his.sePublikationer
1 - 23 av 23
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Ahmed, Zakarie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Nasani, Rami
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Modellering och emulering av en människa- robot samarbetande arbetscell2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kollaborativa robotar är en central utmaning vid industriell utveckling. Problemet idag är att industrirobotar inte är anpassade för ett nära samarbete med människa och säkerhetsgrindar är ett behov. Denna studie fokuserar på att utveckla en emuleringsmodell som kan demonstrera ett sådant samarbete utan behov av säkerhetsgrindar. Projektet bygger på konceptet (virtuell idrifttagning) som handlar om att använda emuleringsverktyg för att utveckla en digital tvilling som är en kopia av ett fysiskt system. Med hjälp av modellen kommer systemets funktioner och programkod testas och valideras innan en verklig implementation utförs. På uppdrag av högskolan i Skövde utfördes examensarbetet för att undersöka möjligheten om ett nära samarbete mellan en människa och industrirobot i en virtuell miljö. I studien har två olika metoder utvecklats för att undersöka möjligheten till ett samarbete men också utveckla en emuleringsmodell. Med detta har operationslistor skapats för att tydliggöra människan respektive roboten arbetsuppgifter. Sedan skapades process scenarier för att demonstrera hur ett sådant samarbete kan ske i en virtuell miljö. En fungerande emuleringsmodell där människa och robot samarbetar, levererades till högskolan i Skövde. Genom att använda emuleringsmodellen kan högskolan skapa och testa olika lösningar innan en implementation av ett verkligt system sker. Slutligen föreslås en emuleringsmetod som kan användas för att utveckla en digital tvilling.  

 • Söderström, Eva
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Holgersson, Jesper
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Ökat digitalt innanförskap för äldre2018Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • Almer, Johan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Att sätta döden ur spel: En analys av Tomas Tranströmers dikt "Medeltida motiv"2018Ingår i: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 139, nr -, s. 162-177, artikel-id -Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To knock Death out of the Game. An analysis of Tomas Tranströmer’s poem “Medieval motif ”

  The Swedish poet Tomas Tranströmer’s (1931–2015) poem “Medieval Motif ”, from For Living and Dead (1989), takes its visual point of departure in the motif “Man who plays chess with Death about his life”. A motif also found in medieval visual arts (Albertus Pictor, 1440–1509) and in modern film art (Ingmar Bergman, 1918–2007). In both Pictors painting, ”The Game of Chess with Death” (around 1480), and Bergman’s film The Seventh Seal (1957), Death knocks man out of the game by checkmate. In Tranströmer’s poem, however, things turn out somewhat differently. In “Medieval Motif ” there is unique word in Swedish poetry, “frisörsaxklippande” (“barber-scissor-like clipping”), as a determination for a sound. The analysis of the poem tries to answer a number of questions: What is this sound exactly? Why does the sound occur in a poem about a motif from the Middle Ages? What function does the sound have for the poem as an artistic whole? The “Medieval motif ”, which besides the title consists of two Sapphic stanzas, is the subject of an in-depth motif analysis and of a composition analysis. In summary, the analysis shows that the “Medieval motif ” forms an epiphany where the motif of Vanitas contributes to the understanding of the moment of togetherness as time and space cease to exist, and a previously hidden truth is revealed. As a part of that truth, Death is knocked out of the game.

 • Vennapusa, Siva Koti Reddy
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Design of bi-adhesive joint for optimal strength2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  To support the trust in the design development of adhesively bonded joints, it is important to precisely predict their mechanical failure load. A numerical simulation model with a two-dimensional linear elastic cohesive zone model using a combination of a soft and a stiff adhesive is developed to optimize the strength of a lap-joint. Separation under mixed-mode conditions (normal and shear direction) is considered. By varying the length of the adhesives, the fracture load is optimized. The results obtained from the numerical experiments show an improvement in strength.

 • Hallberg, Linda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Vårdrelaterade urinvägsinfektioner: Incidens före och efter validering av infektionsverktyget2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Vårdrelaterade infektioner (VRI) har negativ inverkan på folkhälsan med påverkan på mortalitet, morbiditet och livskvalitet. Inom hälso- och sjukvården är VRI en stor utmaning. Den vanligaste VRI i Sverige är vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI). För att förebygga VRI är regelbundna mätningar och återkopplingar viktigt. Mätinstrument som idag används på lokal och nationell nivå för att mäta incidens av VRI är bl.a. Markörbaserad journalgranskning och Infektionsverktyget.

  Syfte: Validera Infektionsverktyget och jämföra incidens av VUVI från Infektionsverktyget mot manuell journalgranskning och Markörbaserad journalgranskning samt studera förekomsten av urinkateter i samband med VUVI.

  Metod: Under 2017 samlades data in från 143 slumpmässigt utvalda journaler i slutenvården på Södra Älvsborgs sjukhus. Diagnostiserad VUVI och samhällsförvärvad urinvägsinfektion (SUVI) i Infektionsverktyget validerades mot manuell journalgranskning. Incidensen av VUVI i Infektionsverktyget jämfördes även mot VUVI i markörbaserad journalgranskning.

  Resultat: Incidens av VUVI innan validering var 1.5 % medan den uppskattade incidensen efter manuell journalgranskning och validering var 3.6 %. Markörbaserad journalgranskning visade en incidens på 1.1 %. I 65.6 % av fallen med VUVI fanns en koppling till urinkateter. Den mest förekommande orsaken till inkorrekt registreringen av VUVI var att patienter med urinkateter bedömdes som SUVI.

  Slutsats: Den rapporterade incidensen av VUVI skiljer sig mellan de mätinstrument som används idag och incidensen är troligtvis högre än vad som idag rapporteras. För att få bra kvalitet på övervakningsdata krävs kunskap och granskning av hög kvalitet. Dock begränsas resultatet från denna studie av att studiepopulationen var relativt liten och därmed begränsar generaliserbarheten.

 • Nilsson, Karolina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Vårdhygien på särskilt boende för äldre ur ett chefsperspektiv: -2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En viktig del i det förebyggande arbetet för att bibehålla hälsa, är att förhindra vårdrelaterade infektioner. Särskilt boende för äldre utgör en arena för vård, omsorg och hälsa. Med vårdrelaterade infektioner menas en infektion som uppkommer hos en person i vård eller omsorg till följd av en åtgärd personen erhållit. En central strategi för att bibehålla hälsa och främja folkhälsa är att förebygga infektionssjukdomar i vårdinrättningarna. Faktorer som påverkar personalens följsamhet till hygienrutinerna i kommunal vård och omsorg är resurser, ledning, personal och externa faktorer. Syftet med studien var att beskriva vad vårdhygien på ett särskilt boende för äldre innebar utifrån ett chefsperspektiv. Metoden var en kvalitativ intervjustudie. Sju chefer på särskilt boende intervjuades med semistrukturerade frågor. Resultatet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat och huvudfynd i studien visade att chefer inom särskilt boende för äldre var mycket medvetna om att vårdhygien har stor relevans för att minimera och bryta smittspridning. De belyste även behov av att arbeta mer centrerat och strukturerat med den vårdhygieniska frågan. Faktorer som kunskap, lokaler, inställning, attityder samt ekonomi är områden som ibland brister och kunde arbetas mer med. Slutsatsen av denna studie visar att chefer inom särskilt boende för äldre är mycket medvetna om att vårdhygien har stor relevans för att minimera och bryta smittspridning. Det finns även behov av att arbeta mer centrerat och strukturerat med den vårdhygieniska frågan. Svårigheter med det vårdhygieniska arbete kan grunda sig i att förutsättningar som kunskap, lokaler, inställning, attityder och ekonomi ibland brister.

 • Olsson, Michael
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping.
  Studies of Commuting and Labour Market Integration2002Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • Levin, Charlotte
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Mariz Ljunggren, Jaqueline
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Effekter av fysisk aktivitet vid diabetes typ 2: En litteraturöversikt2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Diabetes typ 2 är en metabol sjukdom som har ökat i hela världen. Diabetes medför stora hälsoproblem som kan leda till förtidig död och funktionshinder. Fysisk aktivitet är en faktor som kan förändra diabeteskomplikationer och förbättra människors möjlighet att hantera symptomen av diabetes. Syftet med litteraturöversikten är att identifiera effekterna av fysisk aktivitet vid diabetes typ 2 bland vuxna.

  Metod: Denna studie är en litteraturöversikt där tio originalartiklar har använts för att genomföra denna studie och fyra teman framkom som förklarar effekten av fysisk aktivitet vid diabetes typ 2.

  Resultat: Olika träningsform såsom aerob- kombinerad- och styrketräning samt effekt av medicinering vid diabetes typ 2 visar att diabetes kan förbättras genom fysisk aktivitet.

  Diskussion: Fysisk aktivitet anses som viktigt för att bekämpa symptom av diabetes typ 2. Olika former av träning förbättrar diabetes typ 2. Mer forskning behövs för att bidra till kliniska rekommendationer.

 • Bergfeldt, Ellinor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. ellinor.bergfeldt@gmail.com.
  Bikinirustning för män?: En studie av normöverskridande klädsel för manliga och kvinnliga spelkaraktärer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete fokuserar på de normer som förekommer gällande mäns och kvinnors klädsel i spel. Hur upplevs normöverskridande klädsel, och hur styr normer upplevelsen av klädseln baserad på karaktärens könstillhörighet? Resultaten av undersökningen visade att könsöverskridande klädsel upplevdes olika beroende på om den bars av en manlig eller kvinnlig karaktär. När den kvinnliga karaktären bar könsöverskridande klädsel identifierade de allra flesta att den var just könsöverskridande. Trots detta var det ingen som upplevde att klädslarna inte passade på kvinnan. När det däremot gällde de könsöverskridande klädslarna för den manliga karaktären var det få som ansåg att klädseln passade på mannen, den kunde även ses som humoristisk.

 • Sandgren, Jonas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Engkvist, Frida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Automationsförslag för inlastning av monterade kamaxlar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På Volvo Group Truck Operations anläggning i Skövde finns en avdelning där de tillverkar kamaxlar. I dagsläget upplevs hanteringen och logistiken kring de monterade kamaxlarna som ineffektiv och företaget anser att området behöver förbättras. Syftet och huvudmålet med projektet var att studera och analysera två alternativa koncept för inlastning av monterade kamaxlar till flöde 1 med hänsyn till logistik, driftkostnader och säkerhet. Vilket innebär att två automationsförslag skulle tas fram, utifrån ett ekonomiskt resurssnålt perspektiv med minimala mängder slöseri. Utöver detta skulle även ett förbättringsförslag av den interna logistiken tas fram.

  För att skapa förståelse för befintligt arbetssätt genomfördes en nulägesanalys, där de monterade kamaxlarnas flöde observerades. Datainsamlingen bestod av observationer i form av genchi genbutsu och samtal med operatörer i produktion. Nulägesanalysen ligger till grund för de metoder och verktyg som har valts vid fallstudiens genomförande. För att stödja dessa val har ett antal produktionstekniska områden och förbättringsverktyg studerats.

  Fallstudien bestod av frekvensstudier, tidsstudier, riskbedömningar, FMEA- och LCC-analyser samt en undersökning av TAK/OEE-värden. För att säkerställa att projektet höll sig till problembeskrivningen och uppsatta mål utgick projektet ifrån PDCA- och kaizenmetodiken.

  Konceptförslagen är framtagna utifrån resultatet av fallstudien och har kopplats mot den teoretiska referensramen. En helautomatisk lösning i form av en robotcell skulle minimera mängden manuellt arbete och reducera slöseri av rörelser och överarbete. Det är dock en dyr investering i förhållande till den besparing som kan åstadkommas. En semiautomatisk lösning medför att antalet buffertplatser kan reduceras vilket ger en besparing i form av minskad kapitalbindning och arbetskostnader. Anskaffningsvärdet och återbetalningstiden för en semiautomatisk lösning är betydligt mindre än för en helautomatisk. Projektet resulterade även i ett förbättringsförslag gällande den interna logistiken, där en AGT gör det möjligt att effektivisera och reducera mängden manuellt arbete.  

  Slutsatsen är att en semiautomatisk lösning är att föredra, grundinvesteringen är betydligt lägre och mer angelägen i relation till återbetalningstiden och företagets krav för detta. Dessutom förväntas ett sådant system ge lägre underhålls- och driftkostnader under utrustningens ekonomiska livslängd. I kombination med en AGT skulle en större besparing erhållas över tid.

 • Antonsson, Arvid
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Hermansson, Gustaf
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  System analysis, improvement and visualisation of a manufacturing workflow, using discrete-event simulation: A combination of discrete-event simulation and lean manufacturing2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This project has been initiated in cooperation with a Swedish manufacturing company. Due to increased demand and competition, the company wants to streamline its production process, increase the degree of automation and visualize specific workflows. By creating a frame of reference and a literature review, a theoretical basis for methods and concepts which has been utilized throughout the project has been obtained. With the help of the identified methods and methodologies, a current state analysis was performed. Using traditional Lean tools such as Genchi genbutsu, Ishikawa diagram and a 5-why analysis, in combination with time studies and interviews, the current state of the studied system was successfully mapped and analysed. With the help of the current state analysis, which served as a conceptual model, a simulation model of the current state was created in order to handle the large variety and the complexity of the system. The simulation model was validated and verified in order to ensure that it was “good enough” for the purpose of this project in the depiction of the real world system. During the experimental design, several improvement suggestions were created by utilizing methods such as brainstorming, Ishikawa diagram and a 5-why analysis. In a Kaizen event, onsite personnel had the opportunity to decide which suggestions that was fit for experimentation using simulation. With the result of the Kaizen event, experiments were performed in order to evaluate the proposed improvement suggestion. As a result, several new insights regarding improvements could be obtained, which provided several suggestions for an improved future state. Including a proposed automated cell. The analysis of the results did not entirely satisfy the aim of the project since certain factors could not be analysed, therefore the authors recommend that further studies are needed if proposed improvement suggestions are to be implemented.

 • Hall, Ingela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Prevalens och uppföljning av latent tuberkulos bland migranter i Region Jönköpings Län2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Tuberkulos är en av världens mest spridda infektionssjukdomar. En tredjedel av jordens befolkning beräknas bära på bakterien utan att vara sjuka (latent tuberkulos, LTBI). Närmare tio procent av bärarna utvecklar aktiv tuberkulos någon gång under livet. Europa har jämförelsevis låg incidens av tuberkulos och i Sverige har antalet tuberkulosfall minskat sedan mitten av 40-talet. I Sverige ses de senaste årens ökade antal migranter som en förklaring till en tillfälligt ökad prevalens av tuberkulos. Tidig diagnostik och behandling av tuberkulos är avgörande faktorer för att förhindra smittspridning och ger den enskilde individen möjlighet att hantera sin hälsa, vilket är angeläget ur ett folkhälsoperspektiv. Landstingen/regionerna har valt olika strategier för vilka som ska inkluderas i screening för tuberkulos vid hälsoundersökningar av migranter.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka prevalens och uppföljning av latent tuberkulos bland migranter som genomgått hälsoundersökning vid vårdcentraler i Region Jönköpings län.

  Metod: Studien var en retrospektiv observationsstudie utifrån kvantitativ ansats. Data samlades in genom journalgranskning och 361 journaler inkluderades i analyserna. Förekomst av latent och aktiv tuberkulos korrelerades med kön, ålder och ursprungsland.

  Resultat: Resultaten från studien visade att prevalensen av LTBI i studiepopulationen var 9.4 %. Resultaten visade att LTBI var vanligare hos män och individer > 35 år. Däremot sågs inga skillnader utifrån ursprungsland.

  Slutsats: Studien är av begränsad storlek och därmed generaliserbarhet. LTBI är relativt vanligt bland migranter. Ytterligare studier behövs för att identifiera optimala rutiner för screening och förebyggande insatser i migrantgruppen.

 • Edman Wallér, Jon
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Vårdplatsbyten och Clostridium difficile-infektion: En fall-kontroll-studie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Clostridium difficile är en bakterie som bildar tåliga sporer som kan överleva länge i sjukhusmiljön trots goda rutiner. De flesta Clostridium difficile-infektioner (CDI) är sjukhusförvärvade. Att tarmen koloniseras av sporer eller bakterier är en förutsättning för infektion, risken att sedan insjukna beror på tarmflorans och immunförsvarets tillstånd. I modern sjukvård sker regelmässigt patientomflyttningar inom och mellan avdelningar, vilket gör att patienten exponeras mot en större del av sjukhusmiljön där C. difficile-sporer kan finnas. Syfte: Att undersöka om byte av vårdplats inom och/eller mellan avdelningar är en riskfaktor för att insjukna i CDI när hänsyn tas till andra kända riskfaktorer. Metod: En fall-kontroll-studie på alla sjukhusförvärvade fall hos vuxna på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås under två år, 2012 och 2015. Beräkning av odds ratio med univariat logistisk regression följt av multivariat logistisk regression för statistiskt signifikanta variabler. Resultat: Vårdplatsbyten var inte vanligare i fallgruppen när hänsyn togs till övriga riskfaktorer. I den multivariata modellen var vårdtid innan provtagning den enda variabel som utföll statistiskt signifikant (OR per vårddygn: 1,07, konfidensintervall: 1,02–1,12).

  Slutsats: Studien kunde inte påvisa att vårdplatsbyten är en oberoende riskfaktor för CDI, men att genomföra undersökningen på ett större studiematerial kan vara av värde.

 • Eneslätt, Monica
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Stenlund, Mari
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Påverkar användandet av ett rondkort sjuksköterskornas upplevelse av delaktighet i patienternas antibiotika- och urinkateterbehandling: En interventionsstudie i Västerbotten2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens är ett folkhälsoproblem.

  Kvarliggande urinvägskateter är en riskfaktor för att drabbas av vårdrelaterad

  urinvägsinfektion. Det finns en tydlig koppling mellan vårdrelaterad infektion,

  antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. På sjukhusronden har sjuksköterskan en

  nyckelroll i att förebygga vårdrelaterade infektioner. Syfte: Undersöka om införandet av ett

  rondkort har någon effekt på sjuksköterskornas upplevelse av sin delaktighet i patientens

  antibiotika- och urinvägskateterbehandling. Metod: En interventionsstudie utfördes på två

  vårdavdelningar på Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Västerbotten. Interventionen

  bestod av en checklista, RondkortVLL, som utvecklades för sjuksköterskor att använda vid

  ronden. Interventionen pågick under fyra veckor. För att mäta deras upplevelse av

  delaktighet i patienternas antibiotika- och KAD-behandling fick de svara på en enkät före

  och efter interventionen. Svaren före och efter interventionen jämfördes med Mann

  Whitney-U test. Resultat: En signifikant förbättring på 1) dagligt ställningstagande till

  KAD-behandling och 2) sjuksköterskorna upplevde det naturligt att föra en dialog med

  läkaren om alternativ till urinvägskateter med mindre infektionsrisk. En ökad upplevelse av

  delaktighet angående patienternas antibiotikabehandling kunde ses på svaren efter

  interventionen men denna ökning var inte signifikant. Slutsats: Eftersom urvalet var litet

  och endast två avdelningar undersöktes är det svårt att dra några generella slutsatser.

  Resultatet tyder på att RondkortVLL har ökat sjuksköterskornas upplevelse av delaktighet i

  patienternas KAD-behandling och kan ha ökat sjuksköterskornas upplevelse av delaktighet

  i patienternas antibiotikabehandling. På grund av resultaten och betydelsen av att förebygga

  vårdrelaterade infektioner förordar vi en ökad klinisk användning av RondkortVLL. Vi

  hävdar att RondkortVLL kan vara effektivt som en daglig påminnelse, stärka

  sjuksköterskorna och medvetandegöra dem om deras betydelse i alla aspekter i patientens

  vård.

 • Bander, Zerina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Gac Allamand, Gabriel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Vänskap och kultur: En kvalitativ  studie om immigranters upplevelse av deras ackulturationsprocess med fokus på etniska vänskapsrelationer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att erhålla en djupare förståelse för hur migranter som har flyttat från Chile samt Bosnien och Hercegovina och bosatt sig i Sverige, upplever sin ackulturationsprocess i relation till deras vänskapskrets etniska bakgrund. Arbetet fokuserar på migranters subjektiva upplevelse av den egna ackulturationsprocessen som sedan analyseras utifrån socialpsykologiska teorier. Dessa är social utbytesteori, ackulturation och symbolisk interaktionism samt begrepp som tillhör dessa teorier. Genom semistrukturerade intervjuer framkom ett resultat som visar att ackulturationen har en påverkan på vem man väljer att etablera en vänskapsrelation med. Resultatet visar ansatser till att migranter vars strategi för ackulturation är integration i det nya landets samhälle, utvecklar vänskapsrelationer med den etniska majoritetsbefolkningen. Det framkom även att ackulturation som tydliggörs i känsla av separation och marginalisering leder till att migranter endast vänder sig till vänner med tillhörande etnicitet från samma hemland. Vidare visar resultatet att språket är den mest bidragande faktorn till integration, följt av arbete och skolutbildning i det nya landet som andra viktiga bidragande faktorer. 

 • Nyberg, Elin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att fortsätta blomstra: Hur yrkeslärare inom hantverksprogrammet florist ser på kompetensutveckling2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this qualitative study is to analyze professional development for vocational teachers who work on the craft program. These vocational teachers only work with the orientation of florist. This study shows how the respondents think about their professional development and how they act to their own development as a florist when they now work as a vocational teacher. The study contains five respondents who work or have worked in different florist educations across Sweden. They have taken part individually in this qualitative interview study where the questions have been about how they see their own professional development within florist. The study shows that the respondents have a strong occupational identity and that many of them have frequent contact with the industry in one way or another. Also, the importance of having colleagues at their workplaces is considered valuable. Several of the respondents express that they have a great commitment to their vocational teaching assignment and are passionate about their former profession in the florist industry

 • Kolbeinsson, Ari
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Situating interruptions in manufacturing assembly2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling undersöker hur olika former av att bli avbruten från sin nuvarande uppgift av antingen andra personer eller av datorbaserade informationssystem påverkar monteringspersonal inom tillverkningsindustrin. Avhandlingen presenterar sedan olika strategier för att reducera de negativa effekterna av avbrotten. Datorbaserade informationssystem (IT-system) används i allt större omfattning inom industrin för att effektivisera produktionen och undvika arbetskrävande manuell uppdatering av information. Notifieringar behövs eftersom montören kan ha behov av ny information som har blivit tillgänglig och i vissa fall måste arbetsuppgifter ändras omedelbart baserat på den nya informationen. Detta kräver olika former av avbrott och existerande forskning visar att det att bli avbruten kan leda till ökat antal fel, längre tid för att utföra den huvudsakliga uppgiften och ökad stress.

  Avbrott har studerats tidigare för att testa när det är lämpligt att avbryta någon och hur. Dock har den tidigare forskningen främst genomförts i situationer som inte liknar vanliga arbetsuppgifter. Forskning finns där avbrott har observerats inom sjukvården, men det kan inte fastställas att samma teorier fungerar för att stödja montörer inom industrin.

  En existerande och etablerad taxonomi för avbrott identifierades att vara av stor relevans för detta arbete, men eftersom taxonomin enbart hade använts på uppgifter av mer artificiell karaktär behövde den testas under mer verklighetsliknande förhållanden inom tillverkningsindustrin. Denna avhandling innehåller resultat från två experiment som utfördes för att undersöka om taxonomin även fungerar vid manuellt monteringsarbete inom tillverkningsindustrin. Eftersom att experimenten innebar en stor risk för ett ökat antal fel under monteringsarbetet valdes istället simulera en monteringslina, som innebär att en hyfsat verklighetstrogen monteringslina byggdes enbart för att bedriva experiment.

  Resultaten visar att det finns skillnader mellan att använda uppgifter av artificiell karaktär i en labbmiljö och att använda mer autentiska uppgifter som efterliknar faktiskt monteringsarbete. En viktig skillnad som identifierades fick benämningen negotiation element, och visar hur det nästan alltid går att välja (till någon grad) när avbrott åtgärdas. Identifieringen av lämpliga avbrottstillfällen visade sig också vara svårare än vad som antogs på förhand, som ledde till det andra experimentet där detta studerades i mer detalj. Andra experimentet visade att en utav de förvalda avbrottstillfällena inte alls fungerade lika bra som förväntat. En observationsstudie utfördes också i en fullt naturlig tillverkningsmiljö för att kategorisera hur störningar hanteras av montörer i denna miljön. Denna studie visade att klassiska avbrott där montören byter ifrån sin uppgift till en annan uppgift var väldigt sällsynta, och detta sågs vara på grund av att uppgifterna är designade för att undvika avbrott, samt att montörerna är erfarna och har träning för att undvika avbrott. Resultaten från dessa tre studier användes för att bygga ihop olika teorier för att skapa ett teoretiskt ramverk som introduceras i avhandlingen. Detta ramverk använder grafiska metoder för att analysera och mer intuitivt kunna förstå hur avbrott inverkar på manuella monteringsuppgifter.

 • Werner, Elin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Materialanalys & optimering av hydrauliska högtryckskopplingar med hjälp av simuleringar2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Optimering av prestanda görs på FEM ½” koppling på Parker Hannifin AB med hjälp av finita element analyser (FEA). De kritiska komponenterna som är styrningen, kulhållaren och nippelhuset är i fokus. En noggrannare materialanalys genomförs för att få mer verklighetbaserande materialdata på kopplingen. 

  Hela nippelhuset antas härdas efter varit i kontakt med företaget som utför härdningen på komponenten. För att få mer information om materialdata utförs statiska trycktester på en koppling. De uppmätta töjningarna från testerna jämförs med töjningarna i simuleringarna. Sträckgränsen och hårdnadskoefficienten på styrningen och kulhållaren kan justeras något från testerna men resultatet har flera osäkerheter. 

  Antalet kulor i kopplingen mellan 15 och 12 kulor undersöks efter önskemål från företaget. Analyser om hur en härdning påverkar styrningen görs samt hur nippelhuset påverkas av en ythärdning i form av sätthärdning.

  Vid härdning av styrningen uppkom de minsta deformationerna och spänningarna. Kulhållaren visade tydligt på mindre deformationer och spänningar om antalet kulor minskas från 15 till 12 kulor i kopplingen. För att minska kulintrycket på nippelhuset rekommenderas att ythärda komponenten med en 27 % hårdare yta än den nuvarande. På grund av uppskattade värden på materialdata på ythärdningen behöver mer information införskaffas. Detta för att kunna avgöra vilken tjocklek på ytans härdning som krävs för 12 kulor i kopplingen.

 • Nilsson, Fredrik
  et al.
  Lund University.
  Karlsson, Krister
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Aryasetiawan, Ferdi
  Lund University.
  Dynamically screened Coulomb interaction in the parent compounds of hole-doped cuprates: Trends and exceptions2019Ingår i: Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, ISSN 1098-0121, E-ISSN 1550-235X, Vol. 99, nr 7, s. 1-9, artikel-id 075135Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Although cuprate high-temperature superconductors were discovered already in 1986 the origin of the pairing mechanism remains elusive. While the doped compounds are superconducting with high transition temperatures T-c, the undoped compounds are insulating due to the strong effective Coulomb interaction between the Cu 3d holes. We investigate the dependence of the maximum superconducting transition temperature T-cmax on the on-site effective Coulomb interaction U using the constrained random-phase approximation. We focus on the commonly used one-band model of the cuprates, including only the antibonding combination of the Cu d(x2-y2) and O p(x) and p(y) orbitals and find a screening-dependent trend between the static value of U and T-cmax for the parent compounds of a large number of hole-doped cuprates. Our results suggest that superconductivity may be favored by a large on-site Coulomb repulsion. We analyze both the trend in the static value of U and its frequency dependence in detail and, by comparing our results to other works, speculate on the mechanisms behind the trend.

 • Svantesson, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Grönborg, Jimmy
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Analysera miljöpåverkan ur ett processperspektiv med DES och LCA2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Volvo Powertrain i Skövde tillverkar motorer och motorkomponenter som levereras till Volvokoncernens globala fabriker. Gjuteriet är en av flera produktionsprocesser i Skövde och är i dagsläget norra Europas största gjuteri. Här produceras över 100 000 gjutgods varje år i form av cylinderblock, cylinderhuvud och svänghjul. I gjuteriet och framförallt smältverket blir miljöpåverkan och miljökonsekvenser allt viktigare att ta hänsyn till. På sikt vill gjuteriet förbättra produktionsprocesserna ur ett miljöperspektiv och minimera miljöpåverkan. Syftet med examensarbetet är att identifiera fokusområden och parametrar som bidrar till potentiell miljöpåverkan med kombinationen av DES och LCA. Med syftet i åtanke och viljan att analysera miljöpåverkan ur ett processorienterat perspektiv byggdes en lämplig projektmetod fram. Med stöd av relevanta metoder, teoretisk referensram och litteraturstudie utvecklades projektmetoden. Examensarbetet fortlöpte genom att bygga upp en konceptuell modell som grundlade möjligheterna till datainsamling. Utifrån den konceptuella modellen och insamlade data påbörjades uppbyggnaden av simuleringsmodell. Simuleringsmodellen byggdes upp på ett användarvänligt tillvägagångsätt med en integrerad Excel-fil för att enkelt kunna justera indata. Huvudsyftet med simuleringsmodellen är att direkt kunna analysera miljöpåverkan i form av global uppvärmning, försurning och övergödning utifrån automatiskt genererade data. I simuleringsmodellen sammanställs data i en kvantifierad inventeringsanalys som sedan beräknas om med tillhörande potentiella miljöpåverkansfaktorer. En miljökonsekvensanalys sammanställs sedan automatiskt i simuleringsmodellen med möjligheten att exporteras till Excel-fil. I detta examensarbete presenteras analysresultatet över identifierade parametrar i en procentuell fördelning till varandra och i förhållande till vald funktionell enhet. Analysresultatet indikerar var eventuella insatser bör läggas och vidare analyser bör utföras. Resultatet visar att resurstillsatsen koks är en stor bidragande parameter till potentiell miljöpåverkan. Därför bör fokusinsatser och vidare analyser genomföras på koks och eventuella alternativa lösningar identifieras.  Utöver miljökonsekvensanalysen genomfördes en jämförande elektricitetsanalys på ett historiskt och alternativt produktionsscenario i förhållande till den funktionella enheten. Analysen påvisar att det alternativa produktionsscenariot nyttjar 28%-enheter mindre elektricitet i förhållande till den funktionella enheten.

 • Tholander Hasselrot, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Olika yrkeskategoriers följsamhet till basala hygienrutiner inom djursjukvården: En enkätstudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Vårdhygien inom djursjukvården är liksom inom sjukvården viktigt för att förebygga och motverka utvecklingen av antibiotikaresistens vilken kan påverka folkhälsan. Basala hygienrutiner är en av de viktigaste vårdhygieniska åtgärderna för att förhindra smitta inom sjukvården och djursjukvården. En god följsamhet till basala hygienrutiner är mycket viktig att uppnå men på grund av liten kunskap om hur det förhåller sig inom djursjukvården är det svårt att skräddarsy insatser. Traditionellt riktas många vårdhygieniska insatser och ansvar till sköterskor i djursjukvården.

  Syfte: Undersöka om följsamheten till basala hygienrutiner skiljer sig mellan olika yrkeskategorier inom djursjukvården.

  Metod: Genom kvantitativ ansats utifrån 313 svar på en webenkät med ett utskick på 360-2600 enkäter om basala hygienrutiner undersöka självskattad följsamhet och med hjälp av statistikprogrammet SPSS beräkna om skillnader finns mellan olika yrkeskategorier inom djursjukvården.

  Resultat: Signifikanta skillnader i följsamhet till basala hygienrutiner mellan yrkeskategorierna veterinärer och sköterskor (djurvårdare och djursjukskötare) fanns inte. Bättre följsamhet sågs på större arbetsplatser samt om personalen fått utbildning på arbetsplatsen. Handdesinfektion före patientkontakt var svårast att följa samt användning av skyddsförkläde/rock vid risk för kontakt med kroppsvätskor.

  Slutsats: I motsats till tidigare praktisk erfarenhet visade resultaten att signifikant skillnad i följsamhet mellan veterinärer och djurvårdare eller mellan veterinärer och djursjukskötare inte kunde ses. Därmed kan konstateras att fler studier behövs för att identifiera dolda faktorer som påverkar följsamheten bland djursjukvårdens personal. Utifrån resultaten kan dock konstateras att interventioner som innebär förbättrade utbildningsprogram i vårdhygien på arbetsplatsen, särskilt på små till medelstora kliniker, bör genomföras. Dessa bör fokusera på handdesinfektion före patientkontakt. Mer effektiv övervakning behövs.

 • Spak, Alexander
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap.
  Sambandet mellan rastande sjöfåglar och undervattensvegetation i Hornborgasjön2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hornborgasjön är en grund och näringsrik slättsjö och är en av Sveriges viktigaste rastlokaler för sjöfåglar. Varje vår och höst samlas stora mängder av bl.a. rastande änder och svanar. Kransalger (Chara spp) är den dominerande undervattensväxten i sjön men där finns också axslinga (Myriophyllum spicatum) och olika typer av nate (Potamogeton spp) som vanligt förekommande. Syftet med den här studien var att ta reda på om det finns något samband mellan rastande sjöfåglar och den undervattensvegetation som finns i Hornborgasjön. Resultaten är framtagna utifrån data från simfågelräkningen och inventeringarna av undervattensvegetationsom utfördes mellan åren 1993–2015. Även sjöfåglarnas samband med abiotiska faktorer som vattenstånd och nederbörd var av intresse att undersöka. Tidigare studier har visat att vattenståndet spelar roll för sjöfåglars tillgänglighet på föda i sjöar och våtmarker. Högre vattennivåer under långa perioder gör att födan troligtvis inte blir lika lättillgängligt för vissa fågelarter men gynnar andra. I längden kanske detta också påverkar mängden och utbredningen av undervattensväxter. Eftersom vattenståndet verkar spela roll för tillgängligheten på föda för en del fågelarter så var det intressant att undersöka om även nederbördsmängden under perioder har en påverkan på mängden tillgänglig föda. Åtta arter av sjöfåglar som i viss utsträckning betar undervattensvegetation samt sex vegetationstyper ingick i studien. Resultaten pekar på att det finns ett signifikant samband mellan antalet rastande sjöfåglar och undervattensvegetation framförallt med kransalger och nate. Knölsvan (Cygnus olor), vigg (Aythya fuligula), brunand (Aythya ferina), snatterand (Anas strepera), och sothöna (Fulica atra) var de arter som påvisade starkast samband med den totala andelen undervattensvegetation. Inget signifikant samband mellan sjöfåglar och vattenstånd eller nederbörd kunde konstateras.

 • Iqbali, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Business Intelligence inom sport: Hur används business intelligence/performanceanalysis inom fotboll och hur tillämpas det inom elitfotbollen i Göteborgsregionen?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Performance analysis är ett väldigt diskuterat ämne, den kan användas i samband med alla sporter och användningen utav det har blivit mycket populär den senaste tiden.Fotbollsorganisationer runt om i världen använder sig av det i samband med träningar och matcher för att utveckla sina spelare men även laget i helhet. Syftet med denna studie är att undersöka hur elit-fotbollslagen i Göteborgsregionen använder sig av performance analysis i kombination med träningar och matcher.Frågeställningen som denna undersökning har som syfte att besvara är:Fråga 1.”Hur används business intelligence/performance analysis inom fotboll och hur tillämpas det inom elitfotbollen i Göteborgsregionen? ”För att besvara frågeställningen tillämpas två olika datainsamlingsmetoder, en systematisk litteraturstudie och kvalitativa intervjuer. Detta för att få information från litteraturen om hur dessa två parter har kombinerats samt vilka fördelar och utmaningar som skapades vid kombinationen. Men även få en inblick om vad personer med kunskap om två parter tycker om en kombination, vad de tycker en kombination kan bidra till men också vilka utmaningar som kan förekomma med kombinationen.Undersökningen visar tydligt att det finns fördelar med att kombinera business intelligence/ performance analysis och fotboll. De fördelar som diskuteras kontinuerligt är bättre utveckling för fotbollsspelarna, möjligheten om att mäta spelarprestationen,bättre underlag för beslutsfattning. Det fanns fotbollslag som hade svårt med att införa nya system på grund av olika skäl som inte kunde mäta spelarprestationen. Att kombinera performance analysis och fotboll förstärker laget i helhet för att laget har tillräckligt med information när det handlar om spelarna och deras förutsättningar. Det bidrar till att fotbollslag kan träna upp spelare och utveckla spelare själva istället för att lägga miljonbelopp på andra spelare.