his.sePublications
12 1 - 50 of 97
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Nilsson, Johan
  University of Skövde, School of Informatics.
  Intertextuella referensers möjligheter inom casual game narrativ: Hur nya narrativ skapas genom alludering till andra verk2017Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intertextualitet är begreppet som beskriver hur alla texter är sammankopplade, och om Mieke Bal definierar en text till en sluten samling av språkliga tecken är allt som någonsin skapats sammankopplat. Detta arbete har utförts för att undersöka möjligheterna intertextuella referenser har för att utveckla skrivmetoder för narrativt drivna Casual Games. En undersökning gjordes genom att en kopia av ett etablerat Casual spel fylldes med referenser som sedan spelades av två grupper med respondenter. Deltagarna fick besvara en enkät innan de spelade artefakten och fick delta i en intervju efteråt. Resultatet av undersökningen visade att spelare är fullt kapabla att uppfatta ett brett spektrum av olika former av referenser. Den visade dessutom att spelare med bred kunskap om andra texter har en större tendens att skapa kopplingar mellan två berättelser som delar på ett händelseförlopp. Undersökningen visade dessutom att inga spelare kunde uppfatta en komplett tolkning av två parallella historier. För att svara på hur detta kan uppnås måste mer ingående och långdragen forskning ta plats som kan påverka, många fler, spelare under en längre tid.

 • Buvari, Oscar
  University of Skövde, School of Informatics.
  Heuristisk utvärdering: En jämförelse mellan heuristiska uppsättningar för användargränssnitt i spel2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det användarcentrerande tillvägagångssättet från människa-datorinteraktion (MDI) har anammats av många andra discipliner – där två aktuella discipliner som gjort detta är User Experience Design (UXD), vars mål är att skapa användbara mjukvaror ifrån användarnas perspektiv, och speldesign, som syftar till att skapa underhållande mjukvaror. För att göra detta använder båda dessa discipliner heuristisk utvärdering; där UXD använder traditionella heuristiker för användbarhet, medan speldesign på akademisk nivå utvecklat nya uppsättningar med spelheuristiker som är anpassade för spel. Dessa nya uppsättningar är inte validerade, då de brister i empiriska studier. Därför syftar detta arbete till att validera två nya uppsättningar spelheuristiker, samt att undersöka vilket extra värde de har, om något, gentemot traditionella uppsättningar heuristiker för användbarhet under utvärdering av gränssnitt i spel. Metoden bestod först av en heuristisk utvärdering där tre utvärderare utvärderade den globala Spelmenyn i RPG-spelet The Witcher 3: Wild Hunt, där båda uppsättningarna spelheuristiker och Nielsens 10 heuristiker för användbarhet användes, och sedan gjordes ett användartest på samma gränssnitt. Användartestet bestod av fem deltagare, alla män mellan åldrarna 20-23 och var studenter vid Högskolan i Skövde. Undersökningen resulterade i tre totala listor problem, en från respektive uppsättning, som sedan jämfördes med en lista med problem från användartestet. Slutsatsen blev att spelheuristikerna är lämpliga att använda under utvärderingen av menyer som liknar Spelmenyn, och är därmed validerade under dessa omständigheter. Dock finns det inget underlag att anta att spelheuristikerna medför ett extra märkbart värde än heuristikerna för användbarhet under utvärderingen av gränssnitt i spel.

 • Andersson, Hampus
  University of Skövde, School of Informatics.
  Visualisering av loggdata: Jämförelse av prestanda vid inläsning av data med MySQL och MongoDB2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Loggning är en viktig del i utvecklingen av en hemsida för att kunna förstå sina användare och hur de använder applikationen. Med hjälp av visualisering går det att visa data på ett tydligare sätt och det blir enklare att dra slutsatser om vad datan faktiskt säger. Lagring är ett av de problem som finns med loggar eftersom de tenderar att växa snabbt. I denna studien utförst ett experiment för att svara på frågan  ”Är MongoDB mer effektiv än MySQL vid inläsning av sparad loggdata med avseende på prestanda”. Detta svaras på genom ett mäta svarstider för respektive databas. Hypotesen för arbetet är att MongoDB är mer effektiv än MySQL, men resultatet visar att MongoDB är långsammare i samtliga testfall som genomfördes i studien. I framtiden skulle det vara intressant att utöka arbetet med fler databaser samt att bygga om drivrutien för hur MongoDB och PHP kommunicerar med varandra.

 • Nordh, Molly
  University of Skövde, School of Informatics.
  Programmering i Gamification: Roboten XY2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utlärning utav programmering börjar krypa ner i åldrarna även i de svenska skolorna. Men är verkligen vanligt textbaserad programmering enklast att lära sig som nybörjare? Arbetet kommer att diskutera grafisk programmering och visualisering och jämföra detta mot gammal hederlig textbaserad programmering. Målet är att ta reda på vilket utav de olika formerna av programmering som egentligen är enklast att förstå och vilket sätt som är snabbast att använda för att lösa enkla programmeringsproblem.

 • Sisk, Jakob
  University of Skövde, School of Informatics.
  A non-visible user input-based CAPTCHA2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the last decade, there has been an increase in the number of automated programs (bots) that perform tasks such as harvesting information or making posts on social media. CAPTCHA was developed as a defense against bots, but several common CAPTCHAs have usability issues and are difficult for users to solve. This project aims to determine if a non-visible user input-based CAPTCHA can help solve this problem. The CAPTCHA looks for patterns in the user input, that is, signs that the input is controlled by scripted logic.

  The CAPTCHA is evaluated by looking at how capable it is at identifying patterns, human mouse movements and bot-controlled mouse movements. Additionally, it is investigated if there exists a data sequence size at which the pattern recognition algorithm can most successfully detect patterns and avoid false negatives. The results showed that interval sizes 40-50 provide the best results. Using these sizes, the pattern recognition algorithm was able to fulfill the commonly accepted rates of at least a 99 % success rate and at most a 10 % false negative rate. This shows that the CAPTCHA is robust under the circumstances investigated.

 • Johansson, Karl
  University of Skövde, School of Informatics.
  Migration av säkerhetsinställningar mellan Joomla och Wordpress: Att transferera säkerhetsinställningar mellan olika Content Management Systems2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete ämnar ta reda på hur väl man kan överföra säkerhetsinställningar mellantvå olika content management systems, förkortat CMS. Tidigare arbeten visar att enöverföring mellan dessa olika system är möjligt, men utan ett fokus påsäkerhetsinställningar. En artefakt skapas i PHP vars syfte är att föra översäkerhetsinställningar mellan två olika CMS, Joomla och Wordpress. De tester somgenomförs visar att möjligheten finns där men att det nuvarande programmet inte ärfulldugligt. I slutändan passar det skapade programmet bäst som en bas för senareundersökningar att arbeta vidare på, snarare än som en slutgiltig produkt som böranvändas i sina nuvarande form.

 • Carlsson, Maja
  University of Skövde, School of Informatics.
  Ramverk & responsiva bildtekniker2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag är det vanligt att göra webbplatser som är responsiva. Flera responsiva front-endramverk har dykt upp i samband med att användning av smarta mobiler och läsplattorökat. Långsam laddning på mobila enheter är dock ett prestandaproblem som uppståttsedan vi började använda mobiler för att surfa. En anledning till den långsammaladdningen kan vara när bilder inte optimeras för olika skärmstorlekar. En lösning tilldet kan vara att använda responsiva bildtekniker. Den här studien undersöker vanligafront-end ramverks inbyggda bildtekniker för responsivitet och jämför dem med andraresponsiva bildtekniker. Ett experiment genomförs där svarstider samlas in. Det visarsig att de bildtekniker som skickar storleksanpassade bilder till olika enheter erhållersnabbast svarstider.

 • Kostiander, Helena
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Malmborg, Suzanne
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Distriktsköterskors strategier för att minska beteendemässiga och psykiska symptom hos äldre med demens inom kortidsboende2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Care of the elderly with behavioral BPSD is many times a both demanding and timeextensive nursing work with high demands on nurses’ skills in response and in treatment. Many older people with BPSD experiencing mentally illness as can be difficult to deal with by health care workers, nurses and the person`s relatives. By examining various nursing strategies as district nurse`s and nurses using in healthcare of people with dementia can an idea be obtained which strategies and approaches may be of importance to elderly with dementia and what strategies and approaches there is reason to investigate further.

  Purpose: The study’s purpose was to highlight district nurses’ strategies to reduce behavioral and psychological symptoms of dementia on the elder with dementia in short-term accommodation.

  Method: Qualitative content analysis with an inductive approach was used in the study. Eight district nurses and general nurses within short- time accommodation where interviewed.

  Results: From the analysis the theme Pursuit of harmony and Well-being of people with dementia was identified and three categories; Resources in nursing works, Focus the patient as a person, Involve relatives as co-workers with six subcategories.

  Conclusion: The study shows that person- centered care their individual inpatient care strategies are applied in order to reduce BPSD is a basic approach in care. Using BPSD, NPI estimation scale, relatives’ support, life story and their drugs are not a first choice can induce care and treatment plans can be established that matter for elderly with BPSD.

 • Bolin, Irina
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Magnusson, Sandra
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Den kreativa personligheten: En socialpsykologisk studie om femfaktormodellens personlighetsdrag och dess samverkan med konstnärlig kreativitet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate personality and it’s potential causality with artistic creativity. The five-factor model was used to investigate the personality traits openness, extraversion and neuroticism. Creativity is described by earlier research and artistic creativity creates the basic of this study. A short pilot-study was performed to evaluate the understanding of the instrument for creativity, that had been translated earlier from english to swedish. The sample used consisted of 89 respondents, who participated in an online-survey posted at a facebook-group named “studenter vid högskolan i Skövde”. The results showed that the personality trait openness predicts artistic creativity. The results of the personality traits extraversion and neuroticism did not show any predictability of artistic creativity. However, the results showed that the facet gregariousness from the personality trait extraversion predicts the artistic creative domain of dance, while the personality trait neuroticism and the facet depression predicts the artistic creative domain creative writing. Thereby the following conclusion could be made: several respondents of this study are expressing themselves in an artistic creative way and what kind of artistic creative expressions they use is defined by the personality of the person.

 • Calming, Victor
  University of Skövde, School of Informatics.
  Flow i heuristiker: En studie om heuristikers påverkan på flow2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport handlar om två heuristiska metoder vars fokus är att utvärdera spel. Studien som utförts har undersökt på vilket sätt dessa metoder adresserar flow i ett strategispel. Det underliggande syftet med rapporten har varit att klargöra metodernas skillnader i adressering av flow för användare av metoderna för att dessa ska ha en bättre förståelse för när metoderna ska användas. Frågeställningen i rapporten besvarades genom att låta totalt 7 deltagare genomföra utvärderingar med hjälp av metoderna vilket sedan analyserades både kvalitativt och kvantitativt. En semistrukturerad intervju genomfördes även för att ta del av deltagarnas åsikter kring metoderna. Den generella slutsatsen som kunde dras var att båda metoderna adresserade de förhållanden som måste vara uppfyllda för att en spelare ska hamna i flow, men endast gameflow-heuristikerna adresserade kännetecknen för flow. Data från de kvalitativa delarna av undersökningen som analyserades beskrev hur deltagarna ansåg att användarupplevelseheuristikerna var enklare att tolka och även få mer ut av till skillnad från gameflowheuristikerna som tvärtom var svårtolkade. Det genomfördes också en kvantitativ jämförelse mellan de heuristiker som hade en partner med samma betydelse i motsvarande metod där 4 av 31 par av heuristiker visade på en signifikant skillnad baserat på deltagarnas svar i den heuristiska utvärderingen.

 • Khalif, Eman
  University of Skövde, School of Bioscience.
  Your Not So Neutral Brain: The Role of the Amygdala in Implicit Racial Bias2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to investigate whether the amygdala plays a significant role in implicit racial bias and to explore the possible explanations that may underlie race-related amygdala neural activity specifically in White and Black Americans. In order to answer these questions, a literature review of several studies is presented. Most of these studies have shown that amygdala plays a crucial role in implicit racial bias since greater amygdala activation was positively correlated with greater implicit racial bias. Hence, subjects that showed greater amygdala activation measured by fMRI also showed greater pro-White or anti-Black bias measured by the implicit association test. However, a few lesion studies on a patient (SP) with a bilateral amygdala damage concluded that the amygdala is not critical for implicit racial bias. Further research is needed to determine the actual role the amygdala plays in implicit racial bias specifically when observing Black American faces. Subsequently, alternative explanations that might explain race-related amygdala activation will be discussed briefly. In essence, the familiarity explanation and the culturally learned negative racial bias.

 • Idebäck, Sofia
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Fint att du gjorde det här men...: En studie om roller och barns möjlighet till identitetsskapande i förskolan2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With this study, I aim to create better conditions and deeper understanding of our teaching practice and understand how various identity positions and roles occur from an environmental, pedagogical material and preschool teachers' approach in the form of language. The study has used listening, the view of the competent child and the environment as the third teacher as in the focus of the consideration of children's learning processes and identity and subjectivity. By starting from a post-structural perspective, this study highlights the children's identity in terms of something that is constantly in motion and from a standard creative perspective; we will be different in different situations and contexts. The purpose of the study is to examine preschool teachers' approach, language, pedagogical material, the environment and how they contribute to children's subjectivity in educational practice. The study is qualitative with an ethnographic approach and the data is collected through observations of preschool teachers, two different groups of children and interviews of preschool teachers. The results show that teachers' approach are of great importance when the identity of the positions taken or are given in addition how the use of the environment and the pedagogical material found in the environment affect how different identity positions emerge.

 • Tydén, Philip
  University of Skövde, School of Informatics.
  Misstro till mobilapplikationer, men varför?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien undersöks vilka aspekter av mobilapplikationer det är som får användare att uppleva misstro. Studien är framförallt kvalitativ och använder sig av dels en enkätundersökning och dels telefonintervjuer som datainsamlingsmetoder. Enkätundersökningen är en validering av en tidigare studie av Seckler, Heinz, Forde, & Opwis (2015) som genomfördes på användning av webbsidor, och undersöker om samma egenskaper som orsakar misstro i kontexten webbplatser även gör det i kontexten mobila gränssnitt. 76 personer deltog i enkätundersökningen och 5 personer deltog vid telefonintervjuerna. Resultatet i denna studie pekar på att egenskaperna Visual design, Demands, Privacy: collection, Usability, Privacy: secondary use, Implausbile promises och Pop-ups/ads är de vanligaste orsakerna till uppkomsten av misstro. Majoriteten av rapporterade misstrosincidenter skedde i samband med en mobilapplikation som användare hade använt 5 eller färre gånger. Slutligen svarade ett flertal användare att de aldrig tidigare hade upplevt misstro till en mobilapplikation, vilket kan vara värt att undersöka vidare i framtida studier.

 • Fransson, Elliot
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Nyberg, Jonas
  University of Skövde, School of Business.
  Arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor: En kvalitativ studie om hur arbetstillfredsställelse påverkar anställdas vilja att stanna kvar på en arbetsplats2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background and problem: The Nursing sector in Sweden has great problems to get the employees to remain in their occupation and at their workplace. This has led to large numbers of turnover and negative consequences for the society. Also the fact that there has been a shortage of nurses over a long period of time and that it will increase even further in the future, increases the problem that this study investigates. The following problem is set for the study:

  How does job satisfaction affect employees’ will to remain at a workplace?

  Purpose and method: The purpose of this study is to describe how job satisfaction affects the employees’ will to remain at the workplace within a business sector with high turnover rate. To expound the purpose, the study uses Herzberg´s two-factor theory. The study has used a qualitative data acquisition method and the result has been collected with 9 semi-structured interviews with nurses within the area of nursing in a middle-sized county. 

  Results: The respondents in the study expressed that the examined motivation- and hygiene factors had an influence to a different extent on job satisfaction and their will to remain at the workplace. The experience of work, by the respondents, was like a calling and something they were dedicated to.

  Analysis and discussion: The study’s result both contradicts and confirms previous research in the area of study. The fact that the team is strong and that the job itself is meaningful and perceives like a calling can outweigh other parts that are fallible. Even if the job itself is important for job satisfaction and has the ability to outweigh other parts, it is essential that employees feel that they have the possibility to perform their calling and that nothing hinder this. Otherwise a risk arises that job satisfaction will be adversely affected.

  Conclusion: The study indicates that motivation factors and even in some cases that hygiene factors have an importance for job satisfaction and the will to remain at the workplace. It is the team spirit and job itself that have the largest influence on work satisfaction and the will to remain at the workplace. 

 • Andersson, Rebecca
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Furubrink, Viktoria
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Skolsköterskans upplevelse av processen att göra en orosanmälan till socialtjänsten2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Today, it is common that many children do not receive proper care in their own homes. In order to obtain proper support and help, the Social Welfare Services needs to be alerted as to the predicament of these children. Unfortunately, medical and health care personnel too often fail to report maltreatment, even though it is their obligation to do so.

  Aim: The aim of this study is to describe the experience of the school nurses in the process reporting child maltreatment.

  Method: The study was conducted using a qualitative method with a phenomenological approach, where 13 school nurses participated and shared their experiences via email correspondance. The data was analyzed by meaning analysis.

  Result: The experiences of the school nurses in connection with reporting suspicions of maltreatment were summarized into five different categories: experiencing emotional involvement in the child's situation, experiencing discomfort associated with reporting, experiencing a sense of security in the reporting process, experiencing that cooperation with Social Welfare Services has impact, and experiences of dealing with their own emotions in various forums.

  Conclusion: The school nurses experienced complex circumstances in connection with reporting suspicions of maltreatment. The result therefore shows the need for increased knowledge regarding this, in order to either change or further improve upon the work of reporting child maltreatment. 

 • Lundberg, Anna
  et al.
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Oldenburg, Martina
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Utveckling av golvkonsol för elbil2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A product development project has been carried out at University of Skövde in collaboration with China Euro Vehicle Technology AB (CEVT). CEVT works with research and development in the automotive industry and is owned by Geely Auto. With current trends towards developing full electric cars, CEVT wanted to explore how the space between the two front seats could be dispensed, with no handbrake or gearshift. The aim of the thesis was to develop a floor console for an electric car adapted to the Chinese market and the company's requirements.

  The project began with a pre study which included interviews with the target group and experts as well as a market research. The pre study studied user needs and different car interiors. The information was compiled in a requirement specification together with demands from the company. Concepts were generated based on future trends and identified functions and then evaluated in several steps. The concept has been evaluated with the company, through ergonomic simulation and a user test with a full-scale prototype. The result is designed in two levels, the top focuses on technology where a charging station is placed as well as an interaction area for the dashboard the base is instead focused on storage. The result contains different storage solutions customized and developed for the user and their belongings. The floor console is designed with focus on flexibility, functionality and adjustability as parts can be moved and replaced. The armrest and top can also be adjusted according to different needs.

 • Fritz, Jonathan
  University of Skövde, School of Informatics.
  Ljudstyrka, musikpreferens och deras påverkan på visuell reaktionstid2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbetes syfte var att undersöka hur ljudstyrka och musikpreferens påverkar människors reaktionstid i ett enkelt reaktionstidsspel. Bakgrundskapitlet innehåller tidigare forskning och annan relevant litteratur. Kapitlet tar upp hur musik används i spel, hur forskning visat att musik påverkar både kognitiva och motoriska funktioner hos människor och hur liknande forskning genomförts. Tre musikstycken inom tre olika genrer komponerades och ett reaktionstidsspel utvecklades för att användas i undersökningen. Analysen visade att den största förändringen i reaktionstid beror på testpersonens tycke om musiken som hen exponerades för. Tyckte hen om musiken tenderade reaktionstiden att förbättras. Vidare forskning där fler musikgenrer används, fler ljudstyrkenivåer undersöks och fler personer deltar hade kunnat ge ett tydligare och mer trovärdigt resultat.

 • Rubensson, Lukas
  University of Skövde, School of Informatics.
  Glädje i en animerad karaktärs gångstil: en studie i kroppsspråk2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete undersöker tolkningen av uttryck av glädje genom en animerad karaktärs gångstil. Med hjälp av fyra skapade animationer och intervjuer undersöktes hur glädje uppfattas genom gångstilar. Detta för att hypotetiskt kunna stärka övergångar mellan olika sekvenser i spel, samt för att kunna stärka spelarens inlevelse utifrån det resultat som tagits fram. 

 • Vikman, Stina
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Östman, Anne
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med gymnasieelever som har långvarig ogiltig frånvaro2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Students who stay at home from school have attracted increasing attention in recent years. Despite the Swedish compulsory school attendance in primary school and the voluntary nature of high school, more and more students give up school. Students health has an important role in promoting students school attendance, the focus is to put in effort in the early stage at absence.

  Aim: The aim of the study is to investigate the school nurses experience of working with high school students who have a long term absenteeism.

  Method: The study was conducted with a qualitative approach. The study is based on sixteen mail interviews with nurses working in high schools that were analyzed using significance analysis.

  Results: Four meanings were found describing the school nurses experience of working with high school students who have a long term absenteeism; the health dialogues enables to get to know the students, to achieve a safe relationship with students, cooperation with other professions and guardians and the importance of routines to promote students attendance.

  Conclusion: School nurses need to build a trustful relationship with students so that a safe relationship can occur. It’s important that students are being seen and heard in a respectful way, in the meeting with school nurses so that the cause of long term absenteeism appears.

 • Lisserow, Orly
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Viselli, Linda
  University of Skövde, School of Health and Education.
  "Undrar varför ingen reagerade. Ingen reagerade": Upplevelsen av att bli utsatt för sexuella övergrepp i barndomen2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  BACKGROUND: In Sweden, one fifth of the children are estimated to be victims of sexual abuse. The consequences of sexual abuse in childhood can lead to mental health such as self-harm, PTSD, anxiety and poor self-esteem. As a central part of student health, the school nurse has the task of detecting abuse among students.

  OBJECTIVE: The purpose of this study was to describe the experience of having been exposed to sexual abuse during childhood.

  METHOD: Six blogs were analyzed using a qualitative method with inductive approach and meaning analysis.

  RESULTS: Five meaning subjects were identified during the analysis process; Feeling guilty and shameful, experiencing flashbacks, to live with malaise, not being able to resist and having trouble with trust and intimacy as an adult. It appears that the informants suffer from guilt, shame and anxiety and poor well-being as a result of the sexual assaults. They have used selfharm, have flashbacks, and have difficulty with trust and proximity.

  CONCLUSION: Being sexually abused in your childhood can lead to malaise and illness that accompanies the affected persons and affects them in adulthood. It is essential that the school nurse dares to approach this subject in their health promotion work with students when suspicion arises.

 • Mendez, Jacqueline
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Skolsköterskors hälsofrämjande arbete med psykisk hälsa hos ensamkommande flyktingbarn2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Research suggests that an unaccompanied refugee child is at greater risk of mental health problems. School nurses`work should be characterized by a salutogenic perspective and promoting mental health is important for the well-being of unaccompanied refugee children.

  Aim: The purpose of the study was to elucidate the school nurses`experiences with promoting mental health of unaccompanied refugee children.

  Method: A qualitative method was used in the study and analysis was conducted by using a qualitative content analysis. Eight school nurses from schools in Stockholm County were interviewed through semi structured email interviews.

  Results: The study resulted in three categories and six subcategories. The categories were: to imparting knowledge based on needs, to cooperate  and to creating conditions for promoting mental health.

  Conclusion: The results show that school nurses are significant persons in the school to promote mental health and elucidate how it is possible to implement health promotion work, the importance of health conversation and school nurses`cooperation with others. It appears that health promotion work with mental health is facilitated if conditions in terms of better organization and coordination exist.

 • Algar, Natalie
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Skolsköterskors erfarenhet av möten med flickor som har ett självskadebeteende2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Research shows that mental disorders in children and adolescent is increasing, especially when it comes to teenage girls. This may increase anxiety in some girls, which they might handle by developing self-harm behavior. School nurses are able to pay attention to these girls through daily health promotion nursing work.

  Aim: The aim of the study was to describe the school nurse’s experience of meeting girls with self-harm behavior.

  Method: A qualitative method was used in the study and the result was analyzed according to meaning analysis. Six school nurse were interviewed by email interviews.

  Result: The study resulted in three meaning subjects; the girls are noted differently, experience of cooperation and create good relationships.

  Conclusion: The study showed that the school nurses meet girl with self-harm behavior, either through health interviews or by the environment warning that the girls feel bad. The study also shows that school nurses are experiencing frustration when cooperation with external actors such as children and adolescent psychiatry does not work and much of the responsibility is left with the school nurses. The study also showed that cooperation with parents is important when working with these girls. 

 • Jiong, Sun
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Billing, Erik
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Seoane, Fernando
  Swedish School of Textiles, University of Borås, Borås, Sweden / Inst. for Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden / Dept. Biomedical Engineering, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.
  Zhou, Bo
  German Research Center for Artificial Intelligence, Kaiserslautern, Germany.
  Högberg, Dan
  University of Skövde, School of Engineering Science. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  Hemeren, Paul
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Categories of touch: Classifying human touch using a soft tactile sensor2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Social touch plays an important role not only in human communication but also in human-robot interaction. We here report results from an ongoing study on affective human-robot interaction. In our previous research, touch type is shown to be informative for communicated emotion. Here, a soft matrix array sensor is used to capture the tactile interaction between human and robot and a method based on PCA and kNN is applied in the experiment to classify different touch types, constituting a pre-stage to recognizing emotional tactile interaction. Results show an average recognition rate for classified touch type of 71%, with a large variability between different types of touch. Results are discussed in relation to affective HRI and social robotics.

 • Public defence: 2017-08-30 13:00 Spegeln, Högskolan i Skövde, Skövde
  Larsson, Carina
  University of Skövde, School of Engineering Science. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  Communicating performance measures: Supporting continuous improvement in manufacturing companies2017Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Manufacturing enterprises are a key driver of economic growth (Eurostat, 2016). Implementing continuous improvement (CI) is commonly used to increase competitiveness (Hyland et al., 2007), but despite the well-known theory of CI, many manufacturing companies fail in implementing it (Bhasin, 2012; Nordin et al., 2012; Tiwari et al., 2007).

  An identified critical success factor in CI implementation is the evaluation of performance, including the performance evaluation system itself, the linkage between targets at different company levels, and continual evaluation of performance (Bakås et al., 2011; Scherrer-Rathje et al., 2009; Ukko et al., 2009). Another critical success factor in CI implementation is the communication of performance measures (Bakås et al., 2011; Ukko et al., 2009).

  This research explores the communication of performance measures. The aim is to support CI by improving the communication of performance measures, and to this end, this thesis concentrates on identifying the main challenges in the communication of performance measures supporting CI. The research scope is manufacturing companies in general, and manufacturing SMEs in particular. The relevant literature concerning the communication of performance measures in manufacturing companies is identified and summarized. Also, current practice is explored, focusing on how performance measures are communicated in manufacturing companies, and whether and how the communication supports CI. This has been done to identify divergences between current practice and theory. Finally, theory and empirical findings are synthesized to identify some of the main challenges to be addressed in order to succeed in CI.

  The main task is to support CI efforts in manufacturing SMEs, eliminating the identified divergences in the communication of performance measures by adapting these measures to these manufacturing SMEs. These challenges can be summarized as follows: 

  - using both financial performance measures as well as objective and subjective, non-financial performance measures  - aligning performance measures with strategy and targets  - integrating all performance measure communication, as related to both daily performance and CI, in the same communication loop.  - forming two-way communication channels between managers and operators  - aligning oral and written communication channels  - exploring how information systems can facilitate the communication of performance measures  - using and optimizing the visual communication of performance measures

 • Lin, Lolo
  University of Skövde, School of Informatics.
  What are the graphical differences between Asian and Western playable female game character?: And what do people with different ethnic background prefer?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research aimed to investigate game developers' preferences and graphical differences between Chinese and Western female game characters. Parts of the survey were conducted in China and in cooperation with Game Hub Scandinavia (2015).

  For this research, an image analysis and two models were made. The image analysis analyzed common elements that exist between different female characters from Chinese and Western game toplists. One model was based on a Chinese game toplist and the other model was based on a Western game toplist. The survey was conducted through Internet surveys and interviews.

  Results showed that there were graphical differences between games from Chinese and Western game lists, but there is not a significant difference between game developers' preferences.

 • Persson, Anton
  University of Skövde, School of Informatics.
  Användbarhet kring patientjournalsystemet Melior: Uppfattningar från användare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Electronical medical records (EMR) are tools and decision systems for managing patientinformation related to care and treatment in healthcare. The topic that this study concerns is theusability of the EMR Melior. The aim of this study is to find out users' opinion about Melior and ifusers find Melior useful or not. To answer the research question, a qualitative study is conducted inthe form of open-ended interviews. The questions have been developed by studying previousstudies on the topic as well as using Kennedy’s (2006) guidelines for construction questions andconducting interviews. Data collected through interviews have been transcribed and analyzed by acoding method which is retrieved from the method grounded theory. The result of the study is thatusers' opinion of Melior varies. However, the majority of users interviewed consider Melior notuseful. This study could contribute to further studies in the field of user usability, such as expandingthe study to other hospitals to find out if their users of EMR system consider it useful.

 • Åsén, Erik
  University of Skövde, School of Informatics.
  Undersökning av tekniker för rörelseoskärpa: En prestandajämförelse av olika tekniker för rörelseoskärpa i scener med statisk miljö2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fenomenet oskärpa existerar i verkligenheten och i spel, i olika former för olika syften. Olika tekniker har utvecklats för att skapa oskärpa av varierande effekt och till varierande ändamål i spelvärlden. Ett av dessa ändamål är när ett föremål är i rörelse, vilket brukar benämnas rörelseoskärpa.

  För att skapa rörelseoskärpa finns det en mängd olika tekniker som går att dela in i två huvudgrupper; geometribaserad- och pixelbaserad rörelseoskärpa, beroende på vilken data oskärpan förändrar. För detta arbete valdes en teknik från varje grupp ut. Syftet var att jämföra teknikernas prestandapåverkan på två olika statiska miljöer, nämligen skog och stad. En undersökning gjordes genom att en kamera utförde en automatiserad rörelse från punkt A till punkt B. Först gjordes detta utan någon rörelseoskärpa på båda miljöerna vilket skapade basfallet. Sedan kopplades rörelseoskärpatekniken på och kameran gjorde samma rörelse 30 gånger med varje teknik och per miljö. Syftet var att utvärdera vilken av rörelseoskärpateknikerna som kom närmast basfallets prestanda samt att undersöka vilken av teknikerna som var minst prestandakrävande.

  Tekniken som visade sig komma närmast basfallen var pixeltekniken i båda miljöerna. Det visade sig dock att geometritekniken kunde konkurrera till viss del i skogsmiljön. Pixeltekniken var dock dominerande i de flesta mätvärdena och dominerade helt en av de utvalda miljöerna, staden.

 • Andersson, Filip
  University of Skövde, School of Informatics.
  Effekter av dynamisk leveldesign: Baserat på Multiplayer Dynamic Difficulty Adjustment2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har effekterna av en dynamisk leveldesign undersökts som baserat sig på konceptet Multiplayer Difficulty Adjustment. Konceptet baseras på flera olika källor men handlar igrunden om att behålla spelare i Flow.Baldwin (2014)gjorde en undersökning där effekterna av en ändring till HP för den förlorande spelaren utvärderades. Till skillnad har denna studie ändrat på nivåns design för att undersöka dess effekter och eventuella likheter till Baldwin. Det gjordes med spelet CS: GO (2013) där en egengjord nivå skapades medett system som simulerade en dynamisk förändring i nivån.Med denna nivå utfördes studien med 24 deltagare där matchstatistik, kvantitativadata och kvalitativa intervjuer samlades in. Även om deltagarantalet var lågt, så kan man se tydliga indikationer på att systemet balanserar ut spelet för deltagarna. Man kan även dra slutsatsen från intervjuerna att deltagarna föredrarsystemet men att det enbart får inkluderas i ”casual” spellägen.

 • Pethrus, Anton
  University of Skövde, School of Informatics.
  Informationens effekt i moraliska dilemman: Effekterna mängden tillgänglig information har på spelares beslut i prohibition dilemman2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete redogör för effekterna tillgången eller avsaknaden av omfattande karaktärsinformation samt information om beslutens direkta konsekvenser har på spelarens beslutsprocess i narrativa prohibition dilemman. Då det finns avsaknad av konsensus om dess effekter i ämnesområdet och en frånvaro av objektiva studier för att undersöka de aktuella ståndpunkterna, är studien nödvändig för att förbättra kunskapen inom området och för att generera objektiva resultat av dess effekter på spelare. För att undersöka problemformuleringen skapades två likadana textbaserade spel, där skillnaden mellan dem var att den ena gav spelaren omfattande karaktärsinformation och information om beslutens direkta konsekvenser i spelet narrativa prohibition dilemman, medan den andra artefakten saknade den informationen. Respektive artefakt testades på en separat testgrupp för att generera resultat om dess respektive effekt på testgruppen som spelade den. Resultaten var blandade i de olika testgrupperna. Det gick dock att finna tendenser i resultaten i de olika grupperna. När spelare inte hade omfattande karaktärsinformation samt information om beslutens konsekvenser, var de mer benägna att välja de beslut de kände var rätt utifrån deras egna värderingar när de inte kunde härleda beslutens konsekvenser. När de kunde härleda beslutens konsekvenser valde de ofta det val vilket gav dem den mest fördelaktiga utkomsten. När spelaren hade tillgång omfattande karaktärsinformation samt information om beslutens direkta konsekvenser motiverades deras beslut av att väga fördelarna och nackdelarna av respektive beslutsalternativ mot varandra, utifrån en strategisk och/eller moralisk basis, där de tog det alternativ som gav dem den mest optimala utkomsten. I fall där spelarna hade en emotionell investering i besluten valde de oftast oavsett mängden tillgänglig information vid beslutet att välja det beslut som kändes rätt. Något som även framkom i studien var att bättre resultat för att besvara problemformuleringen och explorativt undersöka ämnesområdet, skulle vara att göra ett liknande test av artefakterna på grupper av definierade spelartyper. Det skulle ge en bättre översikt av respektive utgångspunkts påverkan på specifika spelartyper och generera tydligare samt mer användbara resultat att besvara problemformuleringen med.   

 • Hellsten, Felicia
  University of Skövde, School of Informatics.
  Färgassociationer i environmental storytelling: En undersökning om uppfattningen av färg på 3D-modeller i dataspel2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersöknings syfte var att undersöka hur en 3D-scens val av färger skulle kunna påverka spelarens uppfattning av scenens environmental storytelling. I undersökningens bakgrund presenteras olika metoder, teorier och tillvägagångssätt för att skapa environmental storytelling, samt forskning kring färgassociationer, färgers kontext och kulturella skillnader gällande tolkning av färger.

  För att svara på undersökningens frågeställning skapades två olika 3D-scener med narrativ baserade på environmental storytelling genom spår och ledtrådar. Dessa delades upp i tre färgvarianter vardera. En gul, en röd och en blå scen. Sammanlagt sex scenvarianter. Semi-strukturerade kvalitativa intervjuer utfördes sedan med 18 informanter som fick spela en av scenerna vardera. Detta för att ta reda på om informanterna uppfattade dessa scener olika beroende på scenens färgval.

  Resultatet visade på en eventuell påverkan av uppfattningen genom färger, men ytterligare informanter och data krävs för att kunna få fram några storskaliga slutsatser.

 • Falk, Terése
  University of Skövde, School of Informatics.
  Gestförmedling av Animerad Karaktär: Problemlösning genom Instruktuva Gester2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete undersöker hur karaktärsanimationer kan användas som gränssnittsfunktion i både underhållande och lärande spel. Bakgrund behandlar gränssnittsdesign, karaktärsanimation i relation till instruktionsdesign samt förutsättningar för inlärning enligt kognitionsteori. Frågeställningen som undersökningen ämnar att besvarar utreder om en spelare kan lösa enklare spatiala uppgifter som förmedlas genom gestindikation från en 3D-animerad karaktär. Artefakten består av ett kort spel där karaktärsindikation hänvisar till ett objekt i scenen med nivåer från vag till tydlig indikation där respondenten ska lyckas klicka på rätt objekt. Av 28 respondenter var det 22 personer som löste uppgiften och 6 respondenter inte lyckades att lösa uppgiften. Resultaten från undersökningen visar på att det är möjligt för en spelare att lösa enklare spatiala uppgifter på en bredd mellan subtil indikation till mycket tydligt indikation från en icke spelbar karaktär. Framtida studier kan ämnas att vidare utreda hur olika nivåer av subtil till tydlig gestindikation kan vägleda en spelare.

 • Nilsson, Philip
  University of Skövde, School of Informatics.
  Från bok till mobil vandring: en motiverande adaption2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur kan olika grader av interaktion i en mobilapplikation höja motivationen till handling av appens syfte? Detta är frågan som undersöks i detta arbete. Arbetet har grundat sig i H. Hedlunds bok Över Berg och Backar: 40 Vandringar i Göteborgs omgivningar från 1933 och utfördes i samarbete med Paul Löwen-Åberg. Undersökningen som gjorts har samlat kvantitativ och kvalitativ data med hjälp av testgrupper. Fältobservationer har även utförts under vandringar med testgrupper för att samla ytterligare data för att kunna svara på frågeställningen. Under arbetets gång utvecklades fyra prototyper av en vandringsapp som har testats och utvärderats av korrespondenter för att undersöka motivationsfaktorer. Avslutningsvis diskuteras i detta arbete undersökningens resultat, data insamling samt tankar kring framtida arbete.

 • Ankarlund, Maria
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Inkludering i skolverksamhet: En analys om en grupp pedagogers uppfattning om en inkluderande skolverksamhet2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Inclusion is a term that can suggest the individual's community with other people, a community based on perceived reciprocity and participation. Included may also indicate that someone or something is included in a context, for example, that the student is included in the group or the VAT is included in the price. Depending on the context used, the meaning becomes different. In Swedish schools all children should be offered education and stimulated to lifelong learning. Educators and the school principal in schools are responsible for children as well as young people's education. Research shows that inclusion is a complex issue in Swedish school arenas, and the complexity is partly based on how educators experience disabilities and partly by how priorities are made by the principal. Priorities on budget, education and time for discussion between educators affect the outcome of the inclusive school activities. The purpose of this study was to increase understanding of a group of educators' perception of inclusion with a view to creating a deeper understanding of inclusive school activities. In order to achieve this purpose, research questions were formulated about the importance that a group of educators attributed to the concept of inclusion and inclusive activities, how educators relate to the commitment to work with inclusion in their different roles and the importance of that educators attribute to the teaching strategies they use in their daily activities. To answer the study's questiona, three group interviews were conducted with educators working in an inclusive school. At two of the interviews, with open questions, the respondents were two in number and at the third they were three. The data has been analysed using the theoretical framework of this study focusing on inclusion in Swedish school. The data deal with issues of what is considered a disability, the pedagogues´ teaching strategies in groups with students with disabilities as well as in terms of a school's organisational learning. The results of the study show that the principal has a crucial role in the design of the school activities in the creation of a common understanding of inclusive school activities. In addition, the result shows that the educator's and the school leadership's perception of human rights and of disabilities can affect to varying degrees student learning in inclusive school activities. Finally, the result shows that the school leadership in turn is influenced by political decisions and policy documents in how an inclusive school activity can be designed and implemented.

 • Stenseke, Wictor
  University of Skövde, School of Informatics.
  Självkörande fordons olika sätt att kommunicera med föraren: En studie på hur ett självkörande fordon kan kommunicera sin intention till föraren för att uppnå en tillräcklig nivå av tillit2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Självkörande fordon har med hjälp av den senaste teknologin utvecklats till att bli allt mer autonoma. Att fordonet kan ansvara för säkerhetskritiska funktioner som t.ex. styrning, broms och gas kräver en bra förståelse över vilka aspekter som kan ligga till grund för en lyckad interaktion mellan människa – maskin. Detta kräver också att den manuella föraren kan känna tillit till det automatiserade fordonet. Detta har gjort att förarens användarupplevelse (UX) har blivit allt viktigare vid interaktioner med självkörande fordon och relevant litteratur i området menar att tillit är en viktig del för en god användarupplevelse. I denna rapport presenteras olika aspekter som kan leda till ökad tillit gentemot automatiserade fordon. Litteratur har studerats för att hitta vilka aspekter som har särskild betydelse. Här visade det sig att den feedback som det autonoma systemet levererar till föraren är av stor betydelse. Feedbacken möjliggör att den manuella föraren slipper känna oro över vad det autonoma systemet utför för handlingar. Feedbacken bidrar också till att den manuella föraren vet och förstår om den behöver ta över kontrollen över fordonet.

  Forskningsfrågan som adresserades i studien var: ”Hur kan grafiska användargränssnitt designas för att kommunicera intention i självkörande fordon så föraren upplever en tillräcklig nivå av tillit?”. För att besvara forskningsfrågan användes en filmbaserad simulatorstudie där individers upplevelse av att ett grafiskt användargränssnitt kommunicerar fordonets intentioner undersöktes. Resultaten indikerar att grafiska användargränssnitt kan kommunicera ett självkörande fordons intentioner och att detta skulle kunna påverka en förares tillit till fordonet positivt. För att få djupare kunskap om detta rekommenderas det att framtida studier innefattar fler testdeltagare och att undersökningen utförs i en mer verklig kontext t.ex. i form av fordon ute i trafik eller i en avancerad bilsimulator.

  Genom att besvara forskningsfrågan kan ny kunskap erhållas där feedback gällande fordonets intentioner är i fokus. 

 • Vernersson, Johannes
  University of Skövde, School of Informatics.
  Ledmotiv kontra instrumentation: Musikaliska associationer kopplat till karaktärer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ledmotiv har länge används i olika sammanhang för att representera ett objekt eller en karaktär. Liknande anknytningar kan skapas genom att låta ett instrument representera ett fenomen. Denna studie undersöker representationen hos två animerade karaktärer med utgångspunkt ifrån två blåsinstrument och dess olika klangfärg. En animerad film skapades med två karaktärer. Dessa delgavs varsitt ledmotiv som spelades av klarinett respektive flöjt. Efter halva filmen när kopplingen karaktär och instrument/ledmotiv etablerats skiftade ledmotiven instrument med varandra.  Med hjälp av kvalitativa intervjuer studerades karaktärernas representation och det som deltagaren förknippat med karaktärerna i musiken. Fyra av dessa tio reagerade på instrumentskiftet och majoriteten av de tillfrågade associerade specifikt flöjten med en av karaktärerna. Undersökningen visade att deltagarnas musikaliska bakgrund spelade stor roll för hur väl ledmotiven etablerades. Vissa samband gick att se i resultatet bland deltagarnas likheter och olikheter.

 • Wiesand, Arvid
  University of Skövde, School of Informatics.
  Hur trailermusik påverkar förväntningarna på ett spel: Effekterna och konsekvenserna av instrumentation i en spel-trailer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trailers har använts för att förmedla filmer och spels budskap i snart ett århundrade. Denna studies syfte är att undersöka hur genre, upplevelse av spelmoment och känsla förändras mellan tre olika versioner av samma trailer. De två första versionerna innehåller symfonisk respektive elektronisk instrumentation och den tredje versionen endast ljudeffekter.En kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer användes för att ta fram deltagarnas svar och 12 personer i åldrarna 18 – 30 år deltog i studien. Fyra för varje version av trailer. Deltagarna fick först besvara en mindre enkät med grundläggande information. De fick sedan se en version av trailern och till sist delta i en intervju kring hur de upplevde genre, spelmoment och känsla.Undersökningen visade att instrumentationen och frånvaron av musik påverkade deltagarnas svar. Framtida forskning och vidare arbete är nödvändigt för att ta fram ett resultat med högre validitet.

 • Enström, Simon
  University of Skövde, School of Informatics.
  Lokalisering av igenkänningsbara och okända ljud2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här rapporten var att undersöka om det går fortare att lokalisera igenkänningsbara ljud jämfört med okända ljud. Detta bygger på en teori av Brian (Brian, 2014) där igenkänningsbara ljud behandlas annorlunda jämfört med okända ljud. I undersökningen fanns det en grupp speltestare som bestod utav 20-30 åringar som är vana med FPS-spel. Deltagarna fick spela igenom två varianter av ett ljudbaserat spel utan visuella komponenter där målet är att hitta de olika ljudkällorna. Efter spelsektionen antecknades hur lång tid spelsektionen tog. Några utav deltagarna svarade även på en intervju angående spelet. När samtliga deltagare hade spelat igenom spelet sammanställdes resultatet och analyserades. Resultatet diskuterades sedan utifrån teorier som tagits upp i rapporten samt felkällor. Resultatet är osäkert men det pekar på att de igenkänningsbara ljuden går lite fortare att lokalisera.

 • Stein, Daniel
  University of Skövde, School of Informatics.
  Framgångsfaktorer i en datadriven kultur2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Datadriven kultur är inget nytt begrepp men har blivit allt mer vanligare när organisationer vill göra analyser och rapporter på egen data. Många organisationer har gjort stora investeringar i att blir mer datadrivna men inte lyckats ta till vara på den investeringen som har gjorts. Vilket har skapat problem för många organisationer som har svårt att identifiera var problemet ligger inom organisationen. Att vara datadriven handlar ofta inte om svårigheten i tekniken utan det är många andra faktorer som spelar in. Denna studie har som syfte att ta reda på hur organisationer jobbar för att etablera en datadriven kultur.

  Studien frågeställning som ska försöka besvaras är:” Hur arbetar organisationer med att etablera en datadriven kultur?”.

  För att besvara frågeställningen kommer två datainsamlingsmetoder att användas. Den primära insamlingen är en systematisk litteraturstudie och den sekundära insamlingen består av kvalitativa intervjuer. Den systematiska litteraturstudien syfte är att söka genom litteraturen för att besvara frågeställningen. De kvalitativa intervjuerna kommer utgå från resultatet av den systematiska litteraturstudie som görs. 

  Resultatet visar att det finns flera olika sätt att etablera en datadriven kultur på. Det går inte att trycka på en sak utan det är flera faktorer som spelar in. Mycket av den litteratur som finns ger indikationer på hur organisationer bör jobba för att etablera en datadriven kultur men enbart ett fåtal beskriver hur organisationer jobbar med att etablera en datadriven kultur. Ett viktigt steg i att etablera en datadriven kultur är att ta reda på hur verksamheten jobbar idag och hur de ska gå vidare till att utnyttja sin data på ett bättre sätt. Det krävs ofta många förändringar i en organisation för att lyckats att etablera en datadriven kultur från organisationsledning ner till den enskild anställd.

 • Karim, Mona
  University of Skövde, School of Informatics.
  Faktorer som styr val av data warehouse arkitektur: Inmon vs. Kimball2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Data warehouse (DW) solutions are becoming increasingly popular to implement in different organizations. There are a variety of motivational factors for activities to acquire DW, among other things, it helps with analyzes and decision making in the business to gain for an example competitiveness. DW projects are expensive projects that require a lot of resources from the organization side. However, more and more DW projects fail and are not optimal for business purposes. Before the organization implements a DW, it is important to choose architecture based on, i.e. a data model for how data is stored and structured in the DW. The two dominant architecture models are top-down as Inmon presented in the 90s and bottom-up who Kimball introduced after Inmon announced his model.  Both Inmon and Kimball have their own philosophies and models for how a DW solution should be model. Organization dilemma is choosing one or the other performance. The choice depends on many factors and considerations. There are also significant philosophical debates, obstacles, also pros and cons for choice of the data warehouse architecture (Lawyer & Chowdhury, 2004). Therefore, this study should demonstrate which factors govern the choice of architecture using a literature study comparing these models. The result shows that Inmon's top-down approach handles factors like data quality, how data can be integrated from different source systems, flexibility, metadata management, and handle data sources and ETL better than Kimball's bottom-up approach. Kimball's architecture model focuses more on factors such as performance and end-user interaction. The results also show that the Kimball model is easier and faster to implement.  

 • Ährlund-Richter, Andreas
  University of Skövde, School of Health and Education. Forskargrupp: Tina Dalianis, KI.
  Oral and genital human papillomavirus (HPV) prevalence in young women and men attending a youth clinic in Stockholm, Sweden: A follow up study after the introduction of HPV vaccination2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background and Aim: In 2010 HPV vaccination was subsidized in Sweden and in 2012 a national vaccination program against HPV16, 18, 6 and 11 was launched for girls ages 10-12 years. In parallel was a catch-up vaccination program for young women. To investigate base line HPV cervical and oral prevalence in non-vaccinated youth two studies were performed at a youth clinic in Stockholm 2008-2011. This project initiated 2013 aimed to follow HPV prevalence in youth since the previous studies, in the same population.  

  Materials and Methods: 117 women, of which 73% were HPV catch-up vaccinated donated 93 cervical samples and 117 oral samples, and 54 unvaccinated men donated 54 oral samples and 47 urinary samples. All samples were tested for 27 HPV types with a PCR based system and the data was compared to that obtained in 2008-2011. The categorical Fishers exact test was used for statistical analysis due to HPV-positive samples being n< 5 for certain types. 

  Results and Conclusion: HPV16 cervical prevalence was significantly lower in the HPV vaccinated women compared to unvaccinated women (7% and 27% respectively, p=0.033) in the 2013 group. For HPV18 and HPV6 there was a significantly lower prevalence in the 2013 vaccinated group compared to the 2008-2010 unvaccinated group (1.5% vs. 10% respectively, p=0.021 and 1.5% vs. 8% respectively, p=0.048). Overall oral HPV prevalence for both genders, was lower in the 2013 group compared to that of 2009-2011, (2.3% and 9.1% respectively, p=0.005). Male urinary prevalence was low (6%) and not efficient to follow changes in specific HPV types. The data indicate that HPV catch-up vaccination was gradually exhibiting an effect, with significant decrease of cervical HPV16 prevalence.

 • Hammouda, Imed
  et al.
  Chalmers and University of Gothenburg, Sweden.
  Lundell, BjörnUniversity of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.Madey, GregUniversity of Notre Dame, USA.Squire, MeganElon University, USA.
  Proceedings of the Doctoral Consortium at the 13th International Conference on Open Source Systems2017Conference proceedings (editor) (Refereed)
 • Kajonius, Petri
  et al.
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. Department of Psychology, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden / Department of Behavioral Sciences, University West, Trollhättan, Sweden.
  Mac Giolla, Erik
  Department of Psychology, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Personality traits across countries: Support for similarities rather than differences2017In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 12, no 6, 1-13 p., e0179646Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the current climate of migration and globalization, personality characteristics of individualsfrom different countries have received a growing interest. Previous research has establishedreliable differences in personality traits across countries. The present study extends thisresearch by examining 30 personality traits in 22 countries, based on an online survey inEnglish with large national samples (NTotal = 130,602). The instrument used was a comprehensive,open-source measure of the Five Factor Model (FFM) (IPIP-NEO-120). We postulatedthat differences in personality traits between countries would be small, labeling this aSimilarities Hypothesis. We found support for this in three stages. First, similarities acrosscountries were observed for model fits for each of the five personality trait structures. Second,within-country sex differences for the five personality traits showed similar patternsacross countries. Finally, the overall the contribution to personality traits from countries wasless than 2%. In other words, the relationship between a country and an individual's personalitytraits, however interesting, are small. We conclude that the most parsimonious explanationfor the current and past findings is a cross-country personality Similarities Hypothesis.

 • Håkansson, Gustav
  University of Skövde, School of Informatics.
  Rytm: Rytmens funktion i dataspelsmusik2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I bakgrundskapitlet presenteras den litteratur och forskning som står till grund för denna studie vilket innefattar forskning om musikens påverkan på människor, teorier kring rytm och hur den upplevs, samt hur musik fungerar i kontexten av dataspel. Arbetet är en undersökning vars syfte var att studera vilken påverkan musikalisk rytm har på spelares handlingar i spelmiljöer. En artefakt bestående av ett dataspel och ett musikstycke utvecklades som användes vid undersökningen. Data samlades in från testdeltagare i form av intervjusvar, samt loggad data från spelsessioner. Resultatet från undersökningarna visade att rytm verkade ha förmågan att till varierande grad påverka spelares handlingar. Denna påverkan manifesterade sig olika från person till person då upplevelser av rytmer är subjektiva, och vissa spelare medvetet lät sina handlingar påverkas av rytmen. Det fanns svårigheter med att dra konkreta slutsatser då studien var mycket begränsad. Ytterligare studier inom ämnet krävs för att kunna dra starkare slutsatser som kan appliceras på en mer generell population.   

 • Simonsson, Emma
  et al.
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Proszowski, Natlia
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Metod på ett nytt materialhanteringssätt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet är utfört på AB Furhoffs Rostfria som är ett specialistföretag inom tillverkning och bearbetning av egenutvecklade produkter i rostfritt stål och tillverkar VVS-produkter, storkök, diskbänkar samt har en legotillverkning. Företaget arbetar ständigt med att effektivisera sin produktion samtidigt som nya produkter utvecklas. Därför har de satt igång ett projekt som ska leda till ökad produktion och omsättning utan att öka sin fabriksyta eller öka personalstyrkan. För att lyckas krävs det att den interna materialhanteringen blir effektivare.

   

  Syftet och huvudmålen var att ta fram en metod för ett nytt materialhanteringssätt samt utforma monteringsstationer med hänsyn till ergonomi, effektivitet och kvalitetssäkring. Utöver detta skulle en lämplig layout över VVS-monteringen formas. För att säkerställa att projektet skulle uppnå syftet och huvudmålen applicerades en PDCA-modell på examensarbetet. Relevanta teori- och litteraturstudier genomfördes för att ta fram rätt metoder för att samla in data.

   

  Efter ett utstuderat nuläge fastställdes att personalen frekvent letar, hämtar och plockar produkter samt emballering och packning av färdigställda produkter tog lång tid att utföra. Det resulterade i att personalen utförde mycket nödvändiga men icke-värdeskapande aktiviteter. Personalen använde inte heller sin arbetsplats på korrekt sätt utifrån ett ergonomiskt samt effektivt perspektiv. VVS-monteringens layout förde med sig fler nackdelar än fördelar.

   

  Det utformade förslaget är framtaget utifrån resultat av empiriska studier som sedan kopplats mot de teoretiska studierna. Ett layoutförslag har tagits fram som kan reducera onödiga transporter samt rörelser genom att placera monteringsplatser samt lager på ett strategiskt vis. Kittning medför många fördelar som effektiviserar och jämnar ut produktionsflödet och skapar en stabil produktion. En prototypskiss för en lämplig och effektiv kitt-vagn har tagits fram för företaget att fortsätta utveckla efter egna förutsättningar

 • Hermansson, Jakob
  et al.
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Wahlström, Emma
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Materialval för minskat slitage av sandformningsverktyg2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  At Volvo Group Trucks Operations (GTO) in Skövde, cylinder blocks, cylinder heads and flywheels are manufactured through sandcasting. As the forming tools that forms the sand forms are filled with sand, wear occurs where the sand particles hit the tool surface. The forming tool thus needs to be regularly maintained. The aim of this study is to evaluate alternative materials that the forming tools can be manufactured in to reduce wear, and thereby reducing costs by extending maintenance intervals. The problem is analyzed and a literature study on erosive and abrasive wear is carried out. A number of materials are presented as suitable candidates based on the literature study, material charts and discussion. Material samples are tested using a standard method for solid particle erosion using gas jets. Results from previous empirical studies indicate that erosion is strongly influenced by material properties such as hardness and toughness but also the angle of impingement and velocity of the erosive particles.The erosion test is performed at 30 and 90 degree angle of impingement. The test shows that the softer steel, Holdax and Sverker 21 have higher resistance to erosion at low angles of impingement and the harder steel Nimax has higher resistance at high angles of impingement. Nimax is considered a suitable material for the forming tool, as Nimax has the overall lowest erosion rate when adding the total erosion over both angles of impingement. Nimax has the lowest erosion rate at 30 degrees angle and is also considered to have good resistance to erosion at 90 degrees angle. Recommendation is given on repeated erosion tests to validate the results. There are also recommendations regarding material testing in the forming tool to see if a material change would lead to savings. Examination of possibilities to make changes in the sand filling process, altering angle of impingement between the sand blown and the forming tool as well as air pressure is recommended.

 • Batofi, Sardar
  University of Skövde, School of Informatics.
  Grafiska Designens verkan på högskolestudenter gällande tilliten till nyhets webbplatser: Denna rapport handlar om hur den grafiska designen på en nyhets webbplats påverkar Högskolestudenters tillit till webbplatsen, och hur det påverkar trovärdigheten på artiklar som återfinns på webbplatsen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This review is about how the graphic design on a news site influences college students' trust towards the site and how it affects the credibility to the articles from the student's perspective. The review was conducted on the basis of a triangular research method. A quantitative and a qualitative method was used, the collection techniques used during the review were a survey and interviews. The purpose of the survey was to understand what factors affect users' trust in a news site and article credibility. The motivation for this review is that truthless news are spread across social media and that many people do not realize that the news is truthless and choose to share it with their circle on social media. This is something that needs to be processed and fixed. 

 • Mässing, Christoffer
  University of Skövde, School of Informatics.
  Success Factors and Challenges for E-learning Technologies in the Namibian Higher Education System: A case study of the University of Namibia2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Education is one of the deciding factors for poverty alleviation and economic growth. Governments of developing countries is struggling to meet the demand for qualitative education and the nation of Namibia is no exception. Namibia is struggling with the lack of a skilled workforce and the lack of access to qualitative higher education has been identified as one of the prime causes. ICTs have been identified as a potential enabler for an increased access and quality of education in Namibia. This study employed a qualitative approach to examining the success factors and challenges that applies to e-learning at the University of Namibia (UNAM). The study identified a multitude of critical factors within 5 different areas: i) Access, ii) User motivation, -attitude and -awareness, iii) Systematic approach, iv) Evaluation and analytical challenges, and v) Transforming the education. This rapport will discuss the role of e-learning at UNAM, the factors that are critical for e-learning at the learning institution and how this correlate with previous findings made by the scientific community on similar issues.

 • Roos, Robert
  University of Skövde, School of Informatics.
  WebSockets och säkerhet i startupbolag: En studie i säkerhet kring WebSockets2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  WebSockets is a new communications protocol for the web, enabling fast communication between two or more clients.

  The overall goal with this study was to investigate the security related problems the introduction of WebSockets could have in start-up companies. Also, how XSS-attacks from a server-side perspective could be averted. This to give the foundation for how start-up companies should work proactively with the security, also not have to turn to external security services.

  A qualitative study has been performed with the method literature study. Earlier research in the field has been reviewed and analysed. This for both WebSockets and the impact hacking and specifically XSS-attack could have on an organization. This ’metastudy’’s main purpose has been to connect earlier research to answer the problem statements. This has according to research been asked for a lot in the informatics field, where there is a lack of these kinds of ’metastudies’.

  The study resulted in acknowledging the most important threats to protect against, among others the importance of inspecting what source a client is connecting from to a WebSockets server. But also, several XSS-attacks where specifically callback modification was identified as a vulnerability with big consequences.

  In the conclusion based on the literature study, recommendations for the proactive security work could be presented.

 • Guil López, Alejandro
  et al.
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Guerrero Valadez, Isabel María
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Design of a set of stool and table with a sustainable approach by using DFA and DFE principles2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report covers the conduction of a final thesis project for the University of Skövde in collaboration with Carlos Jimenez Design studio (Spain).

  The aim of this project was to design and present a set of furniture consisting in a high stool and a high chair of a similar nature to the ones which are usually found in bars, oriented to the domestic environment and to the Scandinavian market.

  The main special characteristic of this project is that the design has been carried out with a focus on environmental sustainability, which has been approached in such a way that assembly has a big part in it, which at the same time relates to user experience. Therefore, the project combines design for assembly (DFA), design for environment (DFE) and user experience design (UXD) in such a way that all the approaches taken for each of these factors are interrelated in complete and thorough design process, were all the aspects of the final product have been taken into account.

 • Magnusson, Patrik
  University of Skövde, School of Informatics.
  Företagens skydd mot phishing2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie kommer undersöka hur företag hanterar phishinghotet. Phishingmail är ettangreppssätt som faller in i begreppet social engineering och kan användas för att luramänniskor att uppge information som de inte ska dela med sig av. Ett phishingmail har sommål att efterlikna ett vanligt mail som tillexempel en fakturapåminnelse. Men istället för attpengarna går till den angivna avsändaren kan attackeraren istället kapa bankuppgifterna.

  Målet med attacken kan vara olika, det kan vara att ta del av information så sombankuppgifter och eller lösenord. Det kan också sprida skadlig kod som infekterarmottagarens dator med virus. Phishingmail kan se ut på olika sätt och det gör det svårt att geett exakt exempel på hur ett phishingmail ser ut.

  Målet med denna studie är att ge en uppfattning av hur företag som intervjuas hanterarphishingattacker. Studien har som syfte att identifiera problem, för att ge en bild avhanteringen av phishingattacker. Bilden kommer besvara frågor som, vilka policys finns föratt motverka hotet, hur och när utbildas de anställda samt hur ser de själva på phishing somhot? Sammanställningen bestå av intervjuer från anställda på olika företag som ansvarar förinformationssäkerheten.

  Efter att intervjuerna genomförts sammanfattas svaren för att kunna utförasammanställningen. Målet med sammanställningen är att redovisa ett resultat som besvararfrågan, vilka åtgärder som finns hos organisationerna för att motverka phishinghotet.Sammanställningen har delats upp i tre huvudgrupper: handlingsplan, utbildning och kultur.Genom att placera in svaren i rätt huvudgrupp blir det en helhetsbild och ett resultat kanpresenteras.Företagen visar förståelse för i vilka problem phishingmail kan ge ett företag. Det finns i regelåtgärder på varje företag för att motverka och förminska hotet. Viss utbildning ges tillanställda. Men phishing anses inte vara ett så stort hot. Den generella uppfattningen frånföretagen är att phishing inte anses vara ett stort hot. Samtidigt berättar dom om händelser däranställda öppnar skadliga mail trotts att det inte finns något hot enligt dom själva.

  Efter genomförda intervjuer och insamling av information kunde en eventuell annan bristpresenteras. Flera utav de företag som kontaktades ville inte ställa upp på studien på grund avolika anledningar. Så som att det inte fanns någon IT-avdelning eller ren okunskap inomämnet. Detta kan visa på att det finns brister hos flera företag där det inte finns enhelhetslösning på hur informations ska säkras upp och hur informationssäkerheten ska utvecklas.