Högskolan i Skövde

his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 1482
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • apa-cv
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aastrup, Minna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Bergström, Tyra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskans postoperativa omhändertagande av patienter som genomgått generell narkos.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att patienter har olika behov postoperativt, det är sjuksköterskans uppgift att anpassa omvårdnaden till individen. Patienter har postoperativt ett extra stort behov av information. Sjuksköterskor och patienter har olika åsikter om vilka behov som ska tillgodoses först. Sjuksköterskan anser att kompetenta vårdgivare, smärtlindring och den behandling som vårdpersonal ger ska prioriteras först. Det viktigaste för patienterna var kompetenta vårdgivare, kommunikation samt god omvårdnad. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans postoperativa omhändertagande av patienter som genomgått generell narkos och vårdas på kirurgavdelning. Studien har en kvalitativ ansats. Datamaterialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Sex sjuksköterskor intervjuades. Resultatet visar att information är en viktig aspekt i omhändertagandet, både när det gäller att informera patienter om vad som ska ske och vad som sker men också  information som patienten själv lämnar till sjuksköterskan om tillståndet. Det är även viktigt att det finns ett fungerande informationsutbyte mellan olika vårdgivare. Ett fungerande samarbete mellan vårdpersonalen och även mellan patient och sjuksköterska behövs för att det ska bli ett bra omhändertagande. Vården som ges ska anpassas efter varje individ och dennes behov. Slutligen anser sjuksköterskorna det vara av vikt att vara lyhörd för patienternas smärttillstånd.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Abbas, Sahar
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Rydholm, Tuija
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Barnmorskans stategier för att skapa ett positivt möte med kvinnan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det första mötet mellan barnmorskan och kvinnan är nyckeln till en positiv upplevelse av förlossningen. Dagens förlossningsvård strävar efter att varje förlossning ska bli en unik händelse för kvinnan. Barnmorskans ansvar med bakomliggande strategier är att se till att det här första mötet blir ett lyckat möte. Syftet med denna studie var att belysa vilka strategier barnmorskan har för att skapa ett positivt första möte, där kvinnan är i ett aktivt värkarbete. Metoden som användes var intervjuer som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Sex barnmorskor vilka arbetar inom förlossningsvård i ett län i Västsverige deltog i studien. De svarade på fyra öppna frågor hur de skapar ett positivt första möte med kvinnan. Barnmorskornas strategier beskrivs i huvudtemat Närvarande och Lyhörd med kategorierna: Kvinnan i fokus, Skapa trygghetskänsla och Skapa delaktighet. Det framkom även hur viktigt dialogen mellan barnmorskan och kvinnan är för att sedan utveckla en relation och skapa ett positivt första möte.

 • 3.
  Abbay, Yonas Afewerki
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Patienters upplevelser av egenvård vid typ 2-diabetes2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund – Typ 2 diabetes mellitus är en av Värdens folksjukdomar som kraftigt ökar nedåt i åldrarna, med förändring i näringsvanor och stillasittande livsstil. Människor med typ 2 diabetes har stora risker att utveckla mikro- och makrovaskulära komplikationer och detta ökar behandlingskostnader och förkortar personens livslängd. Behandlingen för sjukdomen kräver att personen gör ett antal livsstilsförändringar i bland annat kost och motion. Syfte - syfte av denna studie är att beskriva patienters upplevelser av egenvård vid typ-2 diabetes. Metod - Denna studie genomfördes som en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Resultat - analysen resulterade i olika upplevelser av egenvård och dessa har kategoriserats i huvudkategorier med underkategorier: 1) Att anpassa sig till de nya levnadsvanorna: Ny kosthållning och Nya motionsvanor, 2) Behöv av stöd; Stöd från närstående och Stöd från sjuksköterska, 3) Att lära sig nya levnadsvanor. Patienterna upplevde en förändrad livsstil på grund av de omständigheter diabetes gav. Information, motivation och färdigheter var tre viktiga faktorer för att patienterna skulle göra livstilförändring för att egenvård ska lyckas. Diskussion - Patienten själv och relationen till sjuksköterskan är huvudpunkter som påverkar patientens livstilförändringsprocessen för att egenvården ska lyckas. Sjuksköterskan gör allt för att uppnå maximalt stöd för patienten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abdulalim Abdela, Anisa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Persson, Caroline
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Äldre personers upplevelser av depression: En kvalitativ litteraturöversikt2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjukdomen depression ökar bland äldre personer. Många av de äldre söker vård, därmed kommer sjuksköterskor i kontakt med äldre som har depression. De flesta äldre som har depression har upplevt otillräcklig vård, då kunskapen om depression hos äldre personer bland sjuksköterskorna är bristfällig. Detta kan leda till att de äldre personerna kommer uppleva ett lidande. För att undvika detta är det viktigt att beskriva de äldres upplevelser av depression.

  Metod: En litteraturöversikt som grundar sig på åtta kvalitativa artiklar. Artiklarna studerades och analyserades och ett resultat togs fram. Databaserna Cinahl och PubMed har använts för att genomföra artikelsökningar. 

  Syfte: Att beskriva äldre personers upplevelser av att leva med depression samt dess inverkan på det dagliga livet.

  Resultat: Äldre personer med depression upplevde både psykiska och fysiska förändringar. Resultatet medförde fyra kategorier, ålderns inverkan på depression, en kamp mot ensamhet, autonomins betydelse för välbefinnande och strävan efter samhörighet och mening.

  Konklusion: Depression är ett område som vårdpersonal behöver ha ökade kunskaper om. En bredare och djupgående förståelse av depression kan förebygga och ge bredare förståelseav ämnet. Detta i sin tur kan ge upphov till att patienten får en god personcentrerad vård och därmed kommer lidandet att undvikas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abraha, Kibreab
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Söderbäck, Frida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att återvända till vardagen: En litteraturbaserad studie på strokedrabbade patienter i arbetsför ålder2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige och är en sjukdom som kan ge permanenta funktionsnedsättningar. Att vara patient och i behov av vård innebär att de har ett beroendeförhållande till sjuksköterskan. Alla individers upplevelse av stroke är unik. Vidare är det också viktigt att se hela personen och hens behov, inte bara sjukdomen.Syfte: Syftet med denna uppsats är att belysa strokedrabbade individer i arbetsför ålders upplevelse av att återgå till sina vardagliga liv.Metod: Det är en litteraturstudie där 10 vetenskapliga artiklar som hämtades från databasen CINAHL är inkluderade.Resultat: Efter att artiklarna som inkluderades i studien hade analyserats framkom två huvudkategorier i resultatet; Förlorad kontroll över den egna kroppen och Behov att hantera sin nya livssituation. Det utformades totalt fem underkategorier.Slutsats: Studien bidrar med kunskap om strokedrabbade individer i arbetsför ålders upplevelse att återgå till sina vardagliga liv. Efter stroke blir personerna begränsade i sin vardag och de kan drabbas av olika funktionsnedsättningar. Att utföra aktiviteter, återgå till sina jobb och ägna sig åt övriga sysselsättningar kan bli en utmaning som kan påverka deras sociala liv. Den nya livssituationen kan påverka deras självkänsla och självförtroende negativt. Många strokedrabbade individer lider av kognitiva svårigheter, kroppsliga förändringar, trötthet och rädslor vilket kan leda till att de undviker sociala sammanhang. För att de skall kunna hantera sin nya livssituation är de i behov av att utveckla nya rutiner och strategier i sin vardag.

 • 6.
  Abrahamsson, Annika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Gredevik-Heinebrün, Eva
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Kommunikation mellan sjuksköterskor och omvårdnadspersonal - en enkätstudie ur omvårdnadspersonalens perspektiv på korttidsboende2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kommunikation är en grundläggande förutsättning för patientsäkerheten inom vårdorganisationen. Tidigare forskning inom området handlar till stor del om kommunikation mellan sjuksköterska och patient eller sjuksköterska och läkare. Forskning som studerar kommunikation mellan sjuksköterska och omvårdnadspersonal finns i betydligt mindre omfattning.

  Syfte: Att ur omvårdnadspersonalens perspektiv kartlägga kommunikationen med sjuksköterskor inom korttidsboende samt beskriva erfarenheter av kommunikation mellan sjuksköterskor och omvårdnadspersonal i omvårdnaden av patienter som vistas på korttidsboende.

  Metod: Enkätstudie

  Resultat: Resultatet visar att omvårdnadspersonalen har både bra och mindre bra erfarenheter av kommunikation med sjuksköterskor. Enligt omvårdnadspersonalen är kommunikationen betydelsefull för att patienterna ska få en god vård, men även eftersom olika yrkesgrupper arbetar i team. Rutiner för kommunikation finns och omvårdnadspersonalens erfarenhet är att dessa fungerar bra. Däremot finns oklarheter som rör rutiner vid akuta situationer. Helst och oftast sker kommunikationen genom verbal kommunikation. Omvårdnadspersonalen upplever ibland kommunkationen med sjuksköterskor som otillräcklig men samtidigt fann man också att kommunikationen ibland upplevs som överflödig.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Abrahamsson, Linda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Bladh, Ramona
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Patienter med psykisk ohälsa och deras upplevelse av mötet med hälso- och sjukvården: En analys av bloggar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett samlingsord som täcker både psykiska besvär och psykiatriska diagnoser. Hälso- och sjukvården består av en vårdkedja där primärvård, länssjukvård, regionsjukvård, nationell högspecialiserad vård och hemsjukvård ingår. Sjuksköterskan skall värna socialt utsatta och sårbara grupper i samhället, hen ska ansvara för att patienter och anhöriga får korrekt information på ett för dem förståeligt sätt. Patienter med psykisk ohälsa kan uppleva att deras fysiska hälsoproblem inte tas på allvar vid sjukvårdskontakt. Syfte: Att belysa hur patienter med psykisk ohälsa upplever mötet med hälso- och sjukvården. Metod: Studien är en analys av bloggar utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Elva bloggar har utgjort källan för data. Resultat: Det är en vanlig uppfattning från patienter som lider av psykisk ohälsa, att uppleva att de får en stämpel på sig. Väntetiden för att få adekvat psykiatrisk vård är lång. Patienterna upplever att vårdpersonal tagit den enkla vägen ut och skickat hem dem med en burk piller som ska lösa deras problem. Men det finns hopp om en bättre psykiatrisk vård. Konklusion:  Det är sjuksköterskans ansvar att ta dessa patienter på allvar och ge dem den vård de förtjänar, med eller utan psykisk ohälsa.

 • 8.
  Adam, Mariana
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Varför väljer studenter att påbörja en sjuksköterskeutbildning?: en enkätstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka varför sjuksköterskestudenter väljer att påbörja en sjuksköterskeutbildning samt vilka föreställningar de har kring yrket? Studiens design var kvantitativ med deskriptiv ansats. Data samlades in genom en enkätundersökning bland nya sjuksköterskestudenter (n= 34) vid en Högskola, HT 2010. Resultatet visade att studenterna väljer utbildningen av olika orsaker. Den vanligaste orsaken till valet var att få en möjlighet att vidareutbilda sig inom sjuksköterskeyrket och för de studenter som har arbetat inom sjukvården valde utbildningen för att vidareutbilda sig till sjuksköterska. Oberoende av vilken orsak studenterna har så är viljan att hjälpa andra människor en viktig orsak till valet av sjuksköterskeutbildningen. Studenterna ansåg att en sjuksköterska bör vara empatisk, kunnig, lyhörd, vara noggrann och fördomsfri i sin yrkesroll. Studenterna trodde att de mest förekommande arbetsuppgifterna för en sjuksköterska är dokumentation, fysisk omvårdnad, känslomässig omvårdnad och medicinska uppgifter.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Ademi, Gzim
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Det nya livet för patienten: En kvalitativ litteraturöversikt om patientens upplevelser av diabetes typ 22020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjukdomen diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som ständigt ökar runt om i världen. Sjukdomen medför ett lidande för patienten, vilket leder till att livskvaliteten försämras. Därför är egenvård viktigt för att patienterna inte ska besväras av komplikationerna. Syftet: Beskriva patientens upplevelser att leva med diabetes typ 2. Metod: En litteraturöversikt baserad på 12 kvalitativa artiklar. Resultat: Består av tre teman; påfrestningar att leva med diabetes, ansvar för sin livsstilsförändring och stöd från omgivningen. Dessa tre teman bilda sex subteman; livskvaliteten försämras, det skapar oro, en ständig kamp att förändra kosten, viljan att kunna röra sig, stöd från närstående och stöd från vården. Resultatet visar på en ständig kamp för patienten att hantera diabetes typ 2, då det skapar oro och rädsla över komplikationerna som diabetes kan leda till. Det visar också hur påfrestande det är med nya livsstilsförändringar när det gäller kost och fysisk aktivitet. Närstående och vården har en betydande roll när det gäller stöd till patienterna. Slutsats: Visar hur viktigt det är att patienter får stöd både från vården och närstående för att öka motivationen till att ändra sina livsstilsförändringar och minska riskerna för komplikationer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Aden, Najmo
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Luwedde, Jalia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Närståendes upplevelser efter att en anhörig har begått suicid: En litteraturstudie baserad på självbiografier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Suicid är en självdestruktiv handling som leder till döden och som ofta är en konsekvens av psykiskt lidande och sjukdom. Suicid leder till ett stort lidande för efterlevande närstående. Därför behöver sjuksköterskor sträva efter att fånga upp dessa närstående och hjälpa dem. Syfte: Syftet med studien är att beskriva närståendes upplevelser efter att en person har begått suicid för att skapa förståelse för hur sjuksköterskor kan bemöta närståendes behov. Metod: Studien är baserad på sju självbiografier som analyserades enligt Dahlborg-Lyckhages metod att analysera berättelser. Resultat: Närstående beskriver en stor sorg över suiciden, känslor som skuld, skam men även lättnad upplevs efter en anhörigs suicid. Närstående beskriver hur omgivningen undviker dem och att de upplever sig utpekade och isolerade efter en anhörigs suicid. Närstående beklagar sig också över att det inte erbjuds professionellt stöd och hjälp utan att de själva måste söka det. Konklusion: De närstående är främst i behov av professionellt stöd i form av stödsamtal och gemensamma samtal med resten av familjen. Dessutom är de närstående i behov av socialt stöd i form av stödgrupper från till exempel SPES. Sjuksköterskans roll blir att stödja de närstående i deras sorgeprocess.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Adolfsson, Amanda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Axelsson, Hanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kvinnors upplevelser av deras sexualitet efter genomgången mastektomi: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige diagnostiseras 9400 kvinnor av bröstcancer varje år och högre ålder är en betydande riskfaktor. Bröstcancer diagnostiseras med trippeldiagnostik; mammografi, palpation och cytologi. Behandlingen av bröstcancer utgörs av kirurgi, strålnings-, hormon- och cytostatikabehandling. Människan erfar och upplever, vilket också är anknutet till omgivningen och andra individer. Den sexuella hälsan är komplex och är relaterad till kvinnors kroppsuppfattning. God kroppsbild ger ökat välbefinnande och sexuell hälsa. Omvårdnaden av kvinnors sexuella hälsa utförs av sjuksköterskan som ska ge stöd och information till kvinnor. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva kvinnors upplevelser av sin sexualitet efter genomgången mastektomi. Metod: Vald metod var att beskriva kvinnors upplevelser av sin sexuella hälsa efter mastektomi genom att analysera kvalitativa artiklar ur ett patientperspektiv i en litteraturstudie. Resultat: Resultatet visar att kvinnor som genomgått mastektomi drabbas av lägre självförtroende relaterad till försämrad kroppsbild. Kvinnorna upplever också sexuella problem så som vaginal torrhet, minskad sexlust och svårighet att uppnå orgasm. Kvinnorna upplever att stöd från partner och sjukvården är väsentligt för bättre upplevd sexuell hälsa, men att stöd och information är bristande från sjukvården. Slutsats: Kvinnor som genomgår mastektomi behöver ökat stöd från sjukvården för att uppleva delaktighet och trygghet i sin vård och vardag.

  Fulltekst (pdf)
  C-uppsats Adolfsson & Axelsson
 • 12.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. Department of Obstetrics and Gynecology, Central Hospital Skövde.
  Tullander-Tjörnstrand, Karin
  Department of Obstetrics and Gynecology, Central Hospital Skövde.
  Larsson, Per-Göran
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. Department of Obstetrics and Gynecology, Central Hospital Skövde.
  Decreased need for emergency services after changing management for suspected miscarriage2011Inngår i: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, ISSN 0001-6349, E-ISSN 1600-0412, Vol. 90, nr 8, s. 921-923Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We investigated the effect of a changed routine to identify women with a nonviable pregnancy, in order to utilize health care resources more efficiently during office hours rather than relying on emergency care services. From hospital register data about where and when women with miscarriages were treated, there was a significant trend during a nine-year period for miscarriages to be more rarely diagnosed (p-value<0.001) in the emergency ward after office hours. The proportion of miscarriages that were diagnosed and handled at the emergency ward decreased from 31% in 2001 to 17% in 2009. Furthermore, the number of women showing up with bleeding at the emergency ward, but who also had a normal viable pregnancy, declined during the same period (p-value<0.01). Women with suspected miscarriage benefit from structured information and standardized management and can effectively be scheduled for day-time assessment including ultrasound with a concomitant reduced need for emergency services.

 • 13.
  Adolfsson, Lisa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  ATT LEVA MED HIV/AIDS I SYDAFRIKA: en litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Humant Immunbrist Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS) är en pandemi som hårdast drabbat utvecklingsländer i världen. I Sydafrika är 6,300 000 HIV/AIDS positiva. Studier visar att människor som lever i fattigdom utsätts för den största risken att bli drabbad av HIV/AIDS, då utbildning och möjligheten till val av livsstil är låg. Skam och stigmatisering drabbar både människan i fråga och dess närstående. SYFTE: Syftet med studien är att beskriva Sydafrikanska människor upplevelse av sin livssituation efter en HIV/AIDS diagnos. METOD: Litteraturöversikt, åtta artiklar har analyserats för att nå arbetets resultat. RESULTAT: Resultatet är uppbyggt under tre huvudteman; Egenupplevt och samhällets skuldbeläggande hos HIV/AIDS-positiva människor, Viktiga faktorer för att uppnå en känsla av hälsa hos HIV/AIDS-positiva människor samt Behov och längtan av stöd från närstående. Resultatet beskriver att den drabbade värderar anonymitet högt för att undvika samhällets stigmatisering. Gott bemötande hos vårdpersonalen visade sig också vara en viktig faktor för välbefinnande hos människan, men även stöd från familj. Stödet från familjen upplevdes dock i vissa fall som svårt att finna. DISKUSSION: Stigma som är ett stort problem hos den drabbade skulle kunna minskas med utbildning och spridning av kunskap hos allmänheten. Bemötande som ger människan en känsla av trygghet och ett system som är gynnsamt för individens anonymitet är eftersökt. Detta trots att forskning visar att en öppenhet uppmuntras hos de HIV positiva för att minska stigma. Rädslan är dock för stor för att detta skulle kunna bli aktuellt för många

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Afzelius, My
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjölund, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda unga kvinnor som drabbats av bröstcancer - en kvalitativ intervjustudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att få diagnosen bröstcancer sätter hela tillvaron på spel, särskilt för ungakvinnor i fertil ålder, då de ofta befinner sig i en komplex livssituation. Syfte: Syftet meddenna studie är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av vad som ärviktigt i omvårdnaden av unga kvinnor som drabbats av bröstcancer. Metod: Kvalitativmetod med halvstrukturerade forskningsintervjuer, enligt Kvale och Brinkmann haranvänts. De transkriberade intervjuerna har analyserats med kodning, meningskoncentreringoch meningstolkning. Resultat: Omvårdnaden av unga kvinnor med bröstcancer skiljer siginte från andra patientgrupper. Även om alla patienter ska behandlas på lika villkor, skaomvårdnaden individanpassas. Viktiga delar, exempelvis djupa samtal, upplevs som svåra iomvårdnaden och hänvisas till andra yrkesgrupper. Dock betonar sjuksköterskorna viktenav dessa samtal för att få en relation till patienterna. Diskussion: Vårdrelationen är viktigför att få tillgång till vad patienterna anser vara viktigt i omvårdnaden. Utan den är det intemöjligt att ge patienterna rätt stöd. Vårdandet bör vara individanpassat eftersomupplevelsen av hälsa är subjektiv. Sjuksköterskorna verkar ovana att reflektera över sigsjälva och sina erfarenheter, något som speglas i deras ovilja att diskutera känsliga ämnen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Agder, Terese
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Bobeck, Sabina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Kvinnors kunskap och förståelse om hemförlossning i Sverige: En kvalitativ hermeneutisk textanalys2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskning visar att valet av födelseplats har betydelse för kvinnans förlossningsupplevelse. Hemförlossning vid en lågriskgraviditet är ett säkert alternativ till att föda på sjukhus dock är intresset för hemförlossning låg i Sverige. För att kvinnor ska kunna göra ett aktivt val krävs en medvetenhet om de alternativ som finns. Författarna ställer sig frågande till om kvinnor i Sverige vet om att hemförlossning existerar. Syfte: Att belysa kvinnors kunskap och förståelse för hemförlossning i Sverige. Metod: Nitton kvinnor har fått besvara en frågeguide om hemförlossning. Svaren analyserades med en kvalitativ hermeneutisk textanalys. Resultat: Kunskapen om hemförlossning har visat sig variera. I resultatet framkommer 4 huvudteman och 8 underteman. Huvudteman består av ”Kvinnors intresse för hemförlossning varierar”, ”Informationens betydelse för beslutstagande”, ”Hinder för hemförlossning i Sverige” och ”Hemförlossning som en rättighet”. Konklusion:Studien påvisar att det finns en risk att kvinnor inte känner till att hemförlossningen existerar. Det påvisar även större hinder för möjligheten att göra ett aktivt val av födelseplats samt att genomgå en hemförlossning. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Agnar, Sophie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Selin, Jessie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Säker vård vid överbeläggningar: En allmän litteraturöversikt om hur sjuksköterskor ökar förutsättningarna för säker vård2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: All vård som utförs ska vara säker och evidensbaserad, vilket innebär att den ska vara väl underbyggd med kunskap. Vårdare i olika professioner ska utgå från personcentrerad vård, där patientens berättelse är i centrum. När patientens livsvärld tas i beaktning vårdas hela människan och dennes kropp, själ och ande respekteras. Vid överbeläggningar och hög arbetsbelastning sker misstag i omvårdnaden som kan leda till att patienten får utstå vårdskada och vårdlidande. Sjuksköterskors ansvar är att vårda sina patienter och skydda dem från lidande och respektera deras autonomi, värdighet och integritet. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av vilka förutsättningar som krävs för att upprätthålla säker vård vid överbeläggningar av patienter på sjukhus. Metod: En litteraturbaserad metod för att bidra till säker och evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativa studier. Resultat: Fyra teman utkristalliserades; Erfarenhetens betydelse vid överbeläggningar och hög arbetsbelastning, Personcentrerad vård ökar säkerheten, Kommunikation, samarbete och tillit inom teamet, God återhämtning och minskad arbetsrelaterad stress säkrar omvårdnaden. Slutsats: Sjuksköterskor som i sitt team arbetar personcentrerat och evidensbaserat, använder sin egen och andras erfarenheter för att öka förutsättningarna för att kunna arbeta patientsäkert vid överbeläggningar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Ahl, Carina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Ellström, Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Skolsköterskors erfarenheter av sociala mediers påverkan på elevers självkänsla – en kvalitativ studie2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Användning av sociala medier har ökat markant de senaste åren och tillhör barn och ungdomars vardag. Detta kan medföra både positiva och negativa hälsoeffekter som kan påverka elevers självkänsla. En god självkänsla kan både förbättra hälsan och skolprestationerna. Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande och har i sin profession möjlighet att stödja elever till en hälsosam användning av sociala medier, som kan stärka självkänsla.

  Syfte: Att beskriva skolsköterskors erfarenhet av sociala mediers påverkan på elevers självkänsla.

  Metod: Data insamlades genom intervjuer med nio skolsköterskor som hade erfarenhet av att arbeta med elever på mellanstadiet och/eller högstadiet. Datamaterialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.

  Resultat: Intervjuerna mynnade ut i tre kategorier: Positiv påverkan på självkänsla, Negativ påverkan på självkänsla samt Betydelsen av skolsköterskans arbete. Temat som framkom i studien var, ett komplext och utmanande arbete.

  Konklusion: Det finns en dubbelriktad komplexitet i sociala mediers påverkan på elevers självkänsla. Skolsköterskans uppdrag att arbeta hälsofrämjande med elevers hälsa, bör utgå ifrån elevernas livsvärld och i samverkan med andra professioner. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Ahlandsberg, Sanne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Millner, Emmy
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  När hjärtat plötsligt slutar slå: En kvalitativ litteraturöversikt av patienters upplevelse av att överleva ett hjärtstopp utanför sjukhus2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ett plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och cirka 5 000 människor drabbas årligen av ett hjärtstopp utanför sjukhus. Att överleva ett hjärtstopp kan väcka många existentiella frågor och känslor som påverkar både livskvalitet och livsvärld. Sjuksköterskan kan möta patienter som överlevt ett hjärtstopp inom vilken klinisk specialitet som helst. Syfte: Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av att överleva ett hjärtstopp som skett utanför sjukhuset. Metod: Studien använde sig av en kvalitativ litteraturöversikt som innefattar både kvalitativ och kvantitativ forskning. Resultat: Patienterna upplevde mycket ångest, oro och rädsla efter att de överlevt ett hjärtstopp. Patienterna upplevde att det var nödvändigt med nya rutiner för att kunna gå vidare. Det emotionella och sociala stödet var en viktig del i återhämtningen efter hjärtstoppet. Patienterna upplevde att det var viktigt för dem att få information kring hjärtstoppet och vägen tillbaka till ett sunt liv. Konklusion: Studien kom fram till att patienterna hade ett stort behov av information kring den nya vardagen. Det var viktigt för patienterna att bearbeta sina existentiella frågor och få stöd från sjukvården, familj och vänner. Patienterna önskade att sjuksköterskan hade mer konkret information om patientens tillstånd och vad deras kropp klarade av rent fysiskt.

  Fulltekst (pdf)
  När hjärtat plötsligt slutar slå
 • 19.
  Ahlenhed, Elisabeth
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Varför fortsätter rökare att röka och vad motiverar till ett rökstopp?: en kvalitativ studie2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 20.
  Ahlin, Amanda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjuksköterskors erfarenheter av sexuella ofredanden på arbetsplatsen: Litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I sin professionella roll är sjuksköterskan en vårdare med högre utbildning. Sjuksköterskor arbetar nära andra individer i sitt arbete; andra yrkeskategorier såväl som patienter, anhöriga och allmänhet. Sjuksköterskan är en individ med sin egen integritet och hälsa samt har behov av trygghet på arbetsplatsen. För trygghet och god hälsa spelar känslan av sammanhang på arbetet in. Sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat. Det är vanligare att kvinnor än män utsätts för sexuella ofredanden. 

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av sexuella ofredanden på arbetsplatsen.

  Metod: Litteraturöversikt med totalt tolv stycken ingående artiklar av kvantitativ och kvalitativ design.

  Resultat: Sexuella ofredanden mot sjuksköterskor kan begås av patienter, anhöriga och kollegor. Den som ofredar är i regel man. Sjuksköterskan kan ha svårigheter att avgöra ifall patienter med kognitiv svikt är medveten om sina sexuella handlingar. Sjuksköterskor som har blivit utsatta för sexuellt ofredande reagerar på olika sätt, både i den pågående händelsen och efteråt.  Att bli utsatt för sexuellt ofredande kan medföra olika sorters negativ påverkan i den professionella rollen och för individens egen hälsa.

  Konklusion:  Ytterligare forskning behövs, studien beskriver att sjuksköterskor har olika erfarenheter av sexuella ofredanden, där strategier för att hantera det i många fall saknas eller är otillräckliga.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Ahlin, Amanda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Ahmadi, Asma
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Kvinnors erfarenheter av att insjukna i bröstcancer: En kvalitativ studie baserad på bloggar2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer beräknas vara den vanligaste formen av cancersjukdomar bland kvinnor. Majoriteten av kvinnor som insjuknar i bröstcancer diagnostiseras vid ett tidigt stadium vilket ökar chansen för överlevnad. Men eftersom bröstcancer inte alltid är lika framträdande ställs krav på noggrannhet vid diagnosticering. Att bli diagnostiserad med bröstcancer medför ett fysiskt, psykiskt, emotionellt och existentiellt lidande, och sjuksköterskan har därför en betydande funktion i att stödja patienten under vårdprocessen.

  Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka kvinnors erfarenheter av att insjukna i bröstcancer.

  Metod: Denna studie har genomförts som en kvalitativ studie baserad på bloggar. Åtta bloggar valdes ut och analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman.

  Resultat: Analysen resulterade i fyra teman: En inre kamp att insjukna i diagnosen, Kroppsliga förändringar påverkar vardagen, Stöd från sjukvårdspersonal och anhöriga, och Olika aspekter av bemötandet inom vården. Insjuknandet i bröstcancer beskrevs som en påfrestande händelse i livet och stöd från vårdpersonalen och anhöriga, samt samtal var av betydelse.

  Konklusion: Att insjukna i bröstcancer är en påfrestande händelse i livet som påverkar hela kvinnan. Genom stöd som präglas av kontinuitet, tillgänglighet och information, kan sjuksköterskor bidra till att minska lidande och främja kvinnors hälsa, välbefinnande och trygghet vid insjuknandet av bröstcancer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Ahlin, Cassandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Lideskär, Marielle
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Sjuksköterskors upplevelser av att samtala om sexualitet med patienter:: En intervjustudiestudie2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När en människa drabbas av sjukdom kan även sexualiteten påverkas, genom direkt påverkan av sjukdomen eller som biverkan av till exempel mediciner. Sexualitet är en stor del av hälsan men ett svårt område att beröra. Metod: En kvalitativ metod användes och data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Informanterna var sjuksköterskor med variation av yrkesverksamma år från sex månader till 28 år. De berättade om sina upplevelser att samtala om sexualitet med patienter. Intervjuerna spelades in, transkriberades och sedan utfördes en manifestkvalitativ innehållsanalys där huvudkategorier och underkategorier skapades. Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser att samtala om sexualitet med patienter. Resultat: Resultatet visar att sexualitet är ett komplext ämne att närma sig men anses viktigt att lyfta med patienterna. Dock finns oklarheter hos sjuksköterskorna om vems ansvar det är att lyfta ämnet. Att samtala enskilt och ha ett öppet klimat är komponenter som främjar samtalet. Kultur, religion, språkförbistringar och kognitiv nedsättning upplevs hindrande medan det finns delade meningar om hur kön och ålder påverkar. Konklusion: Sexualitet är ett tabubelagt område men ett viktigt ämne för sjuksköterskor att lyfta med patienterna, oberoende av sjukdom. Det krävs mer utbildning i ämnet för att öka sjuksköterskors kunskap och självförtroende.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Ahlin, Elin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Simon, Helena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Distriktssköterskors erfarenheter av att stödja patienter med hypertoni till livsstilsförändringar2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hypertoni är ett folkhälsoproblem och utgör en stor riskfaktor för utveckling av hjärt-kärlsjukdom. Basen för omvårdnaden utgörs av livsstilsförändringar. Distriktssköterskors centrala roll innefattar att i jämlik, ömsesidig kommunikation ge råd, motivera och stödja till förändring av levnadsvanor samt främja patientdelaktighet och autonomi.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att stödja patienter med hypertoni till livsstilsförändringar.

  Metod: Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Åtta distriktssköterskor med ansvar för patienter med hypertoni intervjuades.

  Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde tre kategorier; Initierar samarbete, Bekräftar individen och Anpassar omvårdnad för patienten, med sex underkategorier.

  Konklusion: Distriktssköterskorna upplevde sin roll central, viktig och ansvarsfull när det handlade om att ge råd och undervisning. De upplevde sig även vara en viktig länk mellan patient och andra aktörer. De ansåg att lyhördhet för patientens livssammanhang och en samtalsstrategi i kommunikationen vid livsstilsrådgivning var viktigt för främjandet av patientdelaktighet och autonomi. Att individuellt motivera till livsstilsförändring beskrevs som en svårighet och distriktssköterskorna uttryckte en frustration över att det var bristande tid för uppföljning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Ahlm, Robin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Björk, Anna-Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Vårdares upplevelser av att arbeta med döden och döendet utifrån hospicefilosofin: En intervjustudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Döden anses vara en stressfaktor för hälso- och sjukvårdspersonal och tidigare forskning visar att detta även gäller vårdare vid hospice. Ett antal vanliga copingstrategier fungerar inte i hospicemiljön på grund av att döden är ett oundvikligt inslag där. En studie framhåller dock den låga utbrändhetsgraden bland vårdgivare på hospice och föreslår bland annat att det holistiska perspektivet på omvårdnad kan vara sammankopplat med detta till synes ambivalenta förhållande. Kan hospicefilosofin inverka på synen på döden och döendet bland hospicepersonal? En intervjustudie genomfördes med tre vårdare yrkesverksamma vid ett hospice i Sverige. Det manifesta innehållet som relaterade till syftet med studien identifierades och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att hospicevårdare påverkas av hospicefilosofin inom områden som synen på vård i livets slutskede, döendet och det professionella samarbetet. Deltagarna uttryckte att de trivs med sitt arbetssätt och uttryckte en mängd olika strategier för att hantera svårigheter i sitt arbete. Arbete som bygger på en filosofi som genomsyrar vården verkar också sammansvetsa personalgruppen. Ytterligare forskning på detta område kan vara av intresse.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Ahmadzi, Nazanin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Persson, Fatin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Barn och deras upplevelser av att drabbas av och leva med diabetes typ 1: En kvalitativ litteraturstudie2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom. Denna obotliga sjukdom kräver mycket personligt ansvar från patienten och kan innebära både akuta och långvariga komplikationer. Att som barn drabbas av denna sjukdom innebär stora utmaningar. Den första tiden ligger fokus på utvecklingsprocessen mot självständighet. I den personcentrerade vården är det viktigt att lyfta fram barns känslor och upplevelser för att främja hälsan genom livet.

  Syfte: Att beskriva barns upplevelser av att drabbas av och leva med diabetes typ 1.

  Metod: Litteraturstudien är en sammanställning av 11 kvalitativa studier. Deltagarna i litteraturstudien var 7–18 år gamla.

  Resultat: Resultatet presenteras utifrån två huvudkategorier dessa är; Den första tiden och Förändrad vardag och sex subkategorier. Analysen resulterade i att det innebär en stor livsförändring att drabbas av en kronisk sjukdom. Barnen upplevde svåra känslor psykiskt av att få diagnosen, särskilt den första tiden efter diagnostiseringen.

  Konklusion: Faktorer som visade sig ha en stor betydelse för barn med diabetes typ 1 var att barnen får utbildning samt stöd i att kunna leva med diabetes typ 1, kunskap om sjukdomen för att bli självständiga samt acceptansen av sjukdomen. Sjuksköterskans kunskaper om kommunikation och omsorg är grunden för en god vård för barn med Diabetes typ1.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Ahmed Khan, Waseem
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Ali Murat, Nigar
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Anestesi- och operationssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med kognitiv nedsättning: En kvalitativ intervjustudie2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Anestesi- och operationssjuksköterskor kommer under sitt arbete möta patienter med någon form av kognitiv nedsättning. Specialistsjuksköterskor inom den perioperativa miljön har en skyldighet att erbjuda individanpassad omvårdnad till patienter med kognitiv nedsättning. Den perioperativa dialogen är ett sätt för patienten och närstående att bli införstådda i vårdsituationen och för specialistsjuksköterskor ett verktyg för att få adekvat information om patientens önskemål. Syfte: Syftet var att beskriva anestesi- och operationssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med kognitiv nedsättning inom den perioperativa vården. Metod: I studien användes en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Sex anestesisjuksköterskor och fyra operationssjuksköterskor intervjuades och det insamlade materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysprocessen resulterade i tre kategorier. Dessa var: “samverkan i team”, “behov av resurser och hjälpmedel” och “behov av individanpassat bemötande och kommunikation”, samt 14 subkategorier. Konklusion: Studien visade att omhändertagande av patienter med kognitiv nedsättning inom den perioperativa miljön var en utmaning. Den perioperativa vården kan anpassas efter patientens särskilda behov genom närståendes delaktighet, ett professionellt samarbete i team samt ett personcentrerat förhållningssätt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Ahmed, Rahila
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Yaqoob, Feryal
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Patienters upplevelser av livsstilsförändringar i samband med diabetes mellitus typ 2: En kvalitativ litteraturöversikt2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: DMT2 är en kronisk folkhälsosjukdom som uppstår när en människa har en ohälsosam livsstil eller hereditet. DMT2 ger upphov till mikro- och makrovaskulära komplikationer men kan behandlas med livsstilsförändringar. Patienter som lever med DMT2 upplever påfrestningar som de lider av.

  Syfte: Syftet med studien är att belysa patienters upplevelser av livsstilsförändringar i samband med DMT2.

  Metod: En kvalitativ allmän litteraturöversikt, baserat på tio vetenskapliga artiklar som analyserades ur ett patientperspektiv.

  Resultat: Det som framkommer är att patienter med DMT2 upplever svårigheter med att införa fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor i vardagen. Svårigheten inkluderar bland annat tidsbegränsningar, brist på motivation samt kulturella och sociala aspekter. Vidare framkommer det i resultatet att stöd från närstående och sjuksköterska är betydelsefull och viktig. Trots detta möter majoriteten av patienter med DMT2 utmaningar som är kopplat till brist på empati, tillit och respekt från vården.

  Konklusion: Slutligen framkommer det att när patienter får DMT2 behöver de införa livsstilsförändringar i vardagen. Livsstilsförändringarna kräver gott stöd och motivation från både närstående och sjuksköterskan. Förändringarna orsakar emotionella känslor, och därför är det viktigt att sjuksköterskan är lyhörd och visar respekt för patientens livsvärld, vilket bidrar till lindrat lidande och hälsa och välbefinnande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Akhavan, Sharareh
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. School of Health, Care and Social Welfare, University of Mälardalen, Sweden.
  Midwives' views on factors that contribute to health care inequalities among immigrants in Sweden: a qualitative study2012Inngår i: International Journal for Equity in Health, E-ISSN 1475-9276, Vol. 11, artikkel-id 47Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction: Ethnic and socioeconomic inequalities in the Swedish health care system have increased. Most indicators suggest that immigrants have significantly poorer health than native Swedes. The purpose of this study was to explore the views of midwives on the factors that contribute to health care inequality among immigrants. Methods: Data were collected via semi-structured interviews with ten midwives. These were transcribed and related categories identified through content analysis. Results: The interview data were divided into three main categories and seven subcategories. The category "Communication" was divided into subcategories "The meeting", "Cultural diversity and language barriers" and "Trust and confidence". The category "Potential barriers to the use of health care services" contained two subcategories, "Seeking health care" and "Receiving equal treatment". Finally, the category "Transcultural health care" had subcategories "Education on transcultural health care" and "The concept". Conclusions: This study suggests that midwives believe that health care inequality among immigrants can be the result of miscommunication which may arise due to a shortage of meeting time, language barriers, different systems of cultural beliefs and practices and limited patient-caregiver trust. Midwives emphasized that education level, country of origin and length of stay in Sweden play a role when an immigrant seeks health care. Immigrants face more difficulties when seeking health care and in receiving adequate levels of care. However, different views among the midwives were also observed. Some midwives were sensitive to individual and intra-group differences, while some others viewed immigrants as a group of "others". Midwives' beliefs about subgroup-specific health services vs. integrating immigrants' health care into mainstream health care services should be investigated further. Patients' perspective should also be considered.

  Fulltekst (pdf)
  Midwives' views on factors that contribute to health care inequalities among immigrants in Sweden
 • 29.
  Akhavan, Sharareh
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Edge, Dawn
  School of Nursing, Midwifery and Social Work , The University of Manchester , Manchester , UK.
  Foreign-Born Women's Experiences of Community-Based Doulas in Sweden - A Qualitative Study2012Inngår i: Health Care for Women International, ISSN 0739-9332, E-ISSN 1096-4665, Vol. 33, nr 9, s. 833-848Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this study our aim was to explore the experiences of doula support among foreign-born women in Sweden in the context of a “Community-Based Doula” (CBD) intervention project. We conducted interviews with ten women and analyzed the data using content analysis. Participating women reported that, in addition to support during labor; doulas provided important information and continuity of care, which apparently increased their satisfaction with and trust in maternity health care. Training of CBDs therefore has implications for delivery of equitable maternity care, which apply not only to Sweden and other European countries but wherever there are increasingly diverse populations.

 • 30.
  Akhavan, Sharareh
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. Department of Public Health, Mälardalen University, Västerås, Sweden.
  Karlsen, Saffron
  Department of Epidemiology and Public Health, University College London (UCL), UK.
  Practitioner and Client Explanations for Disparities in Health Care Use Between Migrant and Non-migrant Groups in Sweden: A Qualitative Study2013Inngår i: Journal of Immigrant and Minority Health, ISSN 1557-1912, E-ISSN 1557-1920, Vol. 15, nr 1, s. 188-197Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  To investigate variations in explanations given for disparities in health care use between migrant and nonmigrant groups, by clients and care providers in Sweden. Qualitative evidence collected during in-depth interviews with five ‘migrant’ health service clients and five physicians. The interview data generated three categories which were perceived by respondents to produce ethnic differences in health service use: ‘‘Communication issues’’, ‘‘Cultural differences in approaches to medical consultations’’ and ‘‘Effects of perceptions of inequalities in care quality and discrimination’’. Explanations for disparities in health care use in Sweden can be categorized into those reflecting social/structural conditions and the presence/absence of power and those using cultural/behavioural explanations. The negative perceptions of ‘migrant’ clients held by some Swedish physicians place the onus for addressing their poor health with the clients themselves and risks perpetuating their health disadvantage. The power disparity between doctors and ‘migrant’ patients encourages a sense of powerlessness and mistreatment among patients.

 • 31.
  Akhavan, Sharareh
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Lundgren, Ingela
  University of Gothenburg, Institute of Health and Care Sciences, Gothenburg, Sweden.
  Midwives' experiences of doula support for immigrant women in Sweden: A qualitative study2012Inngår i: Midwifery, ISSN 0266-6138, E-ISSN 1532-3099, Vol. 28, nr 1, s. 80-85Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective: to describe and analyse midwives’ experiences of doula support for immigrant women in Sweden. Design: qualitative study, analysed using content analysis. Data were collected via interviews. Setting: interviews were conducted at the midwives’ workplaces. One midwife was interviewed at a cafe. Participants: ten midwives, who participated voluntarily and worked in maternity health care in western Sweden. Findings: the interview data generated three main categories. (1) ‘A doula is a facilitator for the midwife’ has two subcategories, ‘In relation to the midwife’ and ‘In comparison with an interpreter’, (2) ‘Confident women giving support, ’has two subcategories, ‘Personal characteristics and attitudes’ and ‘Good support,’ (3) ‘Doulas cover shortcomings’ has two subcategories, ‘In relation to maternity care’ and ‘In relation to ethnicity’. Key conclusion and implications for practice: The findings of this study show that midwives experience that doulas are a facilitator for them. Doulas provide support by enhancing the degree of peace and security and improving communication with the women in childbirth. Doulas provide increased opportunities for transcultural care. They may increase childbearing women’s confidence and satisfaction, help meet the diverse needs of childbearing women and improve care quality.

 • 32.
  Al-Ameeri, Dhuha
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Munib, Asel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer: En litteraturöversikt2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer som drabbar kvinnor över hela världen. I Sverige insjuknar ungefär 20 kvinnor i bröstcancer varje dag. Kvinnor som behandlas mot bröstcancer kan få sänkt livskvalitet, som ökar lidande och minskar självförtroende. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer. Metod: En allmän vetenskaplig litteraturöversikt, som är baserad på 10 vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet av de valda artiklarna i litteraturöversikten gav tre huvudkategorier och fem underkategorier, som sammanställts utifrån tidigare forskning kring kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Diskussion: Kvinnor med bröstcancerdiagnos kändesig osäkra och som att de förlora kontrollen över sitt liv, vilket var svårt att acceptera. Kvinnorna ställdes för existentiella funderingar och frågor, vilket ökade behovet att bli hörda och sedda. Familjestödet och sjukvård stödet var nödvändig för att kunna gå vidare med behandling och kunna hantera sjukdomen. När kvinnorna godtog ödet blev det enklare att återvända till sin tidigare vardag. Konklusion: Bröstcancer är en oroväckande sjukdom som påverkade kvinnorna och deras existens. Ytterligare forskning skulle vara avgörande om vilken hjälp kan de patienterna få för att lättare kunna hantera sin sjukdom och dess behandlingar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Alander, Malin Emma Johanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering.
  Klaeson, Kicki
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering. Department of Oncology, Skaraborgs Hospital, Lidköping, Sweden.
  Nyqvist, Hanna
  Slottsovalen Nursing Home, Värmdö, Sweden.
  Olausson, Sandra
  Health care center Sylte, Trollhättan, Sweden.
  Lived experiences and caring needs in young adults diagnosed with cancer2021Inngår i: Nursing Forum, ISSN 0029-6473, Vol. 56, nr 4, s. 781-790Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aims and Objectives: To explore the lived experience of young adults diagnosed with cancer and to increase our understanding of how to help them with their caring needs. Background: Being diagnosed with cancer is normally related with an existential crisis. This indicates that the individual cannot avoid thoughts of death, loneliness, guilt, and meaninglessness. In person-centered care, the caretaker should have a holistic view of the person. Professionals must meet the patient´s different needs to strengthen health and well-being for the diagnosed. This approach encourages the traditionally passive patient to become an active consumer who works in partnership with the healthcare provider. Design: For this study, a content analysis of narratives was conducted, targeting age groups of 20–29 to take part of young adults' experiences. Methods: Qualitative analysis of narratives and followed checklist (e.g., COREQ). Results: During the analyzing phase, two main themes emerged: Interactions with Professionals and Cancer Voyager. In the results, both positive and negative feelings regarding encounters and support received from the professionals were described, this affected the young adults' well-being and their ability to participate during treatments. The young adults felt as being on a journey with no control over which direction the road may take. Conclusion: Outcome of the result shows the importance of making the young adult, one in a team. When working in a person-centered way, patients gain control by owning their own responsibility during treatments. Implications for Nursing Practice: There is a need in nursing education to address existential matters, to make nursing students ready to be approach but such questions in their professional work. Also, we believe that the experienced nurse must be given means to feel confident to handle questions about existential matters. By developing skills in the area of e-Health, collaboration through support groups, and last but not least switching to patient-centered care, we can offer effective and evidence-based care tailored for this population. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Albertsson, Josefin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Bergström, Matilda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Copingstrategier hos patienter med KOL: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: KOL är en sjukdom som drabbar luftvägarna och lungorna. Sjukdomen kännetecknas av att patienten får ett begränsat luftflöde och den vanligaste riskfaktorn för KOL är tobaksrökning. KOL påverkar hela patientens livsvärld då sjukdomen har både fysisk och psykisk påverkan och patienten är ofta i behov av stöd. För att hantera faktorer som orsakar stress använder människan olika copingstrategier och dessa kan variera beroende på situation, erfarenhet och vilket stöd som finns runt människan. Syfte: Att beskriva copingstrategier hos patienter med KOL och därmed skapa förståelse för dessa patienters behov av stöd. Metod: Studien är en litteraturöversikt där nio artiklar med kvalitativ ansats och en artikel med kvantitativ ansats har analyserats. Resultat: Resultatet presenteras med kategorierna Copingstrategier för att hantera känslor och tankar samt Copingstrategier som fokuserar på förändring. Under dessa kategorier beskrivs KOL- patienters olika copingstrategier i tio underkategorier. Konklusion: Vilka copingstrategier KOL-patienter använder beror på deras livsvärld och vilket socialt och professionellt stöd som finns runt dem. De copingstrategier som fokuserar på förändring är framför allt de som också främjar hälsa men andra copingstrategier är också vanliga då sjukdomen är förknippad med skam och skuld. Sjuksköterskan måste uppmärksamma patienternas copingstrategier och ge dem stöd i att implementera copingstrategier som är hälsofrämjande. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Albinsson, Elisa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Nilssen, Gunnhild
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Alla redo för time-out och sign-out?: Operationsteamets följsamhet till time-out och sign-out i WHO:s checklista för säker kirurgi2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: 2008 infördes WHO:s checklista för säker kirurgi för att minska antal dödsfall, förbättra patientsäkerheten och reducera risken för vårdskador i samband med kirurgi genom att ha ett kommunikationsverktyg som säkrar att kontroller och insatser blir utförda. Tidigare studier visar varierande följsamhet till checklistan och att olika delmoment inte utförs i sin helhet. Syfte: Att undersöka operationsteamets följsamhet till time-out och sign-out i WHO:s checklista för säker kirurgi. Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie utförd som en icke-deltagande observationsstudie. Data samlades in via 24 observationer vid två sjukhus med hjälp av ett strukturerat observationsprotokoll. Data analyserades med hjälp av SPSS och redovisas genom deskriptiv statistik i form av cirkel- och stapeldiagram, tabeller samt löpande text. Resultat: Time-out initierades i 95,8 % av observationerna och utfördes komplett i 4,2 %. Sign-out initierades i 100 % av observationerna och 29,2 % utfördes komplett. Ingen i operationsteamet intog rollen som checklisteansvarig. Vid 19 av 22 observationer signerades samtliga tre delmoment i Orbit innan sign-out var genomförd. Slutsats: Både time-out och sign-out genomförs i hög grad, dock varierar följsamheten till checklistans samtliga kontrollpunkter vid de två delmomenten. Studien påvisar att diskrepans finns mellan den faktiska användningen av checklistan och den administrativa inrapporterade användningen av checklistan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Alemayehu, Samrawit
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Tranchell, Elin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kvinnors upplevelser efter en gastric bypass operation: Är gräset alltid grönare på andra sidan?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De senaste tjugo åren har förekomsten av fetma fördubblats i världen och räknas därför till en global epidemi och är ett stort folkhälsoproblem. I samband med detta har även det kirurgiska ingreppet gastric bypass blivit allt vanligare. Det är därför viktigt att sjuksköterskor och personer som överväger denna operation får en ökad förståelse och kunskap om hur patienter som genomgått operationen upplever livet efter. Syfte: syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser efter en gastric bypass operation. Metod: I studien användes kvalitativ ansats för att studera bloggar skrivna av kvinnor som genomgått en gastric bypass operation. Fjorton Bloggar analyserades. Resultat/ Diskussion: Resultatet visar att kvinnorna får en bättre livskvalité då de har lättare att röra på sig och inte längre upplever obehag när de deltar i sociala sammanhang. Dock finns en baksida med operationen, de har svårt att ställa om till den nya livsstilen som är ett måste för att undvika komplikationer. Många av kvinnorna upplever också identitetskriser. Slutsats: Det är av stor vikt att patienter som genomgår gastric bypass operation får hjälp med förhållningssätt och information kring kosthållning för att kunna få en hälsosam och bestående viktminskning och livsstil. Vidare forskning om hur kvinnorna mår psykiskt innan respektive efter operationen behöver göras då fler människor väljer denna viktminskningsmetod. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Alexandersson, Elin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Willsson, Linda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Barns upplevelser av att leva med övervikt eller fetma: en litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aimed to describe children’s experience of living with overweight or obesity, by using a literature-review. The study includes eleven articles, data is from children between ages 5-15 year. The result occurring were in the areas; Quality of life and self-esteem, Social company, Body concept and weight reduction and Psychological unhealth. BMI above what is recommended gives a negative influence on quality of live and self-esteem. The exposure of teasing is rising, which also dieting and weight–related concerns do. Depression symptoms occur in varying degree, but the correlation to BMI is not direct. Girls in ages up to 14 years seem to be most influenced by being overweight or obese. The language children are using related to their own body may act as a barrier to apply its health- consequences on themselves. Health- care professionals should treat those children in a way that reinforce their view of themselves, by doing so they can help them reaching better health. To improve treat and treatment of the children, there is a need of more qualitative investigation in the subject.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Alexandersson, Frida
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Bergman, Ellen
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Äldres upplevelser av vården efter en höftfraktur: En litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund – Höftfrakturer är ett globalt problem och förekomsten av höftfraktur ökar med stigande ålder. Den största riskfaktorn för höftfraktur är fall i kombination med osteroporos. Patienter med höftfraktur kräver mycket vårdresurser och har en lång återhämtningsprocess.Syfte– Äldre patienters upplevelse av efterförloppet inom vården efter en höftfraktur.Metod – Den här studien genomfördes som en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ design.Resultat/ Slutsats – Patienter upplever minskad självständighet och behöver hjälp med att klara av vanliga vardagsaktiviteter efter frakturen. Det finns flera faktorer som påverkar patientens återhämtningsprocess, såsom depression, motivation och rädsla för att falla igen. Patienter behöver stöd från både vårdpersonal och anhöriga för att kunna återvända till ett självständigt liv. Fyra huvudfynd har identifierats i litteraturstudien. Det första fyndet är att patienter har en långsam återhämtningsprocess, det andra är brister i vården, det tredje är patienters psykologiska påverkan på återhämtningsprocessen och det fjärde är minskad självständighet och kommunikation.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Alexandersson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Roos Andersson, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Att förebygga och behandla malnutrition i sjukvården: En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Malnutrition är ett välkänt problem i den patientrelaterade vården både i Europa och i resten av världen. Trots detta är malnutrition något som fortfarande förekommer. Vad kan det bero på? Det är viktigt att man bedömer patientens nutritionsstatus rutinmässigt för att kunna förebygga malnutrition. Effekterna av malnutrition kostar samhället mycket pengar och orsakar mänskligt lidande. Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskans ansvar för att förebygga och behandla malnutrition. För att besvara syftet blev valet av metod en litteratur studie. Med hänsyn till vetenskaplig kvalitet granskades tio artiklar. Resultatet av denna studie visar att bedömning, åtgärder, dokumentation och interaktion mellan sjuksköterska och patient är viktig i arbetet med att förebygga och behandla malnutrition. Slutsatsen visar att det är nödvändigt för sjuksköterskorna att få mer utbildning inom malnutrition för att kunna identifiera riskpatienter. Interaktionen mellan sjuksköterska och patient är också en mycket viktig del och måste fungera fullt ut.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Alexandersson, Sofia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Pettersson, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning inom primärvården i samtal med människor av annan etnisk bakgrund: En intervjustudie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Telefonrådgivning är en stor del av distriktssköterskans arbetsuppgifter inom primärvården. Distriktsköterskan ska kunna bedöma vårdbehov samt brådskegrad, informera, undervisa och ge råd per telefon. I takt med ökad invandring i Sverige ökar sannolikt telefonsamtalen till vårdcentralerna från personer med annan etnisk bakgrund. Svårigheter i kommunikationen samt brist på visuell kontakt kan leda till missuppfattningar och risk för felbedömning av patientens ärende. Det är viktigt att distriktssköterskan kan få fram relevant information för att kunna göra en så korrekt bedömning som möjligt av patientens vårdbehov.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning inom primärvården i samtal med människor av annan etnisk bakgrund.

  Metod: Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes i studien. Sju distriktssköterskor intervjuades.

  Resultat: Ur analysen framkom fyra teman vilka benämndes; En fara för patientsäkerheten, Olika synsätt som kolliderar, En resurskrävande utmaning och Skiftande känslor i telefonrådgivningen.

  Konklusion: Denna studie har synliggjort svårigheter i telefonrådgivningen med personer med annan etnisk bakgrund, vilket kan utgöra risker för patientsäkerheten. Resultatet kan bidra till ökad medvetenhet om detta samt att det finns behov av att förbättra och anpassa telefonrådgivningen till dessa personer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Alf, Fanny
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Gustavsson, Linn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Sjuksköterskors upplevelser av att vårda akuta, elektiva och palliativa patienter samtidigt på en kirurgavdelning: En kvalitativ intervjustudie2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Inom det kirurgiska specialistområdet vårdas både elektiva, akuta och palliativa patienter. Det finns forskning som beskriver sjuksköterskors upplevelser av att vårda akuta och palliativa patienter var för sig. Det finns dock begränsad forskning kring sjuksköterskors upplevelser av att vårda akuta, elektiva och palliativa patienter samtidigt, på samma avdelning.

  Syfte: Beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda elektiva, akuta och palliativa patienter samtidigt på en kirurgavdelning.

  Metod: Kvalitativ intervjustudie med sju sjuksköterskor. Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: I resultatet framkom två huvudkategorier, med tre subkategorier till respektive huvudkategori. Under huvudkategorin; Patientvariationer skapar stimulans och ställer krav beskrivs patienternas varierade omvårdnadsbehov, betydelsen av anpassning samt arbetstillfredsställelse. Under huvudkategorin; Arbetsmiljöns påverkan på vård och hälsa beskrivs den pressade arbetsmiljön, behov av prioritering samt känsla av otillräcklighet. 

  Konklusion: Att vårda akuta, elektiva och palliativa patienter samtidigt beskrivs som varierade och lärorikt. Samtidigt ställer det krav på att anpassning. Vidare skapar den höga arbetsbelastningen behov av att prioritera. Prioriteringen leder till att vissa delar av omvårdanden och patientgrupper blir lidande. Resultaten visar också att det är särskilt svårt att vårda palliativa patienter på en botande avdelning. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Alfredsson, Ellen
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Johansson, Evelina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjuksköterskors upplevelser av telefonrådgivning: En litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård förekommer runt om i världen och är ett enkelt sätt för patienten att komma i kontakt med vården. Bedömningsprocessen i telefonrådgivning försvåras på grund av att sjuksköterskan inte ser patienten vilket ställer krav på en bred kunskap. Telefonrådgivning gör det möjligt för sjuksköterskan att utföra omvårdnadsarbete utan att fysiskt träffa patienten. Syfte: Att beskriva sjuksköterskan upplevelse av telefonrådgivning. Metod: En litteraturöversikt baserad på 11 artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Tre kategorier framkom ur analysen; Känslor av arbetet, Patientmötet i telefonrådgivning och Att göra egna bedömningar. Kategorierna understödjs av sammanlagt sju underkategorier. Diskussion: Sjuksköterskan upplever arbetet i telefonrådgivning som stressigt vilket kan påverka den vårdande relationen med patienten. Vid bedömning över telefon ställer sjuksköterskan mer frågor än vid ett fysiskt möte för att skapa sig en förståelse för patientens livsvärld. Detta kan leda till en mer individanpassad vård för patienten. Slutsats: Sjuksköterskan känner att arbetet i telefonrådgivning är stimulerande och givande. Den vårdande relationen är avgörande för hur sjuksköterskan känner för sitt arbete. Sjuksköterskan upplever dock vissa svårigheter, en av dessa är att fatta beslut och göra bedömningar utan att se patienten.

  Fulltekst (pdf)
  Sjuksköterskors upplevelser av telefonrådgivning- En litteraturöversikt
 • 43.
  Alfredsson, Katarina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Blom, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Faktorer som påverkar sjuksköterskans bedömning och värdering av patientens smärta i den palliativa vården2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Palliativ vård bedrivs på alla vårdinrättningar i Sverige. Vi ville med denna studie belysa faktorer som påverkar sjuksköterskan bedömning och värdering av smärta hos patienter som är döende. Vår avsikt var att uppmärksamma hur viktigt det är att sjuksköterskan gör en korrekt bedömning av smärta. Alla patienter förtjänar att dö smärtfria. Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans bedömning av smärta i den palliativa vården. Metoden som använts var en kvalitativ litteraturstudie. I resultatet framgick det att sjuksköterskan upplevde smärtbedömning som komplicerad på grund av många olika andledningar, bland annat brist på kunskap och svårigheter att kommunicera med vissa patientgrupper. Resultatet visade också att sjuksköterskorna saknade tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att göra en smärtbedömning på bästa sätt och att de saknade god självkännedom och känslan av trygghet i sin yrkesroll.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Alfredsson, Malin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Johansson, Amanda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  I väntan på ett nytt hjärta.2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: In Sweden the primary reason for heart transplants is severe heart failure. Heart transplants are performed both at Sahlgrenska University hospital and at Skånes University hospital. Patient undergoing several extensive investigations before he or she will be considered for the waiting list. Primary factor for receiving a heart is first of all the patient who is in the greatest need of a new heart and the patient most suited to receive the donated heart. Previous studies show that patients feel the waiting time to be unpredictable. Aim: To describe patients’ experiences of the time before a heart transplant. Method: Qualitative content analysis was used as the analysis method and seven blogs were applied. Results: Life is seen from a new and different perspective. A common factor for patients with heart failure was the physical limitation they felt. Life stopped for a while, and a waiting to regain “life” grew strong. Family and nursing staff was thought to play an important role. To maintain a positive attitude was thought to be a criterion to manage the anticipations. Conclusion: A patient waiting for a heart transplant experiences a change in their life world. To allow proper care it is important that the nurse recognizes this change and acknowledge it.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Algar, Natalie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Skolsköterskors erfarenhet av möten med flickor som har ett självskadebeteende2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskning visar att den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ökar, inte minst när det gäller flickor i tonåren. Detta leder till att flickorna får ångest som de hanterar genom att utveckla ett självskadebeteende. Skolsköterskorna har möjlighet att uppmärksamma dessa flickor genom det dagliga hälsofrämjande omvårdnadsarbetet.  

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenhet av att möta flickor med ett självskadebeteende.

  Metod: I studien användes en kvalitativ metod och resultatet analyserades genom innebördsanalys. Sex skolsköterskor intervjuades via e-postintervju.

  Resultat: Studien resulterade i tre innebördsteman som var: flickorna uppmärksammas på olika vis, erfarenhet av samarbete och skapa goda relationer.

  Konklusion: Studien visade att skolsköterskorna möter flickorna med självskadebeteende antingen via hälsosamtal eller genom att omgivningen larmar om att flickorna mår dåligt. Studien visar också att skolsköterskorna upplever frustration när samarbeten med externa aktörer så som barn och ungdomspsykiatrin inte fungerar och mycket av ansvaret läggs på skolsköterskorna. Studien visade även att samverkan med vårdnadshavare är viktigt i arbetet med flickorna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Algerin, Karin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Lundahl, Sofie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Kvinnors upplevelse av informationen de får efter insjuknandet i hjärtinfarkt, samt vilken information de efterfrågar -En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hjärtinfarkt är ett stort folkhälsoproblem i Sverige. Mellan åren 1987-2004 har cirka 56 000 människor insjuknat i hjärtinfarkt. I många studier har män varit i fokus. Det betyder att resultaten inte representerar kvinnor. Kvinnor kan ha andra symtom än män och på grund av det blir kvinnor ofta fel diagnostiserade, och får senare behandling än män. Syftet med denna studie att beskriva hur kvinnor upplever den information de får efter insjuknandet i hjärtinfarkt, samt vilken information de efterfrågar. En litteraturstudie valdes till denna studie. Tio artiklar analyserades, de svarade till studiens syfte och frågeställningar. Resultatet i denna studie är att kvinnors behov av information är stort och de behöver individuell information. Om detta är försummat förlängs kvinnors tillfrisknande. Information kan även vara en form av stöd. De vill veta varför de insjuknat i hjärtinfarkt och vad sjukdomen kommer att betyda för deras liv. När information ges till kvinnor känner de att de får stöd. Kvinnor kan finna stöd och information i hjärtrehabiliteringsprogram. Det är viktigt att sjuksköterskor skapar en relation till patienten som bygger på respekt och förtroende för varandra.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Alhalabi, Ruslan
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Diab, Mohamad
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Att möta kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer på akutmottagningen: En litteraturbaserad studie ur ett sjuksköterskeperspektiv2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Våld mot kvinnor i nära relationer ökar kraftigt i samhället. Konsekvenserna av att utsättas för våld är flera och ingriper både fysiska och psykiska påfrestningar som påverkar kvinnors livssituation. Akutmottagningen är den främsta vårdenhet som våldsutsatta kvinnor söker sig till. Arbetsstrukturen försvårar för sjuksköterskan att uppmärksamma våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskor har ett ansvar att tidigt upptäcka tecken på våld.

  Syfte: Att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskors möte med de våldsutsatta kvinnorna i nära relationer på akutmottagning.

  Metod: Studien är litteraturbaserad på kvalitativ forskning bestående av 10 vetenskapliga artiklar. 

  Resultat: Två huvudteman presenterades i resultatet vilka var organisatoriska utmaningar och relationella utmaningar. Akutsjuksköterskor upplevde bris på tid och rutiner för att kunna möta och erbjuda god vård till våldsutsatta kvinnor. Det förekom också kunskapsbrist hos sjuksköterskor i omhändertagandet av dessa kvinnor. Sjuksköterskor upplevde även svårigheter i att skapa en god vårdrelation med våldsutsatta kvinnor vilket hindrade genomförandet av personcentrerad arbete.

  Konklusion: Sjuksköterskor behöver mer utbildning och tydligare riktlinjer och rutiner i akutmottagningen för att kunna erbjuda god och säker vård för de våldsutsatta kvinnor. Arbetsgivaren behöver även minska arbetsbördan för sjuksköterskor då de upplever sin arbetsmiljö stressig och påfrestande. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Ali Adan, Sulemman
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Administrativa säkerhetsåtgärder i sjukvårdens journalsystem: Åtgärder att beakta för att uppnå patientsäkerhet och patientintegritet i ett regionsgemensamt IT-system inom sjukvården2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En stor utmaning för sjukvården har länge varit interoperabilitet. Många IT-system inom sjukvården lagrar för tillfället information i individuella separata system. Denna mångfald av data format skapar en enorm utmaning i att dela patientinformation mellan organisationer och deras IT-system, likaså när det kommer till data för forskning. Ett sätt att försöka bemöta data interoperabilitet utmaningen inom sjukvården sker via projektet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) i Västra Götalandsregion. FVM har som mål att införa ett nytt regionsgemensamt vårdinformationssystem, som inkluderar 48 000 medarbetare från sjukhus, primärvårdscentraler och andra mottagningar.

  Införandet av ett gemensamt journalsystem är ett outforskat område, speciellt i Sverige och Västra Götalandsregionen då en liknande satsning aldrig varit i närheten av att göras. Informationssäkerheten i form av patientsäkerheten och patientintgegriteten är en av de största utmaningarna i att etablera interoperabelt utbyte av information inom sjukvården. Dessa utmaningar har legat till grund för det som undersökts under studien. Syftet studien var att öka kunskaperna om de administrativa säkerhetsåtgärder som måste beaktas för att uppnå både patientsäkerhet och patientintegritet vid implementeringen av ett regionsgemensamt IT-system inom sjukvården.

  För att uppnå syftet med studien applicerades en kvalitativ metod an

  sats där semi-strukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Resultatet påvisar administrativa säkerhetsåtgärder som behövs för att uppnå patientsäkerhet och patientintegritet vid implementationen av ett gemensamt journalsystem för sjukvården. Resultatet identifierar bland annat, utbildning av personal, gemensamma säkerhets policyer och tilldelning av behörighet som säkerhetsåtgärder som bör tas i beaktning.

 • 49.
  Ali, Sajeda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kindbom Höydhal, Emilia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Psykisk ohälsa bland studenter: En kvalitativ litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varannan student upplever psykisk ohälsa i relation till studietiden vilket innebär nya påfrestningar som kräver anpassning i den enskilda studentens levnadssätt. Stigmatisering påverkar individens livsvärld och medför att studenter med psykisk ohälsa inte söker vård. Studenthälsovården saknar resurser gällande identifiering av psykisk ohälsa i tidigt skeende varvid detta förorsakar lidande och försämring i den enskilde studentens fortsatta hälsotillstånd. Sjuksköterskor upplever bristande kunskap om psykisk ohälsa vilket medför svårigheter att bemöta och ge vård. Vid utebliven behandling av psykisk ohälsa ökar självmordsrisk. Syfte: Att belysa studenters upplevelser av psykisk ohälsa. Metod: Studien baseras på en allmän litteraturöversikt med en kvalitativ ansats, där 13 vetenskapliga artiklar granskades. En litteraturöversikt användes för att analysera datan. Resultat: Tre områden identifieras; Svårigheter att leva upp till förväntningar och krav, Att inte ha kontroll i sin vardag och Upplevelser av social stigmatisering. Slutsats: Det är väsentligt att uppmärksamma psykisk ohälsa för att reducera stigmatiseringen och nå fram till de utsatta studenterna. Både studenter och sjuksköterskor är i behov av stöd och vägledning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Alirezai, Naghi
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Ewane Epote, Kaselia-Krebs
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Anhörigas upplevelse av palliativ vård: En kvalitativ litteraturöversikt2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Målet med palliativ vård i livets slutskede är att främja välbefinnandet, lindra lidandet och att trygga livskvaliteten. Anhöriga och dess närstående ska ges stöd utifrån en helhetssyn där fysiska, psykiska, sociala och andliga behov säkerställs med hjälp av ett multiprofessionellt vårdteam. Anhöriga kan bidra med kunskap som är viktig i vården och samtidigt få stöd från vårdpersonalen för att kunna stödja sina närstående. Faktorer som påverkar kvaliteten vid palliativ vård är vårdpersonalens tro, attityd och erfarenhet. Syfte: Att belysa anhörigas upplevelse av palliativ vård. Metod: Studien är kvalitativ och baseras på 15 vetenskapliga artiklar. Artiklarna har inhämtats från databaserna CINAHL, PubMed och Medline. Resultat: Visar att anhöriga upplever rädsla, stress och otillräcklighet i samband med att deras anhöriga är i livets slutskede. Anhöriga talar om vikten av delaktighet i den närståendes vård, olika typer av stöd och kommunikationen med sjuksköterskor som faktorer som underlättar för de anhöriga att acceptera situationen. Konklusion: Anhöriga kan känna sig begränsade i sin vardag på grund av den förändring i familjesituationen som blir till följd av den närståendes långvariga sjukdom. För att hantera den nya situationen som de anhöriga inte är vana vid är det viktigt att vårdpersonalen inkluderar dem i ett brytpunktssamtal. Sjuksköterskor behöver evidensbaserad utbildning om kommunikations- och samarbetsförmåga för att kunna stödja anhöriga.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 1482
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • apa-cv
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf