his.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Title [sv]
Nöjda medarbetare och högpresterande företag - En studie av framgångsrika exempel
Title [en]
Satisfied employees and high performing companies - A study of succesful examples
Abstract [sv]
Detta projekt bygger på ett tidigare Fortefinansierat projekt. I det tidigare projektet har ett större antal små och medelstora tillverkningsföretag studerats och det har tydligt framkommit att åtgärder som stärker företags lönsamhet vanligtvis försämrar medarbetares välbefinnande och vice versa. Genom medarbetarundersökningar (>400) och analys av företag har det bland annat uppmärksammats att exempelvis utvecklandet av en mer entreprenöriell kultur ofta leder till förbättrad lönsamhet men det resulterar samtidigt i fler rollkonflikter, ökad rollosäkerhet och försämrade relationer till ledningen. Inom ramen för projektet har dock tre intressanta företag som bryter mot dylika mönster identifierats. Dessa företag har lyckats utveckla en verksamhet som kännetecknas av mycket hög lönsamhet såväl som mycket högt medarbetarvälbefinnande.Detta projekt kommer att bygga vidare på det tidigare projektet genom att dessa tre företag utgör fallstudieobjekt. Genom djupare analyser av dessa företag syftar projektet till att identifiera och analysera hur små- och medelstora tillverkningsföretag agerat och agerar för att utveckla en verksamhet som kännetecknas av medarbetare som upplever en mycket hög grad av arbetsrelaterat välbefinnande i kombination med en verksamhet som uppvisar en hög lönsamhet. I många fallstudier av små och medelstora företag inom HRM eller med resursbaserade ansatser så sker urvalet av företag på tämligen lösa grunder. I föreliggande projekt har dock identifieringen av företag skett mycket systematiskt (medarbetarundersökningar, enkäter till VD, enkäter till personalchef, samt finansiell analys av ett stort antal företag) och det har tydligt konstaterats att dessa företag utmärker sig från resterande företag. Att genomföra djupare fallstudier av dessa företag kan därför resultera i såväl konkreta praktiska implikationer som viktiga bidrag till den internationella forskningsfronten inom HRM, human relations och resursbaserad teori.
Abstract [en]
This project is a continuation of a previously research project funded by Forte. In the previous project, a large number of manufacturing SMEs were analyzed. It was found that activities that increased firm performance generally decreased the level of employee well-being and vice versa. By way of surveys to employees (>400) and firm level analysis, it could be concluded that an entrepreneurial orientation often increased firm performance but it also increased role conflicts, role ambiguity, and deteriorated the relationship with managers. However, it was possible to identify three companies that had been able to develop businesses characterized by high level of performance and high employee well-being.In the present project, these three companies will be analyzed through case studies. By analyzing these companies, the aim of this project is to identify and to analyze how manufacturing SMEs have been able to achieve high levels of firm performance and high levels of employee well-being. Most case studies on SMEs with HRM- or resource-based approaches provide quite weak arguments for the case selections. However, in the present study, the companies were systematically identified (by surveys to employees, CEO, and HR-managers and by financial analysis of a large number of companies) and the companies distinguished themselves from other companies. To conduct case studies of these companies have, consequently, a great potential to result in important practical implications and to contribute to research on HRM, human relations and resource-based theory.
Principal InvestigatorAndersén, Jim
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2016-01-01 - 2018-12-31
National Category
Business Administration
Identifiers
DiVA, id: project:565Project, id: 2015-00790_Forte

Search in DiVA

Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar