his.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Söderström, Eva
Alternative names
Publications (10 of 79) Show all publications
Åhlfeldt, R.-M., Nohlberg, M., Söderström, E., Lennerholt, C. & van Laere, J. (2018). Current Situation Analysis of Information Security Level in Municipalities. Journal of Information System Security, 14(1), 3-19
Open this publication in new window or tab >>Current Situation Analysis of Information Security Level in Municipalities
Show others...
2018 (English)In: Journal of Information System Security, ISSN 1551-0123, E-ISSN 1551-0808, Vol. 14, no 1, p. 3-19Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Municipalities manage a significant part of society's services, and hence they also handle a vast amount of information. A municipality's activities include managing a significant part of society's services, and municipalities’ supply and management of information are, therefore, critical for society in general, and also for achieving the municipalities’ own operational goals. However, research shows weaknesses in the municipalities' work on information security, and there is a need to study and identify the current level of security.

This paper presents the result from a GAP analysis mapping the current situation of Swedish municipalities' for systematic information security work, based on the demands made on municipalities from both research and social perspectives. The result shows that the information security level regarding the systematic security work is generally low, and that there is a need to implement adapted tools for Information Security Management Systems in order to support municipalities.

Keywords
Information Security, Information Security Management Systems, Municipality
National Category
Computer and Information Sciences
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-16354 (URN)
Available from: 2018-11-02 Created: 2018-11-02 Last updated: 2019-02-08Bibliographically approved
Rose, J., Holgersson, J., Söderström, E., Göbel, H., Cronholm, S. & Hallqvist, C. (2018). Design principles for digital service innovation. In: : . Paper presented at Scandinavian Workshop on Electronic Government.
Open this publication in new window or tab >>Design principles for digital service innovation
Show others...
2018 (English)Conference paper (Other academic)
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-16695 (URN)
Conference
Scandinavian Workshop on Electronic Government
Projects
Innoserve
Funder
Region Västra Götaland
Available from: 2019-03-12 Created: 2019-03-12 Last updated: 2019-03-14
Lennerholt, C., van Laere, J. & Söderström, E. (2018). Implementation challenges of Self Service Business Intelligence: A literature review. In: Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences: . Paper presented at 51st Hawaii International Conference on System Sciences, Hilton Waikoloa Village, Hawaii, USA, January 3-6, 2018 (pp. 5055-5063). Hilton Waikoloa Village, Hawaii, USA: IEEE Computer Society, 51, Article ID 0633.
Open this publication in new window or tab >>Implementation challenges of Self Service Business Intelligence: A literature review
2018 (English)In: Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences, Hilton Waikoloa Village, Hawaii, USA: IEEE Computer Society, 2018, Vol. 51, p. 5055-5063, article id 0633Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In a traditional Business Intelligence (BI) system, power users serve less experienced casual users. Power users analyze and gather data requested by casual users, and produce the reports and visualizations that casual users base their decisions on. When data volumes and the usage frequency of a traditional BI system increase, power users have problems serving all the requests from casual users. The Self Service Business Intelligence (SSBI) approach can enable users to be more self-reliant and less dependent on power users. Although SSBI promises more benefits compared to a traditional BI system, many organizations fail to implement SSBI. The literature review presented in this paper discusses six SSBI challenges related to "Access and use of data" and four challenges related to "Self-reliant users". Awareness of these ten challenges can help practitioners avoid common pitfalls, when implementing SSBI, as well as guide SSBI researchers in focusing on their future research efforts.

Place, publisher, year, edition, pages
Hilton Waikoloa Village, Hawaii, USA: IEEE Computer Society, 2018
Series
Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Proceedings, ISSN 1060-3425, E-ISSN 1530-1605
National Category
Information Systems
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-14618 (URN)978-0-9981331-1-9 (ISBN)
Conference
51st Hawaii International Conference on System Sciences, Hilton Waikoloa Village, Hawaii, USA, January 3-6, 2018
Projects
CCRAAAFFFTING
Funder
Swedish Civil Contingencies Agency, 2016-3046
Available from: 2018-01-04 Created: 2018-01-04 Last updated: 2018-04-25Bibliographically approved
Lennerholt, C. & Söderström, E. (2018). Tandläkarskräck ska inte förekomma i examensarbetet. In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet: . Paper presented at NU2018 - Det akademiska lärarskapet, Västerås, 9-11 oktober, 2018. , Article ID 721.
Open this publication in new window or tab >>Tandläkarskräck ska inte förekomma i examensarbetet
2018 (Swedish)In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet, 2018, article id 721Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Under det tredje året på en kandidatutbildning gör studenterna det som ska vara ”kronan på verket” för deras utbildning – de skriver examensarbete. Lärare som involveras i examensarbetet, exempelvis handledare, examinator eller kursansvarig, har en stor och viktig uppgift i att hjälpa studenterna att göra den här kronan så bra och med så hög kvalitet som möjligt. Examensarbetet rymmer en unik möjlighet som sällan funnits i särskilt hög grad tidigare i utbildningen, att få träffa sin handledare. I mötet mellan handledare och student finns möjlighet till den goda diskussionen, det djupare samtalet där tankar kan utvecklas och där studenter kan få blomma ut i både kompetens och personlig utveckling. Allt detta anser vi vara en del av varje lärares individuella akademiska ledarskap. En del studenters examensarbeten går smidigt och relativt okomplicerat tillväga. Andra studenter fåren betydligt kurvigare väg med många farthinder att navigera kring. Dessa hinder handlar inte enbart om de rent ämnesmässiga, utan lika ofta om dåligt självförtroende hos studenten, eller om en brist på studiemotivation hos studenten. Det finns exempel på handledare, examinatorer och andra involverade som i detta läge tar händerna från studenten och tycker att problemet inte berör dem, att studenten får klara sig själv. Kanske vederbörande till och med suckar över lata eller svaga studenter. Vi tror dock att det är här, i de lite svårare situationerna som vi lärare måste plocka framdet goda akademiska ledarskapet och vår medmänsklighet och inte ge upp så lätt. Vår studie fokuserar på studentens upplevelse om vilka svårigheter som upplevs underexamensarbetet. Studien har pågått under 5 år (2011-2015). Statistik från kursutvärderingar och intervjuer med studenter identifierar följande problem under resan av examensarbetet:

  • Låg studiemotivation. Stort fokus med examensarbetet är att på egen hand driva en frågeställning som ska uppnå ett förväntat resultat. I många fall stämmer inte resan överens med förväntningarna, vilket lätt leder till att studentens motivation sänks.
  • Handledaren hjälper inte studenten att komma vidare. Examensarbetet är en mödosam process som ofta kräver en stöttande hand. Handledare bär en stor roll och ledarskap i att vägleda studenten. Tyvärr upplever många studenter att mötet med handledaren har motsatt effekt, att de ständigt påvisar problem som måste lösas. Tyvärr sätts lite fokus på vad som redan håller bra kvalité eller vad studenten gjort bra hittills.
  • Mötet med handledaren är inte ett bekvämt möte. Studenter jämför mötet med ”tandläkarskräck”. Istället för ett forum i syfte att driva studenten framåt samt främja eget initiativ och driv, upplevs mötet som ett forum i syfte att uppfylla handledarens krav. Detta upplevs som motsatt effekt i syftet att låta studentens kunskap blomma ut.

Vår studie har bemött problematiken genom att införa pedagogiska tekniker i syfte att främja studentens lärprocess och lärarens ledarskap att motivera studenten. Istället för att ständigt diskutera problem läggs stor vikt på hur ledarskap kan öka studentens självförtroende att bli mer självgående. Kursutvärderingar och intervjuer med studenter från de senaste två åren visar att problematiken är bemött väl. Dessa erfarenheter vill vi gärna dela med oss av.

National Category
Pedagogical Work
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-16641 (URN)
Conference
NU2018 - Det akademiska lärarskapet, Västerås, 9-11 oktober, 2018
Available from: 2019-02-19 Created: 2019-02-19 Last updated: 2019-02-19Bibliographically approved
Söderström, E. & Holgersson, J. (2018). Ökat digitalt innanförskap för äldre. Skövde: Högskolan i Skövde
Open this publication in new window or tab >>Ökat digitalt innanförskap för äldre
2018 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Skövde: Högskolan i Skövde, 2018. p. 18
Series
IIT Technical Reports ; HS-IIT-TR-19-001
Keywords
Digitalt utanförskap
National Category
Engineering and Technology
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-16698 (URN)
Available from: 2019-03-13 Created: 2019-03-13 Last updated: 2019-03-13Bibliographically approved
Åhlfeldt, R.-M., Nohlberg, M. & Söderstöm, E. (2017). Länsstyrelsernas förutsättningar att stödja kommuner gällande informationssäkerhet. Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Open this publication in new window or tab >>Länsstyrelsernas förutsättningar att stödja kommuner gällande informationssäkerhet
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

En studie har genomförts av Högskolan i Skövde på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) med syfte att kartlägga länsstyrelsernas faktiska möjligheter att samordna och stödja kommunernas arbete avseende informationssäkerhet. Arbetet har även inkluderat hur länsstyrelserna arbetar med att samordna och stödja kommunernas arbete avseende informationssäkerhet. Kartläggningen genomfördes hos sju utvalda länsstyrelser under perioden oktober 2016 till januari 2017 genom intervjuer av representanter från varje länsstyrelse.

Resultatet visar att länsstyrelserna behöver ett tydligt uppdrag med tillhörande mandat och resurser för att ha förutsättningar att kunna samordna och stödja kommunerna i deras informationssäkerhetsarbete. Detta anser de involverade länsstyrelserna saknas i nuläget. Dessutom visar resultatet på att det finns omfattande kompetensbrist inom informationssäkerhetsområdet. Kompetensbristen finns såväl i det interna arbetet som i det externa arbetet ut mot kommunerna, allt från ledningsnivå till operativ nivå. Det finns även behov av tydligare roller både strategiskt och operativt för att sätta igång arbetet och möjliggöra en tydligare överblick. Detta behövs för att ge förutsättningar till länsstyrelserna för att kunna samordna och stödja länsstyrelserna i informationssäkerhetsarbetet relaterat till kris och höjd beredskap men även för att erhålla en strategisk helhetssyn på informationssäkerhetsarbetet utifrån ett samhällsperspektiv.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2017. p. 29
Keywords
informationssäkerhet, krisberedskap
National Category
Information Systems
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-13655 (URN)978-91-7383-729-3 (ISBN)
Projects
LISAK - Länsstyrelsernas förutsättningar att stödja kommuner gällande informationssäkerhet
Funder
Swedish Civil Contingencies Agency
Available from: 2017-06-08 Created: 2017-06-08 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Söderström, E., Eriksson, N. & Åhlfeldt, R.-M. (2016). Managing healthcare information: analyzing trust. International Journal of Health Care Quality Assurance, 29(7), 786-800
Open this publication in new window or tab >>Managing healthcare information: analyzing trust
2016 (English)In: International Journal of Health Care Quality Assurance, ISSN 0952-6862, E-ISSN 1758-6542, Vol. 29, no 7, p. 786-800Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose– The purpose of this paper is to analyze two case studies with a trust matrix tool, to identify trust issues related to electronic health records. Design/methodology/approach– A qualitative research approach is applied using two case studies. The data analysis of these studies generated a problem list, which was mapped to a trust matrix. Findings– Results demonstrate flaws in current practices and point to achieving balance between organizational, person and technology trust perspectives. The analysis revealed three challenge areas, to: achieve higher trust in patient-focussed healthcare; improve communication between patients and healthcare professionals; and establish clear terminology. By taking trust into account, a more holistic perspective on healthcare can be achieved, where trust can be obtained and optimized. Research limitations/implications– A trust matrix is tested and shown to identify trust problems on different levels and relating to trusting beliefs. Future research should elaborate and more fully address issues within three identified challenge areas. Practical implications– The trust matrix’s usefulness as a tool for organizations to analyze trust problems and issues is demonstrated. Originality/value– Healthcare trust issues are captured to a greater extent and from previously unchartered perspectives.

Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2016
Keywords
Medical records, Trust, Health and safety, Public health service, Patient safety, Electronic healthcare records, Trust matrix
National Category
Information Systems, Social aspects
Research subject
Technology; Information Systems; Followership and Organizational Resilience
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-12859 (URN)10.1108/IJHCQA-11-2015-0136 (DOI)000382484800007 ()27477934 (PubMedID)2-s2.0-84980322429 (Scopus ID)
Available from: 2016-09-01 Created: 2016-09-01 Last updated: 2019-01-22Bibliographically approved
Åhlfeldt, R.-M., Söderstöm, E., Nohlberg, M., Lennerholt, C. & van Laere, J. (2016). Metod och kartläggning av informationssäkerhet för kommuner i Västra Götaland.
Open this publication in new window or tab >>Metod och kartläggning av informationssäkerhet för kommuner i Västra Götaland
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Information är ett viktigt arbetsverktyg för alla typer av verksamheter, inklusive kommunalverksamhet. Kommuner hanterar en betydande del av samhällets tjänster varför kommunensinformationsförsörjning blir en kritisk del för samhällets informationssäkerhet. En säkerinformationshantering är en verksamhetsfråga och omfattar därför hela kommunens verksamhet.Utredningar visar dock på brister hos kommunernas arbete med informationssäkerhet och det finnsett behov av att se över detta arbete och identifiera nuvarande säkerhetsnivå.Högskolan i Skövde och forskargruppen i Informationssystem fick i uppdrag av VästKom ochSkaraborgs femton kommuner att dels utveckla metoden för genomförande av en Gap-analys medutgångspunkt från det nationella metodstödet som finns på informationssäkerhet.se, dels praktisktgenomföra en Gap-analys utifrån metodutvecklingen i Skaraborgs femton kommuner. I arbetet medmetodutvecklingen ingick aktiviteterna att 1) uppdatera checklistan i Gap-analysen till ny version, 2)kommunanpassa vilka åtgärder som anses kritiska för en kommun samt anpassa de roller som ingår ianalysen till kommunal kontext, 3) utveckla ett förenklat IT-verktyg som stöd för analysarbetet.Projektet varade mellan april 2015 och januari 2016. Metodutvecklingen samt planering förkartläggningen hos kommunerna genomfördes under våren och själva kartläggningen genomfördesunder första delen av hösten. Analysarbetet och sammanställning av resultat har sedan pågått underresterande del av 2015 och presenterats och slutrapporterats under januari månad 2016.Resultatet av metodutvecklingen har genererat dels en uppdaterat checklista för genomförande aven Gap-analys där kritiska åtgärder för kommunerna har identifierats. Dessutom har enrollförteckning anpassad för kommunal kontext upprättats. Ett förenklat IT-verktyg har ocksåutformats mest i syfte att visa på vilka krav på design och övriga förbättringar som behövs för att fåett effektivt och användbart IT-stöd vid genomförande av en Gap-analys.Resultatet av kartläggningen i Skaraborgs femton kommuner visar generellt på att kommunerna harbrister vad gäller det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Främst handlar bristerna om attfundamentet för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete saknas i de flesta kommunerna, d v s.styrdokument, organisation och ansvar kring informationssäkerhetsarbetet brister. Dessutom visarkartläggningen på stort behov av ökad kompetens inom informationssäkerhetsområdet.Fortsatt arbete i form av samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland ses som enframgångsfaktor. Det är unikt att ha gjort denna form av gemensamt arbete och därför finnspotential för att fortsätta arbetet med att införa ett systematiskt informationssäkerhetsarbete ikommunerna och då främst genom att samarbeta kring aktiviteter i ett införande av ettledningssystem för informationssäkerhet

Publisher
p. 36
Series
IIT Technical Reports ; HS-IIT-TR-16-001
National Category
Information Systems
Research subject
Technology; Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-12106 (URN)
Projects
KLISTER
Note

HS-IIT-TR-16-001

Available from: 2016-04-06 Created: 2016-04-06 Last updated: 2019-03-05Bibliographically approved
Söderström, E., Holgersson, J., Alenljung, B., Göbel, H. & Hallqvist, C. (2015). The Conceptual Confusion Around “e-service”: Practitioners' Conceptions. In: Marijn Janssen, Matti Mäntymäki, Jan Hidders, Bram Klievink, Winfried Lamersdorf, Bastiaan van Loenen, Anneke Zuiderwijk (Ed.), Open and Big Data Management and Innovation: . Paper presented at 14th IFIP WG 6.11 Conference on e-Business, e-Services, and e-Society, I3E 2015, Delft, The Netherlands, October 13–15, 2015 (pp. 366-371). Cham, Switzerland: Springer
Open this publication in new window or tab >>The Conceptual Confusion Around “e-service”: Practitioners' Conceptions
Show others...
2015 (English)In: Open and Big Data Management and Innovation / [ed] Marijn Janssen, Matti Mäntymäki, Jan Hidders, Bram Klievink, Winfried Lamersdorf, Bastiaan van Loenen, Anneke Zuiderwijk, Cham, Switzerland: Springer, 2015, p. 366-371Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The e-service concept has been a central concern in many researchand practitioner areas in recent years. There are expectations of citizens, customers,commercial companies and public organizations of what e-services are,their functionality and benefits. However, there is conceptual confusion thatmay hamper collaboration and research viability. This paper explores the conceptualvagueness and presents an empirical investigation of how the e-serviceconcept is treated in practice, along with its kindred concept “IT service”. Resultsshow that public and commercial organizations approach e-services differently,that translation problems can cause lack of comparability in research results,and that additional concepts may be introduced instead of e-service.

Place, publisher, year, edition, pages
Cham, Switzerland: Springer, 2015
Series
Lecture Notes in Computer Science, LNCS, ISSN 0302-9743 ; 9373
National Category
Information Systems, Social aspects
Research subject
Technology; Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-11611 (URN)10.1007/978-3-319-25013-7_29 (DOI)000366756600029 ()2-s2.0-84951869340 (Scopus ID)978-3-319-25012-0 (ISBN)978-3-319-25013-7 (ISBN)
Conference
14th IFIP WG 6.11 Conference on e-Business, e-Services, and e-Society, I3E 2015, Delft, The Netherlands, October 13–15, 2015
Available from: 2015-10-13 Created: 2015-10-13 Last updated: 2019-01-22Bibliographically approved
Holgersson, J., Alenljung, B. & Söderström, E. (2015). User participation at a discount: Exploring the use and reuse of personas in public service development. In: ECIS 2015 PROCEEDINGS: ECIS 2015 Research-in-Progress Papers. Paper presented at European Conference on Information Systems (ECIS) (pp. paper 30). Association for Information Systems
Open this publication in new window or tab >>User participation at a discount: Exploring the use and reuse of personas in public service development
2015 (English)In: ECIS 2015 PROCEEDINGS: ECIS 2015 Research-in-Progress Papers, Association for Information Systems, 2015, p. paper 30-Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In recent years, we have seen an ever increasing push for new public e-services. Such e-services must be useful and beneficial for governments but also for citizens. In order to develop e-services that are effective, efficient and satisfactory for the citizens, the citizens have to be kept in focus and be involved in the development process. However, municipalities face pressure to develop a wide range of e-services, but at the same time battle palpable scarce resources. In this paper, a concept that addresses this problem within an ongoing research project is presented. We express this concept as ‘figurative user participation through the use and reuse of empirically grounded personas with help of persona repository including usage guidance that is shared among several municipalities’. The purpose of this paper is to empirically explore municipalities’ perceptions and attitudes towards this concept. The result shows that the municipalities are positive to the concept and consider it having great potentials. However, some challenges and pitfalls have also been brought out that need to be taken into account and addressed. 

Place, publisher, year, edition, pages
Association for Information Systems, 2015
Keywords
Public e-service development, Persona, User Participation, Repository, Municipality
National Category
Information Systems
Research subject
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-11174 (URN)978-3-00-050284-2 (ISBN)
Conference
European Conference on Information Systems (ECIS)
Projects
FRAME
Available from: 2015-06-18 Created: 2015-06-18 Last updated: 2019-01-23Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications