Högskolan i Skövde

his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 415
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • apa-cv
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdu, Hayat
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Vilka ungdomar är det som tar SMS-lån och varför?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SMS-lån är ett samhällsproblem där olika aktörer är inblandade. Utifrån treforskningsmetoder; kvantitativ- och kvalitativ undersökning samt innehållsanalys av tidningsartiklarna, har synsättet på fenomenet vidgats. Undersökningspopulationen som består av unga SMS-låntagare mellan 18-25 år, var en väldigt svår grupp att nå. Av allt att döma berodde detta på att de är en utsatt och sårbar grupp med ekonomiska svårigheter. SMS-lånet är ett snabbt och lättillgängligt lån vilket stärker ungdomarnas tendens att agera utifrån begär, som i enlighet med Maslows motivationsteori saknar en kognitiv förbindelse. Variationen var stor mellan respondenterna i fråga om vad pengarna användes till, där en del befann sig i den nedersta delen i behovstrappan för att kunna tillgodose de fysiologiska behoven, medan andra konsumerade över sina tillgångar. Låneföretagens systematiska marknadsföring förenklar för ungdomar att ta ett sådant lån med korta återbetalningstider. De ungdomar som inte betalar tillbaka lånet i tid hamnar i ekonomiska svårigheter, vilket påverkar deras liv för flera år framåt i tiden.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Abdulahad, Nathalie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Holmström, Jannike
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Anorexia Nervosa: Friskförklarade kvinnors upplevelser kring orsaksfaktorer för insjuknande2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Anorexi nervosa är ett globalt problem men förekommer främst i Västvärlden. Det är en komplex sjukdom som orsakas av biologiska, psykologiska och sociokulturella faktorer som många gånger samverkar med varandra. Syftet med denna fenomenologiska studie är att få en större förståelse för hur friskförklarade kvinnor fann mening i sitt insjuknande och om det finns gemensamma nämnare i deras livshistorier. Särskilt fokus har lagts vid familjemönster och kommunikationen inom familjen. Vi har utgått ifrån symbolisk interaktionism som teoretiskt perspektiv. Studien är av kvalitativt slag där vi använde oss av semistrukturerade intervjuer som sedan tolkades utifrån en hermeneutisk fenomenologisk ansats. I vårt resultat kunde vi se att meningsskapandet kring sjukdomens olika stadier var centralt och tog sig i uttryck på olika sätt hos respondenterna. Tio teman kunde urskiljas och de viktigaste fynden var att sjukdomen på olika sätt var en aktiv handling och att den är ett uttryck för ett självhat och låg självkänsla. Vi kunde även se brist på känslouttryck inom familjen och att inte bli emotionellt erkänd av sina föräldrar var en viktig faktor. Det mest vitala resultatet var respondenternas egna uppfattningar om att anorexin var en symboliserande handling och att den handlar om så mycket mer än vikt och utseende.

  Fulltekst (pdf)
  Anorexia Nervosa
 • 3.
  Abdulhadi, Nora
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Omerovic, Kenan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Attityder kring etnicitet hos anställda på socialtjänsten & dess påverkan på mötet med klienter2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Attityder kring etnicitet är en företeelse som förekommer i många sammanhang. I arbetet med människor är attityder kring etnicitet väsentligt för hur arbetsplatsen upplevs, både för anställda och klienter. Idag består Sveriges yrkesliv av anställda med växlande/olika bakgrunder och etniciteter, vilket påverkats av den ökade invandrarpopulationen sedan 2000-talet. Attityder kring etnicitet framkallar hinder för ett jämställt arbete och risken för etnisk diskriminering blir därför större. Att synliggöra hur attityder påverkar arbetsplatsen kan vara komplext och kräver att anställda kritiskt granskar sig själva, sina medarbetare och klientarbetet. Upplevelser av attityders påverkan beror på flera individuella faktorer och kan skilja sig åt på olika arbetsplatser. Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka attityder kring etnicitet hos ett urval av Socialtjänstens anställda samt hur attityderna påverkar mötet med klienter. Med en socialpsykologisk ansats genomfördes denna studie utifrån teorier om social kognitionsteori, attityder, social attributionsteori samt etnicitet, vi och dem-tänkande & indirekt diskriminering. Undersökningen innehåller tio semistrukturerade intervjuer med socialarbetare på socialtjänsten i tre olika kommuner. Resultaten visar att negativa attityder kring etnicitet framkommer på socialtjänsten, både på arbetsplatsen och i bemötandet med klienter. Hur attityderna framkommer i arbetet påverkas ett flertal olika faktorer såsom erfarenhet, medvetenhet kring negativa attityder och öppna dialoger mellan anställda. I mötet med klienter har attityders påverkan en grund i anställdas förståelse, bemötande och förmågan att hålla sig till den professionella rollen. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abdullah, Zobin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Jafari, Hussein
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Tryggheten som stressar - stress och stresshantering bland unga vuxna - tidigare ensamkommande barn med rötter i Afghanistan2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Individer som kommit till Sverige som ensamkommande barn möter olika svårigheter. I tidigare forskningsansatser har fokus lagts på ensamkommandes tidigare erfarenhet av våld och krig samt betydelsen av socialt stöd. Studiens syfte är att få ökad förståelse om stress och stresshantering bland ensamkommande samt ta reda på betydelsen av sociala relationer gällande stresshantering. Denna kvalitativa studie är byggd på tio semistrukturerade intervjuer med tio unga vuxna mäns subjektiva berättelser. De har sitt ursprung i Afghanistan och har kommit till Sverige som ensamkommande barn. Intervjumaterialet analyserades utifrån Bronfenbrenners utvecklingsteori och Lazarus stressteori med hjälp av tematisk analys. Resultatet visar att ensamkommande upplever stress på grund av a) krav från familjen, b) familjens situation i hemlandet, c) språklig interaktion med infödda svenskar, d) kunna hitta ett arbete och e) att inte känna igen den fysiska miljön. Gällande stresshantering visar resultatet att individens sociala nätverk, hjälp från de professionella kontakter och den egna personligheten var betydelsefull. Att kunna arbeta och utbilda sig var viktiga stresshanterings strategier för deltagarna. Vänner från hemlandet och interaktion på det egna modersmålet var källor till trygghet för deltagarna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Ahmed Mohamed, Jafar
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Motgångarna är min drivkraft: Unga svensk-somaliska högskolestudenters beskrivning av identitetsskapande och meningsfullhet2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I media under de senaste åren har en mörk bild av unga svensk-somalier vuxit fram bland annat kopplat till gängkriminalitet. Det påverkar även de unga svensk-somalier som inte hamnat snett. Som en kontrast till dem som hamnat i kriminalitet, arbetslöshet och utanförskap lyfts svensk-somaliska högskolestudenter fram i denna studie. Syftet var att skapa förståelse för deras identitetsskapande och upplevelse av meningsfullhet samt hur det påverkar deras välbefinnande. Studien utgick ifrån ett socialpsykologiskt perspektiv och analyserades med hjälp av teorierna KASAM och social identitetsteori samt begreppen etnicitet, mellanförskap och dubbel kulturell tillhörighet. Metoden var kvalitativ och kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med 10 respondenter. Respondenterna var högskolestuderande med svensk-somalisk ursprung i åldern 21-24 år. Resultatet visade att etnicitet, religionstillhörighet, familj, vänner och föreningsliv varit viktigt i identitetsskapandet. Religion, familj och målmedvetenhet beskrevs som viktiga delar för att skapa meningsfullhet. Dessutom var det vanligt att motgångar och negativt bemötande vändes till en motivationskälla. De framgångsfaktorer för välbefinnande som framkom var gemenskap, socialt stöd, tro, målmedvetenhet och att vända motgångar till motivation.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Ahmed, Sharmeen
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Koutcho, Natalie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Varför stannade jag: En studie om våldsutsatta kvinnors självbild och självkänsla2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Våld i nära relationer är ett aktuellt och allvarligt problem som påverkar både offret och samhället negativt. Ofta utförs detta våld mot kvinnor, av män. Antalet samtal till Sveriges kvinnojourer har ökat och det anses finnas ett högt mörkertal som inte anmäler sin situation. Våldet kan vara av både psykologisk eller fysisk natur. Att leva i en destruktiv relation kan få drastiska följder för offrets psykologiska välbefinnande. Tidigare forskning visar på att utsatta kvinnor har svårt att ta sig ur den här typen av relation. Av denna anledning är området högst relevant att studera. I denna studie utfördes en kvalitativ undersökning där 10 kvinnor som har levt i en destruktiv relation intervjuades. Resultatet analyserades med tematisk analys. Syftet med studien var att undersöka hur utsatta kvinnor upplever att deras självbild och självkänsla har förändrats, utifrån den sociala kontext de levt i. För att analysera kvinnornas sociala kontext har teorier gällande makt och socialt stöd använts. Resultatet visade att kvinnorna hade fått en försämrad självbild och självkänsla under och efter förhållandet. Maktförhållandet i relationerna var asymmetriskt, vilket påverkade deras självbild och självkänsla. Det sociala stödet upplevdes vara viktigt för att återuppbygga självbilden och självkänslan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Ajob, Hilda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Ashaneh, Lilian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  ”Det var en del av min identitet, utan den visste jag inte vem jag var”: En kvalitativ studie om hur stödinsatser, stämpling och stigma påverkat före detta kriminella mäns identitetsformande2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under en kort tid har brottsligheten i Sverige ökat och blivit ett allvarligt och omtalat samhällsproblem. Det är en komplex process att lämna en kriminell miljö som ofta kan innebära en rad olika utmaningar. Samhörighet och sociala band som formas i kriminella miljöer kan fördröja processen att lämna på grund av en stark identifikation till gruppen. Stöd och insatser av samhället är viktigt för att en individ ska kunna förändra sin identitet som kriminell. Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka subjektiva upplevelser av hur stigmatisering, stämplingsprocesser och stödinsatser påverkat exitprocessen i utvecklingen till en icke-kriminell identitet. Utgångspunkten för studien var en socialpsykologisk ansats som studerades genom teorier om social identitet, stigmatisering, stämpling och exitprocess. Tio respondenter från avhopparverksamheten Kriminellas revansch i samhället (KRIS) deltog i studien och intervjuades med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att KRIS stödinsatser har en positiv påverkan på utvecklingen av en icke-kriminell identitet genom att bidra till en känsla av stöd och acceptans. De respondenter som inte hade gjort en geografisk separation upplevde stämpling och stigma i större bemärkelse. Stämplingsprocesser och stigmatisering visade sig ha en negativ inverkan på utvecklingen till en icke-kriminell identitet under exitprocessen. Medlemskapet hos KRIS har fungerat som en skyddad miljö från stämpling och stigmatiseringen som underlättat identitetsformande i exitprocessen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Akbarian, Anahita
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Azhmi, Roya
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Derestey Deim, Irene
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  ”Såna är dom!”: En socialpsykologisk studie om skillnader mellan unga killars och tjejers stereotypa tänkande och fördomar.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The way man divides his thoughts and sorts them into different boxes, is a cognitive activity which works alike for every person. We split peoplesexterior attributes and characteristic qualities into stereotypes or prejudicemind patterns and treat them along those.

  This study examines through a qualitative method what twelve respondents (six women and six men) between the ages 16-21, think about “intense” conceptions, which may show stereotype or prejudice ways of thinking. There spondents have been chosen regardless ethnic or economic background andare all enrolled in an upper secondary school located centrally in a Swedish big city.

  The purpose is to find out if there are any differences between how some young men and some young women spontaneously think in stereotypical orprejudice patterns. The result is interpreted on the basis of the social cognitive perspective and from out of theories about how people create schemes andprototypes to separate individuals and groups from each other.

  This study suggests that men more easily express their stereotypes and prejudice, while women more often seem to be careful with their stereotypes and prejudice, and end up redefining them. Further in the discussion, aspects involving how the society, if not becoming aware of stereotypes and prejudice, can affect the people representing those stereotypes.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Al-Ameri, Abdullah
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Veskovic, Haris
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  En lyckad sysselsättning efter fängelset: En kvalitativ studie om hur den upplevda självförmågan bidragit till en lyckad sysselsättning efter fängelset2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Efter avtjänat fängelsestraff kan individen befinna sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap, vilket gör att risken för återfall ökar. Trots att dessa individer förväntas försörja sig själva efter avtjänat fängelsestraff, visar forskning att de möts av flera hinder. Syftet med denna studie var att försöka förstå och förklara hur individers upplevda självförmåga påverkar deras möjligheter att skaffa sig en laglig sysselsättning efter avtjänat fängelsestraff för narkotikabrott. Ett socialpsykologiskt perspektiv valdes, som studerades med hjälp av Albert Banduras teori om den upplevda självförmågan. Studien är kvalitativ och bygger på semistrukturerade intervjuer med åtta personer som avtjänat fängelsestraff för narkotikabrottoch som lyckats hitta laglig sysselsättning. Den insamlade empiriska datan bearbetades med tematisk analys. Resultatet visade att individens upplevda självförmåga hade både en positiv och en negativ inverkan på deras möjlighet att skaffa sig en laglig sysselsättning efter avtjänat fängelsestraff. Samtliga respondenter berättade att den motivation som stödet från deras familj, bekanta och/eller partner gav dem var nyckeln till den lyckade omställningen. Samhällets antistöd i form av krav på utdrag ur belastningsregister samt deras avsaknad av arbetslivserfarenhet och körkort minskade deras möjlighet att hitta en laglig sysselsättning. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Anderberg, Peter
  Certec, Lund University, Sweden.
  ANED country report on the implementation of policies supporting independent living for disabled people: Sweden2009Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 11.
  Andersson, Clara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Tobiasson, Felicia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Vuxna skilsmässobarn: Upplevda emotioner och betydelse för den sociala identiteten2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån barnets perspektiv förstå upplevelser kring föräldrarnas separation och dess betydelse för vuxenlivet. Utifrån en kvalitativ metod studeras vuxna skilsmässobarn och deras upplevda emotioner samt innebörd för den sociala identiteten. Studien baseras på tio semistrukturerade intervjuer med åtta kvinnor och två män. Studiens resultat tyder på att barnet kan uppleva känslor av skuld och övergivenhet, men också lättad. Barnets positiva eller negativa upplevelse baseras på graden upplevda konflikter i hemmet och föräldrarnas hantering av separation. Samtliga informanter som uppger att separationen har haft inverkan på deras psykiska mående har upplevt hög grad av familjekonflikter och har en negativ upplevelse av separationen. Majoriteten av informanterna har upplevt konflikter i samband med föräldrarnas separation.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Lundström, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Tinder och självkänsla: En kvantitativ studie om Tinder och självkänsla2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie kommer presentera resultatet av en kvantitativ undersökning där syftet var att se om Tinderanvändning påverkar individers självkänsla och om påverkan är beroende av genus. Datainsamlingen genomfördes med en online-enkät över Facebook där 102 respondenter deltog (K = 55 och M = 47). Användares uppskattade tid på Tinder var huvudvariabeln inom Tinderanvändning i denna studie och forskarna konstruerade egna frågor för att kontrollera tidsfrekvensen. För att kontrollera bakomliggande faktorer inom Tinderanvändning konstruerade forskarna egna frågor för att undersöka profilnöjdhet, Tindernöjdhet, glädje efter Tinder, högersvep och matchningar. Självkänsla mättes genom Rosenberg självkänsloformulär. Utifrån Festingers teori om social jämförelse konstruerades tre frågor om social jämförelse på Tinder. Resultatet visade att hypotes 1 Tinderanvändning har en negativ påverkan på mäns självkänsla och 2 Tinderanvändning har en positiv påverkan på kvinnors självkänsla inte stämmer, studien kunde inte bekräfta att huvudvariabeln tidsfrekvens har en påverkan på män och kvinnors självkänsla. Studien kunde fastställa att variabeln profilnöjdhet har en signifikant positiv påverkan på män och kvinnors självkänsla och det upptäcktes en könsskillnad där män påverkas starkare av profilnöjdheten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Andersson, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Olson, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Stockholm University, Centre for Teaching and Learning in the Humanities, Sweden.
  Political Participation as Public Pedagogy: The Educational Situation in Young People’s Political Conversations in Social Media2014Inngår i: Journal of Social Science Education, E-ISSN 1618-5293, Vol. 13, nr 4, s. 110-121Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this article we argue that young people’s political participation in the social media can be considered ‘public pedagogy’. The argument builds on a previous empirical analysis of a Swedish net community called Black Heart. Theoretically, the article is based on a particular notion of public pedagogy, education and Hannah Arendt’s expressive agonism. The political participation that takes place in the net community builds up an educational situation that involves central characteristics: communication, community building, a strong content focus and content production, argumentation and rule following. These characteristics pave the way for young people’s public voicing, experiencing, preferences and political interests that guide their everyday political life and learning – a phenomenon that we understand as a form of public pedagogy.

 • 14.
  Andersson, Ida
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Syamo, Fayza
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  ”En kvalitativ studie om servitrisens självkänsla och emotioner inom restaurangbranschen”2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom restaurangbranschen finns det krav och normer för hur en servitris ska bemöta restaurangens gäster. Dessa krav ingår i arbetsrollen och påverkar servitrisens emotioner och självkänsla, vilket skapar en emotionell belastning för servitriserna. För att lindra den emotionella påfrestningen använder de sig av copingstrategier för att behålla självkänslan i balans och fortsätta arbeta inom yrket. Studiens syfte är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv få en djupare förståelse för hur social interaktion inom restaurangbranschen påverkar servitrisens självkänsla och emotioner. Studien använderen kvalitativ metod med 10 semistrukturerade intervjuer som genomfördes på respondenternas arbetsplatser. Teorierna som används fokuserar på självkänsla, emotionellt lönearbete och copingstrategier. En tematisk analys används för att identifiera mönster och teman i det insamlade materialet. Resultatet visar att servitrisens arbete skapar en emotionell belastning och påverkar självkänslan. Därför använder servitriser olika copingstrategier för att hantera den emotionella belastningen på arbetsplatsen. Några viktiga faktorer som påverkar självkänslan och emotionerna är kundbemötande, feedback från gäster och chefen samt att arbeta enligt yrkeskraven.Respondenterna hanterar de negativa emotionerna genom socialt stöd och använder sin fritid för återhämtning, för att bibehålla balansen mellan arbetslivet och fritiden. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Andersson, Linda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Lundahl, Beatriz
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Kopplingen mellan resiliens och stress: En undersökning på första- och andraårsstudenter under distansundervisning2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine if a student's experience as a student or lack thereof, have an effect on their resilience level. Furthermore if students resilience level affect their stress level while undergoing distance learning. A questionnaire was used consisting of seven control variables and two scales, Brief Resilience Scale (BRS) and Perceived Stress Scale (PSS). The questionnaire was completed by randomly selecting students from a university in Sweden. The sample consisted of 92 individuals that were divided into two university grades (53 first years 39 second years). The results of the study showed that a medium to strong negative relationship existed between the students resilience level and stress level (r = -.34, N = 92). It also showed that there was no significant difference between first-year students' resilience level (M = 3.39, SD =.80) compared to second-year students (M = 3.39, SD = .58). Nor in the stress level for students in their first year (M = 22.11, SD = 10.60) compared to students in their second year (M = 24.95, SD = 11.65). The conclusion of the study emphasizes that despite thel ack of a significant difference between the participants in the study, the need to keep the students stress level and resilience level in mind is important for students' health, when organising distance studies.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Andersson, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Socialt arv i Socialt arbete: En narrativ studie om socialarbetares erfarenheter och möten med det sociala arvet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Gustav Jonson's theory of the social heritage characterized social work in Sweden during the 1960s and onwards. The social policy issues debated then were about class society, labelling and alienation. After thirty years of professional work as a social worker, I find it interesting that the work still focuses on the theory of the social heritage and methods for breaking it. The aim of this study is to examine possible explanations to why this is so. The empirical material is taken from interviews with senior social workers. Issues examined are how they perceive social work and the theory of the social heritage. The results of the interviews have been processed based upon narrative analysis and reported in the form of meta-narratives. The stories provide a historical view of social work, encounters, situations and contexts. The final discussion is about how the social heritage is created, identified and carried forward. The conclusions show that the social heritage is a social construction created by the society and its inhabitants.The issue then, is to understand and to relate to this context, creating security control and balance in it. As a phenomenon, the social heritage can come to act as conservation and thus become a counterforce to change. Based on discussion and conclusions, it appears that efforts to break the social heritage are questionable. The study is a social psychological qualitative study worked with from a social constructionist perspective.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Tengblad, Stefan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Wickelgren, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Uppdrag butikschef: Att leda i butik2013 (oppl. 1)Bok (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Vad innebär det att arbeta med ledaruppdrag inom handeln och hur kan man nå framgång som butikschef? Detta är två centrala frågor i boken Uppdrag butikschef – att leda i butik som tar ett helhetsgrepp om följande centrala aspekter på butikschefsarbete: 

  • ledarskap och medarbetarskap 
  • motivation och kommunikation 
  • personalarbete och arbetsrätt 
  • kompetensutveckling och etik

  Boken är skriven av forskare inom företagsekonomi och socialpsykologi, verksamma vid Högskolan i Skövde, och den bygger delvis på ett aktuellt forskningsprojekt om ledarskap och medarbetarskap inom svensk handel.

 • 18.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Wickelgren, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Career Development in Retailing: Equal Opportunities for Men and Women?2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 19.
  Andrén, Felicia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Björkman, Jonna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ackulturationsstrategier: Första och andra generationens invandrare och anpassningen till det nya samhället2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns en skillnad mellan första och andra generationens invandrare och hur de upplevde olika ackulturationsstrategier. Studiens struktur är uppbyggd med en kvantitativ ansats. De nyckelbegrepp som har används genom studien och som utgör grunden är integration, assimilation, separation och marginalisering. Tidigare forskning har visat på att andra generationens invandrare föredrar ackulturationsstrategin integration mer än första generationens invandrare. Det ingick 117 respondenter där första generationen bestod av 57 respondenter och andra generationen bestod av 60 respondenter. Respondenterna kom från länder spridda över hela världen och var även bosatta i flertalet städer runt om i Sverige. Resultatet stämmer i stort sätt överens med vad den tidigare forskningen sagt. Andra generationens invandrare föredrar ackulturationsstrategin integration mer än första generationen invandrare. Dock så visade denna studies resultat att denna skillnad inte var så stor. Det visades även att marginalisering är den ackulturationsstrategi som respondenterna föredrog minst, oavsett vilken generation de tillhör. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Angerlöv, Matilda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Ivarson, Sofia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Rättsmedicinalverket som arbetsplats: ”Kan du känna dig säker?”: En kvalitativ studie om hur anställdas sociala välbefinnande påverkas av att arbeta inom en sluten institution2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Rättsmedicinalverket som sluten institution är en expertmyndighet inom rättsväsendet som finns på sex skilda platser runt hela landet som omfattar cirka 500 medarbetare. Varje år görs det cirka 500 rättspsykiatriska undersökningar i Sverige. Omvårdnadspersonal på Rättsmedicinalverket hanterar dagligen individer som kommer från häktet, som mår psykiskt dåligt och behöver stöttning. Vissa av dessa fall kan vara väldigt tunga och påverkar de anställdas välbefinnande negativt. Personalen i sin arbetsroll måste se människan bakom brottet och därför agera som lojala, tillitsfulla och objektiva, vilket kan vara både krävande och svårt. Med hänsyn till institutionens karaktär har studien använt sig av en socialpsykologisk ansats och ett kvalitativt tillvägagångssätt. Med hjälp av teoretiska utgångspunkter i Kazemis modell om socialt välbefinnande och Goffmans teori om totala institutioner har studien sökt förståelse för problemet. Syftet med studien var att undersöka det sociala välbefinnandet hos personal inom den slutna institutionen Rättsmedicinalverket. Tio semistrukturerade intervjuer genomfördes med omvårdnadspersonal på Rättsmedicinalverket, varav 8 var män och 2 kvinnor. Resultatet visade bland annat att personalen värderade sina sociala relationer högt, både mellan kollegor och chefer, samt med de intagna. Det framhöll även att personalen använde sig av en rad copingstrategier för att hantera arbetets specifika karaktär. Vidare visade resultatet den slutna institutionens beroende av säkerhet-/infrastruktur för hanteringen av det dagliga arbetet. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Antila, Veronica
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Karlgren, Susanne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Lantz, Therése
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Är rättvist för mig, rättvist för dig?: Betydelsen av social värdeorientering för bedömningar av procedural rättvisa2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka om individer som skiljer sig med avseende på social värdeorientering (SVO) bedömer rättvisa på olika sätt beroende på om det gäller dem själva eller någon annan. 96 studenter, 48 män och 48 kvinnor, deltog i ett scenarioexperiment. Resultaten visade inga signifikanta effekter av SVO, vilket indikerar att samarbets- och självinriktade individer inte skilde sig vid bedömningar av procedural rättvisa i situationer som berörde dem själva och andra. Analysen visade att manipulationen var effektiv. Variansanalysen på upplevd rättvisa, tillfredställelse, beslutsacceptans och protestintention visade att ”voice” (deltagande) hade en signifikant effekt. Analysen visade även en interaktion mellan deltagande och perspektiv på tillfredställelse. En slutsats är att om individen inte kan påverka det beslut som faktiskt fattas är det viktigt att individen upplever att han/hon har haft möjlighet att ge sin syn på saken, oavsett om det handlar om individen själv eller en annan person.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Antonsson, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Häggblad, Gisela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Alltid redo: En fenomenologisk studie om undersköterskors arbetsliv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sjukvårdsorganisationer står inför stora utmaningar när andelen äldre i befolkningen ökar. Undersköterskor inom äldreomsorgen är en yrkeskategori som det ställs höga krav på eftersom de står för huvuddelen av den praktiska patientvården. Sjukskrivningarna ökar och ur ett nationellt perspektiv sticker Västsverige ut med särskilt höga sjukskrivningstal.

  Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för undersköterskors subjektiva upplevelser av arbetslivet inom kommunal äldreomsorg.

  En kvalitativ fenomenologisk metod med tematisk analys tillämpades med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Tio undersköterskor från en kommun i regionen deltog. Intervjuerna transkriberades och kodades.

  I resultatet utkristalliserades tre teman och åtta underteman/kategorier: Arbetsuppgifter (praktiska arbetsuppgifter, sociala arbetsuppgifter, osynliga arbetsuppgifter), Organisering (formell organisation, informell organisation, omorganisation), och Välbefinnande (ökar välbefinnandet samt minskar välbefinnandet).

  De socialpsykologiska teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analysen är social utbytesteori samt gruppsykologi.

  Resultaten visade att upplevelser av arbetslivet till stor del präglas av sociala relationer, både inom arbetsgruppen och mellan vårdtagare - undersköterska. Själva arbetsuppgifterna var mindre framträdande när det kom till meningsskapandet kring vad som upplevs påverka välbefinnandet i yrkeslivet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Arnold, Dennis
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Johansson, Jacob
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Maskinoperatörers upplevelser av konformitet på ett industriföretag i Sverige2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle påverkar och påverkas vi ofta av sociala normer och konformitet. I arbetsplatskontexter har det blivit vanligt att individer konformerar sig till andra individer eller grupper. I organisationer och främst på arbetsplatser kan det ske att anställda försöker anpassa sig efter rådande förväntningar och normer för inte bli exkluderad från gruppen. Med tanke på hur mycket tid majoriteten av vuxna människor spenderar på sina arbetsplatser är det viktigt att studera arbetsmiljö och grupprelationer, inte minst idag då team och arbetsgrupper vuxit i popularitet. Men hur påverkar detta arbetskulturen och gemenskapen på en arbetsplats? Vad blir konsekvenserna av konformiteten? Med det i åtanke var syftet med denna studie att skapa djupare förståelse för maskinoperatörers upplevelse kring konsekvenser av konformitet på ett industriföretag i Sverige. Den valda metoden som användes i studien var kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tio maskinoperatörer. Resultatet visade på att grupperingarna som förekom på arbetsplatsen kunde ha negativ påverkan för maskinoperatörerna. Exempelvis kunde det bli svårt att skapa en samhörighet och en delad arbetskultur. Frånvarande ledarskap från lagledaren visade sig ha negativa effekter på inkludering, samhörighet och trygghet bland maskinoperatörerna. I studien framkom det att en distans mellan maskinoperatörerna och företagsledningen existerade samt att det fanns en maktasymmetri sinsemellan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Aronsson, Pernilla
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Andersson, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  "Man kan inte ha mer patienter än man klarar av": En kvalitativ intervjustudie om arbetsmiljöns påverkan för förutsättningarna till ett hållbart arbetsliv inom vård- och omsorgsyrken2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom vård- och omsorgsyrken finns idag en hög sjukfrånvaro som bidrar till en ökad risk för sjukpension, samtidigt som det också är personalbrist inom dessa yrken. En bidragande orsak till dessa problem är att arbetstagarna har en ansträngd arbetsmiljö. För att uppnå en bättre arbetsmiljö är det viktigt att förstå vad arbetstagarna upplever som problematiskt. Därför är syftet med denna studie att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka hur medarbetare inom vård- och omsorgsyrken upplever sin arbetsmiljö och hur det påverkar förutsättningarna till ett hållbart arbetsliv. Studien utgår från en kvalitativ metod där 10 semistrukturerade intervjuer genomfördes. Teorierna i studien fokuserar på fysiska, psykiska, emotionella och sociala faktorer som kan påverka arbetstagarens arbetsmiljö och förutsättningar till ett hållbart arbetsliv. Genom en tematisk analys identifierades mönster och teman i det insamlade materialet. Resultatet visade att ett gott ledarskap och medarbetarskap samt upplevd arbetsbelastning var avgörande för om medarbetare upplevde en bra eller dålig arbetsmiljö och om de valde att stanna eller lämna yrket. Några viktiga faktorer var socialt stöd, rättvisa löner, erfarna och kompetenta medarbetare, en balans mellan arbete och fritid samt att det fanns resurser för att utföra ett bra arbete. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Arvidsson, Sofie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Vi gör vårt bästa - nu är det politikernas tur att bjuda till: En socialpsykologisk studie om förskollärares syn på förändringar inom förskolan de senaste tio åren2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att ta reda på om, och i så fall på vilket sätt, attityder till arbetet påverkats av strukturella förändringar och reformer som genomsyrat svensk förskoleverksamhet under de senaste tio åren. Genomförandet av studien skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sex stycken kvinnliga förskollärare på två olika förskolor. Förskolorna var båda kommunalt drivna samt belägna i samma upptagningsområde. Resultatet visade på att attityderna till själva arbetssituationen är blandade. Några respondenter ansåg, i jämförelse med tidigare, att deras arbetssituation är mer splittrad idag och i vissa fall upplevdes den som stressig. Orsaken till brist i kontinuitet och stress härleddes av dem till både strukturella förändringar men även till viss del till reformer. Andra respondenter konstaterade att det skett förändringar, så som fler barn, men att det inte hade inverkan på deras arbetssituation. Oavsett hur de såg på förändringarna uppgav respondenterna att de, trots förändringar, antingen gjorde så gott de kunde eller gjort ett aktivt val att inte låta förändringarna påverka dem negativt. De respondenter som ansåg att förändringarna inte påverkat dem negativt härledde dessa tankar till aktiva val, av dem själva enskilt och i arbetslaget. Det aktiva valet innebar att omdefiniera sin situation för att kunna klara av att arbeta i en inte alltid optimal miljö.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Ayeb, Eman
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Järrebring, Ida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  "I vårt samhälle är du antingen eller".: En kvalitativ studie om unga vuxnas upplevelser av att leva med dubbla kulturella identiteter.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Babic, Alexander
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Olsson, Alexander
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  “Spelar vi tillsammans så tänker jag att det här kan nog gå bra men spelar jag själv så det här kan ju gå åt alla håll och kanter”:: En kvalitativ studie om sociala interaktioner, roller och affektiva reaktioner inom gaming i etablerade samt icke-etablerade lag2022Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Gaming är ett ständigt växande fenomen som för tillfället omfattar ca 2,5 till 3,25 miljarder gamers. En central aspekt av gaming är konkurrens och detta har senare utvecklats till E-sport. Tidigare forskning inom gaming inriktar sig ofta på negativa aspekter av fenomenet, men med tanke på att bilden av en gamer har förändrats under senare tid där de gick från att ses som en hobby för socialt utkastade till att klassas som officiella atleter i bland annat USA (Svenska e-sportförbundet 2021) saknas det viss forskning med tyngdpunkt på de positiva aspekterna av gaming. Syftet med denna studie var att jämföra sociala interaktioner, roller och affektiva reaktioner mellan etablerade respektive icke-etablerade e-sportlag. Detta undersöktes med utgångspunkt i de socialpsykologiska teorierna social interaktion, samarbetsbeteende , roller och rolltagning, teamwork och affektteori om socialt utbyte. Två fokusgrupper och fyra semistrukturerade intervjuer med totalt tolv respondenter genomfördes på ett urval där fokusgrupperna var etablerade lag och respondenterna till de semistrukturerade intervjuerna tillhörde icke-etablerade lag. Resultatet i undersökningen visar att sociala interaktioner, roller och affektiva reaktioner i etablerade lag tenderar att vara mer öppna, konsekventa och positiva, jämfört med i icke-etablerade lag. Mest sannolikt beror detta på de tidigare relationerna och kunskapen om varandra som finns i etablerade lag, något som de icke-etableradelagen saknar. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Badh, Sara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Johansson, Carolina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Vem är jag?: - En kvantitativ studie om tonårstjejers identitet och kroppsuppfattning.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka sambandet mellan tonårsflickans identitet och kroppsuppfattningen. Även roller i kompisgruppen kommer att tas upp och då framförallt rollen som den tyste i gruppen. Genom en enkätstudie undersöktes 37 elever från högstadiet och 68 elever från gymnasiet. Sambandet mellan positiv personlig identitet och en normal kroppsuppfattning undersöktes. Resultatet visade att personer med positiv (M=1,20, SD=0,41) eller neutral (M=1,15,SD=0,36) personlig identitet hade en bra kroppsuppfattning medanpersoner med negativ (M=1,55, SD=0,51) personlig identitet hade en mindre bra kroppsuppfattning. Undersökningen visade ingen signifikant skillnad mellan högstadiet och gymnasiet i fråga om identitet och kroppsuppfattning. Vi antar att skillnader i identitet och kroppsuppfattning beror mer på individuella skillnader än vilken åldersgrupp man tillhör.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Balaj, Elvidana
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Haxhija, Ardijana
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Utvecklingssamtal: En dialog mellan chef och anställd2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet är att beskriva och analysera hur såväl medarbetare som coach (chef) upplever utvecklingssamtal. Syftet har avgränsats till tre frågeområden: Vilken typ av frågor/problem tas upp? Finns det här någon skillnad mellan vad chef och anställd prioriterar? Vilka är fördelarna och nackdelarna med utvecklingssamtal? För att få svar på våra frågor har vi intervjuat anställda vid ett företag som under en längre tid använt sig av återkommande utvecklingssamtal. Resultaten har därefter analyserats utifrån ett symboliskt interaktionisk perspektiv där vi sökt lyfta fram den betydelse som samtalet tillskrivs i det aktuella företaget samt hur man här sökt hantera de förväntningar olika positioner är förknippade med. Resultaten visar att såväl anställda som chefer är nöjda med de samtal som hålls på företaget trots att vi kan se en skillnad i vad man prioriterar för frågor. En av förklaringarna är att båda parterna ges möjlighet till förberedelse och att man har för avsikt att behandla alla frågor som upplevs som viktiga. En annan förklaring är den status företaget tilldelar individens roll i företaget och att utvecklingssamtalet är något som bör prioriteras. Trots kritiska röster ser vi här en stor potential för utvecklingssamtalet som en plattform att skapa en gemensam förståelse och förtroende mellan parterna, som kan ses som en förutsättning för att interaktionen mellan parterna ska bli så optimal som möjligt.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Bander, Zerina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Gac Allamand, Gabriel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Vänskap och kultur: En kvalitativ  studie om immigranters upplevelse av deras ackulturationsprocess med fokus på etniska vänskapsrelationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att erhålla en djupare förståelse för hur migranter som har flyttat från Chile samt Bosnien och Hercegovina och bosatt sig i Sverige, upplever sin ackulturationsprocess i relation till deras vänskapskrets etniska bakgrund. Arbetet fokuserar på migranters subjektiva upplevelse av den egna ackulturationsprocessen som sedan analyseras utifrån socialpsykologiska teorier. Dessa är social utbytesteori, ackulturation och symbolisk interaktionism samt begrepp som tillhör dessa teorier. Genom semistrukturerade intervjuer framkom ett resultat som visar att ackulturationen har en påverkan på vem man väljer att etablera en vänskapsrelation med. Resultatet visar ansatser till att migranter vars strategi för ackulturation är integration i det nya landets samhälle, utvecklar vänskapsrelationer med den etniska majoritetsbefolkningen. Det framkom även att ackulturation som tydliggörs i känsla av separation och marginalisering leder till att migranter endast vänder sig till vänner med tillhörande etnicitet från samma hemland. Vidare visar resultatet att språket är den mest bidragande faktorn till integration, följt av arbete och skolutbildning i det nya landet som andra viktiga bidragande faktorer. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Baran, Michael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Danielsson Jannesson, Petra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Maskrosbarn: Vuxna maskrosbarns identitet och välbefinnande2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Trots att 500 000 barn växer upp med minst en förälder som lider utav någon form av psykisk ohälsa, missbruk eller som utsätter dem för våld så saknas det ändå kunskap om hur detta påverkar individen i vuxen ålder. Syftet med denna studie är därför att skapa förståelse för hur uppväxtvillkoren bidragit till att skapa identiteten maskrosbarn samt hur det påverkat individens välbefinnande i vuxen ålder, med utgångspunkt i det subjektiva välbefinnandet. Genom en kvalitativ intervjustudie gavs individerna utrymme för att själva få berätta sin historia om hur det var att växa upp i en dysfunktionell familj och dess påverkat vuxenlivet. Genom en socialpsykologisk ansats studeras detta fenomen utifrån teorier om välbefinnande, KASAM, resiliens, stigma och identitet. I studien deltog 10 kvinnor som själva identifierar sig som maskrosbarn. Resultatet talar för att ogynnsamma förhållanden under uppväxten påverkar så väl identitetsskapande som välbefinnande. Detta tar sig i uttryck genom att dessa individer säger sig inneha distinkta egenskaper som upplevs vara en direkt effekt av traumatiska upplevelser under barndomen. En majoritet av dessa individer har också ett utpräglat behov utav förutsägbarhet i det dagliga livet för att kunna känna välbefinnande. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Beckung, Camilla
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Född i frihet – Dömd till frihet?: – En kvalitativ studie om unga vuxnas förhållningssätt till valfrihet och väljande.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka en grupp unga vuxnamänniskors förhållningssätt till dagens ökade valfrihet och väljande. Det empiriska materialet består av intervjuer med ungdomar i åldern 20-24 år och har analyserats mot bakgrund av resonemang om individualisering, valfrihet och väljande förda av A.Giddens, Z.Bauman, U.Beck och B.Schwartz. Gällandehantering av valmöjligheter utgår arbetet ifrån teorier om kognitiva dissonans, ontologisk trygghet samt lokus av kontroll. Även tidigare forskning om ungdomars förhållningssätt till valmöjligheter behandlas. Studiens huvudresultat visar att ungdomarna bl.a. upplever utbudet av alternativa vägar att välja bland gällande exempelvis studieprogram, yrke, bostadsort eller resmål som meningsfullt och identitetsskapande. Vidare anses att informationssökande gällande olika alternativ tar mycket tid och kraft i anspråk, vilket kan vara påfrestande. Utbudet av varor och tjänster gör att det uppstår en känsla av press då man förväntas vara aktiv och finna det ”bästa alternativet”. Ungdomarna upplever att deras psykiska välmående påverkas av valalternativ först när de blir alltför många till antalet. Stress upplevs då på grund av önskan om att göra det bästa valet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Bengtsson, Jennifer
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Thorsson, Hannah
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kärleken som förlorade: En kvalitativ socialpsykologisk studie om avslutade kärleksrelationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Individer har ett grundläggande närhetsbehov som bara kan uppfyllas genom varaktiga relationer, samtidigt är det i dagens samhälle vanligt förekommande med separationer. I Sverige har det dessutom visat sig att sambopar separerar i hög utsträckning. Föreliggande studie tillämpar ett kvalitativt, fenomenologiskt förhållningssätt och syftar till att skapa förståelse för vilka upplevelser individer som avslutat ett samboförhållande har om hur det sociala utbytet mellan partnerna uttrycktes och påverkade förhållandet. Med social utbytesteori, social resursteori och rättviseteori som teoretiska utgångspunkter intervjuades tio respondenter som har avslutat ett samboförhållande. Resultatet visar att respondenterna i aspekten av tid upplevde sig vara bortprioriterade samt att tiden som spenderades tillsammans upplevdes vara utan kvalitet. I aspekten av kärlek upplevde respondenterna att det var viktigt att uttrycka kärlek genom symboliska gester men att det inte uttrycktes tillräckligt i förhållandet. Respondenterna upplevde sig även vara missgynnade i aspekten av både tid och kärlek på grund av upplevelsen av att ge mer i båda aspekterna än vad respondenten fick tillbaka av sin partner.

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete
 • 34.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering.
  Anknytningsteori2021Inngår i: Psykoterapi, ISSN 2001-5836, nr 1, s. 45-46Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 35.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering.
  Arn E. och Lindborg, M. (2023) Psykos – förstå, bemöta, behandla2024Inngår i: Psykoterapi, ISSN 2001-5836Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 36.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Arv/miljö; en vilseledande tankefigur2015Inngår i: Psykoterapi, ISSN 2001-5836, nr 4, s. 6-13Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 37.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Aspects of Identification in Computer Gaming2008Inngår i: Human IT, ISSN 1402-1501, E-ISSN 1402-151X, Vol. 9, nr 3, s. 37-61Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This article relates computer gaming to the social psychology of identity, focusing the notion that identity construction has a reflected character not only in virtual reality but also in real life. This gives a tight correspondence between the two, although the screen construction of identity goes on in greater independence of real other persons. Gaming has the trait that it contracts several events at one point in space and time. This provides for two extremes of identification: functional and existential identification, which are tightly coupled in gaming, but also for the element of meaning creation in gaming, where the step from concrete action to mental act is short, as well as for the processes of anticipatory identification that are found in it. This gives a high emotional intensity to it. The analysis is based on a theoretical sketch of stages in the act, building on the work of G. H. Mead.

 • 38.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering.
  Den sociala biologin och de Fem Stora2021Inngår i: Psykoterapi, ISSN 2001-5836, nr 3, s. 24-31Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 39.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering.
  Den sociala genen2023Inngår i: Psykoterapi, ISSN 2001-5836, nr 1, s. 6-15Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 40.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering.
  Den sociala genen som subjekt och objekt2024Inngår i: Psykoterapi, ISSN 2001-5836, nr 1-2, s. 21-29Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Genforskningen har koncentrerat sig på att urskilja vilka gener som påverkar eller skapar vilka beteenden och tendenser. Det finns till exempel en enda gen SRY, som möjliggör förekomsten av manligt biologiskt kön (Mukherjee, 2018). Det finns en gen FOX P2 som har med språkförmågan att göra. Men det finns tusen andra gener som också har med manligt kön och/eller språkförmåga att göra, som tillåter eller förhindrar manligt kön att uppstå i en viss individ, som hindrar eller tillåter en viss individ i en viss familj med FOX P2 att kunna utveckla normalt tal. Forskningen kring relationer mellan gener och beteenden och fysiologiska egenskaper pågår globalt. Ovan nämnda exempel är två av tusentals.

  Relationerna mellan gener är komplexa; en viss genuppsättning kan inte förutsäga visst beteende med precision. Ändå har till exempel den intensiva adhd-debatten präglats mycket av just behovet att konstatera vissa beteenden och tendenser som bestämda och givna ”av naturen”. I fallet adhd gäller dessutom att man hittills inte har intensivstuderat eller spårat avvikelser på gennivå.

  Neurofysiologin rymmer numera mycket kunskaper om relationen mellan specifika gener och specifika egenskaper. Exempelvis visar autism och Aspberger specifika drag i nervcellerna. Hos personer med autism är enligt vissa studier de trådar som förbinder nervcellerna kortare än hos den fysiologiska normalindividen, och genen FOXP2 är frånvarande hos individer med vissa svårigheter i språklärande. Men hos adhd finner man inte neurofysiologiska särdrag.

 • 41.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering.
  En berättelse om lek, språk, mening och symboler2021Inngår i: Lek & skapa & läs: av hjärtans lust, Stockholm: Books on Demand , 2021, s. 126-137Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 42.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering.
  Ett dubbelt anknytningsperspektiv2020Inngår i: Psykoterapi, ISSN 2001-5836, nr 3, s. 8-12Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 43.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering.
  Förskolebarnet: lek, språk och identitet2020 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Boken redovisar en systematisk grund för filosofen och sociologen G. H. Meads identitetspsykologi som komplement till utvecklings­psykologin. Fokus ligger på 1) en övergripande analys av hur den personliga identiteten skapas och formas, 2) lekens centrala roll i den processen, och 3) dess följeslagare språket, som i början av livet har just karaktären av lek. Förskolan är ett drivhus för dessa processer, som alla tre i dag är mer aktuella än någonsin.

  Boken lämpar sig för alla som med intresse ägnar sig åt förskole­barns utveckling, i första hand förskollärarutbildning.

 • 44.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering.
  Genernas samtal2023Inngår i: Psykoterapi, ISSN 2001-5836, nr 2, s. 27-35Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 45.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Johan Asplund2013Inngår i: Relationell socialpsykologi: klassiska och samtida teorier / [ed] Henrik Stenberg & Bo Isenberg, Stockholm: Liber, 2013, 1, s. 217-244Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 46.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Johan Asplund, Ord för ord. En polygraf. Göteborg: Daidalos, 20172017Inngår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, E-ISSN 2002-066X, Vol. 54, nr 3, s. 246-249Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 47.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Jonas Stier (2012) (Van)modernitet och modernitet. Lund: Studentlitteratur.2012Inngår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, E-ISSN 2002-066X, Vol. 49, nr 4, s. 354-356Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 48.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering.
  Lotta Borg Skoglund: Åren går ADHD består. Att få sin diagnos som vuxen och åldras med Adhd. Forskning, berättelser Strategier och råd2024Inngår i: Psykoterapi, ISSN 2001-5836Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 49.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  “Lunch dance” as interactive medium: studying effects of spontaneous social/emotional interaction during working day2012Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 50.
  Berg, Lars-Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering.
  Markus Arvidsson och Bengt Starrin, Socialpsykologiska experiment. Gleerups, 2019.2020Inngår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, E-ISSN 2002-066X, Vol. 57, nr 3-4, s. 428-430Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Review of the book Socialpsykologiska experiment [Social psychological experiments] by Markus Arvidsson and Bengt Starrin.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 415
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • apa-cv
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf