his.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Dimenäs, Jörgen
Publications (2 of 2) Show all publications
Dimenäs, J. (2010). Beyond dichotomization: a different way of understanding work integrated Learning. Journal of Cooperative Education & Internships, 44(2), 43-49
Open this publication in new window or tab >>Beyond dichotomization: a different way of understanding work integrated Learning
2010 (English)In: Journal of Cooperative Education & Internships, ISSN 1933-2130, Vol. 44, no 2, p. 43-49Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In higher education for professions, there still seems to be an inherent problem regarding how to integrate academic studies with practical training. There are reasons to highlight the problems for students studying to be engineers, teachers, and nurses, for example. This study aims to describe and explain, from a content perspective, how students understand their own studies where Work Integrated Learning is a part of the education, by using qualitative theory and methodology with data from questionnaires and interviews. The conclusion is that higher education, in such meaning. is an arena where best practice meets scientific argumentation, enabling some students to understand their studies from a dichotomized point of view. On the other hand, we also find that students' can develop into skilled professionals by moving beyond the current dichotomization discourse. The fruitful attachment of practical training demonstrates the idea of multiple perspectives and how education inspired by Worked Integrated Learning could constitute an arena in which situations are reflected on and experienced. It is therefore relevant to discuss the issue within an expanding zone of educational content that develops practical skills through concretization, application, identification, and students adopting a critical approach. (Journal of Cooperative Education & Internships, 2010, 44(2), 43-49).

Place, publisher, year, edition, pages
CEIA, Cooperative Education & Internship Association, 2010
Keywords
content, practice, profession, theory, work integrated learning
National Category
Social Sciences
Research subject
Humanities and Social sciences
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-5184 (URN)
Available from: 2011-07-01 Created: 2011-07-01 Last updated: 2020-04-29Bibliographically approved
Dimenäs, J. (2006). Det här är jag, så har jag förändrats: en studie av personalens upplevelse av önskvärda förändringar i en kommuns utbildningsorganisation. Skövde: Lärarutbildningsnämnden, Högskolan i Skövde
Open this publication in new window or tab >>Det här är jag, så har jag förändrats: en studie av personalens upplevelse av önskvärda förändringar i en kommuns utbildningsorganisation
2006 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I den mellansvenska kommun, Gullspång, som är i fokus för denna studie, togs kontakter med Myndigheten för skolutveckling under 2001. Detta resulterade i en s.k.utvecklingsdialog där man fann det angeläget att utveckla olika områden inom utbildningsorganisationen. Denna studie berör några av de mål vilka formulerades under utvecklingsdialogen. I huvudsak innebar dessa att personalen skulle öka insikten i teorier om skolutveckling, samt att utveckla och fördjupa förmågan att analysera och utveckla lärandemiljöer och läroprocesser i den egna verksamheten. Personalen skulle vidare ges möjlighet att vidareutveckla förmågan att sätta mål och systematiskt granska och värdera de egna insatserna i relation till resultaten, samt att utveckla strategier och färdigheter att arbeta med utvecklingsarbete samt att följa upp och värdera resultatet av arbetet. Målgruppen var här att all personal, ca 150personer, inom kommunens utbildningssektor skulle delta under drygt ett och ett halvt år i föreläsningar och seminarier. Dessa leddes av såväl personer från denegna organisationen som personer från högskola ochuniversitet.Syftet i föreliggande studie har varit att beskriva personalens upplevelser av önskvärda förändringar av utbildningen för barn och ungdomar i kommunen. Resultatet är inte kvantifierat och beskriver således inte hur många som omfattas av de olika uppfattningar som företräds i undersökningen. Istället är det den kvalitativa aspekten som framställs. Resultatet visar att det är olika mönster som framträder när personalen ses utifrån en helhet. Den slutsats som går att dra av resultaten är följande: Gullspångs kommun har inom sin egen personal, företrätt av olika personer, en nödvändig kollektiv insikt för att bedriva ett uthålligt förbättringsarbete inom områden vilka kan betraktas som utbildningars kärnområden. Det finns en insikt att i ett förbättringsarbete ta sin utgångspunkt i de enskilda eleverna både vad gäller social utveckling och elevernas kunskapsutveckling. Det finns en viktig utgångspunkt i den egna professionen där ett förbättringsarbete alltid är utsatt för utvärdering och det finns ett fokus på lärande. Vidare finns insikten om centrala frågor i utbildningen val av innehåll och vikten av planering av innehållet så att elever uppfattar den röda tråden under sin tid i förskola, grundskola och gymnasium. Det finns också en medvetenhet om nödvändigheten av att finna mötesplatser så att exempelvis stadieövergångar kan ske på ett för eleven överskådligt och smidigt sätt. Personalen påpekar också att det krävs resurser för att bedriva verksamhet riktad mot en uthållig och utvecklande skola.

Place, publisher, year, edition, pages
Skövde: Lärarutbildningsnämnden, Högskolan i Skövde, 2006. p. 40
Series
Enheten för lärarutbildning, ISSN 1653-0594 ; 2
Research subject
Humanities and Social sciences
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-4447 (URN)
Available from: 2010-12-08 Created: 2010-11-02 Last updated: 2020-02-27Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications