size in terms of network robustness. Our results show that when analyzing relationships between trophic structure, body size and network structure, the diversity of predatory species types needs to be considered in future studies.

 • 7.
  Jonsson, Annie
  et al.
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Berg, Sofia
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Analys av infrastruktur för biologisk mångfald i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle: ett planeringsunderlag för bevarande av biologisk mångfald och prioritering utifrån ett landskapsperspektiv2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten presenterar och redovisar ett kunskapsunderlag som tagits fram för arbete med blå och grön infrastruktur i Mariestad, Götene och Lidköping kommun. Utifrån underlaget kan kommunerna prioritera markanvändning så att man bibehåller och utvecklar en grön infrastruktur som bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet Ett rikt växt-och djurliv1. Andra miljökvalitetsmål som också berörs är Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och God bebyggd miljö.

  Kunskapsunderlaget har tagits fram med en ny metod som utvecklats parallellt under projektets gång. Metoden som använts är Biotope Biodiversity Capacity Indicator (BBCI). En indikator som uppskattar ett biotoplandskaps förmåga att hålla biologisk mångfald. Metodutveckling har finansierats av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag och framtagning av det specifika underlaget och analyserna i rapporten har finansierats av ett LONA projekt.

  BBCI bygger på ekologisk kunskap om hur landskapets struktur påverkar arters överlevnadoch biologisk mångfald. Med hjälp av indikatorn kan man undersöka om i) landskapet som helhet är hållbart ur ett biologisk mångfaldsperspektiv, ii) hur många och vilka patcher som inte är hållbara i sig själva och iii) hur känsligt landskapets biologiskamångfald är för påverkan på specifika patcher.

  Sammantaget har BBCI beräknats för fem biotoplandskap, som valts i dialog med de tre kommunerna. De analyserade biotoperna är gräsmark, äldre barrskog, ädellövskog, våtmarker samt fågelskär. Som underlag och indata till biotoplandskapens struktur användes marktäckedata från fler olika databaser. I rapporten redovisas biotoplandskapens långsiktiga hållbarhet för biologisk mångfald och känslighet för tidsperspektivet 100 år. BBCI analyser presenteras dels i ett regionalt perspektiv och dels i ett kommunalt perspektiv.

  1 Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska nås. Det finns 16 miljökvalitetsmål som alla berör viktiga miljöområden. Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet utgör grunden för den nationella miljöpolitiken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Jonsson, Annie
  et al.
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment. Institutionen för Biovetenskap, Högskolan i Skövde.
  Berg, Sofia
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Quttineh, Nils-Hassan
  Matematiska institutionen vid Linköpings Universitet.
  Leidenberger, Sonja
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Jonsson, Tomas
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Landskapets förmåga att hålla biologisk mångfald: – en indikator för biologisk mångfald och ett planeringsverktyg för prioritering av markanvändning2022Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The report describes a new tool, developed to facilitate the planning of green infrastruc-ture at the landscape level, and provides via case studies examples of how the tool can be used. The project has been a collaboration with expertise in theoretical ecology, ecology, biodiversity informatics and applied mathematics.

  The research project has developed a model for estimating a landscape’s ability to maintain biodiversity in its various biotopes (Biotope Biodiversity Capacity Indicator, BBCI). A theoretical framework based on ecological knowledge has been developed as a basis for the model.

  The purpose of the BBCI is to be a planning tool to:

  • strengthen landscape biodiversity,
  • improve the conditions for species to use the entire landscape and
  • create better conditions for consideration of biological diversity in connection with societal development.

  To test and describe the usefulness of the tools, four case studies with different focuses have been conducted:

  1. Analysis of the fragmentation in a coniferous forest landscape that is managed with special consideration for nature in Västernorrland County.
  2. Analysis of valuable coniferous forest cores and their capacity for biological diversity within Västra Götaland County, with highlights on the importance of cross-municipal collaboration.
  3. Analysis of potential target conflicts between two biotopes, deciduous forest and open land with trees worthy of protection in Valle.
  4. Analysis of capacity for biodiversity in older deciduous trees in a mixed urban and countryside landscape, Mjölby municipality.

  Parallel to the development of BBCI, a close dialogue and collaboration has taken place with stakeholders and end users. The broad dialogue has resulted in an effective exchange of knowledge.

  The report concludes by describing challenges and development potential of the tool, both in terms of pedagogy and technology as well as how the model can further developed with additional functions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Jonsson, Tomas
  et al.
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.
  Berg, Sofia
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. Department of Physics, Chemistry and Biology, Division of Theoretical Biology, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Emmerson, Mark
  School of Biological Sciences, Queen's University Belfast, Belfast, UK.
  Pimenov, Alexander
  Environmental Research Institute, University College Cork, Lee Road, Cork, Ireland / Weierstrass Institute, Berlin, Germany.
  The context dependency of species keystone status during food web disassembly2015In: Food Webs, E-ISSN 2352-2496, Vol. 5, p. 1-10Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Jonsson, Tomas
  et al.
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. Dept of Ecology, Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.
  Berg, Sofia
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. Dept of Physics, Chemistry and Biology, Div. of Theoretical Biology, Linköping Univ., Linköping, Sweden.
  Pimenov, Alexander
  Environmental Res. Inst., Univ. College Cork, Cork, Ireland / Weierstrass Inst., Berlin, Germany.
  Palmer, Catherine
  Environmental Res. Inst., Univ. College Cork, Cork, Ireland.
  Emmerson, Mark
  School of Biological Sciences, Queen's Univ. Belfast, Belfast, United Kingdom.
  The reliability of R50 as a measure of vulnerability of food webs to sequential species deletions2015In: Oikos, ISSN 0030-1299, E-ISSN 1600-0706, Vol. 124, no 4, p. 446-457Article in journal (Refereed)
 • 11.
  Jonsson, Tomas
  et al.
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment. Department of ecology, Swedish university of agricultural sciences, Sweden / Department of physics, chemistry and biology, Division of theoretical biology, Linköping university, Sweden.
  Berg, Sofia
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment. Department of physics, chemistry and biology, Division of theoretical biology, Linköping university, Sweden.
  Säterberg, Torbjörn
  Department of physics, chemistry and biology, Division of theoretical biology, Linköping university, Sweden.
  Hauzy, Céline
  Department of physics, chemistry and biology, Division of theoretical biology, Linköping university, Sweden / UPMC, Ecologie et evolution, France INRA, USC 2031 Ecologie des populations et communautés, France.
  Ebenman, Bo
  Department of physics, chemistry and biology, Division of theoretical biology, Linköping university, Sweden.
  Rare but Important: Perturbations to Uncommon Species Can Have a Large Impact on the Structure of Ecological Communities2017In: Adaptive Food Webs: Stability and Transitions of Real and Model Ecosystems / [ed] John C. Moore, Peter C. de Ruiter, Kevin S. McCann, Volkmar Wolters, Cambridge University Press, 2017, p. 324-341Chapter in book (Refereed)
 • 12.
  Kaneryd, Linda
  et al.
  Division of Theoretical Biology, Department of Physics, Chemistry and Biology, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Borrvall, Charlotte
  Division of Theoretical Biology, Department of Physics, Chemistry and Biology, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Berg, Sofia
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. Division of Theoretical Biology, Department of Physics, Chemistry and Biology, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Curtsdotter, Alva
  Division of Theoretical Biology, Department of Physics, Chemistry and Biology, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Eklöf, Anna
  Division of Theoretical Biology, Department of Physics, Chemistry and Biology, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Hauzy, Céline
  Division of Theoretical Biology, Department of Physics, Chemistry and Biology, Linköping University, Linköping, Sweden / Laboratoire Ecologie et Evolution, Université Pierre et Marie Curie, Paris, France.
  Jonsson, Tomas
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Münger, Peter
  Division of Theoretical Biology, Department of Physics, Chemistry and Biology, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Setzer, Malin
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. Division of Theoretical Biology, Department of Physics, Chemistry and Biology, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Säterberg, Torbjörn
  Division of Theoretical Biology, Department of Physics, Chemistry and Biology, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Ebenman, Bo
  Division of Theoretical Biology, Department of Physics, Chemistry and Biology, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Species-rich ecosystems are vulnerable to cascading extinctions in an increasingly variable world2012In: Ecology and Evolution, E-ISSN 2045-7758, Vol. 2, no 4, p. 858-874Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Global warming leads to increased intensity and frequency of weather extremes. Such increased environmental variability might in turn result in increased variation in the demographic rates of interacting species with potentially important consequences for the dynamics of food webs. Using a theoretical approach, we here explore the response of food webs to a highly variable environment.We investigate how species richness and correlation in the responses of species to environmental fluctuations affect the risk of extinction cascades. We find that the risk of extinction cascades increases with increasing species richness, especially when correlation among species is low. Initial extinctions of primary producer species unleash bottom-up extinction cascades, especially in webs with specialist consumers. In this sense, species-rich ecosystems are less robust to increasing levels of environmental variability than species-poor ones. Our study thus suggests that highly speciesrich ecosystems such as coral reefs and tropical rainforests might be particularly vulnerable to increased climate variability.

 • 13.
  Roos, Henrik
  et al.
  Länsstyrelsen Västra Götaland.
  Berg, Sofia
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Jonsson, Tomas
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, Systems Biology Research Environment.
  Thordarson, Maria
  Länsstyrelsen Västra Götaland.
  Identification of patches with high ecological importance of broadleaved forests and open lands with valuable trees in Valle: Using a biodiversity capacity landscape metric, combining area and connectivity, to examining management options2021Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This study is a complement to previous studies of regional action plans of green infrastructure in Valle (County Administrative Board 2016; County Administrative Board 2019). The aim was to identify the relative importance of biotope patches of broadleaved forest and open lands with valuable trees, respectively, in Valle for the maintenance and enhancement of biodiversity. A testversion of the method Biotope Biodiversity Capacity Indicator (BBCI) was applied on the two biotopes of broadleaved forest and open lands with valuable trees in Valle. BBCI was developed within the project “Landscape biodiversity capacity: a tool for measuring, monitoring and managing” financed by the Swedish Environmental Protection Agency, Miljövårdsanslaget (2019-2021).The results of the BBCI-analysis identified hotspots areas for the two studied biotopes in Valle, that is, areas with important patches for the sustainability of BBCI. For broadleaved forest, the northern part of Valle stands out as highly importantand for open lands with valuable trees the south-southwest parts of Valle stands out as the most important area. In this study, effects on BBCI from restauration of broadleaved forests to open land with valuable trees was evaluated. Calculations of BBCI shows encouraging results of an increased capacity for biodiversity of the biotope with open lands with valuable trees but not a significant decrease in biodiversity capacity of broadleaved forest, despite the area losses and fragmentation caused from the restauration. Both biotopes have BBCI values above one, showing that they are sustainable within a 100 year period. The result can be used as support to management plans of nature reserves in a landscape setting and as recommendations or advice to private land owners. Moreover, the study was produced within the work of BIOGOV, where regional action plans for nature, tourisms, culture and small enterprises were under development.

 • 14.
  Säterberg, Torbjörn
  et al.
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Division of Theoretical Biology, Sweden / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources, Öregrund, Sweden.
  Jonsson, Tomas
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology, Uppsala, Sweden.
  Yearsley, Jon
  University College Dublin, School of Biology & Environmental Science, Ireland / UCD Earth Institute, Belfield, Dublin 4, Ireland.
  Berg, Sofia
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Ebenman, Bo
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Division of Theoretical Biology, Sweden / Stockholm University, SRC, Sweden.
  A potential role for rare species in ecosystem dynamics2019In: Scientific Reports, E-ISSN 2045-2322, Vol. 9, p. 1-12, article id 11107Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The ecological importance of common species for many ecosystem processes and functions is unquestionably due to their high a bundance.Yet, the importance of rare species is much less understood. Here we take a theoretical approach, exposing dynamical models of ecological networks to small perturbations, to explore the dynamical importance of rare and common species. We find that both species types contribute to the recovery of communities following generic perturbations (i.e. perturbations affecting all species).Yet, when perturbations are selective (i.e. affects only one species), perturbations to rare species have the most pronounced effect on community stability. We show that this is due to the strong indirect effects induced by perturbations to rare species. Because indirect effects typically set in at longer timescales, our results indicate that the importance of rare species may be easily overlooked and thus underrated. Hence, our study provides a potential ecological motive for the management and protection of rare species.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Vrasdonk, Emke
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Palme, Ulrika
  Chalmers University of Technology.
  Lennartsson, Tommy
  Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.
  Antonelli, Alexandre
  University of Gothenburg.
  Berg, Sofia
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Jonsson, Annie
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Cederberg, Christel
  Chalmers University of Technology.
  Defining the reference situation for biodiversity in Life Cycle Assessments: Review and recommendations2016Conference paper (Refereed)
1 - 15 of 15
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • apa-cv
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf