his.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 23 of 23
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Malin
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Hedlund, Erik
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Musikproducentens skyldigheter och rättigheter vid en skivproduktion2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vårt examensarbete vill vi få en djupare insikt i en musikproducents arbetsprocess vid produktionen av ett musikalbum. Vi antog uppdraget att spela in, producera och mixa en barnproduktion innehållande tretton låtar, vilket är vårt Case. Under arbetets gång har vi även gjort en fallstudie i form av en djupintervju med en etablerad musikproducent. Resultatet blev en fullängdsproduktion som släpps under sommaren 2008.

 • 2.
  Asplund, Isak
  University of Skövde, School of Informatics.
  Musikens melodiska dissonanser i dator- och TV-spel: Hur dissonanser i melodin påverkar spelarens uppfattning av spelet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I bakgrunden beskrivs musikaliska intervall och hur de klassas som antingen dissonantaeller konsonanta beroende på deras karaktär, vilket är centralt för detta arbete. Utöver dettabehandlas tidigare forskning kring musik och musikaliska intervall kopplat till känslor.Problemformuleringen tar upp frågeställning samt att tillvägagångssätt för undersökningenbeskrivs. Syftet med detta arbete är att undersöka hur en situation i ett datorspel kanuppfattas olika beroende på vad för musik som spelas i bakgrunden. Mer specifikt i dennaundersökning har två olika musikteoretiska egenskaper i melodi jämförts och hur det kanpåverka en spelare. Två musikstycken komponerades specifikt för denna undersökning ochvisades i samband med en inspelad spelsekvens. Till undersökningen har semistruktureradeintervjuer genomförts för att samla in information.Svaren i denna undersökning visade på att stycket med dissonanta förhållanden mellangrundton och meloditoner gjorde att situationen i videoklippet generellt uppfattades sommer hotfull, jämfört med stycket som innehöll konsonanta förhållanden mellan grundtonoch meloditoner.

 • 3.
  Berndtsson, Johan
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Jarland, Karl
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Fasting, Kim
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Datorspelskomposition2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4.
  Bröndum, Lars
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Kristensen, Lars
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Work in Improvised Music: Playbour, Improvisation and Neo-liberalism2019In: PARSE Journal, E-ISSN 2002-0953, no 9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper is based on a combination of theoretical and practical research. The purpose of this paper is to discuss digitalisation and its effect on music in relation to the concept of “playbour”. It combines theories of games and labour with the practices of improvisation in live electronic music and economy. We observe similarities between these two research fields, one of which is rooted in the social sciences and philosophy and the other in artistic composition and creative methodologies. Although we make no assessment on a possible causality in the chain of events between theory and practice, we do want to investigate a cross-disciplinary field that combines improvisation, game studies and the organisation of labour. These three fields all use the notion of play to convey different outcomes, which are valorised differently according to the concepts of labour applied. The world of fine art and music composition has in the past been associated with that of game and play,1 and both have been seen as socially formative and educational for the participants. But, as we will argue, it is in our current digital economy that computer games, music production and organisation of work have converged as part of the neo-liberal economy. We will argue that the neo-liberal digital economy flattens the spectrum of musical performance so that it resembles modern play in computer games or in work life. As a consequence of this, improvised music in particular is devalued and the players degraded to immaterial labourers without wage compensation. Our aim is to question how improvisation is valued according to the digital economy, which does not duly compensate musicians for their labour. How can we see musical improvisation as a form of labour that is reduced to modern forms of play? What is it that produces wealth and value in improvised music?

 • 5.
  Carlsson, Rickard
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Producent och mixtekniker2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6.
  Ekroth Yngström, Gustaf
  University of Skövde, School of Informatics.
  Anempathetic och Empathetic musik: En studie i hur musik påverkar en scen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flera studier har gjorts kring hur musik påverkar människor. Bullerjahn och Güldenring genomförde en studie där en egenskapad scen musiklades på flera olika sätt, Cohen gjorde liknande studier men kopplade det till psykologi. Resultaten de fick fram var att musik påverkade tittaren på det sättet som musiken var tänkt att göra.För att få svar på hur musik påverkar en filmscen skapades problemformuleringen: Hur påverkas upplevelsen samt förståelsen av en films dödsscen när den musikläggs på två olika sätt; empathetic eller anempathetic musikläggning utöver filmens originalljudeffekter?För att få svar på frågeställningen så genomfördes ett antal intervjuer där respondenterna fick se samma självmordsscen tre gånger men musiklagd på tre olika sätt. Enbart ljudeffekter, empathetic eller anempathetic.Ett antal filmscener analyserades och musik skapades för att återskapa både empathetic och anempathetic musik som användes i studien. Nio respondenter intervjuades och utifrån deras svar kom resultatet att musik inte påverkade deras uppfattning eller förståelse av scenen nämnvärt.För att få fram ett mer rättvisande resultat hade fler intervjuer behövt genomföras. Skapandet av en egen scen hade antagligen hjälpt studien då man hade haft full kontroll över flera delar som t.ex. längd och handling.

 • 7.
  Gustavsson, Alexander
  University of Skövde, School of Informatics.
  Inverkan av spelmusikens instrumentation: Hur instrumentationen i spelmusik påverkar spelarens val i en virtuell värld2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Musik har en värdefull plats i spelvärlden, strävan efter att skapa något unikt och innovativt präglar varje kompositör. Är det möjligt att subliminalt förmedla och påverka spelarens val i en virtuell värld, genom musik? Den här studien fokuserar på om hur instrumentationsbyte inom spelmusik kan ha en inverkan på spelarens handlingar i spelet Minecraft (2011).

  För att besvara detta skapades en artefakt som i samband med intervjuer och observationer av informanter fastställde ett resultat. Artefakten uppstod från spelet Minecraft (2011), musikstycket ”Sweden” av C418 (C418 u.å.) samt en nykomponerad version av ”Sweden” som innehåller en ny instrumentering. Undersökningen bestod av 7 informanter som tog del av artefakten i en spelsession på 10 minuter samtidigt som en skärminspelning tog plats. Efter spelsessionen intervjuades informanterna angående deras upplevelse.

  Resultatet visade att deltagarnas val inte styrdes av musikens instrumentation utan endast av medvetna handlingar. Musiken hade dock en inverkan på informanternas spelsession då den bidrog till inlevelsekänslan. En fortsättning av detta arbete skulle troligtvis präglas av problematiken att mäta reaktionerna hos spelarna enbart baserat på förändringen i musikens instrumentering. Möjlighet till att förändra frågeställningen i samband med en ny och förbättrad artefakt kan medföra en starkare insikt i denna kombinerade värld av psykologi, spel och musik.

 • 8.
  Håkansson, Gustav
  University of Skövde, School of Informatics.
  Rytm: Rytmens funktion i dataspelsmusik2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I bakgrundskapitlet presenteras den litteratur och forskning som står till grund för denna studie vilket innefattar forskning om musikens påverkan på människor, teorier kring rytm och hur den upplevs, samt hur musik fungerar i kontexten av dataspel. Arbetet är en undersökning vars syfte var att studera vilken påverkan musikalisk rytm har på spelares handlingar i spelmiljöer. En artefakt bestående av ett dataspel och ett musikstycke utvecklades som användes vid undersökningen. Data samlades in från testdeltagare i form av intervjusvar, samt loggad data från spelsessioner. Resultatet från undersökningarna visade att rytm verkade ha förmågan att till varierande grad påverka spelares handlingar. Denna påverkan manifesterade sig olika från person till person då upplevelser av rytmer är subjektiva, och vissa spelare medvetet lät sina handlingar påverkas av rytmen. Det fanns svårigheter med att dra konkreta slutsatser då studien var mycket begränsad. Ytterligare studier inom ämnet krävs för att kunna dra starkare slutsatser som kan appliceras på en mer generell population.   

 • 9.
  Johansson, Pontus
  University of Skövde, School of Informatics.
  Does quartal harmony affect the mood in computer games?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The background explains musical concepts of consonance, dissonance and quartal harmony which are the central parts of this work. Emotion in- and application of music is explained as well, to give an understanding to how the music is being used.

  The problem is what was studied, and the method shows how it was to be studied. The goal of this work was to see what kind of harmony is better at inducing stress in a player playing a game, quartal or triad harmony. Two different harmonizations of the same songs were composed and implemented into a game sequence. Semi-structured qualitative interviews were held to collect data.

  The result of this study showed that both harmonizations induced the same amount of stress, not leading to any concrete answer.

 • 10.
  Karlsson, Daniel
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Wigner, Oscar
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  EpicNES: Tv-spelmusik framförd live med inspiration av sjuttiotalsrock2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt examensarbete handlar om hur man går till väga för att arrangera och göra en liveshow med tv-spelsmusik i hårdrocksstil. Med detta menas att vi arrangerade om och bearbetade tv- spelsmusiken för att passa sättningen i bandet som var keyboard, elgitarr, elbas och trummor. Konserten marknadsfördes och ett koncept har skapats kring bandet. Forskning kring rättigheter till tv-spelsmusik har gjorts för att få klarhet inom ämnet. Vårt mål under projektet har varit att utveckla oss själva inom arrangering, utveckla en liveshow och kunna ta ett steg på vägen för kunna lösa rättighetsfrågan angående tv-spelsmusik. Konserten genomfördes med ett mycket bra resultat där publiken verkade vara nöjda.Vårt examensarbete handlar om hur man går till väga för att arrangera och göra en liveshow med tv-spelsmusik i hårdrocksstil. Med detta menas att vi arrangerade om och bearbetade tv- spelsmusiken för att passa sättningen i bandet som var keyboard, elgitarr, elbas och trummor. Konserten marknadsfördes och ett koncept har skapats kring bandet. Forskning kring rättigheter till tv-spelsmusik har gjorts för att få klarhet inom ämnet. Vårt mål under projektet har varit att utveckla oss själva inom arrangering, utveckla en liveshow och kunna ta ett steg på vägen för kunna lösa rättighetsfrågan angående tv-spelsmusik. Konserten genomfördes med ett mycket bra resultat där publiken verkade vara nöjda.

 • 11.
  Lundbeck, Fredrik
  University of Skövde, School of Informatics.
  Binaural Beats i TV-spel: Hur påverkar det spelarens prestation?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Binaural Beats är ett fenomen som undersöks av diverse forskare kring dess påverkan på hjärnaktivitet och välmående. Kan detta påverka vår prestation i spel? Denna undersökning fokuserar på Theta-zonen som är en av hjärnans tillståndszoner. Med hjälp av specifika ljudfrekvenser (Binaural Beats) kan hjärnvågor stimuleras och bestämt börja arbeta i valfritt tillstånd, i det här fallet Theta-zonen somrepresenterar det lugna och djupt avslappnande stadiet hos människan. För att ta reda på svaret till denna frågeställning skapades en artefakt/ett spel som mätte spelarens prestation genom poänginsamling. Undersökningen samlade in värden i poäng och puls under spelsessionen, som därefter avslutades med en intervju. Resultaten analyserades och sammanfattades till en slutsats i koppling till arbetets frågeställning. Undersökningen och slutsatsen diskuteras och dras vidare till framtida arbeten om förbättringar och utökning av metoden, samt fortsatta studier inom liknande områden.

 • 12.
  Magnusson, Klas
  University of Skövde, School of Informatics.
  Arpeggios i NES-musik: Skillnader i användning av arpeggios, och hur väl det hörs skillnad på dem.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete skapades med målet att undersöka skillnader i preferensen gällande arpeggios i NES- och Famicom-musik baserat på kultur. Bakgrundskapitlet tar upp tidigare forskning inom tangentiella ämnen, samt beskriver arpeggios och hur NES- och Famicom-konsolerna är uppbyggda. En kvantitativ metod utvecklas sedan, och problematiseras. Detta följs av en beskrivning av det förarbete som gjordes, och skapandet av de två artefakter som användes. En enkät genomfördes efter förarbetet, och resultatet av denna analyseras därefter i rapporten. Resultatet visar på att det finns vissa skillnader i preferens mellan svenska och japanska lyssnare. Denna slutsats, samt resterande delar av rapporten diskuteras sedan och till sist skrivs det om framtida arbete, så som att en plug-in möjligtvis skulle kunna skapas efter detta arbete har gjorts. Denna plugin skulle göra det lättare att få musik att låta mer europeisk eller japansk.

 • 13.
  Nyberg, Erik
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Järleby, Kristoffer
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Englandslansering av The Flaming Moes2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi behandlar i den här rapporten Englandslanseringen av popbandet The Flaming Moes. Rapporten beskriver hur en promotionturné utformas med hjälp av ett independentbolag, hur kontakter med skivbolag, promotionbolag och publik sköts, samt hur lanseringen utmynnar i ett skivsläpp. Rapporten beskriver författarnas upplevelser kring hur en dylik lansering kan och bör se ut, utefter de erfarenheter man tillskansat sig under arbetets gång. Den behandlar även frågor kring samarbeten med ett engelskt skivbolag, och hur detta påverkar bandets eventuella framgång i England, samt hur Englandslanseringen påverkar bandets tillgång till utrymme i svensk media. Rapporten sätter fokus på viktiga frågor vid en promotionturné, såsom promotors, skivförsäljning, promotion, logistik och boende samt kontaktskapande. Till slut ges en rad idéer till framtida lanseringar, samt en analys av skillnaden mellan att lansera sig med och utan skivbolag som stöd.

 • 14.
  Olsson, Angelica
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Bokningsagenter - Funktion och Framtid: En studie i bokningsagenternas vardag2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här rapporten behandlar bokningsagenteras vardag och de skillnader i tillvägagångssätt som uppmärksammats. Den svenska livemarknaden debatteras och samarbetet aktörer emellan undersöks. Dessutom tas yrkets positiva och negativa sidor upp. Syftet är att undersöka bokningsbolagens funktion i musikbranschen samt undersöka bokningsagenternas arbetsuppgifter.

 • 15.
  Rapp, Kristofer
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Dahlberg, Johannes
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Zetterström, Björn
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Hur fungerar ett musikförlag?2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur fungerar ett musikförlag? Hur bygger man upp ett musikförlag från grunden? Vad utgör grunden för ett musikförlags val av musik? Målet med vårt arbete är att du som läsare ska få en inblick i hur ett musikförlag arbetar och fungerar.

 • 16.
  Rapp, Marcus
  University of Skövde, School of Informatics.
  Diegetiskt kontra icke-diegetiskt narrativ: En undersökning i hur två olika berättartekniker påverkar en spelares uppfattning och inlevelse i ett datorspel-narrativ2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har det undersökts huruvida ett narrativ som berättas endast genom dieges ger samma resultat som om berättelsen skulle förmedlas med hjälp av icke-dieges. Detta arbete fokuserade på den verbala berättartekninken och genom en undersökning daär sex vana spelare av narrativa spel intervjuades.

  Undersökningen genomfoördes genom semistrukturerade intervjuer daär informanterna fick spela två artefakter, en diegetisk och en icke-diegetisk. Artefakterna var utformade att leverera narrativet genom tal och språk och skapades efter Walter Murch teori om kodat och inbäddat ljud.

  Utvärderingen visade att alla sex deltagare kunde skapa sig en viss uppfattning om narrativet men att det med icke-dieges blev tydligare vad den exakta beraättelsen var.

 • 17.
  Romare Barth-Croon, Michelle
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Hur startar man en stråkkvartett?2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Av analysen kan Michelle sammanfatta att om hon skulle starta en kvartett i framtiden för till exempel lansering skulle hon ha en kvartett redan färdig och redo för repetition innan start av liknande projekt. Momentet att hitta potentiella medlemmar till stråkkvartetten på så kort tid är orimligt och även om hon hittade medlemmar till kvartetten så skulle det inte hålla i längden. Efter att Michelle fått erfarenhet av personer som inte hållit de muntliga avtal som faktiskt gjordes kommer hon lägga mer tid på att finna rätt personer. Dessutom hade alla de punkter angående mål, promotion och avtal diskuteras med kvartetten detaljerat för att allihop ska få en likvärdig respekt och förståelse i det samarbete som komma skall. Inget bör vara otydligt.  Hon kan också sammanfatta att om arrangerande av sådan typ av musik som inte är anpassat för stråkkvartetter, också kräver omsorg. Då detta tillfälle dyker upp nästa gång kommer hon att ha genomgått denna process tidigt under arbetets gång för att det ska finnas tid över att kunna gå tillbaka i arrangemangen för reflektion.Av analysen kan Michelle sammanfatta att om hon skulle starta en kvartett i framtiden för till exempel lansering skulle hon ha en kvartett redan färdig och redo för repetition innan start av liknande projekt. Momentet att hitta potentiella medlemmar till stråkkvartetten på så kort tid är orimligt och även om hon hittade medlemmar till kvartetten så skulle det inte hålla i längden. Efter att Michelle fått erfarenhet av personer som inte hållit de muntliga avtal som faktiskt gjordes kommer hon lägga mer tid på att finna rätt personer. Dessutom hade alla de punkter angående mål, promotion och avtal diskuteras med kvartetten detaljerat för att allihop ska få en likvärdig respekt och förståelse i det samarbete som komma skall. Inget bör vara otydligt.  Hon kan också sammanfatta att om arrangerande av sådan typ av musik som inte är anpassat för stråkkvartetter, också kräver omsorg. Då detta tillfälle dyker upp nästa gång kommer hon att ha genomgått denna process tidigt under arbetets gång för att det ska finnas tid över att kunna gå tillbaka i arrangemangen för reflektion.

 • 18.
  Schultz, Marcus
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Jezierski, Patrik
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Ståhl, Joakim
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Willesson, Mathias
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Hur ser utvecklingsprocessen för en fanbase ut?2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet bygger vidare på vårt tidigare projektarbete. I det tidigare projektarbetet etablerade vi oss som produktionsgruppen ”3Kproject”, där vår största ambition var att nå ut med egenproducerad musik till allmänheten främst via DJ:s och Internet. Nu har vi valt att bygga vidare på det arbetet och gå ett steg längre, en ny inriktning med en ny frågeställning. Frågeställningen lyder: * Hur ser utvecklingsprocessen för en fanbase ut? Via momenten produktion, promotion, marknadsföring och distribution tänker vi oss söka svar på den frågan. I denna rapport presenteras allt vårt arbete i den ordning som vi har arbetat efter, från starten med all planering och informationssökanden, till slutet med resultat, utvärdering och rapport.

 • 19.
  Wessman, Joel
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Westerling, Jonas
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Internet som marknadsföringsverktyg för låtskrivare/producenter2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tanken med vårt examensarbete var att vi skulle ge oss själva en bra start i arbetslivet. Dels genom att komma igång mer med låtskrivandet men framförallt att få inblick i vad som ska till för att vi senare ska kunna ta oss hela vägen. Att slå sig in i musikbranschen som låtskrivare/producent är ingen lätt uppgift och att göra sig ett namn som en sådan duo eller ett sådant team är få förunnat.

  Internet är ett bra forum att visa upp sig på men där om någonstans slåss man med många om uppmärksamheten. De moment som alltid varit viktiga finns fortfarande kvar trots Internets intåg. Produktion, presentation och kontaktnät är tre viktiga hörnstenar till den framgång som många söker.

 • 20.
  Wiesand, Arvid
  University of Skövde, School of Informatics.
  Hur trailermusik påverkar förväntningarna på ett spel: Effekterna och konsekvenserna av instrumentation i en spel-trailer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trailers har använts för att förmedla filmer och spels budskap i snart ett århundrade. Denna studies syfte är att undersöka hur genre, upplevelse av spelmoment och känsla förändras mellan tre olika versioner av samma trailer. De två första versionerna innehåller symfonisk respektive elektronisk instrumentation och den tredje versionen endast ljudeffekter.En kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer användes för att ta fram deltagarnas svar och 12 personer i åldrarna 18 – 30 år deltog i studien. Fyra för varje version av trailer. Deltagarna fick först besvara en mindre enkät med grundläggande information. De fick sedan se en version av trailern och till sist delta i en intervju kring hur de upplevde genre, spelmoment och känsla.Undersökningen visade att instrumentationen och frånvaron av musik påverkade deltagarnas svar. Framtida forskning och vidare arbete är nödvändigt för att ta fram ett resultat med högre validitet.

 • 21.
  Wiss, Erik
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Theander, Andrée
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Från färdiginspelat låtmaterial till mastrings-ideal, digitala distributionsavtal, ersättning från en radiokanal, pressade CD-skivor i kartongfodral och en budget med god vinstmarginal2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det examensarbete som genomförts har varit att kartlägga processen för att på egen hand lansera sin musik i form av ett fullängdsalbum tillgängligt att köpas både i form av digitala nedladdningar och som traditionell CD-skiva.

  I arbetet har vi bekantat oss med viktiga aspekter angående distributionsavtal, upphovsrätt, marknadsföring, design, foto, logotyper, texter och koder man bör känna till. En stor del av arbetet har även ägnats åt att förklara och utreda den sista delen i ljudbearbetningen - mastring. Dessutom har vi satsat på marknadsförning och exponering på Internet samt olika betalningslösningar som möjliggör skivans försäljning.

  För att erhålla de nödvändiga delarna i arbetsprocessen har kontakt upprättats med bland andra: IFPI, Grammotex, N©B och Dicentia.

  I rapporten får vi följa den progressiva rockgruppen Cap Outrun och deras väg till målet i form av en fallstudie.

 • 22.
  Zadencki, Michal
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  "Tystnad, Tagning": en undersökning om ljud och musikläggning av kortfilm2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med detta examensarbete är att få en inblick i hur de olika processerna i arbetet med ljud till film fungerar. Jag vill kunna utröna hur man bäst tar sig an de olika processerna samt vilka fallgropar som kan bli aktuella.

 • 23.
  Åkerblad, Philip
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Hur lanserar man en debut-EP digitalt inom en tidsram på 10 veckor?2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
1 - 23 of 23
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf