Högskolan i Skövde

his.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Biography [eng]

Maria Olson is Guest professor of Educational Work at the Department of Teacher education, Dalarna University.

In 2008, Maria defended her dissertation in Educational Work 2008 at Linköping University with the dissertation "From nation-builder to global market nomad: on citizenship in Swedish education policy during the 1990s". The dissertation highlights various civic/citizen ideals (political, economic and cultural) that prevailed in Swedish education policy from the end of World War II until the turn of the millennium 2000.

Since her doctoral degree, Maria is active at Stockholm University. Maria has also been active at the University of Skövde as a researcher and teacher educator, and has held the position of guest professor at Dalarna University since the autumn of 2018.

Maria's main areas of interest are educational policy, educational theory and educational philosophy. Her specialization includes issues that deal with the relationship between education, democracy and citizenship based on different approaches, with a special interest in the school's social science education subjects, especially social studies and religious education.

Biography [swe]

Maria Olson är gästprofessor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för lärarutbildning, Högskolan Dalarna.

År 2008 disputerade Maria i Pedagogiskt arbete 2008 vid Linköpings universitet med avhandlingen "Från nationsbyggare till global marknadsnomad: om medborgarskap i svensk utbildningspolitik under 1990-talet". Avhandlingen lyfter fram olika medborgarideal (politiska, ekonomiska och kulturella) som varit rådande i svensk utbildningspolitik från andra världskrigets slut fram till millennieskiftet 2000.

Sedan doktorsexamen är Maria verksam vid Stockholms universitet. Maria har tidigare varit verksam vid Högskolan i Skövde som forskare och lärarutbildare, och innehar tjänsten som gästprofessor vid Högskolan Dalarna sedan hösten 2018.

Marias främsta intresseområden är utbildningspolitik, utbildningsteori och utbildningsfilosofi. Hennes specialisering innefattar frågor som handlar om relationen mellan utbildning, demokrati och medborgarskap utifrån olika praktikorienterande ansatser, med ett särskilt intresse för skolans samhällsorienterande ämnen.

Publications (10 of 66) Show all publications
Fejes, A., Olson, M., Rahm, L., Dahlstedt, M. & Sandberg, F. (2018). Individualisation in Swedish adult education and the shaping of neo-liberal subjectivities. Scandinavian Journal of Educational Research, 62(3), 461-473
Open this publication in new window or tab >>Individualisation in Swedish adult education and the shaping of neo-liberal subjectivities
Show others...
2018 (English)In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 62, no 3, p. 461-473Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In this article we have analysed the ways a discourse on individualisation is taking shape within adult education in Sweden, how it operates, and what effects it has in terms of shaping student subjectivity. Drawing on a post-structural theorisation we analyse interviews with teachers and students in municipal adult education (MAE) and folk high schools (FHS). The analysis illustrates how both institutions contribute to the shaping of individualised subjectivities, although differently. At the end, a general question is raised about what happens with the democratic function of adult education in general, when a discourse on individualisation operates in the ways described, and more specifically, asks what is happening to FHS as an educational practice, that upholds its self-image as a last bastion of a collective notion of learning and subjectivity, and nurturing an educational practice of learning democracy?

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2018
Keywords
adult education, popular education, individualisation, folk high schools, municipal adult education, governmentality
National Category
Pedagogy
Research subject
Humanities and Social sciences; Woman, Child and Family (WomFam)
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-12894 (URN)10.1080/00313831.2016.1258666 (DOI)000428597800010 ()2-s2.0-85006160437 (Scopus ID)
Note

© 2016 Scandinavian Journal of Educational Research

Available from: 2016-09-07 Created: 2016-09-07 Last updated: 2021-01-07Bibliographically approved
Olson, M., Dahlstedt, M., Fejes, A. & Sandberg, F. (2018). The formation of the willing citizen: Tracing reactive nihilism in late capitalist adult education. Educational Philosophy and Theory, 50(1), 95-103
Open this publication in new window or tab >>The formation of the willing citizen: Tracing reactive nihilism in late capitalist adult education
2018 (English)In: Educational Philosophy and Theory, ISSN 0013-1857, E-ISSN 1469-5812, Vol. 50, no 1, p. 95-103Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The role of education in citizen training has been well mapped out in youtheducation. What has been less studied is how this role comes into being inadult education. By providing illustrative empirical examples from a recentlycompleted study of adult students enrolled in adult education, this articleaims to offer a theoretical response to the question of the role of adulteducation in adult student citizen subjectivity formation. Taking on Diken’sconcept of ‘reactive nihilism’, we wish to make the following arguments. First,that citizen formation in adult education, when students are asked aboutit, is actualised as processes of re(dis)covery of will in order to be(come) asuccessful and happy citizen in society. Secondly, that these processes pointtowards a role of adult education as one where these formation processeswork in tandem with those of the reactive nihilists. This means that the citizenformation processes made possible in this educational site are those markedout by the desire to mobilise one’s will formation so that it adapts to theprevailing societal situation—that of late capitalism, which is a situation notconsidered by the adult students as possible to change.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2018
Keywords
Adult education, citizenship, reactive nihilism, capitalism, desire
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-13939 (URN)10.1080/00131857.2017.1338933 (DOI)000427695700010 ()2-s2.0-85021143099 (Scopus ID)
Note

© 2017 Philosophy of Education Society of Australasia

Available from: 2017-07-21 Created: 2017-07-21 Last updated: 2021-01-07Bibliographically approved
Olson, M. (2017). Det oväntade i so-ämnenas undervisning: bjudningar till annat kunskapande och tillblivande. Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, 2, 1-7
Open this publication in new window or tab >>Det oväntade i so-ämnenas undervisning: bjudningar till annat kunskapande och tillblivande
2017 (Swedish)In: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, Vol. 2, p. 1-7Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Abstract [sv]

I detta temanummer riktar vi intresse mot So-ämnenas undervisning i skolan. Vi tar vår utgångspunkt i vad de flesta lärare vet, men kanske inte alltid finner tid, utrymme eller någon lämplig plattform att uttrycka. Nämligen att all undervisning, och i förlängningen all utbildning – av nödvändighet – är omhuldad av risk (Biesta 2013), av det som är oväntat. Vår ambition är inte i första hand att lyfta fram detta oväntade som en omständighet eller nödvändighet i allmän mening i utbildningssammanhang. Ambitionen är snarare att utifrån denna nödvändighet resa frågor till den dagliga undervisningen i de samhällsorienterade ämnena religionskunskap, samhällskunskap och historia, alternativt i so-undervisning generellt. Utifrån skilda empiriska, i högre eller lägre grad teoretiskt färgade ansatser, prövar vi att resa frågor som på olika sätt knyter an till vårt överordnade syfte i temanumret, vilket är att undersöka om, och i så fall vilka särskilda villkor eller bevekelsegrunder som kan tänkas prägla just de samhällsorienterade ämnenas undervisning, sett i ljuset av det oväntade som en potential, som möjlighet.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstads Universitet, 2017
Keywords
oväntade, samhällsorienterande ämnen, undervisning
National Category
Pedagogy
Research subject
Individual and Society VIDSOC
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-13937 (URN)
Available from: 2017-07-21 Created: 2017-07-21 Last updated: 2020-05-15Bibliographically approved
Dahlstedt, M., Fejes, A., Olson, M., Rahm, L. & Sandberg, F. (2017). Medborgarskapandets paradoxer: Medborgarskapspositioneringar i berättelser om tillhörighet i migrationens tid. Sociologisk forskning, 54(1-2), 31-50
Open this publication in new window or tab >>Medborgarskapandets paradoxer: Medborgarskapspositioneringar i berättelser om tillhörighet i migrationens tid
Show others...
2017 (Swedish)In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, E-ISSN 2002-066X, Vol. 54, no 1-2, p. 31-50Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Paradoxes of citizen formation: Citizenship positioning in stories about belonging in an era of migration:

This article analyzes the formation of citizenship in today’s multi-ethnic Sweden with a par-ticular focus on how migration renders visible existing citizenship ideals, defined in terms of similarity and difference on the basis of ethno-cultural background. Analysing three individual stories of women who have migrated to Sweden, with different biographies and stories of how they ended up in Sweden, the article focuses on negotiations of the boundaries and contents of citizenship in multi-ethnic Sweden. The point of departure for the analysis is a post-structuralist and discursive approach. In all, the stories address the crucial question of who should be included into the social community and on what conditions – and who should be left out? This particular question is also at the very centre of the political debate in today’s Europe. On the one hand, there are strong arguments about the ’death of multiculturalism’ and demands for new forms of ethno-culturally graduated citizenship – also in Sweden. On the other hand, in Sweden as well as in other European countries, claims for the development of a new and more inclusive societal community have been raised, expanding the rights of citizens to accommodating also those who have been excluded from them

Place, publisher, year, edition, pages
Sveriges Sociologfoerbund,Swedish Sociological Association, 2017
Keywords
Migration, citizenship, exclusion, discourse, belonging
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-13938 (URN)000398603900004 ()2-s2.0-85018318992 (Scopus ID)
Available from: 2017-07-21 Created: 2017-07-21 Last updated: 2022-05-10Bibliographically approved
Sandberg, F., Fejes, A., Dahlstedt, M. & Olson, M. (2016). Adult education as a heterotopia of deviation: a dwelling for the abnormal citizen. Adult Education Quarterly, 66(2), 103-119
Open this publication in new window or tab >>Adult education as a heterotopia of deviation: a dwelling for the abnormal citizen
2016 (English)In: Adult Education Quarterly, ISSN 0741-7136, E-ISSN 1552-3047, Vol. 66, no 2, p. 103-119Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

We argue that municipal adult education (MAE) can be seen as a place for displaced and abnormal citizens to gain temporary stability, enabling their shaping into desirable subjects. Drawing on a poststructural discursive analysis, we analyse policy texts and interviews with teachers and students. Our analysis illustrates how two distinct student subjectivities are shaped: the rootless, unmotivated and irresponsible student and the responsible, motivated and goal-oriented one. The difference is that the latter of these subjectivities is positioned as desirable. MAE provides a temporary place in time, a heterotopia of deviation, allowing students to escape precarious employment. The heterotopia places the students in a positive utopian dream of the future. A utopia is not a real place, and what is to become of the students after finishing MAE is not determined; the students themselves should shape it. If they fail, in line with a neoliberal governmentality, it is their own fault. 

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2016
Keywords
Heterotopia of deviation, Adult education, Foucault, Power, Citizenship, Precarious employment, poststructuralism
National Category
Pedagogy
Research subject
Humanities and Social sciences; Woman, Child and Family (WomFam)
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-11796 (URN)10.1177/0741713615618447 (DOI)000373217300001 ()2-s2.0-84977540252 (Scopus ID)
Available from: 2016-01-01 Created: 2016-01-01 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Dahlstedt, M. & Olson, M. (2016). Ana's tragedy and Europe's: a contemplation over Romani, belonging and the conditioned citizenship making in a Europe of Migration. European Journal of Futures Research, 4(16), 1-10
Open this publication in new window or tab >>Ana's tragedy and Europe's: a contemplation over Romani, belonging and the conditioned citizenship making in a Europe of Migration
2016 (English)In: European Journal of Futures Research, ISSN 2195-4194, E-ISSN 2195-2248, Vol. 4, no 16, p. 1-10Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article deals with the notion of belonging in today’s multi-ethnic Sweden and hints at perpectives of future European identity-building. On the basis of Frantz Fanon’s understanding of colonialism and the colonized mentality as theoretical, the article deals with the situation of Roma in Sweden – and Europe. With the story of a young Roma woman that has migrated to Sweden from Hungary as point of departure, the article addresses the situation for Romani people, but also for other migrants in Europe, with particular focus on who are allowed to belong to the community of Swedish and European citizens, and who are not.

Place, publisher, year, edition, pages
SpringerOpen, 2016
Keywords
belonging, migration, Roma, society, Sweden, Europe
National Category
Pedagogy
Research subject
Woman, Child and Family (WomFam)
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-13281 (URN)10.1007/s40309-016-0098-9 (DOI)000396583700001 ()
Available from: 2017-01-01 Created: 2017-01-01 Last updated: 2019-11-26Bibliographically approved
Henriksson Persson, A. & Olson, M. (2016). Att göra demokrati i samhällskunskapsämnet på mellanstadiet (1ed.). In: Maria Olson och Sara Irisdotter Aldenmyr (Ed.), SO-undervisning på mellanstadiet: Forskning och praktik (pp. 139-158). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Att göra demokrati i samhällskunskapsämnet på mellanstadiet
2016 (Swedish)In: SO-undervisning på mellanstadiet: Forskning och praktik / [ed] Maria Olson och Sara Irisdotter Aldenmyr, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016, 1, p. 139-158Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016 Edition: 1
Keywords
SO, undervisning, samhällskunskap, mellanstadiet, demokrati, ämnesdidaktik
National Category
Pedagogy
Research subject
Humanities and Social sciences; Woman, Child and Family (WomFam)
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-12897 (URN)978-91-40-69262-7 (ISBN)
Available from: 2016-09-07 Created: 2016-09-07 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Olson, M. & Irisdotter Aldenmyr, S. (2016). Avslutning (1ed.). In: Maria Olson & Sara Irisdotter Aldenmyr (Ed.), SO-undervisning på mellanstadiet: Forskning och praktik (pp. 159-161). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Avslutning
2016 (Swedish)In: SO-undervisning på mellanstadiet: Forskning och praktik / [ed] Maria Olson & Sara Irisdotter Aldenmyr, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016, 1, p. 159-161Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016 Edition: 1
Keywords
samhällsorienterande ämnen, SO-undervisning, SO-didaktik, mellanstadiet
National Category
Pedagogy
Research subject
Humanities and Social sciences
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-13087 (URN)9789140692627 (ISBN)
Available from: 2016-11-09 Created: 2016-11-09 Last updated: 2017-11-27Bibliographically approved
Olson, M. & Irisdotter Aldenmyr, S. (2016). Inledning: SO-undervisning på mellanstadiet (1ed.). In: Maria Olson & Sara Irisdotter Aldenmyr (Ed.), SO-undervisning på mellanstadiet: Forskning och praktik (pp. 7-12). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Inledning: SO-undervisning på mellanstadiet
2016 (Swedish)In: SO-undervisning på mellanstadiet: Forskning och praktik / [ed] Maria Olson & Sara Irisdotter Aldenmyr, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016, 1, p. 7-12Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016 Edition: 1
Keywords
samhällsorienterande ämnen, SO-undervisning, SO-didaktik, mellanstadiet
National Category
Pedagogy
Research subject
Humanities and Social sciences
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-13086 (URN)9789140692627 (ISBN)
Available from: 2016-11-09 Created: 2016-11-09 Last updated: 2017-11-27Bibliographically approved
Olson, M. & Irisdotter Aldenmyr, S. (Eds.). (2016). SO-undervisning på mellanstadiet: Forskning och praktik (1ed.). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>SO-undervisning på mellanstadiet: Forskning och praktik
2016 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016. p. 168 Edition: 1
Keywords
SO, undervisning, mellanstadiet, ämnesdidaktik
National Category
Pedagogy
Research subject
Humanities and Social sciences; Woman, Child and Family (WomFam)
Identifiers
urn:nbn:se:his:diva-12898 (URN)9789140692627 (ISBN)
Available from: 2016-09-07 Created: 2016-09-07 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1776-478X

Search in DiVA

Show all publications