his.sePublications
1 - 20 of 20
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Mattsson, Ann-Catrin
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Hälsoeffekter av D-vitamin: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: It may be difficult to get enough D-vitamin to maintain a normal D-vitamin level during the winter months. A normal level in the blood means a D-vitamin status of about 50 nmol/ l, where the risk of osteoporosis and mortality is reduced. New research shows that D-vitamin is of high importance not only for the skeleton, but also for our immune system and other diseases. Purpose: The purpose of this study was to clarify some of the health effects D-vitamin has on the immune system. Method: A literature study based on ten previous studies. Result: There was five areas in the result. These are: Dose for normal D-vitamin levels, D-vitamin effects on cardiovascular disease, D-vitamin effects on cancerous diseases, D-vitamin effects on metabolic syndrome and diabetes and D-vitamin effects on respiratory infections. Discussion: Various studies have researched the health effects D-vitamin has on the human health. Supplements of D-vitamin have been shown to have protective effects and can also contribute to lower mortality in vulnerable groups. The effects of the dosage regimen to determine which levels in blood reflect an optimal D-vitamin status are discussed. Conclusion: D-vitamin is of great importance not only for the skeleton, but also for our immune system. Supplements of D-vitamin have been shown to have protective effects on a variety of diseases like infections, type 2 diabetes, breast cancer and various cardiovascular diseases.

 • Bengtsson, Emily
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Larsson, Lisa
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Patienters upplevelse av hälsa och välbefinnande under långvarig behandling av hemodialys: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många patienter lever med kronisk njursjukdom som påverkar det dagliga livet. En försämring av njurfunktionen innebär att en kronisk njursvikt uppstår som kan leda till att behovet av dialys uppstår. En behandlingsform av dialys är hemodialys vilket innebär att blodet renas utanför kroppen. En förståelse för hur patienter upplever hälsa och välbefinnande är av vikt för att sjuksköterskorna ska kunna arbeta främjande för patienterna. Syfte: Beskriva patienters upplevelser av hälsa och välbefinnande under långvarig behandling av hemodialys. Metod: En litteraturöversikt som byggde på 10 kvalitativa artiklar. Resultat: Patienterna upplevde att hemodialysbehandlingarna medförde flera begränsningar i livet som påverkade deras hälsa och välbefinnande. Det skapade känslor av förlust och att vara beroende av andra människor. När patienterna upplevde ett stöd från andra människor gav det kraft och energi. Upplevelsen av att vara begränsad i tid och rum skapade existentiella frågor. Hoppet om en ny njure blev avgörande för patienternas hälsa och välbefinnande. Konklusion: För att skapa hälsa och välbefinnande för patienterna är det av stor vikt att sjuksköterskorna visar ett intresse och en ödmjukhet för patienternas existentiella tankar. Sjuksköterskorna behöver uppmuntra till känslor av hopp hos patienterna för att upplevelsen av hälsa och välbefinnande ska kunna uppstå.

 • Roos, John Magnus
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education. University of Skövde, Health and Education. Centre for Consumer Research, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Kazemi, Ali
  University of Skövde, School of Health and Education. University of Skövde, Health and Education.
  Personality traits and Internet usage across generation cohorts: Insights from a nationally representative study2018In: Current Psychology, ISSN 1046-1310, E-ISSN 1936-4733Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Studies examining the relationship between personality and Internet usage have usually used small and non-representative samples. In the present study, we examine the relationship between the Five Factor Model of Personality and Internet usage in a large nationally representative Swedish sample (N = 1694). Neuroticism was negatively associated with overall Internet usage, whereas extraversion and openness to experience were shown to be positively associated with overall Internet usage. However, exploring these associations across categories of Internet usage and generation cohorts revealed some other interesting patterns. Specifically, neuroticism was negatively associated with using the Internet for activities relating to information and duties but not for leisure and social activities. Extraversion was positively associated with using the Internet for leisure and social activities among DotNets (born 1977–1999), whereas among Dutifuls (born 1910–1945) and Baby Boomers (born 1946–1964) extraversion was positively associated with using the Internet for information and duty activities. Openness to experience was positively associated with Internet usage but only among Baby Boomers. Conscientiousness was a significant predictor of Internet usage only for DotNets and GenXers (born 1965–1976). In these cohorts, conscientiousness was positively associated with using the Internet for information and duty activities but negatively associated with using the Internet for leisure and social activities. Apparently, understanding the relationship between personality and Internet usage is not possible without considering the modifying role of categories of Internet usage and generation cohorts. The implications of the results for theory and practice are discussed in detail.

 • Bååth, Sandra
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Hermansson, Emelie
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Patienters upplevda livskvalitet efter stroke: En litteraturbaserad studie2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning. Vid en stroke får inte hjärnan tillräckligt med syre och cellskador kan då uppstå. Varje år drabbas 100 000 personer i Europa av stroke och det är en av de vanligaste orsakerna till att vuxna får funktionsnedsättningar. Funktionsnedsättningarna kan ha stor inverkan på patienternas vardagliga liv vilket gör att de behöver mycket stöd. Sjuksköterskans ansvar är att ge patienten information och öka patientens förståelse för sjukdomen. Syfte: Syftet är att beskriva patienters upplevda livskvalitet efter att ha drabbats av stroke. Metod: En litteraturbaserad studie som inkluderar 11 artiklar av både kvalitativa och kvantitativa ansatser. Resultat: I resultatet framkom tre kategorier; en förändrad kropp, psykiska och emotionella upplevelser och sociala relationers inverkan. Det framkom att den förändrade kroppen var svår att acceptera och många kände nedstämdhet. Aktiviteter som tidigare varit meningsfulla var svåra att utföra. Relationer förändrades då de upplevde att de inte blev förstådda. Informationen från vården upplevdes bristande. Konklusion: Studien visar att patienter upplever en försämrad livskvalitet efter stroke, vilket kan ge sjuksköterskor ökad förståelse och kunskap hur de kan möta en patient med stroke. Detta kan leda till att livskvaliteten ökar då patienternas behov tydliggörs. 

 • Persson, Björn
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Törnberg, Maria
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Yrsel försämrar äldres livskvalitet i vardagen: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Dizziness can be derived from various underlying causes and is more common in the elderly. Nurses responsibility for person-centered care plays an important role in the treatment of the patient. The patient's life context and environment are important aspects for achieving greater understanding of the patient's reduced Quality of Life. Aim: The aim of this study was to illustrate how dizziness impairs Quality of Life in elderly´s everyday life. Method: This study is a literature review. Scientific articles focusing on elderly patients’ experiences have been examined. Result: Elderly patients with dizziness experience the fear of falling and the future. They describe the desire and strategies to cope with their everyday lifes as well as the desire for support. They describe limitations in everyday life and in social life. Conclusion: Dizziness has a negative impact on the Quality of Life of the elderly’s everyday life. The patients with dizziness have difficulty expressing their problems and nurses to find action. Patients create their own strategies because dizziness is usually not taken seriously. Strategies can cause physical damage. Finally, patients can be isolated in their homes. The fear that arises around everyday life causes anxiety and depression.

 • Norelius, Frida
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Stahre, Pernilla
  University of Skövde, Health and Education.
  Sjuksköterskors upplevelser av att vårda traumapatienter: - En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige dör cirka 3000 personer varje år till följd av fysiska trauman. Trauma innefattar tre undergrupper; multipelt trauma, stort trauma och annat trauma. Sjuksköterskor kan ställas inför de stora utmaningar som vård av traumapatienter kan innebära. Syfte: Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda traumapatienter. Metod: Studien är en litteraturöversikt som baseras på elva kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet har delats in i sju olika kategorier som benämns: Att kunna ta ansvar i en högteknologisk vårdmiljö; Att känna sig förberedd; Att kunna kommunicera och samarbeta i vårdteamet; Att finnas till för varandra; Att vara viktig och betydelsefull; Att arbeta i en stressfylld vardag och Att kunna hantera olika känslor. Slutsats: Sjuksköterskor upplever arbetet på en högteknologisk avdelning som positivt men utmanande. De upplever att det finns både positiva och negativa aspekter med att arbeta i team. Stress samt oro är känslor som sjuksköterskor kan uppleva. Utan tillräckliga kunskaper kan vården bli opersonlig och i värsta fall skadlig för patienter.

 • Andersson, Ann-Sofi
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Åkesson, Louise
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Kvinnors upplevelser av sin sexualitet under och efter avslutad bröstcancerbehandling: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Treatment against breast cancer can cause women various side effects, including dry mucous membranes, itching, as well as deformation of one or both breasts. All in all these side effects can affect women´s experience of their sexuality and create a suffering for them. More knowledge is needed about women´s experience of their sexuality, so the nurses can provide good care and strengthen the sexual health of women. Aim: The aim of this study is to describe women´s experience of their sexuality during and after treatment of breast cancer. Method: A literature review based on three quantitative and six qualitative studies. Result: Change in body image and sexuality during or after breast cancer treatment, were a common experience among women. Anxiety and depression was common related to weight gain. However, there were women who experienced change in a positive direction after breast cancer. Concern about being insufficient in their sexual relationships with their partner was found. Women experienced lack of information about treatments and their side effects. Discussion: Both physical and mental disorders were experienced by women with breast cancer. Women needed more information before, during, and after treatment for breast cancer. In order to provide personalized care, nurse´s need to see the whole woman and meet her individual needs of caring. Conclusion: Communication both between nurses, women and their partners could strengthen women in their sexual health.

 • Paulson, Jörgen
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics.
  Huynh, Peter
  University of Skövde, School of Informatics.
  Menings- och dokumentklassficering för identifiering av meningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete undersöker hur väl tekniker inom meningsklassificering och dokumentklassificering fungerar för att välja ut meningar som innehåller de variabler som använts i experiment som beskrivs i medicinska dokument. För meningsklassificering används tillståndsmaskiner och nyckelord, för dokumentklassificering används linjär SVM och Random forest. De textegenskaper som har valts ut är LIX (läsbarhetsindex) och ordmängd (word count). Textegenskaperna hämtas från en färdig datamängd som skapades av Abrahamsson (T.B.D) från artiklar som samlas in för denna studie. Denna datamängd används sedan för dokumentklassificering. Det som undersöks hos dokumentklassificeringsteknikerna är förmågan att skilja dokument av typerna vetenskapliga artiklar med experiment, vetenskapliga artiklar utan experiment, vetenskapliga artiklar med metaanalyser och dokument som inte är vetenskapliga artiklar åt. Dessa dokument behandlas med meningsklassificering för att undersöka hur väl denna hittar meningar sominnehåller definitioner av variabler.

  Resultatet från experimentet tydde på att teknikerna för meningsklassificering inte var dugliga för detta ändamål på grund av låg precision. För dokumentklassificering var Randomforest bäst lämpad men hade problem att skilja olika typer av vetenskapliga artiklar åt.

 • Kempe, Oscar
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Sjöberg, Lukas
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Att kunna se framåt: Analys av självbiografier skrivna av kvinnor med bröstcancer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige idag. Sjukdomen bidrar till psykisk såväl som fysisk ohälsa och behandlingen kan påverka den kvinnliga identiteten negativt. Sjuksköterskan har därför en viktig roll i att stödja och ingehopp hos kvinnorna med bröstcancer. Syfte: Att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med bröstcancer. Metod: Kvalitativ innebördsanalys baserad på sex självbiografiska böcker Resultat: I resultatet framkommer fyra teman. De närståendes betydelseinnefattar vikten av stöd från familj och vänner. Mötet med hälso-och sjukvårdentar upp vikten av kontinuitet och stöd inom vården. Ett hot mot den kvinnliga identitetenvisar på hur den kvinnliga sexualitetenoch identiteten påverkas. Att kunna se framåt belyser hur kvinnornas liv får en ny riktning i samband med sjukdomen. Konklusion: Bröstcancer förändrar livet och fokus behöver riktas mot det som är viktigt. Trots sjukdomens påverkan kan kvinnorna ta till vara på positiva situationer för att återfå hälsa och välbefinnande.

 • Glass, Åsa
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Att leva med Tourettes syndrom: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som karaktäriseras av tics. Tics är ofrivilliga, återkommande ljud, rörelser och handlingar. Syndromet förekommer ofta tillsammans med andra diagnoser och kan orsaka ett stort lidande. Syfte: Studiens syfte är att beskriva människors upplevelse av att leva med Tourettes syndrom. Metod: Studien är en litteraturöversikt baserad på elva empiriska, vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet delas in i fem teman. En del av identitetenbelyser att TS inverkar på identiteten och hur den utvecklas. Nedsatt livskvalitet tar upp att samsjukliga diagnoser och svårare tics ger ökad risk för ytterligare svårigheter och sänkt livskvalitet. Olika former av funktionsnedsättning framhäver att TS är en fysisk, psykisk och känslomässig nedsättning. Strategier för att hantera symtom beskriver strategier som att undertrycka, ignorera eller maskera tics i sociala sammanhang. Social interaktion visar att negativ respons från andra är vanligt samt att nära relationer är den viktigaste faktorn för att kunna må bra trots sin nedsättning. Slutsats: Upplevelsen av att leva med Tourettes syndrom är övervägande negativ. Syndromet inverkar på identitet, livskvalitet och relationer, vilket skapar lidande. Det påverkar även fysiska, psykiska och yrkesmässiga faktorer. Detta är viktig kunskap för sjuksköterskor inom olika vårdkontexter.

 • Nilsson, Nathalie
  University of Skövde, School of Informatics.
  Syntetiserad karaktärsanimation: Hur syntetiserad animation kan användas inom karaktärsskapande2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta projekt har studerat hur syntetisk animation kan användas för att representera karaktäristiska drag hos barnbokskaraktärer. Fokus i projektet har varit att analysera tidigare karaktärsanimation från kända barnfilmer animerade i 3D, samt stop-motion och därefter skapa syntetiserad animation baserat på resultatet från analysen. Helkroppsanimation utan personifierade fysiska attribut som till exempel kläder eller hårstilar användes för projektets artefakt, genom att animera en ansiktslös 3D modell vilken skapades för projektet.

 • Samrani, George
  et al.
  Karolinska Institute / Stockholm University.
  Marklund, Petter
  Stockholm University.
  Engström, Lisa
  University of Skövde.
  Broman, Daniel
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. Dalarna University.
  Persson, Jonas
  Karolinska Institute / Stockholm University.
  Behavioral facilitation and increased brain responses from a high interference working memory context2018In: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 8, no 1, article id 15308Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Many real-life situations require flexible behavior in changing environments. Evidence suggests that anticipation of conflict or task difficulty results in behavioral and neural allocation of task-relevant resources. Here we used a high- and low-interference version of an item-recognition task to examine the neurobehavioral underpinnings of context-sensitive adjustment in working memory (WM). We hypothesized that task environments that included high-interference trials would require participants to allocate neurocognitive resources to adjust to the more demanding task context. The results of two independent behavioral experiments showed enhanced WM performance in the high-interference context, which indicated that a high-interference context improves performance on non-interference trials. A third behavioral experiment showed that when WM load was increased, this effect was no longer significant. Neuroimaging results further showed greater engagement of inferior frontal gyrus, striatum, parietal cortex, hippocampus, and midbrain in participants performing the task in the high- than in the low-interference context. This effect could arise from an active or dormant mode of anticipation that seems to engage fronto-striatal and midbrain regions to flexibly adjust resources to task demands. Our results extend the model of conflict adaptation beyond trial-to-trial adjustments by showing that a high interference context affects both behavioral and biological aspects of cognition.

 • Bevilacqua, Fernando
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Game-calibrated and user-tailored remote detection of emotions: A non-intrusive, multifactorial camera-based approach for detecting stress and boredom of players in games2018Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Questionnaires and physiological measurements are the most common approach used to obtain data for emotion estimation in the field of human-computer interaction (HCI) and games research. Both approaches interfere with the natural behavior of users. Initiatives based on computer vision and the remote extraction of user signals for emotion estimation exist, however they are limited. Experiments of such initiatives have been performed under extremely controlled situations with few game-related stimuli. Users had a passive role with limited possibilities for interaction or emotional involvement, instead of game-based emotion stimuli, where users take an active role in the process, making decisions and directly interacting with the media. Previous works also focus on predictive models based on a group perspective. As a consequence, a model is usually trained from the data of several users, which in practice describes the average behavior of the group, excluding or diluting key individualities of each user. In that light, there is a lack of initiatives focusing on non-obtrusive, user-tailored emotion detection models, in particular regarding stress and boredom, within the context of games research that is based on emotion data generated from game stimuli. This research aims to fill that gap, providing the HCI and the games research community with an emotion detection process that can be used to remotely study user's emotions in a non-obtrusive way within the context of games.

  The main knowledge contribution of this research is a novel process for emotion detection that is non-obtrusive, user-tailored and game-based. It uses remotely acquired signals, namely, heart rate (HR) and facial actions (FA), to create a user-tailored model, i.e. trained neural network, able to detect the emotional states of boredom and stress of a given subject. The process is automated and relies on computer vision and remote photoplethysmography (rPPG) to acquire user signals, so that specialized equipment, e.g. HR sensors, is not required and only an ordinary camera is needed. The approach comprises two phases: training (or calibration) and testing. In the training phase, a model is trained using a user-tailored approach, i.e. data from a given subject playing calibration games is used to create a model for that given subject. Calibration games are a novel emotion elicitation material introduced by this research. These games are carefully designed to present a difficulty level that constantly and linearly progresses over time without a pre-defined stopping point. They induce emotional states of boredom and stress, accounting for particularities at an individual level. Finally, the testing phase occurs in a game session involving a subject playing any ordinary, non-calibration game, e.g. Super Mario. During the testing phase, the subject's signals are remotely acquired and fed into the model previously trained for that particular subject. The model subsequently outputs the estimated emotional state of that given subject for that particular testing game.

  The method for emotion detection proposed in this thesis has been conceived on the basis of established theories and it has been carefully evaluated in experimental setups. Results show a statistical significance classification of emotional states with a mean accuracy of 61.6\%. Finally, this thesis presents a series of systematic evaluations conducted in order to understand the relation between psychophysiological signals and emotions. Facial behavior and physiological signals, i.e. HR, are analyzed and discussed as indicators of emotional states. This research reveals that individualities can be detected regarding facial activity, e.g. an increased number of facial actions during the stressful part of games. Regarding physiological signals, findings are aligned with and reinforce previous research that indicates higher HR mean during stressful situations in a gaming context. Results also suggest that changes in HR during gaming sessions are a promising indicator of stress. The method for the remote detection of emotions, presented in this thesis, is feasible, but does contain limitations. Nevertheless, it is a solid initiative to move away from questionnaires and physical sensors into a non-obtrusive, remote-based solution for the evaluation of user emotions.

 • Del Gaiso, Tove
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Barns möten med digitala verktyg i förskolan: Ett aktionsforskningsprojekt med sociomateriellt perspektiv2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the essay is to carry through an action research project at a preschool. The project is set to change and develop the use of digital tools with children of the age 1- 3 years old. With help from a sociomaterial perspective I have examined how digital tools and other materiality can influence the children’s actions. The premiss of the essay is that children’s learning appears in intra-actions with the digital tools. During the project learning tablets, apps for filmmaking and projector together with a Cube was mainly used as digital tools.The results show that an action research project can contribute with new knowledge about working with digital tools for the participants. By using a sociomaterial perspective a diversity of intra-actions and learnings processes are made visible. The intra-actions between the children and digital tools create more and other learning processes than the teachers have planned for. The learning processes can be strengthened by making them visible. This also makes it easier to achieve the didactic goals. Without the knowledge about intra-actions that appear between child and digital tools there might be a gap concerning learning expectations. The project has shown that an action research project and a sociomaterial perspective support each other in a productive way.

 • Lindblom, Jessica
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Kjellström, Anita
  University of Skövde, School of Health and Education. University of Skövde, Health and Education.
  Pedagogisk meritering och pedagogisk karriärstege utifrån ett akademiskt lärarskap2018In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet, 2018, article id 829Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Det är allmänt vedertaget att högre utbildning har flera olika syften, bland annat att förbereda studenterna för ett aktivt medborgarskap, framtida yrkesliv, anställningsbarhet samt bidra till personlig utveckling. För att kunna nå upp till dessa syften behöver det finnas en pedagogisk praktik inom högre utbildning som främjar ett vetenskapligt förhållningssätt till studenternas lärande. Från ett studentperspektiv driver Sveriges förenade studentkårer (SFS) [1] ett arbete för att främja förutsättningar för en god undervisning vid högskolestudier. Ett sätt att främja det systematiska kvalitetsarbetet är att fokusera på pedagogisk meritering av lärare. I arbetet med att revidera samt vidareutveckla innehållet i och processerna för pedagogisk meritering vid lärosätet har utgångspunkten varit att meritera engagerade, kunniga och ämneskompetenta lärare med hänsyn till lärargärningens olika möjligheter och begräsningar för att bedriva ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete. Det övergripande syftet för lärosätets modell för pedagogisk karriärstege är att bidra till den excellenta lärmiljön genom kvalitetsdrivande högskolepedagogiska processer i högre utbildning. Målet med den pedagogiska karriärstegen är att kompetensutveckla och bedöma ämneskunniga lärares skicklighet i att bedriva pedagogisk verksamhet i praktiken. Detta kan exempelvis ske genom att stimulera lärare att utveckla en hög pedagogisk kompetens, stimulera lärosätet och institutionerna att skapa goda förutsättningar för pedagogisk utveckling samt uppmärksamma och premiera hög högskolepedagogisk kompetens hos undervisande personal.

  Motiveringen till att utgå ifrån begreppet akademiskt lärarskap (eng. Scholarship of Teaching and Learning [2], SoTL) för den reviderade pedagogiska karriärstegen är att den är i linje med Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF:s) uppdaterade rekommendation [3] om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning samt ömsesidigt erkännande (Rek 2016:1).

  I vårt bidrag åskådliggörs det akademiska lärarskapet utifrån ett högskoleperspektiv, med utgångspunkt i processen att revidera och förankra synen på pedagogisk meritering och denpedagogiska karriärstegen vid lärosätet. I styrdokumentet ”Riktlinjer för pedagogisk karriärstege vid Högskolan i Skövde” (Dnr HS 2017/405) [4] beskrivs begreppet akademiskt läarskap som ”… att ha ett vetenskapligt förhållningssät till kunskap och kunskapsbildning och vad det innebä att vara lärare i höre utbildning. Det akademiska lärarskapet innebär en kvalitetsdrivande strategi där läraren reflekterar över och argumenterar för sin lärargäning i ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Ett akademiskt lärarskap innefattar förutom skicklighet i undervisning och handledning även inslag av pedagogisk kritisk sjävreflektion”. Som ett resultat av det genomförda reviderings- och utvecklingsarbetet har exempelvis begreppet akademiskt lärarskap introducerats i lärosätets utvecklingsplan 2017-2022 [5] samt att ett råd för högskolepedagogisk meritering har inrättats. Vi kommer att beskriva vå utvecklings- och revideringsprocess och beskriva de möjligheter och utmaningar som vi stött på i olika sammanhang under resans gång med att förankra begreppet akademiskt lärarskap i organisationen. Dessutom diskuterar vi våra förväntningar och farhågor under det pågående och framtida arbetet. Vi hoppas att inspirera andra lärosäten som planerar att inrätta någon form av pedagogisk meritering utifrån ett akademiskt lärarskap.

  Referenser

  [1] https://www.sfs.se/publikation/agenda-pedagogik

  [2] Kreber, C. (2002). “Teaching excellence, teaching expertise, and the scholarship of teaching.” Innovative Higher Education, 27(1), pp. 5-23.

  [3] REK 2016-1 Mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning samt ömsesidigt erkännande. Tillgäglig på

  http://www.suhf.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=f66b107a-bb35-44b1-a4bd-98518d2d6950&OwnerType=0&PropertyName=EmbeddedFile_1937ad3d-3d25-4e4d-8dc5-

  9c490b27432e&FileName=REK+2016-

  1+Om+beh%c3%b6righetsgivande+h%c3%b6gskolepedagogisk+utbildning_Dnr+024-16.pdf&Attachment=True

  [4] http://www.his.se/Policies/Forskning_utbildning_forskningsniva/Riktlinjer%20pedagogisk%20meritering%20-%20beslutad.pdf

  [5] http://www.his.se/Policies/StrategierKvalitetOrganisation/utvecklingsplan_for_his_2017_2022.pdf

 • Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, Enterprises for the Future. University of Skövde, School of Business.
  Zieba, Malgorzata
  Management, Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland.
  Mapping knowledge risks: towards a better understanding of knowledge management2018In: Knowledge Management Research & Practice, ISSN 1477-8238, E-ISSN 1477-8246Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This conceptual paper aims to identify, present, and analyze potential knowledge risks organizations might face. With the growing complexity of organizational environments and the plethora of new knowledge risks emerging, this critical but under-researched field of knowledge management (KM) deserves closer attention. The study is based on a critical analysis of the extant literature devoted to knowledge risks, discusses potential outcomes of these risks and proposes a concept map of knowledge risks. The map shows a number of knowledge risks organizations should be aware of. Knowledge risks can be assigned to three categories: human, technological and operational. The research is the first systematic and comprehensive review of knowledge risks at the organizational level. By aggregating and consolidating the knowledge risks covered, the study does not only provide a knowledge risk taxonomy but also promising directions for future research. The study also contributes to a more comprehensive understanding of KM.

 • Håkansson, Ellen
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Evertsson, Louice
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Det pyr under ytan: En kvalitativ studie om konflikter bland undersköterskor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A majority of the individuals on sick leave in Sweden is due to mental illness and women working in healthcare is at high risk. A common reason due to psychological health related sickness is conflicts in the workplace. The purpose of this qualitative study is to examine female enrolled nurse’s experiences of conflicts in workgroups. Four perspectives are taken in to account – work group, gender, power and social exchange theory. The empirical samplings were collected via semi-structured interviews with ten enrolled nurses attending from a smaller city in the Västra Götaland region. The result shows that conflicts have a negative impact regarding the workplace situation in general. The conflicts arise due to differences in personality type, different approaches to how to get the job done and also evading of work duties. The result also show that a majority of the informants consider their conflict management strategies characterized by meddling or avoiding. They also consider the conflicts means of expression originating from gender structures. For example, the informants prefer to talk behind each other’s backs rather than solve the conflicts immediately. They consider this originating from gender related behavior. Further on a power imbalance tend to occur between enrolled nurses who is newly hired and/or with less professional experience and those who has a lot of professional experience and has been at the workplace for a longer time. The head manager’s behavior toward conflicts is of great importance regarding the enrolled nurse’s wellbeing in the workplace. In summary the results show that the conflicts in the workplace is complex and appear differently. A reason behind this could be the fact that the enrolled nurse’s work place is both female dominated and characterized by a heavy workload.

 • Adolfsson, Amanda
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Axelsson, Hanna
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Kvinnors upplevelser av deras sexualitet efter genomgången mastektomi: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: A number of 9400 women is diagnosed with breast cancer every year i Sweden and increased age is a significant risk factor. Breast cancer is diagnosed with a triple diagnostics; mammography, palpation and cytology. The treatment of breast cancer consists of surgical-, radiation-, hormonal-, and chemotherapy. The human being sense and experience, which is also linked to the environment to other individuals. The sexual health is complex and is related to the woman's body perception. A good body image gives increased well-being and sexual health. The nursing of the women's sexual health is provided by the nurse, who will support and information the woman Purpose: The purpose of the study was to describe the women's sexuality after mastectomy. Method: The chosen method was a literature review of women´s experience of their body after mastectomy by analysing qualitative studies from women’s perspective in a literature study. Findings: The result shows that women who have undergone mastectomy suffer from lower self-esteem related to impaired body image. The women also experience sexual problems such as vaginal dryness, reduced sex drive and difficulty in achieving orgasm. The women find that support from partners and health care is essential for better sexual health, but there is a lack of support and information from healthcare providers. Conclusion: Women undergoing mastectomy need increased support from the health care providers to experience participation and safety in their care and everyday life.

 • Frost, Morgan
  University of Skövde, School of Bioscience.
  Social perception in Autism: An eye tracking and pupillometric study2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Typically developing humans innately place subjective value on social information and orient attention to it. This can be shown through eye tracking and pupillometry, a method used to show attentional engagement. Social brain development and social preference is present from infancy, and is thought to rely on a carefully balanced network of neurotransmitters and neural connections. Autism Spectrum Disorder (ASD) presents altered neural systems which cause individuals to perceive and process social information differently, but the neurophysiology of this difference remains unclear. Previous research shows atypical gaze patterns, hyperarousal, and lack of orienting to social stimuli in ASD. Since autism is highly comorbid and shares traits with other neurodevelopmental disorders, it is difficult to distinguish aspects of these social processing differences. This study used a group of 35 neuropsychiatric patients to investigate how individuals with autism process social and non-social scenes. Eye tracking and pupillometry measures were collected while participants observed images of natural scenes with or without a person. Participants with autism did not show a pupillary response to social images and were slower to fixate on the face  region than the other participants. Additionally there were correlations between clinical measures of social functioning and the length of time it took to fixate to faces. The results highlight important distinctions of social processing in autism. This thesis proposes a new perspective of looking at the social deficits present in autism spectrum disorder. It suggests reframing the current discussion from two leading hypotheses to a unified approach and formally considering the limitations of differing types of stimuli.

 • Kvist, Rasmus
  University of Skövde, School of Informatics.
  Normbrytande spelomslag: Hur icketypiska bilder och karaktärer påverkar upplevelsen av spelomslag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning berör normbrytande kulturuttryck och etnicitet samt icketypiska spelomslag och har undersökt huruvida dessa tas emot positivt eller negativt. I bakgrundskapitlet har tidigare arbeten kring normbrytande ansträngningar presenterats, främst angående könsroller. Stereotyper, ideal och deras funktioner tas upp som ett underlag till utformningen av artefakterna. Slutligen presenteras de bildtekniska metoder som kommer användas för att skapa icketypiska spelomslag. Fyra stycken artefakter skapades, två av typisk bildtyp och två av icketypisk.Dessa visades för tolv spelvana eller spelintresserade deltagare i åldern 21-26 som intervjuades via textchat. Demografisk data, deras åsikter om omslagen samt spelmarknaden, samhället och politisk färg togs också upp. Resultaten visar att attityden mot icketypiska bilder och normbrytande kulturuttryck var mycket positiv. Det mest populära omslaget var en icketypisk bild och den näst mest populära innehöll en normbrytande karaktären. Då provgruppen var politiskt mycket homogen skulle vidare undersökningar behöva göras för att fastställa om denna positiva attityd är gemensam för flera politiska läggningar.