his.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 10 of 10
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Arltoft, Emma
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics.
  Benkö, Agnes
  University of Skövde, School of Informatics.
  Camp and Buried: Queer perceptions of queer tropes and stereotypes in games.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The state of queer representation in games is poor, and queer consumers are growing increasingly vocal in their demands for nuanced portrayals. This thesis investigates how queer players perceive the tropes and stereotypes commonly used to portray them in games. By sorting through existing representation and using the most common tropes found, this study created two example characters which were represented both narratively and visually. These characters were then the subject of a study of 29 participants. The comments and opinions of these 29 participants were then analysed to find a largely negative consensus which is chiefly concerned with making portrayals less tragic. From this, this study proceeds to analyse the desires of queer consumers and contextualize them in relation to a world which still actively oppresses them.

  Download full text (pdf)
  Camp and Buried: Queer perceptions of queer tropes and stereotypes in games
 • 2.
  Berntsson, Josefin
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics.
  Engdahl, Pauline
  University of Skövde, School of Informatics.
  Machokrigare och jungfrur i nöd: Könsstereotypers påverkan på spelarpreferenser gällande romanser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete fokuserar på de romanser som spelare kan inleda med icke-spelbara karaktärer samt vilken påverkan könsrelaterade stereotyper har på dessa. För att undersöka detta har det utvecklats ett textbaserat spel där deltagarna fick möjlighet att välja mellan karaktärer som porträtterar könsrelaterade stereotyper samt icke-stereotyper. Deltagarna intervjuades sedan skriftligt och en analys av den insamlade datan tyder på att spelare föredrar kvinnliga karaktärer som lever upp till stereotypiska ideal. För framtida arbeten skulle det vara intressant att även fråga deltagare efter deras sexuella läggning, då det i nuläget var en majoritet som inledde en romans med en kvinnlig karaktär och data således var något bristande för manliga karaktärer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Borgström, Juliana
  University of Skövde, School of Bioscience.
  Cyclical Women: Menstrual Cycle Effects on Mood and Neuro-Cognitive Performance2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During roughly forty years of a woman’s life-span, the fertile female human body prepares itself monthly for the possibility of pregnancy. Science has shown that the fluctuation of the sex steroids progesterone and estrogen have a crucial role in the female body's physiology, determining the menstrual cycle and its general phases. This biological dance of hormones governing the cycle influences a lot of physical, mental and cognitive aspects of life for a fertile ovulating woman. Although the question of whether these changes also affect women's cognitive performance is still unclear, some evidence has been gathered that could bring us closer to answers. Recent research findings show that this hormonal interplay might have a significant role in cognitive and psychological development - modulating brain activity, cognitive performance, higher cognition, emotional status, sensory processing, appetite and more. This thesis aims to uncover to what extent the menstrual cycle affects brain functions, neurobiology, mood, well-being and cognitive performance in menstruating cisgender women.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Collin, Mimmi
  University of Skövde, School of Informatics.
  "Det är väll en bra grej, att inte alla ser likadana ut. Eller?" : En undersökning om åsikter kring fenomenet ”likadana ansikten” hos kvinnliga karaktärer i MOBA spel.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kvinnliga karaktärer porträtteras oftare som sexualiserade eller attraktiva än manliga karaktärer i spel. Texten undersöker vilka attraktivitetsideal i ansikten som existerar, och diskuterar ifall dessa attraktivitetsideal kan vara en anledning att många kvinnliga spelkaraktärer porträtteras med väldigt liknande ansikten. En bristande variation bland utseendet på kvinnliga karaktärer i MOBA spel presenteras, och det diskuteras ifall detta kan har en negativ effekt på framförallt kvinnliga spelare. Frågan ställs om åsikterna kring kvinnliga karaktärer med extrema ansiktsproportioner skiljer mot åsikter om manliga. Frågan undersöks med intervjuer av främst MOBA spelare. I intervjun jämförs olika karaktärskoncept med varierande ansikten. Unika karaktärer beskrivs i resultatet som positivt, men väldigt extrema proportioner upplevs negativt. Den manliga karaktären med överdrivna proportioner upplevdes lite mer positivt än den kvinnliga. Framtida arbete uppmanar att undersöka ifall unika ansikten faktiskt efterfrågas eller om unika kostymer och frisyrer är viktigare för spelare än ett annorlunda ansikte.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Franzon, Ida
  University of Skövde, School of Informatics.
  Rösters könsroller i spel: Påverkar rösters könskaraktär hur spelare uppfattar deras karaktärer i ett 3D-spel?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur spelare värderar olika röster med olika könskaraktär i datorspel. Tidigare studier har visat att kvinnliga röster ofta värderas lägre och inte är lika representerade som manliga röster. I min undersökning har jag valt att fokusera på hur spelare värderar egenskaperna vänlighet, kompetens, informativitet och auktoritet. Detta har undersökts men hjälp av skapa fyra korta spel, med fyra olika röster, samt en enkät som deltagarna fick fylla i. Resultatet av studien gav inget slående resultat, men visade på att de kvinnliga rösterna upplevdes som mer sympatiska, kompetenta och förtroendeingivande. Medan de manliga röster upplevdes som lättare att förstå, samt att ha större pondus. Analysen av studien visar på att samhällets könsstereotyper avspeglar sig inom spelmediet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Jafarneiad, Laleh
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Genus, en social konstruktion?: En socialpsykologisk studie som behandlar om och hur interaktioner påverkas av genusordningen iden icke-verbala kommunikationen underanställningsintervjuer.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie har som syfte att skapa en förståelse för om och i så fall hurden icke-verbala kommunikationen (Dimbleby & Burton) och den insocialiseradegenusordningen (Connell, 2003) påverkar interaktioner vid anställningsintervjuer tillchefsposition. Studien utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv (Gergen,2007) som anser att individer skapas och insocialiseras i mötet med andra. Studien harobservationer som metod för att försöka få förståelse för genusordningen och denicke-verbala kommunikationen i interaktionerna under anställningsintervjuer. Vidareupprättades en observationsmatris utifrån icke-verbalt beteende, samt manligt ochkvinnligt hexis. Resultatet från observationerna inbegriper både de enskildaindividernas icke-verbala kommunikation och den gemensamma interaktionen somuppstår under anställningsintervjun. Fokus i analysen ligger i interaktionerna mellanindividerna, eftersom det är mellan individerna som den icke-verbalakommunikationen kan fångas och utifrån detta tolkar, förstår och förklarar jag om ochhur den insocialiserade genusordningen påverkar den icke-verbala kommunikationen iinteraktionerna. Genom analysen har jag kommit fram till att både den icke-verbalakommunikationen och genus har en viss påverkan för hur interaktionerna skapas underanställningsintervjuer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Modig, Dennis
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Kävrestad, Joakim
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Gender equality in technical IT study programs on university level2018In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet, 2018, article id 670Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  One major issue in technical university study programs in IT is to get an even distribution of students of different genders in the classes. A consequence of having so few women in IT related study programs is that there will be an uneven distribution at technical IT positions at companies as well in the society, according to SCB (2016) only 20 % of the available IT maintenance, support and network technician positions where held by women in 2016. Network- and Systems administration at University of Skövde have this problem since the start in 2004, the common case is that between three and 11 percent of the admitted students are female and the rest are male. The case appears to be the same in rest of Europe as well in the US, mainly in technical branches of the IT educations (Riveiro, Bergström & Carlén, 2012; Beaubouef & Zhang, 2011).

  To find out the extent of the problem within the field of network and systems administration, interviews were made with program coordinators from similar study programs that teach within the subject. Collection of admission statistics for men and women on the different study programs was also done. The program coordinators where asked questions about how they perceive the gender balance in their study programs, which actions they have taken to improve it, which actions should be taken to improve the gender balance in the future, if there are any female role models within the courses and what they think could be the key to improve the gender balance in these kind of study programs.

  In this study, nine study programs that are similar in content to the network- and systems administration program of University of Skövde was identified. Six of the program coordinators participated in the interviews. The results from the collected admission statistics shows that women don’t tend to choose these kind of programs, roughly 10% of the newly admitted students are women each year. The results from the interviews show that the problem is across all study programs within the area of network- and systems administration. The identified problems where that the technical IT interest must be developed at an earlier age for many of the women if they are to be interested in applying. Further, equality problems often shows in the classroom environment, e.g. “boy talk” from the male students, making the women feel left out. Four out of six program coordinators think that increasing the interest of the subject early in age is the solution of the problem and that high school is too late for this kind of influence. One university had started a long term project with middle school pupils to increase the interest in technical IT of girls, as this is a project that cover early ages, results may be seen many years from now at university level. Two program coordinators mentioned that the content could be wider to include the areas of the field that is more interesting to both male and female students.

   

  References

  Beaubouef, T. & Zhang, W. (2011) Where are the women computer science students? Journal of Computing Sciences in Colleges, volume 26, Issue 4.

  Riveiro, M., Bergström, E. & Carlén, U. (2012) Inför en ökad jämställdhet i datavetenskapliga utbildningsprogram. Conference NU 2012.

  SCB (2016) Anställda 16 – 64 år efter Yrke (SSYK 2012) näringsgren SNI 2007, ålder, kön och år [Electronic]. Stockholm: SCB. Available on Internet: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0208__AM0208B/YREG61/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299 [Retrieved 2018-03-19]

 • 8.
  Olsson, Maria
  University of Skövde, School of Informatics.
  Spelar tonsättarens kön någon roll?: En undersökning om huruvida tonsättarens kön påverkar lyssnarens bedömning av ett musikstycke.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kvinnliga tonsättare är underrepresenterade i både musikbranschen som helhet och inom dataspelsbranschen. Genom skapandet av två olika men snarlika musikstycken undersöktes huruvida en person bedömde ett stycke annorlunda när denne visste vilket kön kompositören hade, jämfört med en person som inte hade kännedom om detta. De två kompositionerna tilldelades varsitt fiktivt namn respresenterande tonsättaren till stycket. En testgrupp fick sedan göra en enkät och svara på frågan vilket stycke de tyckte passade bäst till ett valt filmklipp av en spelsekvens. En andra testgrupp fick göra samma sak, men i denna grupp utesluts informationen som kompositörernas namn och kön. Svaren jämfördes sedan för att se om den testgrupp som vetat om tonsättarna namn och kön svarat annorlunda än den som inte fått denna information.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Viklund, Hugo
  University of Skövde, School of Informatics.
  Könets roll i rollspel: Hur spelare förhåller sig till sina karaktärer beroende på dess kön2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt om spelare förhåller sig annorlunda till sin karaktär i papper & penna rollspel på grund av karaktärernas kön. Detta gjordes genom att skapa en artefakt, en så kallad ”one-shot”, av ett kortare äventyr med hjälp av den fjärde utgåvan av regelverket för papper & penna rollspelet Dungeons & Dragons. Artefakten utspelade sig i ett stort spökhus med en ond häxa inuti. Spelarna fick välja mellan fyra olika manliga karaktärer att ta kontroll över inför äventyret. Äventyret tillät spelarna att lösa flera enkla pussel, slåss mot häxans magiska korpar samt pussla ihop vem häxan var och vad hennes verkliga mål egentligen var. Halvvägs genom denna spelomgång förvandlar häxan alla karaktärerna till kvinnor och tillär spelarna att välja mellan två speciella drycker vid två tillfällen. Alla dessa delmoment och faktorer användes för att observera om det fanns någon skillnad i spelarnas agerande under spelomgången. Efter äventyret avslutats deltog alla spelare i en individuell, kvalitativ intervju på cirka 20 till 30 minuter. Frågorna från intervjuerna kan ses i Appendix A. Resultaten visar att könet av en karaktär inte förändrar hur en spelare tänker eller agerar utan andra faktorer. Om scenariot spelarna befinner sig i trycker på könsroller kan spelarna välja att utnyttja sin karaktärs kön för att uppnå någonting, men detta sker inte helt baslöst på grund av könet i sig. 

  Download full text (pdf)
  Könets roll i rollspel
 • 10.
  Yngvesson, Anna
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics.
  Levander, Maria
  University of Skövde, School of Informatics.
  Representation av transpersoner i spelsammanhang: En studie om HBTQ-personers upplevelse av transkaraktärer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det råder en brist på transkaraktärer i spel och dessa efterfrågas ständigt av transpersoner. I denna studie har vi skapat 5 transkaraktärer med både grafisk gestaltning och exempelscen från det påhittade spelet för varje karaktär. Dessa visades sedan för 6 respondenter som identifierar sig inom HBTQ-spektrumet och deltagarnas uppfattning om karaktärerna diskuterades. Resultatet visar att samtliga karaktärer utom en ansågs vara positiv representation i spel, då dessa inte fokuserar på negativa stereotyper som transpersoner får utstå. Som slutsats kan vi konstatera att så länge karaktärerna behandlas med respekt vill respondenterna främst ha fler karaktärer, oavsett personlighet och utseende. Det finns dock vissa aspekter i skapandet av transkaraktärer som bör tänkas över, då de kan påverka synen på transpersoner negativt, men som respondenterna ponerade kan vara gynnande för transpersoner själva att se i spel. Det blir alltså en balansgång över vad som transpersoner själva vill se och vad som transfober kan använda som argument mot den marginaliserade gruppen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1 - 10 of 10
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf