his.sePublikasjoner
1 - 11 of 11
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Adamson, Göran
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system. De Montfort University, UK.
  A Novel Method for Adaptive Control of Manufacturing Equipment in Cloud Environments2018Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The ability to adaptively control manufacturing equipment, both in local and distributed environments, is becoming increasingly more important for many manufacturing companies.

  One important reason for this is that manufacturing companies are facing increasing levels of changes, variations and uncertainty, caused by both internal and external factors, which can negatively impact their performance. Frequently changing consumer requirements and market demands usually lead to variations in manufacturing quantities, product design and shorter product life-cycles. Variations in manufacturing capability and functionality, such as equipment breakdowns, missing/worn/broken tools and delays, also contribute to a high level of uncertainty. The result is unpredictable manufacturing system performance, with an increased number of unforeseen events occurring in these systems. Events which are difficult for traditional planning and control systems to satisfactorily manage.

  For manufacturing scenarios such as these, the use of real-time manufacturing information and intelligence is necessary to enable manufacturing activities to be performed according to actual manufacturing conditions and requirements, and not according to a pre-determined process plan. Therefore, there is a need for an event-driven control approach to facilitate adaptive decision-making and dynamic control capabilities.

  Another reason driving the move for adaptive control of manufacturing equipment is the trend of increasing globalization, which forces manufacturing industry to focus on more cost-effective manufacturing systems and collaboration within global supply chains and manufacturing networks. Cloud Manufacturing is evolving as a new manufacturing paradigm to match this trend, enabling the mutually advantageous sharing of resources, knowledge and information between distributed companies and manufacturing units. One of the crucial objectives for Cloud Manufacturing is the coordinated planning, control and execution of discrete manufacturing operations in collaborative and networked environments. Therefore, there is also a need that such an event-driven control approach supports the control of distributed manufacturing equipment.

  The aim of this research study is to define and verify a novel and comprehensive method for adaptive control of manufacturing equipment in cloud environments.

  The presented research follows the Design Science Research methodology. From a review of research literature, problems regarding adaptive manufacturing equipment control have been identified. A control approach, building on a structure of event-driven Manufacturing Feature Function Blocks, supported by an Information Framework, has been formulated. The Function Block structure is constructed to generate real-time control instructions, triggered by events from the manufacturing environment. The Information Framework uses the concept of Ontologies and The Semantic Web to enable description and matching of manufacturing resource capabilities and manufacturing task requests in distributed environments, e.g. within Cloud Manufacturing. The suggested control approach has been designed and instantiated, implemented as prototype systems for both local and distributed manufacturing scenarios, in both real and virtual applications. In these systems, event-driven Assembly Feature Function Blocks for adaptive control of robotic assembly tasks have been used to demonstrate the applicability of the control approach. The utility and performance of these prototype systems have been tested, verified and evaluated for different assembly scenarios.

  The proposed control approach has many promising characteristics for use within both local and distributed environments, such as cloud environments. The biggest advantage compared to traditional control is that the required control is created at run-time according to actual manufacturing conditions.

  The biggest obstacle for being applicable to its full extent is manufacturing equipment controlled by proprietary control systems, with native control languages. To take the full advantage of the IEC Function Block control approach, controllers which can interface, interpret and execute these Function Blocks directly, are necessary.

 • Fathi, Masood
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Ghobakhloo, Morteza
  Department of Industrial Engineering, Minab Higher Education Center, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran / Modern Technology Development and Implementation Research Center, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran.
  Syberfeldt, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  An Interpretive Structural Modeling of Teamwork Training in Higher Education2019Inngår i: Education Sciences, E-ISSN 2227-7102, Vol. 9, nr 1, s. 1-20Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the past decade, the importance of teamwork training in higher education and employers’ enthusiasm for recruiting team players have been widely discussed in the literature. Yet, the process through which effective teamwork training is developed in a higher education setting has not yet been properly discussed. The present study aims to map the precedence relationships among the key determinants of teamwork training effectiveness and explain the process through which an effective teamwork training program can be developed. The study first conducted an extensive review of the literature to highlight the key determinants of effective teamwork training. Next, the study benefitted from an interpretive structural modeling technique and captured the opinions of a group of teamwork training experts to further map the interrelationships among the potential determinants that were identified. By listing the key determinants of effective teamwork training, mapping their interrelationships, and identifying their driving and dependence power, the present study is expected to help practitioners and academicians through providing a detailed understanding of the process through which an effective teamwork training program can be developed in a higher education context.

 • Werner, Elin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  MATERIALANALYS & OPTIMERING AV HYDRAULISKA HÖGTRYCKSKOPPLINGAR MED HJÄLP AV SIMULERINGAR2018Independent thesis Basic level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Optimering av prestanda görs på FEM ½” koppling på Parker Hannifin AB med hjälp av finita element analyser (FEA). De kritiska komponenterna som är styrningen, kulhållaren och nippelhuset är i fokus. En noggrannare materialanalys genomförs för att få mer verklighetbaserande materialdata på kopplingen. 

  Hela nippelhuset antas härdas efter varit i kontakt med företaget som utför härdningen på komponenten. För att få mer information om materialdata utförs statiska trycktester på en koppling. De uppmätta töjningarna från testerna jämförs med töjningarna i simuleringarna. Sträckgränsen och hårdnadskoefficienten på styrningen och kulhållaren kan justeras något från testerna men resultatet har flera osäkerheter. 

  Antalet kulor i kopplingen mellan 15 och 12 kulor undersöks efter önskemål från företaget. Analyser om hur en härdning påverkar styrningen görs samt hur nippelhuset påverkas av en ythärdning i form av sätthärdning.

  Vid härdning av styrningen uppkom de minsta deformationerna och spänningarna. Kulhållaren visade tydligt på mindre deformationer och spänningar om antalet kulor minskas från 15 till 12 kulor i kopplingen. För att minska kulintrycket på nippelhuset rekommenderas att ythärda komponenten med en 27 % hårdare yta än den nuvarande. På grund av uppskattade värden på materialdata på ythärdningen behöver mer information införskaffas. Detta för att kunna avgöra vilken tjocklek på ytans härdning som krävs för 12 kulor i kopplingen.

 • Disputas: 2019-10-10 13:05 Skövde
  Hollis Daniel, Naib
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Naib.Hollis.Daniel@gmail.com.
  TILLÄMPAR STUDENTER INFORMERAT SAMTYCKE VID BESÖK AV E-HANDEL SIDOR2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna undersökning handlar om att identifiera vad för faktorer som påverkar högskolestudenters beslut vid godkännande av cookies vid besök av e-handel. Undersökningen utfördes genom mixed metod forskningsmetod. Metoderna skedde i form av kvantitativ och kvalitativ i form av enkätundersökning samt intervjuer. Syftet med undersökningen var att förstå vilka faktorer som påverkar studenters godkännande av cookies när de besöker e-handel. Motiven till denna undersökning är att allt fler människor spenderar en stor del av sin tid på en växande bransch där de ständigt bemöts av popuppnotifikationer av cookies som kräver deras godkännande och medför att per automatik att många godkänner utan grund på informerat samtycke. Detta är något som behöver undersökas för att identifiera vad för faktorer som påverkar högskolestudenter informerade samtyckes godkännande av cookies.

 • Mercan, Hasan Mert
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Integrated augmented reality and product lifecycle management framework for operator support optimization and improvement of reporting during the manufacturing operation2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  Nowadays, production environment became more and more competitive due to innovative improvements and applications in industrial systems. Manufacturers aim to implement technological solutions into their production systems from the design phase until the product’s end of life. This approach provides several benefits to manufacturers such as; reduced cost, increased productivity, reduced time-to-market etc. Augmented Reality (AR) is one of the most popular technologies which provides innovative solution to manufacturers. There is a variety of use of AR applications in manufacturing world such as; assemble, training, maintenance, recycling etc. On the other hand, the product data andits traceability became more and more important within supply chain. In order to improve their competitiveness on the market, manufacturers started to search for solutions which helps to improve production practices in terms of cost and time. PLM solutions have provided a better understanding to use of product data and improved the production systems. This project aims to develop a framework which integrates the AR and PLM context with the purpose of optimization of the support given to the operator and reporting of the manufacturing operations. An AR –PLM Framework has been developed and a demonstrator has been implemented as a proof of the concept in this project.

 • Ahlandsberg, Sanne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Millner, Emmy
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  När hjärtat plötsligt slutar slå: En kvalitativ litteraturöversikt av patienters upplevelse av att överleva ett hjärtstopp utanför sjukhus2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ett plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och cirka 5 000 människor drabbas årligen av ett hjärtstopp utanför sjukhus. Att överleva ett hjärtstopp kan väcka många existentiella frågor och känslor som påverkar både livskvalitet och livsvärld. Sjuksköterskan kan möta patienter som överlevt ett hjärtstopp inom vilken klinisk specialitet som helst. Syfte: Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av att överleva ett hjärtstopp som skett utanför sjukhuset. Metod: Studien använde sig av en kvalitativ litteraturöversikt som innefattar både kvalitativ och kvantitativ forskning. Resultat: Patienterna upplevde mycket ångest, oro och rädsla efter att de överlevt ett hjärtstopp. Patienterna upplevde att det var nödvändigt med nya rutiner för att kunna gå vidare. Det emotionella och sociala stödet var en viktig del i återhämtningen efter hjärtstoppet. Patienterna upplevde att det var viktigt för dem att få information kring hjärtstoppet och vägen tillbaka till ett sunt liv. Konklusion: Studien kom fram till att patienterna hade ett stort behov av information kring den nya vardagen. Det var viktigt för patienterna att bearbeta sina existentiella frågor och få stöd från sjukvården, familj och vänner. Patienterna önskade att sjuksköterskan hade mer konkret information om patientens tillstånd och vad deras kropp klarade av rent fysiskt.

 • Kjellner, Emma
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Petersson, Katrin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Människors upplevelser av att leva med bipolär sjukdom: En analys av självbiografier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom, sjukdomen utmärks av återkommande depressiva- och maniska perioder som påverkar upplevelser av människors livsvärld och hälsa. Sjuksköterskan har en betydande roll när personer med bipolär sjukdom är i kontakt med hälso-och sjukvården. För att öka förståelse kring upplevelser av att leva med bipolär sjukdom, behövs mer forskning. Syfte: Syfte är att belysa människors upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. Metod: En kvalitativ metod användes. Narrativer i form av sex självbiografier analyserades, datamaterialet har analyserats utifrån Dahlborg-Lyckhage beskrivning av att analysera narrativer/berättelser. Resultat: I resultatet framkom det fyra teman; Sjukdomens berg- och dalbana; Den eviga psykiska smärtan och dess konsekvenser; Upplevelser av nära relationer och betydelsen av stöd; När diagnosen blir ett faktum och vården brister. Diskussion: Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom som innefattar både patient och anhöriga. Upplevelsen av att leva med bipolär sjukdom är att leva i både hälsa och ohälsa beroende på i vilken period de befinner sig i förhållande till sjukdomen. Konklusion: Människor som lever med bipolär sjukdom upplever att symtomen påverkar hela personens livsvärld. Sjuksköterskan har en stor inverkan på personens mående och upplevelser.

 • Larsson, Emma
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Andreasson, Niclas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Återhämtning genom vistelse i naturen: En litteraturöversikt om naturens påverkan på stress2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa är idag vanligt förekommande och orsakar personligt lidande. Stress handlar om obalans mellan belastning och återhämtning. Långvarig stress kan resultera i en livssituation som ger både psykisk och fysisk ohälsa. För den som arbetar inom människovårdande yrken är det därför viktigt att kunna känna igen stress och dess symtom Syfte: Att belysa hur människor med stress upplever vistelse i naturen. Metod: Vald metod är en litteraturöversikt där kvalitativa och kvantitativa artiklar studerats. Resultat: Naturvistelse bidrar till psykologisk återhämtning vid stress. Stressade människor upplever att de har lättare att få ihop vardagen tack vare den återhämtning de får i naturen. Förmågan att reflektera kring sitt livssammanhang ökar och kraft och ambition att ta sig an framtiden infinner sig genom naturvistelse. Även fysisk återhämtning upplevs genom vistelse i naturen. Att erfara naturen via syn, känsel, smak och lukt upplevs ha en lugnande och avslappnande inverkan. Generellt bidrar vistelse i naturen till att människor känner sig förankrade i tillvaron och upplever känslor som glädje och tacksamhet. Konklusion: Resultatet visar att människor som lider av stress upplever återhämtning genom vistelse i natur

 • Green, Richard
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Zachau, Pernilla
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt: En kvalitativ litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig orsak till sjukhusinläggning i Sverige. Patienter behöver stöd från vården, aktuell forskning visar på att detta stöd brister. Sjuksköterskan behöver mer förståelse för patientens livsvärld för att kunna lindra dennes lidande.

  Syfte: Syftet är att belysa patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt

  Metod: Uppsatsen är en kvalitativ litteraturöversikt där 15 kvalitativa artiklar med ett patientperspektiv analyserats.

  Resultat: Patienter upplever känslomässigt lidande härledande från deras symtom, deras möten med vården och deras sociala sammanhang. De finner hopp och mening hos sin tro, hos sina närstående och hos en god vård. Patienter upplever att en acceptans av deras begränsningar och en anpassning därefter leder till hälsa.

  Slutsats: Hela patientens livsvärld påverkas vid hjärtsvikt, detta behöver sjuksköterskan bemöta och ha i åtanke vid vårdande möten. Hjärtsviktspatienter behöver uppleva kontinuitet och förståelse från vården. Förståelsen ska inte enbart beröra patientens symtom utan även behovet av spiritualitet. Denna kan bemötas genom att sjuksköterskan är öppen för att ha existentiella samtal med patienten, eller genom hänvisning till sjukhuspräst eller liknande profession.

 • Nair, Vipul
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Drejing, Karl
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Hemeren, Paul
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Incidental processing of biological motion:: Effects of orientation, local-motion and global-form features2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Previous studies on biological motion perception indicate that the processing of biological motion is fast and automatic. A segment of these studies has shown that task irrelevant and to-be-ignored biological figures are incidentally processed since they interfere with the main task. However more evidence is needed to understand the role of local-motion and global-form processing mechanisms in incidentally processed biological figures. This study investigates the effects of local-motion and global-form features on incidental processing. Point light walkers (PLW) were used in a flanker paradigm in a direction discrimination task to assess the influence of the flankers. Our results show that upright oriented PLW flankers with global-form features have more influence on visual processing of the central PLW than inverted or scrambled PLW flankers with only local-motion features.

 • Nyman Gomez, Christian
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Berg Marklund, Björn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  A Game-Based Tool for Cross-Cultural Discussion: Encouraging Cultural Awareness with Board Games2018Inngår i: INTERNATIONAL JOURNAL OF SERIOUS GAMES, E-ISSN 2384-8766, Vol. 5, nr 4, s. 81-98Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper studies whether a board game can effectively raise awareness of cultural differences and their impacts on everyday life. Furthermore, the paper compares whether a board game might achieve this goal more efficiently, or differently, than more traditional ‘open discussion’ exercises. To conduct this study, a board game that present players with cultural dilemmas was designed and developed based on a comparative model of individualistic and collectivistic cultures. The game’s ability to generate discussion and engagement with cross-cultural topics was evaluated and compared with traditional discussion exercises in a series of experimental studies conducted in SFI (Swedish For Immigrants) classrooms. A follow-up survey was also conducted to compare long-term effects between the board game and the traditional discussion exercise. Results indicate that the game benefited participants’ discussions and reflections regarding cultural awareness directly after the game session, and that they retained their attitudes and perceptions of cultural awareness better than participants of the non-game exercise.