Högskolan i Skövde

his.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 1469
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • apa-cv
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aastrup, Minna
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Bergström, Tyra
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Sjuksköterskans postoperativa omhändertagande av patienter som genomgått generell narkos.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Studies have shown that the care should be adapted to the individual patient. The postoperative patient has a special need for information. The postoperative needs are ranked different by nurses and patients. Nurses find that competent caregivers, pain relief and the treatment should be a high priority. Patients feel that competent caregivers, communication and a good care are the most important needs that they have in the postoperative setting. The aim of this study is to describe nurses postoperative care of patients who has undergone a general anesthesia and who is treated at surgical ward. The study has a qualitative approach. The data has been collected through semistructural interviews. Six nurses’ have been interviewed. This study shows that information is an important aspect in the patients care. It is important to inform the patient about what is going to happen and what has happened, the patient should also inform the nurse about their condition. There should also be a communication between the different caregivers. Is it also essential that the nurses are attentive to the patient’s pain. Collaboration between caregivers and between the nurse and patient is vital for a good care. The care should be adapted to the individual needs of the patients.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Abbas, Sahar
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Rydholm, Tuija
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Barnmorskans stategier för att skapa ett positivt möte med kvinnan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det första mötet mellan barnmorskan och kvinnan är nyckeln till en positiv upplevelse av förlossningen. Dagens förlossningsvård strävar efter att varje förlossning ska bli en unik händelse för kvinnan. Barnmorskans ansvar med bakomliggande strategier är att se till att det här första mötet blir ett lyckat möte. Syftet med denna studie var att belysa vilka strategier barnmorskan har för att skapa ett positivt första möte, där kvinnan är i ett aktivt värkarbete. Metoden som användes var intervjuer som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Sex barnmorskor vilka arbetar inom förlossningsvård i ett län i Västsverige deltog i studien. De svarade på fyra öppna frågor hur de skapar ett positivt första möte med kvinnan. Barnmorskornas strategier beskrivs i huvudtemat Närvarande och Lyhörd med kategorierna: Kvinnan i fokus, Skapa trygghetskänsla och Skapa delaktighet. Det framkom även hur viktigt dialogen mellan barnmorskan och kvinnan är för att sedan utveckla en relation och skapa ett positivt första möte.

 • 3.
  Abbay, Yonas Afewerki
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Patienters upplevelser av egenvård vid typ 2-diabetes2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund – Typ 2 diabetes mellitus är en av Värdens folksjukdomar som kraftigt ökar nedåt i åldrarna, med förändring i näringsvanor och stillasittande livsstil. Människor med typ 2 diabetes har stora risker att utveckla mikro- och makrovaskulära komplikationer och detta ökar behandlingskostnader och förkortar personens livslängd. Behandlingen för sjukdomen kräver att personen gör ett antal livsstilsförändringar i bland annat kost och motion. Syfte - syfte av denna studie är att beskriva patienters upplevelser av egenvård vid typ-2 diabetes. Metod - Denna studie genomfördes som en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Resultat - analysen resulterade i olika upplevelser av egenvård och dessa har kategoriserats i huvudkategorier med underkategorier: 1) Att anpassa sig till de nya levnadsvanorna: Ny kosthållning och Nya motionsvanor, 2) Behöv av stöd; Stöd från närstående och Stöd från sjuksköterska, 3) Att lära sig nya levnadsvanor. Patienterna upplevde en förändrad livsstil på grund av de omständigheter diabetes gav. Information, motivation och färdigheter var tre viktiga faktorer för att patienterna skulle göra livstilförändring för att egenvård ska lyckas. Diskussion - Patienten själv och relationen till sjuksköterskan är huvudpunkter som påverkar patientens livstilförändringsprocessen för att egenvården ska lyckas. Sjuksköterskan gör allt för att uppnå maximalt stöd för patienten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abdulalim Abdela, Anisa
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Persson, Caroline
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Äldre personers upplevelser av depression: En kvalitativ litteraturöversikt2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Depression among older adults is increasing. Since many of the older adults are seeking medical care, nurses are faced with depressed elders. Most older adults with depression have experienced insufficient care, since the knowledge about older adults with depression is lacking among nurses. This can cause older adults to experience suffering. To avoid this, it is important to describe the older adults' experiences with depression.

  Method: A literature review that is based on eight qualitative articles. The articles have been both studied and analyzed and from that, a result has been produced. The databases Cinahl and PubMed have been used for article queries.

  Aim: To describe older adults' experience with depression and its influence on daily life.

  Findings: Older adults with depression experience both physical and psychic changes. The result brought four different categories, the influence of age on depression, a struggle against loneliness, the importance of autonomy for well-being and a strive for community and purpose.

  Conclusion: The subject of depression is an area in which healthcare workers need more knowledge. Awider and more in-depth understanding of depression can both prevent and give a better understanding of the subject. This in turn can lead to that the patients get good individual healthcare which causes suffering to be avoided.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abraha, Kibreab
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Söderbäck, Frida
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Att återvända till vardagen: En litteraturbaserad studie på strokedrabbade patienter i arbetsför ålder2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige och är en sjukdom som kan ge permanenta funktionsnedsättningar. Att vara patient och i behov av vård innebär att de har ett beroendeförhållande till sjuksköterskan. Alla individers upplevelse av stroke är unik. Vidare är det också viktigt att se hela personen och hens behov, inte bara sjukdomen.Syfte: Syftet med denna uppsats är att belysa strokedrabbade individer i arbetsför ålders upplevelse av att återgå till sina vardagliga liv.Metod: Det är en litteraturstudie där 10 vetenskapliga artiklar som hämtades från databasen CINAHL är inkluderade.Resultat: Efter att artiklarna som inkluderades i studien hade analyserats framkom två huvudkategorier i resultatet; Förlorad kontroll över den egna kroppen och Behov att hantera sin nya livssituation. Det utformades totalt fem underkategorier.Slutsats: Studien bidrar med kunskap om strokedrabbade individer i arbetsför ålders upplevelse att återgå till sina vardagliga liv. Efter stroke blir personerna begränsade i sin vardag och de kan drabbas av olika funktionsnedsättningar. Att utföra aktiviteter, återgå till sina jobb och ägna sig åt övriga sysselsättningar kan bli en utmaning som kan påverka deras sociala liv. Den nya livssituationen kan påverka deras självkänsla och självförtroende negativt. Många strokedrabbade individer lider av kognitiva svårigheter, kroppsliga förändringar, trötthet och rädslor vilket kan leda till att de undviker sociala sammanhang. För att de skall kunna hantera sin nya livssituation är de i behov av att utveckla nya rutiner och strategier i sin vardag.

 • 6.
  Abrahamsson, Annika
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Gredevik-Heinebrün, Eva
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Kommunikation mellan sjuksköterskor och omvårdnadspersonal - en enkätstudie ur omvårdnadspersonalens perspektiv på korttidsboende2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  Background: Communication is a fundamental necessity for patient security within the healthcare organization. Earlier research within the subject is largely centred around the communication between nurses and patients or nurses and physicians. Research studying communication between nurses and healthcare personnel exist to a much smaller extent.

  Aim: To explore communication with nurses within short-time residences from the perspective of the healthcare personnel and describe experiences of communication between nurses and healthcare personnel in the caring of patients at short-time residences.

  Method: Questionnaire

  Results: The results show that the healthcare personnel hold both good and bad experiences of communication with the nurses. According to the healthcare personnel, the communication is vital to provide good treatment for the patients, but also since certain workgroups function in teams. There is existing routines for communication, and the healthcare personnel experience that these routines functions well. On the contrary there is obscurity concerning routines in acute situations. Preferably, and most often, the communication is verbal. The healthcare personnel sometimes feel that the communication with the nurses is insufficient, but also found some information to be unnecessary.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Abrahamsson, Linda
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Bladh, Ramona
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Patienter med psykisk ohälsa och deras upplevelse av mötet med hälso- och sjukvården: En analys av bloggar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Mental illness is a collective term that covers both mental disorders and psychiatric diagnoses. The healthcare system consists of a care chain where primary care, county healthcare, regional healthcare, national highly specialized care and homecare are included. The nurse should defend socially vulnerable individuals and groups at risk in society, and is responsible for ensuring that patients and relatives receive correct information in a manner that is comprehensible. Patients with mental illness experience that their physical health problems are not taken seriously by healthcare providers. Purpose: To illuminate how patients with mental illness experience the interaction with healthcare providers. Method: The study is an analysis of blogs based on a qualitative content analysis. Eleven blogs have been used as data source. Result: It is common that patients suffering from mental illness experience being labeled. The waiting time for adequate psychiatric care is long. Patients find that healthcare professionals often take the easy way out and send them home with a pillbox that is expected to solve their problems. However there is hope for a better psychiatric care. Conclusion: It is the nurse's responsibility to take these patients seriously and give them the care they deserve, regardless of mental illness.

 • 8.
  Adam, Mariana
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Varför väljer studenter att påbörja en sjuksköterskeutbildning?: en enkätstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate why nursing students choose to start a nurse education and what perception they have about the profession? The design of the study was quantitative with a descriptive design. Data was collected from the new nursing students (n= 34) at a University, fall term 2010 using a questionnaire. The result showed that students choose nurse education for various reasons. The most common reason for the choice was to get an opportunity to continue their education within the nursing profession and for those students who have worked in health care chose the nurse education to continue as a nurse. Whatever the reason students have the will to help other people a major reason for the choice of nursing. The students felt that a nurse should be empathetic, wise, attentive, and thorough and open- minded in their professional capacity. The students thought that the most common tasks for a nurse are documentation, physical care, emotional care and medical technical tasks.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Ademi, Gzim
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Det nya livet för patienten: En kvalitativ litteraturöversikt om patientens upplevelser av diabetes typ 22020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The type 2 diabetes is a chronic disease that is increasing around the world. The disease causes a suffering, which leads to deterioration in health. Self-care is important so that patients are not bothered by the complications. Aim: Patient's experiences of living with type 2 diabetes. Method: A literature review was used, in which 12 qualitative articles were selected. Results: Consists of three themes; stress of living with diabetes, responsibility for lifestyle changes and support from the surrounding area. These three themes form six subthemes; the quality of life deteriorates, it creates concern, a struggle to change the diet, the will to exercise, support from relatives and health care. The results show that they create a constant struggle for the patient to manage diabetes, as it creates anxiety over the complications that diabetes can cause. It also shows how stressful it is with new lifestyle changes in terms of diet and physical activity. Relatives and care have a significant role to play in supporting patients. Conclusion: Shows how important it is for patients to receive support from both health care and their relatives in order to motivate them to change their lifestyle changes and reduce the risk of complications.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Aden, Najmo
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Luwedde, Jalia
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Närståendes upplevelser efter att en anhörig har begått suicid: En litteraturstudie baserad på självbiografier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Suicide is self-destructive act that leads to death and is usually a consequence of mental illness and disease. Suicide also leads to great suffering for the relatives left behind. The nurse’s role in cases like these is therefore to acknowledge and support relatives in their grieving process. Aim: Is to describe relatives’ lived experiences after their next of kin commits suicide in order to create an understanding on how nurses can respond to their needs. Method: The study was based on seven autobiographies. Dahborg-lyckhage’s method for analyzing narratives was used to analyze the chosen biographies. Results: The results describe the relatives’ feelings like guilt, shame, relief among others and reactions after their next of kin’s suicide. They experienced avoidance by people in their surroundings. They also lacked professional support to assist them in their bereavement and had to reach out for it themselves. Conclusion: Nurses have a role to fulfill with supporting relatives in their grieving process with aim to help on improving their wellbeing and relieve their suffering. Information about support groups and helpful organizations like SPES as a form of social support can be very helpful in achieving this.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Adolfsson, Amanda
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Axelsson, Hanna
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Kvinnors upplevelser av deras sexualitet efter genomgången mastektomi: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: A number of 9400 women is diagnosed with breast cancer every year i Sweden and increased age is a significant risk factor. Breast cancer is diagnosed with a triple diagnostics; mammography, palpation and cytology. The treatment of breast cancer consists of surgical-, radiation-, hormonal-, and chemotherapy. The human being sense and experience, which is also linked to the environment to other individuals. The sexual health is complex and is related to the woman's body perception. A good body image gives increased well-being and sexual health. The nursing of the women's sexual health is provided by the nurse, who will support and information the woman Purpose: The purpose of the study was to describe the women's sexuality after mastectomy. Method: The chosen method was a literature review of women´s experience of their body after mastectomy by analysing qualitative studies from women’s perspective in a literature study. Findings: The result shows that women who have undergone mastectomy suffer from lower self-esteem related to impaired body image. The women also experience sexual problems such as vaginal dryness, reduced sex drive and difficulty in achieving orgasm. The women find that support from partners and health care is essential for better sexual health, but there is a lack of support and information from healthcare providers. Conclusion: Women undergoing mastectomy need increased support from the health care providers to experience participation and safety in their care and everyday life.

  Download full text (pdf)
  C-uppsats Adolfsson & Axelsson
 • 12.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences. Department of Obstetrics and Gynecology, Central Hospital Skövde.
  Tullander-Tjörnstrand, Karin
  Department of Obstetrics and Gynecology, Central Hospital Skövde.
  Larsson, Per-Göran
  University of Skövde, School of Life Sciences. Department of Obstetrics and Gynecology, Central Hospital Skövde.
  Decreased need for emergency services after changing management for suspected miscarriage2011In: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, ISSN 0001-6349, E-ISSN 1600-0412, Vol. 90, no 8, p. 921-923Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We investigated the effect of a changed routine to identify women with a nonviable pregnancy, in order to utilize health care resources more efficiently during office hours rather than relying on emergency care services. From hospital register data about where and when women with miscarriages were treated, there was a significant trend during a nine-year period for miscarriages to be more rarely diagnosed (p-value<0.001) in the emergency ward after office hours. The proportion of miscarriages that were diagnosed and handled at the emergency ward decreased from 31% in 2001 to 17% in 2009. Furthermore, the number of women showing up with bleeding at the emergency ward, but who also had a normal viable pregnancy, declined during the same period (p-value<0.01). Women with suspected miscarriage benefit from structured information and standardized management and can effectively be scheduled for day-time assessment including ultrasound with a concomitant reduced need for emergency services.

 • 13.
  Adolfsson, Lisa
  University of Skövde, School of Health and Education.
  ATT LEVA MED HIV/AIDS I SYDAFRIKA: en litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Humant Immunbrist Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS) är en pandemi som hårdast drabbat utvecklingsländer i världen. I Sydafrika är 6,300 000 HIV/AIDS positiva. Studier visar att människor som lever i fattigdom utsätts för den största risken att bli drabbad av HIV/AIDS, då utbildning och möjligheten till val av livsstil är låg. Skam och stigmatisering drabbar både människan i fråga och dess närstående. SYFTE: Syftet med studien är att beskriva Sydafrikanska människor upplevelse av sin livssituation efter en HIV/AIDS diagnos. METOD: Litteraturöversikt, åtta artiklar har analyserats för att nå arbetets resultat. RESULTAT: Resultatet är uppbyggt under tre huvudteman; Egenupplevt och samhällets skuldbeläggande hos HIV/AIDS-positiva människor, Viktiga faktorer för att uppnå en känsla av hälsa hos HIV/AIDS-positiva människor samt Behov och längtan av stöd från närstående. Resultatet beskriver att den drabbade värderar anonymitet högt för att undvika samhällets stigmatisering. Gott bemötande hos vårdpersonalen visade sig också vara en viktig faktor för välbefinnande hos människan, men även stöd från familj. Stödet från familjen upplevdes dock i vissa fall som svårt att finna. DISKUSSION: Stigma som är ett stort problem hos den drabbade skulle kunna minskas med utbildning och spridning av kunskap hos allmänheten. Bemötande som ger människan en känsla av trygghet och ett system som är gynnsamt för individens anonymitet är eftersökt. Detta trots att forskning visar att en öppenhet uppmuntras hos de HIV positiva för att minska stigma. Rädslan är dock för stor för att detta skulle kunna bli aktuellt för många

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Afzelius, My
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Sjölund, Anna
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda unga kvinnor som drabbats av bröstcancer - en kvalitativ intervjustudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Being diagnosed with breast cancer is an overwhelming experience,especially for young women of childbearing age, because they often find themselves in acomplex life situation. Aim: The aim of the study was to describe nurses’ experiences ofwhat is important in caring for young women with breast cancer. Method: The data wascollected by semi-structured qualitative interviews according to Kvale and Brinkmann. The transcribed interviews have been analyzed to understand their meaning. Results: Caring ofyoung women with breast cancer do not differ from other patient groups. Although allpatients should be treated on equal terms, caring should be individualized. Importantelements, such as deep conversations, are perceived as difficult in caring and referred toother professionals. However, the nurses stress the importance of these conversations to geta relationship with the patients. Discussion: A caring relationship is important in order toget access to what patients considers important in caring. Without a caring relationship, it isimpossible to give the patients the right support. Caring should be individualized becausethe perception of health is subjective. The nurses seem unfamiliar with self reflection whichshows in their unwillingness to discuss sensitive topics.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Agder, Terese
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Bobeck, Sabina
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Kvinnors kunskap och förståelse om hemförlossning i Sverige: En kvalitativ hermeneutisk textanalys2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Research shows that the choice of place of birth is important for the woman's birth experience. Home birth in a low-risk pregnancy is a safe alternative to giving birth in a hospital, however, interest in home birth is low in Sweden. In order for women to be able to make an active choice, an awareness of the alternatives available is required. The authors ask themselves whether women in Sweden know that home birth exists. Aim: To shed light on women's knowledge and understanding of home birth in Sweden. Aim: To shed light on women's knowledge and understanding of home birth in Sweden. Method: Questionguide analyzed with a qualitative hermeneutic text analysis. Results: Knowledge about home birth has been shown to vary. The result shows 4 main themes and 8 sub-themes. The main themes consist of "Women's interest in home birth varies", "The importance of information for decision-making", "Obstacles to home birth in Sweden" and "Home birth as a right".Conclusion: The study shows that there is risk that women do not know that homebirth exists. It also shows greater obstacles to the possibility of making an active choice of place of birth and undergoing a homebirth. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Agnar, Sophie
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Selin, Jessie
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Säker vård vid överbeläggningar: En allmän litteraturöversikt om hur sjuksköterskor ökar förutsättningarna för säker vård2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: All care performed must be safe and evidence-based and must be well-founded with knowledge. Caregivers must start from person-centered care, where the patient's story is at the center. When the patient's life value is taken into account, the whole person is cared for and body, soul and spirit are respected. In the event of overcrowding and high workload, mistakes are made in the nursing care that can lead to the patient enduring a care injury and suffering. Nurses' responsibility is to care for patients and protect them from suffering and to respect their autonomy, dignity and integrity. Purpose: The purpose is to shed light on nurses' experiences of what conditions are required to maintain safe care in case of overcrowding in hospitals. Method: A literature-based method to contribute to safe and evidence-based nursing based on analysis of qualitative studies. Result: Four themes crystallized; Significance of experience at high workload and overcrowding, Person-centered care increases safety, Communication, cooperation and trust within the team, Good recovery and reduced work-related stress ensure nursing. Conclusion: Nurses who apply person-centred and evidence-based practice in their teams, create good conditions for patient-safe work even in the event of overcrowding.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Ahl, Carina
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Ellström, Karin
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Skolsköterskors erfarenheter av sociala mediers påverkan på elevers självkänsla – en kvalitativ studie2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The use of social media has increased markedly over the past few years and is a part of everyday life among children and adolescents. This may cause both positive and negative health outcome, that may also affect the students´ self-esteem. A good self-esteem can both improve health and school performance. The school nursework with health promotion and has the opportunity to support and encouragestudents to a healthy use of social media, which can strengthen self-esteem.

  Aim: The aim of this study is to describe the school nurses´ experience of how social media affects students´ self-esteem.

  Method: Data were collected through interviews with nine school nurses who had experience working with students in middle school and/or in high school. The data material was analyzed according to qualitative content analysiswith an inductive approach.

  Result: The findings in the interviews fell into three categories: Positive influence on self-esteem, Negative influence on self-esteem and The significance of the nurses´ work. The theme that emerged in the study was a complex and challenging work.

  Conclusion: There is a two-way complexity in the impact of social media on students´ self-esteem. The nurse´s mission to work in a health promotion way with the students´ health should be based on the students´ life world in collaboration with other professions. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Ahlandsberg, Sanne
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Millner, Emmy
  University of Skövde, School of Health and Education.
  När hjärtat plötsligt slutar slå: En kvalitativ litteraturöversikt av patienters upplevelse av att överleva ett hjärtstopp utanför sjukhus2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ett plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och cirka 5 000 människor drabbas årligen av ett hjärtstopp utanför sjukhus. Att överleva ett hjärtstopp kan väcka många existentiella frågor och känslor som påverkar både livskvalitet och livsvärld. Sjuksköterskan kan möta patienter som överlevt ett hjärtstopp inom vilken klinisk specialitet som helst. Syfte: Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av att överleva ett hjärtstopp som skett utanför sjukhuset. Metod: Studien använde sig av en kvalitativ litteraturöversikt som innefattar både kvalitativ och kvantitativ forskning. Resultat: Patienterna upplevde mycket ångest, oro och rädsla efter att de överlevt ett hjärtstopp. Patienterna upplevde att det var nödvändigt med nya rutiner för att kunna gå vidare. Det emotionella och sociala stödet var en viktig del i återhämtningen efter hjärtstoppet. Patienterna upplevde att det var viktigt för dem att få information kring hjärtstoppet och vägen tillbaka till ett sunt liv. Konklusion: Studien kom fram till att patienterna hade ett stort behov av information kring den nya vardagen. Det var viktigt för patienterna att bearbeta sina existentiella frågor och få stöd från sjukvården, familj och vänner. Patienterna önskade att sjuksköterskan hade mer konkret information om patientens tillstånd och vad deras kropp klarade av rent fysiskt.

  Download full text (pdf)
  När hjärtat plötsligt slutar slå
 • 19.
  Ahlenhed, Elisabeth
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Varför fortsätter rökare att röka och vad motiverar till ett rökstopp?: en kvalitativ studie2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 20.
  Ahlin, Amanda
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Sjuksköterskors erfarenheter av sexuella ofredanden på arbetsplatsen: Litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: A registered nurse is a caregiver with an academic degree. In their profession, nurses have close encounters with other individuals; including colleagues with other professions as well as patients and their relatives. A nurse is also an individual with own sense of integrity and health, and with a need for a safe work enviroment. The majority of nurses are women. Women are more likely to be victims of sexual harassment than men.

  Purpose: The aim was to describe nurses experience of sexual harassment in their workplace.

  Method: Literature review containing twelve articles with qualitative and quantitative method.

  Result: The perpetrator in sexual harassment against nurses is either a patient or its family or a colleague, often a male. Patient whom suffers from cognitive impairment are difficult to assess if they are aware of their actions if they sexual harass a nurse. Nurses whom have been sexual harassed react in different ways, both in the on-going incident and afterwards. Being sexual harassed may lead to different kinds of negative influence in the nurse’s professional role as well in their own health.

  Conclusion: More research is necessary, this study describes that nurses have different experiences of sexual harassment, strategies for management is non-existing or not efficient enough.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Ahlin, Cassandra
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Lideskär, Marielle
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelser av att samtala om sexualitet med patienter:: En intervjustudiestudie2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: When a person suffers from disease, sexuality can be affected through direct influence of the disease or as a side effect of, for example, medicines. Sexuality is a big part of health but a difficult topic to discuss. Method: A qualitative method was used, and data were collected through semi-structured interviews. The informants were nurses with a variation of working years from six months to 28 years. They discussed their experiences of talking about sexuality with patients. The interviews were recorded, transcribed and then a manifest qualitative content analysis was performed where main categories and subcategories created. Aim: To shed light on nurses´experiences of discussing sexuality with patients. Findings: Sexuality is seen as a complex subject to discuss, still it is considered an important matter to raise with patients. However, it is unclear to nurses whose responsibility it is to raise the subject. Individually conversations and having an open climate are components that promote the conversation. Culture, religion, language barriers and cognitive impairment is perceived as hindering, while there are divided opinions about the impact of gender and age. Conclusion: Sexuality is a taboo area but an important topic for nurses to elevate with patients, regardless of illness. More training in the subject is required to increase nurses' knowledge and self-confidence.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Ahlin, Elin
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Simon, Helena
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Distriktssköterskors erfarenheter av att stödja patienter med hypertoni till livsstilsförändringar2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Hypertension is a public health problem and a major risk factor for developing cardiovascular disease. The basis for the nursing care is lifestyle changes. District nurses´ role includes to advise, motivate and support life style changes, as well as to promote patient participation and autonomy, through an equal and mutual communication.

  Aim: The aim of the study was to illuminate experiences of district nurses supporting patients with hypertension to make lifestyle changes.

  Method: The data were analyzed by qualitative content analysis with an inductive approach. Eight district nurses responsible for hypertensive patients were interviewed.

  Results: Three categories emerged from the data analysis: Initiates cooperation; Confirms the individual and Adapts nursing for the patient, with six subcategories.

  Conclusion: The district nurses perceived their role as central, important, and responsible when providing advice and instruction. They also considered themselves as an important link between the patient and other actors. Responsiveness of the patient's life context, as well as using a communication strategy when giving counseling on lifestyle changes were considered important to promote patient participation and autonomy. To motivate lifestyle changes individually was described as a difficulty and district nurses expressed frustration with the lack of time for follow-up.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Ahlm, Robin
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Björk, Anna-Karin
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Vårdares upplevelser av att arbeta med döden och döendet utifrån hospicefilosofin: En intervjustudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Death is considered a stressor to all health care personnel and previous research shows that this applies to hospice caregivers as well. In addition, a number of common coping strategies are impossible to use due to the specific environment. One study however points out low burn-out rating among the hospice caregivers and suggests the holistic nursing perspective, among others, as one of the possible reasons for this seemingly ambivalent finding. Can the hospice philosophy influence the view on death among hospice caregivers? An interview based study was conducted among caregivers working in a hospice in Sweden, where three participants took part. The manifest content relating to the purpose of the study was identified and analyzed using qualitative content analysis. The result shows that hospice caregivers indeed are influenced by the hospice philosophy in areas such as the view on end-of-life care, dying and professional cooperation. The participants displayed affection for their work style and a variety of ways in which to cope with the difficulty of their work. Work based on a philosophy that permeates the care of the patients seems to increase the appreciation of each other as co-workers. Further research in this area can be of interest.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Ahmadzi, Nazanin
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Persson, Fatin
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Barn och deras upplevelser av att drabbas av och leva med diabetes typ 1: En kvalitativ litteraturstudie2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Diabetes type 1 is a chronical disease. This incurable disease requires a lot of responsibility from the patient and can involve complications. Being affected by diabetes type 1 as a child means great challenges. In the first period, focus is on the development process towards independence. In person-centered care, it is important to highlight children's feelings and experiences to promote health throughout life.

  Aim: To describe children's experiences of being affected by and living with diabetes type 1.

  Method: A literature review that is a compilation of 11 qualitative studies. The participants in the literature study were 7–18 years old.

  Findings: The results are presented based on two main categories, these were; During the first period and The daily life changes and six subcategories. The analysis resulted in the fact that being affected by a chronic disease means a major life change. The children experienced difficult feelings psychologically from receiving the diagnosis, especially in the first period after their diagnosis.

  Conclusion: Factors that proved to be important for children with diabetes type 1 were that the children receive education and support in living with diabetes type 1, knowledge about the disease for independence and acceptance of the disease. The nurse's knowledge of communication and care is the basis for good care for children with diabetes type 1.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Ahmed Khan, Waseem
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Ali Murat, Nigar
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Anestesi- och operationssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med kognitiv nedsättning: En kvalitativ intervjustudie2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Anesthesia- and operating nurses´ will encounter patients with some form of cognitive impairment during their work. Perioperative specialist nurses have a duty to provide individualized care for patients with cognitive impairment. The perioperative dialogue is a way for patients and their relatives to understand the health situation, and for specialist nurses, it serves as a tool to gather adequate information about the patient's preferences. Aim: The aim was to describe the experiences of anesthesia- and operating nurses´ in caring for patients with cognitive impairment within perioperative care. Method: A qualitative method with an inductive approach was used in the study. Six anesthesia nurses and four surgical nurses were interviewed, and the collected material was analyzed using qualitative content analysis. Results: The analysis process resulted in three categories: "team collaboration", "need for resources and aids" and "need for individualized approach and communication", along with 14 subcategories. Conclusion: The study revealed that caring for patients with cognitive impairment in the perioperative environment posed a challenge. The perioperative care can be adapted to the patient's specific needs through the involvement of close relatives, professional teamwork, and a person-centered approach.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Akhavan, Sharareh
  University of Skövde, School of Life Sciences. School of Health, Care and Social Welfare, University of Mälardalen, Sweden.
  Midwives' views on factors that contribute to health care inequalities among immigrants in Sweden: a qualitative study2012In: International Journal for Equity in Health, E-ISSN 1475-9276, Vol. 11, article id 47Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: Ethnic and socioeconomic inequalities in the Swedish health care system have increased. Most indicators suggest that immigrants have significantly poorer health than native Swedes. The purpose of this study was to explore the views of midwives on the factors that contribute to health care inequality among immigrants. Methods: Data were collected via semi-structured interviews with ten midwives. These were transcribed and related categories identified through content analysis. Results: The interview data were divided into three main categories and seven subcategories. The category "Communication" was divided into subcategories "The meeting", "Cultural diversity and language barriers" and "Trust and confidence". The category "Potential barriers to the use of health care services" contained two subcategories, "Seeking health care" and "Receiving equal treatment". Finally, the category "Transcultural health care" had subcategories "Education on transcultural health care" and "The concept". Conclusions: This study suggests that midwives believe that health care inequality among immigrants can be the result of miscommunication which may arise due to a shortage of meeting time, language barriers, different systems of cultural beliefs and practices and limited patient-caregiver trust. Midwives emphasized that education level, country of origin and length of stay in Sweden play a role when an immigrant seeks health care. Immigrants face more difficulties when seeking health care and in receiving adequate levels of care. However, different views among the midwives were also observed. Some midwives were sensitive to individual and intra-group differences, while some others viewed immigrants as a group of "others". Midwives' beliefs about subgroup-specific health services vs. integrating immigrants' health care into mainstream health care services should be investigated further. Patients' perspective should also be considered.

  Download full text (pdf)
  Midwives' views on factors that contribute to health care inequalities among immigrants in Sweden
 • 27.
  Akhavan, Sharareh
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Edge, Dawn
  School of Nursing, Midwifery and Social Work , The University of Manchester , Manchester , UK.
  Foreign-Born Women's Experiences of Community-Based Doulas in Sweden - A Qualitative Study2012In: Health Care for Women International, ISSN 0739-9332, E-ISSN 1096-4665, Vol. 33, no 9, p. 833-848Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study our aim was to explore the experiences of doula support among foreign-born women in Sweden in the context of a “Community-Based Doula” (CBD) intervention project. We conducted interviews with ten women and analyzed the data using content analysis. Participating women reported that, in addition to support during labor; doulas provided important information and continuity of care, which apparently increased their satisfaction with and trust in maternity health care. Training of CBDs therefore has implications for delivery of equitable maternity care, which apply not only to Sweden and other European countries but wherever there are increasingly diverse populations.

 • 28.
  Akhavan, Sharareh
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences. Department of Public Health, Mälardalen University, Västerås, Sweden.
  Karlsen, Saffron
  Department of Epidemiology and Public Health, University College London (UCL), UK.
  Practitioner and Client Explanations for Disparities in Health Care Use Between Migrant and Non-migrant Groups in Sweden: A Qualitative Study2013In: Journal of Immigrant and Minority Health, ISSN 1557-1912, E-ISSN 1557-1920, Vol. 15, no 1, p. 188-197Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To investigate variations in explanations given for disparities in health care use between migrant and nonmigrant groups, by clients and care providers in Sweden. Qualitative evidence collected during in-depth interviews with five ‘migrant’ health service clients and five physicians. The interview data generated three categories which were perceived by respondents to produce ethnic differences in health service use: ‘‘Communication issues’’, ‘‘Cultural differences in approaches to medical consultations’’ and ‘‘Effects of perceptions of inequalities in care quality and discrimination’’. Explanations for disparities in health care use in Sweden can be categorized into those reflecting social/structural conditions and the presence/absence of power and those using cultural/behavioural explanations. The negative perceptions of ‘migrant’ clients held by some Swedish physicians place the onus for addressing their poor health with the clients themselves and risks perpetuating their health disadvantage. The power disparity between doctors and ‘migrant’ patients encourages a sense of powerlessness and mistreatment among patients.

 • 29.
  Akhavan, Sharareh
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Lundgren, Ingela
  University of Gothenburg, Institute of Health and Care Sciences, Gothenburg, Sweden.
  Midwives' experiences of doula support for immigrant women in Sweden: A qualitative study2012In: Midwifery, ISSN 0266-6138, E-ISSN 1532-3099, Vol. 28, no 1, p. 80-85Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: to describe and analyse midwives’ experiences of doula support for immigrant women in Sweden. Design: qualitative study, analysed using content analysis. Data were collected via interviews. Setting: interviews were conducted at the midwives’ workplaces. One midwife was interviewed at a cafe. Participants: ten midwives, who participated voluntarily and worked in maternity health care in western Sweden. Findings: the interview data generated three main categories. (1) ‘A doula is a facilitator for the midwife’ has two subcategories, ‘In relation to the midwife’ and ‘In comparison with an interpreter’, (2) ‘Confident women giving support, ’has two subcategories, ‘Personal characteristics and attitudes’ and ‘Good support,’ (3) ‘Doulas cover shortcomings’ has two subcategories, ‘In relation to maternity care’ and ‘In relation to ethnicity’. Key conclusion and implications for practice: The findings of this study show that midwives experience that doulas are a facilitator for them. Doulas provide support by enhancing the degree of peace and security and improving communication with the women in childbirth. Doulas provide increased opportunities for transcultural care. They may increase childbearing women’s confidence and satisfaction, help meet the diverse needs of childbearing women and improve care quality.

 • 30.
  Al-Ameeri, Dhuha
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Munib, Asel
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer: En litteraturöversikt2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Breast cancer is the most common type of cancer that affects women worldwide. In Sweden approximately 20 women fall ill with breast cancer every day, and it's most common for women from the middle age upwards to be affected. Women who are treated for breast cancer may have a reduced quality of life, which increases suffering and reduces self-confidence. Aim: To describe women’s experience of living with breast cancer. Method: A qualitative and quantitative scientific literature review, which is based on 11 scientific articles. Findings: The findings of the selected articles in the literature review gave three main categories and five subcategories, which were compiled based on previous research on women’s experiences of living with breast cancer. Discussion: Women with breast cancer diagnosis had different experiences and changed emotions. Women felt insecure and lost control of their lives which was difficult to accept. The women were presented with many different existential thoughts and questions, which increased the need to be heard and seen. The family support and healthcare support was extremely necessary to be able to continue with the treatment and be able to manage the disease.Conclusion: The diagnosis of breast cancer is a worrying disease that affected the women and their existence. Deeper research would be crucial to what help those patients can get to manage their disease and its treatments more easily.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Alander, Malin Emma Johanna
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences. University of Skövde, Digital Health Research (DHEAR).
  Klaeson, Kicki
  University of Skövde, School of Health Sciences. University of Skövde, Digital Health Research (DHEAR). Department of Oncology, Skaraborgs Hospital, Lidköping, Sweden.
  Nyqvist, Hanna
  Slottsovalen Nursing Home, Värmdö, Sweden.
  Olausson, Sandra
  Health care center Sylte, Trollhättan, Sweden.
  Lived experiences and caring needs in young adults diagnosed with cancer2021In: Nursing Forum, ISSN 0029-6473, Vol. 56, no 4, p. 781-790Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims and Objectives: To explore the lived experience of young adults diagnosed with cancer and to increase our understanding of how to help them with their caring needs. Background: Being diagnosed with cancer is normally related with an existential crisis. This indicates that the individual cannot avoid thoughts of death, loneliness, guilt, and meaninglessness. In person-centered care, the caretaker should have a holistic view of the person. Professionals must meet the patient´s different needs to strengthen health and well-being for the diagnosed. This approach encourages the traditionally passive patient to become an active consumer who works in partnership with the healthcare provider. Design: For this study, a content analysis of narratives was conducted, targeting age groups of 20–29 to take part of young adults' experiences. Methods: Qualitative analysis of narratives and followed checklist (e.g., COREQ). Results: During the analyzing phase, two main themes emerged: Interactions with Professionals and Cancer Voyager. In the results, both positive and negative feelings regarding encounters and support received from the professionals were described, this affected the young adults' well-being and their ability to participate during treatments. The young adults felt as being on a journey with no control over which direction the road may take. Conclusion: Outcome of the result shows the importance of making the young adult, one in a team. When working in a person-centered way, patients gain control by owning their own responsibility during treatments. Implications for Nursing Practice: There is a need in nursing education to address existential matters, to make nursing students ready to be approach but such questions in their professional work. Also, we believe that the experienced nurse must be given means to feel confident to handle questions about existential matters. By developing skills in the area of e-Health, collaboration through support groups, and last but not least switching to patient-centered care, we can offer effective and evidence-based care tailored for this population. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Albertsson, Josefin
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Bergström, Matilda
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Copingstrategier hos patienter med KOL: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: COPD is a disease that affects the airways and the lungs. The disease is characterized by the patient having a limited airflow and the most common risk factor for COPD is tobacco smoke. COPD affects the entire lifeworld of the patient as the disease has both physical and mental impact and the patient is often in need of support. To handle stress-causing factors, people use different coping strategies, and these may vary depending on the situation, experience, and support available around the person. Aim: To describe coping strategies in patients with COPD and thereby create an understanding of these patients need for support. Method: The study is a literature review where nine articles with a qualitative approach and one article with a quantitative approach have been analyzed. Result: The result is presented with the categories Coping strategies for managing emotions and thoughts and Coping strategies that focus on change. In these categories different coping strategies of COPD patients are described in ten subcategories. Conclusion: Which coping strategies COPD-patients use depends on their lifeworld and what social and professional support is available around them. The coping strategies that focus on change are especially those who promote health, but other coping strategies are also common since the disease is associated with shame and guilt. The nurse must pay attention to the patients' coping strategies and provide them with support in implementing coping strategies that promote health. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Albinsson, Elisa
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Nilssen, Gunnhild
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Alla redo för time-out och sign-out?: Operationsteamets följsamhet till time-out och sign-out i WHO:s checklista för säker kirurgi2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In 2008, the WHO Surgical safety checklist was introduced to reduce mortality, improve patient safety and reduce risk of medical injuries in connection to surgery by means of a communication tool ensuring that checks and interventions are performed. Previous studies show a variation in compliance to the checklist, and that different items not are entirely performed. Aim: To describe the surgical team’s compliance to time-out and sign-out in the WHO Surgical safety checklist. Method: A quantitative cross-sectional study conducted as a non-participatory observational study. Data was collected during 24 observations at two hospitals using a structured observational protocol. Data was analysed using SPSS and reported through descriptive statistics, using pie and bar charts as well as tables and discussion. Result: Time-out was initiated in 95,8 % of the observations and completed in 4,2%. Sign-out was initiated in 100 % of the observations and 29,2 % were completed. No member of the surgical team was responsible for performing the safety checks. In 19 of 22 observations, all three parts of the checklist were signed in Orbit before the sign-out was completed. Conclusion: Both time-out and sign-out are carried out to a great extent, however, compliance with all items of the checklist varies. The study shows a discrepancy between the actual use of the checklist and the administratively reported use of the checklist.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Alemayehu, Samrawit
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Tranchell, Elin
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Kvinnors upplevelser efter en gastric bypass operation: Är gräset alltid grönare på andra sidan?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The worldwide prevalence of obesity has doubled in the last twenty years and is therefore classified as a global epidemic and is therefore a major health problem. This has initiated the gastric bypass surgery to increase. It is therefore important that nurses and people considering this operation have a better understanding and knowledge the life after the surgery. Objective: The aim of this study was to describe women's experiences after a gastric bypass surgery. Method: This study used qualitative method to study the blogs written by women who have gone through gastric bypass surgery. It contains 14 analysed blogs. Results/ Discussion: The result shows that women have a better quality of life when it´s easier for them to move around and don’t feel the discomfort when they are participating in social activities. However, there is a downside to the surgery. They find it difficult to adjust to the new lifestyle, in order to avoid the complications. Some of these women are also experiencing identity crisis. Conclusion: It is therefore significant for patients who have gone through gastric bypass surgery to get the support they need with attitudes and information about diet to have a healthy and permanent weight loss and lifestyle. Further research on how women experience the psychological health before and after the surgery needs to be done since obesity is increasing and more people are choosing this method for weight loss.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Alexandersson, Elin
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Willsson, Linda
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Barns upplevelser av att leva med övervikt eller fetma: en litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aimed to describe children’s experience of living with overweight or obesity, by using a literature-review. The study includes eleven articles, data is from children between ages 5-15 year. The result occurring were in the areas; Quality of life and self-esteem, Social company, Body concept and weight reduction and Psychological unhealth. BMI above what is recommended gives a negative influence on quality of live and self-esteem. The exposure of teasing is rising, which also dieting and weight–related concerns do. Depression symptoms occur in varying degree, but the correlation to BMI is not direct. Girls in ages up to 14 years seem to be most influenced by being overweight or obese. The language children are using related to their own body may act as a barrier to apply its health- consequences on themselves. Health- care professionals should treat those children in a way that reinforce their view of themselves, by doing so they can help them reaching better health. To improve treat and treatment of the children, there is a need of more qualitative investigation in the subject.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Alexandersson, Frida
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Bergman, Ellen
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Äldres upplevelser av vården efter en höftfraktur: En litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background – Hip fracture is a global problem and the incidence increases with increasing age. The largest risk factor for hip injury is fallings combined with osteroporosis. Patients with hip fractures require a lot of care resources and have a long recovery process.Aim – Older persons experience of the aftermath within healthcare after a hip fracture.Method – This study was conducted as a literature review based on scientific articles with qualitative and quantitative design.Results/ Conclusion – Patients´ experienced impaired independence and need of help to cope with normal everyday activities. There are several factors that affect the patient's recovery process, including depression, motivation and fear of falling again. Patients need support from both healthcare professionals and relatives in order to return to an independent life. Four main findings have been identified in the literature study; the first finding is that the patient has a slow recovery, the second is deficiencies in care, the third is the patients' psychological impact on the recovery process and the fourth is reduced independence and communication.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Alexandersson, Sandra
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Roos Andersson, Maria
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Att förebygga och behandla malnutrition i sjukvården: En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Malnutrition is a well known problem in the patient related care in Europe as well as in the rest of the world. Despite this is malnutrition something that still exists. What can that depend on? It is important to judge the patients nutrition status as a routine to be able to prevent malnutrition. The effects of malnutrition cost the community a lot of money and human suffering. The aim of this study was to see the nurse’s responsibility when it comes to prevent and treat malnutrition in his/her daily work. Our choice of method to answer this aim was a literature review. With regard to scientific quality we elected to review ten articles. The results of this study are showing that judging, preventing measures, documentation and interaction between the nurse and patient are important in the work of preventing and treating of malnutrition. The conclusion is that it’s necessary for the nurses to have more education in malnutrition to be able to identify risk patients. The interaction between the nurse and patient is also very important and has to work correctly

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Alexandersson, Sofia
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Pettersson, Johanna
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning inom primärvården i samtal med människor av annan etnisk bakgrund: En intervjustudie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Telephone advice nursing is a big part of the assignment as a district nurse in primary care. The district nurse must have the ability to assess the urgency and health care need of the patients matter as well as provide information and self-care advice by telephone. As immigration is increasing in Sweden the calls to primary care from people with different ethnical background are most likely to increase along with it. Difficulties in communication and lack of visual contact might lead to misunderstanding and miscalculation regarding the patients matter. It is important that the district nurse can extract relevant information about the patient in order to assess the health care need.       Aim: The aim of the study was to illuminate the district nurses' experiences of telephone advice nursing in primary care regarding calls with people of different ethnic background. Method: A qualitative content analysis with an inductive approach was used in the study. The data was collected through interviews with seven district nurses. Results: The analysis revealed four themes; A threat to patient safety, Different points of view that collides, A challenge that require resources, Shifting emotions in telephone advice nursing.                                                                                                                                                     Conclusion: This study made it visible that there are difficulties in telephone advice nursing regarding calls with people who have different ethnic background, which could be a threat to patient safety. The result can provide increased awareness to this problem, and that telephone advice nursing to this group of people needs to be improved and adjusted.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Alf, Fanny
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Gustavsson, Linn
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelser av att vårda akuta, elektiva och palliativa patienter samtidigt på en kirurgavdelning: En kvalitativ intervjustudie2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Within the surgical specialist care, both elective, acute, and palliative patients are cared for. There is research that describes nurses' experiences of caring for these patients separately. However, there is limited research on nurses' experiences of caring for these groups of patients simultaneously.

  Aim: Describe nurses' experiences of caring for elective, acute and palliative patients simultaneously in a surgical ward.

  Method: Qualitative interview study with seven nurses. The data was analyzed through qualitativecontent analysis.

  Findings: The results revealed two main categories, with three subcategories belonging to each main category. The main category: Patient variations create stimulation and set requirements gives a description of the patients' varied nursing needs, the importance of adaptation and job satisfaction. The main category: The impact of the work environment on care and health, describes the pressured work environment, the need for prioritization and the feeling of inadequacy.

  Conclusion: Caring for acute, elective and palliative patients simultaneously is described as varied and instructive. At the same time, it requires adaptation. Furthermore, the high workload creates the need to prioritize, which leads to the suffering of certain parts of the care and patient groups. The results also suggest that it’s particularly difficult to care for palliative patients in a curative ward.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Alfredsson, Ellen
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Johansson, Evelina
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Sjuksköterskors upplevelser av telefonrådgivning: En litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Telephone counseling exists worldwide and it’s a easy way for the patient to come in contact with care.  The assessment process is made more difficult because the nurse can’t see the patient, which requires a broad knowledge. Telephone counseling is making it possible for the nurse to perform the nursing work without physically meet the patient. Aim: To describe the nurse's experience of telephone counseling. Method: A literature review based on 11 articles with qualitative approach. Results: Three categories emerged from the analysis; The sense of work, Meeting the patient in the telephone counseling and Doing your own assessments. The categories is supported a total of seven subcategories. Discussion: Nurses experience the work in telephone counseling as stressful, which can affect the caring relationship with the patient. In the assessment over the telephone the nurse ask more questions than at a physical meeting to create an understanding of the patient's life-world. This can lead to a more individualized care for the patient. Conclusion: The nurse feels that the work in telephone counseling is stimulating and rewarding. The caring relationship is crucial to how the nurses feel about their work. The nurse is experiencing some difficulties, one of these is to make decisions and an assessment without seeing patient.                

  Download full text (pdf)
  Sjuksköterskors upplevelser av telefonrådgivning- En litteraturöversikt
 • 41.
  Alfredsson, Katarina
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Blom, Anna
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Faktorer som påverkar sjuksköterskans bedömning och värdering av patientens smärta i den palliativa vården2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Palliative care is practices in all care institutions in Sweden. With this study we wanted to elucidate factories that influence’s the nurse’s assessment and value of pain to patients who are dying. We wonted to illuminate how important it is that the nurse does a correct assessment of pain because all patients deserve to die with out pain. The aim of the study was to describe factories that influence nurse’s assessment and value of the pain of patients in the palliative care. The method that’s been used was a qualitative literature study. The result showed that the nurse experiences assessment of pain as complicated because of many different reasons, for instance lack of knowledge and difficulties to communicate with certain patients groups. The result also showed that they lacked sufficient knowledge and experience in order to do assessment of pain in a correct way and they were missing of good sense of confidence in their professionals.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Alfredsson, Malin
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Johansson, Amanda
  University of Skövde, School of Health and Education.
  I väntan på ett nytt hjärta.2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In Sweden the primary reason for heart transplants is severe heart failure. Heart transplants are performed both at Sahlgrenska University hospital and at Skånes University hospital. Patient undergoing several extensive investigations before he or she will be considered for the waiting list. Primary factor for receiving a heart is first of all the patient who is in the greatest need of a new heart and the patient most suited to receive the donated heart. Previous studies show that patients feel the waiting time to be unpredictable. Aim: To describe patients’ experiences of the time before a heart transplant. Method: Qualitative content analysis was used as the analysis method and seven blogs were applied. Results: Life is seen from a new and different perspective. A common factor for patients with heart failure was the physical limitation they felt. Life stopped for a while, and a waiting to regain “life” grew strong. Family and nursing staff was thought to play an important role. To maintain a positive attitude was thought to be a criterion to manage the anticipations. Conclusion: A patient waiting for a heart transplant experiences a change in their life world. To allow proper care it is important that the nurse recognizes this change and acknowledge it.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Algar, Natalie
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Skolsköterskors erfarenhet av möten med flickor som har ett självskadebeteende2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Research shows that mental disorders in children and adolescent is increasing, especially when it comes to teenage girls. This may increase anxiety in some girls, which they might handle by developing self-harm behavior. School nurses are able to pay attention to these girls through daily health promotion nursing work.

  Aim: The aim of the study was to describe the school nurse’s experience of meeting girls with self-harm behavior.

  Method: A qualitative method was used in the study and the result was analyzed according to meaning analysis. Six school nurse were interviewed by email interviews.

  Result: The study resulted in three meaning subjects; the girls are noted differently, experience of cooperation and create good relationships.

  Conclusion: The study showed that the school nurses meet girl with self-harm behavior, either through health interviews or by the environment warning that the girls feel bad. The study also shows that school nurses are experiencing frustration when cooperation with external actors such as children and adolescent psychiatry does not work and much of the responsibility is left with the school nurses. The study also showed that cooperation with parents is important when working with these girls. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Algerin, Karin
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Lundahl, Sofie
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Kvinnors upplevelse av informationen de får efter insjuknandet i hjärtinfarkt, samt vilken information de efterfrågar -En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Myocardial infarction is a big health problem in Sweden. Between the years 1987-2004 about 56 000 people have suffered from an acute myocardial infarction. In many studies men have been the main focus. That means that the findings don’t represent women. Women may have different symptoms than men, because of this the women are often diagnosed wrong, and get treatment long after men. The aim of this study is to describe how women experience the information they are given after a Myocardial infarction, and what sort of information they request. A literature review is chosen for this study. Ten articles are analysed, they answered the question formulations and the aim of the study. The result of this study is that women’s needs of information are great and women need individual information. If this is neglected the women’s recovery is prolonged. Information can also be a form of support. Women want to know why this happened and what the illness is going to mean for their lives. When women are informed they feel supported. They can also get support and information from cardiac rehabilitation programmes. Nurses should build a relationship with the patient based on respect and trust.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45.
  Alhalabi, Ruslan
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Diab, Mohamad
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Att möta kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer på akutmottagningen: En litteraturbaserad studie ur ett sjuksköterskeperspektiv2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Violence against women in close relationships is increasing sharply in society. The consequences of being subjected to violence are multiple and affect both physical and mental stresses that affect women's life situation. The emergency department is the main care unit that abused women seek out. The work structure makes it difficult for the nurse to pay attention to abused women. Nurses have a responsibility to detect signs of violence early.

  Aim: To shed light on factors that affect nurses' meeting with the abused women in close relationships at the emergency department.

  Method: The study is literature-based on qualitative research consisting of 10 scientific articles.

  Findings: Two main themes were presented in the results, which were organizational challenges and relational challenges. Emergency nurses experienced a lack of time and routines to be able to meet and offer good care to the abused women. There was also a lack of knowledge among nurses in caring for these women. Nurses also experienced difficulties in creating a good care relationship with women exposed to violence, which hindered the implementation of person-centred work.

  Conclusion: Nurses need more training and clearer guidelines and routines in the emergency department in order to be able to offer good and safe care for women exposed to violence. The employer also needs to reduce the workload for nurses as they find their work environment stressful and exhausting.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Ali Adan, Sulemman
  University of Skövde, School of Informatics.
  Administrativa säkerhetsåtgärder i sjukvårdens journalsystem: Åtgärder att beakta för att uppnå patientsäkerhet och patientintegritet i ett regionsgemensamt IT-system inom sjukvården2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En stor utmaning för sjukvården har länge varit interoperabilitet. Många IT-system inom sjukvården lagrar för tillfället information i individuella separata system. Denna mångfald av data format skapar en enorm utmaning i att dela patientinformation mellan organisationer och deras IT-system, likaså när det kommer till data för forskning. Ett sätt att försöka bemöta data interoperabilitet utmaningen inom sjukvården sker via projektet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) i Västra Götalandsregion. FVM har som mål att införa ett nytt regionsgemensamt vårdinformationssystem, som inkluderar 48 000 medarbetare från sjukhus, primärvårdscentraler och andra mottagningar.

  Införandet av ett gemensamt journalsystem är ett outforskat område, speciellt i Sverige och Västra Götalandsregionen då en liknande satsning aldrig varit i närheten av att göras. Informationssäkerheten i form av patientsäkerheten och patientintgegriteten är en av de största utmaningarna i att etablera interoperabelt utbyte av information inom sjukvården. Dessa utmaningar har legat till grund för det som undersökts under studien. Syftet studien var att öka kunskaperna om de administrativa säkerhetsåtgärder som måste beaktas för att uppnå både patientsäkerhet och patientintegritet vid implementeringen av ett regionsgemensamt IT-system inom sjukvården.

  För att uppnå syftet med studien applicerades en kvalitativ metod an

  sats där semi-strukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Resultatet påvisar administrativa säkerhetsåtgärder som behövs för att uppnå patientsäkerhet och patientintegritet vid implementationen av ett gemensamt journalsystem för sjukvården. Resultatet identifierar bland annat, utbildning av personal, gemensamma säkerhets policyer och tilldelning av behörighet som säkerhetsåtgärder som bör tas i beaktning.

 • 47.
  Ali, Sajeda
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Kindbom Höydhal, Emilia
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Psykisk ohälsa bland studenter: En kvalitativ litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Every other student experience mental health problems in relation to the studies they are in involved in and this requires adjustment in lifestyle. Students avoid seeking help due to the stigmatization regarding mental illness. There is a lack of resources in student healthcare to identify mental health issues in early stages, which results infliction of suffering and deterioration of health, leaving conditions untreated and resulting in increased risk of suicide. There is a lack of knowledge on the topic and failure to correctly educate nurses which creates uncertainty in how they could and should respond. Aim: The purpose of this study illuminate students' experiences of mental illness. Method: There were thirteen scientific articles chosen and also examined. A literature review was used to analyse the data. Result: Three areas are identified, Difficulties living up to expectations and demands, not having control of their everyday lives. The experience of social stigma. Conclusion: The study highlights the importance of paying attention to mental illness as there is a need to reduce stigma and to reach out to students with mental illness. Students and nurses are in need of support and guidance.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Alirezai, Naghi
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Ewane Epote, Kaselia-Krebs
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Anhörigas upplevelse av palliativ vård: En kvalitativ litteraturöversikt2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Care at the end of life aims to promote well-being, relieve suffering and to keep up the quality of life. Family members and their loved ones must be supported because of a holistic view where physical, mental, social, and spiritual needs are provided with the help of a multi-professional care team. Family members can contribute with knowledge that is important in care, at the same time they may need support from healthcare professionals to be able to support their loved ones. Factors that affect the quality of palliative care are the healthcare professionals' beliefs, attitudes, and experiences. Objectives: To highlight the relatives’ experience of palliative care. Method: The study was conducted as a qualitative literature review based on 15 scientific articles. The articles were obtained from the databases CINAHL, PubMed and Medline. Results: Results from this study show that family members experience fear, stress, and inadequacy for their loved ones in the final stages of life. Family members emphasize that participation in the patient's care, various support and communication with nurses make it easier for them to accept the situation. Conclusion: Family members may feel limited in their daily lives due to change in the family situation because of the long-term illness of their loved one. To handle the new situation that the family members are not used to, it is important that the healthcare professionals include them in the meeting, which is called a breakpoint conversation. Nurses require evidence-based training on families' conference communication and collaboration skills to be able to support family members.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Alke Nilsson, Karin
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Darius, Hanna-Marie
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Kvinnors levda erfarenheter efter viktminskningskirurgi: Ett nytt kapitel i livet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Obesity is a growing problem worldwide, more and more surgical procedures are conducted every year to reduce obesity among the population. Complications resulting from obesity can adversely affect women's fertility, giving them a greater reason to undergo bariatric surgery. When the benefits of a surgical procedure outweigh health risks, an alternative solution to the problem may be bariatric surgery. Being responsible for nursing care the nurse has an important function in the process following bariatric surgery. Therefore, it is important to consider the experiences that these patients have in order to increase knowledge and understanding. Aim: Describe women's lived experiences after bariatric surgery. Method: Analysis of seven narratives in the form of blogs to study women's lived experiences. Result / Discussion: The result is presented in two main themes and three subthemes. The main themes are presented in a body of change and a change in everyday life. Subthemes are presented in other prerequisites in a lighter and healthier body, difficulties afterwards and adapting to a new everyday life. Conclusion: It is important that patients undergoing bariatric surgery to receive the right information and support to achieve lasting results and increased quality of life. Further research on how the nurse can develop the care of these patients is necessary as more and more people undergo bariatric surgery.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Allard, Cecilia
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Ögnelod, Anna
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Triage på en akutmottagningen ur sjuksköterskors perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Triage på en akutmottagning ur sjuksköterskors perspektiv
1234567 1 - 50 of 1469
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • apa-cv
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf