his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234 1 - 50 of 154
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Julia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Barns språkutveckling: En kvalitativ studie om barns språkutveckling vid samlingar i förskolan2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur barns språk främjas och utvecklas hos förskolans yngsta barn och på vilket sätt detta genomförs i praktiken på förskolan. Studien genomförs med fokus på innehållet i samlingar. Samlingarnas innehåll analyseras med Vygotskijs teori i åtanke genom att intervjua förskollärare och observera samlingar med fokus på de tre teoretiska begreppen involvering, delaktighet och autonomi. Resultatet visar att förskollärarna använder sig av principerna involvering, delaktighet och autonomi genom samlingarnas olika återkommande aktiviteter såsom upprop, högläsning, ramsa, sånglek och avslutning. Studien visar även att förskollärarna följer två olika modeller som består av Bornholmsmodellen och förskollärarnas egen modell. Samlingens grundläggande funktion visar sig vara att barnen involveras i den sociala gemenskapen. Det framkommer även att samlingarna har en blandad status hos de intervjuade förskollärarna då det råder olika åsikter om samlingens funktion och relevans för barns språkutveckling bland förskollärarna. Under studien visar sig även att samlingar som följer Bornholmsmodellen är mer innehållsrik än samlingar som genomförs enligt förskollärarnas egen modell. Om detta beror på den blandade status som samlingar har bland de intervjuade förskollärarna eller om det är planeringsbrist skulle vara en bra utgångspunkt för framtida forskning.

 • 2.
  Aghaei, Mary
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Skrivutveckling hos andraspråkselever på gymnasiet: En kvalitativ studie om hur lärare i gymnasieskolor arbetar med skrivutveckling hos elever som har svenska som andraspråk2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 3.
  Alnelind, Gunilla
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Handledarens roll i arbetsplatsförlagt lärande2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 4.
  Alpsten, Elisabet
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ljungberg, Hanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Förskollärares uppfattningar av musiksamlingens roll i förskolan: En fenomenografisk studie2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 5.
  Andersson, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  100-tals sidor som Är mer intressanta än det läraren talar om: Några elevers tankar om elevdatorer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka elevers uppfattning av hur datorer används i undervisningen. Frågeställningen var att se om det finns fördelar, nackdelar och om det finns förändringsområden för att använda datorer i undervisningen Dataanvändandet ökar i dagens samhälle och i de flesta skolor får eleverna en egen elevdator att använda i undervisningen. Studier visar att dataanvändandet behöver vara individanpassad för att bättre hjälpa den enskilde eleven. I målformuleringar i skolan står det att eleverna ska lära sig IT för sitt kommande yrke och för att bättre kunna diskutera med sina brukare/patienter. Metoden som har använts är intervjuer. Sex elever i årskurs tre på Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet har intervjuats. Fyra intervjuer har genomförts i studien, tre enskilda intervjuer och en gruppintervju. Resultatet tyder på elevdatorn innebär tillgång för eleven då den underlättar möjligheter att anteckna på. Datorn hindrar eleverna i undervisningen då det tittas på sociala medier på lektionstid, vilket medför svårigheter att fokusera på läraren under lektionen. Datorn underlättar för eleverna att organisera sina elevdokument på ett bättre sätt. Möjligheterna till förändring fokuseras på att förbättra sina anteckningar

 • 6.
  Andersson Bustad, Susanne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Magiska ögonblick och förlorade möjligheter: En studie i möjligheterna att lära med utgångspunkt i elevernas förkunskaper, svårigheter med lärandeobjektet och variationen i det erbjudna lärandet.2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study is based on an interest in trying to understand what is needed to ensure that students actually learn in a learning object, in this study equations. Algebra is an area of mathematics in several studies proved to be a stumbling block for many students. Using letters in mathematis is difficult for most students according to research reports and it is also consistent with my own experince as a teacher. The purpose of this study was to seek answers to what in the lesson content and also during the interview that allowed the students to learn more about the learning object. Based on students' prior knowledge and the difficulties students might have with the learning object and the offer of learning, I try to get an answer to what might have contribut the students to developed knowledge of the learning object. This qualitative study is based on a variation theory perspective. The two students who participated in the study attended the same class in high school. By using the theory of variation patterns, it made it possible for me to describe how students learn new things about the learning object, equations. To gain insight into how the students solved the data and developed new knowledge, I had the lesson content and their statements in the interviews to help me understand the difficulties in solving the equtionatask and what in the lessons that have contributed to new knowledge. The results show that pupils' understanding and difficulties in learning objects are relevant to how they can perceive, discern and assimilate new knowledge. One student was able to experience learning from their prior knowledge and assimilate what he had to develop in the variety in the offer of learning. The offered learning did not give the second student the same opportunity. The results indicates that the knowledge of students' prior knowledge, the difficulties the learning object can create and students' own narrative, I argue on the basis of the study'sresults, it is important knowledge for every teacher to be aware of befor the presentation of the lesson if it will give every student opportunities to learn.

 • 7.
  Andersson, Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Det politiska rummet: villkor för situationspolitisk socialisation i en nätgemenskap av och för ungdomar2012Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim is to analyse the institutional character of, and the on-going communication in, a net community organised by and for young people. This is achieved using terms of conditions for situational political socialisation – a situation in a specific context in which the participants, within the battle between different groups attempting to organise society through interaction and action, adopt political preferences and skills. The thesis builds on agonism, a political theory in which controversy and struggle are viewed as prerequisites for human life that uses language as a political act. The net community, as an institution, contingently depends on political rebirth via action and communication. The use of language creates places that give the institution meaning while at the same time the institution claims the participants and their creation of meaning. Black Heart, the analysed net community, is a quasi-public space for and by young people aged between 14 and 28 years. It is a cultural community where political conversations take place among other kinds of communication. The institutional character of Black Heart and ten politically controversial conversations are analysed, using a case study method that applies web content analysis and computer mediated discourse analysis. There is a strong institutional framework operating in the political text conversations of Black Heart, the participants are governed by the institution and the participants govern each other. The political communication is characterised by revealing and arguing for political interest. To challenge is the dominant category of political action which constitutes political subjects that are offensive, argumentative and polemic. Political communication and the on-going interaction generate an educational situation in which the participants are expected to be content oriented, argumentative, expressive, communicative and polemic.  

 • 8.
  Andersson, Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Producing and consuming the controversial: A social media perspective on political conversations in the social science classroom2016Inngår i: Journal of Social Science Education, ISSN 1611-9665, E-ISSN 1618-5293, Vol. 15, nr 1, s. 6-16Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Teachers find it difficult to conduct political controversial conversations in the social science classroom and due to an increased use of social media in educational settings new challenges and possibilities are raised. The use of social media causes fundamental changes to the role of the learner who becomes a producer and consumer – a prosumer – of educational content. With a social media perspective and a didactical focus on learning in democracy and political action the article discusses didactical conditions and possibilities of political controversial conversations in social science education and derives a set of didactic strategies. When approaching the classroom as a diverse ideological public space, recognising the students as political agents and using a social media perspective it is possible to balance the function of education – socialisation, qualification and subjectification – and at the same time stimulate societal engagement and political action.

 • 9.
  Andersson, Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Värdebasen i Den Tionde Dagen: om normer, praxisteori och värden i lokal skolutveckling2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i det lokala skolutvecklingsprojektet Den Tionde Dagen studeras grundläggande värde- och normprinciper. Studien har fokus på den kollektiva moralen (normerna), praxisteorin (normerna och värderingarna) samt värdebasen (värdegrunden) inom kontexten lokal skolutveckling. Värdebasen jämförs med vad som framkommer i de nationella styrdokumenten inom diskursen värden. I ett större perspektiv handlar studien om att förstå essensen i lokal skolutveckling. Studien stödjer sig på den värdeobjektivistiska teorin. Värdena blir föremål för efterliknande och ledning av vårt sociala varande i världen. Värden står att finna i den intersubjektivistiska konstruktionen, i den sociala samvaron, där värdediskurser uppstår. Forskningen bedrivs inom områdena pedagogik och filosofi. Det empiriska materialet har främst samlats in genom tekniken fokusgrupp.

  I studien framträder pedagogiska och etiska värden så som de uttrycks av lärarna. De pedagogiska värdena Utveckling, Delaktighet och Autonomi är enheter som är värdefulla för den konkreta undervisningens gestaltning och utveckling. De pedagogiska värdena bygger upp undervisningsfundamentet, det undervisande uppdraget. De etiska värdena Respekt, Utveckling, Plikten att utföra uppdraget, Frihet och Individens integritet är samtliga grundläggande enheter som är av vikt vid skapandet av den goda skolan. Kopplat till undervisningspraxis så innebär de etiska värdena en legitimering för det som sker. De etiska värdena står för fostransuppdragets utgångspunkter i organisationen kring Den Tionde Dagen. De pedagogiska och etiska värdena inom kontexten lokal skolutveckling visar hur de olika värdediskurserna som förekommer i styrdokumenten har förståtts. I denna helhet finns lärares värden i den pedagogiska gärningen och värden för den pedagogiska gärningen. Tillämpas dessa två perspektiv blir det en undervisningspraxis som rymmer samspelet mellan lärare (konstruktionen av den praktiska yrkesteorin) samt mellan lärare och elever (normerna) konstruerad utifrån de värden som utgör helhetens bas (värdebasen). Studien genererar teoretiska bidrag i form av olika analysmodeller som är användbara i fortsatt forskning kring skolans utveckling. Genom att problematisera de centrala begreppen för kontexten och diskursen och använda dessa för att på praxisnära håll förstå och analysera underliggande, ännu icke synliga, värden kan organisationens grundantaganden bli medvetna. Studien förser även med ett nytt perspektiv att betrakta och förstå skolutveckling.

 • 10.
  Andersson, Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  ”På samma sätt som alla barn, med vänlighet och respekt”: En kvalitativ studie om mångkulturellt arbete i förskolan2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den kvalitativa studiens syfte var att analysera, beskriva och förstå skollednings och lärares uppfattningar kring mångkulturellt arbete i förskolan, samt deras betydelse för förskolans verksamhet. Studien utgick från sociokulturell teori och byggde på intervjuer av skolledning och förskollärare på en mångkulturell förskola.

  I studiens resultat framkom att skolledning och lärare i förskolan menar att barn och föräldrar ska mötas med respekt oavsett kulturell bakgrund. Lärarna ansåg sig viktiga att förmedla läroplanens värdegrund samt det svenska språket och kulturen till förskolans barn och föräldrar. De uttryckte även att de upplevde olika kulturella bakgrunder som spännande och berikande, vilket gav dem en fördjupad kunskap om olika sätt att tycka och tänka. Barnens språkutveckling var det innehåll som studiens lärare prioriterade högst, både det svenska språket och barnens modersmål.

  I diskussionen jämfördes studiens resultat med teorier och tidigare forskning. Lärarens komplexa och mångfasetterade arbete problematiserades och det ställdes frågor hur verksamheten kunde utvecklas. Frågor om inkludering av barns olika kulturer och modersmål, värderingar samt barns dubbla kulturtillhörighet diskuterades. Dessa frågeställningar kan bidra till verksamhetsutveckling i en förskola där alla barn och familjers kulturella bakgrund är lika värda, och där alla barnens språk är inkluderade.

 • 11.
  Andersson, Louice
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Sex- och samlevnadsundervisning: En kvalitativ studie om flickors och pojkars uppfattningar om undervisningen i skolår 7-92010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Erfarenheten av och forskning om sex- och samlevnadsundervisningen i skolan pekar på att undervisningen inte är till belåtenhet hos eleverna. För att utröna detta ytterligare valdes en studie med syftet att undersöka flickors och pojkars uppfattningar om innehåll och undervisningsmetoder inom sex- och samlevnadsundervisningen i skolåren 7-9. Hur undervisningen skall vara utformad för att kännas meningsfull för eleverna är av intresse i studien. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats med enkäter och gruppintervjuer som metod att skapa ett empiriskt material. Undersökningen genomfördes på två skolor. I enkätundersökningen deltog 47 elever och i gruppintervjuerna deltog fyra flickor och fyra pojkar. Resultatet visar att flickor ochpojkar anser att sex- och samlevnadsundervisning är viktigt och att de fått en relevant undervisning under grundskolans senare år. Gemensamt för flickor och pojkar är att de vill ha en varierad undervisning av såväl innehåll som undervisningsmetoder. Viktigt är att den som undervisar i området skall vara väl insatt och ha stora kunskaper inomområdet. Den som undervisar får heller inte, anser eleverna, bli generad och tycka att det är pinsamt när eleverna ställer frågor. Eleverna i undersökningen saknar dock utrymme för diskussion i undervisningen. Studien visar även att eleverna uppfattar att en stor del av undervisningen läggs på frågor rörande sexualitet, könsorganens anatomi,könssjukdomar och preventivmedel. Däremot läggs endast en begränsad del utav tiden på samtal rörande samlevnad, vilket är ett område som eleverna efterfrågar i undervisningen. För att åstadkomma en meningsfull undervisning i sex- och samlevnad ur ett elevperspektiv förutsätts att eleverna får tillgång till information om vad undervisningsområdet skall innehålla. Genom förhandsinformationen kan eleverna ges inflytande i undervisningen. Av stor betydelse för eleverna är att läraren utgår ifrån elevernas frågor och vad eleverna känner är relevant för dem just nu.

 • 12.
  Andersson, Therese
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Aspenbäck, Sandra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Förskolerummets pedagogiska dilemma: Pedagogernas syn på miljöns och materialets betydelse.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger på förskolan tänker om miljön och materialets betydelse för barns utveckling och lärande. Vi har även tagit reda på hur innemiljön på avdelningarna är uppbyggda, om de är traditionella och ser ut som hemmet eller om de är inspirerande för barnen att experimentera och utforska i miljön. Vi har också tittat på hur materialet används och hur detta är placerat och vilken tillgång barnen har till det. Vi har utgått från det sociokulturella perspektivet i studien, vilket menar att det är pedagogen som organiserar miljön runt barnen och att barnen tar hjälp av sin omgivning för att lära och utvecklas. Vårt empiriska insamlande material har tagits fram via intervjuer och observationer. Pedagogerna som vi intervjuat var från olika avdelningar. Observationerna gjordes genom att gå runt och titta på miljön samt att fotografera det vi ville undersöka extra mycket. Resultatet visade att de flesta tänkte på miljöns betydelse. Det traditionella fanns på förskolorna men med försök till förändringar. Materialet skulle vara synligt för barnen förutom det ”smutsiga och kladdiga”.

 • 13.
  Andersén, Annelie
  Högskolan i Jönköping, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Att röja väg till den öppna högskolan2009Inngår i: Folkhögskolans praktiker i förändring / [ed] Bernt Gustavsson, Gunnel Andersdotter, Lena Sjöman, Lund: Studentlitteratur AB, 2009, 1, s. 201-223Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 14.
  Andersén, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Den nya yrkeslärarutbildningen - Utkomster i form av yrkeskompetens2013Inngår i: Utbildning och Lärande, ISSN 2001-4554, Vol. 7, nr 1, s. 88-101Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article describes and discusses a group of newly trained vocational teachers' experiences of outcomes of their teacher education in terms of professional skills. Seven students participated in focus group discussions concering one of the professional teacher training national objectives. The results show that the newly trained vocational teachers acquired a new vision of the teaching profession and that they have strengthened both their professional identity and their self confidence. They have new, broader and more improved tools to use in teaching. and they see the importance of having a vocational teacher education. Skills that are considered important in new vocational teachers' profession are for example to able to see the individual students and reach out o them with a message, and to make just assessment and set fair grades. 

 • 15.
  Andersén, Annelie
  Högskolan i Jönköping, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Ett särskilt perspektiv på högre studier?: Folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet2011Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen syftar till att undersöka folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet. Enligt teorin om sociala representationer är folkhögskoledeltagarnas sociala representationer om högskola och universitet något som skapas socialt och förändras beroende på deltagarnas erfarenheter av högskola och universitet. Avhandlingen syftar också till att undersöka dessa sociala representationers ursprung och framväxt, liksom om de har påverkats av andra sociala representationer exempelvis dem om folkhögskolans särart. För att identifiera folkhögskole­deltagarnas sociala identitet och sociala representationer har jag använt mig av empiriska data insamlat genom fria associationer och intervjuer med folkhögskoledeltagare och före detta folkhögskoledeltagare. För att undersöka representationernas ursprung har jag genomfört en dokument­studie på folkhögskolelärarnas tidskrift. Resultaten visar att folkhögskolans företrädare genom hela folkhögskolans historia har förhållit sig till två huvudidéer, den om folkhögskolans särart och den om att folkhögskolan är en institution som anpassar sig efter det omkringliggande samhället och dess krav. Dessa båda idéer förklarar varför olika sociala identiteter och olika sociala representa­tioner existerar bland folkhögskoledeltagarna. Grundidén att folkhögskolan har en särart leder till representationer om folkhögskolan som ett alternativ till annan utbildning och högskola och universitet som något som inte är likt folkhögskola. Den andra grundläggande idén om folkhögskolan som en institution som ständigt anpassar sig leder till representationer om folkhögskolan som en andra chans och högskolan som mål.

 • 16.
  Andersén, Annelie
  Encell - National Centre for Lifelong Learning, School of Education and Communication, Jönköping University.
  Social Representations and Social Identity in Swedish Folk High Schools: an application of Duveen and Lloyd2010Inngår i: Papers on Social Representations, ISSN 1021-5573, E-ISSN 1819-3978, Vol. 19, nr 1, s. 10.1-10.14Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article extends Duveen's work on social representations and social gender identity by discussing how it can be applied to the context of Swedish folk high school participants' social representations of folk high school and university, then examines the influence of these representations on participants' desires and ambitions to progress to university.  Adopting Duveen's framework to analyze several previous data regarding folk high schools (i.e., a document study of folk high school teachers' magazines, an association study on folk high school participants, and interviews with folk high school participants), I seek to illustrate in this article how most premises concerning the formation of children's social identity (as described by Duveen) also hold for adults entering a new social context.

 • 17.
  Andersén, Annelie
  Högskolan i Jönköping, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Swedish folk high school as a second chance to attain acess to university2011Inngår i: NCEE 2011, 2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Folk high schools are part of popular, or liberal adult education in Sweden. By participating in the general course at a folk high school, students who have failed to meet the requirements necessary for continued study at university level have a second chance to fulfil such requirements. This paper describes different approaches of Swedish folk high schools with regard to preparing their participants for university studies. The paper also discusses how these different ways of working affect how participants perceive university studies and how these perceptions affect their choices of whether or not to continue on to university after completion of their folk high school education. Based on empirical data collected through free associations, interviews with then-current and former folk high school participants, articles from a leading folk high school teacher magazine, and material found on the folk high schools’ homepages, the results show that throughout the history of the Swedish folk high school, this institution has remained true to two basic ideas: the idea of differentiation and the idea of adaptation.

  The results also show that folk high schools work in different ways with regard to widening participation, depending on which of these two ideas they tend to focus on most. The prevalence of these two fundamental ideas explains why different social identities and different representations exist among the participants. The idea of folk high school as something different and special leads to representations of folk high school as an alternative to other forms of education and to representations of university as something difficult and different than folk high school. The second idea – that folk high school must adapt to the surrounding community – leads to representations of folk high school as a second chance and of university as a goal.

 • 18.
  Andersén, Annelie
  Högskolan i Jönköping, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  When 'they' become 'us'2010Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper elaborates on how representations changes when social identity does. Social representations are not static, representations can change over time, together with the identity. Social identity is not only based on how members of a group represent themselves, but also how the group is represented by others. It is also a representation of ‘we’ as something that is not ‘them’. In my research, I found out that the perception of ‘us’ as folk high school participants is instrumental in the formation of ‘they’, involving, among others, university students. Social representations of university among folk high school participants are often formed by second-hand and reproduced experiences, as participants themselves have not yet studied at university. Most of them have neither visited a university, or know any current or former university students. The folk high school identity is only the object of association during a very short period in a person’s life, for only one or a couple of years, which means that a change of education also leads to a rapid change between identities, i.e. what was previously referred to as ‘they’, becomes ‘us’. However, the key question addressed in this paper is what happens then?

  This study includes an association study with one hundred participants taking the folk high school general course. In this study, I asked the participants about their associations regarding the words folk high school and university. Five years after the participants from the first association study finished folk high school I called them up and asked them again about their associations regarding the terms folk high school and university. Here I found out that the participants who had continued to university studies, in contrast to the result of the earlier study,  do not represent university as a (final) goal. The other two representations who was common among the folk high school participants – university as a (final) step in a stairway and university as not being folk high school – still occur, but in a quiet different form.

 • 19.
  Andersén, Annelie
  Högskolan i Jönköping, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  When they becomes us: Att byta identitet från folkhögskoledeltagare till universitetsstudent2010Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 20.
  Angrimer, Therese
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att ha ett mål: En av framgångsfaktorerna för att eleven ska lyckas med yrkesutbildning inom vård- och omsorgsprogrammet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 21.
  Ankarlund, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Inkludering i skolverksamhet: En analys om en grupp pedagogers uppfattning om en inkluderande skolverksamhet2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inkludering är ett begrepp vilket kan antyda individens gemenskap med andra människor, en gemenskap baserad på upplevd ömsesidighet och delaktighet. Inkluderad kan även antyda att någon eller något ingår i en kontext, exempelvis att eleven är en del av gruppen eller att momsen är inkluderad i priset. Beroende på i vilken kontext begreppet används blir betydelsen olika. Inom svensk skolverksamhet ska alla barn erbjudas bildning samt stimuleras till livslångt lärande. Pedagoger inom skolverksamheten ansvarar för barn samt ungas bildning och ytterst ansvarig är rektor för att så sker. Forskning visar att inkludering är komplext inom svensk skolverksamhet och komplexiteten är till viss del utifrån hur pedagoger upplever funktionsnedsättningar och dels utifrån hur prioriteringar görs av rektor. Prioriteringar om budget, utbildning och tid till diskussion mellan pedagoger påverkar utfallet av den inkluderande skolverksamheten. Syftet med denna studie var att öka förståelsen för en grupp pedagogers uppfattning om inkludering i syfte att skapa en djupare förståelse för en inkluderande skolverksamhet. För att uppnå syftet utformades forskningsfrågor om vilken betydelse en grupp pedagoger tillskriver begreppet inkludering och inkluderande verksamhet, hur pedagogerna förhåller sig till sitt uppdrag att arbeta inkluderande i sina olika roller samt vilken betydelse pedagogerna tillskriver de undervisningsstrategier de använder i den dagliga verksamheten. För att besvara studiens frågeställning genomfördes tre gruppintervjuer med pedagoger verksamma inom en inkluderande skolverksamhet. Vid två intervjutillfällen var respondenterna två till antalet och vid en var de tre. Intervjuerna genomfördes med frågor av en öppen karaktär. Resultatet har analyserats med hjälp av denna studies teoretiska ramverk med fokus på inkludering inom svensk skolverksamhet, vad som anses vara ett funktionshinder, en grupp pedagogers undervisningsstrategier i grupper med inkluderade elever samt en skolverksamhets lärande. Studiens resultat visar att rektor har en överhängande betydelse i hur skolverksamheten utformas och i hur en gemensam förståelse om en inkluderande skolverksamhet kan skapas. Dessutom visar resultatet att pedagogens och skolledningens uppfattning om mänskliga rättigheter samt förståelse för funktionsnedsättningar av varierande grad, kan påverka elevens lärande i en inkluderande skolverksamhet. Slutligen visar resultatet att skolledningen i sin tur påverkas av politiska beslut och statliga styrdokument i hur en inkluderande skolverksamhet kan utformas och utvecklas.

 • 22.
  Atif, Yacine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Chou, Chien
  Institute of Education, National Chiao Tung University, Taiwan.
  Digital Citizenship: Innovations in Education, Practice, and Pedagogy2018Inngår i: Educational Technology & Society, ISSN 1176-3647, E-ISSN 1436-4522, Vol. 21, nr 1, s. 3s. 152-154Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  There are still disparities in technology-access despite economic pressures and widespread promises to overcome them. The induced digital gap defines the degree of digital citizenship for which, unified policies have yet to be drawn at various educational levels to reduce that gap. The quest for a broad participation to develop digital citizenship competencies needs further investigations into innovative educational approaches, pedagogical methods, and routine practices that foster digital literacy, and narrows the digital divide. This special issue accumulates original theoretical and empirical research contributions across contemporary digital citizenship perspectives. The final selection of the papers explores digital citizenship concepts such as ethics, digital literacy and participation, in various contexts to develop opportunities for a wider engagement in social actions. The international perspectives of contributing authors shed lights on digital citizenship prospects across unique contexts among different nations. 

 • 23.
  Bejdén, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Digital loggbok under apl: ett verktyg för elevens lärande?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 24.
  Bengtsson, Nilla
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Gymnasiearbetet: Handleder yrkeslärarna eleverna?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 25.
  Bjurén, Annie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Hallner, Björn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Hållbar utveckling i ämnet biologi: En kvalitativ studie om hur grundskolelärare i årskurs 4-6 arbetar med hållbar utveckling.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie grundar sig på hur lärare tolkar hållbar utveckling i ämnet biologi. Syftet är att undersöka på vilka grunder lärarna väljer arbetssätt och ämnesinnehåll. Lärarna som intervjuas är verksamma i årskurs 4-6. Intervjuerna är semi-strukturerade vilket betyder att teman behandlas utifrån en given intervjuguide, frågorna ställs därför inte med någon förutbestämd ordning. De lärare som ingår i studien är behöriga i ämnet biologi och urvalsprocessen grundar sig i ett bekvämlighetsurval. Lärarna fick som förhandsinformation veta syftet med studien. Resultatet i studien visar på tre olika typer av lärare med olika synsätt på hållbar utveckling. De tre olika synsätten är: Hållbar utveckling i det vardagliga livet, Hållbar utveckling ur ett globalt perspektiv samt Attityder och värderingar för en hållbar utveckling. Yterliggare en kategori skapades efter vidare arbete med resultatet och det är det som är gemensamt för innehållet när lärarna talar om hållbar utveckling. I den gemensamma delen framkommer det att diskutera med eleverna, att medvetandegöra eleverna och den aktuella debatten inom hållbar utveckling, är centrala delar. I avsnittet diskussion belyses bland annat hur hållbar utveckling involverar samhället och att lärarna i studien antar en fostrande inställning till området. Diskussionen synliggör även de förmågor som visat sig vara viktiga i arbetet med hållbar utveckling. Studien visar på att lärarna erbjuder och möjliggör kunskaper som verktyg för eleverna, för att eleverna ska ha de färdigheter som krävs för att verka i samhället för en hållbar utveckling. Det är kunskaper för elevernas individuella förmåga att verka i samhället inom våra gemensamma referensramar. Eleverna övas i och utvecklar sin förmåga att inse konsekvenserna av olika alternativ och livsstilar.

 • 26.
  Björserud, Elin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Lärares uppfattningar av individanpassad undervisning2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt läroplanen (Lgr11) och skollagen (SFS 2010:800) är det lärarens uppdrag att individanpassa sin undervisning. Dessa styrdokument är tydligare kring den individanpassade undervisningen än vad tidigare styrdokument har varit. Min erfarenhet var att detta inte gjordes fullt ut som det förväntades. Med detta som bakgrund ville jag undersöka lärares förståelse av individanpassad undervisning. Därmed blev mitt syfte att undersöka och studera lärares skilda uppfattningar av individanpassad undervisning. Detta valde jag att göra genom en kvalitativ metod med intervju som datainsamlingsteknik. Studien har sin utgångspunkt i fenomenografin. I studien har fyra verksamma lärare intervjuats. Resultatet visade två skilda uppfattningar av individanpassad undervisning: Individanpassad undervisning som generell princip för undervisning och Individanpassad undervisning som utopi. Det som blev tydligt i resultatet är att kategorin Individanpassad undervisning som generell princip för undervisning är den kategori som var mest frekvent förekommande i det empiriska materialet, det vill säga lärarna uppehöll sig i intervjuerna kring resonemang som kan hänföras till innehållet i den beskrivningskategorin. Lärarna ger alltså uttryck för att de använder sig mycket av individanpassad undervisning. Innan studien antog jag att lärarna i större utsträckning skulle se den individanpassade undervisningen som något som de ville jobba med, men inte ansåg sig ha tid, resurser eller möjligheter till. Vid en analys av relationen mellan de skilda uppfattningarna kunde det konstateras att kategorin Individanpassad undervisning som generell princip för undervisning kan betraktas i ett elevperspektiv som mer utvecklande än kategorin Individanpassad undervisning som utopi.

 • 27.
  Brandt Heedman, Ulrik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Leijon, Erika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  "Det är dubbelt så kul som svenska och alla andra ämnen": Elevers förhållningssätt till matematikundervisning i relation till läroplanen2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  På hösten 2011 beslutade regeringen att göra en satsning på matematik i skolan på grund av elevers sjunkande resultat. Detta sett i ett internationellt perspektiv. Satsningen gick bland annat ut på fler undervisningstimmar samt kompetensutveckling till lärare. Med bakgrund av denna matematiksatsning valde vi i denna studie att ta elevernas perspektiv på frågan varför elevernas resultat blivit sämre. Anser de till exempel att undervisningen i matematik är meningsfull?

  Syftet med studien är att undersöka vilket förhållningssätt eleven i årskurs 4 har till matematikundervisningen samt dess betydelse för elevens vardag och jämföra det med det uppdrag som läroplanen uttrycker avseende matematikämnet och matematikundervisningen. Då en ny läroplan införts, har vi också valt att jämföra syftet för matematikundervisningen med elevernas svar. Datainsamlingen har skett genom gruppintervjuer och analysen har gjorts med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Som stöd i vårt analysarbete har vi använt begreppen; uppfattningar, erfarenhet och meningsfullhet.

  Resultatet visar att eleverna uppfattar matematiken som något väldigt positivt. De kan också se en meningsfullhet i att kunna matematik, men framförallt som en kunskap som ska användas i framtiden. Eleverna får framförallt erfarenheter i matematik genom eget arbete i matematikboken, eller genom pararbete. Resultatet visar också att elevernas uppfattningar i hög grad stämmer överens med syftet i för matematikundervisningen i läroplanen. Slutligen diskuterar vi resultatet med våra teoretiska utgångspunkter som stöd. Bland annat diskuterar vi varför elevernas positiva syn på matematik förändras under tiden de går i skolan. Vi diskuterar också hur eleverna kommit fram till att matematik är viktig i framtiden.

 • 28.
  Bylander, Sofia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Gradh, Sofia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  ”Jag behöver inte lite mer hjälp”: Förskollärares intentioner och agerande i bemötandet av barn i tamburen ur genusperspektiv2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det vilar ett stort ansvar på förskolan som verksamhet vad gäller att motverka traditionella könsmönster. Att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter samt att förskolan inte ska begränsa utifrån stereotypa könsroller beskrivs i läroplanen för förskolan, Lpfö 98/2010. Studien är intressant att ta del av då den belyser intentioner och handlingar i tambursituationen som är en del i förskolans verksamhet. Syftet med studien var att undersöka förskollärares intentioner och agerande i bemötandet av pojkar och flickor i tambursituationen ur ett genusperspektiv. Till vår hjälp hade vi frågeställningarna Vilka intentioner har förskollärare avseende samspel med flickor respektive pojkar i tambursituationen? Vilka praktiska handlingar när det gäller hjälp kan urskiljas i samspelet med pojkar respektive flickor?

  Studien är kvalitativ. Vi har använt videoobservationer i tamburen för att få en förståelse för hur samspel och bemötande mellan förskollärare och pojke respektive flicka ser ut i praktiken. Intervjuer har sedan genomförts enskilt med förskollärare för att bland annat få fram deras intentioner och förväntningar kring tambursituation och samspelet med flickor respektive pojkar. Resultatet av studien visar att det inte finns några synbara skillnader avseende samspel och bemötande mot flickor respektive pojkar. Snarare visar resultatet på att aspekterna – Att utveckla självständighet, Individuell förmåga, Individuellt bemötande, Verbal och icke verbal kommunikation samt Fostran har betydelse för hur samspel och bemötande tar sig uttryck i tamburen. I resultatdiskussionen reflekterar vi kring hur dessa aspekter påverkar tambursituationen och vilka förutsättningar och möjligheter det ger barnen.

 • 29.
  Bylow, Helene
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Utbildningsmetoder i hjärt-lungräddning och upplevelser i mötet med hjärt-lungräddningens praktik2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose statement is which the most effective educational method is for cardiopulmonary resuscitation; instructor-led versus film-based and what happens in the gap between education and an event of cardiac arrest in society. The aim was to investigate knowledge of which educational method contributes to the intended skills, ability to act and willingness to start a life-saving action. The aim was also to increase understanding by identifying tension fields of experiences in the cardiopulmonary resuscitation practice.

  The study is highlighted by a learning theory influenced by pragmatism and philosopher Dewey, as well as a holistic hermeneutical perspective through the philosopher Gadamer. A combined design with quantitative and qualitative method has been used. Data collection has been done through surveys, quality measurements on cardiopulmonary resuscitation and interviews. A critical hermeneutic according to Ricoeur has supported interpretation of data.

  The quantitative result shows no significant difference in total points of theoretical knowledge, ability to act or willingness to start cardiopulmonary resuscitation between the education methods. A significant difference (p<0.05) has been demonstrated for practical knowledge, where the film-based education showed higher total score than the instructor-led education over time. The result of the qualitative interpretation has identified five overall tension fields in both experiencing and lacking experience, 1) knowledge of, skills in and understanding of, 2) learning, 3) ability to act, 4) responsibility and humanity, 5) and willingness to start a life-saving effort in cardiopulmonary resuscitation practice. The result contributes to increased knowledge of cardiovascular rescue practice, valuable for future education and further research.

 • 30.
  Bystedt, Kenneth
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Simma mot vågorna: Vilka uppfattningar om och erfarenheter av momentet simning bär nyanlända elever med sig i mötet med det svenska skolsystemet?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  ”Människan är den enda varelse som i någon intressant och utvecklad mening undervisar sin avkomma” (Säljö, 2015, s. 11). Ur existentiell synvinkel är frågan varför lätt att besvara. Människans överlevnad i samtiden och barnens livschanser och överlevnad i framtiden, ökar genom undervisning. I Sverige har simförmåga och simkunnighet fått ett stort kulturellt värde i såväl primär socialisation (undervisning av familj, släkt och vänner) som sekundär socialisation (läroplansstyrd undervisning i skola). Under de senaste åren har många människor anlänt till Sverige, för att undkomma krig och förföljelse i hemländerna. I skolan visar det sig att många nyanlända barn och ungdomar inte kan simma. I kunskapskraven för åk 6 och åk 9 i ämnet idrott och hälsa står det tydligt “Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge” (Skolverket, 2011, s. 51-54). Detta måste eleven kunna för att minst få betyget E i ämnet idrott och hälsa. En viktig fråga är då vilka erfarenheter av vattenvana och simning som dessa barn och ungdomar bär med sig från sina tidigare hemländer. Forskningsingången i denna studie är att utveckla yrkeskompetensen genom att få förståelse för och kunskap om nyanländas förförståelse av momentet simning och vilka anpassningar som behöver göras för att eleverna ska klara momentets kunskapskrav.I en mixad studiedesign genomfördes inledningsvis en kartläggning av uppfattningar och erfarenheter i simning via en explorativ enkät och därefter uppföljande kvalitativa forskningsintervjuer med nyligen migrerade ungdomar i åldern 12-16 år. Avslutningsvis  genomfördes kvalitativa forskningsintervjuer med sakkunniga vuxna som arbetar i svenska skolor och delar de nyanländas kulturella bakgrund. Kvalitativa data analyserades sedan med kategorisk innehållsanalys. Statistisk data från enkäten triangulerades mot barnen/ungdomarnas och de vuxna informanternas berättelser. Resultaten visar bristande erfarenhet av vattenvana både inom primär- och sekundär socialisation; en uttalad effekt av socioekonomisk status; tradition kombinerat med religiösa drag kan också vara hämmande faktorer för simkunnighet, särskilt utifrån kön. Resultaten är viktiga för lärare som utbildar nyanlända elever i idrott och hälsa för att anpassa lärandesituationer.

 • 31.
  Carlbo, Elisabeth
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Erhållen kompetens i utveckling: Gymnasieelevers uppfattningar av kompetens för arbete i pedagogisk verksamhet efter Barn – och fritidsprogrammet2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 32.
  Carlsson, Ingvor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Dockan i förskolans praktik skapar kommunikativa värden för barn igenom delaktighet och inflytande2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka kunskaper som medverkat till att utveckla förmågan att analysera dockspelets användning dels som redskap, dels som hjälpmedel i den sociala praktiken och vidareutveckla engagemang för barns lärande. Forskningsfrågorna var vägledande i studien och hade följande formuleringar: - Vilka kommunikativa värden medför användningen av dockor i förskolans pedagogiska verksamhet? - Vilka kommunikativa utmaningar och kulturella situationer synliggör användningen av dockan i förskolan när barnen erbjöds delaktighet och inflytande?

  Via användandet av dockan skapades en möjlighet att utveckla kommunikation och samspel med barnen, dockan och pedagoger i förskoleverksamheten. I denna etnografiska fältstudie bestod datainsamlingsmetoden av film, foton, intervjuer och berättelser av pedagoger. Datainsamlingsmaterialet analyserades och sammanställdes utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Resultatet visade att kommunikationen med dockan i aktiviteter och samspelssituationer utvecklades i takt med att pedagogernas fokus förändrades. Då synliggjordes det att pedagogerna i sitt agerande tillsammans med dockan som medierande redskap bjöd in barnen till kommunikation som uppmuntrade till delaktighet. Därigenom utvecklade barnen förmågan att ta egna initiativ där de tillsammans med dockan tränade upp sin kommunikationsförmåga. Barnens språkliga medvetenhet och ordförråd synliggjordes i barnens identitetsutveckling då emotionella handlingar och tankar användes i vardagliga situationer, både tillsammans med pedagogernas och deras egna dockor vilket tydligt påverkade barn som tidigare inte kommunicerat i så stor utsträckning. Via analysen kunde pedagogerna se att barnen fått ett större talutrymme i samlingar och gemensamma aktiviteter. Dockan hade genom olika samspelssituationer förstärkt deras språkliga förmåga. Dockan på förskolan skapade ett lustfyllt lärande och fick därigenom ett kommunikativt värde.

 • 33.
  Carlsson, Samuel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ett flippat klassrum: från ett yrkeslärarperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur yrkeslärare som undervisar på industritekniska utbildningar reflekterar kring, flippade klassrum som undervisningsmetod. Metoden som använts i studien har varit kvalitativ och tre stycken yrkeslärare har intervjuats. Tidigare forskning om flippade klassrum och olika lärstilar ligger till grund för analysen.Resultatet visade att flippade klassrum har många positiva effekter för både lärare och elever. För många elever blir inlärningstiden många gånger mindre jämfört med traditionell undervisning. Många lärare blandar traditionell undervisning med flippade klassrum och variationen gör att eleverna lättare kan lära sig nya saker.Min slutsats blev att flippade klassrum är en omtyckt undervisningsmetod av både lärare och elever, men att det är tidkrävande för lärarna i början och att det blir en omställning för eleverna som förväntas vara mer förberedda innan en lektion startar. Läraren och eleverna som arbetar med flippade klassrum måste mer eller mindre vara teknikintresserade för att modellen ska fungera.

 • 34.
  Carlén, Anne-Sofie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Alexandersson, Marina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Utveckling eller förveckling?: En interaktiv studie om en förändringsprocess på en gymnasieskola2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Intresset för studien väcktes ur gemensamma diskussioner kring lärares vardagsarbete i relation till skolans organisation och ledning. Vi fann därför ett förändringsarbete från traditionell till temabaserade undervisning på gymnasieskola intressant att studera. Studiens syfte var att undersöka och söka förståelse för hur förändringsprocessen upplevs och påverkar lärarna samt att vara en del i utvärderingen av lärarnas nybildade tematiska arbetslag.

  Vi valde att använda aktionsforskning som metod med en hermeneutisk ansats som innebär tolkning och reflektion. När vi studerade tidigare forskning uppmärksammade vi att Blossing (2000) i sin studie konstaterar att bland annat skolkulturen och skolledaren har betydelse för förändringarbetets utveckling. Vi använde oss av reflexiva intervjuer eftersom de erbjuder flexibilitet vid intervjutillfällena och vi relekterade över olika aspekter som framkom. Analysarbetet innebar att vi rörde oss mellan delar och helheter i en ständigt pågående process.

  Resultatet visar på flera olika aspekter som påverkar lärarna och vi valde att presentera dessa med innehållet i fokus framför individen av hänsyn till lärarnas integritet. Vi fann att personliga erfarenheter och egenskaper påverkade inställningen till förändringsarbetet och dess innehåll. Andra faktorer som synliggjordes var vikten av struktur för arbetet och möjligheter för reflektion. Planeringstidens betydelse och hur den organiseras och disponeras framkom och vi konstaterar att skolledningen har en viktigt roll i förändringsarbetet genom att leda och skapa struktur samt vara lyhörd för arbetslagets signaler.

 • 35.
  Claesson, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Elf, Louise
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  "Jag älskar att läsa!": En studie om elevers läsvanor och upplevelser kring läsning i tidiga skolår2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under vår utbildning till lärare i tidiga åldrar har vi fått kunskap om läsningens betydelse för språk-, läs- och skrivutveckling. I anslutning till vår verksamhetsförlagda utbildning har vi erfarit att individuell läsning och högläsning är ett vanligt inslag i undervisningen. Vi har sett att lärare oftast har som syfte och mål att generera kunskap när det gäller elevers individuella läsning och högläsning. Vår nyfikenhet på hur elevers läsvanor och upplevelser av litteratur i tidiga skolår uppkom då vi stött på flera studier som behandlar området ur ett lärarperspektiv. Vi fann det dock mer intressant att se ur ett elevperspektiv eftersom man behöver gå till primärkällan, eleven, för att kunna utveckla och utforma undervisningen på ett stimulerande sätt för eleven. Tidigare forskning har bland annat kommit fram till att det är betydelsefullt att elever får läsa individuellt dagligen om sådant som intresserar dem. Även högläsningen är en viktig del i undervisningen, både för äldre och yngre elever. Med utgångspunkt i detta är vårt syfte formulerat; Syftet med vår studie är att undersöka elevers läsvanor och upplevelser av litteratur i tidiga skolår.

   

  Vi har använt oss av en kvantitativ enkätstudie som lade grunden till utformningen av den efterföljande kvalitativa studien där intervju användes som metod. Vår avsikt var att jämföra elevers läsvanor och upplevelser av litteratur utifrån variablerna kön, ålder och läsförmåga. Av resultatet framkom att elever har en positiv inställning till läsning och de vill gärna läsa mer. Studien visar också att högläsning är ett vanligt förekommande i både årskurs 2 och årskurs 5 trots att litteratur visar att högläsning avtar med stigande ålder. Innan vi genomförde vår studie hade vi en föreställning om att individuell läsning (bänkboksläsning) ofta används som tidsutfyllnad. Detta styrks delvis i vår studie då respondenterna i årskurs 5 uppger att de ofta får läsa när de får en stund över. Andra slutsatser som framkom i vår studie är att eleverna läser individuellt flera gånger i veckan men uppföljning av denna läsning är sällsynt. Både i årskurs 2 och årskurs 5 läser läraren högt för eleverna flera gånger i veckan men det är dock vanligare att eleverna i årskurs 5 läser högt för varandra i jämförelse med årskurs 2. I diskussionen lyfter vi bland annat att läraren har en betydande roll för elevers läsvanor då han eller hon är deras läsande förebild i klassrummet.

 • 36.
  Claesson, Jenny
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Holgersson, Marlén
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  En förändrad yrkesutövning: En kvalitativ studie om hur pedagoger anser sig ha förändrats av att starta upp en Reggio Emiliainspirerad förskola2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien är en kvalitativ intervjustudie som baseras på fyra intervjuer med pedagoger som arbetar på en nyöppnad Reggio Emiliainspirerad förskola. Studien har ett fenomenologiskt perspektiv där människors upplevelser sätts i centrum för att kunna urskilja gemensamma drag och mönster.  Efter andra världskriget växte Reggio Emiliafilosofin fram i norra Italien under ledning av Loris Malaguzzi. Denna filosofi introducerades i Sverige i början av 1980-talet av Anna Barsotti och Karin Wallin. Reggio Emiliafilosofin talar om de tre pedagogerna – de vuxna, barnen och miljön, som alla samspelar och påverkar varandra. Syftet med studien är att ta reda på hur pedagoger upplever sin förändring i sin yrkesutövning efter att ha börjat arbeta Reggio Emiliainspirerat. I litteraturgenomgången redogörs det för Reggio Emiliafilosofins ursprung, grundtankar och intåg i Sverige. Våra slutsatser är att pedagogerna är positiva till de förändringar filosofin har medfört inom fem områden: samarbetet i arbetslaget, den gemensamma synen på barns lärande, pedagogisk dokumentation, projektbaserat lärande samt synen på miljöns påverkan i lärandet.

 • 37.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet.
  Fejes, Andreas
  Linköpings universitet.
  Olson, Maria
  Högskolan Dalarna.
  Rahm, Lina
  Linköpings universitet.
  Sandberg, Fredrik
  Lunds universitet / Linköpings Universitet.
  Medborgarskapandets paradoxer: Medborgarskapspositioneringar i berättelser om tillhörighet i migrationens tid2017Inngår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 54, nr 1-2, s. 31-50Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Paradoxes of citizen formation: Citizenship positioning in stories about belonging in an era of migration:

  This article analyzes the formation of citizenship in today’s multi-ethnic Sweden with a par-ticular focus on how migration renders visible existing citizenship ideals, defined in terms of similarity and difference on the basis of ethno-cultural background. Analysing three individual stories of women who have migrated to Sweden, with different biographies and stories of how they ended up in Sweden, the article focuses on negotiations of the boundaries and contents of citizenship in multi-ethnic Sweden. The point of departure for the analysis is a post-structuralist and discursive approach. In all, the stories address the crucial question of who should be included into the social community and on what conditions – and who should be left out? This particular question is also at the very centre of the political debate in today’s Europe. On the one hand, there are strong arguments about the ’death of multiculturalism’ and demands for new forms of ethno-culturally graduated citizenship – also in Sweden. On the other hand, in Sweden as well as in other European countries, claims for the development of a new and more inclusive societal community have been raised, expanding the rights of citizens to accommodating also those who have been excluded from them

 • 38.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet.
  Olson, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Stockholms universitet, Högskolan Dalarna.
  Ana's tragedy and Europe's: a contemplation over Romani, belonging and the conditioned citizenship making in a Europe of Migration2016Inngår i: European Journal of Futures Research, ISSN 2195-4194, E-ISSN 2195-2248, Vol. 4, nr 16, s. 1-10Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article deals with the notion of belonging in today’s multi-ethnic Sweden and hints at perpectives of future European identity-building. On the basis of Frantz Fanon’s understanding of colonialism and the colonized mentality as theoretical, the article deals with the situation of Roma in Sweden – and Europe. With the story of a young Roma woman that has migrated to Sweden from Hungary as point of departure, the article addresses the situation for Romani people, but also for other migrants in Europe, with particular focus on who are allowed to belong to the community of Swedish and European citizens, and who are not.

 • 39.
  Dekoj Pryts, Ann
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Lindås, Sara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Barns inflytande, delaktighet och intresse: En studie om samspel och förhållningssätt i förskolans vardag2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim with this study was to give and receive an insight of children’s participation during one day in a preschool. Answers we were interested in finding out were how pedagogues act in relation to children´s influence, participation and interests and how this shows in the pedagogical context. Our own interest of children´s participation was influenced by the new revised curriculum that took place in 2010. Nowadays the pedagogues’ have to be more active and reflect and document children´s influence and participation, and therefore we wanted to use this opportunity to create a picture of how pedagogues deal with these new guidelines.

  We have with an ethnographic inspired approach performed a qualitative study with data collected during one day with focus on children´s influence, participation and interest in one preschool section.

  According to the result children’s participation and influence this day were controlled by the pedagogue. The influence was limited to matters concerning how much food the children could take and with whom and where they wanted to play, both inside and outside. The two interviewed pedagogues painted a picture that children’s participation is voluntary and that child’s interest affects the preschools’ everyday contents, especially when the pedagogue plan a theme. Communication was seen as the best method for finding out about child’s interests.

 • 40.
  Del Gaiso, Tove
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Barns möten med digitala verktyg i förskolan: Ett aktionsforskningsprojekt med sociomateriellt perspektiv2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att genomföra och följa ett aktionsforskningsprojekt på en förskola. Projektet har som ansats att förändra och utveckla arbetet med digitala verktyg på förskolans yngrebarnsavdelning med barn 1–3 år. Med hjälp av ett sociomateriellt perspektiv undersöks hur digitala verktyg och andra materialiteter påverkar barnens handlingar. Uppsatsen utgår från att barnens undersökande och lärande uppstår i samhandlingar med de digitala verktygen. De digitala verktyg som använts under projektet har varit lärplatta med främst appar för att göra filmer och projektor tillsammans med Kuben.Resultatet visar att ett aktionsforskningsprojekt kan bidra till ökade kunskaper för deltagarna om vad ett arbete med digitala verktyg i förskolan kan vara. Genom att använda ett sociomateriellt perspektiv i aktionsforskningsprojektet synliggörs mångfalden av samhandlingar och lärandeprocesser som pågår. Barnen och de digitala verktygens samhandlingar skapar andra och fler lärprocesser än de som pedagogerna planerar för. Genom att få syn på dem kan vi skapa nya möjligheter till samhandlingar som utvecklar dem och stärker lärprocesserna. Då samhandlingarna mellan barn och digitala verktyg följs och stöttas kan de mål som har satts upp nås i högre grad. Om samhandlingarna inte uppmärksammas kan det bidra till oförståelse av barnens göranden och misslyckanden gällande måluppfyllelse. Aktionsforskning och ett sociomateriellt perspektiv stöttar varandra och kan med fördel användas tillsammans.

 • 41.
  Dragovic Baus, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Utmaningar i undervisningen utifrån ett inkluderingsperspektiv på handelsprogrammet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett inkluderande arbetssätt kan sammanfattas i att en skolverksamhet ska möta varje elev utifrån elevens förutsättningar och behov. Teori och forskning visar att inkludering är ett komplext begrepp som kräver kunskap för att som yrkesverksam inom skolverksamheten kunna omsätta teori till praktisk handling.Syftet med denna studie har varit att belysa och skapa en medvetenhet kring ämnet inkludering och dess utmaningar utifrån tre yrkeslärares, en rektors och en specialpedagogs perspektiv på handelsprogrammet. De utmaningar jag har fokuserat på handlar om inkluderingsarbete på handelsprogrammet. Vidare har jag i studien analyserat hur de yrkesverksamma inom skolan arbetar med ett inkluderande arbetssätt. Studiens forskningsfrågor har besvarats genom kvalitativa intervjustudier. Resultatet har analyserats med hjälp av teoretisk bakgrund och forskning med fokus på olika inkluderingsperspektiv enligt de intervjuades utsagor.Studiens resultat visar att inkludering är en utmaning i skolans vardag som handlar om att möta varje elev utifrån deras egna förutsättningar och behov. I studien framkommer även svårigheter inom skolverksamheten i arbetet med inkluderingsperspektivet eftersom skolan tillhandahåller begränsade resurser. Utifrån studiens resultat kan inkludering förstås som ett viktigt begrepp som bör genomsyra skolverksamheten på ett organiserat och strukturerat sätt. Studien visar också att det finns potentiella utvecklingsområden för att på ett bättre sätt i framtiden tillgodose elever i behov av särskilt stöd på gymnasieskolans yrkesprogram.

 • 42.
  Engström, Marie-Louise
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Skolans klassrumsmiljö påverkar lärandets innehåll2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  i den tidiga undervisningen i grundskolan inom ämnet svenska så har inlärningsmiljön stor betydelse. Genom att introducera en föränderlig språkmiljö stimuleras elever till att bli nyfikna, intresserade och aktiva. Att möblera så alla ser alla, inkluderar ett tydliggörande av vilka man har tillgång till och möjliggör samtal med flera personer samtidigt. Rum för samtal och diskussioner är viktigt i lärandeaktiviteter. Studien syftar till att generera kunskap om hur lärare organiserar den fysiska klassrumsmiljön, samt motiv för densamma. Denna studie avgränsar sig till den fysiska miljön och fokuseras på hur klassrumsmiljön används för att skapa stimulans och variation i elevers lärande när det gäller ämnet svenska. Det är frågan om em kvalitativ undersökning där fyra ansvariga lärare ansvariga för elever inom årskurs 1-3 har intervjuats. Genom dessa intervjuer, vilka har kompletterats med en dokumentation av klassrumsmiljön inom de olika skolorna,har jag belyst faktiska förhållande inom skolan. Vid bearbetning av insamlad information och olika sätt att relatera till litteraturgenomgången, har det varit möjligt för mig att belysa klassrumsmiljön i det som varit syftet med detta examensarbete. Resultatet visade att alla lärare tyckte att den fysiska klassrumsmiljön hade betydelse för elevers lärande i svenska. De nämnde att miljön ska vara inspirerande och lustfylld. Flera av de intervjuade lärarna framhöll att det är viktigt att skapa miljöer som inbjuder till olika möjligheter av placering. Eleverna får då möjlighet på ett varierande sätt tillfälle till samarbete, samt ges tillfälle att utveckla ett rikt språk i form av att lyssna, diskutera och reflektera. Lärarna lyfte fram att lärande och utveckling sker i samspel och att kommunikation är en viktig del i att skapa en språkstimulerande klassrumsmiljö.

 • 43.
  Enheden, Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Helhetssyn och samarbete kring ämnesinnehåll: En studie om biologiämnets innehåll genom grundskolan2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I studien undersöks vilket innehåll mellan- och högstadielärare uppger att eleverna ska bearbeta under årskurs 4-5. Deras utsagor ger ökad kunskap om hur samsynen ser ut på ämnesinnehållet i biologi i rektorsområdet vilket sedan kopplas till om det önskas eller finns ett stadieövergripande samarbete i den här frågan. Till studien har ett kvalitativt tillvägagångssätt används och intervjuer har genomförts för att ge underlag till studien. I resultatet framgår det att områden kring kroppen, artkunskap och miljö ses som centralt innehåll i årskurs 4-5, men stor vikt läggs också på upplevelser och lustfyllt lärande. Lärarna från de olika stadierna talar dock inte med en gemensam röst när det kommer till vilket djup innehållet ska ha. Högstadielärarna anser att de får börja om från grunden i biologi-undervisningen. Vidare tar diskussionen upp att det har funnits ett stadieövergripande samarbete kring ämnesinnehåll kallat röda tråden, men som inte längre är aktuellt. Lärarna önskar ett förnyat samarbete kring ämnesinnehållet i biologi. En del av lärarna efterfrågar tydlighet avseende vilket innehåll som ska behandlas under grundskolans olika stadier. Andra önskar samarbete kring ämnesinnehållet i biologi mellan skolor för att utveckla ämnet.

 • 44.
  Eriksson, Anita
  et al.
  Högskolan i Borås .
  Gustavsson, Susanne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Krav, uppmaningar och frågor: en autoetnografisk reflektion över handledning av självständiga arbeten2016Inngår i: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 10, nr 1, s. 70-87Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 45.
  Eriksson, Ingela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  ”Hur ska jag kunna lära mig det här när jag inte förstår?”: Hur elever erfar lust och olust i skolmatematiken2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the study is to examine factors influencing students’ feelings of pleasure or pain associated with school mathematics. Own experience of students’ frustration about mathematics and concern about students not reaching desired goals is the driving force in this study. It contributes with knowledge from the students' perspective. Hopefully the result can help others, teachers and parents, to strengthen pupils’ desire and ability to learn.

  Students’ emotions about mathematics are important for learning and mathematics can cause joy as well as anxiety. The students who are positive often need stimulation and challenge, but are usually not a problem for the adults. The negative emotions, especially fear, is something that adults should take into account and try to develop for the better. Anxiety can be described as "a lack of well-being". It can cause panic, paralysis and mental disorganization when students are required to solve math tasks. Math anxiety can also be defined as a combination of stress before the test, low self-esteem, fear of failure and negative attitudes towards learning mathematics. Symptoms can include avoidance of formal mathematics instruction, poor test results and that instructions will not have the expected effect.

  There is a phenomenological approach of the study. Phenomenology studies how the consciousness creates meaning. The focal point is trying to learn about the students’ experience of their 'Being-in-the-World'. How do students view school mathematics, and why? What can create desire for learning mathematics? What can create uneasiness in learning mathematics?

  In order to get a better view of this complex area four different data sources are used. Eight pupils are interviewed individually. 19 students participated in focus group interviews. 134 students, ages 11-13, answered questions in a web survey. One class observation was also made. The result was formed into three important factors, Student’s own view of capacity and attitude to mathematics, Importance of relations to others (teachers, class mates, parents) and Content and working forms. Three different themes came into focus – Understanding,

  Working atmosphere and Safety. The four main areas of importance, as seen in this study, are Interaction student-teacher, Understanding and feeling of success, Good atmosphere in the classroom and Awareness about the use of mathematics.

  The results show areas of importance for pupils who are feeling math anxiety. They are less aware of how mathematics can be of use for them also outside school and the importance of mathematics in their future lives. They need a much stronger support from adults, teachers and parents, in their math studies, than pupils without anxiety. The classroom environment can also cause problems, if students do not feel safe or feel stressed or disturbed by other pupils or teachers.

  There are also a few differences between the girls’ and the boys’ experiences, where girls seem to reflect more about their uneasiness when it comes to mathematics, sometimes caused by the boys. What can teachers learn from this study? In short: motivate, teach and let the pupils talk.

 • 46.
  Eriksson, Mats
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Planering och organisering i En-till-En miljö: Hur lärares planering och organisering av undervisning förändras med projektet En-till-En2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En-till-En projekt pågår som nationell datorsatsning i landets skolor samtidigt som det saknas omfattande forskning. Lärarna står inför en utmaning att planera och organisera den pedagogiska verksamheten. Studien fokuserar på lärarna och hur de med en sådan infrastruktur organiserar och planerar med de villkor som förändrar deras undervisning. Syftet med studien är att undersöka lärares planering och organisering av undervisning i en En-till-En miljö. Frågeställningen som studien skall ge svar på är: Hur upplever lärare i den svenska gymnasieskolan att deras planering och organisering av klassrumsundervisningen förändras med projektet En-till-En?

  Studien genomfördes med en kvalitativ undersökning där lärare på en svensk gymnasieskola intervjuades och observerades. Resultatet visar att lärarna upplever olika stora förändringar som de behöver ta hänsyn till i sin planering och organisering. Utmaningar som uttrycks är förändrade arbetssätt, svårighet med att nå ut med information samt att utbildning efterfrågas. Studien diskuterar hur lärarna kan förhålla sig till ett förändrat arbetssätt samt hur utbildning för lärarna kan ske kollegialt varvat med traditionell undervisning för lärarna.

 • 47.
  Evjenth, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Uppföljning av elevens kunskapsutveckling på APL: Hur APL-processer kan påverka synliggörande av kunskap2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Yrkeslärare med ansvar för arbetsplatsförlagt lärande (APL) använder sig av olika metoder för att säkerställa att APL följs upp på ett strukturerat sätt. Studien åskådliggör de metoder som lärare med APL-ansvar använder i uppföljningen av APL. Den teoretiska utgångspunkten fokuserar på vilken kunskap som synliggörs genom dessa metoder. Tidigare forskning visar att en strukturerad process skapar förutsättningar för en bättre slutprodukt. Slutprodukten likställs i studien med en mer yrkeskunnig elev. Studien baseras på kvalitativa intervjuer, samtal och dokumentinsamling. Intervjuer har genomförts med åtta APL-ansvariga lärare på fyra olika yrkesprogram inom samma gymnasieskola. Dokumentinsamlingen baseras på de dokument som används i samband med uppföljning av APL. Samtal benämns i studien som vardagliga samtal som har genomförts med APL-ansvariga lärare. Det insamlade materialet sammanställdes och därefter analyserades data i förhållande till studiens frågeställningar. Resultatet visar att avsaknad av en strukturerad process medför att elevens kunskap inte synliggörs. När kunskap inte synliggörs skapas inte förutsättningar för att uppnå syftet med APL. I resultatdiskussionen diskuteras kraven på yrkeslärarens flexibilitet, om bristen på processkunskap kan hindra en strukturerad uppföljning samt hur osynlig kunskap kan bli synlig.

 • 48.
  Fallkvist Norén, Eva
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Widell Johansson, Agneta
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Handledares bedömning av elever i arbetsplatsförlagt lärande2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det mesta som är skrivet om bedömning i utbildningen gäller hur läraren i skolan bedömer elevens kunskaper. Däremot finns det inte så mycket studier om hur handledare bedömer eleven i det arbetsplatsförlagda lärandet. Då vi är blivande yrkeslärare och de elever som vi kommer att undervisa har en del av sin utbildning på arbetsplatsen kändes detta ämne intressant, aktuellt och viktigt för oss att undersöka. Studiens syfte är att undersöka handledarens strategier och grunder för bedömning av eleven i det arbetsplatsförlagda lärandet. Vi har utgått från den socio-kulturella teorin och har som datainsamlingsmetod använt oss av kvalitativa intervjuer. Våra intervjuer var halvstrukturerade, med öppna frågor och på så vis kunde respondenterna svara med egna ord. I resultatet har vi delat in handledarnas bedömningskriterier i tre områden som vi har benämnt yrkeskunnande, faktakunskap och personlighet. Det som framkommer är att det praktiska yrkeskunnandet och faktakunskapen bedöms efter de mål som skolan har fastställt att eleven ska kunna. Denna bedömning är formativ och handledaren utgår från sin egen kunskap och erfarenhet. Då yrkeskunnande som förtrogenhetskunskap samt personligheten ingår i bedömningen bedömer handledaren utifrån sin egen roll och erfarenhet, utifrån sin ”yrkesroll”. Yrkesrollen ingår i yrkeskunnandet. I resultatdiskussionen diskuterar vi hur komplex bedömningen är. Mycket av det som bedöms är den så kallade ”tysta kunskapen”.

 • 49.
  Fathi, Masood
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Ghobakhloo, Morteza
  Department of Industrial Engineering, Minab Higher Education Center, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran / Modern Technology Development and Implementation Research Center, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran.
  Syberfeldt, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  An Interpretive Structural Modeling of Teamwork Training in Higher Education2019Inngår i: Education Sciences, E-ISSN 2227-7102, Vol. 9, nr 1, s. 1-20Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the past decade, the importance of teamwork training in higher education and employers’ enthusiasm for recruiting team players have been widely discussed in the literature. Yet, the process through which effective teamwork training is developed in a higher education setting has not yet been properly discussed. The present study aims to map the precedence relationships among the key determinants of teamwork training effectiveness and explain the process through which an effective teamwork training program can be developed. The study first conducted an extensive review of the literature to highlight the key determinants of effective teamwork training. Next, the study benefitted from an interpretive structural modeling technique and captured the opinions of a group of teamwork training experts to further map the interrelationships among the potential determinants that were identified. By listing the key determinants of effective teamwork training, mapping their interrelationships, and identifying their driving and dependence power, the present study is expected to help practitioners and academicians through providing a detailed understanding of the process through which an effective teamwork training program can be developed in a higher education context.

 • 50.
  Fejes, Andreas
  et al.
  Linköpings universitet.
  Olson, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Högskolan Dalarna, Stockholms universitet.
  Rahm, Lina
  Linköpings universitet.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet.
  Sandberg, Fredrik
  Linköpings universitet.
  Individualisation in Swedish adult education and the shaping of neo-liberal subjectivities2018Inngår i: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 62, nr 3, s. 461-473Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this article we have analysed the ways a discourse on individualisation is taking shape within adult education in Sweden, how it operates, and what effects it has in terms of shaping student subjectivity. Drawing on a post-structural theorisation we analyse interviews with teachers and students in municipal adult education (MAE) and folk high schools (FHS). The analysis illustrates how both institutions contribute to the shaping of individualised subjectivities, although differently. At the end, a general question is raised about what happens with the democratic function of adult education in general, when a discourse on individualisation operates in the ways described, and more specifically, asks what is happening to FHS as an educational practice, that upholds its self-image as a last bastion of a collective notion of learning and subjectivity, and nurturing an educational practice of learning democracy?

1234 1 - 50 of 154
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf