Högskolan i Skövde

his.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
VIVA – den virtuella fordonsmontören
Title [en]
VIVA - the Virtual Vehicle Assembler
Abstract [sv]
Syftet med projektet VIVA (Virtual Vehicle Assembler) är att bedriva forskning och utveckling som förser den svenska fordonsindustrin med ett effektivt och användbart ergonomisimuleringsverktyg (digital human modelling - DHM). Verktyget stödjer ingenjörer att, redan i tidiga utvecklingsfaser, fatta riktigare beslut om ergonomi för operatörer i framtida arbetsstationer. Projektet innehåller fyra huvudsakliga forsknings- och utvecklingsutmaningar: 1) enkel och effektiv modellering av muskler 2) verifiering av människa–robot-samarbete med hänsyn till säkerhet, ergonomi och produktivitet 3) kroppsform och utseende av människomodeller som motsvarar användargruppens faktiska mångfald 4) manipulering av datormanikiner och visualisering av resultat från simulering och utvärdering. Den demonstratorprogramvara som utvecklas inom projektet kommer att baseras på IPS IMMA, en svensk verktygsplattform för DHM. [Koordinerande organisation: Chalmers tekniska högskola] Finansiering och samverkan: VINNOVA inom FFI (Fordonsstrategisk forskning och innovation) Hållbar produktion Dnr 2018-05026, Chalmers, Industrial and Materials Science (IMS), Fraunhofer-Chalmers Centre (FCC), University of Skövde, School of Engineering Science, CEVT, NEVS, Scania CV, Volvo Cars.
Abstract [en]
The objective of the VIVA (the Virtual Vehicle Assembler) project is to perform research and development actions to provide Swedish vehicle industry with an efficient and usable ergonomics simulation (digital human modelling) tool. The tool will support engineers to, already at early stages of design and development processes, make more precise decisions about operators' ergonomics conditions in future workstations. The project proposal addresses four main research and development challenges: 1) simple and efficient muscle modelling 2) human-robot collaboration verification considering safety, ergonomics and productivity 3) body shapes and appearance of human models that represent actual human diversity 4) manipulation of manikins, and visualisation of simulation and assessment results. The demonstrator software developed within the project will be based on the Swedish IPS IMMA DHM tool platform. [Coordinating organization: Chalmers University of Technology] Funding and collaboration: VINNOVA within the FFI (Strategic Vehicle Research and Innovation) sub-program Sustainable Production and participating organisations Dnr 2018-05026, Chalmers, Industrial and Materials Science (IMS), Fraunhofer-Chalmers Centre (FCC), University of Skövde, School of Engineering Science, CEVT, NEVS, Scania CV, Volvo Cars.
Publications (10 of 13) Show all publications
Iriondo Pascual, A. (2023). Simulation-based multi-objective optimization of productivity and worker well-being. (Doctoral dissertation). Skövde: University of Skövde
Open this publication in new window or tab >>Simulation-based multi-objective optimization of productivity and worker well-being
2023 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

In industry, simulation software is used to simulate production, making it possible to predict events in production, calculate times and plan production, even in the early phases of the production development process. Software known as digital human modelling (DHM) tools can also be used to simulate humans working in production. When simulating digital human models, ergonomics evaluations can be carried out to assess whether workstation designs offer appropriate ergonomic conditions for the workers. However, simulations performed to predict and plan production are usually done separately from the human simulations performed to evaluate ergonomics. This can lead to suboptimal solutions in which a factory is optimized to improve either productivity or ergonomics. This thesis outlines the hypothesis that more optimal solutions for workstation design, layout and line balancing can be obtained in simulations by optimizing productivity and ergonomic factors simultaneously instead of considering them separately. Hence, the aim is to carry out research on the development of a simulation-based multi-objective optimization method for productivity and ergonomic factors and to realize the method as a software tool in order to test and communicate it. From an application and societal-impact perspective, the overall objective is to offer a new approach for designing production systems that focuses on both over-all system performance and the well-being of workers, reduces the effort of engineers and helps industry create more productive and sustainable workspaces.

Abstract [sv]

Simuleringsverktyg används i industrin för att simulera produktion. Det gör det möjligt att förutsäga händelser, uppskatta tider och planera produktionen, även i tidiga stadier av produktionsutvecklingsprocessen. På motsvarande vis används ergonomisimuleringsverktyg för att simulera människor som arbetar i produktionen. Ergonomisimulering kan till exempel utföras för att bedöma om utformningen av arbetsstationen erbjuder lämpliga ergonomiska förhållanden för arbetarna. Emellertid görs produktionssimuleringar vanligtvis separat från ergonomisimuleringar. Det kan leda till bristfälliga lösningar där en fabrik är optimerad för att förbättra antingen produktivitet eller ergonomi. Denna avhandling utgår från hypotesen att mer optimala lösningar för arbetsstationsutformning, layout och linje-balansering kan uppnås i simuleringar genom att samtidigt optimera produktivitetsfaktorer och ergonomiska faktorer istället för att beakta dem separat. Målet är därför att utforska utvecklingen av en simulerings- och flermålsbaserad optimeringsmetod för produktivitetsfaktorer och ergonomiska faktorer och att realisera metoden som ett mjukvaruverktyg för att testa och beskriva den. Ur ett tillämpnings- och samhällspåverkansperspektiv är det övergripande målet att erbjuda ett nytt tillvägagångssätt för att utforma produktionssystem som fokuserar på både systemprestanda och människans välbefinnande, som stödjer ingenjörer i deras dagliga arbete för att hitta goda lösningar, och hjälper industrin att skapa mer produktiva och hållbara arbetsplatser.

Place, publisher, year, edition, pages
Skövde: University of Skövde, 2023. p. xii, 79, [125]
Series
Dissertation Series ; 56
Keywords
Ergonomics, Productivity, Optimization, Simulation
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
User Centred Product Design; VF-KDO
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-23360 (URN)978-91-987907-0-2 (ISBN)
Public defence
2023-12-21, ASSAR Industrial Innovation Arena (stora scenen/main stage) & online, Skövde, 09:00 (English)
Opponent
Supervisors
Note

Ett av fem delarbeten (övriga se rubriken Delarbeten/List of papers):

E.     Development and Evaluation of a Digital Tool for Simulation-based Multi-objective Optimization of Productivity and Worker Well-being. Aitor Iriondo Pascual, Dan Högberg, Anna Syberfeldt, Erik Brolin. Journal paper. (Submitted to Advanced Engineering Informatics).

Available from: 2023-11-20 Created: 2023-11-14 Last updated: 2024-03-21Bibliographically approved
Hanson, L., Högberg, D., Brolin, E., Billing, E., Iriondo Pascual, A. & Lamb, M. (2022). Current Trends in Research and Application of Digital Human Modeling. In: Nancy L. Black; W. Patrick Neumann; Ian Noy (Ed.), Proceedings of the 21st Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2021): Volume V: Methods & Approaches. Paper presented at 21st Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2021), 13-18 June (pp. 358-366). Cham: Springer
Open this publication in new window or tab >>Current Trends in Research and Application of Digital Human Modeling
Show others...
2022 (English)In: Proceedings of the 21st Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2021): Volume V: Methods & Approaches / [ed] Nancy L. Black; W. Patrick Neumann; Ian Noy, Cham: Springer, 2022, p. 358-366Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The paper reports an investigation conducted during the DHM2020 Symposium regarding current trends in research and application of DHM in academia, software development, and industry. The results show that virtual reality (VR), augmented reality (AR), and digital twin are major current trends. Furthermore, results show that human diversity is considered in DHM using established methods. Results also show a shift from the assessment of static postures to assessment of sequences of actions, combined with a focus mainly on human well-being and only partly on system performance. Motion capture and motion algorithms are alternative technologies introduced to facilitate and improve DHM simulations. Results from the DHM simulations are mainly presented through pictures or animations.

Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Springer, 2022
Series
Lecture Notes in Networks and Systems, ISSN 2367-3370, E-ISSN 2367-3389 ; 223
Keywords
Digital Human Modeling, Trends, Research, Development, Application
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
User Centred Product Design; Interaction Lab (ILAB); VF-KDO
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-19959 (URN)10.1007/978-3-030-74614-8_44 (DOI)2-s2.0-85111461730 (Scopus ID)978-3-030-74613-1 (ISBN)978-3-030-74614-8 (ISBN)
Conference
21st Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2021), 13-18 June
Funder
Knowledge Foundation, 20180167Vinnova, 2018-05026Knowledge Foundation, 20200003
Note

© 2022

Available from: 2021-06-22 Created: 2021-06-22 Last updated: 2023-08-16Bibliographically approved
Garcia Rivera, F., Högberg, D., Lamb, M. & Perez Luque, E. (2022). DHM supported assessment of the effects of using an exoskeleton during work. International Journal of Human Factors Modelling and Simulation, 7(3/4), 231-246
Open this publication in new window or tab >>DHM supported assessment of the effects of using an exoskeleton during work
2022 (English)In: International Journal of Human Factors Modelling and Simulation, ISSN 1742-5549, Vol. 7, no 3/4, p. 231-246Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Recently, exoskeletons have been gaining popularity in many industries, primarily for supporting manual assembly tasks. Due to the relative novelty of exoskeleton technologies, knowledge about the consequences of using these devices at workstations is still developing. Digital human modelling (DHM) and ergonomic evaluation tools may be of particular use in this context. However, there are no standard integrations of DHM and ergonomic assessment tools for assessing exoskeletons. This paper proposes a general method for evaluating the ergonomic effects of introducing an exoskeleton in a production context using DHM simulation tools combined with a modified existing ergonomic assessment framework. More specifically, we propose adapting the Assembly Specific Force Atlas tool to evaluate exoskeletons by increasing the risk level threshold proportionally to the amount of torque that the exoskeleton reduces in the glenohumeral joint. We illustrate this adaptation in a DHM tool. We believe the proposed methodology and the corresponding workflow can be helpful for decision-makers and stakeholders when considering implementing exoskeletons in a production environment.

Place, publisher, year, edition, pages
Geneva: InderScience Publishers, 2022
Keywords
digital human modelling, DHM, assessment, ergonomics, exoskeleton, Assembly Specific Force Atlas, ASFA
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
User Centred Product Design; INF202 Virtual Ergonomics; Interaction Lab (ILAB)
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-21703 (URN)10.1504/ijhfms.2021.10048920 (DOI)
Funder
Vinnova, 2018-05026Knowledge Foundation, 20180167
Available from: 2022-08-22 Created: 2022-08-22 Last updated: 2022-10-17Bibliographically approved
Hanson, L., Högberg, D., Iriondo Pascual, A., Brolin, A., Brolin, E. & Lebram, M. (2022). Integrating Physical Load Exposure Calculations and Recommendations in Digitalized Ergonomics Assessment Processes. In: Amos H. C. Ng; Anna Syberfeldt; Dan Högberg; Magnus Holm (Ed.), SPS2022: Proceedings of the 10th Swedish Production Symposium. Paper presented at 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), Skövde, April 26–29 2022 (pp. 233-239). Amsterdam; Berlin; Washington, DC: IOS Press
Open this publication in new window or tab >>Integrating Physical Load Exposure Calculations and Recommendations in Digitalized Ergonomics Assessment Processes
Show others...
2022 (English)In: SPS2022: Proceedings of the 10th Swedish Production Symposium / [ed] Amos H. C. Ng; Anna Syberfeldt; Dan Högberg; Magnus Holm, Amsterdam; Berlin; Washington, DC: IOS Press, 2022, p. 233-239Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The type of ergonomics assessment methods typically used in digital human modelling (DHM) tools and automated assessment processes were rather developed to be used by ergonomists to assess ergonomics by observing the characteristics of the work. Direct measurement methods complement observation methods. Direct measurement methods have a design that suits being implemented into DHM tools. A drawback of direct measurement methods is that they traditionally do not include action levels. However, action levels in direct measurement methods have recently been suggested. The aim of this paper is to illustrate how these recent physical load exposure calculations and recommendations can be integrated in a DHM tool and in an automated assessment process. A demonstrator solution was developed that inputs exposure data from simulations in the DHM tool IPS IMMA as well as exposure data that originate from tracking real workers’ motions, using the motion capture system Xsens MVN. The demonstrator was applied in two use cases: one based on predicted human motions and one based on captured human motions. In the demonstrator, head posture, upper left and right arm posture and velocity, as well as left and right wrist velocity were calculated. Exposure data were compared with action levels, and extreme action levels were indicated by colouring the information. The results are promising, and the demonstrator illustrates that it is possible to follow the trends in Industry 4.0 and Industry 5.0 to automate and digitalize ergonomics assessment processes in industry.

Place, publisher, year, edition, pages
Amsterdam; Berlin; Washington, DC: IOS Press, 2022
Series
Advances in Transdisciplinary Engineering, ISSN 2352-751X, E-ISSN 2352-7528 ; 21
Keywords
Action levels, digital human modelling, motion capture, ergonomics assessments
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
User Centred Product Design; Interaction Lab (ILAB); VF-KDO
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-21095 (URN)10.3233/ATDE220142 (DOI)001191233200020 ()2-s2.0-85132799923 (Scopus ID)978-1-64368-268-6 (ISBN)978-1-64368-269-3 (ISBN)
Conference
10th Swedish Production Symposium (SPS2022), Skövde, April 26–29 2022
Funder
Knowledge FoundationVinnova
Note

CC BY-NC 4.0

lars.hanson@scania.com

This research was carried out within the VF-KDO profile (Virtual Factories with Knowledge-Driven Optimization) and the Synergy project Virtual Ergonomics, both funded by the Knowledge Foundation, as well as the VINNOVA-funded project VIVA – Virtual Vehicle Assembler. 

Available from: 2022-04-29 Created: 2022-04-29 Last updated: 2024-05-17Bibliographically approved
Iriondo Pascual, A., Högberg, D., Syberfeldt, A., Brolin, E., Perez Luque, E., Hanson, L. & Lämkull, D. (2022). Multi-objective Optimization of Ergonomics and Productivity by Using an Optimization Framework. In: Nancy L. Black; W. Patrick Neumann; Ian Noy (Ed.), Proceedings of the 21st Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2021): Volume V: Methods & Approaches. Paper presented at 21st Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2021), 13-18 June, 2021 (pp. 374-378). Cham: Springer
Open this publication in new window or tab >>Multi-objective Optimization of Ergonomics and Productivity by Using an Optimization Framework
Show others...
2022 (English)In: Proceedings of the 21st Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2021): Volume V: Methods & Approaches / [ed] Nancy L. Black; W. Patrick Neumann; Ian Noy, Cham: Springer, 2022, p. 374-378Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Simulation technologies are widely used in industry as they enable efficient creation, testing, and optimization of the design of products and production systems in virtual worlds, rather than creating,testing, and optimizing prototypes in the physical world. In an industrial production context, simulation of productivity and ergonomics helps companies to find and realize optimized solutions that uphold profitability, output, quality, and worker well-being in their production facilities. However, these two types of simulations are typically carried out using separate software, used by different users, with different objectives. This easily causes silo effects, leading to slow development processes and sub-optimal solutions. This paper reports on research related to the realization of an optimization framework that enables the concurrent optimization of aspects relating to both ergonomics and productivity. The framework is meant to facilitate the inclusion of Ergonomics 4.0 in the Industry 4.0 revolution.

Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Springer, 2022
Series
Lecture Notes in Networks and Systems, ISSN 2367-3370, E-ISSN 2367-3389 ; 223
Keywords
Ergonomics, Digital human modeling, Productivity, Simulation, Optimization
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
User Centred Product Design; Production and Automation Engineering; VF-KDO
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-19954 (URN)10.1007/978-3-030-74614-8_46 (DOI)2-s2.0-85111418004 (Scopus ID)978-3-030-74613-1 (ISBN)978-3-030-74614-8 (ISBN)
Conference
21st Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2021), 13-18 June, 2021
Funder
Vinnova, 2018-02227Vinnova, 2018-05026Knowledge Foundation, 20180167
Note

© 2022

This work has been supported by ITEA3 in the project MOSIM, the Knowledge Foundation and the associated INFINIT research environment at the University of Skövde, within the Virtual Factories with Knowledge-Driven Optimization (VF-KDO) research profile and the Synergy Virtual Ergonomics (SVE) project, and by the participating organizations. Their support is gratefully acknowledged.

Available from: 2021-06-22 Created: 2021-06-22 Last updated: 2024-02-22Bibliographically approved
García Rivera, F., Lamb, M., Högberg, D. & Brolin, A. (2022). The Schematization of XR Technologies in the Context of Collaborative Design. In: Amos H. C. Ng; Anna Syberfeldt; Dan Högberg; Magnus Holm (Ed.), SPS2022: Proceedings of the 10th Swedish Production Symposium. Paper presented at 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), Skövde, April 26–29 2022 (pp. 520-529). Amsterdam; Berlin; Washington, DC: IOS Press
Open this publication in new window or tab >>The Schematization of XR Technologies in the Context of Collaborative Design
2022 (English)In: SPS2022: Proceedings of the 10th Swedish Production Symposium / [ed] Amos H. C. Ng; Anna Syberfeldt; Dan Högberg; Magnus Holm, Amsterdam; Berlin; Washington, DC: IOS Press, 2022, p. 520-529Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Recently, the concept of Industry 5.0 has been introduced to complement, among other things, Industry 4.0’s focus on efficiency and productivity with a focus on humans in digital design and production processes. The inclusion of human interaction with digital realities, extended reality (XR) technologies, such as augmented reality (AR) and virtual reality (VR), can play an essential role in Industry 5.0. While rapid advances in XR technologies are solidifying and finding their place in the product and production development process, terminology and classification scheme remain under-determined. As a result, there have been numerous classifications of XR technologies from different perspectives, but little widespread agreement. They have been classified by their level of immersion or how well they meet a specific purpose (such as training). In addition to that, the classifications are usually made for one particular field (e.g. marketing, healthcare, engineering, architecture, among others). Therefore, to set the basis for future research, it is essential to identify and outline the dimensions that intervene in product and production design in regards to XR facilitated collaboration. With the ideas proposed in this paper, we want to identify basic concepts that classify a collaborative XR system by analyzing how users interact with the environment and other users. Our motivation is that collaborative design involves not only the physical dimension but also a social dimension. Defining when an XR system contributes to increasing social and/or physical presence could clarify and simplify its categorization.

Place, publisher, year, edition, pages
Amsterdam; Berlin; Washington, DC: IOS Press, 2022
Series
Advances in Transdisciplinary Engineering, ISSN 2352-751X, E-ISSN 2352-7528 ; 21
Keywords
Virtual Reality, Augmented Reality, Extended Reality, Collaborative design
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
User Centred Product Design; Interaction Lab (ILAB)
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-21109 (URN)10.3233/ATDE220170 (DOI)001191233200044 ()2-s2.0-85132809030 (Scopus ID)978-1-64368-268-6 (ISBN)978-1-64368-269-3 (ISBN)
Conference
10th Swedish Production Symposium (SPS2022), Skövde, April 26–29 2022
Funder
Knowledge FoundationVinnova
Note

CC BY-NC 4.0

Francisco García Rivera [francisco.garcia.rivera@his.se]

This work has been made possible with the support from the Knowledge Foundation supported research environment INFINIT at University of Skövde, in the project Synergy Virtual Ergonomics (SVE), and with support from VINNOVA in the project VIVA - the Virtual Vehicle Assembler, and by the participating organizations. This support is gratefully acknowledged.

Available from: 2022-05-02 Created: 2022-05-02 Last updated: 2024-05-15Bibliographically approved
Garcia Rivera, F., Brolin, A., Perez Luque, E. & Högberg, D. (2021). A Framework to Model the Use of Exoskeletons in DHM Tools. In: Julia L. Wright; Daniel Barber; Sofia Scataglini; Sudhakar L. Rajulu (Ed.), Advances in Simulation and Digital Human Modeling: Proceedings of the AHFE 2021 Virtual Conferences on Human Factors and Simulation, and Digital Human Modeling and Applied Optimization, July 25-29, 2021, USA. Paper presented at AHFE International Conference on Human Factors and Simulation and the AHFE International Conference on Digital Human Modeling and Applied Optimization, 2021, Virtual, Online, 25 July 2021 - 29 July 2021, USA (pp. 312-319). Cham: Springer
Open this publication in new window or tab >>A Framework to Model the Use of Exoskeletons in DHM Tools
2021 (English)In: Advances in Simulation and Digital Human Modeling: Proceedings of the AHFE 2021 Virtual Conferences on Human Factors and Simulation, and Digital Human Modeling and Applied Optimization, July 25-29, 2021, USA / [ed] Julia L. Wright; Daniel Barber; Sofia Scataglini; Sudhakar L. Rajulu, Cham: Springer, 2021, p. 312-319Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Work-related musculoskeletal disorders (WMSDs) constitute a large part of work absences among industry workers, together with all the health and economic problems that it carries. Exoskeletons developed for overhead operations can potentially be a solution to reduce risks for WMSDs. However, some companies are still hesitant to implement exoskeletons in their workplace, since the effects of using exoskeletons are still not fully proved. Digital human modeling (DHM) could help with this dilemma by facilitating studies of the viability of the exoskeletons for specific work tasks. This paper proposes a DHM based framework to implement the study of upper body exoskeletons focused on overhead assembly operations. The framework emphasizes the kinematics and forces interaction between the human and the exoskeleton. 

Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Springer, 2021
Series
Lecture Notes in Networks and Systems, ISSN 2367-3370, E-ISSN 2367-3389 ; 264
Keywords
DHM, Digital human modelling, Exoskeleton, Simulation
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
User Centred Product Design; VF-KDO
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-20484 (URN)10.1007/978-3-030-79763-8_38 (DOI)2-s2.0-85111956387 (Scopus ID)978-3-030-79762-1 (ISBN)978-3-030-79763-8 (ISBN)
Conference
AHFE International Conference on Human Factors and Simulation and the AHFE International Conference on Digital Human Modeling and Applied Optimization, 2021, Virtual, Online, 25 July 2021 - 29 July 2021, USA
Note

© 2021, The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG.

This work has been made possible with the support from the Knowledge Foundation supported research environment INFINIT at the University of Skövde, in the project Synergy Virtual Ergonomics (SVE), and with support from VINNOVA in the project VIVA - the Virtual Vehicle Assembler, and by the participating organizations. This support is gratefully acknowledged.

Available from: 2021-08-19 Created: 2021-08-19 Last updated: 2023-02-24Bibliographically approved
Perez Luque, E., Högberg, D., Iriondo Pascual, A., Lämkull, D. & Garcia Rivera, F. (2020). Motion Behavior and Range of Motion when Using Exoskeletons in Manual Assembly Tasks. In: Kristina Säfsten; Fredrik Elgh (Ed.), SPS2020: Proceedings of the Swedish Production Symposium, October 7–8, 2020. Paper presented at 9th Swedish Production Symposium (SPS2020), 7-8 October 2020, Jönköping, Sweden (pp. 217-228). Amsterdam: IOS Press
Open this publication in new window or tab >>Motion Behavior and Range of Motion when Using Exoskeletons in Manual Assembly Tasks
Show others...
2020 (English)In: SPS2020: Proceedings of the Swedish Production Symposium, October 7–8, 2020 / [ed] Kristina Säfsten; Fredrik Elgh, Amsterdam: IOS Press, 2020, p. 217-228Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The manufacturing industry is becoming increasingly more complex as the paradigm of mass-production moves, via mass-customization, towards personalized production, and Industry 4.0. This increased complexity in the production system also makes everyday work for shop-floor operators more complex. To take advantage of this complexity, shop-floor operators need to be properly supported in order to perform their important work. The shop-floor operators in this future complex manufacturing industry, the Operator 4.0, need to be supported with the implementation of new cognitive automation solutions. These automation solutions, together with the innovativeness of new processes and organizations will increase the competitiveness of the manufacturing industry. This paper discusses three different aspects of production innovation in the context of the needs and preferences of information for Operator 4.0. Conclusively, product innovations can be applied in the manufacturing processes, and thus becoming process innovations, but the implementation of such innovations require organizational innovations.

Place, publisher, year, edition, pages
Amsterdam: IOS Press, 2020
Series
Advances in Transdisciplinary Engineering, ISSN 2352-751X, E-ISSN 2352-7528 ; 13
Keywords
Production innovation, human-centred production, information dissemination, Industry 4.0, Operator 4.0
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
User Centred Product Design
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-19328 (URN)10.3233/ATDE200159 (DOI)001180173900019 ()2-s2.0-85098650326 (Scopus ID)978-1-64368-146-7 (ISBN)978-1-64368-147-4 (ISBN)
Conference
9th Swedish Production Symposium (SPS2020), 7-8 October 2020, Jönköping, Sweden
Funder
Vinnova, 2018-05026
Note

CC BY-NC 4.0

This work has been made possible with the support from VINNOVA in the project VIVA - the Virtual Vehicle Assembler, and by the participating organizations. This support is gratefully acknowledged.

Available from: 2020-12-16 Created: 2020-12-16 Last updated: 2024-05-16Bibliographically approved
Brolin, E., Högberg, D. & Hanson, L. (2020). Skewed Boundary Confidence Ellipses for Anthropometric Data. In: Lars Hanson, Dan Högberg, Erik Brolin (Ed.), DHM2020: Proceedings of the 6th International Digital Human Modeling Symposium, August 31 – September 2, 2020. Paper presented at 6th International Digital Human Modeling Symposium, August 31 – September 2, 2020, Skövde, Sweden (pp. 18-27). Amsterdam: IOS Press
Open this publication in new window or tab >>Skewed Boundary Confidence Ellipses for Anthropometric Data
2020 (English)In: DHM2020: Proceedings of the 6th International Digital Human Modeling Symposium, August 31 – September 2, 2020 / [ed] Lars Hanson, Dan Högberg, Erik Brolin, Amsterdam: IOS Press, 2020, p. 18-27Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Some anthropometric measurements, such as body weight often show a positively skewed distribution. Different types of transformations can be applied when handling skewed data in order to make the data more normally distributed. This paper presents and visualises how square root, log normal and, multiplicative inverse transformations can affect the data when creating boundary confidence ellipses. The paper also shows the difference of created manikin families, i.e. groups of manikin cases, when using transformed distributions or not, for three populations with different skewness. The results from the study show that transforming skewed distributions when generating confidence ellipses and boundary cases is appropriate to more accurately consider this type of diversity and correctly describe the shape of the actual skewed distribution. Transforming the data to create accurate boundary confidence regions is thought to be advantageous, as this would create digital manikins with enhanced accuracy that would produce more realistic and accurate simulations and evaluations when using DHM tools for the design of products and workplaces.

Place, publisher, year, edition, pages
Amsterdam: IOS Press, 2020
Series
Advances in Transdisciplinary Engineering, ISSN 2352-751X, E-ISSN 2352-7528 ; 11
Keywords
Anthropometry, Skewness, Boundary Cases, Confidence Ellipses
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics Probability Theory and Statistics
Research subject
User Centred Product Design
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-19120 (URN)10.3233/ATDE200005 (DOI)000680825700003 ()2-s2.0-85091204037 (Scopus ID)978-1-64368-104-7 (ISBN)978-1-64368-105-4 (ISBN)
Conference
6th International Digital Human Modeling Symposium, August 31 – September 2, 2020, Skövde, Sweden
Funder
Knowledge Foundation, 20180167
Note

CC BY-NC 4.0

Funder: Knowledge Foundation and the INFINIT research environment (KKS Dnr. 20180167). This work has been made possible with support from the Knowledge Foundation and the associated INFINIT research environment at the University of Skövde (projects: Synergy Virtual Ergonomics and ADOPTIVE), and with support from Vinnova in the VIVA project, and SAFER - Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers, Sweden, and by the participating organizations. This support is gratefully acknowledged.

Available from: 2020-09-29 Created: 2020-09-29 Last updated: 2022-04-19Bibliographically approved
Reinhard, R., Mårdberg, P., García Rivera, F., Forsberg, T., Berce, A., Mingji, F. & Högberg, D. (2020). The Use and Usage of Virtual Reality Technologies in Planning and Implementing New Workstations. In: Lars Hanson; Dan Högberg; Erik Brolin (Ed.), DHM2020: Proceedings of the 6th International Digital Human Modeling Symposium, August 31 – September 2, 2020. Paper presented at Proceedings of the 6th International Digital Human Modeling Symposium, August 31 – September 2, 2020, Skövde, Sweden (pp. 388-397). Amsterdam: IOS Press
Open this publication in new window or tab >>The Use and Usage of Virtual Reality Technologies in Planning and Implementing New Workstations
Show others...
2020 (English)In: DHM2020: Proceedings of the 6th International Digital Human Modeling Symposium, August 31 – September 2, 2020 / [ed] Lars Hanson; Dan Högberg; Erik Brolin, Amsterdam: IOS Press, 2020, p. 388-397Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Virtual reality (VR) technologies can support the planning and implementation of new workstations in various industry sectors, including in automotive assembly. Starting in the early planning stages, VR can help in identifying potential problems of new design ideas, e.g. through ergonomics analyses. Designers can then quickly change the virtual representations of new workstations to test solutions for the emerging difficulties. For this purpose, the actions and motions of prospective workers can be captured while they perform the work tasks in VR. The information can also be used as input for digital human modelling (DHM) tools, to instruct biomechanical human models. The DHM tools can then construct families of manikins that differ on anthropometric characteristics, like height, to simulate work processes. This paper addresses both existing technologies for gathering data on human actions and motions during VR usage and ways in which these data can be used to assist in designing new workstations. Here, a novel approach to translate a VR user’s actions into instructions for DHM tools through an event-based instruction sampling method is presented. Further, the challenges for utilizing VR are discussed through an industrial use case of the manual assembly of flexible cables in an automotive context.

Place, publisher, year, edition, pages
Amsterdam: IOS Press, 2020
Series
Advances in Transdisciplinary Engineering, ISSN 2352-751X, E-ISSN 2352-7528 ; 11
Keywords
Digital Human Modelling, Virtual Reality, Motion Tracking, Ergonomics, Assembly Path Generation, Automated Manikins, Flexible Cables, Automotive Assembly
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Research subject
User Centred Product Design
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-18999 (URN)10.3233/ATDE200047 (DOI)000680825700040 ()2-s2.0-85091254159 (Scopus ID)978-1-64368-104-7 (ISBN)978-1-64368-105-4 (ISBN)
Conference
Proceedings of the 6th International Digital Human Modeling Symposium, August 31 – September 2, 2020, Skövde, Sweden
Projects
ED-VIMA
Funder
Knowledge Foundation, 20180167Vinnova, 2019-03534
Note

CC BY-NC 4.0

Funder: Knowledge Foundation and the INFINIT research environment (KKS Dnr. 20180167). This work has been made possible with support from the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (VINNOVA) within the VIVA and SUMMIT projects, and the Knowledge Foundation within the Synergy Virtual Ergonomics (SVE) project, and the Eurostar project ED-VIMA (E!113330) supported by VINNOVA under the grant number (2019-03534), as well as by the participating organizations. It is also part of the Sustainable Production Initiative and the Production Area of Advance at Chalmers University of Technology. This support is gratefully acknowledged.

Available from: 2020-09-07 Created: 2020-09-07 Last updated: 2022-04-12Bibliographically approved
Principal InvestigatorHögberg, Dan
Co-InvestigatorHögberg, Dan
Co-InvestigatorBrolin, Anna
Research StudentPerez Luque, Estela
Research StudentGarcia Rivera, Francisco
Coordinating organisation
Funder
Period
2019-05-01 - 2022-04-31
National Category
Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Identifiers
DiVA, id: project:2589Project, id: 2018-05026