his.sePublikationer
Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA
Toräng, P.
Alternativa namn
Publikationer (2 of 2) Visa alla publikationer
Toräng, P., Vikström, L., Wunder, J., Wötzel, S., Coupland, G. & Ågren, J. (2017). Evolution of the selfing syndrome: Anther orientation and herkogamy together determine reproductive assurance in a self-compatible plant. Evolution, 71(9), 2206-2218
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Evolution of the selfing syndrome: Anther orientation and herkogamy together determine reproductive assurance in a self-compatible plant
Visa övriga...
2017 (Engelska)Ingår i: Evolution, ISSN 0014-3820, E-ISSN 1558-5646, Vol. 71, nr 9, s. 2206-2218Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Capacity for autonomous self-fertilization provides reproductive assurance, has evolved repeatedly in the plant kingdom, and typically involves several changes in flower morphology and development (the selfing syndrome). Yet, the relative importance of different traits and trait combinations for efficient selfing and reproductive success in pollinator-poor environments is poorly known. In a series of experiments, we tested the importance of anther-stigma distance and the less studied trait anther orientation for efficiency of selfing in the perennial herb Arabis alpina. Variation in flower morphology among eight self-compatible European populations was correlated with efficiency of self-pollination and with pollen limitation in a common-garden experiment. To examine whether anther-stigma distance and anther orientation are subject to directional and/or correlational selection, and whether this is because these traits affect pollination success, we planted a segregating F2 population at two native field sites. Selection strongly favored a combination of introrse anthers and reduced anther-stigma distance at a site where pollinator activity was low, and supplemental hand-pollination demonstrated that this was largely because of their effect on securing self-pollination. The results suggest that concurrent shifts in more than one trait can be crucial for the evolution of efficient self-pollination and reproductive assurance in pollinator-poor habitats.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Wiley-Blackwell Publishing Inc., 2017
Nyckelord
Adaptive evolution, floral morphology, mating system, natural selection, pollination
Nationell ämneskategori
Biologiska vetenskaper
Forskningsämne
Ekologisk modellering
Identifikatorer
urn:nbn:se:his:diva-14168 (URN)10.1111/evo.13308 (DOI)000409486000005 ()2-s2.0-85028937564 (Scopus ID)
Tillgänglig från: 2017-09-27 Skapad: 2017-09-27 Senast uppdaterad: 2019-11-25Bibliografiskt granskad
Jonsson, A., Jonsson, T. & Toräng, P. (2017). Utvärdering av Hornborgasjöns restaurering: måluppfyllelse och effekter på biologisk mångfald med fokus på vegetation och fågelfauna.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Utvärdering av Hornborgasjöns restaurering: måluppfyllelse och effekter på biologisk mångfald med fokus på vegetation och fågelfauna
2017 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Hornborgasjön räknas idag som en av Sveriges rikaste fågelsjöar och är internationellt utpekad som en av Sveriges värdefullaste våtmarker. Sjön har stor betydelse som både rast- och häckplats för en mängd fågelarter. Området är också av stort intresse för friluftslivet och som ett levande kulturlandskap. Under de senaste 150 åren har Hornborgasjön genomgått stora förändringar. En serie av sjösänkningar under 1800 och 1900-talen ledde till kraftig igenväxning och följdes av ett storskaligt restaureringsprojekt i senare tid. Syftet med Hornborgasjöns restaurering var att säkerställa Hornborgasjöns framtid som fågelsjö. Restaureringen är ett av Sveriges största naturvårdsprojekt. I denna rapport har vi utvärderat hur Hornborgasjöns restaurering påverkat vegetation och fågelfauna. Syftet var att analysera om och till vilken grad de biologiska målen med restaureringen uppnåtts.För att utvärdera måluppfyllelsen har vi i första hand jämfört olika naturtypers utbredning mellan åren 1905 och 2010 samt förändringar i fågelfaunan under flera tidsperioder. Analyser av vegetationskartor visar att vass- och buskområden kraftigt reducerats och att en stor öppen vattenspegel och omgivande mader återskapats. Våtmarksfåglarnas numerär har generellt sett återhämtat sig från igenväxningsperioden och är för vissa arter till och med större än vid förra sekelskiftet. För vissa naturtyper och fågelarter, som till exempel vassområden och häckande vadare, är dagens situation dock inte i linje med målen. Det står ändå klart att det övergripande målet och många av de mer specifika delmålen har uppfyllts så att Hornborgasjön idag är en levande våtmark med stort antal häckande och rastande fågelarter.I analyser av fågeldata från senare tid finns indikationer på negativa trender som man behöver vara observant på för att för framtiden säkra en biologiskt rik Hornborgasjö. En utmaning för denna utvärdering har dock varit bristen på högkvalitativa och jämförbara data att basera analyserna på. Vi belyser därför vikten av att ha ett fungerande övervakningssystem som kontinuerligt följer upp statusen i ekosystemet.

Förlag
s. 54
Nationell ämneskategori
Ekologi
Forskningsämne
Ekologisk modellering
Identifikatorer
urn:nbn:se:his:diva-14228 (URN)
Tillgänglig från: 2017-10-13 Skapad: 2017-10-13 Senast uppdaterad: 2019-02-20Bibliografiskt granskad
Organisationer

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer