his.sePublications
1 - 40 of 40
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Babovic, Elvir
  University of Skövde, School of Health and Education.
  ADHD och risken för kriminellt beteende senare i livet: en litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction

  ADHD is a neuropsychiatric disorder belonging to the spectrum of neuro-cognitive functional that increases the risk of getting into crime later in life. Individuals with the disorder may be incapable of controlling their impulses, which means that the individuals with the problem is not capable of evaluating consequences of his/her behavior. ADHD is also something that increases the risk of becoming a victim of abuse and destructive behavior

  Method

  A literature review with 10 knowledge-based articles was used in the study for the basis of the result. The articles were reviewed and processed to obtain as strong a reliability as possible. The database launched was Pubmed which gave many hits according to the keywords but the included studies were carefully selected based on the delimitation by the aim of the study and the relevance of the chosen area.

  Purpose

  The aim of the work was to explore the connection between the diagnosis of ADHD and subsequent risk of criminal behavior.

  Results

  Adolescents diagnosed with ADHD showed a clear increased risk of developing addiction problems. The ADHD symptoms had often become more difficult during childhood or adolescence and persons with ADHD were also more probably imprisoned as adults. The most common drugs that were used by the individuals with ADHD and had developed addiction were stimulants such as alcohol and benzodiazepines. The adolescents with ADHD and developed addiction had performed significantly poorer in tests and in school and showed poorer results than those who had not diagnosed ADHD

  Discussion Clear results were common to many of the selected articles as there was a clear correlation between ADHD and risk of becoming a victim of abuse and subsequent criminal behavior. Several of the articles mention that young people with the diagnosis of ADHD have obvious problems in gaining education and that this in turn leads to exclusion and poor social adaptation

 • Karlberg, Pontus
  University of Skövde, School of Informatics.
  FÄRGERS PÅVERKAN PÅ TIDSUPPLEVELSE: Kopplingen mellan designartefakter och användares upplevelse av tid utifrån ett UXperspektiv.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt tidigare forskning upplever människor att tiden går fortare i lugna trygga miljöer och går långsamt i påfrestande situationer. Något som skapar lugna trygga känslor hos människor är färgen blå medans färgen gul som har ett ständigt tröttande ljus upplevs som påfrestande. Vilket i teorin ska innebära att människor som tittar på något blått upplever att tiden går snabbare än de som betraktar något gult. I föreliggande studie har detta undersökts med två experiment, i första experimentet fick deltagarna slå multiplikationstal på kalkylatorn på en dator medan det var en blå eller gul bakgrund. I det andra experimentet fick deltagarna se en snurra på en gul eller blå bakgrund. I inget av experimenten upptäcktes någon signifikant skillnad. I experimentet var det dessutom fler som svarade att de ville använda den blåa bakgrunden om den fick tiden att upplevas gå fortare än den gula.

 • Ahumada, Maria
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Uppfattningar om barnfetma och om myndigheternas åtgärder bland invånarna i Viña del Mar - Chile2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Obesity development is one of the most obvious - and at the same time, one of the most neglected - public health problems (WHO, 2018). Objective: The primary purpose was to investigate the understanding of the factors behind childhood obesity in a limited group of participants living in three areas in Viña del Mar, Chile; Reñaca Alto, Santa Inés and Center. The secondary purpose of the study was to elucidate the perception of the authorities' health-promoting efforts among participants in different socio-economic groups in these areas. The two main research questions were: What are the views of the residents of Viña del Mar about the factors behind childhood obesity? What are the opinions of residents of Viña del Mar about measures to counteract the problem? Method: The study is a cross-sectional survey (n = 63) and the data were collected and analysed using SPSS statistical program and an Excel program. The results are presented through descriptive statistics, in the form of tables. Results: The survey was answered by 63 persons, representing 63 families, consisting of a total of 231 persons, divided into 156 adults and 75 children. The results show that 15% of the participants do not know the severity of child obesity. Furthermore, 88% of the participants perceive that the household economy is the main significant risk factor for child obesity, followed by a high consumption of sugar and sugar-containing products. In addition, participants perceive that it is possible to influence the childhood obesity epidemic and 84% of participants feel that the family can have a positive influence on childhood obesity, but more tools are needed in the form of knowledge and support. The results show that only 10% of the participants think that the authorities are making a considerable effort, while 49% (n = 25) think that they are not doing enough. Behaviour-changing measures show a better result in population groups with a high SEP (Socio Economic Position) than in those with a low, since the former are more influenced by the information. However, a multidisciplinary holistic perspective is needed on health promotion work. If the SES gap (Socio Economic Status) is reduced and SEP equated, more people can get advice and be given the opportunity to have a healthy lifestyle. Socioeconomic factors affect the risk of childhood obesity in particular in economic transition processes. If SEP and SES, both individually and socially, change from poor to rich, child obesity in society increases and Chile is an example of this phenomenon. The health promotion efforts in the country are multifaceted and innovative in many ways and there are many actors working with these. However, the question is how effective the efforts are when the work is done in many different forms and often without being anchored to one another. Finally, prevention efforts should be developed and implemented in collaboration with the target groups.

 • Kärmander, Adam
  et al.
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Nori, Daniel
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Produktionstekniskt förbättringsarbete hos Dava Foods: Förbättrande av en maskin2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts på Dava Foods i Skara. Det är ett företag där hönsägg i olika kvaliteter bearbetas. Där finns en äggknäckningsprocess som består av två maskiner. Organisationen har problem med maskinen som har till uppgift att separera brickor och ägg. Den stannar alltför ofta och därför har företaget bett om hjälp.

  Syftet med arbetet var att ta reda på vilka orsaker som ligger bakom stoppen och att ge förbättringsförslag för att förhindra framtida oönskade stopp. Observationer och intervjuer genomfördes för att få en bättre förståelse för hur maskinen fungerar. Därefter utfördes fyra stopptidsanalyser för att dokumentera stilleståndstider och för att det skulle vara möjligt att se vad som får maskinen att stanna. Metoden 5 x varför användes för att hitta rotorsakerna till problemen. Förbättringsförslag gavs utifrån de rotorsaker som identifierades och även utifrån egna tankar och idéer. Dessa förslag placerades även in i två PICK-charts så att organisationen eventuellt kan välja att implementera några av dessa i framtiden.

  Arbetet resulterade i 12 unika förbättringsförslag. 2 av dessa hade med brickornas material att göra. Det ena förslaget innebar att endast använda plastbrickor och det andra var en blandning av plast- och pappersbrickor. Ytterligare ett förslag var brickor med 5x5 ägg, vilket innebär att brickan ska ha plats för 5 ägg på bredden och 5 på längden. Tre förbättringsförslag hade med människor att göra. Dessa handlade om att operatören ska försöka vara mer noggrann med avståndet mellan brickor på första rullbandet, att människor ska vara försiktiga vid transport och hantering av äggen samt att det ska vara tre personer som arbetar vid maskinen. Några mer omfattande förbättringsförslag var ett längre första rullband, en robot vid första rullbandet, en bättre funktion som separerar brickor, en ny maskin och en annan layout. Det föreslogs även att minska hastigheten på den så kallade cylindern.

  Slutsatsen är att det finns tre förbättringsförslag som verkligen bör övervägas. Dessa är användning av plastbrickor istället för pappersbrickor, införskaffande av en ny maskin samt tre personer som arbetar vid maskinen. Om plastbrickor används istället för pappersbrickor så hade det blivit mycket mindre stopp. Detta gäller även för en ny maskin som kan hantera både plast- och pappersbrickor. Om tre personer arbetar vid maskinen så kan den tredje personen ha som arbetsuppgift att upptäcka och åtgärda fel innan dessa får maskinen att stanna.

 • Fjordstig, Andréas
  University of Skövde, School of Bioscience.
  Separating Post-perceptual Processes From Auditory Awareness: An Electrophysiological Study With a No-response Task2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Two theories of consciousness have different ideas about when consciousness happens and what neural processes enable conscious experience. The recurrent processing theory supports an early onset of consciousness caused by recurring loops of information between sensory areas. Contrary to this belief, the global workspace theory claims that consciousness appears later, through global recurrent loops of information between sensory and higher order brain areas such as the visual cortex and frontoparietal areas. Electrophysiological studies have found an event-related negativity arising in primary visual areas around 200 ms that correlates to awareness. This activity suits the predictions of an early onset of consciousness made by the recurrent processing theory. It is followed by a later positive amplitude appearing around 400 ms. This activity is in line with predictions made by the global workspace theory. The current study transition from visual to auditory awareness research in order to find the neural correlates of consciousness in audition. A sound detection task with tones calibrated to each participants threshold value was used in the experiment and two electrophysiological measurements of auditory awareness were found. An auditory awareness negativity that appears around 200 ms after stimulus onset and a late positivity appearing around 400 ms. Researchers disagree about if these event-related potentials correlate with awareness or unrelated cognitive mechanisms. In order to solve this problem, the current experiment was devised to test if they were affected by response conditions. A no-response paradigm with reversed response conditions was used to separate pre- and post-conscious mechanisms from the auditory awareness negativity and the late positivity. Results showed that auditory awareness negativity was independent of response condition and thus free from post-perceptual processes. The late positivity amplitude seems to be dependent on response condition but the result was inconclusive.

 • Kass Afrem, Malek
  University of Skövde, School of Business.
  Aktieägarvärdeslogik2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna magisteruppsats analyseraraktieägarvärdeslogikens effektpå organisationer.Forskare menar att aktieägarvärdeslogiken har spridits till resterande delar av samhället. Föratt kunnadra slutsatserundersöksaktieägarvärdelogikens påverkan i AB Volvo, vilken byggerpå Tengblads (2011) forskning, samt påbyggda studier och ideologikritik.I denna magisteruppsatsspelar agentteorinen viktig roll eftersom den ärbaseradpå aktieägarvärdeslogiken däraktieägarvärdetmaximerasgenom styrning av företagsledning. I agentteorin tar aktieägare rollen som huvudmän och företagsledare är deras agenter. Om ett företag anses vara överkapitaliserat på grund av stora finansiella buffertar, kan höga utdelningar delas ut till aktieägare vilket kan påverka företaget negativt eftersom dess finansiellatillgångar minskat. Som en konsekvens blir soliditeten mindre i företaget ochföretagstillväxtenkanocksåpåverkas genom attutrymmet för investeringar minskar.Aktieägare vill ha höga utdelningar dåhöga utdelningar ger aktieägare rikedom ochmakt(Black, 1990; Davis och Thompson, 1994).Studiervisar att en dramatisk försämring av soliditeten i AB Volvo sker under perioden 2006-2009. Det hävdas i uppsatsen att soliditeten på drygt20procenti dagslägetärförlågt förett konjunkturkänsligt företag som AB Volvo.Därför behöver AB Volvo bygga på sina finansiella buffertar för att höja soliditeten som gör att företaget klarar tatillfälliga förluster till följd av konjunktursvängningar.

 • Stendahl, Isabella
  University of Skövde, School of Bioscience.
  THE POTENTIAL THERAPEUTIC VALUE OF PSILOCYBIN: In Relation to Depression2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Depression is one of the most disabling and prevalent mental disorders, which causes excessive feelings of sadness and despair. Unfortunately, there are a substantial number of patients that do not respond well to conventional interventions and new approaches are therefore needed. Recent studies have revealed that psilocybin can effectively reduce symptoms of depression and anxiety, particularly when combined with psychological support. It has been further suggested that psilocybin can reduce symptoms of alcohol abuse, cluster headaches and obsessive-compulsive disorder (OCD). Results have shown that psilocybin can give long-lasting beneficial changes in mood, behavior, values, and attitudes. Psilocybin enables creative thinking and increases emotional access, which seems suitable for therapeutic implications. Neuroimaging studies have shown that psilocybin alters similar neural networks to those in depressed patients, in particular: the medial prefrontal cortex, posterior cingulate cortex, and the amygdala. The mechanisms behind the clinical improvements are still poorly understood. Using psilocybin for clinical purposes is controversial since it is categorized as a Schedule I substance, although the drug is not physically addictive nor harmful and has low abuse potential. Recent studies have demonstrated that psilocybin has clinical potential and is safe to use in supervised settings.

 • Montasser, Mona
  University of Skövde, School of Bioscience.
  Rethinking the role of anxiety: Using cognitive reappraisal in the classroom2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis provides an overview of the literature both in the field of academic anxiety and emotion regulation. The two research fields have proceeded independently in the literature at least until recently and the thesis highlights their integration. The thesis aims to answer: what happens in the brain during cognitive reappraisal and how can we use cognitive reappraisal as a strategy for dealing with academic anxiety. Brain-imaging studies show that cognitive reappraisal (an emotion regulation strategy) involves many different higher-order cognitive processes, such as emotion processing, manipulation of appraisals in working memory, inhibiting the old and selecting new appraisals. Different regions of the prefrontal cortex are believed to support these functions, moreover, the prefrontal cortex modulates amygdala activity and decreases negative emotions. Previous research in the lab and in the classroom suggests that cognitive reappraisal might be a strategy for dealing with academic anxiety. The arousal reappraisal intervention encourages students to reinterpret their increased arousal as beneficial to their performance. Only a small number of studies have tested the intervention in academic contexts, however the results are promising, e.g. students improved exam performance. The goal is to teach students that it is possible to perform well regardless of one’s anxiety. The findings presented in this thesis provide an initial glimpse into the fruitful integration of these two research fields. 

 • Bernhard, Pauline
  University of Skövde, School of Bioscience.
  Neurala korrelat till medkänsla med speciellt fokus på självmedkänsla2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • Krantz, Irina
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Upplevda hinder och risker vid fysisk aktivitet hos typ 1 diabetiker: En systematisk litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: In Sweden, 450,000 people suffer from diabetes, of which 10-15% have type 1 diabetes. Individuals who have lived with the disease for a long time run the risk of complications. Physical activity is central to the treatment, but there are risks and obstacles that can lead to the individual avoiding physical activity.

   Aim: The purpose is to investigate perceived risks and other obstacles during physical activity for type 1 diabetics.

   Methods: The choice of method was a systematic literature study. The databases WorldCat Discovery and Pubmed were used in the search of reports. After the search, 10 reports were selected, and a thematic analysis was applied. Then 3 themes were chosen which were later used to analyze the reports. They were as follows: the fear and the risk of hypoglycemia, the obstacles and remedies in relation to physical activity and behavioral changes in the individual.

   Results: The fear of a hypoglycemia prevents the individual from exercising. The result showed that women suffers from anxiety concerning their diabetes to a greater extent than men. Aids such as Continuous Glucose Monitoring can minimize anxiety and the risk of getting into hypoglycemia during physical activity.

   Conclusion: Constantly worrying about getting into hypoglycemia can cause the individual to stop caring for the risks associated with the disease. One of the factors that led to the individual being unable to perform physical activity was hyperglycaemia. Continuous blood glucose monitoring as well as support of personnel at exercise facilities can lead to the individual overcoming obstacles and concerns.

 • Toffaha, Ali
  et al.
  Department of General Surgery, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar.
  El Ansari, Walid
  University of Skövde, School of Health and Education. University of Skövde, Health and Education. Department of Surgery, Hamad General Hospital, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar / College of Medicine, Qatar University, Doha, Qatar.
  Elaiwy, Orwa
  Department of Laboratory Medicine and Pathology, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar.
  Obaid, Munzir
  Department of General Surgery, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar.
  Al-Yahri, Omer
  Department of General Surgery, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar.
  Abdelazim, Sherif
  Department of General Surgery, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar.
  First sliding Amyand hernia harbouring appendicular schistosomiasis: Case report2019In: International journal of surgery case reports, ISSN 2210-2612, E-ISSN 2210-2612, Vol. 63, p. 143-146Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: Amyand's hernia (AH) is rare, schistosomiasis of the appendix is very uncommon, and both conditions coexisting together is an extremely rare event. Pre-operative diagnosis of each of the two conditions is usually difficult. To the best of our knowledge, the current paper is first to report both these two conditions in coexistence. Presentation of case: A 31-year old man who had no comorbidities was admitted electively as a day case of non-complicated right indirect inguinal hernia. Further history and physical examination were unremarkable. Intraoperatively the patient was found to have right sliding AH with appendicular schistosomiasis (AS). The patient underwent Lichtenstein repair of the hernia with appendectomy. On follow up he was referred to infectious disease clinic, and the post-operative course was uneventful. Conclusions: Intraoperative identification of non-typical hernia sac before its opening should alert the surgeon to the possibility of sliding hernia and the presence of an organ as a part of the sac. Rare causes of appendicular masses like schistosomiasis granuloma should be considered in endemic areas or immigrants from these areas, despite the difficulty of preoperative diagnosis. Management should follow general guidelines of appendectomy, hernia repair and dealing with the associated pathology if present. 

 • Dragovic Baus, Anna
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Utmaningar i undervisningen utifrån ett inkluderingsperspektiv på handelsprogrammet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Keywords: vocational education, vocational students, vocational teachers, inclusion, challenges, business and administration programme

  An inclusion approach can be summarized as the requirement on schools to meet each student based on that student’s abilities and needs. Theory and research shows that inclusion is a complex concept; this requires professional teachers in schools to have the right knowledge in order to be able to translate theory into practice.

  The purpose of this study has been to highlight and create awareness of the subject of inclusion and its challenges based on the perspectives of three vocational teachers, one principal and one special education teacher in the Business and administration programme. The challenges I have focused on concern the inclusion work in the Business and administration programme. Furthermore, the study also includes an analysis of how the professionals at the school work with an inclusive approach. The study's research questions have been answered by qualitative interview studies. The results have been analyzed by using theoretical background and research with a focus on different inclusion perspectives based on the interviewees' statements.

  The results of the study show that inclusion, which is about meeting every student based on that student’s circumstances and needs, presents a challenge for schools in every day life. The study also shows difficulties within the school itself to work with the process of the inclusion perspective as only limited resources are available. Based on the study’s results, inclusion is understood to be an important concept which should be part of all school activities in an organised and structured way. The study also shows that there are potential areas of development in order to better accomodate students in need of special assistance at the secondary school vocational programmes in the future.

 • Susi, Tarja
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Torstensson, Niklas
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Wilhelmsson, Ulf
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  "Can you send me a photo?": A Game-Based Approach for Increasing Young Children’s Risk Awareness to Prevent Online Sexual Grooming2019In: DiGRA '19 - Proceedings of the 2019 DiGRA International Conference: Game, Play and the Emerging Ludo-Mix / [ed] Akinori Nakamura, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a game-based approach for raising young children's online risk awareness, to decrease the risk of becoming the subject of sexual grooming. Hidden in the Park is an adventure game, including a classic game board and a tablet with Augmented Reality-technology. The game mechanics are based on data from true grooming processes. The game's target group is children aged 8-10 years. This paper describes the game development, from a prototype to an approved release version that will be released as a non-profit product during 2019. We describe the creation of the game mechanics, the iterative development process, and game evaluation. 25 pupils in the target group participated, but the ages 7-12 (n=70) were included to evaluate whether the game would suit the intended target group. Results show that the game is fun and engaging but that it also raise questions concerning online activities.

 • Hirche, Elin
  University of Skövde, School of Bioscience.
  AM I FUNNY NOW?: The Neurological Basis of Humor Styles2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present thesis will provide an overview of how the four humor styles, affiliative, self-enhancing, aggressive, and self-defeating humor, are connected to different brain areas. The thesis will also include an overview of how humor in general, and especially three factors of humor including, processing, appreciation, and comprehension is connected to different brain areas. The present study found a connection between these three factors of humor and activation in the prefrontal cortex (PFC) and inferior frontal gyrus (IFG). The four humor styles were all connected to activity in the midbrain and nucleus accumbens (NAc), though they were found to differ in other parts of the brain. Affiliative humor and self-enhancing humor are humor styles found to share activation of similar brain areas, whereas self-enhancing and aggressive humor was found to the least extent share activation of the same brain areas. No neural differences in relation to the four humor styles have been found between men and woman, or between cultures.

 • Andersson, Maja
  University of Skövde, School of Bioscience.
  The Physiological Effects of Long-term Unemployment2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The stress system is essential for humans and other organisms to survive. However, when stress is prolonged it can have pathological effects on the brain. To experience long-term unemployment is often stressful, for it has been shown to correlate with depression, low self- esteem, learned helplessness and self-destructive behavior. Long-term unemployment also seems to have physiological consequences, for it has been shown to correlate with cortisol dysregulation. The hippocampus is a highly adaptable part of the brain located in the temporal lobe and is long known for its sensitivity to cortisol dysregulation due to stress. The aim of this thesis is to study how long-term unemployment affects physical and psychological well- being, focusing in particular upon finding out whether it affects the hippocampus. The results suggest that that the kind of stress caused by long-term unemployment is similar to the stress affecting the hippocampus. It thus seems to be a reasonably hypothesis that long-term unemployment has a negative influence upon the brain, and the hippocampus in particular.However, there is an additional issue that one needs to take into account. For some studies have shown that people with poor mental health are more likely to be unemployed. If poor mental health is associated with physiological disorders (including a damaged hippocampus), this implies that not only can long-term unemployment (via stress) affect the hippocampus, but a damaged hippocampus (along with other physiological factors) can increase the probability to become unemployed. This means that the relationship between long-term unemployment and a damaged hippocampus need not be a one-way causal relationship.

 • Rösiö, Carin
  et al.
  Jönköping University School of Engineering, Department of Industrial Engineering and Management, Jönköping, Sweden.
  Aslam, Tehseen
  University of Skövde, School of Engineering Science. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  Srikanth, Karthik Banavara
  Jönköping University School of Engineering, Department of Industrial Engineering and Management, Jönköping, Sweden.
  Shetty, Savin
  Jönköping University School of Engineering, Department of Industrial Engineering and Management, Jönköping, Sweden.
  Towards an assessment criterion of reconfigurable manufacturing systems within the automotive industry2019In: Procedia Manufacturing, E-ISSN 2351-9789, Vol. 28, p. 76-82Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To increase changeability and reconfigurability of manufacturing systems, while maintaining cost-efficiency and environmental sustainability they need to be designed in accordance to the need for change. Since companies often need to convert existing manufacturing systems to handle variation, implementation of reconfigurable manufacturing systems calls for an analysis of the current system to understand to what extent they fulfil reconfigurability characteristics. This requires an assessment of the needs for reconfigurability as well as assessment of the existing ability to reconfigure the manufacturing system. Although a lot of reconfigurable manufacturing system assessment models are proposed in theory there is an evident knowledge gap pertaining to what extent the existing systems in the industry are in achieving reconfigurability. The purpose with this paper is to propose an assessment criterion for existing manufacturing systems to measure reconfigurability and their readiness to change with respect to products and volume variations. Based on a literature review of existing reconfigurability assessment models and a case study within the automotive industry, a criterion is developed and tested to analyze how reconfigurable a system is and to decide which parameters that need more attention to achieve higher degree of reconfigurability. © 2019 The Authors.

 • Volanen, Salla-Maarit
  et al.
  Folkhälsan Research Center, Helsinki, Finland / Clinicum, Department of Public Health, University of Helsinki, Finland.
  Lassander, Maarit
  Institute of Behavioural Sciences, University of Helsinki, Finland.
  Hankonen, Nelli
  Social Psychology Unit, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, Finland.
  Santalahti, Päivi
  National Institute for Health and Welfare, Finland.
  Hintsanen, Mirka
  Unit of Psychology, University of Oulu, Finland.
  Simonsen, Nina
  Folkhälsan Research Center, Helsinki, Finland / Clinicum, Department of Public Health, University of Helsinki, Finland.
  Raevuori, Anu H.
  Clinicum, Department of Public Health, University of Helsinki, Finland / Department of Adolescent Psychiatry, Helsinki University Central Hospital, Finland / Department of Mental Health and Substance Abuse Services, National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland.
  Mullola, Sari
  Institute of Behavioural Sciences, University of Helsinki, Finland / Department of Teacher Education, University of Helsinki, Finland.
  Vahlberg, Tero Juhani
  Department of Biostatistics, University of Turku, Finland.
  But, Anna
  Clinicum, Department of Public Health, University of Helsinki, Finland.
  Suominen, Sakari
  University of Skövde, School of Health and Education. University of Skövde, Health and Education. Department of Public Health, University of Turku, Finland.
  Healthy learning mind – Effectiveness of a mindfulness program on mental health compared to a relaxation program and teaching as usual in schools: A cluster-randomised controlled trial2020In: Journal of Affective Disorders, ISSN 0165-0327, E-ISSN 1573-2517, Vol. 260, p. 660-669Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Mindfulness-Based Interventions (MBIs) have shown promising effects on mental health among children and adolescents, but high-quality studies examining the topic are lacking. The present study assessed the effects of MBI on mental health in school-setting in an extensive randomised controlled trial. Methods: Finnish school children and adolescents (N = 3519), aged 12–15 years (6th to 8th graders), from 56 schools were randomized into a 9 week MBI group, and control groups with a relaxation program or teaching as usual. The primary outcomes were resilience, socio-emotional functioning, and depressive symptoms at baseline, at completion of the programs at 9 weeks (T9), and at follow-up at 26 weeks (T26). Results: Overall, mindfulness did not show more beneficial effects on the primary outcomes compared to the controls except for resilience for which a positive intervention effect was found at T9 in all participants (β=1.18, SE 0.57, p = 0.04) as compared to the relaxation group. In addition, in gender and grade related analyses, MBI lowered depressive symptoms in girls at T26 (β=−0.49, SE 0.21, p = 0.02) and improved socio-emotional functioning at T9 (β=−1.37, SE 0.69, p = 0.049) and at T26 (β=−1.71, SE 0.73, p = 0.02) among 7th graders as compared to relaxation. Limitations: The inactive control group was smaller than the intervention and active control groups, reducing statistical power. Conclusions: A short 9-week MBI in school-setting provides slight benefits over a relaxation program and teaching as usual. Future research should investigate whether embedding regular mindfulness-based practice in curriculums could intensify the effects. 

 • Sarlak, Shannon
  University of Skövde, School of Business.
  Möjligheter för produktion med additiv tillverkning: - En fallstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Additive manufacturing is a manufacturing process that has for the past 30 years been used substantially within the branch of industry. By adding material layer-by-layer, an object will be designed, and this method is called 3D-printing. Despite the advantage of building an object without assemblage as in traditional manufacturing, there is a lot of limitations with this additive manufacturing. Are there more opportunities than difficulties with additive manufacturing or is this manufacturing process too advanced too take over the traditional manufacturing process once and for all?

   

   Purpose: The purpose with this study is to increase understanding for promises and challenges with additive manufacturing and in which context it is adequate to use. Which elements makes it more appropriate and which are less, with additive manufacturing.

   

  Implementation: In the theoretical frame of reference, an integrative review study has been formed, by collecting and working with data from precious studies. The focus applies on the content of additive manufacturing, differences between traditional manufacturing and additive manufacturing only in theoretical frame of reference, promises and challenge with AM-processes, logistical aspects that focuses on the service elements that interact between organizations and customers but also the quality issues that concern additive manufacturing, order qualifiers and order winners that makes the establishment unique also adequacy of materials for different AM-processes. The empirics contain data and information from two concerned organizations that utilize additive manufacturing, but also how they go about to achieve competitive advantages. The analysis compiles the theoretical frame of reference that is formed by the data from previous additive manufacturing studies. Together with the empirics that has been brought by the concerned companies. Through the question formulation and a designed survey study that was given to the two companies, an information rich integrative review was embodied.

   

  Conclusion: This case study shows, as well as other studies that concern additive manufacturing, the conclusion is the same. The conclusion shows that additive manufacturing leads to elements such as cost reduction regarding manufacturing, reduced tied capital, to shorten the lead time, less haul, more environmentally friendly and to make complex geometric objects that are hard to design through traditional manufacturing. There are differences between the companies chosen AM-processes, because each AM-process uses different material. Material offering is more considerable to Company A that uses plastics than to Rise Swecast AB that uses powder within metal production. Adequacy for additive manufacturing applies more to build geometric complex objects, manufacturing of lower production volumes. It applies less to larger production volumes, limit of material supplies of different AM-processes and also for building larger objects. There are also quality issues that concern the printout, thus there is no feedback equipment, but this controls after each printout to avoid variations between printouts and between AM-processes.

  Additive manufacturing will take more place in the industry branch, in the future, and eventually replace processes within the traditional production. There are great opportunities for additive manufacturing that will lead to profitability for companies and customers through decentralization, meaning that organizations do not need to invest in a whole factory.

 • Jiang, Yuning
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Dynamic and Automatic Vulnerability Assessment for Cyber-Physical System2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Assessing vulnerabilities supports analytics-based decision-making processes to protect Critical Infrastructures (CIs), in order to focus on specific risks rising from threat-exploitability with varying degrees of impact-severity. The notion of risk remains elusive, as evidenced by the increasing investigations on CIs security operations centres (SOCs) where analysts employ various detection, assessment, and defence mechanisms to monitor security events. Normally, SOCs involve advances of multiple automated security tools such as network vulnerability scanners and Common Vulnerability Scoring System (CVSS), combined with analysis of data contained and produced by cyber-physical system (CPS) as well as alarms retrieved from vulnerability repositories such as Common Vulnerability Exposure (CVE). The security operators need further to forecast the match between these vulnerabilities and the state of intricate CIs layer networks, while prioritising patching investments using vulnerability-scoring mechanisms. This process shows the central role of security operators in SOCs and their need for support to keep pace with dynamically evolving vulnerability-alert repositories. Recent advances in data analytics also prompt dynamic data-driven vulnerability assessments whereby data contained and produced by CPS include hidden traces of vulnerability fingerprints. However, the huge volume of scanned data requires high capability of information processing and analytical reasoning, which could not be satisfied considering the imprecise nature of manual vulnerability assessment.

  A knowledge-base system that consolidates both sides into empirical rules appears to be missing, yet it promises to offer a suitable level of decision-support. In our research, we propose a dynamic and automated vulnerability-assessment approach. The proposed streamlined approach employs computational intelligence techniques to analyse data retrieved from vulnerability-alert repositories and CPS layer networks within an innovative accurate and automatic scoring system, away from traditional manual and highly subjective mechanisms. Our approach suggests to substitute offline, costly, error-prone and pure subjective vulnerability assessment processes with an automatic, accurate and data-evidenced approach, to improve situation awareness and to support security decision making. In doing so, we investigate judicious computational-intelligence techniques such as fuzzy-logic, machine learning and data mining, applied to vulnerability assessment problems.

 • Oli, Natalia
  et al.
  Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Sweden / Department of Community Medicine, Kathmandu Medical College, Nepal.
  Vaidya, Abhinav
  Department of Community Medicine, Kathmandu Medical College, Nepal.
  Eiben, Gabriele
  University of Skövde, School of Health and Education. University of Skövde, Health and Education.
  Krettek, Alexandra
  University of Skövde, School of Health and Education. University of Skövde, Health and Education. Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Sweden / Department of Community Medicine, Faculty of Health Sciences, UiT The Arctic University of Norway, Tromsø, Norway.
  Effectiveness of health promotion regarding diet and physical activity among Nepalese mothers and their young children: The Heart-health Associated Research, Dissemination, and Intervention in the Community (HARDIC) trial2019In: Global Health Action, ISSN 1654-9716, E-ISSN 1654-9880, Vol. 12, p. 1-12, article id 1670033Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Nepal, like many low- and middle-income countries, exhibits rising burden of cardiovascular diseases. Misconceptions, poor behavior, and a high prevalence of risk factors contribute to this development. Health promotion efforts along with primary prevention strategies, including risk factor reduction in both adults and children, are therefore critical. Objectives: This study assessed the effectiveness of a health promotion intervention on mothers' knowledge, attitude and practice (KAP) and their children's behavior regarding diet and physical activity. Methods: The Heart-health Associated Research, Dissemination and Intervention in the Community (HARDIC), a community-based trial, used peer education to target mothers with 1-9-year-old children in the peri-urban Jhaukhel-Duwakot Health Demographic Surveillance Site, Nepal, during August-November 2016. In the intervention area, 47 peer mothers were trained to conduct four education classes for about 10 fellow mothers (N = 391). After 3 months, all eligible mothers in the intervention and control areas were interviewed and the results were compared with the KAP of all eligible mothers at baseline. Results: Post-intervention, mothers' KAP median scores had improved regarding heart-healthy diet and physical activity. More mothers had 'good' KAP (>75% of maximum possible scores), and mothers with 'good' knowledge increased from 50% to 81%. Corresponding control values increased only from 58% to 63%. Mothers' attitude and practice improved. Additionally, mothers in the intervention area reported improvement in their children's diet and physical activity behavior. Moreover, Difference in Differences analysis showed that the HARDIC intervention significantly increased mothers' KAP scores and children's behavior scores in the intervention area compared to the control area. Conclusions: Our intervention improves KAP scores regarding diet and physical activity and shows potential for expansion via community health workers, volunteers, and/or local women. Moreover, HARDIC can contribute to Nepal's Package of Essential Noncommunicable Diseases Initiative, which currently lacks a specific package for health promotion.

 • Rahm, Olivia
  University of Skövde, School of Bioscience.
  Variations in Sex Differentiation: The Neurobiology of Gender Dysphoria2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this review paper was to investigate variations in sex differentiation, andalso, examine what neurobiological underpinnings there are to gender identity andgender dysphoria. In addition, the most extreme form of gender dysphoria,transsexuality, will be described from a neurobiological perspective but also discussedin terms of the classification from DSM-5. One theory considered on how genderidentity originates is the fact that the sexual differentiation of the brain and thedifferentiation of sexual organs develop during different time periods. Alterationswere displayed in a demonstration of male-to-female (MTF) and female-to-male(FTM) transsexuals that showed reversed results in cell number in a part of thehypothalamus, acronymized INAH-3 and reversal volume results in another region,acronymized BSTc. Likewise, differences in grey matter in the right putamendepended upon their natal gender. It can be concluded that there is biologicalevidence for sex differentiation and indications that lead science into consideringbiological components for gender dysphoria. This conclusion suggests for futureresearch questions focused more on the possible genetic factors of gender identity,also, consider larger sample sizes and more replications. There is still incompleteknowledge of what exactly constitutes an individual’s gender identity.

 • Thyberg, Joel
  University of Skövde, School of Bioscience.
  Dehumanization in the brain2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Dehumanization is a process whereby people fail to view others as human beings. Instead, the others are perceived as nonhuman animals or objects, unworthy of the same moral treatment. Dehumanization has previously been studied in a variety of different scholarly domains without adhering to a uniform theoretical framework. This literature review contrasts research on fully humanized perception, with research on dehumanized perception, and proposes neural areas which are likely to be involved. Not every aspect of dehumanization can be understood at the neurological level. To understand what factors lead up to, and modulates dehumanization, other perspectives might also be necessary. Dehumanized perception is coupled with reduced activity in the social cognitive brain network, a wide network which encompasses several cortical and subcortical areas. This disengages prosocial abilities and allows for other people to be treated like objects and means to an end. One area of special interest is the medial prefrontal cortex (MPFC). It functions as an integration center in the person perception network and is also active when we make moral judgments, empathize, or take the perspective of someone else. For this reason, the MPFC is sometimes used as an index of dehumanized perception.

 • Feller, Joseph
  et al.
  University College Cork, Ireland.
  Gamalielsson, JonasUniversity of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.Hill, Benjamin MakoUniversity of Washington, USA.Robles, GregorioUniversidad Rey Juan Carlos, Spain.
  Proceedings of the Doctoral Consortium at the 15th International Symposium on Open Collaboration2019Conference proceedings (editor) (Refereed)
 • Torra, Vicenç
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Navarro-Arribas, Guillermo
  Department of Information and Communication Engineering, Universitat Autònoma de Barcelona, Catalonia, Spain.
  Big Data Privacy and Anonymization2016In: Privacy and Identity Management. Facing up to Next Steps: 11th IFIP WG 9.2, 9.5, 9.6/11.7, 11.4, 11.6/SIG 9.2.2 International Summer School, Karlstad, Sweden, August 21-26, 2016, Revised Selected Papers / [ed] Anja Lehmann, Diane Whitehouse, Simone Fischer-Hübner, Lothar Fritsch, Charles Raab, Springer, 2016, p. 15-26Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Data privacy has been studied in the area of statistics (statistical disclosure control) and computer science (privacy preserving data mining and privacy enhancing technologies) for at least 40 years. In this period models, measures, methods, and technologies have been developed to effectively protect the disclosure of sensitive information.

  The coming of big data, with large volumes of data, dynamic and streaming data, poses new challenges to the field. In this paper we will review some of these challenges and propose some lines of research in the field.

 • Olsson, Ludwig
  University of Skövde, School of Informatics.
  Hur kan kognitiv genomgång anpassas till utvärdering av smartphone-gränssnitt?2019Independent thesis Basic level (university diploma), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dator och mobil-interaktion skiljer sig relativt mycket. Vissa aspekter inom mobil-interaktion finns inte vid dator-interaktion, t.ex. interaktionsrörelser. Eftersom det finns stora skillnader mellan de olika enheterna bör det därmed finnas metoder som har ett större fokus kring vardera enhet för att maximera sina chanser att skapa en bra produkt i slutändan. I detta arbete har det legat fokus på inspektionsmetoden kognitiv genomgång.

  Syftet med detta arbete har därmed varit att presentera ett smartphonespecifikt tillägg som ska kunna hjälpa utvärderare att inspektera smartphone-gränssnitt med kognitiv genomgång. Således kommer inte själva tillvägagångssättet kring kognitiv genomgång att revideras, utan fokus har legat på att presentera ett externt smartphonespecifikt tillägg som ska hjälpa utvärderaren vid inspektion av smartphone-gränssnitt. Litteraturstudie har utförts för att samla in vetenskapligt material för att kunna konstruera det smartphonespecifika tillägget. När tillägget var färdigställt har även ett par tester med tillhörande intervju gjorts för att ta reda på vad testdeltagarna tyckte om tillägget samt hur man i framtiden skulle kunna vidareutveckla tillägget ytterligare. Ett fortsatt arbete med det smartphonespecifika tillägget bör ske i framtida arbete, där man riktar in sig mot mindre erfarna UX-Designers eller andra IT-arbetare som inte besitter kunskap om UXD eller inspektionsmetoder.

  Nyckelord: Smartphonespecifikt tillägg, kognitiv genomgång, lärbarhet.

 • Castagnino Ugolotti, Vania
  University of Skövde, School of Informatics.
  Persuasive Meaningful Play: Exploring the video game Behind Every Great One2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis shines a light on tools that can be used in order to create persuasive and meaningful video games. This research was designed as an exploration of the game Behind Every Great One, with the purpose to determine if and how the game could attain a persuasive and meaningful representation of a benevolent sexist situation.

  To achieve this, the research took on three different approaches: an interview with the developer, a textual analysis of the game, and a qualitative survey analysing players' reactions to, and perceptions of, the game.

  The findings suggest that displaying characters' emotions in ways that transmit them to the players, paired with a realistic, complex representation of the social situation portrayed, are imperative for making the game have a persuasive and meaningful impact on the players. The researcher also suggests the term persuasive meaningful play as an applicable way to refer to games that contain similar characteristics as Behind Every Great One.

 • Jamous, Angela
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Saed, Sanaz
  University of Skövde, School of Business.
  Styrning och kontroll i organisationer med hög grad av blandad formalisering.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In recent years many studies have discussed how companies choose to manage business. Management control is an essential factor for companies in order to achieve the objective and result of the organization. Management control can be defined as control. Control instruments can be applied in business and can vary from company to company. Companies’ goals, governance and the way that the goals are achieved can vary. Therefore, it is important to apply a control instrument which works as a support for the company. Control instruments which are applied in a business must be able to have an impact on the company and individuals behavior. Budget, which is a control instrument, has been criticized by different researchers. According to many researchers budget can have some negative effects. The study has taken two companies into consideration, Svenska Handelsbanken and Länsförsäkringar. The focus has been on investigating how an organization that apply a limited budget control or have gone beyond budgeting control the organization. The business case has been investigated using Management control systems. 

 • Berg Marklund, Björn
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Engström, Henrik
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Hellkvist, Marcus
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Backlund, Per
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  What Empirically Based Research Tells Us About Game Development2019In: The Computer Games Journal, E-ISSN 2052-773XArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reviews empirically grounded research on practices in game development with the intent to give a comprehensive overview of contemporary development practices used in the video game industry. While there are many intangible elements that inform game development processes, this review specifically covers the more immediate practical challenges. The review covers a total of 48 papers published between 2006 and 2016, which were all subjected to thematic analysis by three reviewers. The results of the review show that an almost universal characteristic of game development is that it is almost impossible to accurately plan a development project in detail, largely due to the soft requirements inherent in game production which emerge mid-process during development projects, during when testing is coupled with continuous ideation and refinement. Practicing game developers have created their own frameworks that accommodate for this lack of planning. They include flat hierarchies, democratic decision-making, creative autonomy, and informal communication, which are designed to create an environment that maintains creativity and openness to product changes long into the production process. These frameworks vary significantly between studios and often between individual projects. This review also shows that the term ‘Agile’, while often used by both researchers and developers to characterize the process of game development, is not an apt descriptor of how game developers actually work. Agile is used as shorthand for unstructured and flexible development, rather than serving as a descriptor of a definable or unified work method. Finally, as companies develop more complicated hierarchies of stakeholders and staff, the desired flexibility and autonomy of game development becomes increasingly complicated to maintain, and often necessitates more formalized management processes and company structures. In these cases, inherent tensions of game development become more pronounced, and continuous creativity is hard to maintain due to a growing need to formalize processes.

 • Su, Yanhui
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Data-driven Model for Mobile Game Self-publishing2019In: BIR-WS 2019, BIR 2019 Workshops and Doctoral Consortium: Joint Proceedings of the BIR 2019 Workshops and Doctoral Consortiumco-located with 18th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2019) / [ed] Raimundas Matulevičius, Robert Buchmann, Václav Řepa, Marite Kirikova, Kurt Sandkuhl, Małgorzata Pańkowska, Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen * Lehrstuhl Informatik V , 2019, Vol. 2443, p. 189-199Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The emergence of new game value chains makes game developer self-publishing possible, but how they conduct the game self-publishing business is unknown. Besides this, business intelligence has been applied in game development for game design and optimization, but few systematic research efforts are focusing on game publishing, especially on mobile game self-publishing. In this paper, a research proposal for adopting a data-driven model to conduct mobile game self-publishing is proposed. My Ph.D. research aims to identify and remedy the main problems faced by game developers during mobile game self-publishing then introduce a brand-new model to support the whole process of mobile game publishing which combines analysis of player's behavior with in-game system data. The main contribution is based on the survey of business intelligence used in the game area and also the interviews, to identify the key issues for self-publishing and then, to propose a research effort leading to a new data-driven model for mobile game self-publishing, primarily targeting independent (indie) game developers.

 • Kristin, Söderström
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Therese, Andersson
  Förrvirring deluxe: En studie om kvinnors upplevelser av anhörigas inverkan på amning.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Amning är ett omtalat och hett ämne i dagens samhälle. Många har åsikter om och erfarenheter av fenomenet och delger dem gärna, oavsett om delgivning efterfrågas eller inte. Forskning visar att barnmorskor ställs inför stora utmaningar i sin stödjande roll till ammande kvinnor. Amningsfrekvensen i Sverige ses minska, trots dess positiva hälsoeffekter för både kvinna och barn. Forskning visar på orsaker såsom bristande kunskap och stöd från vårdpersonal samt påverkan från omgivningen.Eftersom omgivningen tycks påverka den ammande kvinnan vill författarna vidare undersöka hur kvinnorna upplever de anhörigas inverkan på amning. Syfte:Att beskriva kvinnors upplevelser av anhörigas inverkan på amning. Metod:Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes. 12 bloggar hittades under datainsamlingen vilka låg till grund för analysen. Resultat:Analysen resulterade i ett tema:Anhörigas inverkan på amning kan leda till både positiva och negativa upplevelser hos kvinnorna. Framträdande i resultatet var partnernspositivainverkan på amningen. Konklusion:Kvinnorna upplever anhörigas inverkan på amning som både positiv och negativ. Kvinnor som upplevdeett gott partnerstöd upplevde amningen mer positiv och uttryckte i högre grad att de ammade längre.

 • Zaar, Lina
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Eklind, Sandra
  University of Skövde, School of Health and Education.
  ”Skräm inte mammor i onödan”: Svenska dagstidningars bild av förlossning och förlossningsvård2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Graviditet och förlossning är ett känsligt tillstånd för blivande föräldrapar, vilket medför att de är lättpåverkade av olika informationskällor. Berättelser om graviditet och förlossning i massmedia är efterfrågade och förlossningsvården är ett aktuellt ämne, både medialt och politiskt. Tidningar behöver ofta locka med uppseendeväckande rubriker för att skapa intresse. Barnmorskans roll är att främja den normala graviditeten och förlossningen samt skapa trygghet och tillit hos föräldraparet. För att kunna vägleda blivande föräldrar behöver barnmorskan ha vetskap om hur förlossning och förlossningsvård framställs i massmedia. Syfte: Att beskriva hur förlossning och förlossningsvård framställs i de fyra största svenska dagstidningarna. Metod: Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes. Datainsamling i databasen Mediearkivet utmynnade i 177 artiklar, som låg till grund för analysen. Resultat: Analysen resulterade i ett tema: Förlossning och förlossningsvård framställs oftast riskfylld, dramatisk och stressande, men sällan naturlig och stärkande. Centralt fynd var att den normala förlossningen inte fick utrymme i artiklarna. Dramatiska händelser samt en bild av att förlossningsvården är i kris var framträdande. Konklusion: Massmedia ger inte utrymme för den normala förlossningen, utan framhäver de exceptionella händelserna, vilket skapar oro och rädsla hos föräldrapar. Därmed måste barnmorskan arbeta för att sprida en mer verklighetsförankrad bild av förlossning.

 • Blücher, Anna
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Wahlström-Svensson, Miriam
  University of Skövde, School of Health and Education.
  "Ska jag ha sex för att ha det gjort?": Ungdomars frågeställningar om sex på internetforum2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Previous research describes how different life choices affect young people's current and future sexual health. Today, young people get to know about sex both through school, youth clinics, as well as via the internet. This places entirely new demands on midwives and teachers to respond to the information available to young people and the issues it raises. Through this study, the authors wish to clarify the questions young people ask about sex by studying the open forums on the internet. Objective: To study young people´s issues about sex on internet forums. Method: A qualitative method with inductive approach has been used to the study. Data was collected through umo.se under the forum “Question each other”. A total of 48 threads were analysed. The data have been analysed according to Graneheim, Lindgren & Lundmans analysis method. Results: The results culminated in 5 subcategories, 2 categories as well as an overall theme: Sense of vulnerability. Conclusion: The Internet works as a natural source of information for young people and can supplement the school's sex education and the youth clinics. The study shows that unanswered questions about sex evokes both negative and positive feelings among the young people.   

 • Makdesi, Isabella
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Lätth, Anna
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Barnmorskors uppfattningar av samvård mellan neonatal och BB-avdelning i relation till prematur födsel: en intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige föds ungefär 6000 barn förtidigt det vill säga före vecka 37. Dessa barn kallas vanligtvis för prematurer. De prematura barnen vårdas vanligtvis på en neonatalvårdsavdelning och barnmorskorna på BB ansvarar för vården av mammorna. Tillsammans bedriver de två avdelningarna samvård som innebär att vården organiseras så att mamman och barnet kan vårdas på samma avdelning om barnets föds prematur eller om det är sjukt.  Syfte: Att studera barnmorskors uppfattningar av samvård mellan neonatal och BB-avdelning i relation till prematurfödsel. Metod: Fenomenografisk forskningsmetod med induktiv ansats användes i studien. 10 barnmorskor intervjuades med semistrukturerade intervjufrågor.  Resultat: Resultatet presenterades i tre beskrivningskategorier; erfarenheter av god samvård, kommunikationen och informationen, två olika världar ska mötas och sju uppfattningar. Konklusion: Samvård innebär ett samarbete mellan föräldrar, barnmorskor på BB och neotanalvårdspersonal, där familjen är i centrum för vården och där föräldrarna är delaktiga i barnets vård och beslut. Vårdpersonalens stöd, samarbete och kommunikation är av stor vikt för samvården ska fungera optimalt.

 • Tjärnberg, Wilmer
  University of Skövde, School of Informatics.
  Heuristisk Utvärdering av Virtual Reality-Spel2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete undersöker hur User Experience Design-utvärderingsmetoden heuristisk utvärdering kunde anpassas till utvärderingen av TV-spel inom kontexten av immersive Virtual Reality. Rapporten börjar med att redogöra för TV-spel, Virtual Reality och User Experience som fält, med särskild fokus på utvärderingsmetoder. En genomgång av tidigare, relevant litteratur och utförandet av heuristiska utvärderingar ledde till skapandet av en lista med heuristiker utformade för immersive Virtual Reality-spel. En manual med riktlinjer för utförandet av utvärderingar inom en Virtual Reality-kontext skapades också. Både heuristikerna och manualen validerades och reviderades utefter resultaten av de heuristiska utvärderingar som utfördes under arbetets gång. Resultaten visade på att heuristisk utvärdering går att använda inom en VR-spelskontext, men att det kräver vissa modifikationer. Detta har implikationer för användandet av andra utvärderingsmetoder i samma kontext.

 • Wiberg, Anders
  University of Skövde, School of Bioscience.
  Motivation: Definitioner, neurala mekanismer och nucleus accumbens roll i motivation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Frågan om människans drivkrafter och vad som ligger bakom våra handlingar har en lång historia och ju mer man har försökt att förklara och definiera begreppet motivation desto mer komplext tycks det ha blivit. Den här uppsatsens syfte är att ge en förståelse till komplexiteten kring problematiken om begreppet motivation. Detta görs genom att belysa dess djupa rötter i filosofins och psykologins värld samt lyfta fram några av motivationsteorierna ur den omfattande breda litteraturen som skrivits om ämnet. Vidare genom att belysa vad den moderna neurovetenskapliga forskningen har tillfört i studierna om motivation. Resultatet visar på att de gamla klassiska motivationsteorierna än idag influerar på ämnet. Självbestämmandeteorin (SDT) visar på att det finns olika typer av motivation och att vi föds med tre psykologiska behov som ligger till grund för en individs intrinsiska och extrinsiska motivation. Den affektiva neurovetenskapen visar på att det finns en ömsesidig interaktion mellan kognition, affektion och beteende som baseras på djupa evolutionära emotionella rötter djupt in i det limbiska systemet. Bevis finns för att nucleus accumbens (NAc) spelar en viktig roll i val av handlingsalternativ som underlättar och effektiviserar målorienterat beteende samt har både exciterande och inhiberande funktion på beteende.

 • Hylander Ruiz, Gustavo
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Sustainable delivery vehicle for last mile delivery services2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Pollution levels in urban areas continue to rise, with transportation being the number one cause. As cities ban fossil fuel cars access to the city center, this project looks at the delivery of packgaes from internet purchases. A three-wheeled, human-powered and electrically assisted vehicle is designed. This vehicle is dsigned to work together with last-mile logistics. A scientific design process was carried out to define the stakeholders, competition and requirements of the project, among others.The results yielded a semi-finished vehicle, comprising of the frame, general design, FEA analysis, delivery system and an optimization process for the frame. Future work includes economical or social study, design of the brakes and gear system or a design of the frame-cabin connection.

 • Uvnäs-Moberg, Kerstin
  et al.
  Department of Animal Environment and Health, Swedish University of Agricultural Sciences, Skara, Sweden.
  Handlin, Linda
  University of Skövde, School of Health and Education. University of Skövde, Health and Education.
  Kendall-Tackett, Kathleen
  Texas Tech University School of Medicine, Amarillo, TX, USA.
  Petersson, Maria
  Department of Molecular Medicine and Surgery, Endocrine and Diabetes Unit, Karolinska Institutet, Sweden.
  Oxytocin is a principal hormone that exerts part of its effects by active fragments2019In: Medical Hypotheses, ISSN 0306-9877, E-ISSN 1532-2777, Vol. 133, p. 1-9, article id 109394Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Oxytocin is a nonapeptide consisting of a cyclic six amino-acid structure and a tail of three amino acids. It was originally known for its ability to induce milk ejection and to stimulate uterine contractions. More recently, oxytocin has been shown to stimulate social behaviors, and exert pain-relieving, anti-stress/anti-inflammatory and restorative effects. We hypothesize that oxytocin is a principal hormone that, in part, exerts its effects after degradation to active fragments with more specific effect profiles. Experimental findings on rats show that administered oxytocin exerts biphasic effects. For example, after an initial increase in pain threshold, a second more long-lasting increase follows. Blood pressure and cortisol levels initially increase and then reverse into a long-lasting decrease in blood pressure and cortisol. Whereas the initial effects are, the second-phase effects are not blocked by an oxytocin antagonist, but by an opioid mu-antagonist and by an alpha 2-adrenoreceptor antagonist, respectively, suggesting that other receptors are involved. Repeated administration of oxytocin induces multiple anti-stress effects, which are mediated by alpha 2-adrenoreceptors. Repeated administration of linear oxytocin and linear oxytocin fragments with a retained C-terminal reduce spontaneous motor activity, a sedative or anti-stress effect, suggesting that alpha 2-adrenoreceptors have been activated. In contrast, linear mid-fragments stimulate motor activity. Low-intensity stimulation of cutaneous nerves in rats, as well as breastfeeding and skin-to-skin contact between mothers and babies, trigger immediate anti-stress effects. Some of these effects are likely caused by open ring/linear C-terminal fragments activating alpha 2-adrenoreceptors. Oxytocin fragments may be pre-formed and released in the brain or created by metabolic conversion of the principal hormone oxytocin in the central nervous system. Oxytocin and its fragments may also be released from peripheral sites, such as peripheral nerves, the gastrointestinal tract, and blood vessels in response to decreased sympathetic or increased parasympathetic nervous tone. Smaller fragments of oxytocin produced in the periphery may easily pass the blood-brain barrier to induce effects in the brain. In conclusion, oxytocin is linked to many different, sometimes opposite effects. The intact cyclic molecule may act to initiate social interaction and associated psychophysiological effects, whereas linear oxytocin and C-terminal fragments may induce relaxation and anti-stress effects following social interaction. In this way, the principal hormone oxytocin and its fragments may take part in a behavioral sequence, ranging from approach and interaction to calm and relaxation. Linear fragments, with an exposed cysteine-residue, may exert anti-inflammatory and antioxidant effects and thereby contribute to the health-promoting effects of oxytocin. 

 • Kudra, Tarik
  University of Skövde, School of Business.
  Hållbarhetsredovisning inom modeindustrin: Funktionell eller oanvändbar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Genom att upprätta en hållbarhetsredovisning ger företaget intressenterna en insyn i företagets verksamhet och således har företagen en chans att påverka sitt egna rykte. Haniffa & Cooke (2005) nämner att det finns ett legitimitetsgap som innebär att företagets agerande och samhällets förväntningar inte överensstämmer. Frågor som på senare tid har blivit medialt uppmärksammat är leverantörssamarbeten och leverantörsvillkoren som råder. Denna uppsats kommer att titta närmare på hållbarhetsredovisningarna ur samhällets synvinkel, med fokus på den sociala aspekten. Som hjälpmedel har en anpassad analysmodell skapats som talar för samhällets förväntningar kring CSR.

  Syfte

  Syftet är att genom en litteraturstudie undersöka vad samhället anser är väsentligt för modeföretag att redovisa om inom hållbarhet. Syftet är vidare att undersöka om företag är transparenta i sin hållbarhetsredovisning, samt öka förståelsen för modebranschens transparens kring den sociala aspekter inom CSR. 

  Metod

  I denna studie undersöks transparens i hållbarhetsredovisningar mellan olika kläddetaljister och författaren ansåg att en kvalitativ forskningsmetod vore lämpligt. I studien har även en anpassad analysmodell av samhällets förväntningar konstruerats baserat på en litteraturstudie.

  Resultat/Slutsats

  Författaren har utifrån den anpassade modellen kunnat konstatera att modeföretagen har en utmaning att bevaka de sociala perspektiven i försörjningskedjan. Resultatet visar även på att modeföretagen i studien transparent inte svarar på samhällets förväntningar fullt ut på grund av att information kring förväntningarna är bristfälliga i de studerade hållbarhetsrapporterna. Den anpassade modellen som konstruerats i studien har slutligen på ett bidragande sätt lyft samhällets förväntningar och bistått till att tydligare kunna avgöra hur transparenta modeföretag är i sina hållbarhetsredovisningar.

 • Kardirsson, Dawn
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Johansson, Malin
  University of Skövde, School of Business.
  Talent Management - konkurrensfördel eller en strategi för att passa in?: En fallstudie i tillverkningsindustrin2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In today's knowledge-based economy, the human capital is an important asset to increase an organisation’s competitive advantage and to gain an edge in the market. Talent Management is a concept about attracting, developing and retaining talents, and is considered to be the concept that facilitates the work on what is demanded in the market. Previous research shows that the ambiguity surrounding the concept of talent, makes it difficult for companies to decide what to handle, and that there is no ‘best practice’ to design the work. The manufacturing industry is an important part of the Swedish economy and is currently undergoing a technological development, which makes work with talented people even more important.

  Purpose: The purpose of this paper is to examine how companies in the manufacturing industry work with Talent Management, and to develop a deeper understanding of what have shaped the organisations’ working methods.

  Methodology: With a deductive approach, previous theories have been analysed with the study’s collected empirical data. Bolander et al. (2017) four types of Talent Management have been used to map how organisations’ work with the concept. Strategy literature as well as neoinstitutional theory have been used to gain a deeper understanding of what have shaped the way the organisations work. A case study in the manufacturing industry was conducted, and to answer the purpose of this paper, qualitative interviews were conducted with eight organisational representatives in three different organisations.

  Findings: The study’s results show that the manufacturing industry works according to a humanistic type, where development is a key practice. Talent is considered to be acquired, which correlates with the humanistic type. The results also shows tendencies of the exclusive types, where not all individuals may participate in the different talent programs. Employees are also given some autonomy for their development, which shows features of the entrepreneurial type. The result further shows that all studied organisations want to be attractive employers, but at the same time they offer similar opportunities, which implies that they are not very strategic in managing talent. Thus, the Talent Management work do not cooperate within the business strategy.

 • Khan, Sabeen Asad
  University of Skövde, School of Bioscience.
  Identifcation of serum biomarkers in patients of exfoliative glaucoma in Scandanavian population.: Autoimmune profiling by microarray technology.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Glaucoma is the leading cause of irreversible blindness, estimated to affect more than 79 million people by the year 2020. It is a group of optic neuropathies that is found to be associated with autoimmunity. One of its types is exfoliative glaucoma which is more prevalent in certain areas of the world including Scandinavia. It is more aggressive and often resistant to conventional therapy. The best treatment options for glaucoma lies at the early detection of the disease. The aim of the study was to identify serum biomarkers in patients of exfoliative glaucoma in the Scandinavian population. Serum samples of 30 patients of exfoliative glaucoma and 10 control subjects were profiled on epoxy coated protein microarrays expressing immobilized His-tagged human antigens. 3072 antigens were selected after a literature review which included the ones expressed in eye and retina. Protein-microarrays were incubated with sera, and occurring immunoreactivities were visualized with fluorescence labelled secondary antibodies. To detect changes, spot intensities were digitized and analysed with different statistical methods. Binary logistic regression was used to classify diseased and controls. A significant increase of antibodies against IRAK4 antigen was detected among serum samples of the controls (p = 0.002) as compared to the exfoliative glaucoma patients. Antibodies against four other antigens were found to be more prevalent in serum samples of exfoliative glaucoma patients although not significantly. These included FUT2, VAV2, and GPATCH8 and PFKFB1. The logistic regression was able to classify diseased and controls with 100 percent accuracy depending on 11 selected reactive antigens. Out of the 3072 antigens, IRAK4 was found to be the only significant antigen with increased reactivity in controls as compared to exfoliative glaucoma patients. IRAK4 has a role in innate immunity and signal transduction, antibodies against it may have a neuroprotective effect in glaucoma. However, this is an initial exploratory study based on only 40 samples and further experiments with a larger sample size needs to be performed.