his.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 34 av 34
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andreasson, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Bofacher, Emilia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Hållbart Inköp: En kvalitativ studie av hur svenska möbelföretag tillämpar CSR i sitt inköpsarbete2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hållbarhet är idag ett aktuellt ämne som har influerat många industrier och logistikstrukturer. Syftet med denna rapport är att studera hur inköpsfunktionen inom möbelbranschen kan bidra till att öka den hållbara utvecklingen inom företag och därmed påverka den hållbara utvecklingen i samhället. Författarna för denna studie har studerat hur hållbarhetsarbetet ser ut hos fyra svenska möbelföretag samt hur deras kortsiktiga- och långsiktiga mål ser ut. Arbetet med hållbart inköp gynnar flera parter i en försörjningskedja och i samhället. Litteraturen som har använts visar på att det hållbara arbetet oftast brister hos leverantörerna på fabrikerna. Många fabriker finns i länder som är klassificerade som högriskländer, vilket innebär att de inte förhåller sig till exempelvis rättvisa arbetsvillkor eller löner. I de fallen behöver företag interagera leverantörerna i sitt CSR-arbete, utöver sitt interna hållbarhetsarbete, vilket innefattar ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Genom att arbeta med CSR-aspekterna kopplat till inköpsarbetet, kan företag uppnå ett hållbart inköp. Författarna för denna studie har analyserat vilka svårigheter som finns i hållbarhetsarbetet och har på så sätt kunnat redogöra för eventuella förbättringsåtgärder. Den teoretiska referensramen lyfter fram teorier som har kunnat användas som riktlinjer för utvecklingsarbetet för hållbart inköp. Det empiriska materialet sammanställer hur företagens inköpsstrategier ser ut för det ekonomiska, miljömässiga och det sociala arbetet idag. Många av de studerade företagen förhåller sig till teorin, även om de har potential att arbeta med teorierna i större utsträckning. Resultatet av denna studie är att det föreligger en gemensam svårighet för de studerade företagen, vilket är att integrera leverantörer och underleverantörer i CSR-arbetet för att uppnå ett hållbart inköp. Eftersom det exempelvis förekommer kulturella skillnader och lagstiftningar, kan det vara svårt att påverka leverantörerna. Därför ingår en del av företagen i samarbete med externa parter som granskar att leverantörerna förhåller sig till företagens krav och till de globala riktlinjerna. Genom att utöva inflytande på leverantörernas arbete och få dem att förstå hur kedjan tillsamman kan bidra till ett hållbart klimat, kan de skapa ett närmare samarbete för att företaget ska uppnå ett hållbart inköp.

 • 2.
  Cholat, Nils
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Vall, Ludvig
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Citylogistik: med fokus på urbana konsolideringscenter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I takt med en ökande urbanisering ställs det högre krav på de logistiska flödena in och ut från urbana områden. Detta medför exempelvis ökad trängsel och negativ miljöpåverkan som bland annat beror på den ökade mängden av transporter. Hanteringen av logistiska aktiviteter i urbana områden har samlats under begreppet citylogistik. Idén med citylogistik är att se de inblandade intressenterna som enheter i ett större logistiksystem. Logistiksystemet har som uppgift att effektivisera och reducera antalet transporter vilket kan uppnås genom urbana konsolideringsterminaler (UCC).

  Syftet med studien är att identifiera olika aspekter ur de involverade intressenternas perspektiv, som argumenterar för eller emot införandet av ett UCC. Studien är tänkt att vara riktad mot myndigheter vars intresse är att införa ett UCC.

  Studiens frågeställning fokuserar på för- och nackdelar som uppkommer för de berörda intressenterna i citylogistiken vid ett införande av en UCC-terminal. Studien baseras på intervjuer med personer som har anknytning till UCC-projekt. Intervjuerna kompletteras sedan med information från dokument kopplade till projekten.

  Resultatet visar på att UCC är en citylogistisk lösning som ofta kräver kompromisser från de olika intressenterna för att nå ett gemensamt mål. Detta medför att intressenter ofta får ta del av både för- och nackdelar vid implementeringen av ett UCC. Intressenternas för- och nackdelar bör även noga vägas mot varandra då en fördel för en intressent kan upplevas som en nackdel för en annan.

 • 3.
  Dahlberg, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Fohlén, Weronica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Hållbarhetsutvärdering - LCSA Analys: av trucksystem inom intern materialhantering2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Allt fler organisationer väljer att jobba med hållbar utveckling, på grund av att det kan ses som en konkurrenskraft. Att arbeta med hållbar utveckling kan innefatta att utföra hållbarhetsutvärderingar, vilket kan göras genom metoden LCSA analys. Syftet med det här arbetet är att utvärdera och analysera ett producerande företags nuvarande klimatpåverkan sett till koldioxidekvivalentutsläpp från intern materialhantering som sker med dieseltruckar. Vidare syftar även arbetet till att visa hur en hållbarhetsutvärdering kan utföras för att påvisa ekologisk, ekonomisk samt social påverkan. I arbetet utförs en hållbarhetsutvärdering av trucksystem, för att identifiera det teoretiskt bästa alternativet, i jämförelse med ett fallföretags nuläge. Den metod som används för hållbarhetsutvärderingen är LCSA analys. Utöver resultatet från hållbarhetsutvärderingen tas även hänsyn till gränssnittet mellan teoretiskt och praktiskt bästa trucksystemalternativ.  Fallföretaget Volvo GTO i Skövde, har i dagsläget 18 dieseldrivna motviktstruckar, vilka har olika kapacitet och varierande arbetsuppgifter. Det nuvarande drivmedlet för samtliga truckar är Diesel Mk1. Fallföretagets flöden i dagsläget ställer generellt höga krav på truckarnas tekniska kapacitet gällande exempelvis åkhastighet, körning i uppförslutning, dragkraft samt lyft- och sänkhastighet. De 18 dieseltruckarna bidrog under år 2017 med ett klimatpåverkande utsläpp om cirka 237 ton koldioxidekvivalenter, sett till hela livscykeln för Diesel Mk1 samt truckflottans totala drifttider.  Gällande hållbarhetsutvärderingen LCSA analys, utförs den på trucksystem drivna av Diesel Mk1, HVO-Diesel, blybatterier samt litiumjonbatterier inom kapaciteterna 3,5, 5 och 8 ton. Analysen tar hänsyn till de tre pelarna inom hållbar utveckling.  Vidare tas hänsyn till trucksystemens tekniska specifikationer, vilket jämförs mot den nuvarande dieseltruckflottan. Generellt kan en lägre teknisk prestanda ses hos de eldrivna trucksystemen, vilket kan påverka möjligheten att implementera de hos fallföretaget. Teoretiskt lägst ekologisk och social påverkan kan ses hos de litiumjonbatteridrivna trucksystemen, lägst påverkan inom den ekonomiska pelaren har blybatteridrift. Ställt mot fallföretagets nuvarande flöden och behov, rekommenderar författarna HVO-Dieseldrivna trucksystem, då de har samma tekniska kapacitet samt lägre ekologisk och social påverkan. Avgränsningar har gjorts för analyserna i rapporten, gällande processgränser och påverkande faktorer. För framtida hållbarhetsutvärderingar rekommenderar författarna att större processgränser och fler påverkande faktorer tas hänsyn till, för att identifiera samtlig påverkan inom pelarna. I rapporten återfinns exempel på påverkan utanför valda processgränser, såsom utsläpp som påverkar över tid och exploatering. Under arbetets gång har informationsgap uppmärksammats inom olika områden. När det gäller forskning kring hållbarhetsutvärderingar saknas beprövade metoder. Därför efterfrågas enklare analysmetoder inom hållbar utveckling. Gap i forskning angående truckteori är något som också uppmärksammats.

 • 4.
  Eriksson, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Kundorderstyrd tillverkning – Påverkande faktorer, förutsättningar och problem: En övergripande studie om hur små och medelstora företag flyttar kundorderpunkten och går mot mer kundanpassning.2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study presents a holistic view of which factors small and medium-sized enterprises (SMEs) have to consider, in moving their customer order decoupling point (CODP) further from the customer, thereby becoming more customized. The study also investigate whether SMEs and larger enterprises differ in the strategic questions relating to what influences an enterprise to become more customized, which prerequisites are required and which problems enterprises should anticipate and prepare for. These questions are important, given that strategic change is challenging, and can take considerable time to accomplish; it therefore needs to be based on the right decisions. This study is motivated by the fact that the markets SMEs are selling to tend to become more and more complex and harder to anticipate. Increased globalisation and use of IT and ICT have lead to greater uncertainty in customer demand. At the same time customers have ever more demanding needs and specifications; if these are not met, they will go elsewhere rather than reducing or adapting them. This complexity requires a more customized production and is a way to gain commercial advantages.    

   

  Customised production includes many benefits such as reduced uncertainty, by producing totally customized products less capital bound is tied up. But meanwhile many challenges such as reduced production efficiency, furthermore flexibility must be increased and higher demands on communications and IT systems are often necessary. The study starts with a wide and thorough theoretical overhaul around the movement of the CODP, but also addresses other parts of the organization to get the all-important big picture. This theoretical work is leading to a work-model which is used in six interviews within SMEs. In order to get a thorough picture, the enterprises that take part in the study are from different line of business and have from 18 to 235 employees. During these interviews, conducted on a single occasion per company, the model and related questions are discussed. Thereby an analysis of the interviews and the theory is done, with the model as the starting-point.

   

  The result of this study is a basic model, which SMEs can use as an analytical tool, and a checklist, to facilitate a move towards a make-to-order manufacturing strategy, thereby gaining more flexibility. The study provides a basic generic framework which can be adapted and tailored by the company in question to see which parts are relevant to specific circumstances. 

 • 5.
  Fredriksson, Stina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Helm, Olivia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Skapa förutsättningar för closed-loop supply chain: För detaljhandelsföretag i modebranschen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  På grund av den enorma konsumtion av textilier och kläder som sker i vissa delar av världen krävs ett förändrat förhållningssätt till hur de textilier och kläder som köps hanteras både under och efter användande. En stor påverkan har även de företag som designar, tillverkar och säljer produkterna. För att minska användandet av ändliga resurser krävs en strategi som förändrar dagens linjära flöden till ett slutet kretslopp där resurser används på nytt, om och om igen, en så kallad Closed-loop supply chain. Studiens syfte är att undersöka hur fyra svenska detaljhandelsföretag inom modebranschen arbetar med just Closed-loop supply chain och dess möjligheter och utmaningar med konceptet. Syftet är även att se hur företagen arbetar med återvinning och hållbarhet som är relevanta delar i ett fungerande cirkulärt flöde.

  Genomförande

  Den teoretiska referensramen beskriver konceptet Closed-loop supply chain och de delar som innefattas, framåtriktad och omvänd försörjningskedja. Den tar även upp sju processteg som måste hanteras för att skapa en Closed-loop supply chain för kläder och textilier. För att undersöka hur de fyra svenska detaljhandelsföretagen inom modebranschen arbetar för att uppnå ett cirkulärt flöde har en grundlig genomgång av respektive företags hållbarhetsrapporter gjorts. I empiriavsnittet presenteras förutom de fyra svenska detaljhandelsföretagen även ett antal organisationer som på något vis arbetar för att möjliggöra ett cirkulärt flöde inom textil- och modebranschen. För att få en bild av konsumenternas kännedom och attityd till återvinningsmöjligheter genomfördes även en enkätundersökning.

  Resultat

  För att skapa rätt förutsättningar för att skapa en Closed-loop supply chain krävs det att både den framåtriktade och den omvända försörjningskedjan är anpassad till det. Den framåtriktade försörjningskedjan kräver att klädesplaggen är designade för att enkelt kunna återvinnas och att de av konsumenten är hanterade på ett så hållbart sätt som möjligt. Den omvända försörjningskedjan kräver först och främst att kläderna samlas in. Vidare krävs att de insamlade kläderna sedan skickas vidare för sortering och därefter ta ett beslut om ett lämpligt återanvändningsalternativ. Slutligen omdistribueras produkten för att antingen återföras in i något processteg i den framåtriktade försörjningskedjan eller säljas på en andrahandsmarknad. Av den information som framkommit ur hållbarhetsrapporter och övrig informationsinsamling har det kunnat konstaterats att detaljhandelsföretagen har en lång väg att gå till dess att en Closed-loop supply chain fungerar till 100 %.

 • 6.
  Friberg, Adam
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. adamfriberg93@gmail.com.
  Komayesh, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. danielkomayesh@hotmail.com.
  Gröna leverantörsval: Hur kan företag gå tillväga för att inkludera miljöcertifiering, utsläpp av koldioxidekvivalenter och återvinningsgrad som kriterier vid val samt utvärdering av leverantörer?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapports syfte är att beskriva och analysera hur företag arbetar för att ta sitt miljömässiga ansvar när det kommer till val och bedömning av nya leverantörer samt uppföljning och utvärdering av befintliga leverantörer. Tanken är att rapporten ska bidra med en beskrivning av vilka kriterier som är vanligt förekommande vid leverantörsval och leverantörsutvärdering, samt vilka bedömnings- och utvärderingskriterier som kan inkluderas för att uppnå grönare leverantörsval.

   

  För att uppfylla rapportens syfte har det genomförts en litteraturstudie samt en intervjustudie. Anledningen till att detta har genomförts grundar sig främst i att inköp och anskaffning har fått en allt viktigare roll när det kommer till företags miljöansvar. De leverantörer som företag väljer ut kan i många fall bidra starkt till försörjningskedjornas miljöpåverkan. Detta resulterar i att det för organisationer och företag blir allt viktigare att söka en balans mellan ekonomiska och miljömässiga aspekter då leverantörer ska väljas ut samt utvärderas.

  De vanligast förekommande kriterierna vid leverantörsval och leverantörsutvärdering utgörs av kvalitet, leveransförmåga samt pris/kostnad. Utöver dessa vanligt förekommande kriterier kan företag med fördel inkludera en mängd olika miljömässiga kriterier i syfte att uppnå grönare leverantörsval. Exempel på sådana, så kallade gröna kriterier, kan vara miljöcertifiering, utsläpp av koldioxidekvivalenter samt återvinningsgrad.  

  Med hjälp av den genomförda litteraturstudien samt empiriinsamlingen har likheter, skillnader och nyanser kunnat upptäckas mellan hur gröna leverantörsval teoretiskt beskrivs, samt hur de studerade företagen arbetar för att inkludera ett miljömässigt hänsynstagande vid just val och utvärdering av leverantörer. En övergripande slutsats som dragits utifrån detta arbete är att det finns en stor förbättringspotential i hur samtliga företag arbetar för att inkludera miljömässiga kriterier vid såväl leverantörsval som leverantörsutvärdering. 

 • 7.
  Frisk, Mikael
  et al.
  Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM), Linköping University, Linköping, Sweden.
  Jonsson, Annie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Systembiologi.
  Sellman, Stefan
  Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM), Linköping University, Linköping, Sweden.
  Flisberg, Patrik
  The Forestry Research Institute of Sweden, Uppsala, Sweden.
  Rönnqvist, Mikael
  Département de génie mécanique, Université Laval, Québec, Canada.
  Wennergren, Uno
  Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM), Linköping University, Linköping, Sweden.
  Route optimization as an instrument to improve animal welfare and economics in pre-slaughter logistics2018Ingår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 13, nr 3, artikel-id e0193223Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Each year, more than three million animals are transported from farms to abattoirs in Sweden. Animal transport is related to economic and environmental costs and a negative impact on animal welfare. Time and the number of pick-up stops between farms and abattoirs are two key parameters for animal welfare. Both are highly dependent on efficient and qualitative transportation planning, which may be difficult if done manually. We have examined the benefits of using route optimization in cattle transportation planning. To simulate the effects of various planning time windows and transportation time regulations and number of pick-up stops along each route, we have used data that represent one year of cattle transport. Our optimization model is a development of a model used in forestry transport that solves a general pick-up and delivery vehicle routing problem. The objective is to minimize transportation costs. We have shown that the length of the planning time window has a significant impact on the animal transport time, the total driving time and the total distance driven; these parameters that will not only affect animal welfare but also affect the economy and environment in the pre-slaughter logistic chain. In addition, we have shown that changes in animal transportation regulations, such as minimizing the number of allowed pick-up stops on each route or minimizing animal transportation time, will have positive effects on animal welfare measured in transportation hours and number of pick-up stops. However, this leads to an increase in working time and driven distances, leading to higher transportation costs for the transport and negative environmental impact.

 • 8.
  Greijer, Jonna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Sillrén, Frida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Samarbeten vid outsourcing av logistiska funktioner: En kvalitativ intervjustudie av samarbeten inom svenska företag som outsourcar sin distribution2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom företag sker en mängd olika logistiska aktiviteter. Det kan bland annat handla om inköp av råmaterial, produktion, materialhantering, lagerhållning eller distribution av varor till slutkund. Producerande företag måste ta ställning till flera olika alternativa logistiklösningar för att genomföra dessa aktiviteter. Ett av alternativen som företag kan använda sig utav är outsourcing. Företag kan förutom att utföra aktiviteter inom företaget även välja att ta beslutet att outsourca vilket innebär att vissa av deras aktiviteter läggas över på externa parter som överlåts ett visst ansvar. Outsourcing kan ske i olika grad samt utformas på olika sätt. När ett företag väljer att outsourca en eller flera logistikfunktioner uppstår ett partnerskap mellan det egna företag och företaget som erbjuder tjänsten.

  Syftet med rapporten är att skapa en djupare förståelse över hur samarbetet kan se ut mellan ett producerande företag som outsourcar delar av sin distribution och företaget som erbjuder tjänsten. Avsikten är att genomföra en jämförelse mellan vad litteraturen samt vad företag i praktiken visar samt utifrån det genomföra en analys. Intervjustudien som genomförs ska visa hur samarbeten utformas mellan de intervjuade företagen och deras outsourcingleverantörer för att sedan kunna beskriva vilka typer av samarbeten som kan utformas vid dessa typer av outsourcingrelationer.

  Resultatet av rapporten visar att företag som outsourcar baserar sitt val av leverantör på finansiell stabilitet, att leverantören har rätt utrustning och kapacitet, speciell kunskap om det gods som ska hanteras, hållbarhet, kostnad, kvalitetskrav (leveranssäkerhet) samt ryktet som leverantören har. 

  De vanligast förekommande samarbetet är det som sker på armlängdsavstånd/ kostnadsstadiet. Det förekommer även samarbeten i form av partnerskap på grundnivå och semi-utvecklat partnerskap/ resursstadiet. Det finns även fulltutvecklat partnerskap/ partnerskapsstadiet, Joint ventures/ partnerskapsstadiet samt vertikal integration men dessa går inte att uppnå vid outsourcing av enbart transport och/eller lager. 

  Faktorer som bidrar till att samarbeten blir lyckade är tydligt utformade kontrakt, tydlig och öppen kommunikation, bygga partnerskap, tydliga mått och en kontinuerlig utvärdering av leverantörens prestation.

 • 9.
  Hasic, Sanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. sannahas@outlook.com.
  Petio, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. daniel_petio@hotmail.com.
  Drönar-redo eller drönar-framtid?: En undersökning av möjligheten att inventera med drönare i lager2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här rapporten har varit att undersöka möjligheterna att automatisera själva inventeringsarbetet med hjälp av drönare. Rapporten ska lyfta fram vilka kravspecifikationer en drönare skulle behöva uppfylla för att detta ens skulle kunna vara möjligt överhuvudtaget samt undersöka på vilket sätt detta kan medföra effektivisering av inventeringsprocessen och minimera risk för olyckor. Rapportens uppbyggnad består utav att olika kravspecifikationer presenteras enskilt från drönaren i den teoretiska referensramen som sedans knyts samman i analysen där författarna presenterar de utvalda kravspecifikationerna som kan anses vara mest lämpliga, baserat på vald teori, empiri och avgränsningsområdet. För att kunna besvara vårt syfte så fanns det en del frågeställningar som behövde svar, där fyra företag intervjuades. Med dessa frågor kunde det skapas en uppfattning kring hur inventeringsprocessen såg ut hos olika företag idag och vilka svårigheter man upplevde i samband med processerna. Det noterades snabbt att alla involverade företagen upplevde gemensamma problem vid sina inventeringsprocesser och ansåg att en automatiserad lösning var något att vänta sig inom en snar framtid. De ansåg att inventeringsprocessen var tidskrävande och en icke värdeskapande aktivitet där man kunde lägga resurserna på annat. Trots att inventeringen ansågs vara icke värdeskapande, så är det fortfarande en aktivitet som måste utföras delvis för lagkrav men även för att kunna behålla hög service nivå och leveransförmåga. Vidare lyfts det fram i rapporten hur en möjlig körplan med drönare kan se ut, hur denna möjligtvis kan effektivisera arbetet och den reducering av risk för olyckor som sker på gods och personal i samband med inventeringen. Författarna anser att tekniken för att kunna uppnå detta finns tillgänglig, utan det handlar mer om hur man använder tekniken och utformar miljön som drönaren ska verka i för att det ska bli så optimalt som möjligt. Vidare drogs slutsatsen att det kommer att ta tid tills detta kan helautomatiserats och kommer till en början behöva kompletteras med stöd från den mänskliga faktorn.

 • 10.
  Helgesson, Evelina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Effektivisering av material- och lagerhantering: En fallstudie på CG Lindhs AB2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett tillverkande företag behöver ständigt arbeta med att eliminera de aktiviteter som inte skapar värde för verksamheten, det vill säga de aktiviteter som kund inte är beredd att betala för. Det är således viktigt för tillverkande företag att eliminera dessa aktiviteter för att ha möjlighet att konkurrera på marknaden. Materialhantering är en aktivitet som är extra resurskrävande men som inte skapar något extra värde för kund, detta då de flesta aktiviteter som sker på verkstadsgolvet, det vill säga även materialhantering, mestadels går åt till att leta, hämta, vänta samt lossa och lasta material. Med andra ord är materialhantering en av företagets mest omfattande flaskhalsar. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vad slöserier har för påverkan på material- samt lagerhanteringen i en producerande verksamhet, för att sedan ge förbättringsförslag på hur denna process kan effektiviseras. Studien är utförd på företaget CG Lindhs AB som utför producering av gardinstänger, gardinskenor och invändigt solskydd och företaget är beläget i Alingsås kommun. För att uppnå syftet med studien utfördes en processkartläggning som granskade flödena i fabriken. Dessutom gjordes en granskning över Lindhs produktionsupplägg som sedan tillsammans med processkartläggning användes som grund för en analys. Med hjälp av analysen kunde ett par slöserier identifieras. De identifierade slöserierna går, i största mån, att koppla till den bristande strategi som råder gällande produktionsupplägget samt saknaden av ett system som styr vart nytt inlevererat material ska placeras. Efter det att analysen var genomförd startade arbetet med att ta fram förbättringsförslag som skulle möjliggöra en reducering av de identifierade slöserierna. Avslutningsvis presenteras de förbättringsförslag som tagits fram samt en diskussion kring förslagen och framtida forskning inom området.

 • 11.
  Hilletofth, Per
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Lättilä, Lauri
  Lappeenranta University of Technology, Finland.
  Agent based decision support in the supply chain context2011Ingår i: Proceedings of the 3rd Rapid Modeling Conference, Leuven, Belgium, 2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Hilletofth, Per
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Lättilä, Lauri
  Ujvari, Sandor
  Hilmola, Olli-Pekka
  Agent-based decision support in maintenance service operations2009Ingår i: Proceedings of the 16th International Annual EurOMA Conference, Göteborg, Sweden, 2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 13.
  Huertas, Ana
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system. Volvo Cars Corporation.
  Decision support system for feeding policy selection in production settings: Research proposal2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Competitiveness is highly important in automotive industry. Customers’ satisfaction is decisive and that has turned out in high vehicle customization. Customization implies for example that a vehicle model can include several types of engines; inferring in high engine model variety on the assembly systems. Production lines balancing and ergonomic factors within assembly operations usually trigger unbalances on the logistics resources utilization. A proper feeding policy selection can palliate the impact of the unbalances generated by the assembly operations, improve the performance of the system and reduce cost. Selection among different policies is often done by following qualitative criteria which are influenced by product structure, operational constraints, company-specific practices and tradition. This project consists of the development of a decision support system for feeding policy selection in production settings. This system will automatically select the feeding policy at a single component level and evaluate the impact brought by this decision when interacting with the production setting. 

 • 14.
  Håkansson, Nina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Systembiologi.
  Flisberg, P.
  Forestry Research Institute of Sweden, Uppsala, Sweden.
  Algers, B.
  Swedish University of Agricultural Sciences, Skara, Sweden.
  Jonsson, Annie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Systembiologi.
  Rönnqvist, M.
  Forestry Research Institute of Sweden, Uppsala, Sweden / University Laval, Quebec City, Canada.
  Wennergren, U.
  Linköping University, Department of Physics, Chemistry and Biology, Linköping, Sweden.
  Improvement of animal welfare by strategic analysis and logistic optimisation of animal slaughter transportation2016Ingår i: Animal Welfare, ISSN 0962-7286, Vol. 25, nr 2, s. 255-263Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The transportation of animals to slaughterhouses is a major welfare concern. The number of slaughterhouses has decreased over time in Europe due to centralisation. This is expected to increase transport time for animals and as a consequence negatively affect animal welfare. We propose an optimisation model based on a facility location model to perform strategic analysis to improve transportation logistics. The model is tested on the Swedish slaughter transport system. We show that, by strategic planning and redirection of transports while keeping the slaughterhouse capacities as of the originaldata, the potential exists to reduce transport distance by 25% for pigs and 40% for cattle. Furthermore, we demonstrated that approximately 50% of Swedish slaughterhouses can be shut down with a minimal effect on total transport distances. This implies that in terms of the overall welfare picture, the decision of which animals to send where plays a for more significant role than the number of slaughterhouses. In addition, by changing relative weights on distances in the optimisation function the amount of individualtransports with longjourney times can be decreased. We also show results from altered slaughterhouse capacity and geographical location of slaughterhouses. This is the first time an entire country has been analysed in great detail with respect to the location, capacity and number of slaughterhouses. The focus is mainly on the analysis of unique and detailed information of actual animal transports in Sweden and a demonstration of the potential impact redirection of the transports and/ or altering of slaughterhouses can have on animal welfare.

 • 15. Jäger, K
  et al.
  Ujvari, Sandor
  Hermansson, A
  Hilletofth, Per
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Logistics actors - Key issues for a service developer2008Ingår i: Proceedings of the 18th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, Skövde, Sweden, 2008, s. 1329-1336Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 16.
  Kamal, Omar
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Hållbar citylogistik: Hur kan en omlastningscentral bidra till hållbar citylogistik och vilka hinder finns det?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När Sveriges befolkning ökar så växer städer och då stiger behovet av transporter för t.ex. livsmedel och kläder. Detta leder då till att städerna får en ökad press på att tillhandahålla väl fungerande vägar och lokaltrafik för att en god och ett effektivt godsdistributionssystem ska uppnås. Då detta har en viktig roll för konkurrenskraften i ett stadsområde har arbetet med citylogistik blivit en viktig del av stadsplaneringen med syfte att bättra på städernas trafikmiljö. Med hjälp av en omlastningscentral (UCC) skulle man kunna effektivisera och optimera transporterna.

  Syftet och frågeställningen med denna rapport är att ta reda på hur en omlastningscentral bidrar till en hållbar citylogistik och vilka hinder det finns.

  Den teoretiska referensramen har utformats med teorier kopplade till citylogistik som t.ex. hållbarhet och JIT men även viktig information och teorier om omlastningscentraler som har hjälpt mig att svara på rapportens frågeställning. Då detta är en kvalitativ studie så gjordes det intervjuer med två högtuppsatta personer som jobbade i olika centraler. Med empiri insamlingen så kunde jag göra en analys på hur verkligheten speglade teorin i referensramen. I analysen analyserades hållbarhet principen som bygger på tre hörnstenar, social hållbarhet, miljömässigt hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. För att utmana och bidra till en hållbar utveckling av citylogistiken så analyserades även en så kallade lösningsmix, den består av logistik, teknologi och politiskt engagemang.

  I slutsatsen av rapporten blev det tydligt hur social, ekonomiskt och miljömässighållbarhet är beroende av varandra för att kunna bidra till en hållbar citylogistik. Dock utmaningen för en hållbar utveckling är logistiken, teknologin och politiken, dessa är avgörande för en hållbar citylogistik. Ekonomin visade sig ha en stor betydelse hos en omlastningscentrals överlevnad och ses som ett hinder för ett miljötänk hos en omlastningscentral

 • 17.
  Lindqvist, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Från Asien via Borås: Hur importföretag i Sverige kan minska lagerhållna volymer samt genomflöde i sina centrallager2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet har varit att studera hemtagningen av varor ifrån Asien till Sverige, och ta fram olika förbättringsförslag på hur importföretag inom klädindustrin kan minska lagerhållna volymer samt genomflöde i sina centrallager. Detta har gjorts med hjälp av ett textilföretag i, Borås, som tillverkar och importera alla sina produkter ifrån Asien. Textilföretaget vill vara anonyma, därför har författaren av rapporten valt att kalla det för Företag X. Företag X omsätter cirka 500 miljoner, och i dagsläget mellanlandar allt gods i deras centrallagret i Borås. Delar av godset är redan vid produktion öronmärkt till specifik återförsäljare, därför har författaren valt att koncentrera sig på just dessa flöden i rapporten för att avgränsa arbetet något. Rapportens syfte är med andra ord att ta fram olika scenarier som visar på hur detta gods kan levereras direkt ut till respektive återförsäljare, utan att behöva ta omvägen via Borås.För att hitta för- och nackdelar med de olika scenarier gjordes det inledningsvis en litteraturstudie för att skapa en gedigen informationsgrund att utgå ifrån. Sedan genomfördes ett flertal studiebesök och semistrukturerade intervjuer med inblandade parter i försörjningskedjan. Respondenterna var många och från flera olika företag och positioner, allt för att få resultatet så gynnsamt som möjligt för alla inblandade.Analysen visar på tre olika scenarier, utifrån Företag X’s förutsättningar och arbetets avgränsningar, som alla bidrar till att Företag X kan minska sina lagerhållna volymer samt genomflöde i sitt centrallager.Scenario 1 innebär att återförsäljaren tar över ansvaret av godset redan i en hub i Asien. Godset sorteras ut till respektive återförsäljare redan i fabriken alternativt i en hub/terminal i Asien, innan återförsäljaren möter upp och tar över ansvaret vid hubben. Det är då upp till återförsäljaren hur den vill frakta godset från Asien till Sverige, och Företag X släpper där med allt ansvar. Detta scenario innebär att försörjningskedjan är kort och kostnadsfokuserad och Företag X kommer kunna minska de kostnader som uppstår kring frakt och hemtagning av godset.Scenario 2 innebär att återförsäljaren tar över ansvaret för godset vid en terminal/hub i Göteborg. Godset har då cross-dockats (sorterats upp till respektive återförsäljare) antingen i en hub/terminal i Asien eller så görs det i terminalen/hubben i Göteborg. Från hubben i Göteborg är det sedan återförsäljarens ansvar att sköta frakten till sitt eget lager.Scenario 3 är likvärdigt hur det ser ut för Företag X idag, att återförsäljaren tar över ansvaret för godset först när det anlänt till deras lastbrygga. Skillnaden är dock att det gods som redan är öronmärkt till återförsäljare inte mellanlandar i centrallagret i Borås. Istället cross-dockas godset i en hub i Asien, alternativt i en hub i Göteborg.Författaren anser dock att Företag X själva ska göra en djupare efterforskning innan ett scenario eventuellt implementeras, då författaren av rapporten inte hade tillgång till all inköp- och försäljningsdata.vEn slutsats som har dragits och som presenteras i resultatet är att scenario 3 bör vara mest gynnsamt för Företag X i dagsläget och även på lång sikt. De behåller då maximal kontroll av leveransen, vilket innebär att pris- och tillverkningsinformation inte riskerar att hamna i fel händer, vilket skulle kunna resultera i kundbortfall och nya starka konkurrenter.

 • 18.
  Ljungqvist, Alexandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Larsson, Natalie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Vad kostar din soffa?: En studie på hur hållbara inköpsprocesser kan utvecklas inom möbelbranschen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagsläget är det inte helt självklart hur hållbara inköpsprocesser skulle kunna utformas och implementeras i företag. Att utveckla hållbara inköpsprocesser är dock viktigt för att öka det sociala samt miljömässiga ansvarstagandet. Detta för att undvika att materialanskaffning, och därmed framställning av möbler, får en negativ påverkan på människan och miljön. 

   Denna studie syftar till att besvara hur hållbara inköpsprocesser skulle kunna utvecklas inom möbelbranschen med avseende på socialt och miljömässigt ansvarstagande för att bidra till en hållbar konsumtion och produktion av möbler. Tre intervjustudier har genomförts med tre olika möbelföretag i syfte att exemplifiera hur hållbara inköpsprocesser skulle kunna utvecklas med hjälp av litteratur. Litteraturstudien har baserats på vetenskapliga artiklar, böcker samt Internetkällor och ligger till grund för de modeller och teorier som är till för att uppfylla studiens syfte.   

   Studiens resultat visar på olika steg som kan implementeras i den traditionella inköpsprocessen för att öka det sociala samt miljömässiga ansvarstagandet i samband med materialanskaffning. Resultatet visar även på i vilken omfattning de olika stegen är lämpliga att utföra samt exempel på hur stegen skulle kunna implementeras i företag. Ytterligare resultat belyser att den cirkulära ekonomin samt olika slags hållbarhetsmärkningar påverkar huruvida hållbar den färdiga möbeln kan komma att bli. Att utveckla hållbara inköpsprocesser kan dock bli en kostnads- samt tidsfråga men det får en avgörande roll för att bidra till hållbar konsumtion och produktion av möbler. 

 • 19.
  Neman, Emma
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Öz, Siyabend
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Citylogistik: Godsflöden till och godshantering i ett köpcentrum2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Citylogistik är ett komplext fenomen som innefattar alla resor till, ut ur och inom ett utvalt stadsområde med vägfordon vars uppgift är hämtning eller leverans av varor. Städerna är en stor drivkraft till ett enskilt lands ekonomi och då godstransporter är fundamentala för vår befintliga livsstil är det viktigare än någonsin att godsflödet i städer fungerar för att öka tillgängligheten av produkter och material. Den ökade urbaniseringen i Sverige har ökat efterfrågan på godstransporter inom städerna. Transportaktiviteter leder dock till ökade luftföroreningar, växthusgasutsläpp, buller, visuellt intrång och trafikstockningar som är kostsamt för samhället. I Europa står stadstransporter idag för en fjärdedel av transporternas koldioxidutsläpp och 69% av alla trafikolyckor sker i städer.

  Transportplanering är en komplicerad uppgift som innefattar många interaktioner mellan olika aktörer. Det finns många olika intressenter längs en försörjningskedja, som alla har olika krav på och uppfattningar av godstransporter. Företag tenderar att bekymra sig mer över hur kunder ska ha tillgång till tjänster och varor snarare än hur varorna ska komma till butiken. Denna studie syftar till att få en fördjupad förståelse för det komplexa logistiksystemet som finns i Skövde för att sedan utforma citylogistik åtgärder som är hållbara och främjar aktörernas intressen. Köpcentrumet Commerce i Skövdes stadskärna erhåller godsleveranser varje dag till över 50 butiker via två lastbryggor som inte har full kapacitet. För att besvara rapportens problemfrågor har mätningar och observationer utförts samt intervjuer och enkätundersökning med de aktörer som berörs inom ramen av detta arbete. Författarna har identifierat en möjlighet att tillgängliggöra kapacitet på en av lastbryggorna genom att bygga en ramp.

 • 20.
  Nyström, Marcus
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Siby, Hanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Vilka kriterier bör beaktas angående materialhantering inför övergång till automatlager?: En Fallstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I takt med att tillverkande företag ökar sin försäljning ökar också produktionen. En ökad produktion kommer så småningom att kräva mer yta för en större maskinpark när de ordinarie maskinerna inte längre räcker till. Om produktion sker mot lager kommer kraven på lageryta samtidigt att öka. Både maskiner och lager tar plats och är företaget trångbodda redan innan expansionen och möjligheterna till utbyggnad inte är stora krävs alternativa lösningar på hur lokalerna kan utnyttjas på ett effektivare sätt. En sådan lösning kan vara AutoStore, ett tredimensionellt automatlager. Ett sådant lager kan underlätta optimering av lagerytan och är anpassningsbart då det kan implementeras i de flesta lokaler.

  Denna studie syftar till att besvara ett antal frågor som berör materialhanteringen vid byte av ett manuellt lagersystem till AutoStore. Studien har genomförts på ett fallföretag som planerar att implementera detta automatiska lagersystem. Problemfrågorna berör vilka artiklar som är lämpliga att lagerföra i AutoStore, i vilka kvantiteter de bör förpackas samt hur flytten från det gamla till det nya lagret ska genomföras utan att riskera leveranssäkerheten. Studien har genomförts med hjälp av litteratur för att få ett teoretiskt perspektiv samt intervjuer och studiebesök på såväl fallföretaget och på andra företag som redan har utfört en implementering av AutoStore för att få ett praktiskt perspektiv.

  De arbetsprocesser som berör materialhanteringen har beskrivits genom hur de fungerar både innan och efter en implementering för att kunna jämföra skillnader. Studien resulterade i beräkningsmodeller och matriser som ska underlätta valet av vart en artikel passar bäst, i ställage eller i AutoStore samt i vilka förpackningskvantiteter som är lämpliga för att underlätta plock. Vidare presenteras riktlinjer för vad som bör tänkas på vid en flytt till AutoStore.

 • 21.
  Pesonen, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Självkörande fordon: och hur de kan komma att påverka vägtransporter2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har utförts genom att granska relevant teoretiskt material som funnits tillgängligt fram till början av andra kvartalet år 2017. Det teoretiska materialet har prövats mot experter på området i form av intervjuer och slutligen har det gemensamma materialet av teori och empiri tolkats av författaren som också förmedlar sina egna tankar kring självkörande fordon.  Studien fokuserar på självkörande vägfordon som bilar och lastbilar och vilka konsekvenser självkörande fordon kan medföra i en framtida situation avseende förflyttning av material, gods och människor i och mellan samhällen. Aspekter som belyses är vilka infrastrukturförändringar som kan tänkas ske och hur miljön kan påverkas. Ett bidrag i denna studie är bedömningen av när fullt självkörande fordon troligtvis kommer finnas tillgängliga och när de har etablerats.  Studien  visar  att  det  finns  potentiellt  stora  vinster  med  att  införa  självkörande  fordon  på allmänna vägar däribland samhällsekonomiska fördelar och kommersiella aspekter som högre säkerhet på väg samt lägre bränsleförbrukning med kolonnkörning och därmed också mindre utsläpp.  Självkörande  fordon  bör  också  kunna  medföra  ett  jämnare  trafikflöde  när trafikolyckorna blir färre och vågliknande mönster i trafiken reduceras eftersom körningen blir allt mer automatiserad. Det bör även leda till kapacitetshöjande effekter på vägarna genom att fler fordon per tidsenhet kan passera ett område och därmed ökad produktivitet. FN:s, EU:s och även Sveriges miljömål bör kunna driva på övergången från fossila fordon till elektriska fordon med olika former av incitament och samtidigt när allt fler går över till elektriska fordon (inom tidsperioden för satta miljömål) är det även troligt att de elektriska fordonen är utrustade med självkörande funktionalitet, inte minst ur säkerhetssynpunkt och därför bör försäljningen av elektriska fordon gynna även försäljningen av självkörande fordon eller självkörande system.  Det finns också risker med självkörande fordon eftersom delar eller hela system i självkörande fordon möjligen kan manipuleras, störas eller inaktiveras. Det finns frågor kring vilka etiska val  en  AI  gör  och  om  den  data  som  samlas  in  och  skickas  från  fordonen  till  datormoln. Självkörande  fordon  kan  också  innebära  en  inskränkning  av  den  personliga  integriteten eftersom  det  möjligen  kommer  finnas  videokameror  i  fordonen,  eller  genom  att  känslig information  som  insamlats  med  fordonen  exponeras  och  resulterar  i  förföljelse,  högre försäkringspremier eller någon annan ovälkommen händelse.  Människan  har  en  begränsad  förmåga  att  tänka  rationellt  (administrative  man)  eftersom människan bedömer vissa möjliga alternativ och vissa konsekvenser av dessa alternativ samt tenderar att välja det första tillfredsställande alternativet som dyker upp. Detta kan skapa vissa hinder för bland annat implementeringen av självkörande fordon. De hinder som identifierats mot självkörande fordon är främst lagar och regler såsom  ansvarsfrågan vid en olycka och avsaknad av unifierade lagar och regler som är anpassade till den nya tekniken. Även acceptans till den nya tekniken kan vara ett hinder och likaså osäkerheten kring framtidens arbetsmarknad eftersom att arbeten kan försvinna och ersättas av maskiner. 

 • 22.
  Petersson, Louise
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Johansson, Michelle
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Förpackning och förpackningsavfall: Vem bär ansvar i en tänkt försörjningskedja för en plastförpackning för livsmedel2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ökad användning av förpackningar har bidragit till att avfall från förpackningar har ökat. Syftet med denna rapport är att identifiera hur olika aktörer i en tänkt försörjningskedja påverkar avfallshanteringen av förpackningar, hur dessa aktörer kan agera och vilka hinder och möjligheter de står inför för att bidra till en mer miljövänlig livsmedelsförpackning.

  Plastens estetiska förmåga, låga vikt och att materialet är relativt billigt bidrar till att användningen av plast till förpackningar ökar för varje år likaså förpackningsavfall av plast. Plast kan orsaka skada på djur och natur när avfallet går till deponi samt att råvaruutvinningen av fossila råvaror fortsätter om förpackningsmaterialet inte minimeras, återanvänds eller återvinns. En viss förpackningsdesign och materialval kan bidra med ökad lönsamhet för företaget, exempelvis genom resursminimering, marknadsföringsfördelar och enklare hantering av förpackning i logistikflödet. Utformningen kan dessutom locka konsumenter till inköp samt bidra till återanvändning, återvinning, energiutvinning eller deponi av förpackning. Ökningen av antal förpackningar har bidragit till att politiska riktlinjer angående avfallshantering samt att ett lagstadgat producentansvar har utvecklats. Livsmedelsproducenter har därför ansvar för de förpackningar som de säljer på marknaden även efter att konsumenter använt produkten, vilket innebär att de har ansvar att upprätta insamling- och återvinningsstationer samt avfallsminimering för förpackningar.

  Den empiriska forskningen består av tio intervjuade företag samt en anonym konsumentundersökning som är uppdelade över sex olika positioner, som kan finnas i en försörjningskedja. Samtliga intervjuer och konsumentundersökningen har berört områden så som material, återvinning och miljöarbete som är förknippat med en förpackning. På grund av de olika aktörernas position i kedjan samt deras syn, agerande och kunskap inom olika områden av vad som berörs i rapporten varierar den insamlade datan.

  Trots aktörernas olika syn på förpackningar påverkas och påverkar samtliga aktörer utformningen på förpackningar och dess miljöpåverkan. Ett sätt att minska förpackningens miljöpåverkan är att aktörerna tar hänsyn till förpackningens design, materialval samt ett mer hållbart agerande som var och en av aktörerna kan bidra till. Exempelvis genom samarbeten, minskad råvaruutvinning genom materialminimering, återanvändning och/eller återvinning, marknadsföring, källsortering samt återvinningsprocesser.

 • 23.
  Ringeby, Sebastian
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Andersson, Magnus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Returhantering av kläder inom e-handel: Öka lönsamheten genom att minimera onödiga returer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I takt med e-handelns starka tillväxt så har även antalet returer ökat och e-handelsföretag kan ha upp till 50 % i returandel vilket kan medföra höga kostnader. Detta har inneburit att returhanteringen blivit en allt viktigare del för e-handelsföretag.

  Syftet med denna studie är att få en bättre förståelse för hur returhanteringen ser ut hos e-handelsföretag inom klädbranschen. Problemfrågorna berör vilka utmaningar står e-handlare inför idag och vilka aktiviteter kan de använda sig av för att överkomma dessa utmaningar men även hur stort fokus olika stora företag bör lägga på sina returaktiviteter.

  Studien baseras på en litteraturgenomgång samt en intervjustudie på fyra olika stora e-handelsföretag. De intervjuade företagen är olika stora och har ett olika stort fokus på sin e-handel. Denna studie visar på vad de olika e-handelsföretagen har för fokus på sina returaktiviteter och vad det kan leda till.

  Returhanteringen och dess utmaningar ser annorlunda ut för olika e-handelsföretag. För att överkomma de utmaningar som e-handelsföretag står inför är det viktigt att ha väl fungerande aktiviteter inom avoidance, gatekeeping och returpolicy som stöds av den operativa returhanteringsprocessen. För både stora och små företag är det viktigt att ha en hög medvetenhet men för mindre företag behöver det inte vara kostnadseffektivt att lägga ett allt för stort fokus på sina returaktiviteter. Syftet med returhantering är att skapa en balans mellan försäljning och kostnader

 • 24.
  Ringeby, Sebastian
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Andersson, Magnus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Returhantering av kläder inom e-handel: Öka lönsamheten genom att minimera onödiga returer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I takt med e-handelns starka tillväxt så har även antalet returer ökat och e-handelsföretag kan ha upp till 50 % i returandel vilket kan medföra höga kostnader. Detta har inneburit att returhanteringen blivit en allt viktigare del för e-handelsföretag.

  Syftet med denna studie är att få en bättre förståelse för hur returhanteringen ser ut hos e-handelsföretag inom klädbranschen. Problemfrågorna berör vilka utmaningar står e-handlare inför idag och vilka aktiviteter kan de använda sig av för att överkomma dessa utmaningar men även hur stort fokus olika stora företag bör lägga på sina returaktiviteter.

  Studien baseras på en litteraturgenomgång samt en intervjustudie på fyra olika stora e-handelsföretag. De intervjuade företagen är olika stora och har ett olika stort fokus på sin e-handel. Denna studie visar på vad de olika e-handelsföretagen har för fokus på sina returaktiviteter och vad det kan leda till.

  Returhanteringen och dess utmaningar ser annorlunda ut för olika e-handelsföretag. För att överkomma de utmaningar som e-handelsföretag står inför är det viktigt att ha väl fungerande aktiviteter inom avoidance, gatekeeping och returpolicy som stöds av den operativa returhanteringsprocessen. För både stora och små företag är det viktigt att ha en hög medvetenhet men för mindre företag behöver det inte vara kostnadseffektivt att lägga ett allt för stort fokus på sina returaktiviteter. Syftet med returhantering är att skapa en balans mellan försäljning och kostnader.

 • 25.
  Ruiz Zúñiga, Enrique
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Urenda Moris, Matias
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Syberfeldt, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Integrating Simulation-Based Optimization, Lean, and the Concepts of Industry 4.02017Ingår i: Proceedings of the 2017 Winter Simulation Conference / [ed] W. K. V. Chan, A. D'Ambrogio, G. Zacharewicz, N. Mustafee, G. Wainer, E. Page, IEEE, 2017, s. 3828-3839Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Nowadays, due to the need of innovation and adaptation for the mass production of customized goods,many industries are struggling to compete with the manufacturing sector emerging in different countriesaround the world. The understanding and implementation of different improvement techniques isnecessary in order to take part in the so-called fourth industrial revolution, Industry 4.0. This paperinvestigates how two well-known improvement approaches, namely lean and simulation-basedoptimization, can be combined with the concepts of Industry 4.0 to improve efficiency and avoid movingproduction to other countries. Going through an industrial case study, the paper discusses how such acombination could be carried out and how the different strengths of the three approaches can be utilizedtogether. The case study focuses on how the efficiency of a production site can be increased and howIndustry 4.0 can support the improvement of the internal logistics on the shop floor.

 • 26.
  Ryberg, Lisa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Skogum, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Hållbar citylogistik: En fallstudie över hur flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna kan förbättras utifrån ett intressent- och hållbarhetsperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att skapa levande stadskärnor där människor trivs och vill vistas, behöver godstransporter förse stadskärnornas verksamheter med varor. Dessa urbana godstransporter leder dock till ett flertal negativa effekter för både lönsamheten, människan och planeten. Syftet med denna fallstudie är följaktligen att bidra till skapandet av en mer hållbar citylogistik, där flödet av godstransporter in till, inom samt ut ur Skövdes stadskärna förbättras utifrån både ett intressent- och hållbarhetsperspektiv. Studien undersöker dessutom vilka problem och utmaningar som finns, samt vilka intressekonflikter som kan uppstå vid skapandet av en hållbar citylogistik.

  I den teoretiska referensramen presenteras innebörden av en hållbar citylogistik samt vilka intressenter och aktörer som är involverade i skapandet av en hållbar citylogistik. De urbana godstransporternas negativa effekter på stadsmiljön redovisas sedan ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, vilket ligger till grund för de teoretiska förbättringsförslagen. Förbättringsförslagen utgår från att de bör gynna så många intressenter som möjligt för att ses som trovärdiga, samt leda till ett förbättrat flöde av godstransporter in till, inom samt ut ur Skövdes stadskärna.

  För att studera problematiken i Skövdes stadskärna utifrån olika intressenters perspektiv består den empiriska datainsamlingen av en kombinerad metodansats. Denna datainsamling innehåller således en direkt observation och insamling av kvantitativa data över hur godstransporter rör sig i Skövdes stadskärna, ett flertal intervjuer med både distributörer och godsmottagare, samt en genomförd enkätstudie riktad mot centrumbesökare i Skövdes stadskärna. Varje intressentgrupp har även fått möjligheten att rangordna de urbana godstransporternas negativa effekter utifrån vad de ansåg var mer respektive mindre viktigt vid skapandet av en hållbar citylogistik i Skövde för att bidra till en hållbar stadskärna.

  Rapportens analys baseras på framtagna förbättringsförslag samt intressentgruppernas syn på en hållbar citylogistik. Detta för att komma fram till hur flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna kan förbättras ur ett hållbarhetsperspektiv för att gynna flera olika intressenter. Resultatet innehåller således fyra rekommenderade förbättringsförslag som anses vara rimliga att implementera i Skövdes stadskärna inom en uppskattad tidshorisont. 

 • 27.
  Rydsmo, Emma
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Karlsson, Sara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  En fallstudie om varför ett tillverkande företag vill införa en outsourcad e-handel: Finns det enbart fördelar?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En ökad förändringstakt gör att vi idag går från att vara ett industrisamhälle till att vara ett digitaliserat samhälle. Detta har möjliggjort att tillverkande företag idag kan bedriva e-handel. Möjligheter som e-handeln kan bidra till är till exempel: global räckvidd, kostnadsbesparingar och förbättrade relationer med slutkunder. Slutkund i denna rapport definieras som den konsumerande kunden, vilken är sist i försörjningskedjan. Att upprätta en ny e-handel kan innebära svårigheter om företaget inte har någon tidigare erfarenhet, ett alternativ är då att outsourca sin nya e-handel. Fallföretaget för denna rapport står i beaktande att införa en outsourcad e-handel och syfte med denna rapport är att assistera dem inför ett beslut. Outsourcing kan leda till kostnadsbesparingar men det kan också leda till ett ökat beroende. Ett införande av e-handel kan leda till kanalkonflikt och omfördelning av kunder i redan befintliga kanaler. Det kan även leda till en disintermediering då det tillverkande företaget kan välja att "hoppa över" led i kedjan för att komma närmare sina slutkunder. Ett införande av e-handel innebär således inte enbart risker och möjligheter för det initiativtagande företaget utan även för andra aktörer i kedjan. 

  Rapporten syftar till att undersöka vilka möjligheter och risker ett tillverkande företag bör ta i beaktande vid ett införande av en outsourcad e-handel, samt även hur företag kan avgöra vilka aktiviteter som bör outsourcas. För att svara på rapportens problemfrågor används ett fallföretag som ska införa e-handel som en ny försäljningskanal. Studien har genomförts med hjälp av litteratur för att få ett teoretiskt perspektiv samt intervjuer och studiebesök på fallföretaget för att få ett praktiskt perspektiv. 

  Det teoretiska bidraget presenterar möjligheter och risker med e-handel och outsourcing enligt forskare, vilka vissa av dem stödjer empirin. Författarna analyserar utvalda respondenters inställning till de möjligheter och risker som presenteras i den teoretiska referensramen, vilka analyseras tillsammans med respondenters ytterligare förslag på möjligheter och risker. Rapporten fungerar även som ett underlag för fallföretaget med vad de bör ta i beaktande men även hur de kan gå tillväga vid uppstart av outsourcing av en framtida e-handel. 

 • 28.
  Salas, Julián
  et al.
  Internet Interdisciplinary Institute (IN3), CYBERCAT-Center for Cybersecurity Research of Catalonia, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona, Spain.
  Megías, David
  Internet Interdisciplinary Institute (IN3), CYBERCAT-Center for Cybersecurity Research of Catalonia, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona, Spain.
  Torra, Vicenç
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  SwapMob: Swapping trajectories for mobility anonymization2018Ingår i: Privacy in Statistical Databases: UNESCO Chair in Data Privacy, International Conference, PSD 2018, Valencia, Spain, September 26–28, 2018, Proceedings / [ed] Josep Domingo-Ferrer, Fransisco Montes, Springer, 2018, s. 331-346Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Mobility data mining can improve decision making, from planning transports in metropolitan areas to localizing services in towns. However, unrestricted access to such data may reveal sensible locations and pose safety risks if the data is associated to a specific moving individual. This is one of the many reasons to consider trajectory anonymization. Some anonymization methods rely on grouping individual registers on a database and publishing summaries in such a way that individual information is protected inside the group. Other approaches consist of adding noise, such as differential privacy, in a way that the presence of an individual cannot be inferred from the data. In this paper, we present a perturbative anonymization method based on swapping segments for trajectory data (SwapMob). It preserves the aggregate information of the spatial database and at the same time, provides anonymity to the individuals. We have performed tests on a set of GPS trajectories of 10,357 taxis during the period of Feb. 2 to Feb. 8, 2008, within Beijing. We show that home addresses and POIs of specific individuals cannot be inferred after anonymizing them with SwapMob, and remark that the aggregate mobility data is preserved without changes, such as the average length of trajectories or the number of cars and their directions on any given zone at a specific time.

 • 29.
  Sarlak, Shannon
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Möjligheter för produktion med additiv tillverkning: - En fallstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Additiv tillverkning är en tillverkningsprocess som har på de senare åren börjat användas avsevärt det senaste 30 åren, inom industribranschen. Genom att addera material lager-för-lager bildas ett objekt och denna metod kallas för 3D-printing. Trots fördelen med att kunna tillverka ett objekt komplett utan att behöva montera ihop delar som i traditionell tillverkning, finns det många begränsningar med additiv tillverkning. Finns det fler möjligheter än svårigheter med additiv tillverkning eller är tillverkningsprocessen för avancerat för att ta över den traditionella tillverkningsprocessen helt?

   

  Syfte: Rapportens syfte är att öka förståelsen för möjligheter och svårigheter med additiva tillverkningsprocesser samt i vilken kontext det är lämpligt att använda. Vilka faktorer gör det mer eller mindre lämpligt med additiv tillverkning.

   

  Genomförande: I studiens teoretiska referensram har en fallstudie utförts genom att samla in och bearbeta data från tidigare studier. Här utformas studiens teori med fokus på innebörden av additiv tillverkning, jämförelse mellan traditionell tillverkning samt additiv tillverkning enbart i TR, möjligheter och svårigheter med tillverkningsprocessen, logistiska aspekter som fokuserar på den leveransserviceelement som samspelas mellan företag och kunder samt att detta inkluderar kvalité problem som uppstår med AM, orderkvalificerare och ordervinnare som gör företagen unika samt lämplighet av material för olika additiva tillverkningsprocesser. I empirin hittas data och information från två berörda företag som använder sig av additiv tillverkning inom produktionsområden och hur de går tillväga för att uppnå konkurrensfördelar. I analysen sammanställs den teoretiska referensram som utformats med hjälp av data från tidigare studier om additiv tillverkning, tillsammans med empirin som tagits fram med hjälp av dessa två berörda företag. Genom ett frågeställningsformulär och en utformad enkätstudie som gavs till respektive företag, kunde en informationsrik litteraturstudie utföras. 

   

  Slutsats: Denna fallstudie visar likaså majoriteten av tidigare studier som berör additiv tillverkning, samma slutsats. Slutsatsen visar att additiv tillverkning leder till faktorer såsom kostnadsreducering gällande produktion, minskad bundet kapital, förkortade ledtider, färre transportsträckor, mer miljövänligt, skapa komplexa geometrier som är svårt att skapa på traditionellt vis. Det finns även skillnader mellan företagens valda AM-processer då företagen använder sig av olika tillverkningsprocesser och olika 3D-printer samt material. Materialutbudet är större hos Företag A som använder sig av plaster än hos Rise Swecast AB som använder sig av kvartssand vilket används inom metalltillverkning. Lämpligheten för additiv tillverkning passar mer vid uppbyggnad av komplexa geometrier, tillverkning av låga produktionsvolymer. Men lämpar sig mindre vid stora produktionsvolymer, begränsning vid materialval av olika AM-processer samt vid tillverkning av stora objekt. Det fanns även kvalitetsproblem gällande utskrifter då det inte finns några återkopplingsverktyg, men detta kontrolleras vid varje utskrift för att undvika variationer mellan utskrifter och processer.

  Additiv tillverkning kommer i framtiden att ta alltmer plats inom industribranschen och kommer även eventuellt att ersätta andra processer inom den traditionella tillverkningen just för att den bidrar med både med lönsamhet för företag samt kunder genom decentralisering,

  det vill säga att man inte behöver vara långt ifrån kunden samtidigt som man inte behöver investera i en hel fabrik.  

 • 30.
  Schyllert Römo, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Raage, Yonis
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Vilka logistiska åtgärder kan ett grossistföretag vidta för att behålla lönsamheten i en mogen bransch?: En fallstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Till följd av IT-utvecklingen har grossisters roll i försörjningskedjan allt mer minskats på grund av effektiviseringsåtgärder i kedjan. Detta har medfört att många grossistföretag befinner sig under press att försöka bevara sitt nuvarande verksamhetsområde och därigenom lönsamheten. Företagets lönsamhet är direkt associerade med dess kostnader, något som visar på att sänkta kostnader är en nödvändighet för att generera en bättre lönsamhet. enna rapport omfattas av en fallstudie där syftet är att undersöka vilka logistiska åtgärder som ett grossistföretag kan vidta för att bibehålla lönsamheten i en mogen bransch. Denna problemfrågeställning har specificerats ytterligare i två delfrågor inom hemtagningskostnad och lagerhållningskostnad. Detta för att se på huruvida områdena kan bidra till en förbättrad lönsamhet. Studien omfattas av en kombination av kvantitativ och kvalitativ data för få en bred infallsvinkel över fallföretagets nuvarande situation och problematik.

  Total cost of ownership är en metod som bland annat omfattar ett företags lagerhållnings- och hemtagningskostnader. Den metod som grossistföretag kan använda sig av att minska sina hemtagnings- och lagerhållningskostnader är framförallt artikelklassificering. Metoden kan bidra med att särskilja vilka artiklar i ett företags lagersortiment som är strategisk viktiga och därmed ligga till grund för vilka artiklar som bör anskaffas mot lagerhållning samt moterhållna kundorders. I materialanskaffningssammanhang kan grossistföretag med fördel tillämpa en teoretisk mall för att beräkna den totala hemtagningskostnaden och därefter jämföra potentiella leverantörsalternativ för att välja de mest ekonomiskt fördelaktiga. För att beräkna lagerhållningskostnaden kan en formel användas för att få fram den årliga lagerhållningskostnaden per enhet. Formeln kan även visa på den kostnad som en viss lagerhållning förorsakar.

 • 31.
  Trengereid, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Grönborg, Lucas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Hållbart Inköp: Hur inköpsfunktionen kan bidra till en hållbarare organisation2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är att undersöka hur inköpsfunktionen kan bidra till att öka hållbarheten i företaget och dess omgivning på både kort och lång sikt samt hur dessa möjligheter utnyttjas av företag i praktiken. Detta görs genom att dels undersöka och sammanställda tidigare studier, bland annat 41 vetenskapliga artiklar, gjorda främst på utländska företag, vidare genom en egen studie gjord på sex svenska företag för att undersöka hur dessa arbetar med hållbart inköp. Rapporten är av intresse då inköpsfunktionen med sin gränsöverskridande roll har stora möjligheter att påverka både företaget och dess omgivning. Arbetet med hållbart inköp medför flera fördelar både för företaget och dess omgivning. Trots det är det enligt tidigare studier sällan dessa möjligheter utnyttjas till fullo. Tidigare har en problematik med hur arbetet kring hållbart inköp skall bedrivas påvisats. Samtidigt existerar det en bild av hållbart inköp som resurskrävande och komplext, denna problematik leder till att resultaten idag inte blir vad de hade kunnat vara.Denna studie behandlar teorin kring hållbart inköp vilket bygger på tre övergripande typer av ansvar; miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande från företagens sida gentemot sina leverantörer. Sammanvävningen av de tre olika delarna är det som utgör hållbart inköp.Resultatet av rapporten är en teoretisk referensram som lyfter fram möjligheterna med hållbart inköp och ger övergripande riktlinjer för hur arbetet mot hållbart inköp kan bedrivas samt en litteratursammanställning som kan underlätta vidare fördjupningar. Studien visar att det finns strategier för hur inköpsfunktionen kan arbeta med både miljöaspekter och socialt ansvarstagande. Däremot är det svårt att finna renodlade strategier för inköp mot ekonomisk hållbarhet. En tydlig slutsats i arbetet skulle visa sig vara att de olika delarna inte står för sig själva utan att de i största grad är interrelaterade. Rapporten visar också hur sex svenska företag säger sig arbeta med hållbart inköp och hur det arbetet både stämmer överens med teorin och hur det inte gör det. Den funna teorin lyfter fram lågt engagemang i företags arbete med hållbart inköp som ett problem, ett problem som var svårare att påvisa i denna rapport. Baserat på intervjuer med svenska företag kan olika faktorer urskiljas som har betydelse för företags fokus på hållbart inköp. Då urvalet av respondentföretag bestod av företag vilka hade olika; grad av styrkeförhållande mot leverantörer, storlek, bransch, globaliseringsgrad, med mera, skulle dessa faktorer visa sig påverka hur och i vilken grad företagen arbetar med just hållbart inköp.

 • 32.
  van Laere, Joeri
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Nilsson, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Ujvari, Sandor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Hilletofth, Per
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Reflections on fusion systems requirements analysis for maintenance planning2008Ingår i: Proceedings of the 2nd Skövde Workshop on Information Fusion Topics (SWIFT 2008) / [ed] H. Boström, R. Johansson, Joeri van Laere, Skövde: University of Skövde , 2008, s. 5-8Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 33.
  Vujicic, Sanja
  et al.
  Univ Gothenburg, Ctr Tourism, Sch Business Econ & Law, Gothenburg, Sweden .
  Wickelgren, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Destination Branding in Relation to Airports: The Case of the City of Valencia2011Ingår i: European Journal of Transport and Infrastructure Research, ISSN 1567-7133, E-ISSN 1567-7141, Vol. 11, nr 3, s. 334-345Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study investigates various factors that contribute to the success of destination branding efforts where success is defined as the increase in airplane passenger numbers to a destination and its linked air transportation. Drawing on in-depth interviews and snowball sampling, the study examines the roles of many of the key actors involved in the efforts to increase passenger numbers. Using the City of Valencia in Spain as a case study, the role of its airport is examined as a factor of particular interest. The study concludes that Valencia has positioned itself among neighbouring destinations on the Spanish Mediterranean coast by its focus on high profile events and cultural tourism. However, other actors have taken a more active role in the effort to increase the number of tourists than the Valencia Airport that has taken a more passive role. Another finding is that the persistence in seeking resources for the costly branding efforts was another influential factor that explains the increase in Valencia tourism.

 • 34.
  Wänerberger, Alexander
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Said, Sayyed Hamid
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Lagerstyrning och prognostisering av råmateriallagret2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tillverkning mot kundorder kräver oftast att hålla ett förrådslager med råmaterial. Ökade kundkrav på korta leveranstider kräver att material skall finnas tillgängligt i lager. Detta ger upphov till ökade lager hos ett företag som i sin tur gör att de binder mer kapital och samtidigt leder till en sämre av­kastning. För att undvika att hålla för stora förrådslager men samtidigt hålla en god servicenivå krävs en effektiv lagerstyrning.

  Syftet med detta projekt är att ta reda på hur efterfrågan ser ut hos företaget i dagsläget samt kunna ta fram en lämplig prognosmetod och beräkningsmodell mot en viss takt för lagerstyrningen. Prognos­metoderna skall vara ett underlag för inköp vid beställning av material. Detta skall ligga till grund för att standardisera arbetssättet och underlätta exempelvis arbetet för nyanställda. Syftet med arbetet är också att med hjälp av en prognosmetod kunna hålla kapitalbindningen av råmateriallagret på en lämplig nivå. De metoderna som behandlas i detta arbete är ABC-analys, be­räkning av säkerhetslager och prognosmetoder.

  Resultatet från detta arbete skall besvara målen som projektet strävar efter. Detta skall genom olika analyser och experiment undersöka vilken typ av prognosmetod som företaget bör använda. Metoderna och teorierna som tas upp i rapporten har även syftet att kunna användas av liknande företag. Den valda prognosmetoden skall även resultera i ett bättre underlag för att komma närmre den verkliga efterfrågan som är en del för att uppnå en förbättrad lagerstyrning. Detta har i största möjliga mån satts i relation till det arbetssätt som används på företaget idag. En del av arbetet har gått ut på att ta reda på hur mycket efterfrågan varierarat från beställning tills materialet står i råmaterialslagret. Detta har även använts för att jämföra prognosmetoderna mot det nuvarande arbetssättet.

  Eftersom företaget vill expandera sin produktion har även en beräkningsmodell tagits fram. Denna modell anger lagernivån inklusive säkerhetslager mot en önskad takt.

1 - 34 av 34
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf