Högskolan i Skövde

his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 712
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • apa-cv
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Metoder vid implementation av affärssystem: en studie om anpassning2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Dagens företag är i stort behov av information. Företag som har många avdelningar behöver möjligheter för att enkelt och smidigt kunna samordna information för hela företaget. Affärssystem erbjuder denna möjlighet genom en modulbaserad konstruktion som integrerar ett företags samtliga avdelningar i ett enda system. Problem kan dock uppstå då ett valt affärssystem inte passar företagets verksamhet. En kompromiss mellan system och verksamhet måste då försöka uppnås.

  Ett affärssystem implementeras ofta i samband med en metod, vilken ger detaljerade beskrivningar för hur implementeringen ska gå till. På vilka grunder väljer företagen att arbeta efter en specifik metod då system och verksamhet behöver anpassas till varandra?

  Detta arbete bygger på en undersökning som har utförts genom en survey där fem företag har medverkat. Resultatet av undersökningen visar ett antal metoder samt presenterar orsaker till varför dessa metoder används.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 2.
  Aggestam, Lena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Planning for Information Systems Development: A Framework for supporting the management of Success Factors2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  In the information systems development process there are important success factors. By doing an extensive literature survey we have found that these factors emerge mainly from organisational issues concerning the objective of the process and the stakeholders.One factor - to discuss the system, its subsystems and to define the system's boundary - is a prerequisite for all the others. Factors emerging from the objective are mainly about the objective being well analysed and defined, being accepted among the stakeholders and meeting business objectives. Factors emerging from stakeholders are mainly about involving the right stakeholders in the process, achieving a positive attitude and taking care of their needs about knowledge and confidence. Based on this we have developed a framework aiming to guide organisations in what considerations they should make before the project begins. As a result of our framework there will be both a clear objective, which support the business mission, as well as positive stakeholders to support the information systems development process.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 3.
  Aggestam, Lena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Vidareutveckling av informationssystem: Vilka olika aktiviteter går att identifiera i VAD-fasen?2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Utmärkande för morgondagens IS är att integrera befintliga resurser med nya IS (Lindencrona 2000), dvs att vidareutveckla i stället för att nyutveckla. Då det saknas systematiserad kunskap om den utvecklingsprocess som äger rum då morgondagens IS ska utvecklas är det av yttersta vikt att arbeten vars syfte är att belysa denna process genomförs. Syftet med denna rapport är att undersöka vilka olika aktiviteter som går att identifiera i VAD-fasen, processen fram till kravspecifikationen, då ett administrativt informationssystem ska vidareutvecklas. Inom ramen för detta examensarbete har en litteratur-survey, fokuserad på att samla in material som detaljerat belyser VAD-fasen, utförts. För att samla in material som möjliggör en identifiering av olika aktiviteter i VAD-fasen då ett IS ska vidareutvecklas, har en enkät- respektive en intervju-undersökning av olika organisationer inom aktuell population genomförts.

  Då det insamlade materialet analyserats har i VAD-fasen följande fyra olika aktiviteter kunnat identifieras då ett IS ska vidareutvecklas:

  · Fatta beslut

  · Utföra undersökningar med hjälp av informationsinsamlande aktiviteter

  · Författa dokument

  · Deltaga i diskussioner

  Det erhållna resultatet innebär en god plattform att utgå ifrån då ytterligare forskning ska göras inom området och då metoder för utvecklingen av morgondagens IS ska utvecklas och arbetas fram.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 4.
  Ahl, Lars
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Intranät på Volvo: riktlinjer för informationsstruktur1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete har haft som målsättning att belysa och behandla möjligheter och problem vid utformande av informationsstrukturer i intranätsammanhang. Arbetet har genomförts i samarbete med Volvo Lastvagnar Komponenter i Skövde. En fallstudie har gjorts där Volvos intranät utvärderats. Dessutom har ett experiment genomförts där samband mellan katalog- och länkstruktur klargjorts. Undersökningens syfte är att uppnå en länkstruktur som tillåter användarna att utföra sitt arbete effektivt och att uppnå en katalogstruktur som inte är förändringsbenägen. Den insamlade informationen kan härledas från litteraturstudier, ett experiment, en webb-enkät och intervjuer. De slutsatser som dragits visar i stort på att katalogstrukturen i möjligaste mån bör kategoriseras utifrån informationsinnehåll och att flera länkstrukturer kan skapas och kategoriseras då både utifrån informationsinnehåll och enligt organisationsstruktur. Detta för att administratören inte skall behöva ändra informationsstrukturen när organisationen förändras och att användarna skall erhålla en informationsstruktur där information kan sökas och hämtas genom den länkstruktur som för tillfället är effektivast. I slutet av rapporten diskuteras ämnet allmänt och det framläggs riktlinjer för vad som bör betänkas då en informationsstruktur utformas.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 5.
  Ahl, Veronica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Datakvalitetsverktyg i datalager: Hur hanterar datakvalitetsverktyg datakvalitetsfaktorer?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I ett företag finns data utspridd i olika datasystem. För att lättare och snabbare komma åt data bör data finnas samlad på ett ställe d.v.s. ett datalager. Om datalagret ska fungera som ett beslutsstöd för företagsledningen är det viktigt att data håller en hög datakvalitetsnivå så att beslut fattas som gynnar företaget. För att kontrollera datakvalitet kan datakvalitetsverktyg användas. Dessa innehåller funktioner för att lösa olika datakvalitetsproblem. I rapporten behandlas hur datakvalitetsfaktorerna korrekthet, datatypsenlighet, konsistens, lämplighet, integration, kompletthet och inga dubbletter hanteras av datakvalitetsverktyg för datalager. En litteraturstudie har genomförts för att se hur datakvalitetsfaktorerna hanteras samt om behandlingen varierar mellan olika datakvalitetslösningar. Litteraturstudien har också använts för att upptäcka om olikheter och likheter i behandlingen av enskilda datakvalitetsfaktorer har påverkat hur väl faktorerna hanteras i lösningarna. Samtliga lösningar i arbetet innehåller datakvalitetsverktyg som beaktar de utvalda datakvalitetsfaktorerna men använder ibland olika tillvägagångssätt. Skillnader finns i hur väl de olika lösningarna hanterar enskilda datakvalitetsfaktorer

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 6.
  Ahlgren, Linus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  En objektorienterad, semistrukturerad databas för lagring av proteininformation2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Under det senaste årtiondet har molekylärbiologin genomgått stora förändringar. Genom utvecklingen av tekniker för DNA-sekvensiering har man kunnat utforska stora mängder information. Denna information lagras i biodatabaser som i många fall är länkade med varandra för att ge användaren ett bredare sökfält. SWISS-PROT är ett exempel på en sådan biodatabas som lagrar proteininformation.

  Användare som har mindre kunskap om databasens uppbyggnad och unika identifierare kan dock stöta på problem i form av en mängd sökresultat, där endast en mindre del är intressanta för användaren. Missförstånd och tvetydigheter kan också uppstå i länkade biodatabaser, då databaserna har olika uppbyggnad och definitioner på olika "byggstenar" i databasen.

  Arbetet i denna rapport ska därför fokusera på att skapa en databas för molekylärbiologidata som tar hand om dessa problem. För att kunna åstadkomma detta ska ett databashanteringssystem som har funktionaliteter som erbjuder lösningar till dessa problem användas. Den data, i form av proteininformation, som ska lagras hämtas från en SWISS-PROT-domän. I arbetet kommer databashanteringssystemet Lore att användas.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 7.
  Ahlin, Cecilia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Affärsrelationer vid elektronisk handel2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar elektronisk handel mellan företag och vilken affärsrelation som företaget har med sina företagskunder efter införandet av elektorisk handel. Telefonintervjuer har skett med fyra olika företag som ingår i möbelbranschen. Syftet med arbete är att se om företagens förväntningar med avsikt på fem olika aspekter som utgör en god affärsrelation infriats.

  Denna undersökning visar att aspekterna samarbete och förtroende är de två aspekter som företagen har störst förväntningar på. De andra tre aspekterna engagemang, anpassning och kunskap om kunden har generellt företaget inga större förväntningar innan införandet av elektronisk handel. Om dessa förväntningar har infriats eller inte besvaras inte i denna undersökning på grund av olika faktorer som har spelat in.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 8.
  Ahlén, Niclas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  En situerad ansats för utvecklingen av en räknande robot2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Den situerade ansatsen inom artificiell intelligens har i tidigare experiment visat på stora möjligheter vid utvecklingen av enkla beteenden. Ansatsens framgångar är dock inte lika tydliga när det kommer till utvecklingen av mer komplexa beteenden som i högre grad påminner om de experiment som gjorts inom traditionell artificiell intelligens. I studien utvecklas en agent med ett ”Extended Sequential Cascaded Network” som kontrollarkitektur för att lösa en uppgift som kräver ett ”räkneliknande beteende”. Utvecklingen av nätverket grundas på en situerad syn på kognition, däribland att designern i så liten grad som möjligt skall styra utvecklingen. Experimentets resultat visar på en agent som inte ens löser den enklaste versionen av uppgiften. I diskussionen härleds misslyckandet till svårigheterna med en designeroberoende utveckling.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 9.
  Ahmed, Reham
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Dynamiska metoder för små systemutvecklingsprojekt2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Litteratur inom systemutvecklingsområdet visar behov av nya snabbare systemutvecklingsmetoder. Orsaken är komplexiteten både i systemutvecklingsprojekten och i organisationer, där systemutveckling sker. Nu föredras små projekt, som omfattar färre än tio deltagare och genomförs på mindre än ett år. De traditionella systemutvecklingsmetoder anses vara lämpliga för stora projekt. Det finns nya systemutvecklingsmetoder, som får benämningen dynamiska metoder, för små projekt. I detta examensarbete studeras faktorer för två dynamiska metoder som gör dem lämpliga för små projekt. De två dynamiska metoderna som kommer att studeras är Extreme Programming och en specifik dokumenterad anpassning av RUP.

  Syftet med detta examensarbete är att studera metoddokumentationen för två dynamiska metoder för att reda ut i vilken utsträckning de passar för små projekt. Ett ytterligare syfte är att genom analys av andras erfarenheter om tillämpningar av de två metoderna redogöra för det som styrker argumenten om deras lämplighet för små projekt.

  För att besvara frågeställningen studerades litteratur och ett antal artiklar. Två telefonintervjuer genomfördes också för att besvara en av de två delfrågorna, som tillsammans utgör frågeställningen för denna studie. Resultatet visar att den specifikt dokumenterade anpassade RUP inte följer alla aspekter för små projekt. Däremot följer Extreme Programming alla de aspekterna.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 10.
  Akkas, Sema
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Kvalitetsegenskaper på en kravspecifikation1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  The result from Requirements Engineering is a Requirements Specification. Characteristics of a good Requirements Specification are unambiguity, completeness, verifiability, consistency, modifiability, traceability, correctness and ranked for importance and/or stability.

  This work defines these quality attributes and answers the questions how to reach these attributes and the diffuculties which exist in this area.

  This work should be read to get an overwiew of the area Requirements Engineering and Requirements Specification.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 11.
  Albinsdotter, Sofia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  En utredning gällande vilken information en kravspecifikation bör innehålla ur ett kontraktperspektiv1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Utvecklingen av informationssystem utförs vanligen med hjälp av en systemutvecklingsmodell där kravhanteringsaktivitetens (Requirements Engineering – RE-processen) syfte är att samla in och bearbeta kundens alla krav på systemet. Den slutliga produkten av RE-processen är en kravspecifikation där alla kraven gällande exempelvis systemets funktionalitet, syfte etc skall specificeras.

  Det är inte alltid självklart vilken information som en kravspecifikation bör innehålla då detta dokument kan för både kunden och leverantören ses som ett kvitto på vad som skall utvecklas och hur det skall gå till. Dokumentet skall nämligen fungera som ett underlag för de så kallade implementations- och designaktiviteterna i systemutvecklingsarbetet samt fungera som ett underlag för diskussion och kontrakt mellan leverantör och kund gällande utvecklingen av informationssystemet. Kravspecifikationen bör därför innehålla komplett och förståelig information så att detta dokument uppfyller sina syften. Därmed är det inte enkelt att veta vilken information som en kravspecifikation bör innehålla för att detta dokument skall uppfylla ovannämnda egenskaper. Då kravspecifikationen skall upprättas kan ett ramverk eller en standard tillämpas som förespråkar att viss information skall ingå.

  Det ramverk som är upprättat i detta examensarbete innehåller den information som jag anser bör ingå i en kravspecifikation. Utifrån detta ramverk finns det viss information som jag anser att en kravspecifikation bör innehålla just ur kontraktsynpunkt. Denna information är följande:

  · Informationssystemets funktioner

  · Informationssystemets funktionella egenskaper

  · Informationssystemets generella egenskaper

  · Utbildning

  · Dokumentation

  · Leveransdatum

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT03
 • 12.
  Alfredsson, Anders
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  XML as a Format for Representation and Manipulation of Data from Radar Communications2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  XML was designed to be a new standard for marking up data on the web. However, as a result of its extensible and flexible properties, XML is now being used more and more for other purposes than was originally intended. Today XML is prompting an approach more focused on data exchange, between different applications inside companies or even between cooperating businesses.

  Businesses are showing interest in using XML as an integral part of their work. Ericsson Microwave Systems (EMW) is a company that sees XML as a conceivable solution to problems in the work with radar communications. An approach towards a solution based on a relational database system has earlier been analysed.

  In this project we present an investigation of the work at EMW, and identification and documentation of the problems in the radar communication work. Also, the requirements and expectations that EMW has on XML are presented. Moreover, an analysis has been made to decide to what extent XML could be used to solve the problems of EMW. The analysis was conducted by elucidating the problems and possibilities of XML compared to the previous approach for solving the problems at EMW, which was based on using a relational database management system.

  The analysis shows that XML has good features for representing hierarchically structured data, as in the EMW case. It is also shown that XML is good for data integration purposes. Furthermore, the analysis shows that XML, due to its self-describing and weak typing nature, is inappropriate to use in the data semantics and integrity problem context of EMW. However, it also shows that the new XML Schema standard could be used as a complement to the core XML standard, to partially solve the semantics problems.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 13.
  Alistair, Chalk
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  PREDICTION OF PROTEIN SECONDARY STRUCTURE by Incorporating Biophysical Information into Artificial Neural Networks1998Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  This project applied artificial neural networks to the field of secondary structure prediction of proteins. A NETtalk architecture with a window size 13 was used. Over-fitting was avoided by the use of 3 real numbers to represent amino acids, reducing the number of adjustable weights to 840. Two alternative representations of amino acids that incorporated biophysical data were created and tested. They were tested both separately and in combination on a standard 7-fold cross-validation set of 126 proteins. The best performance was achieved using an average result from two predictions. This was then filtered and gave the following results. Accuracy levels for core structures were: Q3total accuracy of 61.3% consisting of Q3 accuracy’s of 54.0%, 38.1% & 77.0% for Helix, Strand and Coil respectively with Matthew’s correlation’s Ca = 0.34, Cb = 0.26 , Cc = 0.31. The average lengths of structures predicted were 9.8, 4.9 and 11.0, for helix, sheet and coil respectively. These results are lower than those of other methods using single sequences and localist representations. The most likely reason for this is over generalisation caused by using a small number of units.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 14.
  Alklind, Anna-Sofia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Antropomorfism och kognitiv etologi: Hur människor tolkar djurs beteende1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Enligt vissa kontroversiella forskare, som kallar sig kognitiva etologer, så kan antropomorfism användas i forskningssyfte inom djurkognition. Syftet med den här rapporten är att analysera antropomorfism och dess grundläggande beståndsdelar, samt utföra en undersökning för att ta reda på vilka faktorer som påverkar människors tolkningar av djurs beteende. Tre personer fick kommentera några videosekvenser, innehållande djur. De skulle låtas att de var ett av djuren och efter varje videosekvens blev de utfrågade om hur de hade resonerat under "agerandet". Den kvalitativa analysen av materialet visade att flera faktorer tillsammans inverkade på deltagarnas tolkningar och att överdriven antropomorfism kan undvikas till viss del, beroende på individuella faktorer.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 15.
  Alm, Elenore
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Motivationens påverkan på inlärningen1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en studie av hur motivation påverkar individens inlärning. Lär vi oss bättre om vi är motiverade? Kan man motiveras under en utbildning och nå lika goda resultat som om man hade varit motiverad vid utbildningens början? Detta är några av de frågor som jag ställt mig inför min undersökning om motivationens påverkan på inlärningen.

  Undersökningen av problemet har skett med en kvalitativ intervju med bestämda frågor. I denna undersökning har jag utgått från de faktorer som påverkar motivation - vilja, delaktighet, tilltro, självförtroende, information och kunskap samt trygghet. Med dessa faktorer som utgångspunkt har jag ställt frågor för att reda ut hur stor betydelse individens motivation har för det han/hon lär sig.

  Resultatet av min undersökning visar att motivationen har betydelse för vår inlärning. Framförallt är viljan att lära sig mycket viktig. Mitt undersökningsresultat visar också att man kan motiveras under pågående utbildning. En individ som är motiverad i det initiala skedet av utbildningen lär sig bättre, men en individ som motiveras under utbildningen kan uppnå nästan lika goda slutresultat.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 16.
  Almåsen, Patrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Elektronisk handel: med fokusering på värdekedjan1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  På bara ett par år har elektronisk handel potential att radikalt förändra de ekonomiska och sociala förhållanden i samhället. Internets snabba tillväxt kopplar samman individer och organisationer till ett stort globalt nätverk som representerar enorma möjligheter. Det talas om ett nätverkssamhälle och en nätverksekonomi.

  Elektronisk handel driver företag mot att bedriva affärer på ett fundamentalt nytt sätt. Behovet av att dela information i realtid ökar tillsammans med förändringarna i värdekedjan.

  Syftet med studien är att kartlägga elektronisk handel i allmänhet. Studien fokuseras på hur elektronisk handel används för att länka samman företag, stora som små, från råmaterial till konsumenten. Arbetet belyser hinder och krav i samband med elektronisk handel och det sätt de hanteras på.

  Företagen i undersökningen visar ingen tydlig strävan mot att uppnå en totalt integrerad värdekedja. Grundliga affärsprocesser flyttas mot Internet för att utnyttja nätverkets fördelar. Främst används EDI och online-tjänster som Internetbutiker för elektronisk handel.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 17.
  Alpsten, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Säkerhetsrevision av informationssystem: Vilka aspekter bör beaktas?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Information och data har i en allt större utsträckning blivit en resurs som organisationer är beroende av och grundar sin verksamhet på. Precis som andra värdefulla resurser så måste också denna skyddas mot obehörigas åtkomst. Detta examensarbete handlar om systemförvaltning och arbetet med att revidera säkerheten i ett datorsystem. Eftersom denna typ av revision är en väsentlig del av arbetet med att upprätthålla säkerheten i ett system, är det följaktligen viktigt att känna till hur en säkerhetsrevision genomförs. I resultatet presenteras ett antal olika aspekter och delområden som bör granskas vid en revision av säkerheten hos datorer i ett datorsystem. Resultatet visar även att det är svårt att finna någon enskild modell eller standard som täcker samtliga aspekter som bör undersökas vid en säkerhetsrevision

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 18.
  Andersdotter, Hanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Important building blocks of an Architectural Description Language2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Software Architectures is an area that started to develop in the beginning of the 1990's. Through Software Architectures, software engineering developers have new improved opportunities for reusing, understanding, communication, analysis etc. To describe Software Architectures, Architecture Description Languages (ADLs) were proposed in the middle of the 1990's. There is not yet any common well-accepted definition of what an ADL really is. There are two tracks however; the first consider that an ADL's primary role is to provide formal syntax and a lower level of semantics; the second approach means that communication and understanding is the most important part for an ADL to play.

  Because of the lack of a common definition, numerous ADLs have been developed, each with their own strengths and weaknesses and all reflecting their developers' view on what an ADL is. The problem with these ADLs is that they work in a standalone fashion and can not use the facilities of the other ADLs. ACME has been developed to solve this problem. ACME is an Architecture Description Interchange Language, which means that it can serve as a bridge between different ADLs, i.e. that one ADL can use the features of another ADL.

  There are some software engineering researchers that consider ACME not to be an ADL, since ACME is the least common denominator of the present ADLs and is according to the researchers therefore not an ADL in itself. Therefore, in this report we will first compare ACME with other ADLs, and then present what features ACME needs to add to its environment to become an ADL.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 19.
  Andersson, Andreas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Otydligheter i beskrivningen av Use Case-tekniken i UML 1.32001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Use Case-tekniken används för kravutvinning under RE-processen. Under RE-processen utvinns och dokumenteras krav på det nya systemet. I detta arbete undersöks vilka oklarheter systemutvecklare som använder Use Case-tekniken upplever med beskrivningen av denna teknik.

  Hur Use Case-tekniken utvecklats och vilken kritik som riktats mot tekniken beskrivs även detta i arbetet.

  Undersökningen utgår ifrån hur de systemutvecklare som använder tekniken upplever att denna är beskriven och utfördes med enkäter och intervjuer.

  Svaret på undersökningen är att de systemutvecklare som använder Use Case-tekniken upplever att denna som helhet är tydligt beskriven. På detaljnivå upplever dock de svarande att teknikens beskrivning:

  * saknar stöd för på vilken nivå Use Cases skall utformas,

  * saknar bra exempel,

  * inte har tillräckligt fokus på syftet med Use Cases,

  * saknar stöd för hur Use Cases skall utformas,

  * inte beskriver skillnaden mellan generalisering och <<extend>>

  * inte beskriver skillnaden mellan <<include>> och <<extend>> tillräckligt väl.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Andersson, Annica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Användbarhetsaspekter i samband med systemutveckling1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna rapport innehåller en undersökning av vilka aspekter som är avgörande för att en systemutvecklingsprocess leder till slutprodukter med väl användbara gränssnitt. Rapporten innehåller dessutom ett antal riktlinjer för hur en systemutvecklingsmetod kan förbättras med avseende på användbarhet.

  För att genomföra undersökningen har jag valt att utvärdera hur två systemutvecklingsmetoder, SSADM och IDM, hanterar användbarhetsaspekter. Jag har utvärderat dessa metoder utifrån följande frågeställningar: om de stödjer gränssnittsdesign, om de är iterativt användarorienterade, om de involverar designers med speciella gränssnittskunskaper, om de har fokus på användarna, om de innehåller tidiga och kontinuerliga tester av användbarhet, om de har en integrerad utveckling samt om de innehåller stöd för prototyping. Det som framkommer i rapporten är att ovanstående frågeställningar till viss del är avgörande för att säkerställa slutprodukter med väl användbara gränssnitt. Förutom ovanstående aspekter är det dessutom av vikt att ta hänsyn till användbarhet i samband med kravinsamling och kravanalys. Rapporten avslutas med ett antal riktlinjer att ha i åtanke vid design av slutprodukter med användbara gränssnitt.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Andersson, Camilla
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Faktorer som kan påverka samarbetet mellan användare och systemutvecklare2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Litteratur inom systemutvecklingsområdet påvisar fördelar med användarmedverkan. Fördelarna kan påverka organisationer och systemutvecklare att vilja involvera användare i utvecklingsarbetet. Det resulterar dock inte automatiskt i att fördelarna uppnås, eftersom det finns faktorer som kan påverka användare under samarbetet.

  Detta arbete syftar till att klargöra vilka faktorer som användare anser vara mest betydelsefulla under samarbetet och vad de anser om faktorerna. Syftet är även att klargöra vilka faktorer systemutvecklare tror att användare anser vara mest betydelsefulla och vad de anser om faktorerna. Likheter och skillnader mellan användares och systemutvecklares rangordning och kommentarer till faktorerna lyfts också fram.

  För att få frågeställningarna i problempreciseringen besvarade har ett antal intervjuer genomförts med användare och systemutvecklare. Resultatet visar att användare rangordnar faktorn tala samma språk högst och faktorn feedback placeras på andra plats. På delad tredje till femte placering hamnar faktorerna att få tala och följa med i diskussioner, motivation och fokusering på arbetsrelaterade frågor. Systemutvecklare sätter faktorn att få tala och följa med i diskussioner främst. På delad andra och tredje plats hamnar faktorerna feedback och motivation.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Andersson, Christofer
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Webfarming: En studie av möjligheter och problem2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  För att företag skall kunna konkurrera på ständigt föränderliga marknader krävs att de har kunskap om exempelvis kundbehov, konkurrenter och nya produkter. Källor till denna kunskap finns både internt inom organisationer och externt i deras omgivning. Både de interna och externa kunskapskällorna är viktiga, men under de senaste åren har ett allt större intresse riktats mot de externa källorna, då de har blivit allt viktigare för att organisationer effektivt skall kunna hantera sina affärsprocesser.

  En av de kunskapskällorna som ofta nämnts är Internet och den data som lagras på hemsidor runt om i världen. Dock är det svårt att hitta relevant data på Internet på grund av dess omfattning och dynamiska karaktär. Det har därför börjat uppkomma nya tekniker för att inhämta, strukturera och integrera data från Internet. En av dessa tekniker är Webfarming som används för att automatiskt inhämta data från Internet och integrera denna med intern data lagrad i så kallade datalager.

  Dock är mängden litteratur som berör Webfarming begränsad och den som finns är till stor del författad av grundaren till Webfarming, Richard Hackathorn. Denna rapport syftar därför till att undersöka vilka möjligheter och problem som företag ser med Webfarming. Resultatet av denna undersökning har sedan jämförts med befintlig litteratur, för att konstatera eller förstärka de idéer som Hackathorn ger uttryck för.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Andersson, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Cooperative observation of multiple moving targets: an evolutionary approach2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  The interest for cooperative robots has increased considerably in recent years and one of the research issues within this domain is how to evolve heterogeneity in a team. The research today is however either focusing on diversity in hardware (e.g. sensory system) or diversity of behaviour. This dissertation extends this research and presents experiments that attempts to 'co-evolve' heterogeneity at both the hardware level and the behavioural level. The results show that the team behaviour evolved depends on the complexity of the task where adding constraints or increasing the difficulty of the problem lead to better team behaviour.

  Our belief was that the performance of the team should benefit from using robots that has been evolved at the hardware level together with the behavioural level. This, however, could not be proved to be true, but the idea that these two should be kept together in order to evolve heterogeneity in a team is still believed.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT02
 • 24.
  Andersson, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Evaluering av neurala nätverk för en fotbollsspelande mobil robot.2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar ett experiment som Tom Smith utförde vid sitt magisterarbete, att utveckla en Kheperarobot som ska utföra en fotbollsuppgift av enklare modell. Dock koncentrerar sig detta arbete mer på en evaluering av artificiella neurala nätverk för detta problem. De olika typerna av ANN-arkitekturer som har använts till detta arbete är förutom Tom Smiths, baserade på arkitekturer från en artikel skriven av Stefano Nolfi.

  De resultat som har uppnåtts visar att precis som i Stefano Nolfis artikel är det en arkitektur med "spontan modularitet" som visar sig fungera bäst av de arkitekturer som undersökts, även till detta problem.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Andersson, Johan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Expertkunskap och metakognition: experters förmåga till metakognitiv övervakning2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Metakognitiva processer och förmågor innefattar bland annat människans förmåga att reflektera över sin egen kunskapsnivå och minneskapacitet, och att utifrån detta till exempel kunna reglera tid och inlärningsstrategier vid inlärningssituationer. Kännetecknande för en person som räknas till att vara expert inom en viss domän är bland annat att denne anses kunna övervaka sin kunskapsnivå på ett korrekt sätt. Denna studie undersöker om personer med stor domänkunskap uppvisar en större förmåga till metakognitiv övervakning än vad personer med sämre domänkunskap gör. Aktuell kunskapsdomän i denna studie är deklarativ kunskap kring fotboll, och fotbollsspelare och ledare rekryterades som försöksdeltagare. Förmågan till metakognitiv övervakning mättes med hjälp av mätteknikerna Assessment of Cognitive Monitoring Effectiveness (ACME) och Metacognitive Knowledge Monitoring Assessment (KMA), där försöksdeltagarna i samband med att ett kunskapstest genomförs får avgöra vilka frågor de tror sig kunna eller inte kunna svaret på. Resultatet visar att personer med expertkunskap uppvisar en signifikant bättre förmåga till metakognitiv övervakning än personer med sämre domänkunskap.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 26.
  Andersson, Kristin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Elektronisk handel i den kommunala sektorn1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Arbetets syfte är att belysa hur långt den kommunala sektorn i Skåne och Blekinge län har kommit med elektronisk handel. Uppsatsen baseras bl.a. på litteraturstudier om elektronisk handel i allmänhet, dess användningsområden, dess fördelar respektive nackdelar samt Toppledarforums och Svenska Kommunförbundets intresse av kommunernas arbete med denna handel. Jag har genomfört intervjuer med insatta personer från kommunerna i min målpopulation, om de respektive kommunernas ak-tiviteter kring elektronisk handel. I intervjuerna har respondenterna bl.a. berättat om de har implementerat elektronisk handel eller ej, redogjort för hur långt de har kommit med denna handel samt givit insyn i de framtida tankarna kring den elektroniska handeln. Slutsatserna i mitt arbete visar i huvudsak att 6 kommuner av totalt 35 tillfrågade har implementerat elektronisk handel någonstans i organisationen och att knappt 70% av de tillfrågade kommunerna har infört eller arbetar med ett införande av elektronisk handel. Procentsatsen (ca 70%) stämmer väl överens med Toppledarforums undersökning om den elektroniska handelns spridning inom den kommunala sektorn.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 27.
  Andersson, Linda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Problem i samband med processmodellering vid utveckling av branschspecifika affärssystem2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  En trend på marknaden för affärssystem är att utveckla branschspecifika affärssystem, det vill säga system som är anpassade till affärsprocesserna inom en viss bransch. Eftersom det är affärsprocesserna i en verksamhet som affärssystemet ska stödja är det vid utveckling av affärssystem viktigt att kartlägga dessa processer.

  Detta arbete syftar till att undersöka vilka problem som kan uppstå i samband med processkartläggning vid utveckling av branschspecifika affärssystem. Vidare är arbetet begränsat till att endast behandla problem vad det gäller val, uppdelning och benämning av affärsprocesser. Arbetet har genomförts dels genom en fallstudie, dels genom intervjuer av leverantörer av affärssystem.

  Resultatet av detta arbete visar på problem med att avgöra hur många och vilka affärsprocesser som ska innefattas av affärssystemet. Vidare kan problem uppstå bland annat vad det gäller identifiering av huvudprocesser och antalet processnivåer som ska tillämpas. Problemen kring benämning av affärsprocesser visade sig vara av mindre omfattning, dock kan det finnas risk att benämningen avspeglar avdelningar inom verksamheter istället för affärsprocesser.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT02
 • 28.
  Andersson, Magus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Distribution Channels for Internet Telephony1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  There are a great number of models and theories described by authors like Kotler & Armstrong (1996) and Hutt & Speh (1989) about distribution channels. However the models and theories are quite abstract and not branch specific.

  The size of the Internet is growing in an incredible speed and new possibilities with the Internet are being invented every day. The new technologies make it possible to use the Internet in many different businesses (Statskontoret, 1997). One such business is the telecommunication business and the technique of Internet telephony.

  With these both statements above I ask myself: How can Internet telephony be distributed?

  The question is if existing distribution channels on the market are suitable for the Internet telephony products, and what channels must telecommunication companies use to be competitive on the new combined tele- and datacommunication market.

  The purpose of this research is to contribute to an increasing knowledge in how Internet telephony can be distributed. Further the purpose is to identify and evaluate different options of distribution and find important factors that affect the choice and management of the distribution channel.

  Because of a lack of information in literature describing distribution channels for Internet telephony products, I decided to do a qualitative study in order to get a hold of relevant information. Since I wanted to study a such new and specific area as distribution channels for Internet telephony products and as I wanted to have the possibility to come back with supplementary questions, I chose a case study with complementary interviews as my method.

  This research has shown that there are a number of options to distribute Internet telephony products. There are also a number of intermediaries which are relatively new on the market and are not described in detail in any literature. New kinds of value- added resellers and system integrators with good competence are quite common on the tele- and datacommunication market today. They do not only resell products but also add value in form of hardware, software or service. When doing a choice of distribution channel both manufacturers and channel members want to have a close long term relationship. This can be done with common objectives and strategies or with partnerships in different forms. In evaluating a choice of distribution channel, criterias like cost, control and adaptivity, should be taken in concern. A multichannel or horizontal distribution approach is also quite common on the tele- and datacommunication market. Manufacturers need to use different channels to reach different customer segments. To manage a good relationship in a channel the manufacturer have to motivate, handle conflicts and support the channel members.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 29.
  Andersson, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  A method for identification of putatively co-regulated genes2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  The genomes of several organisms have been sequenced and the need for methods to analyse the data is growing. In this project a method is described that tries to identify co-regulated genes. The method identifies transcription factor binding sites, documented in TRANSFAC, in the non-coding regions of genes. The algorithm counts the number of common binding sites and the number of unique binding sites for each pair of genes and decides if the genes are co-regulated. The result of the method is compared with the correlation between the gene expression patterns of the genes. The method is tested on 21 gene pairs from the genome of Saccharomyces cerevisiae. The algorithm first identified binding sites from all organisms. The accuracy of the program was very low in this case. When the algorithm was modified to only identify binding sites found in plants the accuracy was much improved, from 52% to 76% correct predictions.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 30.
  Andersson, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Juridiska aspekter beträffande företags köpvillkor vid elektronisk handel2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Nu för tiden blir det fler och fler människor som använder sig av elektronisk handel. Detta examensarbete behandlar den elektroniska handeln mellan företag som har privatpersoner som främsta konsument. Frågan är om det är många konsumenter som läser igenom och bryr sig om företagens köpvillkor. Antagligen antar konsumenterna att det är samma regler som gäller som vid vanliga köp ute i butiker, men det är det inte. Det som undersökts är vad de olika företagen har för köpvillkor på sina hemsidor på Internet och om de har skrivit allt relevant som konsumenten bör veta innan inköpet görs på Internet. Huvudfrågan är om företagen innehar den grundläggande kunskapen om vilka regler och lagar som gäller vid elektronisk handel. Jag använde mig av 100 olika företags köpvillkor vilket gjorde att litteraturstudie tillsammans med dokumentundersökning blev den huvudsakliga metoden.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT02
 • 31.
  Andersson, Martin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Kodgenerering i CASE-verktyg: En undersökning hur CASE-verktyg uppfyller experters kodgenereringskrav2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna rapport undersöker krav, tagna från ett ramverk för evaluering av CASE-verktyg i ett kontextuellt sammanhang, i två representativa CASE-verktyg. Ramverket utnyttjar en modell som föreslagits av Lundell och Lings för att extrahera både krav och förväntningar som en organisation (www.it.volvo.com) hade på vad ett CASE-verktyg är och kan utföra.

  Ramverket extraherar krav i ett organisationell kontext, dvs. utvärderingen utfördes innan verktyget som evaluerades användes i organisationen. Detta indikerar på att kraven inte är knutna till ett specifikt verktyg, samt att CASE-verktyg inte säkert stödjer dessa krav.

  Resultatet för denna rapport är att viss semantisk förlust uppstod vid transformering av kod och modeller.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 32.
  Andersson, Michael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Real-time rendering of large terrains using algorithms for continuous level of detail2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Three-dimensional computer graphics enjoys a wide range of applications of which games and movies are only few examples. By incorporating three-dimensional computer graphics in to a simulator the simulator is able to provide the operator with visual feedback during a simulation. Simulators come in many different flavors where flight and radar simulators are two types in which three-dimensional rendering of large terrains constitutes a central component.

  Ericsson Microwave Systems (EMW) in Skövde is searching for an algorithm that (a) can handle terrain data that is larger than physical memory and (b) has an adjustable error metric that can be used to reduce terrain detail level if an increase in load on other critical parts of the system is observed. The aim of this paper is to identify and evaluate existing algorithms for terrain rendering in order to find those that meet EMW: s requirements. The objectives are to (i) perform a literature survey over existing algorithms, (ii) implement these algorithms and (iii) develop a test environment in which these algorithms can be evaluated form a performance perspective.

  The literature survey revealed that the algorithm developed by Lindstrom and Pascucci (2001) is the only algorithm of those examined that succeeded to fulfill the requirements without modifications or extra software. This algorithm uses memory-mapped files to be able to handle terrain data larger that physical memory and focuses on how terrain data should be laid out on disk in order to minimize the number of page faults. Testing of this algorithm on specified test architecture show that the error metric used could be adjusted to effectively control the terrains level of detail leading to a substantial increase in performance. The results also reveal the need for both view frustum culling as well a level of detail algorithm to achieve fast display rates of large terrains. Further the results also show the importance of how terrain data is laid out on disk especially when physical memory is limited.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 33.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Wessman, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  MONOLITH: TCP/IP kommunikation och seriell dataöverföring1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bofors UwS (Underwater Systems) har påbörjat utvecklingen av ett nytt centraliserat system för att koordinera alla torpedhanterare ombord på ett fartyg till en central enhet. Detta system måste kunna ta emot och i vissa fall sända data till de övriga delsystemen ombord på fartyget. För att lyckas med detta behöver de en kommunikationsapplikation till denna centrala enhet. MONOLITH är en prototyp av en sådan applikation. Dess huvudändamål är att demonstrera hur detta kan utföras och att testa enheter som kan kontrollera ett antal torpeder. En sådan enhet kallas för en TIU vilket står för Torpedo Interface Unit.

  MONOLITH är för närvarande kapabel att kommunicera med ett godtyckligt antal TIU:er (förutsatt att TIU:erna använder sig av TCP/IP-kommunikation) samt ta emot navigationsdata från en GPS-mottagare (Global Positioning System). MONOLITH är även förberett för att implementera flera andra kommunikationsenheter, såsom sonarer, radar o.s.v.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 34.
  Andersson, Ola
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Benchmarking of Data Warehouse Maintenance Policies2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Many maintenance policies have been proposed for refreshing a warehouse. The difficulties of selecting an appropriate maintenance policy for a specific scenario with specific source characteristics, user requirements etc. has triggered researcher to develop algorithms and cost-models for predicting cost associated with a policy and a scenario. In this dissertation, we develop a benchmarking tool for testing scenarios and retrieve real world data that can be compared against algorithms and cost-models. The approach was to support a broad set of configurations, including the support of source characteristics proposed in [ENG00], to be able to test a diversity set of scenarios.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 35.
  Andersson, Ola
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Johansson, Patrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Network WarWare1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet syftar till att kartlägga olika metoder för att attackera ett datorsystem uppbyggt kring kommersiella produkter över ett nätverk. Arbetets inriktning har varit att göra en så komplett kartläggning som möjligt med den tid och de resurser som funnits tillgängliga. Arbetet är gjort på Ericsson Microwave Systems AB

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 36.
  Andersson, Sara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Användarnas förtroende för e-handelsapplikationer med multimediala inslag.2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Allt större och större andel företag väljer att presentera och förmedla varor och tjänster via e-handel. En viktig aspekt vid e-handel är att kunden känner förtroende för e-handelsapplikationen och företaget. Denna rapport redogör för vilken inverkan multimediala inslag har för förtroendet av en e-handelsapplikation, vid initialt användande. En undersökning har genomförts med hjälp av en kooperativ utvärdering av fyra e-handelsapplikationer vilka innehåller olika typer av multimediala inslag har.

  Resultatet av undersökningen visar att multimediala inslag inverkar positivt på förtroendet för e-handelsapplikationer. Däremot finns indikationer på att för hög grad av multimedialt inslag inverkar negativt på förtroendet för e-handelsapplikationer.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 37.
  Andersson, Simon
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap. Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Evolution av värden i en sokastisk tillståndsmaskin: Kan evolution underlätta för att finns lämpliga värden åt en sokastisk tillståndsmaskin hos en agent?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Evolution och tillståndsmaskiner är kända koncept inom både AI-forskning och spelindustrin. Tillståndsmaskiner har länge använts för att simulera artificella motståndare, samtidigt som evolution i många fall applicerats för att få agenter att själva upptäcka bra lösningar på problem. Arbetet använder sig av evolution för att undersöka om det går att evolvera fram bättre tillståndsövergångar i en stokastisk tillståndsmaskin än hos en fördefinierad tillståndsmaskin. Två homogena lag med två agenter vardera skapas, vilka tävlar på en arena där det går ut på att döda det andra laget först. Det ena laget delar en ständigt evolverande beteendemall medan det andra laget består av fördefinierade agenter, på så sätt att de har bedömts som duktiga på att spela spelet. De evolverande lagets framgång mäts i hur mycket hälsa de har kvar när en match är över. Utvärderingen visar en klar förbättring från 3% till 25% vinstchans hos en agent som startar med helt slumpade övergångsvärden och sedan evolverar dessa i 230 generationer emot en godtyckligt vald fördefinierad agent.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Andersson, Susanne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Elektronisk handel ur ett säkerhetsmässigt perspektiv1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Elektronisk handel är på väg att bli allt vanligare. Detta examensarbete behandlar en av de två olika typerna av elektronisk handel, nämligen webhandeln. Den andra varianten är EDI. Webhandel är den elektroniska handel som bedrivs mellan företag och privatpersoner, till skillnad från EDI som är handel mellan företag.

  Det har blivit allt vanligare att företag kan erbjuda sina kunder att både beställa och betala via Internet. Det finns några olika sätt att betala för sina inköp, nämligen med betalkort, att vara medlem i ett shoppingtorg eller att använda digital valuta. Det kan dock vara riskfyllt att lämna ut sitt kontokortnummer på Internet, eftersom en skicklig och oärlig person skulle kunna avlyssna transaktionen och sedan använda kortnumret för egna inköp.

  Mitt examensarbete är ett försök att reda ut hur farligt det egentligen är att betala via Internet. De problemställningar som har utretts är:

  Vilka krav finns på säkerhet från de olika aktörerna på marknaden, dvs banker, webbutiker och kunder?

  Vilket av betalningssätten uppfyller säkerhetskraven i störst utsträckning?

  De slutsatser jag kommit fram till är:

  De krav på säkerhet som ställs från de inblandade är att betalningen skall vara säker mot avlyssning, webbutik och kund skall kunna identifiera varandra samt kunden vill känna förtroende för att ingen information om hans köp hamnar i orätta händer.

  Vad gäller säkerheten i de olika betalningssätten så anser jag att samtliga elektroniska betalningssätt uppfyller kraven, men att den allra säkraste metoden är SET - Secure Electronic Transactions.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 39.
  Andersson, Viktoria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Webbhandel: kunden som användare2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  När en webbhandelsapplikation ska utvecklas påverkas produktleverantörens kunder, eftersom de måste förändra sina beställningsrutiner. Anställda hos kunden kommer därmed att bli systemanvändare. Syftet med den här rapporten är att undersöka om detta förhållande påverkar systemutvecklingsprocessen. Först genomfördes en litteraturstudie, därefter intervjuades fem personer, vilka samtliga arbetar med att utveckla webbapplikationer åt produktleverantörer.

  För att ett datasystem ska erhålla hög acceptans krävs användarmedverkan och eftersom anställda hos kunden blir systemanvändare vid webbhandel, är det viktigt att de får delta i utvecklingsprocessen. När anställda hos kunden ska ingå i utvecklingsprocessen kommer tidsåtgången att öka, vilket medför att kostnaderna för webbhandelsapplikationen ökar. Tidsåtgången ökar, eftersom det kan vara svårt att identifiera potentiella kunder, samt att fler användare involveras, vilket leder till att fler synpunkter ska behandlas och därmed tar det längre tid än traditionell systemutveckling. Produktleverantören avgör vilka kunder som får delta i systemutvecklingsprocessen. Vanligtvis samlas synpunkter in från anställda hos kund, genom intervjuer, deltagande i konceptmodelleringar eller prototyputvärderingar.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 40.
  Andler, Sten F.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Hansson, Jörgen
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Eriksson, Joakim
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Mellin, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Berndtsson, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Eftring, Bengt
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  DeeDS: Towards a Distributed and Active Real-Time Database Systems1996Inngår i: ACM Sigmod Record, Vol. 25, nr 1, s. 38-40Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  DeeDS combines active database functionality with critical timing constraints and integrated system monitoring. Since the reactive database mechanisms, or rule management system, must meet critical deadlines, we must employ methods that make triggering of rules and execution of actions predictable. We will focus on the scheduling issues associated with dynamic scheduling of workloads where the triggered transactions have hard, firm or soft deadlines, and how transient overloads may be resolved by substituting transactions by computationally cheaper ones. The rationale for a loosely coupled general purpose event monitoring facility, that works in tight connection with the scheduler, is presented. For performance and predictability, the scheduler and event monitor are executing on a separate CPU from the rest of the system. Real-time database accesses in DeeDS are made predictable and efficient by employing methods such as main memory resident data, full replication, eventual consistency, and prevention of global deadlocks.

 • 41.
  Antonsson, Tommy
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Sales & Operations Planning1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Sales & Operations Planning är den process som knyter ihop försäljningsplanen och produktionsplanen med affärsplanen. Detta sker löpande varje månad i aggregerad form. Den här typen av planering har rönt stor framgång i USA. Detta är i alla fall Richard C. Lings (1988) åsikt, men så var det också han som grundade Sales & Operations Planning.

  I mitt arbete kommer jag att visa vad Sales & Operations Planning är för något och hur det kan implementeras. Trots att det är ett populärt sätt att planera på i USA så har det inte nått samma framgång i Sverige. En av de viktigaste delarna i S&OP är familjeindelning. Jag kommer i mitt arbete visa hur Svenska företag delar in sina artiklar i familjer och hur litteraturen vill att det ska ske. Jag kommer även att ta upp fördelarna med simulering och hur Svenska företag planerar.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 42.
  Aronsson, Claes
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Evolution of Neural Controllers for Robot Teams2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  This dissertation evaluates evolutionary methods for evolving cooperative teams of robots. Cooperative robotics is a challenging research area in the field of artificial intelligence. Individual and autonomous robots may by cooperation enhance their performance compared to what they can achieve separately. The challenge of cooperative robotics is that performance relies on interactions between robots. The interactions are not always fully understood, which makes the designing process of hardware and software systems complex. Robotic soccer, such as the RoboCup competitions, offers an unpredictable dynamical environment for competing robot teams that encourages research of these complexities. Instead of trying to solve these problems by designing and implement the behavior, the robots can learn how to behave by evolutionary methods. For this reason, this dissertation evaluates evolution of neural controllers for a team of two robots in a competitive soccer environment. The idea is that evolutionary methods may be a solution to the complexities of creating cooperative robots. The methods used in the experiments are influenced by research of evolutionary algorithms with single autonomous robots and on robotic soccer. The results show that robot teams can evolve to a form of cooperative behavior with simple reactive behavior by relying on self-adaptation with little supervision and human interference.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Ask, Lena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Informationssäkerhet i datorjournal: en studie med användaren i fokus2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Inom vårdområdet hanteras en stor mängd känslig information och den bör finnas tillgänglig utan organisatoriska hinder. Många vårdanställda får snabbare och enklare tillgång till information genom informationsteknik (IT), men IT ställer även nya krav på medvetandet om informationssäkerhet.

  Den i detta arbete studerade litteraturen menar att användarna är den största orsaken till att brister uppkommer i informationssäkerheten. Det kan bland annat förebyggas genom upprättande av informationssäkerhetspolicy samt genom att ge information till och utbilda användaren vid införande av informationssystem.

  Syftet med arbetet var att fastställa hur användare av datorjournaler påverkas av kraven på informationssäkerhet och hur användarna påverkar informationssäkerheten. Vidare var syftet att ta reda på om de rekommendationer som Datainspektionen gett ut efterföljs av användarna. Observationer och intervjuer med vårdpersonal har legat till grund för att uppnå arbetets resultat. Resultatet av observationerna och intervjuerna visar att användaren fortfarande bidrar till att det finns brister i informationssäkerheten genom att in- och utloggningsfunktionen inte stödjer personalens arbetssätt. Resultatet visar också en tydlig tendens till att information och utbildning om informationssäkerhet bör ges regelbundet till användarna för att en medvetenhet om informationssäkerhet ska uppnås. Personalen bör även få möjlighet att diskutera och repetera handhavande av datorjournalsystem samt hantering av känslig information.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 44.
  Aspehed, Anne-Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Ger användarnas delaktighet vid förändringsarbete ökad acceptans: vilken påverkan har användbarhet och lättanvändhet2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka faktorer som påverkat acceptansen hos användare, inom den kommunala verksamheten, vid införande av ett datoriserat system. Med acceptans menas att användarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bra och lätt sätt. Studien har gjorts utifrån användarnas perspektiv.

  Genom att genomföra en intervjuundersökning på ett flertal kommuner där användarna använder systemet Vabas/Duf, har undersökts hur användarnas upplevda acceptans påverkas av faktorerna delaktighet, användbarhet och lättanvändhet, vid införande av ett datoriserat system. Delaktigheten vid införandet av ett system innefattar även information och utbildning.

  Resultatet från undersökningen visade att delaktigheten ökade användarnas acceptans. Ingen avgörande slutsats kunde däremot dras mellan acceptans och faktorerna användbarhet och lättanvändhet, då resultatet från de båda grupperna inte visade någon märkbar skillnad.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 45.
  Asplund, Emil
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Integration av affärssystem och e-handelssystem2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar ett tämligen outforskat delområde inom elektroniskt handel, nämligen integration av affärssystem och e-handelssystem. Huvudfrågan i denna rapport går ut på att undersöka hur företag har integrerat sitt affärssystem med sitt e-handelssystem. För att besvara huvudfrågan delades den upp i tre delfrågor. Dessa sökte besvara dels på vilken nivå inom Enterprise Application Integration som företagen hade integrerat systemen, dels vilka integrationstekniker företagen använder för att integrera systemen samt dels vilka effekter integrationen medfört för företagen. För att besvara problemställningen utfördes telefonintervjuer med fyra företag. Resultatet av undersökningen var att samtliga företag hade integrerat på Enterprise Application Integrations datanivå, vilket även var den nivå de hade börjat med att integrera. De integrationstekniker som användes varierade. Det var dock inte särskilt vanligt att använda nyare integrationstekniker. Integrationen medförde genomgående positiva effekter för företagen, även om vissa problem kvarstod. Inga större nya problem uppkom dock.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 46.
  Asthorsson, Kjartan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Evaluation of view maintenance with complex joins in a data warehouse environment2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Data warehouse maintenance and maintenance cost has been well studied in the literature. Integrating data sources, in a data warehouse environment, may often need data cleaning, transformation, or any other function applied to the data in order to integrate it. The impact on view maintenance, when data is integrated with other comparison operators than defined in theta join, has, however, not been closely looked at in previous studies.

  In this study the impact of using a complex join in data warehouse environment is analyzed to measure how different maintenance strategies are affected when data needs to be integrated using other comparison operators than defined in a theta join. The analysis shows that maintenance cost is greatly increased when using complex joins since such joins often lack optimization techniques which are available when using a theta join. The study shows, among other things, that the join aware capability of sources is not of importance when performing complex joins, and incremental view maintenance is better approach than using recomputed view maintenance, when using complex joins. Strategies for maintaining data warehouses when data is integrated using a complex join are therefore different than when a theta join is used, and different maintenance strategies need to be applied.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 47.
  Augustsson, Fredrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Varför väljer företag/organisationer att använda en Application Service Provider (ASP)?2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Outsourcing är en företeelse som, trots att den egentligen är relativt gammal, fått sitt genombrott under 1990-talet. En Application Service Provider (ASP) är en ny typ av företag som bygger vidare på konceptet för outsourcing. Genom att anlita en ASP kan ett företag/organisation få tillgång till applikationer utan att behöva köpa licenser eller hårdvara.

  Det finns flera anledningar till att ett företag/organisation väljer att använda sig av ASP. Genom att intervjua företag/organisationer som använder ASP har en undersökning gjorts om vilka anledningar, så kallade faktorer, som varit avgörande då beslutet att anlita en ASP togs. Utgångspunkten för undersökningen har varit anledningar som ASP-marknaden och dess analytiker menar är orsaker till att ASP väljs. Resultatet av undersökningen visar att de faktorer företagen uppgett varit avgörande för beslutet att anlita en ASP i stor utsträckning överensstämmer med de kända anledningar ASP-marknaden och dess analytiker presenterat.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 48.
  Axelsson, Peter
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Hur kan XML underlätta e-handel?2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har inriktats mot XML och dess användning på Internet. Frågeställningen lyder: "Kan underhållet av presenterad information på WWW förbättras eller förenklas med hjälp av XML för ett e-handelsföretag?" Det som förväntades av detta arbete är att se om XML kan ersätta HTML och underlätta för personalen vid uppdateringar av e-handelsplatsen. Bakgrunden till arbetet är att underhållet av en webbhandelsplats i dagens läge kräver mycket manuellt arbete och kostar mycket pengar. Går det att minska det manuella arbetet kan pengar sparas. Till grund för arbetet ligger en litteraturstudie.

  Kortfattat var resultatet följande:

  ·Kraven på serverprestanda kan sänkas m.h.a. XML.

  ·Tiden som läggs på uppdateringar av innehåll och utseende av webbplatser kan minskas.

  ·Kopplingen mellan befintligt affärssystem och webbhandelplats kan förenklas.

  ·Svaret på problemformuleringen är ja. XML ger ovan nämnda förbättringar och detta motiverar till att byta från ett HTML-baserat system till ett XML-baserat.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 49.
  Backlund, Alexander
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  CASE-verktyg och hypertext: att hantera anteckningar1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I detta arbete har jag försökt att besvara frågan om hur hypertext kan nyttjas för att förbättra hanteringen av anteckningar i UCASE-verktyg. Detta har inte minst varit motiverat av de goda erfarenheter andra forskare har haft av CASE-verktyg med hypertextfunktionalitet.

  För att kunna besvara frågan har jag först utarbetat ett ramverk med krav på hanteringen av anteckningar i CASE-verktyg utifrån bl. a. anteckningarnas och dokumentationens roll i systemutvecklingsprocessen.

  Detta ramverk har sedan använts för att utvärdera två UCASE-verktygs hantering av anteckningar. Utifrån denna utvärdering har sedan möjliga förbättringar föreslagits.

  Som ett resultat av detta har jag funnit att det sannolikt finns vissa brister i UCASE-verktygs hantering av anteckningar. Inte minst förefaller möjligheten att koppla anteckningar till andra anteckningar och objekt i modeller att vara begränsad. Jag har därför föreslagit att sådan funktionalitet ska införas med hjälp av hypertext.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 50.
  Backlund, Alexander
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  The Application of Living Systems Theory to the Analysis of Organisations1999Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Living systems theory provides a conceptual model the use of which might help to improve the understanding of an organisation and its problems, thus helping analysts to find solutions to these problems. A method to guide the application of living systems theory to the analysis of organisations is needed. In this work, a number of methods based on living systems theory are analysed, and a method for analysing organisations that consists of nine steps based on fundamental living systems theory concepts and, to some extent, the aforementioned methods is proposed. The steps of the method range from the initial problem, i. e. the reason to undertake the analysis, to the evaluation of the final solution. The method is iterative - the analyst will have to go back and forth between the steps of the method - and is also supposed to be continually applied. Together with this method a number of description techniques are proposed. Several of these description techniques are graphical, which will hopefully enhance readability and maintainability.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
1234567 1 - 50 of 712
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • apa-cv
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf