Publications
Download:
File size:
1610 kb
Format:
application/pdf
Editor:
Olson, Maria (University of Skövde, School of Humanities and Informatics)
Gustavsson, Susanne (University of Skövde, School of Humanities and Informatics)
Title:
Utbildning och lärande. Tema : Utmaningar och perspektiv på verksamhetsförlagt lärande
Department:
University of Skövde, School of Humanities and Informatics
Publication type:
Collection (editor) (Refereed)
Language:
Swedish
Place of publ.: Skövde Publisher: Barns, ungas och vuxnas lärande vid Högskolan i Skövde
Pages:
116
Series:
Enheten för lärarutbildning, ISSN 1653-0594; Vol. 6 nr 1
Year of publ.:
2012
URI:
urn:nbn:se:his:diva-6006
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-6006
ISBN:
978-91-637-0972-2
Subject category:
Educational Sciences
Research subject:
Humanities and Social sciences
Available from:
2012-06-14
Created:
2012-06-13
Last updated:
2012-12-18
Statistics:
250 hits
FILE INFORMATION
File size:
1610 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
103 hits