his.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 7 of 7
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ernstsson, Robin
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  SKILLNADER MELLAN STEREOTYPISKA MANLIGA OCH KVINNLIGA RÖRELSER2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersöks en animerad karaktärs rörelser för att se vad som upplevs som stereotypiska manliga och kvinnliga rörelser. En könsneutral karaktär skapas och det animeras två gånganimationer och två springanimationer med antingen stereotypa manligaeller kvinnliga rörelser. Animationerna visas sedan för fem grafiker och fem icke-grafiker för att se hur de tolkar och upplever animationerna, och om de genom animationernas rörelserkan avgöra om det är en man eller en kvinna. Respondenternas svar analyseras och sammanfattas sedan i ett resultat. Det undersöks hur rörelserna påverkar vår uppfattning när vi ska avgöra om det är en man eller kvinna vi ser. Höftrörelser har stor påverkan på avgörandet av könstillhörigheten. Mer höftrörelser har ansetts varit mer kvinnligt och mindre höftrörelser mer manligt.

 • 2.
  Grgic, Srdan
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Karaktärsmodellering: Överföring av semantiska värden från koncept till modell2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om hur de semantiska värdena kan överföras från ett koncept till en 3Dmodell. Detta innebär att vi tar de fysikaliska attribut av en karaktär i ett koncept bygger dessa i en 3-dimensionnell miljö. Med hjälp av genreteori kring semantik och syntax, gör vi oss medvetna om vad dessa begrepp kan innebära i den process som ingår i modellering av karaktärer. Vi bryter upp karaktärskonceptet i mindre beståndsdelar så som mjuka/hårda ytor och gör en granskning av karaktärernas semantiska drag. Därefter beskrivs den arbetsmetod som användes för att skapa 3D karaktären, där vi berör några av de viktiga punkterna i arbetsprocessen. Min frågeställning som var, Hur kan vi överföra de semantiska värdena av en karaktär till en tredimensionell modell som är anpassad för dator/TV-spel? Besvaras med de metoder som användes i skapandet av karaktären. Slutligen presenteras 3Dmodellen med en videosekvens

 • 3.
  Härgestam, Nils
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Vad säger färgen dig?: En praktisk undersökning av färgs påverkan av harmoniskt och disharmoniskt känslointryck i konceptuella miljöteckningar2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Min undersökning gjordes för att undersöka tre olika färgvariablers påverkan av känslorna harmoni och disharmoni. De tre färgvariablerna var färgmättnad, färgkontrast, och kall och varm färgnyans. Jag undersökte även påverkan av synonyma och närliggande känslor. Dessa känslor var ordinär, ovanlig, passiv, aktiv, lugn, orolig, behaglig, obehaglig, sammanhängande och osammanhängande.  Känslopåverkan har undersökts genom att låta respondenter gradera känslointryck från färg i olika konceptuella miljölandskap. Jag analyserade svaret från respondenterna för att se om det fanns skillnader i svaren på kompositioner där endast skillnaden var hög eller låg färgmättnad och färgkontrast, och kall eller varm färgnyans. Resultaten pekar på att en låg färgmättnad skapar harmoni och en hög färgmättnad skapar disharmoni, och att en kall färgskala skapar harmoni och en varm färgskala skapar disharmoni. Det finns även tendenser för att färgmättnad, färgkontrast, och kall och varm färgnyans påverkar harmoni, disharmoni och dess närliggande känslor.

 • 4.
  Ingvarsson, Jonas
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Comics and the Avant-Garde2016In: A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1950-1975 / [ed] Tania Ørum and Jesper Olsson, Amsterdam/New York: Brill Academic Publishers, 2016, p. 380-382Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  (no abstract)

 • 5.
  Ingvarsson, Jonas
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Computers and Art in the 1960s2016In: A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1950-1975 / [ed] Tania Ørum and Jesper Olsson, Amsterdam/New York: Brill Academic Publishers, 2016, p. 399-400Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  on Ulla Wiggen's computer paintings

 • 6.
  Köhler, Anders
  University of Skövde, School of Informatics.
  Undersökande av kli-ljud inom ASMR i en neutral ljudmiljö2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har utförts med bas i frågeställningen huruvida rosa brus kan nyttjas för att replikera den övergripande ljuddynamik som förekommer inom kli-inriktade ASMR-verk med hänseende till envelope-egenskaper samt övergripande frekvensregister och hur den akustiska karaktären av en sådan ljudartefakt kan komma att uppfattas av ett antal respondenter. Tidigare forskning inom ASMR har jämförts med auditivt inriktad litteratur för att styrka relevansen av denna sortens studie varpå ytterligare framtida forskningsutsikter har spekulerats kring.

  Angreppsmetoden har grundats i användandet av en noise gate-teknik med fokus på side chain-kompression samt en vocoder för replikerandet av den ljuddynamik som har inhämtats från ett kli-inriktat ASMR-verk. Ljudtekniska data för designen av artefakten införskaffades med hjälp av spektrogramanalyser och kvalitativa intervjuer stod till grund för experimentets utförande.

  Studieresultaten visade huvudsakligen på att rosa brus sannolikt besitter en god förmåga att approximera kli-ljud i det tekniska sammanhang som har studerats och därmed inge behag hos en lyssnare. Även övergångar mellan distinkt olika ljudsegment av denna typ visade sig besitta mycket goda möjligheter att inge behag.

 • 7.
  Vipsjö, Lars
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Bergsten, Kevin
  Tecknad karaktär: Anatomi, fysionomi och psykologi2014 (ed. 1:a)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tecknad karaktär – anatomi, fysionomi och psykologi skissar en historisk bakgrund till den nutida tecknade karaktären genom tre spår. Det första spåret, om anatomi i konst och vetenskap, beskriver hur normer och kroppsideal uppstått genom historien och hur de lever vidare än i dag. Spår två, om fysionomikens historia, berättar om fördomar och stereotyper. Författarna granskar i denna del den pseudo­vetenskapliga fysionomiken och dess fördomsfulla karaktärsläsande. Det tredje och sista spåret behandlar psykologi i personlighetsgestaltning och skildrar hur den emotionella människan studerats och gestaltats inom både konst och vetenskap. Vad är det som gör att tecknade karaktärer framstår som emotionella och levande individer? Och hur formges en figur för att väcka intresse och engagemang hos betraktaren? 

  Författarna förespråkar ett problematiserande förhållningssätt vid analys av ­tecknade karaktärer – såväl gamla som nya. Det övergripande syftet med boken är att etablera en grund för fortsatta studier, och att utgöra en utgångspunkt för en fortsatt diskussion. 

  Boken vänder sig främst till ­studerande inom dataspelsutveckling, bild­pedagogik, konst- och bildvetenskap och informationsdesign. 

  Tecknad karaktär – anatomi, fysionomi och psykologi omfattar också ett digitalt material som bland annat tar upp arbetet med bokens illustrationer i digital 3D-grafik. Här finner du också steg-för-stegexempel på remediering och design av karaktärer samt förslag på arbetsuppgifter och teckningsövningar. Instruk­tioner för hur du kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida.

1 - 7 of 7
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf