Högskolan i Skövde

his.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 2383
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • apa-cv
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aastrup, Minna
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Bergström, Tyra
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Sjuksköterskans postoperativa omhändertagande av patienter som genomgått generell narkos.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Studies have shown that the care should be adapted to the individual patient. The postoperative patient has a special need for information. The postoperative needs are ranked different by nurses and patients. Nurses find that competent caregivers, pain relief and the treatment should be a high priority. Patients feel that competent caregivers, communication and a good care are the most important needs that they have in the postoperative setting. The aim of this study is to describe nurses postoperative care of patients who has undergone a general anesthesia and who is treated at surgical ward. The study has a qualitative approach. The data has been collected through semistructural interviews. Six nurses’ have been interviewed. This study shows that information is an important aspect in the patients care. It is important to inform the patient about what is going to happen and what has happened, the patient should also inform the nurse about their condition. There should also be a communication between the different caregivers. Is it also essential that the nurses are attentive to the patient’s pain. Collaboration between caregivers and between the nurse and patient is vital for a good care. The care should be adapted to the individual needs of the patients.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Abbas, Sahar
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Rydholm, Tuija
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Barnmorskans stategier för att skapa ett positivt möte med kvinnan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det första mötet mellan barnmorskan och kvinnan är nyckeln till en positiv upplevelse av förlossningen. Dagens förlossningsvård strävar efter att varje förlossning ska bli en unik händelse för kvinnan. Barnmorskans ansvar med bakomliggande strategier är att se till att det här första mötet blir ett lyckat möte. Syftet med denna studie var att belysa vilka strategier barnmorskan har för att skapa ett positivt första möte, där kvinnan är i ett aktivt värkarbete. Metoden som användes var intervjuer som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Sex barnmorskor vilka arbetar inom förlossningsvård i ett län i Västsverige deltog i studien. De svarade på fyra öppna frågor hur de skapar ett positivt första möte med kvinnan. Barnmorskornas strategier beskrivs i huvudtemat Närvarande och Lyhörd med kategorierna: Kvinnan i fokus, Skapa trygghetskänsla och Skapa delaktighet. Det framkom även hur viktigt dialogen mellan barnmorskan och kvinnan är för att sedan utveckla en relation och skapa ett positivt första möte.

 • 3.
  Abbay, Yonas Afewerki
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Patienters upplevelser av egenvård vid typ 2-diabetes2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund – Typ 2 diabetes mellitus är en av Värdens folksjukdomar som kraftigt ökar nedåt i åldrarna, med förändring i näringsvanor och stillasittande livsstil. Människor med typ 2 diabetes har stora risker att utveckla mikro- och makrovaskulära komplikationer och detta ökar behandlingskostnader och förkortar personens livslängd. Behandlingen för sjukdomen kräver att personen gör ett antal livsstilsförändringar i bland annat kost och motion. Syfte - syfte av denna studie är att beskriva patienters upplevelser av egenvård vid typ-2 diabetes. Metod - Denna studie genomfördes som en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Resultat - analysen resulterade i olika upplevelser av egenvård och dessa har kategoriserats i huvudkategorier med underkategorier: 1) Att anpassa sig till de nya levnadsvanorna: Ny kosthållning och Nya motionsvanor, 2) Behöv av stöd; Stöd från närstående och Stöd från sjuksköterska, 3) Att lära sig nya levnadsvanor. Patienterna upplevde en förändrad livsstil på grund av de omständigheter diabetes gav. Information, motivation och färdigheter var tre viktiga faktorer för att patienterna skulle göra livstilförändring för att egenvård ska lyckas. Diskussion - Patienten själv och relationen till sjuksköterskan är huvudpunkter som påverkar patientens livstilförändringsprocessen för att egenvården ska lyckas. Sjuksköterskan gör allt för att uppnå maximalt stöd för patienten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abdulalim Abdela, Anisa
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Persson, Caroline
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Äldre personers upplevelser av depression: En kvalitativ litteraturöversikt2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Depression among older adults is increasing. Since many of the older adults are seeking medical care, nurses are faced with depressed elders. Most older adults with depression have experienced insufficient care, since the knowledge about older adults with depression is lacking among nurses. This can cause older adults to experience suffering. To avoid this, it is important to describe the older adults' experiences with depression.

  Method: A literature review that is based on eight qualitative articles. The articles have been both studied and analyzed and from that, a result has been produced. The databases Cinahl and PubMed have been used for article queries.

  Aim: To describe older adults' experience with depression and its influence on daily life.

  Findings: Older adults with depression experience both physical and psychic changes. The result brought four different categories, the influence of age on depression, a struggle against loneliness, the importance of autonomy for well-being and a strive for community and purpose.

  Conclusion: The subject of depression is an area in which healthcare workers need more knowledge. Awider and more in-depth understanding of depression can both prevent and give a better understanding of the subject. This in turn can lead to that the patients get good individual healthcare which causes suffering to be avoided.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abika, Josephine
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Every year, about 90,000 to 100,000 people die in Sweden and the majority need palliative care. Nursing is the core competence of nurses and means a great responsibility in care at the end of life and can be difficult for some nurses because they provide support to patients and their relatives. Aim: The purpose of this study was to describe nurses’ experiences of caring for patients at the end of life. Method: A literature-based study with qualitative approach based on ten scientific articles. Results: Five themes emerged from the analysis; Sorrow and frustration, factors that promote well-being, being able to build a good care relationship, being able to deal with family needs and lack of experience and education.Conclusion: The results show that nurses experience negative and positive feelings when caring for dying patients. Providing care at the end of life was emotionally challenging and a great commitment for nurses. The resources that nurses have are not enough. Nurses are in dire need of more support and education to be able to care for patients and relatives in a good way at the end of life.

 • 6.
  Abraha, Kibreab
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Söderbäck, Frida
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Att återvända till vardagen: En litteraturbaserad studie på strokedrabbade patienter i arbetsför ålder2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige och är en sjukdom som kan ge permanenta funktionsnedsättningar. Att vara patient och i behov av vård innebär att de har ett beroendeförhållande till sjuksköterskan. Alla individers upplevelse av stroke är unik. Vidare är det också viktigt att se hela personen och hens behov, inte bara sjukdomen.Syfte: Syftet med denna uppsats är att belysa strokedrabbade individer i arbetsför ålders upplevelse av att återgå till sina vardagliga liv.Metod: Det är en litteraturstudie där 10 vetenskapliga artiklar som hämtades från databasen CINAHL är inkluderade.Resultat: Efter att artiklarna som inkluderades i studien hade analyserats framkom två huvudkategorier i resultatet; Förlorad kontroll över den egna kroppen och Behov att hantera sin nya livssituation. Det utformades totalt fem underkategorier.Slutsats: Studien bidrar med kunskap om strokedrabbade individer i arbetsför ålders upplevelse att återgå till sina vardagliga liv. Efter stroke blir personerna begränsade i sin vardag och de kan drabbas av olika funktionsnedsättningar. Att utföra aktiviteter, återgå till sina jobb och ägna sig åt övriga sysselsättningar kan bli en utmaning som kan påverka deras sociala liv. Den nya livssituationen kan påverka deras självkänsla och självförtroende negativt. Många strokedrabbade individer lider av kognitiva svårigheter, kroppsliga förändringar, trötthet och rädslor vilket kan leda till att de undviker sociala sammanhang. För att de skall kunna hantera sin nya livssituation är de i behov av att utveckla nya rutiner och strategier i sin vardag.

 • 7.
  Abraham, Klaus
  et al.
  BfR Fed Inst Risk Assessment, Natl Breastfeeding Comm, Berlin, Germany.
  Brennan, Christine
  Stillforderung Schweiz, Bern, Switzerland.
  Cattaneo, Adriano
  Univ La Laguna, Breastfeeding Comm Spanish Pediat Assoc, Tenerife, Spain.
  Gomez, Marta Diaz
  Univ La Laguna, Breastfeeding Comm Spanish Pediat Assoc, Tenerife, Spain.
  Grguric, Josip
  Univ Zagreb, UNICEF Off Croatia, Zagreb, Croatia.
  Solveig, Thorp Holmsen
  Oslo Univ Hosp, Norwegian Resource Ctr Breastfeeding, Oslo, Norway.
  Kylberg, Elisabeth
  University of Skövde, School of Health and Education. University of Skövde, Health and Education.
  van Lonkhuijsen, Myrthe
  Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen, Amsterdam, Netherlands.
  Breastfeeding in Europe: Current Status and Perspectives2015In: Annals of Nutrition and Metabolism, ISSN 0250-6807, E-ISSN 1421-9697, Vol. 67, p. 15-Article in journal (Other academic)
 • 8.
  Abrahamsson, Annika
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Gredevik-Heinebrün, Eva
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Kommunikation mellan sjuksköterskor och omvårdnadspersonal - en enkätstudie ur omvårdnadspersonalens perspektiv på korttidsboende2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  Background: Communication is a fundamental necessity for patient security within the healthcare organization. Earlier research within the subject is largely centred around the communication between nurses and patients or nurses and physicians. Research studying communication between nurses and healthcare personnel exist to a much smaller extent.

  Aim: To explore communication with nurses within short-time residences from the perspective of the healthcare personnel and describe experiences of communication between nurses and healthcare personnel in the caring of patients at short-time residences.

  Method: Questionnaire

  Results: The results show that the healthcare personnel hold both good and bad experiences of communication with the nurses. According to the healthcare personnel, the communication is vital to provide good treatment for the patients, but also since certain workgroups function in teams. There is existing routines for communication, and the healthcare personnel experience that these routines functions well. On the contrary there is obscurity concerning routines in acute situations. Preferably, and most often, the communication is verbal. The healthcare personnel sometimes feel that the communication with the nurses is insufficient, but also found some information to be unnecessary.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Abrahamsson, Elinor
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Backlund, Carola
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Vilka framgångsfaktorer är förknippade med en ökning av den fysiska aktiviteten hos tonåringar?: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Abrahamsson, Frida
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Ekelund, Sophie
  University of Skövde, School of Health and Education.
  All kärlek är fin kärlek: Ungdomars kommunikation i bloggar om sex och relationer2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under ungdomsåren förändras ungdomar fysiskt, emotionellt och kognitivt. De går in i en ny fas i livet och utvecklas från att vara barn till att bli vuxna. Under ungdomsåren etablerara och experimenterar ungdomar med vanor, attityder, tro samt livsstil. Vid ogynnsamma förhållanden kan olika riskbeteende öka. Bland ungdopmar idag ses en ökning av sexuellexponering på sociala medier. Etfersom internet idag är mer lättillgängligt än tidigare kan det medföra att ungdomar i högre utsträckning exponerar sig sexuellt, vilket kan leda till sexuella övergrepp och missbruk.

  Syfte: Är att beskriva vad ungdomar kommunicerar om i bloggar, angående sex och relationer.

  Metod: En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman användes där fem ungdomsbloggar i åldrarna 17-25 år användes och analyserades

  Resultat: Utifrån de analyserade ungdomsbloggarna framkom det två huvudkategorier; Samhällets trender påverkar ungdomars sexuella hälsa och Tillit har betydelse för relationen. Under kategorierna bildades sex underkategorier. I resultatet framkom det att ungdomar kommunicerar i stor utsträckning om sex och relationer på sociala forum. De ansåg att det idag är mer accepterat med olika sexuella läggningar och familjekonstellationer samt diskuterades dagens könsideal. Det uttrycktes en negativ syn på hormonella preventivmedel. Bloggarna uttryckte att det var viktigt med bekräftelse i en relation.

  Konklusion: Ungdomar kommunicerar brett om sex och relationer på nätet, där de har en possitiv inställning till alternativa familjekontellationer. Synen på preventivmedel var negativ bland annat på grund av dess biverkningar och de förespråkade istället hormonfria alternativ. Relationer kan påverkas av olika förändringar i livet och att vara offentlig på internet kan upplevas som ansträngande för relationen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Abrahamsson, Linda
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Bladh, Ramona
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Patienter med psykisk ohälsa och deras upplevelse av mötet med hälso- och sjukvården: En analys av bloggar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Mental illness is a collective term that covers both mental disorders and psychiatric diagnoses. The healthcare system consists of a care chain where primary care, county healthcare, regional healthcare, national highly specialized care and homecare are included. The nurse should defend socially vulnerable individuals and groups at risk in society, and is responsible for ensuring that patients and relatives receive correct information in a manner that is comprehensible. Patients with mental illness experience that their physical health problems are not taken seriously by healthcare providers. Purpose: To illuminate how patients with mental illness experience the interaction with healthcare providers. Method: The study is an analysis of blogs based on a qualitative content analysis. Eleven blogs have been used as data source. Result: It is common that patients suffering from mental illness experience being labeled. The waiting time for adequate psychiatric care is long. Patients find that healthcare professionals often take the easy way out and send them home with a pillbox that is expected to solve their problems. However there is hope for a better psychiatric care. Conclusion: It is the nurse's responsibility to take these patients seriously and give them the care they deserve, regardless of mental illness.

 • 12.
  Adam, Mariana
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Varför väljer studenter att påbörja en sjuksköterskeutbildning?: en enkätstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate why nursing students choose to start a nurse education and what perception they have about the profession? The design of the study was quantitative with a descriptive design. Data was collected from the new nursing students (n= 34) at a University, fall term 2010 using a questionnaire. The result showed that students choose nurse education for various reasons. The most common reason for the choice was to get an opportunity to continue their education within the nursing profession and for those students who have worked in health care chose the nurse education to continue as a nurse. Whatever the reason students have the will to help other people a major reason for the choice of nursing. The students felt that a nurse should be empathetic, wise, attentive, and thorough and open- minded in their professional capacity. The students thought that the most common tasks for a nurse are documentation, physical care, emotional care and medical technical tasks.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Adawi, Rahim
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Preventing fatal effects of overworking: Product design solution2018Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  “Overworking to death” is a phenomenon that has been noticeable in developing countries. The cause of death is mainly through ischemic strokes. While the victims’ occupations differed, they all shared a common characteristic, being positioned in a sedentary work, ranging from IT workers to doctors. This project’s aim was to develop a product that prevented or decreased the strokes that derived from sedentary overwork. This was mainly tackled by preventing one of the three causes of developing blood props, slowed blood flow. In order to gather rich data of the phenomenon, a qualitative study was conducted in China, during two months. By doing an extensive structured sampling, information rich data could be gathered during a short period of time. Data were derived from observations, questionnaires and an interview, which then was interpreted to customer needs and the final product specification. The final product became a trouser with an in built dynamic compression mechanic, that can compress the veins mostly during sitting activities, in order to prevent blood stasis. The compression mechanic works like the Chinese finger trap; compressing the calves while sitting and stretching the legs forward. It is made only out of polysaccharides fibres; cotton and corn.

  Download full text (pdf)
  PREVENTING FATAL EFFECTS OF OVERWORKING – PRODUCT DESIGN SOLUTION / Rahim_Adawi
 • 14.
  Addelyan Rasi, Hamideh
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Timpka, Toomas
  Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Lindqvist, Kent
  Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Moula, Alireza
  Department of Social and Psychological Studies, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Can a psychosocial intervention programme teaching coping strategies improve the quality of life of Iranian women?: A non-randomised quasi-experimental study2013In: BMJ Open, E-ISSN 2044-6055, Vol. 3, no 3, article id e002407Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: To assess whether a psychosocial intervention teaching coping strategies to women can improve quality of life (QOL) in groups of Iranian women exposed to social pressures. Design: Quasi-experimental non-randomised group design involving two categories of Iranian women, each category represented by non-equivalent intervention and comparison groups. Setting: A large urban area in Iran. Participants: 44 women; 25 single mothers and 19 newly married women. Interventions: Seventh-month psychosocial intervention aimed at providing coping strategies. Primary outcome measures: Effect sizes in four specific health-related domains and two overall perceptions of QOL and health measured by the WHOQOL-BREF instrument. Results: Large effect sizes were observed among the women exposed to the intervention in the WHOQOLBREF subdomains measuring physical health (r=0.68; p<0.001), psychological health (r=0.72; p<0.001), social relationships (r=0.52; p<0.01), environmental health (r=0.55; p<0.01) and in the overall perception of QOL (r=0.72; p<0.001); the effect size regarding overall perception of health was between small and medium (r=0.20; not significant). Small and not statistically significant effect sizes were observed in the women provided with traditional social welfare services. Conclusions: Teaching coping strategies can improve the QOL of women in societies where gender discrimination is prevalent. The findings require reproduction in studies with a more rigorous design before the intervention model can be recommended for widespread distribution.

  Download full text (pdf)
  Can a psychosocial intervention programme teaching coping strategies improve the quality of life of Iranian women?
 • 15.
  Ademi, Gzim
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Det nya livet för patienten: En kvalitativ litteraturöversikt om patientens upplevelser av diabetes typ 22020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The type 2 diabetes is a chronic disease that is increasing around the world. The disease causes a suffering, which leads to deterioration in health. Self-care is important so that patients are not bothered by the complications. Aim: Patient's experiences of living with type 2 diabetes. Method: A literature review was used, in which 12 qualitative articles were selected. Results: Consists of three themes; stress of living with diabetes, responsibility for lifestyle changes and support from the surrounding area. These three themes form six subthemes; the quality of life deteriorates, it creates concern, a struggle to change the diet, the will to exercise, support from relatives and health care. The results show that they create a constant struggle for the patient to manage diabetes, as it creates anxiety over the complications that diabetes can cause. It also shows how stressful it is with new lifestyle changes in terms of diet and physical activity. Relatives and care have a significant role to play in supporting patients. Conclusion: Shows how important it is for patients to receive support from both health care and their relatives in order to motivate them to change their lifestyle changes and reduce the risk of complications.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Aden, Najmo
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Luwedde, Jalia
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Närståendes upplevelser efter att en anhörig har begått suicid: En litteraturstudie baserad på självbiografier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Suicide is self-destructive act that leads to death and is usually a consequence of mental illness and disease. Suicide also leads to great suffering for the relatives left behind. The nurse’s role in cases like these is therefore to acknowledge and support relatives in their grieving process. Aim: Is to describe relatives’ lived experiences after their next of kin commits suicide in order to create an understanding on how nurses can respond to their needs. Method: The study was based on seven autobiographies. Dahborg-lyckhage’s method for analyzing narratives was used to analyze the chosen biographies. Results: The results describe the relatives’ feelings like guilt, shame, relief among others and reactions after their next of kin’s suicide. They experienced avoidance by people in their surroundings. They also lacked professional support to assist them in their bereavement and had to reach out for it themselves. Conclusion: Nurses have a role to fulfill with supporting relatives in their grieving process with aim to help on improving their wellbeing and relieve their suffering. Information about support groups and helpful organizations like SPES as a form of social support can be very helpful in achieving this.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Adolfsson, Amanda
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Axelsson, Hanna
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Kvinnors upplevelser av deras sexualitet efter genomgången mastektomi: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: A number of 9400 women is diagnosed with breast cancer every year i Sweden and increased age is a significant risk factor. Breast cancer is diagnosed with a triple diagnostics; mammography, palpation and cytology. The treatment of breast cancer consists of surgical-, radiation-, hormonal-, and chemotherapy. The human being sense and experience, which is also linked to the environment to other individuals. The sexual health is complex and is related to the woman's body perception. A good body image gives increased well-being and sexual health. The nursing of the women's sexual health is provided by the nurse, who will support and information the woman Purpose: The purpose of the study was to describe the women's sexuality after mastectomy. Method: The chosen method was a literature review of women´s experience of their body after mastectomy by analysing qualitative studies from women’s perspective in a literature study. Findings: The result shows that women who have undergone mastectomy suffer from lower self-esteem related to impaired body image. The women also experience sexual problems such as vaginal dryness, reduced sex drive and difficulty in achieving orgasm. The women find that support from partners and health care is essential for better sexual health, but there is a lack of support and information from healthcare providers. Conclusion: Women undergoing mastectomy need increased support from the health care providers to experience participation and safety in their care and everyday life.

  Download full text (pdf)
  C-uppsats Adolfsson & Axelsson
 • 18.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Granevik, Karin
  Paulson, Kerstin
  The Reason Why Women Do Not Participate in the Papsmear Screening and Testing Program in Sweden2012In: Advances in Sexual Medicine, ISSN 2164-5191, Vol. 2, no 3, p. 31-37Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Cervical cancer is the second most common type of cancer among women worldwide. In Sweden cervical cancer is the fifteenth most common cancer among women and accounts for 1.9 percent of all female cancers. The Swedish Pap smear screening program is enabling early detection of cell changes in order that treatment may be administered to prevent the development of cancerous cells. There are approximately four hundred and fifty cases of cervical cancer detected each year in Sweden and of these cases, approximately seventy five percent occur in women who do not participate in the screening and testing program. The purpose of this study was to illustrate and examine the reasons why women did not participate in the program even though they had received a notice that they had an appointment for a Pap smear test. In the study fourteen women from a district in the west of Sweden were interviewed. In order to analyse the interviews a qualitative content analysis according to Lundman and Graneheim was used. The analysis resulted in the development of three categories which were identified as communication, treatment and subterfuge (reasons or excuses for not participating). The theme of the study was the professional treatment of the women’s conditions. In the interviews the women emphasize the importance of professional treatment that is administered with respectful and sympathetic care throughout the whole healthcare system regardless of where and when the visit was conducted. Efficient organization and clear communication would minimize the inconvenience for the women during their visit.

  Download full text (pdf)
  The Reasons Why Women Do Not Participate in the Pap Smear Screening and Testing Program in Sweden
 • 19.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Jansson, Malin
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Prototype for Internet support of pregnant women and mothers with type I diabetes: focus group testing2012In: Psychology Research and Behavior Management, E-ISSN 1179-1578, Vol. 5, p. 97-103Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The aim of this study was to pilot test a prototype website called MODIAB-web designed to support pregnant women and mothers with type 1 diabetes.

  Method: A focus group was undertaken and the results were analyzed using qualitative content analysis.

  Results: Eight subthemes were identified, comprising "blood glucose versus insulin," "application for smart phones," "the time aspect," "interface and technology," "forum," "direct link to the diabetes midwife," "ask the expert," and "lack of contact information." These subthemes were condensed into two main themes. The first theme was "easily understood interface, but in need of a more blood-glucose focused orientation" and the second theme was "forum for interaction with both equals and experts."

  Conclusion: The women in this study had positive impressions of several of the MODIAB-web functions, including a forum for pregnant mothers with type 1 diabetes and the possibility of being able to put their blood glucose levels into a diagram which could be sent directly to the diabetes midwife. Access to articles and information via the "fact" tab and the ability to ask questions of experts were also significantly helpful to women in the focus group. Pregnant women and mothers with type 1 diabetes can gain support from such a Web-based self-help system.

  Download full text (pdf)
  Prototype for Internet support of pregnant women and mothers with type 1 diabetes
 • 20.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Johansson, Cecilia
  Nilsson, Emma
  Swedish Women's Emotional Experience of the First Trimester in a New Pregnancy after One or More Miscarriages: A Qualitative Interview Study2012In: Advances in Sexual Medicine, ISSN 2164-5191, Vol. 2, no 3, p. 38-45Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: The aim of this study was to evaluate how Swedish women describe their emotional state of being during the eighth week through the eleventh week after they have become pregnant again after suffering a previous miscarriage. Method: A qualitative content analysis with an inductive approach has been used to analyze fourteen interviews that served as the data base for this study. The content analysis resulted in the development of five categories which evolved into one primary theme. Findings: The five categories identified were Worry and preoccupation; Distance; managing their feelings; Mourning what is lost; Guarded happiness and expectations. These categories were compiled into a main theme, “Worry consumes a lot of energy, but on the other side lies happiness”. This theme focused on whether the women could feel any happiness about being pregnant again despite their concerns with the previous miscarriage. Conclusions: The emotional states of the women when they get pregnant again are typically characterized by anxiety, worry and concerns about their current pregnancy. The women have a tendency to distance themselves emotionally from their pregnancy but also strive to find the joy of being pregnant again. During the new pregnancy they find themselves in need of support from their family and friends as well as in need of support from the healthcare system.

  Download full text (pdf)
  Swedish Women’s Emotional Experience of the First Trimester in a New Pregnancy after One or More Miscarriages
 • 21.
  Adolfsson, Annsofie
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences. Department of Obstetrics and Gynecology, Central Hospital Skövde.
  Tullander-Tjörnstrand, Karin
  Department of Obstetrics and Gynecology, Central Hospital Skövde.
  Larsson, Per-Göran
  University of Skövde, School of Life Sciences. Department of Obstetrics and Gynecology, Central Hospital Skövde.
  Decreased need for emergency services after changing management for suspected miscarriage2011In: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, ISSN 0001-6349, E-ISSN 1600-0412, Vol. 90, no 8, p. 921-923Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We investigated the effect of a changed routine to identify women with a nonviable pregnancy, in order to utilize health care resources more efficiently during office hours rather than relying on emergency care services. From hospital register data about where and when women with miscarriages were treated, there was a significant trend during a nine-year period for miscarriages to be more rarely diagnosed (p-value<0.001) in the emergency ward after office hours. The proportion of miscarriages that were diagnosed and handled at the emergency ward decreased from 31% in 2001 to 17% in 2009. Furthermore, the number of women showing up with bleeding at the emergency ward, but who also had a normal viable pregnancy, declined during the same period (p-value<0.01). Women with suspected miscarriage benefit from structured information and standardized management and can effectively be scheduled for day-time assessment including ultrasound with a concomitant reduced need for emergency services.

 • 22.
  Adolfsson, Lisa
  University of Skövde, School of Health and Education.
  ATT LEVA MED HIV/AIDS I SYDAFRIKA: en litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Humant Immunbrist Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS) är en pandemi som hårdast drabbat utvecklingsländer i världen. I Sydafrika är 6,300 000 HIV/AIDS positiva. Studier visar att människor som lever i fattigdom utsätts för den största risken att bli drabbad av HIV/AIDS, då utbildning och möjligheten till val av livsstil är låg. Skam och stigmatisering drabbar både människan i fråga och dess närstående. SYFTE: Syftet med studien är att beskriva Sydafrikanska människor upplevelse av sin livssituation efter en HIV/AIDS diagnos. METOD: Litteraturöversikt, åtta artiklar har analyserats för att nå arbetets resultat. RESULTAT: Resultatet är uppbyggt under tre huvudteman; Egenupplevt och samhällets skuldbeläggande hos HIV/AIDS-positiva människor, Viktiga faktorer för att uppnå en känsla av hälsa hos HIV/AIDS-positiva människor samt Behov och längtan av stöd från närstående. Resultatet beskriver att den drabbade värderar anonymitet högt för att undvika samhällets stigmatisering. Gott bemötande hos vårdpersonalen visade sig också vara en viktig faktor för välbefinnande hos människan, men även stöd från familj. Stödet från familjen upplevdes dock i vissa fall som svårt att finna. DISKUSSION: Stigma som är ett stort problem hos den drabbade skulle kunna minskas med utbildning och spridning av kunskap hos allmänheten. Bemötande som ger människan en känsla av trygghet och ett system som är gynnsamt för individens anonymitet är eftersökt. Detta trots att forskning visar att en öppenhet uppmuntras hos de HIV positiva för att minska stigma. Rädslan är dock för stor för att detta skulle kunna bli aktuellt för många

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Adolfsson, Maria
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Hellström, Mimmi
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Fysisk aktivitet och den byggda miljön2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Trots vetskapen om vikten av fysisk aktivitet rör männiksor på sig allt mindre, vilket kan bero på ändrade förutsättningar i samhället. En väletablerad faktor, som påverkar intresset för att vara fysisk aktiv, är den byggda miljön. Syftet med litteraturöversikten är därför att beskriva vilka faktorer i den byggda miljön som främjar fysisk aktiviet hos vuxna kvinnor och män. Metod: Uppsatsen utgår från metoden litteraturöersikt och är baserad på tio vetenskapliga originalartiklar. Resultat: Genom analyser av de tio vetenskapliga artiklarna kunde fyra teman urskiljas; tillgänglighet till cyckel- och gångvägar, avstånd till grönområden och parker, miljömässiga faktorer och faciliteter samt antal parker/grönområden och deras areal. Diskussion: Faktorer som lättillgänglighet till cykel- och gångvägar, litet avstånd till grönområden och parker samt faciliteter i den byggda miljön visade sig främja rörelse. Även antal parker/grönområden och deras areal gynnade fysisk aktivitet hos vuxna kvinnor och män. Några resultat visade dock andra utgångar där avståndet till gröna ytor samt att antalet parker inte var av signifikant betydelse för fysisk aktivitet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Afzelius, My
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Sjölund, Anna
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda unga kvinnor som drabbats av bröstcancer - en kvalitativ intervjustudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Being diagnosed with breast cancer is an overwhelming experience,especially for young women of childbearing age, because they often find themselves in acomplex life situation. Aim: The aim of the study was to describe nurses’ experiences ofwhat is important in caring for young women with breast cancer. Method: The data wascollected by semi-structured qualitative interviews according to Kvale and Brinkmann. The transcribed interviews have been analyzed to understand their meaning. Results: Caring ofyoung women with breast cancer do not differ from other patient groups. Although allpatients should be treated on equal terms, caring should be individualized. Importantelements, such as deep conversations, are perceived as difficult in caring and referred toother professionals. However, the nurses stress the importance of these conversations to geta relationship with the patients. Discussion: A caring relationship is important in order toget access to what patients considers important in caring. Without a caring relationship, it isimpossible to give the patients the right support. Caring should be individualized becausethe perception of health is subjective. The nurses seem unfamiliar with self reflection whichshows in their unwillingness to discuss sensitive topics.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Agder, Terese
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Bobeck, Sabina
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Kvinnors kunskap och förståelse om hemförlossning i Sverige: En kvalitativ hermeneutisk textanalys2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Research shows that the choice of place of birth is important for the woman's birth experience. Home birth in a low-risk pregnancy is a safe alternative to giving birth in a hospital, however, interest in home birth is low in Sweden. In order for women to be able to make an active choice, an awareness of the alternatives available is required. The authors ask themselves whether women in Sweden know that home birth exists. Aim: To shed light on women's knowledge and understanding of home birth in Sweden. Aim: To shed light on women's knowledge and understanding of home birth in Sweden. Method: Questionguide analyzed with a qualitative hermeneutic text analysis. Results: Knowledge about home birth has been shown to vary. The result shows 4 main themes and 8 sub-themes. The main themes consist of "Women's interest in home birth varies", "The importance of information for decision-making", "Obstacles to home birth in Sweden" and "Home birth as a right".Conclusion: The study shows that there is risk that women do not know that homebirth exists. It also shows greater obstacles to the possibility of making an active choice of place of birth and undergoing a homebirth. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Agnar, Sophie
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Selin, Jessie
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Säker vård vid överbeläggningar: En allmän litteraturöversikt om hur sjuksköterskor ökar förutsättningarna för säker vård2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: All care performed must be safe and evidence-based and must be well-founded with knowledge. Caregivers must start from person-centered care, where the patient's story is at the center. When the patient's life value is taken into account, the whole person is cared for and body, soul and spirit are respected. In the event of overcrowding and high workload, mistakes are made in the nursing care that can lead to the patient enduring a care injury and suffering. Nurses' responsibility is to care for patients and protect them from suffering and to respect their autonomy, dignity and integrity. Purpose: The purpose is to shed light on nurses' experiences of what conditions are required to maintain safe care in case of overcrowding in hospitals. Method: A literature-based method to contribute to safe and evidence-based nursing based on analysis of qualitative studies. Result: Four themes crystallized; Significance of experience at high workload and overcrowding, Person-centered care increases safety, Communication, cooperation and trust within the team, Good recovery and reduced work-related stress ensure nursing. Conclusion: Nurses who apply person-centred and evidence-based practice in their teams, create good conditions for patient-safe work even in the event of overcrowding.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Agrasada, Grace V.
  et al.
  Department of Pediatrics, College of Medicine, University of the Philippines, Manila.
  Kylberg, Elisabeth
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  When and why Filipino mothers of term low birth weight interrupted breastfeeding exclusively2010In: Breastfeeding Review, ISSN 0729-2759, Vol. 17, no 3, p. 5-10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper makes use of data collected in a randomised controlled trial that was designed to test the efficacy of postpartum breastfeeding counselling to increase exclusive breastfeeding among term low birth weight infants in Manila during the first six months. Mothers were randomised to a control group or one of two home visit interventions: by trained breastfeeding counsellors or child care counsellors without breastfeeding support training. Sixty mothers received peer breastfeeding counselling while a further 119 mothers did not. The median duration of exclusive breastfeeding among mothers who received counselling was five weeks versus two weeks among those who received no counselling (p<0.001). Exclusive breastfeeding was interrupted to offer infants water, traditional herbal extracts or artificial baby milk. Mothers who interrupted exclusive breastfeeding claimed they had insufficient milk or that their infants had slow weight gain. Early and sustained breastfeeding support will enable mothers to exclusively breastfeed low birth weight infants for the first six months.

 • 28.
  Ahl, Carina
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Ellström, Karin
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Skolsköterskors erfarenheter av sociala mediers påverkan på elevers självkänsla – en kvalitativ studie2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The use of social media has increased markedly over the past few years and is a part of everyday life among children and adolescents. This may cause both positive and negative health outcome, that may also affect the students´ self-esteem. A good self-esteem can both improve health and school performance. The school nursework with health promotion and has the opportunity to support and encouragestudents to a healthy use of social media, which can strengthen self-esteem.

  Aim: The aim of this study is to describe the school nurses´ experience of how social media affects students´ self-esteem.

  Method: Data were collected through interviews with nine school nurses who had experience working with students in middle school and/or in high school. The data material was analyzed according to qualitative content analysiswith an inductive approach.

  Result: The findings in the interviews fell into three categories: Positive influence on self-esteem, Negative influence on self-esteem and The significance of the nurses´ work. The theme that emerged in the study was a complex and challenging work.

  Conclusion: There is a two-way complexity in the impact of social media on students´ self-esteem. The nurse´s mission to work in a health promotion way with the students´ health should be based on the students´ life world in collaboration with other professions. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Ahlandsberg, Sanne
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Millner, Emmy
  University of Skövde, School of Health and Education.
  När hjärtat plötsligt slutar slå: En kvalitativ litteraturöversikt av patienters upplevelse av att överleva ett hjärtstopp utanför sjukhus2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ett plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och cirka 5 000 människor drabbas årligen av ett hjärtstopp utanför sjukhus. Att överleva ett hjärtstopp kan väcka många existentiella frågor och känslor som påverkar både livskvalitet och livsvärld. Sjuksköterskan kan möta patienter som överlevt ett hjärtstopp inom vilken klinisk specialitet som helst. Syfte: Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av att överleva ett hjärtstopp som skett utanför sjukhuset. Metod: Studien använde sig av en kvalitativ litteraturöversikt som innefattar både kvalitativ och kvantitativ forskning. Resultat: Patienterna upplevde mycket ångest, oro och rädsla efter att de överlevt ett hjärtstopp. Patienterna upplevde att det var nödvändigt med nya rutiner för att kunna gå vidare. Det emotionella och sociala stödet var en viktig del i återhämtningen efter hjärtstoppet. Patienterna upplevde att det var viktigt för dem att få information kring hjärtstoppet och vägen tillbaka till ett sunt liv. Konklusion: Studien kom fram till att patienterna hade ett stort behov av information kring den nya vardagen. Det var viktigt för patienterna att bearbeta sina existentiella frågor och få stöd från sjukvården, familj och vänner. Patienterna önskade att sjuksköterskan hade mer konkret information om patientens tillstånd och vad deras kropp klarade av rent fysiskt.

  Download full text (pdf)
  När hjärtat plötsligt slutar slå
 • 30.
  Ahlenhed, Elisabeth
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Varför fortsätter rökare att röka och vad motiverar till ett rökstopp?: en kvalitativ studie2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 31.
  Ahlin, Amanda
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Sjuksköterskors erfarenheter av sexuella ofredanden på arbetsplatsen: Litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: A registered nurse is a caregiver with an academic degree. In their profession, nurses have close encounters with other individuals; including colleagues with other professions as well as patients and their relatives. A nurse is also an individual with own sense of integrity and health, and with a need for a safe work enviroment. The majority of nurses are women. Women are more likely to be victims of sexual harassment than men.

  Purpose: The aim was to describe nurses experience of sexual harassment in their workplace.

  Method: Literature review containing twelve articles with qualitative and quantitative method.

  Result: The perpetrator in sexual harassment against nurses is either a patient or its family or a colleague, often a male. Patient whom suffers from cognitive impairment are difficult to assess if they are aware of their actions if they sexual harass a nurse. Nurses whom have been sexual harassed react in different ways, both in the on-going incident and afterwards. Being sexual harassed may lead to different kinds of negative influence in the nurse’s professional role as well in their own health.

  Conclusion: More research is necessary, this study describes that nurses have different experiences of sexual harassment, strategies for management is non-existing or not efficient enough.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Ahlin, Cassandra
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Lideskär, Marielle
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelser av att samtala om sexualitet med patienter:: En intervjustudiestudie2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: When a person suffers from disease, sexuality can be affected through direct influence of the disease or as a side effect of, for example, medicines. Sexuality is a big part of health but a difficult topic to discuss. Method: A qualitative method was used, and data were collected through semi-structured interviews. The informants were nurses with a variation of working years from six months to 28 years. They discussed their experiences of talking about sexuality with patients. The interviews were recorded, transcribed and then a manifest qualitative content analysis was performed where main categories and subcategories created. Aim: To shed light on nurses´experiences of discussing sexuality with patients. Findings: Sexuality is seen as a complex subject to discuss, still it is considered an important matter to raise with patients. However, it is unclear to nurses whose responsibility it is to raise the subject. Individually conversations and having an open climate are components that promote the conversation. Culture, religion, language barriers and cognitive impairment is perceived as hindering, while there are divided opinions about the impact of gender and age. Conclusion: Sexuality is a taboo area but an important topic for nurses to elevate with patients, regardless of illness. More training in the subject is required to increase nurses' knowledge and self-confidence.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Ahlin, Elin
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Simon, Helena
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Distriktssköterskors erfarenheter av att stödja patienter med hypertoni till livsstilsförändringar2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Hypertension is a public health problem and a major risk factor for developing cardiovascular disease. The basis for the nursing care is lifestyle changes. District nurses´ role includes to advise, motivate and support life style changes, as well as to promote patient participation and autonomy, through an equal and mutual communication.

  Aim: The aim of the study was to illuminate experiences of district nurses supporting patients with hypertension to make lifestyle changes.

  Method: The data were analyzed by qualitative content analysis with an inductive approach. Eight district nurses responsible for hypertensive patients were interviewed.

  Results: Three categories emerged from the data analysis: Initiates cooperation; Confirms the individual and Adapts nursing for the patient, with six subcategories.

  Conclusion: The district nurses perceived their role as central, important, and responsible when providing advice and instruction. They also considered themselves as an important link between the patient and other actors. Responsiveness of the patient's life context, as well as using a communication strategy when giving counseling on lifestyle changes were considered important to promote patient participation and autonomy. To motivate lifestyle changes individually was described as a difficulty and district nurses expressed frustration with the lack of time for follow-up.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Ahlm, Robin
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Björk, Anna-Karin
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Vårdares upplevelser av att arbeta med döden och döendet utifrån hospicefilosofin: En intervjustudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Death is considered a stressor to all health care personnel and previous research shows that this applies to hospice caregivers as well. In addition, a number of common coping strategies are impossible to use due to the specific environment. One study however points out low burn-out rating among the hospice caregivers and suggests the holistic nursing perspective, among others, as one of the possible reasons for this seemingly ambivalent finding. Can the hospice philosophy influence the view on death among hospice caregivers? An interview based study was conducted among caregivers working in a hospice in Sweden, where three participants took part. The manifest content relating to the purpose of the study was identified and analyzed using qualitative content analysis. The result shows that hospice caregivers indeed are influenced by the hospice philosophy in areas such as the view on end-of-life care, dying and professional cooperation. The participants displayed affection for their work style and a variety of ways in which to cope with the difficulty of their work. Work based on a philosophy that permeates the care of the patients seems to increase the appreciation of each other as co-workers. Further research in this area can be of interest.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Ahlstrand, Inger
  et al.
  Department of Rehabilitation, School of Health and Welfare, Jönköping University, Sweden.
  Larsson, Ingrid
  School of Health and Welfare, Halmstad University, Sweden.
  Larsson, Margaretha
  University of Skövde, School of Health Sciences. University of Skövde, Digital Health Research (DHEAR).
  Ekman, Aimée
  Department of Social Work, School of Health and Welfare, Jönköping University, Sweden.
  Hedén, Lena
  Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare, University of Borås, Sweden.
  Laakso, Katja
  Institute of Health and Care Sciences, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  Lindmark, Ulrika
  Department of Health Sciences, Karlstad University, Sweden ; Centre for Oral Health, School of Health and Welfare, Jönköping University, Sweden.
  Nunstedt, Håkan
  Department of Health Sciences, University West, Trollhättan, Sweden.
  Oxelmark, Lena
  Institute of Health and Care Sciences, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  Pennbrant, Sandra
  Department of Health Sciences, University West, Trollhättan, Sweden.
  Sundler, Annelie Johansson
  Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare, University of Borås, Sweden.
  Hallgren, Jenny
  University of Skövde, School of Health Sciences. University of Skövde, Digital Health Research (DHEAR).
  Health-promoting factors among students in higher education within health care and social work: a cross-sectional analysis of baseline data in a multicentre longitudinal study2022In: BMC Public Health, E-ISSN 1471-2458, Vol. 22, no 1, article id 1314Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Educational environments are considered important in strengthening students’ health status and knowledge, which are associated with good educational outcomes. It has been suggested to establish healthy universities based on a salutogenic approach – namely, health promotion. The aim of this study was to describe health-promoting resources and factors among first-semester students in higher education in healthcare and social work.

  Methods

  This cross-sectional study is based on a survey distributed among all students in seven healthcare and social work programmes at six universities in southern Sweden. The survey was carried out in 2018 using a self-reported, web-based questionnaire focussing on general health and well-being, lifestyle factors together with three validated instruments measuring health-promoting factors and processes: the Sense of Coherence (SOC) scale, Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS) and Occupational Balance Questionnaire (OBQ).

  Results

  Of 2283 students, 851 (37.3%) completed the survey, of whom 742 (87.1%) were women; 722 (84.8%) were enrolled on healthcare programmes, and 129 (15.2%) were enrolled on social work programmes. Most reported good general health and well-being (88.1% and 83.7%, respectively). The total mean scores for the SOC scale, SHIS and OBQ were, respectively, 59.09 (SD = 11.78), 44.04 (SD = 9.38) and 26.40 (SD = 7.07). Well-being and several healthy lifestyles were related to better general health and higher SOC, SHIS and OBQ scores. Multiple linear and logistic regressions showed that perceived well-being and no sleeping problems significantly predicted higher general health and higher SOC, SHIS and OBQ scores. Being less sedentary and non-smoking habits were significant predictors of higher SOC.

  Conclusions

  Swedish students in higher education within the healthcare and social work sector report good general health and well-being in the first semester, as well as health-promoting resources (i.e. SOC, SHIS and OBQ), and in some aspects, a healthy lifestyle. High-intensity exercise, no sleeping problems and non-smoking seem to be of importance to both general health and health-promotive resources. This study contributes to knowledge about the health promotive characteristics of students in the healthcare and social work fields, which is of importance for planning universities with a salutogenic approach.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Ahmadzi, Nazanin
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Persson, Fatin
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Barn och deras upplevelser av att drabbas av och leva med diabetes typ 1: En kvalitativ litteraturstudie2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Diabetes type 1 is a chronical disease. This incurable disease requires a lot of responsibility from the patient and can involve complications. Being affected by diabetes type 1 as a child means great challenges. In the first period, focus is on the development process towards independence. In person-centered care, it is important to highlight children's feelings and experiences to promote health throughout life.

  Aim: To describe children's experiences of being affected by and living with diabetes type 1.

  Method: A literature review that is a compilation of 11 qualitative studies. The participants in the literature study were 7–18 years old.

  Findings: The results are presented based on two main categories, these were; During the first period and The daily life changes and six subcategories. The analysis resulted in the fact that being affected by a chronic disease means a major life change. The children experienced difficult feelings psychologically from receiving the diagnosis, especially in the first period after their diagnosis.

  Conclusion: Factors that proved to be important for children with diabetes type 1 were that the children receive education and support in living with diabetes type 1, knowledge about the disease for independence and acceptance of the disease. The nurse's knowledge of communication and care is the basis for good care for children with diabetes type 1.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Ahmed, Duha
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Internetanvändning – en digital möjlighet för att minska ensamhet och social isolering bland äldre: En strukturerad litteraturstudie2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Loneliness and social isolation among elderly are public health problems found in large parts of the world. Elderly people are expected to increase exponentially within the next few decades. Thus, the prevalence of lonely elderly people is also expected to increase. Social contact decreases with increasing age as a result of, among other factors, an increased burden of illness.

  Aim: The purpose of this study was to investigate how internet use in the form of social connection can reduce loneliness and social isolation among older people.

  Method: The study was based on a structured literature review. A total of 11 scientific articles have been included in the literature review. The articles were investigated through a thematic analysis with a deductive approach.

  Results: The thematic analysis has resulted in four main themes; improved health status, distance-friendly communication, digital assets and resources, as well as participation – part of prevention. Additionally, seven sub-themes were identified; less loneliness and social isolation, maintaining social relationships, digital communication as a complement, easy-to-use devices and functions, lack of knowledge and experience, education and support, and the opportunity to influence own health and well-being.

  Conclusion: Altogether, there is some evidence that indicates that internet use can positively affect the health status of older people and thus reduce loneliness and social isolation. However, there are barriers, obstacles, and factors that should be taken into consideration to enable the target group to take advantage of digital opportunities that are available and also facilitate their use.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Ahmed Khan, Waseem
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Ali Murat, Nigar
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Anestesi- och operationssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med kognitiv nedsättning: En kvalitativ intervjustudie2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Anesthesia- and operating nurses´ will encounter patients with some form of cognitive impairment during their work. Perioperative specialist nurses have a duty to provide individualized care for patients with cognitive impairment. The perioperative dialogue is a way for patients and their relatives to understand the health situation, and for specialist nurses, it serves as a tool to gather adequate information about the patient's preferences. Aim: The aim was to describe the experiences of anesthesia- and operating nurses´ in caring for patients with cognitive impairment within perioperative care. Method: A qualitative method with an inductive approach was used in the study. Six anesthesia nurses and four surgical nurses were interviewed, and the collected material was analyzed using qualitative content analysis. Results: The analysis process resulted in three categories: "team collaboration", "need for resources and aids" and "need for individualized approach and communication", along with 14 subcategories. Conclusion: The study revealed that caring for patients with cognitive impairment in the perioperative environment posed a challenge. The perioperative care can be adapted to the patient's specific needs through the involvement of close relatives, professional teamwork, and a person-centered approach.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Ahrens, W.
  et al.
  Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology - BIPS, Bremen, Germany / Institute of Statistics, Bremen University, Bremen, Germany.
  Siani, A.
  Institute of Food Sciences, National Research Council, Avellino, Italy.
  Adan, R.
  Brain Center Rudolf Magnus, University Medical Center Utrecht, Utrecht, The Netherlands.
  De Henauw, S.
  Department of Public Health, Ghent University, Ghent, Belgium.
  Eiben, Gabriele
  Section for Epidemiology and Social Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Gwozdz, W.
  Department of Intercultural Communication and Management, Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark.
  Hebestreit, A.
  Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology - BIPS, Bremen, Germany.
  Hunsberger, M.
  Section for Epidemiology and Social Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Kaprio, J.
  Department of Public Health, University of Helsinki, Institute for Molecular Medicine (FIMM), Helsinki, Finland.
  Krogh, V.
  Epidemiology and Prevention Unit, Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori, Milan, Italy.
  Lissner, L.
  Section for Epidemiology and Social Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Molnár, D.
  Department of Paediatrics, University of Pe´cs, Pe´cs, Hungary.
  Moreno, L. A.
  GENUD (Growth, Exercise, Nutrition and Development) Research Group, University of Zaragoza, Zaragoza, Spain.
  Page, A.
  Centre for Exercise, Nutrition & Health Sciences, University of Bristol, Bristol, UK.
  Picó, C.
  Laboratory of Molecular Biology, Nutrition and Biotechnology (Nutrigenomics), University of the Balearic Islands (UIB) and CIBER Fisiopatologıa de la Obesidad y Nutricion, Palma de Mallorca, Spain.
  Reisch, L.
  Department of Intercultural Communication and Management, Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark.
  Smith, R. M.
  Minerva Communications UK, Andover, UK.
  Tornaritis, M.
  Research and Education Institute of Child Health, Strovolos, Cyprus.
  Veidebaum, T.
  National Institute for Health Development, Tallinn, Estonia.
  Williams, G.
  Department of Politics, Philosophy and Religion, Lancaster University, Lancaster, UK.
  Pohlabeln, H.
  Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology - BIPS, Bremen, Germany.
  Pigeot, I.
  Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology - BIPS, Bremen, Germany / Institute of Statistics, Bremen University, Bremen, Germany.
  Cohort Profile: The transition from childhood to adolescence in European children-how I.Family extends the IDEFICS cohort2017In: International Journal of Epidemiology, ISSN 0300-5771, E-ISSN 1464-3685, Vol. 46, no 5, p. 1394-1395Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Airaksinen, Jaakko
  et al.
  Medicum, University of Helsinki, Finland.
  Pentti, Jaana
  Clinicum, University of Helsinki, Finland / Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland.
  Suominen, Sakari
  University of Skövde, School of Health Sciences. University of Skövde, Digital Health Research (DHEAR). Department of Public Health, University of Turku, Finland.
  Vahtera, Jussi
  Department of Public Health, University of Turku, Finland / Turku University Hospital, Finland.
  Kivimäki, Mika
  Clinicum, University of Helsinki, Finland / Department of Epidemiology and Public Health, University College, London, UK.
  An Example of How Immortal Time Bias Can Reverse the Results of an Observational Study2020In: Epidemiology, ISSN 1044-3983, E-ISSN 1531-5487, Vol. 31, no 2, p. e19-e20Article in journal (Refereed)
 • 41.
  Akhavan, Sharareh
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Fermale immigrant' health and working conditions in Sweden2007In: International Journal of Diversity in Organisations, Communities and Nations, ISSN 1447-9532, E-ISSN 1447-9583, Vol. 7, no 2, p. 275-286Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sweden is one of the European countries that has successively changed from a mainly ethnically homogeneous society into a multi-ethnic society. In 2001, almost 20 per cent of the Swedish population was classified as immigrants, i.e., they were either born abroad and naturalized, of foreign nationality or born in Sweden with at least one parent who had been born abroad. Reports, statistics and research have shown that the health of female immigrants is worse than that of the total population and that the incidence of long-term sickness absence and early retirement is higher in this group. The overall aim of this article is to describe, understand and analyze factors that contribute to poor health among female immigrants in Sweden from the perspective of class, gender and ethnicity. Being unemployed, on sick leave or working in occupation with low income and low status are examples that are related to class position, gender and ethnicity. The main three aspects based on class are wage, professional status and female immigrants position in the hierarchical work organisation. Other factors are discrimination due to ethnicity and gender, unfavourable physical and psychosocial work environment and absence of opportunities for skills upgrade training. Experiences of rape, domestic violence, unanswered emotional and sexual needs and patriarchal culture are examples that are related to gender. And experiencing traumatic events (in pre-migration periods such as experiences of war, prison, etc. and in post-migration periods such as experiences of discrimination and racism) are examples that are related to ethnicity.

 • 42.
  Akhavan, Sharareh
  University of Skövde, School of Life Sciences. School of Health, Care and Social Welfare, University of Mälardalen, Sweden.
  Midwives' views on factors that contribute to health care inequalities among immigrants in Sweden: a qualitative study2012In: International Journal for Equity in Health, E-ISSN 1475-9276, Vol. 11, article id 47Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: Ethnic and socioeconomic inequalities in the Swedish health care system have increased. Most indicators suggest that immigrants have significantly poorer health than native Swedes. The purpose of this study was to explore the views of midwives on the factors that contribute to health care inequality among immigrants. Methods: Data were collected via semi-structured interviews with ten midwives. These were transcribed and related categories identified through content analysis. Results: The interview data were divided into three main categories and seven subcategories. The category "Communication" was divided into subcategories "The meeting", "Cultural diversity and language barriers" and "Trust and confidence". The category "Potential barriers to the use of health care services" contained two subcategories, "Seeking health care" and "Receiving equal treatment". Finally, the category "Transcultural health care" had subcategories "Education on transcultural health care" and "The concept". Conclusions: This study suggests that midwives believe that health care inequality among immigrants can be the result of miscommunication which may arise due to a shortage of meeting time, language barriers, different systems of cultural beliefs and practices and limited patient-caregiver trust. Midwives emphasized that education level, country of origin and length of stay in Sweden play a role when an immigrant seeks health care. Immigrants face more difficulties when seeking health care and in receiving adequate levels of care. However, different views among the midwives were also observed. Some midwives were sensitive to individual and intra-group differences, while some others viewed immigrants as a group of "others". Midwives' beliefs about subgroup-specific health services vs. integrating immigrants' health care into mainstream health care services should be investigated further. Patients' perspective should also be considered.

  Download full text (pdf)
  Midwives' views on factors that contribute to health care inequalities among immigrants in Sweden
 • 43.
  Akhavan, Sharareh
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Edge, Dawn
  School of Nursing, Midwifery and Social Work , The University of Manchester , Manchester , UK.
  Foreign-Born Women's Experiences of Community-Based Doulas in Sweden - A Qualitative Study2012In: Health Care for Women International, ISSN 0739-9332, E-ISSN 1096-4665, Vol. 33, no 9, p. 833-848Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study our aim was to explore the experiences of doula support among foreign-born women in Sweden in the context of a “Community-Based Doula” (CBD) intervention project. We conducted interviews with ten women and analyzed the data using content analysis. Participating women reported that, in addition to support during labor; doulas provided important information and continuity of care, which apparently increased their satisfaction with and trust in maternity health care. Training of CBDs therefore has implications for delivery of equitable maternity care, which apply not only to Sweden and other European countries but wherever there are increasingly diverse populations.

 • 44.
  Akhavan, Sharareh
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences. Department of Public Health, Mälardalen University, Västerås, Sweden.
  Karlsen, Saffron
  Department of Epidemiology and Public Health, University College London (UCL), UK.
  Practitioner and Client Explanations for Disparities in Health Care Use Between Migrant and Non-migrant Groups in Sweden: A Qualitative Study2013In: Journal of Immigrant and Minority Health, ISSN 1557-1912, E-ISSN 1557-1920, Vol. 15, no 1, p. 188-197Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To investigate variations in explanations given for disparities in health care use between migrant and nonmigrant groups, by clients and care providers in Sweden. Qualitative evidence collected during in-depth interviews with five ‘migrant’ health service clients and five physicians. The interview data generated three categories which were perceived by respondents to produce ethnic differences in health service use: ‘‘Communication issues’’, ‘‘Cultural differences in approaches to medical consultations’’ and ‘‘Effects of perceptions of inequalities in care quality and discrimination’’. Explanations for disparities in health care use in Sweden can be categorized into those reflecting social/structural conditions and the presence/absence of power and those using cultural/behavioural explanations. The negative perceptions of ‘migrant’ clients held by some Swedish physicians place the onus for addressing their poor health with the clients themselves and risks perpetuating their health disadvantage. The power disparity between doctors and ‘migrant’ patients encourages a sense of powerlessness and mistreatment among patients.

 • 45.
  Akhavan, Sharareh
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Lundgren, Ingela
  University of Gothenburg, Institute of Health and Care Sciences, Gothenburg, Sweden.
  Midwives' experiences of doula support for immigrant women in Sweden: A qualitative study2012In: Midwifery, ISSN 0266-6138, E-ISSN 1532-3099, Vol. 28, no 1, p. 80-85Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: to describe and analyse midwives’ experiences of doula support for immigrant women in Sweden. Design: qualitative study, analysed using content analysis. Data were collected via interviews. Setting: interviews were conducted at the midwives’ workplaces. One midwife was interviewed at a cafe. Participants: ten midwives, who participated voluntarily and worked in maternity health care in western Sweden. Findings: the interview data generated three main categories. (1) ‘A doula is a facilitator for the midwife’ has two subcategories, ‘In relation to the midwife’ and ‘In comparison with an interpreter’, (2) ‘Confident women giving support, ’has two subcategories, ‘Personal characteristics and attitudes’ and ‘Good support,’ (3) ‘Doulas cover shortcomings’ has two subcategories, ‘In relation to maternity care’ and ‘In relation to ethnicity’. Key conclusion and implications for practice: The findings of this study show that midwives experience that doulas are a facilitator for them. Doulas provide support by enhancing the degree of peace and security and improving communication with the women in childbirth. Doulas provide increased opportunities for transcultural care. They may increase childbearing women’s confidence and satisfaction, help meet the diverse needs of childbearing women and improve care quality.

 • 46.
  Akl, Ziad
  et al.
  School of Health Sciences, Örebro University, Sweden / Youth Association for Social Awareness- YASA, Lebanon.
  Akl, Mona
  Youth Association for Social Awareness- YASA, Lebanon.
  Eriksson, Charli
  School of Health Sciences, Örebro University, Sweden.
  Gifford, Mervyn
  School of Health Sciences, Örebro University, Sweden.
  Dalal, Koustuv
  University of Skövde, School of Health and Education. University of Skövde, Health and Education. Higher School of Public Health, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan.
  Evaluating seat belt use in Lebanon (1997-2017)2019In: Open Public Health Journal, ISSN 1874-9445, Vol. 12, no 1, p. 127-135Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: The use of seat belts has made a significant contribution to the reduction of road traffic casualties, and the risk inherent with not wearing seat belts in all seats of a vehicle is now well-known worldwide. The use of seat belts has a major role in reducing fatal and nonfatal injuries in all types of motor-vehicles crashes. Aim: The aim of this study is to understand the reasons behind the variation in seat belt use over the past two decades in Lebanon. It analyzes the situation and suggests recommendations to improve seat belt use in Lebanon. Design: Nine observational studies had been conducted in Lebanon during the last two decades between 1997 and 2017, and one qualitative study was performed in 2017. Results: The results show a significant variation in the use of the seat belt. When enforcement efforts are in progress, seat belt use increases. While when there are no checkpoints and the enforcement of seat belt use is almost absent, a significant fall was noticed. Discussion: The results of this study proved the failure of the Lebanese government in saving hundreds of lives just by a simple measure of enforcing seat belt law. Although experiences from various countries prove that such laws usually have a long-lasting effect on seat belt use, Lebanon failed to pursue the successful implementation of this law due to security and political problems. Conclusion: During the past two decades, Lebanon witnessed continuous fluctuations in seat belt use. Outside few short enforcement campaigns, our observations showed lack in seat belt use. Our observations of seat belt use among drivers and front seat passengers showed a significant correlation between seat belt use and the enforcement of seat belt law. The greatest national benefits from seat belt use are obtained when wearing rates are very high. This can be achieved only through a sustained enforcement campaign alongside other seat belt wearing interventions such as publicity and education. © 2019 Open Public Health Journal. All rights reserved.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Al-Ameeri, Dhuha
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Munib, Asel
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer: En litteraturöversikt2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Breast cancer is the most common type of cancer that affects women worldwide. In Sweden approximately 20 women fall ill with breast cancer every day, and it's most common for women from the middle age upwards to be affected. Women who are treated for breast cancer may have a reduced quality of life, which increases suffering and reduces self-confidence. Aim: To describe women’s experience of living with breast cancer. Method: A qualitative and quantitative scientific literature review, which is based on 11 scientific articles. Findings: The findings of the selected articles in the literature review gave three main categories and five subcategories, which were compiled based on previous research on women’s experiences of living with breast cancer. Discussion: Women with breast cancer diagnosis had different experiences and changed emotions. Women felt insecure and lost control of their lives which was difficult to accept. The women were presented with many different existential thoughts and questions, which increased the need to be heard and seen. The family support and healthcare support was extremely necessary to be able to continue with the treatment and be able to manage the disease.Conclusion: The diagnosis of breast cancer is a worrying disease that affected the women and their existence. Deeper research would be crucial to what help those patients can get to manage their disease and its treatments more easily.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Alander, Malin Emma Johanna
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences. University of Skövde, Digital Health Research (DHEAR).
  Klaeson, Kicki
  University of Skövde, School of Health Sciences. University of Skövde, Digital Health Research (DHEAR). Department of Oncology, Skaraborgs Hospital, Lidköping, Sweden.
  Nyqvist, Hanna
  Slottsovalen Nursing Home, Värmdö, Sweden.
  Olausson, Sandra
  Health care center Sylte, Trollhättan, Sweden.
  Lived experiences and caring needs in young adults diagnosed with cancer2021In: Nursing Forum, ISSN 0029-6473, Vol. 56, no 4, p. 781-790Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims and Objectives: To explore the lived experience of young adults diagnosed with cancer and to increase our understanding of how to help them with their caring needs. Background: Being diagnosed with cancer is normally related with an existential crisis. This indicates that the individual cannot avoid thoughts of death, loneliness, guilt, and meaninglessness. In person-centered care, the caretaker should have a holistic view of the person. Professionals must meet the patient´s different needs to strengthen health and well-being for the diagnosed. This approach encourages the traditionally passive patient to become an active consumer who works in partnership with the healthcare provider. Design: For this study, a content analysis of narratives was conducted, targeting age groups of 20–29 to take part of young adults' experiences. Methods: Qualitative analysis of narratives and followed checklist (e.g., COREQ). Results: During the analyzing phase, two main themes emerged: Interactions with Professionals and Cancer Voyager. In the results, both positive and negative feelings regarding encounters and support received from the professionals were described, this affected the young adults' well-being and their ability to participate during treatments. The young adults felt as being on a journey with no control over which direction the road may take. Conclusion: Outcome of the result shows the importance of making the young adult, one in a team. When working in a person-centered way, patients gain control by owning their own responsibility during treatments. Implications for Nursing Practice: There is a need in nursing education to address existential matters, to make nursing students ready to be approach but such questions in their professional work. Also, we believe that the experienced nurse must be given means to feel confident to handle questions about existential matters. By developing skills in the area of e-Health, collaboration through support groups, and last but not least switching to patient-centered care, we can offer effective and evidence-based care tailored for this population. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Albertsson, Josefin
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Bergström, Matilda
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Copingstrategier hos patienter med KOL: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: COPD is a disease that affects the airways and the lungs. The disease is characterized by the patient having a limited airflow and the most common risk factor for COPD is tobacco smoke. COPD affects the entire lifeworld of the patient as the disease has both physical and mental impact and the patient is often in need of support. To handle stress-causing factors, people use different coping strategies, and these may vary depending on the situation, experience, and support available around the person. Aim: To describe coping strategies in patients with COPD and thereby create an understanding of these patients need for support. Method: The study is a literature review where nine articles with a qualitative approach and one article with a quantitative approach have been analyzed. Result: The result is presented with the categories Coping strategies for managing emotions and thoughts and Coping strategies that focus on change. In these categories different coping strategies of COPD patients are described in ten subcategories. Conclusion: Which coping strategies COPD-patients use depends on their lifeworld and what social and professional support is available around them. The coping strategies that focus on change are especially those who promote health, but other coping strategies are also common since the disease is associated with shame and guilt. The nurse must pay attention to the patients' coping strategies and provide them with support in implementing coping strategies that promote health. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Albinsson, Elisa
  et al.
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Nilssen, Gunnhild
  University of Skövde, School of Health Sciences.
  Alla redo för time-out och sign-out?: Operationsteamets följsamhet till time-out och sign-out i WHO:s checklista för säker kirurgi2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In 2008, the WHO Surgical safety checklist was introduced to reduce mortality, improve patient safety and reduce risk of medical injuries in connection to surgery by means of a communication tool ensuring that checks and interventions are performed. Previous studies show a variation in compliance to the checklist, and that different items not are entirely performed. Aim: To describe the surgical team’s compliance to time-out and sign-out in the WHO Surgical safety checklist. Method: A quantitative cross-sectional study conducted as a non-participatory observational study. Data was collected during 24 observations at two hospitals using a structured observational protocol. Data was analysed using SPSS and reported through descriptive statistics, using pie and bar charts as well as tables and discussion. Result: Time-out was initiated in 95,8 % of the observations and completed in 4,2%. Sign-out was initiated in 100 % of the observations and 29,2 % were completed. No member of the surgical team was responsible for performing the safety checks. In 19 of 22 observations, all three parts of the checklist were signed in Orbit before the sign-out was completed. Conclusion: Both time-out and sign-out are carried out to a great extent, however, compliance with all items of the checklist varies. The study shows a discrepancy between the actual use of the checklist and the administratively reported use of the checklist.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 2383
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • apa-cv
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf