his.sePublications
1234 1 - 50 of 178
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Vithlani, Sharmila
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Modersmålsundervisning: Det gemensamma ansvaret för hela organisationen i grundskolan2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bristande kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering bland grundskolelärare kan ge fel uppfattningar om ämnets innehåll. Denna studie utgick ifrån olika ledningsaktörers professionella ansvar att utveckla grundskolelärarnas existerande kunskaper om hur (vi) modersmålslärare arbetar och är organiserade. Ett professionellt ansvar, som samtliga pedagogiska aktörer i grundskolan bör ha. Studien tog del av föreställningar om modersmålsundervisning som framträdde hos anställda på ledningsnivå och fördjupades vidare på vilket sätt och varför dessa föreställningar kunde vara betydelsefulla för grundskolans kvalitativa utvecklingsarbete.

  Föreställningar som framträdde hos ledningsaktörerna om grundskolelärarnas existerande kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering sågs i relation till olika kunskapssyn: vetenskaplig kunskap, tyst kunskap och vardagskunskap utifrån erfarenheter. Dessa tre olika kunskapssyner hade tillägnats och var en del av den praxisgemenskapen inom skolans verksamhet som synliggjordes genom aktiv deltagande i samspel med andra. Detta har gjorts från individnivå genom interaktion med andra till ett större kollektiv d.v.s. organisationsnivå. Den tysta kunskapen behöver artikuleras och ledningsaktörerna behöver skapa mötesforum för detta.

  Studien visade en lärande process där den utgick ifrån ledningsaktörernas synpunkter kring grundskolelärarnas bristande kunskaper om ämnet modersmål och dess organisering. Dessa synpunkter sattes i relation till ett utvecklingsarbete där det systematiska kvalitetsarbetet blev en levande process. Denna lärande process kan leda till ett förbättringsarbete inom grundskolans verksamhet som i sin tur kan skapa likvärdiga förutsättningar inom utbildning för elever som har ett annat modersmål än svenska. 

 • Sortelius, Erik
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics.
  Önnestam, Gabriellle
  University of Skövde, School of Informatics.
  Påverkan av query-komplexitet på söktiden hos NoSQL-databaser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet jämför fyra olika NoSQL-databaser med fokus på tidseffektivitet. De fyra databaserna är MongoDB, RavenDB, ArangoDB och Couchbase. Studien består av en benchmark för att mäta tidseffektiviteten av de fyra databaserna och en litteraturstudie av hur tidseffektiviteten påverkas av optimeringslösningar. Tillsammans bidrar dessa metoder till en slutsats från båda perspektiven då de kompletterar varandra och ger en grund för resultatets betydelse. Arbetets grund ligger i ett tidigare examensarbete som går ut på att jämföra en SQL-databas mot en NoSQL-databas med en benchmark. Resultatet av studien visar att för de flesta databaser så ökar söktiden för en query i korrelation med ökningen av query-komplexiteten, och att tidseffektiviteten mellan de olika databaserna varierar vid sökningar med hög komplexitet. Framtida arbeten som kan baseras på denna studie är att göra en liknande benchmark på ett dataset som är större eller att en annan typ av databas används.

 • Nilsson, Morgan
  University of Skövde, School of Informatics. morgannilsson81@gmail.com.
  Morgondagens handel: Smartmobilen länken till en sömlös upplevelse2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konkurrensen inom detaljhandeln har blivit allt tuffare sedan internets uppkomst vilket har lett till att kunders beteende har börjat förändrats, samtidigt som upplevelsen både på internet och iden fysiska butiken har hamnat alltmer i fokus. En bra användarupplevelse och kundupplevelseär idag en av de viktigaste konkurrensfördelarna ett företag kan ha inom detaljhandeln. Forskning inom detaljhandeln har visat att kunder idag efterfrågar bättre personliga upplevelser vid rätt tidpunkt och plats, vilket smartmobilen potentiellt skulle kunna uppfylla i den fysiskabutiken. Studiens syfte är således att undersöka om upplevelsen i den fysiska butiken potentiellt skulle kunna förbättras av dagens smartmobiler, studien har avgränsats till kläd- och skobutiker. Genom att besvara problemformuleringen kan studien inte endast förhoppningsvis hjälpa dagens fysiska butiker att potentiellt förbättra upplevelsen för sin kunder utan även ge forskningen nya insikter om hur den digital och fysiska världen kan sammanföras i ett. Resultatet av examensarbetet indikerar att smartmobilen kan förbättra upplevelsen för kunden genom attsammanväva den personliga informationen från internet med den fysiska butikens sortiment och layout.

 • Hedberg, Patrik
  et al.
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Shibli, Haidar
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Jämförelse av två konstruktionslösningar för en hjulaxel till en åkattraktion2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is performed on behalf of the amusement park Skara Sommarland. The work is based on a comparative study of two different shafts for a rollercoaster. An already existing shaft in three parts, two shafts and one hub, while the new shaft design consists of one homogenous part machined from a solid bloc of material. The ends of the shafts for the current shaft design that are mounted in the hub are exposed to unnecessary wear. The thesis partly focuses on the causes of the fretting wear and possible actions to prevent or minimalize the damaged caused by fretting. The new shaft design leads to increased costs, which leads to monetary losses for the client compared to before.Haigh-diagrams are used to evaluate if the critical point of the design is in the safe area of the diagram, theoretical leading to an infinite lifespan of the shaft. Finite element analyses were performed in 3D CAD to simulate the shaft design and calculate the stresses in the design when under the maximum operational load.The result of the analyses shows that the current shaft suffers from plastic deformation while the new shaft design does not reach the yield strength of the material. Neither the current nor the new shaft design reach the ultimate tensile strength. Because the ultimate tensile strength is not reached there is no risk of crack initiation through finite fracture mechanics. For the current shaft design the results show that there occur movement between shaft and hub with high enough magnitude to be classified as one of the causes of the fretting.To avoid or minimize fretting several actions can be performed. Examples of pre-emptive actions are cleaning of surfaces before surface treatment for corrosion resistance.

 • Andersson, Rikard
  et al.
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Welin, Annika
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Analys av elasticitetsmodulsvariationer i vevaxel2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A study is performed regarding an eventual variation of the Young's modulus in crankshafts from Volvo Cars, which are delivered from subcontractors. The purpose of the study is to enable future FE-analysis regarding the cutting processing that crankshafts are exposed for at Volvo Cars. Thus, an examination are is desired if these FE-analysis can be done with using a constant Young's modulus. Two 4-cylindrical crankshafts are obtained from Volvo Cars, which are partioned divided into four parts each, and each and used in two experiments. Where experiment one, was a pressure compression test in a tensile stress testing machine at the University of Skövde, and experiment two, where experiment one, are is mimicked in the software Abaqus CAE with boundary conditions and load. Also, three part experiments are performed, one where the parts of the crankshaft were allowed to spring back, two where an examination of stress concentrations in Abaqus CAE to examine if the parts of the crankshaft plasticizes and three, where one of the divided crankshaft parts are inverted in the tensile stress test machine to examine measurement uncertainty. The obtained results show that it is a small variation of the Young's modulus in the two crankshafts, with a variation of 3.45 %. This variation can be explained with a measurement uncertainty, because in part experiment three where the paortioneddivided crankshaft part were twisted aroundinverted in the tensile stress test machine show a measurement uncertainty of 3.16 %. The percentage difference between the two crankshafts are bigger, and this can not only originate from a measurement uncertainty.

  Completed analyses show that FE-analysis is an applicable method to calculate the deformation of crankshafts from engines with 4-cylinders, but it can be a need for Volvo Cars to carry out further investigations regarding a varying Young's modulus between different providers/batches of the raw material for crankshafts.

 • Andersson, Emil
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Optimization and re-design of a wheel hub to reduce unsprung mass of a rallycross car2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Wheel Hub of a rallycross car is analysed to reduce the unsprung mass of the car. The problem statement is to mainly focus on the unsprung mass related to the suspension, and more specifically on the Wheel Hub. One of the objectives of the suspension system of a car is to damping the movement of the car. This is an important area when designing a vehicle, and especially a race car due to the extreme conditions that may result in reduced traction and loose of confidence for the driver. A theoretical model is performed to demonstrate the importance of a low unsprung mass and to illustrate how it affects the vehicle-handling. A process to evaluate the current Wheel Hub and decision to re-design the Wheel Hub is performed, and the parts are analysed using the Finite Element Method to verify the design and material selection. Vehicle dynamics of the car is analysed to calculate the acting forces. Optimization of the design is performed by using Computer Aided Engineering. The re-designed Wheel Hub presented as the result of this project with a Brake Disk Adapter integrated in Hub. This design reduces the number of parts, and the unsprung mass up to 25% without any effects on suspension geometry or other parts of the car.

 • Hultman, Viktoria
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Schagerlind, Daniela
  University of Skövde, School of Business.
  Butikslojalitet möter reciprocitet: Hur lättpåverkad är konsumenten?2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Store loyalty is important for the stores as they can benefit from the loyal customers when it comes to marketing and profitability. Sales techniques are also important to the store as they are a way of influencing consumers in their buying process by providing services or giving the consumer gifts to create a feeling of guilt. The purpose of the report is to investigate how reciprocity can affect the consumer to switch their loyalty to a different store or enhance the loyalty to the store. To fulfill this purpose, we have answered our question. The question is how the sales technique reciprocity affect the consumers store loyalty when it comes to buying clothes. A qualitative method was used, where the survey consisted in interviews with six different representatives in the age group 20-30 years. The interview was designed to find out how respondents store loyalty was affected by reciprocity and if loyalty could be enhanced by reciprocity. From our empirical and theory, we could conclude that reciprocity affects customer loyalty and especially the principles of perceptual contrast and door in the face.

 • Kralj, Andrea
  University of Skövde, School of Bioscience.
  The neurobiology underlying personality traits and conflict behavior: Examining the similarities in brain regions between agreeableness, aggression and dominating conflict style2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Conflicts are part of our everyday life and the field of psychology describes how specific personality traits relate to specific conflict styles. However, the question remaining is why these relations exist? Recently, personality neuroscience has begun pinning down the neurobiology of personality traits, providing a deeper understanding of the human behavior. The present thesis utilizes the Five Factor Model (FFM; Costa & McCrae, 1990) of personality to investigate the neurobiology underlying the inverse relation between the specific personality trait of Agreeableness and dominating conflict style (a conflict management style characterized by aggressiveness, authoritarianism and/or need for dominance). Agreeableness overlaps both empathy and aggression which can work as each other’s opposites in explaining conflict behaviors. The goal of the thesis was to investigate whether the inverse relation between Agreeableness and dominating conflict style can be explained by brain regions. Brain regions such as the medial prefrontal cortex and regions involving anterior cingulate appear to be the most prominent neurobiology describing the relation. Serotonin is the neural substance involved in most cortical and subcortical brain structures and it also regulates the suppression of aggression, making it an important substance both within Agreeableness and the preference for dominating conflict style. The thesis will sum up with a discussion including some limitations within the research and further aspects such the consequences of the findings will be discussed.

 • Elvås, Katarina
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Lagerquist, Maud
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Hur skolsköterskor upplever sig kunna stödja elever med ADD2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The school nurse and the student health service have a fundamental mission to promote students health to enforce school performance. Students with attention deficit without hyperactivity can be difficult to detect as the pupil does not disturb others but find it difficult to follow the education. Students with these disabilities are experiencing varied support from the school which can have a negative impact on academic performance and self-esteem. Aim: To describe school nurses experience of how to support students with ADD.  Method: An empirical interview study was conducted using semi-structured questions asked to nine school nurses working in elementary and secondary schools. A qualitative content analysis was used for the analysis of the collected data. Result: Three categories emerged from the result: "To be there for the student", "To interact in the school health team", and "To act as an informative link". An overall theme emerged as "Support built on knowledge and understanding”.  Conclusion: The school nurse supports students with ADD by working health promoting through being available, be responsive to student needs and by lifting student needs to the school health team. He/she also works as a collaborative link between all participants to follow up the support over time. However it requires some knowledge about ADD to be able to provide support for these students.

 • Flennfors, Martin
  University of Skövde, School of Informatics.
  Tillit vid mCommerce: Hur presenteras betalningslösningar på e-handelsplattformar i Sverige och hur påverkar presentationen kundens tillit2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  E-handel är numera en integrerad del av vår vardag och 65 % av de som använder internet handlar via e-handel. E-handel är ett värdeutbyte mellan flera parter och Business to Consumer (B2C) är det denna rapport fokuserar på. Vad som oftast utbyts är betalning mot en vara eller tjänst. För allt fler sker e-handeln via smartphone (mCommerce) och denna e-handel förväntas öka ytterligare. Tillit är en förväntan på den andra parten att uppfylla sin del av det förväntade avtalet. I fallet e-handel inkluderas även e-handelsplattform-artefakten i tilliten. Tilliten till en e-handel beror bland annat på hur betalningslösningar presenteras i e-handelsplattformen. Denna rapport har undersökt Sveriges 105 vanligaste e-handelsplattformer och hur dessa presenterar sina betalningslösningar samt hur olika deltagares (10 i första samt 18 i andra experimentet) tillit varierade beroende på hur betalningslösningar presenterades. Rapporten visar att få e-handlare presenterar sina betalningslösningar för smartphoneanvändare och att tilliten till e-handelsplattformen samt att viljan att göra ett köp är lägre då betalningslösningar ej presenteras. Rapporten föreslår vidare forskning i området och ger en indikation till utvecklare att visa betalningslösningar för att öka tilliten vid e-handel via smartphone.

 • Sturesson, André
  University of Skövde, School of Bioscience.
  Exercise-induced adult hippocampal neurogenesis and the effect of exercise and adult hippocampal neurogenesis on spatial learning and memory2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It was long believed within the scientific community that the adult brain was unable to generate new neurons. In the end of the 1990s the consensus changed and it is since believed that the adult brain can and does generate new neurons after birth, a process referred to as adult neurogenesis. Adult neurogenesis takes place in two places in the adult brain: the subventricular zone (SVZ) in close proximity to the olfactory bulb and the subgranular zone (SGZ) in the hippocampus. The level of adult hippocampal neurogenesis (AHN) can be upregulated and one part of the aim was to examine the effect of voluntary chronic aerobic exercise (VCAE) on AHN. It is clear that voluntary chronic aerobic exercise reliably increases AHN. Still, the function of these new brain cells is under debate. Spatial learning and memory are among the main abilities that have been focused on. The other part of the aim was to examine the effect of VCAE and AHN on spatial learning and memory. The reviewed literature suggests that both AHN and spatial learning and memory increase together from VCAE, although it does not show causation, that an increase of AHN from VCAE causally effects spatial learning and memory. More studies are needed to investigate if a causal relationship exists. 

 • Chakole, Vipul
  University of Skövde, School of Bioscience.
  Gene expression analysis of fibroblast growth factor in a rat model of human endometrial cancer2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The fibroblast growth factor receptor (FGF/FGFR) signaling has a significant role in normal organ development, like vascular and skeletal development. The dysregulation of the fibroblast growth receptor signaling occursdue to genetic modification or over expression of the receptor. This has been observed in different carcinomas [34,35].The endometrial carcinoma is the most common gynecologic malignancy in western counties and fourth most common cancer among women worldwide.Type I endometrial carcinomas constitute approximately 70 to 80% of all endometrium cancer.Itfollows estrogens related pathways in carcinogenesis. The BDII rat model is an ideal model for hormonal carcinogenesis because 90% of the female virgin spontaneously develop type I hormone independent endometrial adenocarcinomas within two years of age. Fibroblast growth factor (FGF) ligands via FGFR combined with heparan sulfate proteoglycans (HPSG) in extracellular matrix with the help of proteases and participate in the signal transmission of various functions such as cell proliferation, cell survival, cell motility. FGF signaling pathway is found to be aberrantly expressed in many of the cancers such as prostate and breast carcinomas. The main aim of the study was to investigate the differential expression of FGF gene in the malignant and nonmalignant cell lines of BDII rat endometrial strains along with human embryonic kidney cell& Ishikawa cell lines. [1, 2, 34, 35, 36,]. Real-time qPCR was used for analyzing relative expression of FGF gene between malignant and non-malignant cell lines in this study. The result showed a higher trend of the FGF gene in the non-malignant cell lines, compared to the expression in the malignant cell lines. It can be conspicuously seen that the FGF gene has shown higher trend in the Ishikawa cell line but cannot conclude about significantly over expression of FGF gene in this study due to very low number of samples. Moreover, this study should confirm by using additional techniques such as Western blot, Immunofluorescence to check the expression of FGF at protein level and cellular level.

 • Larsson, Felicia
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Andersson, Erika
  University of Skövde, School of Business.
  Direktmarknadsföring via sociala medier: Sambandet mellan relation och personlig integritet2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:For companies, social media marketing is a major marketingplace. This form of marketing has recently grown even more, but this can be seen as a violation of the personal integrity.

  Purpose:The purpose of this report is to explain how the relationship between consumer and business can be enhanced by direct marketing through social media and whether personal integrity matters in this regard.

  Theory:The theories about the relationship between consumer and company and whether personal privacy is influenced by direct marketing through social media.With a business perspective, the study shows which marketing strategies companies are useing. 

  Method:The data has been collected with help of a quantitative method in the form of a survey. The number of respondents who participated was 70 individuals. Previous research made it possible to associate the answers from the survey that were analyzed in order to how the respondents look at the relationship they havewith the company, as well as their standpoint on personal integrity.  

  Result:The results show that there appears to be a connection between concern and discomfort regarding personal integrity. They also show that the consumers concern is reduced by creating a strong relationship with the company. 

  Conclusion:The conclusion describes the relationship the consumers have to the company, this play a major role in their personal integrity. If the consumer feels that they have a strong relationship with the company, they are more likely to share their personal information to the company. If they have a little or no relationship at all, there is a bigger chance that they feel a certain concern about the violation of their personal integrity. 

 • Haage, Alexandra
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Holmberg, Malin
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Konflikter på arbetsplatsen: En kvantitativ studie om relationen mellan upplevd känsla av sammanhang, stress och konflikter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The cause to this study is the lack of previous research on the sense of coherence linked to conflicts. This study aims to examine the positive relationship between individual's perceived sense of coherence and two perspectives of conflict with stress as a mediating variable. Conflicts can be seen from many perspectives. The focus of this study is conflict experience and conflict management. The sample (n = 201) consists of professionals in health care in the public sector. Surveys were distributed to measure their perceived sense of coherence, level of stress, conflict experience and conflict management. The result of regression analysis showed significant (p = <.05) positive relationships. An individual who experiences a high degree of sense of coherence has a more positive experience of conflicts and better conflict management. The relationship between the variables was analyzed by path analyzes that showed significant results (p = <.05) and that the mediating effect of stress ranged from 11.4 percent to 25.0 percent. This indicates that stress isn’t the biggest problem when dealing with conflicts in workplaces, but it´s the staff's sense of coherence that need to be raised to get a better working environment.

 • Hamad, Raber
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Socialpsykologisk vy på självet: En kvantitativ analys av personlighet och identitetsutveckling2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to analyze how individual differences in personality affects identity development. Honesty-humility (H), Emotionality (E), Extraversion (X), Agreeableness versus Anger (A), Conscientiousness (C) och Openess to Experience (O) is short for HEXACO, and it is used to define personality. Dimension of Identity Development Scale is short for DIDS, and it is used to define identity development. This study has gathered data by collecting questionnaires from 261 Swedish college students in the ages of 19-45. The questionnaire that was used consisted of established definitions for personality and identity development. The personality domains that were analyzed were Honesty-humility, Emotionality, Extraversion, Agreeableness versus Anger, Conscientiousness, and Openess to Experience. The identity facets that was analyzed were Commitment making, Exploration in breadth, Ruminative exploration, Identification with commitment, and Exploration in depth. The questions posed by this study were how HEXACO will affect DIDS, and how the results will compare to previous research. The results showed, for example, that high a degree of Honesty-humility affects exploration negatively. This indicates that people who tend to avoid manipulating others and is not interested in luxuries is less explorative in his or her identity development. In comparing with results with previous research, this study has found new ways in which personality can affect identity development. One example is that a high degree of Conscientiousness affects Ruminative exploration negatively, which indicates that Conscientious people have a good basis for a reflective self to emerge in his or her identity development exploration.

 • Bengtsson, Jennifer
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Thorsson, Hannah
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Kärleken som förlorade: En kvalitativ socialpsykologisk studie om avslutade kärleksrelationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Every individual have a basic proximity need that can only be fulfilled through long lasting relationships, despite this proximity need it is very common with dissolutions of relationships in today’s society. It has also been proven that cohabiting couples in Sweden separate to a large extent. Present study applies a qualitative, phenomenological approach with the purpose to create an understanding of what experiences individuals who have ended a cohabiting relationship have about how the social exchanges between the partners was expressed and affected the relationship. With social exchange theory, social resource theory and equity theory as theoretical framework, ten respondents who have separated from a cohabiting relationship were interviewed. The results show that the respondents were, in the aspects of time, perceived to be out of priority and that the time spent together was found to be without quality. In the aspects of love, the respondents felt that it was important to express love through symbolic gestures, but that it was not expressed enough in the relationship. The respondents also felt underprivileged in the aspects of time and love because of the experience of giving more in both aspects than what was given in return.

 • Lundahl, Oskar
  University of Skövde, School of Informatics.
  Utmaningar och möjligheter vid införande av Robotic Process Automation för verksamheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Automation has been a hot topic for many businesses for a number of years now. The term is usually related to automation of physical machinery like robots to speed up production and assembling of cars. But with currently technology, the automation has taken a step further. Automation is now capable of automating back-office processes. Robotic Process Automation, also known as RPA, is a technology that is capable of imitating the users step in a business process and replicate it automatically, without human intervention.

  The purpose of this study is to determine the challenges and opportunities related to the implementation of RPA in businesses. By performing interviews and examining existing material about RPA, this study aims to deliver a deeper and wider understanding of the rising technology that is Robotic Process Automation.

 • Ali, Awaz
  University of Skövde, School of Health and Education.
  I språkverktyget ingår också digitala verktyg: En kvalitativ studie om digitala verktyg som stöd i läs- och skrivutveckling i förskolan2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study, based on a socio-cultural perspective on learning, children’s use of different digital tools in the work with their development with reading and writing will be studied. The purpose of this research is to increase the capability to improve the reading and writing education in kindergarten with the help of different digital tools. The ambition is to, with the help of literature studies and practical work, be able to indicate that the children’s progress in the ability to read and write can be improved by introducing digital tools in the practical work in kindergarten. The overall aim of the study is to contribute to changing the children’s as well as the teachers’ approaches towards digital tools in the work with reading and writing development in kindergarten. A qualitative approach has been used with the help of inspiration from hermeneutics and phenomenography. In this research, nine children are interviewed, and thirty-three participatory observations are conducted during the period of one month. The result shows that every child who takes part in the research uses different kinds of digital tools in the work with reading and writing development. The result also shows that the use of digital tools is useful. Some of the opportunities that can be distinguished with the use of these tools are; language development, reading and writing development, development of motor skills, social skills and analytical skills as well as the development of digital skills. The discussion emphasizes the importance of conscious planning based on curricula, where digital tools are being used to complement the traditional education in kindergarten.

 • Gastañares, Xabier
  et al.
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Bastida, Iñaki
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Evaluation of virtual confidence: turn-table model & mechatronic concept designer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work presents an evaluation of the virtual confidence that can be achieved in the software Mechatronic Concept Designer. The virtual confidence is defined as the reliability that a model or software offer, based on their capacity to replicate reality accurately. Reference system for the evaluation is a turn table used at AB Volvo in the production of front lids. After conducting the simulations and different kind of analyses (such as friction analyses), the main conclusion has been that both the original model and the software offered some limitations that made a high level of virtual confidence impossible. Taking into account this fact, future improvement lines have been suggested. 

 • Hermansson, Elias
  University of Skövde, School of Informatics.
  Själv-monitorering för ökad motivation till bättre munhälsa: Kan en mobilapplikation vara del av lösningen?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mobilapplikationer har potential till att hjälpa människor förändra vanor och beteenden av olika slag. I Sverige har vi rätt till avgiftsfri tandvård upp till 22 år och i vissa landsting erbjuds fri tandvård i ytterligare några år utöver det. Traditionellt har interventioner bestått av motiverande samtal med patienter för att motivera till bättre munhälsa, vilket gör att det kan skilja sig i hur mycket människor motiveras till att ta hand om sin orala hälsa. Den här studien syftar till att försöka besvara hur ungdomars uppfattning och attityd är om en prototyp till en mobilapplikation som är tänkt att hjälpa ungdomar att förbättra sin munhälsa genom själv-monitorering. Själv-monitorering genom mobilapplikationer kallas ofta för Personal Informatics. Dessa verktyg låter användaren observera och registrera ett eller flera beteende och därefter få informationen presenterat till sig för att förstå ens beteende bättre. En aspekt som är av stor vikt vid utvecklingen av mobilapplikationer är användarupplevelsen med dem. User Experience Design handlar om processen att försöka förbättra användarupplevelsen med produkter. Den här studien har genomförts med metoder som ofta används i en UX-designprocess, såsom skapande av prototyper och intervjuer med målgruppen. Resultatet visar inte bara åsikter från deltagare ur målgruppen, utan även vad som enligt dem ger mervärde i mobilapplikationen samt framtida utmaningar i fortsatta arbetet.

 • von Dewall, Johannes
  et al.
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Johansson-Näslund, Markus
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Hållfasthetssimulering av hydrauliska högtryckskopplingar2018Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Hydraulic FEM ½" high pressure couplings are studied with the purpose of establishing an effective methodology that can be used to predict the strength of the couplings. The methodology consists of finite element analyzes (FEA) and is validated by experimental pressure tests, performed on the FEM ½” couplings pairs.  Using FEA, the couplings solid mechanical behavior and maximum load ability can be viewed virtual, reducing the need for experimental tests and gives the potential for optimized products. The work is performed at Parker Hannifin AB in Skovde.

  Experimental tests are performed on 20 FEM ½” couplings pairs, to understand the solid mechanical behavior of the couplings until failure occurs, and to predict the maximum pressure that can be applied. The experimental structure and performance is based on the method Design of Experiments (DOE). Critical components are identified based on the results from the experimental tests, which are then studied more closely through FEA. The analysis are validated based on the applied material model, and data collected during the experimental tests.

  From the experimental tests it is shown that the components: ball cage, guide and plug housing are the components in which failure occur. In case of failure, two failure modes appear as common, that the ball cage is worn apart and that the guide burst, both types of failure modes occur at a similar pressure. The analysis for the guide and ball cage corresponds with the experimental outcomes. Differences occurs however when looked at the deformations, in which the plug housing shows the largest deviation when compared to the experimental results.

  The usage of FE-models appears to be appropriate for predicting and evaluating the mechanical strengths of the couplings during pressure loads. The analysis are however entirely dependent on the input data, where an incorrect material model generates incorrect results. The relationship is shown for the plug housing, which lack the mechanical properties related to curing processes.

 • Land, Niklas
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Towards implementing collaborative robots within the automotive industry2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Collaborative robots have many advantages and have proven to be useful, although there are still currently very few actual implementations of collaborative robots on the industrial shop-floors. One major reason for this is the high safety requirements within the industry and the difficulties to fulfil current safety regulations when using collaborative robots. The purpose of this thesis is to identify the most important safety aspects in collaborative robot applications and to discuss how different solutions can aid in fulfilling current safety regulations. In order to fulfil the purpose, a physical demonstrator will be developed in collaboration with Volvo Cars Engine that can be used for evaluation and testing. To investigate what the general opinion of the automotive industries thoughts are on collaborative robots, a questionnaire based survey was conducted with 143 participants. The survey result show that the majority thinks that collaborative robots can benefit them in their own work, and that assembly- and material handling tasks is well suited applications for collaborative robots. The literature review of the thesis project is focused on collaborative robot safety peripherals for minimizing injury by collisions, but also to investigate other related work with collaborative robots. Input from the survey and the literature review clarifies the problem at hand and tentative idea of a physical demonstrator is suggested. The demonstrator which resembles an industrial assembly station with bolt tightening, has been created using a light weight structure UR10 robot from Universal Robots. Together with the operator, a work sequences was proposed for both the human and the robot, and once implemented, three optional scenarios where recorded for evaluation. By observing the recordings it is identified that a seamless workflow can be achieved even though the robot and human works in the same area and on the same work piece. Other benefits include improved ergonomics and reduction of operator physical fatigue. To evaluate the demonstrator further, experiments with test- and control groups were proposed as future work.

 • Boman, Kajsa
  University of Skövde, School of Bioscience.
  Heart rate variability: A possible measure of subjective wellbeing?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Wellbeing and subjective wellbeing (SWB) has become some the most important goals of our time, both individually and societally. Thus, there is a need for reliable ways to measure SWB, as concerns regarding many current measures have been raised. Due to the interwoven nature of physiology and psychology, heart rate variability (HRV) has the potential to assess psychological processes in a physiological manner. HRV is an attractive measure since it is inexpensive, easy and non-invasive. Hence, the aim is to, from a cognitive neuroscientific standpoint, investigate whether HRV could serve as an objective measure to assess SWB. Most studies demonstrate associations between HRV and SWB, in particular between high frequency (HF)-HRV and positive affect (PA). However, the one study fully matching the theoretical framework only showed an inverse correlation between HRV and negative affect (NA). Plausibly implying that HRV does not serve as a reliable measure of SWB, but may be able to indicate inverse associations with NA, and possibly index certain aspect of SWB such as deactivated PA. The study of the relationship between HRV and SWB is still in its infancy and results are inconsistent. The lack of common standards regarding measurements, implementation details, and variable values, make results difficult to compare and generalize. Further standardizations and research are much needed before accurate conclusions can be drawn.

 • Bergdahl, Jenny
  University of Skövde, School of Informatics.
  Användarens önskade upplevelse vid behandling av social fobi med virtual reality2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Social fobi är en ångeststörning som i stor utsträckning påverkar livet hos den som är diagnostiserad. Kärnan i social fobi ligger i rädslan att bli granskad och riskera att göra bort sig eller bli förlöjligad. Den behandlingsmetod som visats vara mest effektiv i behandling mot social fobi är kognitiv beteendeterapi (KBT). Det är en tidsbegränsad och nutidsorienterad psykoterapi där patienten lär sig både kognitiva och beteenderelaterade färdigheter som behövs för att denne adaptivt ska kunna fungera i både inter- och intrapersonella världar. I takt med att teknologin utvecklas blir det möjligt att flytta terapin till en virtuell miljö, där patienten kan exponeras för de stimuli som de anser vara ångestframkallande. Denna behandingsform kallas för Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) och tar terorier inom KBT och förflyttar dem till en miljö i virtual reality. User experience-mål beskriver den önskade upplevelsen hos användaren när denne interagerar med interaktiva system. UX-mål delas upp i pragmatiska och hedoniska aspekter. Resultatet av studien blev två pragmatiska och två hedoniska UX-mål som beskriver den önskade upplevelsen hos användaren när denne behandlas med VRET mot social fobi. De framtagna målen visar att känslor av kontroll, realism, belöningar och utmaningar är det som användarna anser vara de viktigaste aspekterna när en mjukvara för behandling av social fobi ska designas.

 • Westerlund, Johanna
  University of Skövde, School of Business.
  Uppfattningen av aktivitetsbaserade arbetsplatser: En kvantitativ studie om hur aktivitetsbaserade arbetsplatser uppfattas av anställda inom en kunskapsintensiv organisation2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Technological development in combination with organizations becoming increasingly knowledge-intensive, has given rise to new ways of working that call for new ways of designing workplaces. The modern office concept activity-based workplaces means that all workplaces are designed according to the overall work tasks that occur within the organization. Earlier research and studies show several advantages with the concept, but few of them correspond to how the employees perceive it in practice. Hence, the purpose of the current study is to investigate how employees in a knowledge-intensive organization perceive an activity-based workplace. To generate an overall picture of how employees in a knowledge-intensive organization perceive an activity-based workplace, a quantitative method in the form of a web-based survey was used. Respondents consisted of employees in an audit firm and the result reinforces previous research on the subject, where benefits such as better communication and collaboration increases, while on the other hand creates concentration difficulties for many employees. It also turns out that employees adapt differently to the new concept depending on how involved they feel they have been in the design of the activity-based workplace. Furthermore, the result indicates that certain factors that are important for employees to appreciate their workplace, such as being able to regulate airing, light and noise levels where they work, disappear due to the implementation of the activity-based workplace. In sum, the study confirms previous research, showing that the activity-based workplace is not suitable for all employees and would need to be further developed and adapted in order to benefit all parts of an organization.

 • Gilbertsson, Filip
  University of Skövde, School of Business.
  Organisationsstruktur inom Handelsbanken och SEB: En studie om organisationsstruktur, chefsskap och skillnader/likheter mellan bankerna2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The banking industry in Sweden is an industry that operates under strict regulations and a competitive market. Two of the major players in the banking industry in Sweden are Handelsbanken and SEB. The study deals with how these two actors relate to structure, the study will treat this as centralization and decentralization. The study also deals with the manager's work and decision making. The purpose of the study is to describe and analyze similarities and differences in the structure and in the work of managers in Handelsbanken and SEB. The study specifically aims at studying how the structural contexts of decentralization and centralization create the conditions for managers' work in an industry with strong regulation and fierce competition. The study questions are:How can differences and similarities between Handelsbanken and SEB's organizational structures be described with focus on the concepts of decentralization and centralization?How can managers' work in Handelsbanken and SEB be described and how do managers perceive their decision-making and mandate? The study is done as a comparative case study where Handelsbanken and SEB have been compared on these points. As a result, the organizational structure could be described as a long-term growth in both companies, Handelsbanken as more decentralized and SEB as more centralized. The managers' work is different so that they face different demands. The work that managers in Handelsbanken face is more administrative, and there they can spend more time, but they still see their work as free. The managers of SEB describe their work as strictly and controlled, they feel pressure from above to perform. Banking decisions differ to a lesser extent, the managers at Handelsbanken consider themselves more decision-making than SEB, especially that they can make faster decisions than the managers at SEB say they can.

 • Larsson, Yinna
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Löfstedt Delabarre, Caroline
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Självmedkänsla och utbrändhet i yrkesgrupper inom vårdsektorn: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Burnout is despite extensive research still an increasing public health problem in society. Research shows that burnout has a strong connection with work life and that occupational groups in the healthcare sector are particularly vulnerable. Self-compassion as a fairly new form of intervention may play a role in preventive public health work against burnout. Purpose: The purpose of this literature review is to highlight self-compassion as a preventive action against burnout in occupational groups in the healthcare sector. Method:A selection of ten scientific articles has been systematically read, coded and analyzed to obtain themes for new understanding and to achieve the purpose of the literature review. Results: Qualitative studies show the complexity of the concept of compassion and that the emotional aspect of compassion-based care needs to be balanced with self-care. Several studies show that self-compassion primarily affects interrelational contexts but not organization or workplace to the same extent. Individual properties connected to different components of self-compassion are lifted as both risk factors and protective factors. The variables of perspective taking and empathic concern are seen as promoting factors against burnout. Self-compassion can buffer against burnout, as shown in a few studies. Conclusion: Self-compassion may be of importance for better prerequisites for dealing with emotional burden in professions within the healthcare sector. More intervention-based research with control groups is needed to determine the effect of self-compassion. 

 • Andersson, Sandra
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education. University of Skövde, Health and Education.
  Dahlfors, Cecilia
  University of Skövde, School of Health and Education. University of Skövde, Health and Education.
  Stillasittande som enskild riskfaktor: En litteraturöversikt om hur vuxna påverkas av ett stillasittande beteende2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: In today's modern, well-developed and increasingly digitized society, people are given the opportunity to live much more sedentary lives than before. More research today indicates that long-term sedentary as a single risk factor is a contributing factor in developing illness and public health diseases such as diabetes, cardiovascular disease and obesity. Aim: The aim of the literature review is to investigate how sedentary behavior as an individual risk factor affects adult human health as well as highlight the factors that contributes to sedentary behavior. Method: In order to respond to the aim, an integrated literature survey has been conducted based on ten scientific original articles. The searches have been made through the databases Pubmed, Cinahl and PsycARTICLES. The articles were then examined and analyzed using the Whittemore and Knafl (2005) analytical method. Results: Longer moments of sedentary had a clear connection between several physiological effects in the body. When breaks were taken, it generated several health-promoting effects such as increased blood glucose absorption, increased calorie consumption, and reduced BMI. In those who were less seated, there was also a reduced risk of dying in e.g. Heart disease. Risk factors such as a poor work environment, where one lives, and an elevated BMI, were found to have adverse effects that led to increased sedentary behaviors. Conclusion: As much as 60% of the waking time is spent sedentary this is considered a risk factor in order to develop public health diseases in the long run. Important aspects that were seen to counteract this were to regularly take shorter breaks to interrupt longer moments of sedentary. Although a healthy level of physical activity is achieved, it is not enough if the rest of the day is spend sedentary. This constitutes a need for new, clearer and achievable guidelines for how people should limit their sedentary behavior. 

 • Boberg, Arvid
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  HRC implementation in laboratory environment: Development of a HRC demonstrator2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Eurofins is one of the world's largest laboratories which, among other things, offer chemical and microbiological analyses in agriculture, food and environment. Several 100.000 tests of various foods are executed each year at Eurofins’ facility in Jönköping and the current processes include much repeated manual tasks which could cause ergonomic problems. The company therefore wants to investigate the possibilities of utilizing Human-Robot Collaboration (HRC) at their facility. Human-Robot Collaboration is a growing concept that has made a big impression in both robot development and Industry 4.0. A HRC approach allow humans and robots to share their workspaces and work side by side, without being separated by a protective fence which is common among traditional industrial robots. Human-Robot Collaboration is therefore believed to be able to optimize the workflows and relieve human workers from unergonomic tasks.

  The overall aim of the research project presented is to help the company to gain a better understanding about the existing HRC technologies. To achieve this goal, the state-of-the-art of HRC had to be investigated and the needs, possibilities and limitations of HRC applications had to be identified at Eurofins’ facility. Once these have been addressed, a demonstrator could be built which could be used for evaluating the applicability and suitability of HRC at Eurofins.

  The research project presented used the design science research process. The state-of-the-art of HRC was studied in a comprehensive literature review, reviewing sterile robots and mobile robotics as well. The presented literature review could identify possible research gaps in both HRC in laboratory environments and mobile solutions for HRC applications. These areas studied in the literature review formed together the basis of the prepared observations and interviews, used to generate the necessary data to develop the design science research artefact, the demonstrator.

  ABB's software for robotic simulation and offline programming, RobotStudio, were used in the development of the demonstrator, with the collaborative robot YuMi chosen for the HRC implementation. The demonstrator presented in the research project has been built, tested and refined in accordance to the design science research process. When the demonstrator could illustrate an applicable solution, it was evaluated for its performance and quality using a mixed methods approach.

  Limitations were identified in both the performance and quality of the demonstrator's illustrated HRC implementation, including adaptability and sterility constraints. The research project presented could conclude that a HRC application would be possible at a station which were of interest by the company, but would however not be recommended due to the identified constraints. Instead, the company were recommended to look for stations which are more standardized and have less hygienic requirements. By the end of the research project, additional knowledge was contributed to the company, including how HRC can affect today's working methods at Eurofins and in laboratory environments in general.

 • Igelmo, Victor
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Using a general robot programming system to control an industrial robot2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Industrial robot programs are usually created with the programming language that the manufacturer provides. These languages are often limited to cover the common usages within the industry. However, when a more advanced program is needed, then third-party programs are often used to, e.g., locating objects using vision systems, applying correct force with force torque sensors, etc.

  Instead of using both the language of the robot and third-party programs to create more advanced programs, it is preferable to have one system that can fully control the robot. Such systems exist, e.g., Robot Operating System (ROS), Yet Another Robot Language (YARP), etc. These systems require more time to fully set up, but once they are set up supposedly they can be used for a lot of different applications and can be used on several industrial robots from different manufacturers.

  Currently, University of Skövde have robots from Universal Robots (UR) with several peripheral equipment which has limited control because the built-in language does not support it. Therefore, they need help with both investigating which robot system could be used and implementing that robot system.

  This thesis will prove the suitability of using ROS to control aforesaid hardware, fulfilling all the requirements. It will be also demonstrated the feasibility of ROS in the long-term, according to the future plans for this equipment in University of Skövde.

 • Andrée, Linnea
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Gillberg, Patrik
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Orsaker till övervikt och fetma hos barn i Sverige: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Overweight and obesity among children in Sweden is becoming more frequent. In Sweden over 300 000 children is believed to be overweight or obese and the subject is therefore a public health problem. Overweight and obesity can cause large costs for the society and deteriorating health for the children.

  Purpose: The purpose of this literature review was to understand and highlight the causes for increased overweight and obesity among children under the age of 18 in Sweden.

  Method: The literature review was performed by using searches in the databases PubMed and CINAHL in which ten scientific articles were chosen.

  Result: Sleep, socioeconomic status, illness, diet, physical activity and mental illness are all reasons that have contributed to the increased overweight and obesity among children in Sweden.

  Discussion: The causes regarding overweight and obesity among swedish children is hard to determine, this literature review shows some reasons that in many cases are connected. The subject is complex and requires large-scale actions to deal with.

 • Rana, Sibghat Ullah
  University of Skövde, School of Informatics.
  Copyrights infringement control awareness and practices in advertising agencies in Pakistan2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research is focused on study of copyrights infringement control awareness techniques used by advertising agencies in Lahore, Pakistan. This research is focused on the point that the content that falls under copyright at the advertising agencies should follow a classification system. To achieve this goal, it is important to know how much the employees in these advertising agencies know about copyrights infringements. The practices used to control such infringements are also studied in this research. These techniques used by advertising agencies in Lahore are benchmarked against the state of the art techniques and technologies used according to industry standards. This research has been done by following a mixed methods approach. This research is partially based on literature review, data from questionnaire and from semi structured interviews. Analysis of the research has been conducted with the help of simple statistical techniques like arithmetic mean and frequency of a chosen reply. Findings of this research show that there is one very important reason which validates the selection of Pakistani advertising agencies sample for this research. In the developing world there are some very common factors which motivate people towards copyrights infringement. One important factor is that many people in these countries are still not very well aware of these rights and how this infringement occurs. These people tend to carry out copyrights infringements without in some cases knowing that they are committing a crime. On the other hand, the owner of the work in many cases does not apply for any patent or copyright protection. In case of an advertising agency however this issue is serious. Advertising agencies receive a lot of information from their clients. These agencies have access to the information about clients. These agencies also have their internal information. There is some information or creative work which is co-owned by the client and the advertising agencies. Copyrights infringement in this case thus can prove to be a very complicated issue. The objectives of this research were achieved completely.

 • Jones, Madeleine
  University of Skövde, School of Bioscience.
  Empathy for pain and its modulating factors2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present thesis deals with the concept of empathy for pain, its neurobiological underpinnings and modulations of the phenomenon. Empathy for pain is understood as the empathic response that occurs when recognising another in pain and entails at least the affective processes of actually felt pain in oneself. Cortical areas of importance for empathy for pain are the anterior insula and anterior cingulate cortex. Moreover, the phenomenon is correlated with high levels of empathy, as established by behavioural self-reports. Further, empathy for pain has been shown to be highly susceptible to modulatory factors giving rise to changes in the empathic response. Perceived fairness, perspective taking, intent and out-groups are all factors that can evoke change in the subsequent empathy for pain responses in humans. These modulatory factors provide insight into in- and out-group mechanisms. Cognitive strategies can regulate a diminished empathy for pain response, although further research is needed on how to cultivate and strengthen our ability to have empathy for another’s pain.

 • Nordqvist, Malin
  University of Skövde, School of Informatics.
  Operatörens upplevelse av tillit vid samarbete med en kollaborativ robot2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka omfattningen av tillit som en operatör upplever vid samarbete med en kollaborativ robot. Tidigare forskning inom människa-robotinteraktion och människa-robotkollaboration visar på att det inte är tillräckligt att utvärdera säkerhet för att förbigå olycksfall mellan operatörer och robotar. När den fjärde industrirevolutionen inkorporeras i tillverkningsindustrin och kollaborativa robotar och operatörer ska arbeta i symbios med varandra utan säkerhetsgrindar och galler, kommer aspekten av säkerhet och tillit inom människa-robotkollaboration vara än viktigare att utvärdera. Genom litteraturstudien i detta arbete identifierades att det inte fanns en strukturerad utvärderingsmetod eller teknik för att utvärdera en operatörs upplevelse av tillit. Insikten resulterade i en vidareutveckling av ramverket USUS-goals till USUS-Tillit. Genom att använda ramverket USUS-Tillit som utvärderingsmetod har omfattningen av tillit kunnat utvärderas genom dels en heuristiks utvärdering och UX-testning där flera testdeltagare har genomfört ett scenario med en röststyrd kollaborativ robot. Scenariot handlade om att tillsammans med roboten bygga ihop en enklare leksaksbil där testdeltagaren och roboten genomförde arbetsmoment var och en för sig, men även tillsammans. Resultatet av testningen visade på att testdeltagarna upplevde begränsad tillit under samarbetet med roboten, något som bland annat kunde kopplas ihop med osäkerhet till sin egen förmåga, där osäkerheten var starkt sammankopplad till robotens avancerade interaktionsparadigm. Industrin är en viktig motor för Sveriges välfärd och eftersom industri 4.0 kommer innebära nära samarbete mellan robotar och operatörer, kommer operatörens upplevelse av interaktionen med roboten bli viktigare. Att utvärdera operatörers upplevelse av tillit kan vara en pusselbit som saknats när det kommer till att kunna garantera säkerheten för operatörerna i industrin. UX kompetensen kommer därför vara starkt efterfrågad i industridomänen i framtiden då UX uteslutande fokuserar på en användares (operatörens) upplevelse.

 • Jakobsson, Johanna
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Rönnbacka, Maria
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Skolsköterskors uppfattning av vad enkla sjukvårdsinsatser innebär: En intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The school health services, together with school-based interprofessional teams should work primarily for health promotion and prevention but will also provide students with simple health care efforts. In the Swedish education act and in the guidance for school-based interprofessional teams do not provide a detailed description of what simple medical care measures mean.

  Aim: The aim of the study was to illustrate school nurses perception of simple care measures.

  Method: The study had a qualitative approach. Eight school nurses were interviewed and the interview material was analyzed by a phenomenological method.

  Results: The study resulted in four description categories: Making one’s own Interpretations, Expectations, Prerequisites and Assessing Level of Efforts.

  Conclusion: As there is no motivation for and description of the health care interventions in school in the governing documents, the nurses in the study considered it up to themselves to interpret the meaning of simple medical care interventions. They also perceived that health care efforts were governed by the expectations that existed from the environment and the conditions for healthcare in the school context. They had thoughts about whether simple medical care activities were in fact something the school nurse should deal with on the basis of his / her skills. Based on the results of the study, the authors have concluded that further dialogs and discussions needs to be conducted regarding the school health care services mission. As this area is largely unexplored, further studies need to be done. Conversations, discussions and further research can enable guidance policies and guidelines to be developed in this area.

 • Rose, Jeremy
  et al.
  University of Skövde, The Informatics Research Centre. University of Skövde, School of Informatics.
  Skiftenes Flak, Leif
  University of Agder, Kristiansand, Norway.
  Sæbø, Øystein
  University of Agder, Kristiansand, Norway.
  Stakeholder theory for the E-government context: Framing a value-oriented normative core2018In: Government Information Quarterly, ISSN 0740-624X, E-ISSN 1872-9517Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite substantial investments in ICT in the public sector over the past decades, it has been hard to achieve consistent benefits. One reason for the difficulties is the gap between the expectations of key stakeholders (such as governments, businesses and citizens) and project outcomes. Though normative, descriptive and instrumental aspects of stakeholder theory have been influential in explaining stakeholder interests and relationships in the management field, e-Government researchers have rather neglected the normative core of the theory. We show how value theory can improve normative foundations in this area to provide a focused analysis of four e-Government projects. We use a multiple case study approach to study the values of salient stakeholders, demonstrating how the combination of value theory and stakeholder theory provides greater explanatory power than either of the theories in isolation. Our work shows how stakeholders´ interests are bound to generic value positions and allow us to formulate implications for research and practice.

 • van Laere, Joeri
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Lindblom, Jessica
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Cultivating a longitudinal learning process through recurring crisis management training exercises in twelve Swedish municipalities2018In: Journal of Contingencies and Crisis Management, ISSN 0966-0879, E-ISSN 1468-5973Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study illustrates how crisis management capability is developed in series ofrecurring exercises, rather than in one single exercise. Over one hundred table-topand role-playing exercises were performed and evaluated in a longitudinal cross-caseaction research study in 12 Swedish municipalities. By consciously adapting trainingformats, municipalities were lead through three learning phases: obtaining roleunderstanding (phase 1: knowing what to do), developing information managementskills (phase 2: knowing how to do it), and mastering self-reflection in regular time-outs (phase 3: knowing when and why to do something). This final learning out-come, being able to concurrently execute, evaluate, and reorganize an ongoing crisismanagement performance, may be the most valuable capability of a crisis manage-ment organization when crisis strikes.

 • Larsson, Jessica
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Kost och motion vid metabolt syndrom: Effekten av positiva livsstilsförändringar hos vuxna2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The prevalence of Metabolic syndrome (MetS) is increasing and is now a threat to the public health. An increased risk of developing chronic diseases, such as diabetes type II and cardiovascular illness makes preventing and treat the MetS a priority. Aim: The purpose of this study was to highlight the positive effect of lifestyle-changes in adults with MetS to obtain a good health and to prevent the development of chronic diseases. Method: The study was conducted as a literature review where existing science has been sought and compiled to provide a comprehensive picture of the state of knowledge. Results: The study showed that changes in dietary patterns and increased physical activity leads to positive effects on both physical and mental health in adults with metabolic syndrome. The study also showed that interventions of different kinds may be an aid for the individual to implement these changes to achieve better health. Conclusions: Positive lifestyle changes lead to reduced incidence of metabolic syndrome and better health both physically and psychological. Reduced prevalence of metabolic syndrome decreases the risk of developing type II diabetes and cardiovascular disease and be a win for the public health.

 • Johansson, Karin
  et al.
  Region Kronoberg.
  Almerud Österberg, Sofia
  Linnaeus University.
  Leksell, Janeth
  University Dalarna / Uppsala University.
  Berglund, Mia
  University of Skövde, School of Health and Education. University of Skövde, Health and Education.
  Supporting patients learning to live with diabetes: a phenomenological study2018In: British Journal of Nursing, ISSN 0966-0461, E-ISSN 2052-2819, Vol. 27, no 12, p. 697-704Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article describes a study of the phenomenon of supporting patients who are learning to live with diabetes, from a diabetes specialist nurse (DSN) perspective. Guided by principles of reflective lifeworld research, data from six interviews (four in groups and two individual) with 16 DSNs were analysed. The results show that, in order to support learning, DSNs use a self-critical approach with the insight that they should not take over responsibility for their patients’ diabetes. The DSNs support, encourage and challenge the patients to self-reflect and take responsibility based on patients’ own goals and needs. To provide support, DSNs need to assume a tactful, critically challenging approach, dare to confront patients’ fears and other emotions and have the insight to know that the responsibility for learning and integration of the condition lies with the patient. To be able to support patients in this way, it is necessary that the DSN is mentored and supported in this role.

 • Erlandsson, Fanny
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Velander, Jessica
  University of Skövde, School of Health and Education.
  ”Socioekonomiska faktorers påverkan på tonåringars psykiska hälsa”: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  Mental health issues in adolescents have been a growing problem over the last few years. Socioeconomic factors, or factors relating to the social and economic environment appear to play a part in this trend. The aim of this study was to explore the literature available on how socioeconomic factors impact adolescents mental health.

  Method

  The study was a literature review. Data was collected in Academic Search Elite, CINAHL and Ebsco Medline. The data collection processes resulted in the finding of 10 scientific articles.  The articles were analyzed in order to find the themes that made up the results of this study.

  Results

  “Social factors”, “disadvantage”, “context and personal traits” and “type of factors” are themes that frequently occured in the ten selected articles and all four aspects appear to impact the mental health of adolescents.

  Discussion

  The findings of this study show that socioeconomic factors greatly impact the mental health of adolescents and in a variety of different ways. It is important to consider context, type of factor and personal qualities of an individual when exploring how a particular socioeconomic factor will impact a particular adolescent.

 • Löjdmark, Linda
  University of Skövde, School of Health and Education. se bilaga.
  Unga vuxna med Aspergers syndrom: Vad främjar etablering på arbetsmarknaden?2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background; Unemployment is higher for people with disabilities than in the rest of the population. People with neuropsychiatric disabilities (NPF) have difficulties in establishing themselves in the labor market.

  Purpose; Describe support measures for young adults with Asperger's syndrome (ASD) in order to establish themselves in the labor market

  Method; A literature rewive was conducted in which 10 scientific articles were analyzed and discussed.

  Result; The study has been divided into four different themes (time aspect, coordination of efforts, existing support and lack of support), highlighting what support efforts are available and what support is requested for people with ASD

  Discussion; Individuals with ASD have complex support needs and support is most effective when individualized. Coordination between different actors together with the individuals and non-timelimited support is increasingly demanded to increase the chances of establishing in the labor market.

  Conclusion; The establishment of the young adults with ASD can be improved through personalized, coordinated and non-timelimited support.

  Keywords; Asperger syndrome (ASD), labor market, establishment, support, young adult

 • Tivell, Frida
  University of Skövde, School of Health and Education. a15friti@student.his.se.
  Mäns erfarenheter av komplikationer efter radikal prostatektomi: En litteraturbaserad studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Prostate cancer is the most common form of cancer among men and has increased over the past decade. Radical prostatectomy is a common treatment for prostate cancer, however, the procedure may involve a high risk of complications such as incontinence and erectile dysfunction. Aim: The aim was to describe men's experiences of complications after radical prostatectomy.Methods: A literature based study with a qualitative approach based on 10 scientific articles.Results: From the analysis two main categories emerged; A changed cohabitation and need for strategies with five subcategories.Conclusion: The Nurse's task is to provide individualized information prior to surgery about possible complications associated with surgery after surgery. In order to alleviate suffering, the nurse should listen to men, identify their needs, and teach them in sexuality to improve their quality of life. The nurse should also include men's partners in the care process as well as help men and support as well as advise to help them find a new positive sex life.

 • Saxenborn, Patricia
  University of Skövde, School of Bioscience.
  Sepsis: Genotypic analysis of clinical Klebsiella spp. using next-generation sequencing2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sepsis is defined as a life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response system and can occur when the immune system over- or under- reacts to an infection. Klebsiella spp. has been found to be one of the leading causes of sepsis, and the increasing occurrence of antibiotic resistance observed has become a major concern in clinical care. To study the genome and increase knowledge of the biodiversity of K. pneumoniae, K. variicola, and K. oxytoca, bacterial isolates were collected from blood, urine, nasopharynx, and wounds of patients with suspected sepsis. Next-generation sequencing was performed, and the presence of antibiotic resistance genes and plasmids were studied. Furthermore, a prediction of traits for each phylogroup was performed and the results from whole-genome sequencing were compared to phenotypic results. Among the K. pneumoniae isolates obtained, almost half had been misidentified by standard phenotypic methods and were found to be K. variicola, K. quasipneumoniae, and K. quasivariicola. A significant difference in the number of antibiotic resistance genes were observed between K. pneumoniae and K. variicola compared to K. oxytoca, however no significant difference was observed between K. pneumoniae and K. variicola, suggesting the underestimated pathogenicity of K. variicola. A genetic agreement was observed between the type of beta-lactamase harboured and presence or absence of nitrogen-fixation genes to the phylogroup, providing a way of species identification. Further studies should be conducted on the pathogenicity and virulence of K. variicola and K. quasipneumoniae to avoid misidentification, find organism-specific treatments, and narrow down the antibiotic prescription.

 • Ekedahl, Adam
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Förändring av arbetssätt med hjälp av emulering: Vid automationsprojekt mot industrin2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Projektengagemang AB i Skövde har detta projekt genomförts för att studera möjligheten att kvalitetssäkra automationsprojekt bättre med hjälp av emulering. I projektets sammanhang innebär det att representera hela eller delar av automationssystemet virtuellt. För att lyckas med projektet har forskning inom områden som projektledning och virtuella miljöer studerats för att undersöka vad som i dagsläget är möjligt att genomföra. Med hjälp av litteraturen utformades ett intervjuprotokoll för genomförande av en intervjustudie. Beställande och levererande företag av automationsutrustning har bidragit för att ge en realistisk bild av hur automationsprojekt genomförs, kvalitetssäkras samt vad som idag är problematiskt. Sammanställningen och analysen av intervjustudien tyder på att vikt skall läggas vid planering och nedbrytning av projekt, för att ha en tydlig plan från början. Samt att virtuella miljöer kan användas för att testa programkod tidigare i projekt, alltså i mindre kritiska lägen. Efter en granskning av Projektengagemangs förutsättningar i förhållande till intervjustudien framkom att det finns brister och förbättringspotential gällande programstruktur och kvalitetssäkring. Förslaget för att öka kvalitetssäkringen med hjälp av emulering innefattar skapandet av ett arbetskoncept där en emuleringsmodell tillsammans med en kravspecifikation används för framtagning av ett grundprogram. Samt att företagets konstruktionsgranskning utökas till att inkludera kontroll av både programmering och eventuell emuleringsmodell. I förslaget till Projektengagemang lämnas 2 olika konfigurationer som skulle kunna användas för att inkludera skapandet och användning av emuleringsmodeller i projekt. Vilket skulle öka kvalitetssäkringen markant. I dagsläget påverkas inte ledtiden markant med införandet av emulering, dock finns möjligheten på längre sikt. Ytterligare kravställningar behöver tas i beaktning innan val av mjukvaror sker, eftersom förutsättningarna för varje projekt påverkar byggnationen av en emuleringsmodell.

 • Hasic, Sanna
  et al.
  University of Skövde, School of Business. sannahas@outlook.com.
  Petio, Daniel
  University of Skövde, School of Business. daniel_petio@hotmail.com.
  Drönar-redo eller drönar-framtid?: En undersökning av möjligheten att inventera med drönare i lager2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this report has been to investigate the possibilities of automating the inventory process with the help of drones as well as investigating how this can make the inventory process more efficient. Furthermore, the report will highlight the specifications that a drone would have to meet in order for this to be possible at all, as well as investigate how this could lead to a more effective inventory process and minimizing the risk of accidents that occurs during the inventory process. The structure of the report consists of different specifications that are presented where the authors selected requirement specifications which are considered most suitable based on the chosen theory and empirical studies. In order to answer the purpose of this assignment, there were a few questions that needed some research in order to find relevant answers where four companies were interviewed. With these questions, we would be able to get an idea of ​​how the inventory process looked at different companies and what difficulties they experienced in the processes. All the interviewed companies often experienced common problems in their inventory processes and told the authors that an automated solution was something to be expected in the near future. Furthermore, they considered that the inventory process was time-consuming and a non-value-creating activity where one could put the resources elsewhere if there was a drone able to perform the expected work because of, despite the fact that the inventory was considered to be non-value-creating, it is still an activity that must be performed since it is a legal requirement, but also to maintain a high level of service and good delivery ability. Furthermore, a plan for how the drone should work is presented and how it possibly would make the inventory process more effective and minimize the risk of accidents that can occur on goods and staff. The authors believe that the technology for achieving this is available, but it is more about using the technology and designing the warehouse to make this as optimal as possible. Furthermore, the authors believe that it will take time until it can be fully automated and will initially, have to be supplemented with support from the human factor.

 • Lindqvist, Anna
  University of Skövde, School of Business.
  Från Asien via Borås: Hur importföretag i Sverige kan minska lagerhållna volymer samt genomflöde i sina centrallager2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this report was to study the imports of goods from Asia to Sweden, and to present improvements on how companies in the textile industry can reduce their inventory volumes and goods flow in their central warehouse. The study has been done with a little help from a textile company in Borås, which manufactures and imports all their products from Asia. The textile company wants to be anonymous, therefore the author of this report has chosen to entitle it as Company X. Company X has a turnover of approximately 500 million SEK, and they currently interlining all their goods in their central warehouse in Borås. Parts of the goods are already earmarked for specific retailers, therefore the author has chosen to concentrate on these flows only, to delimit the work a bit. In other words, the purpose of the report is to provide different scenarios that show how the goods can be delivered directly to their retailers, without having to take the route through Borås.In order to find the pros and cons of the different scenarios, a literature study was initially made to create a solid information base. Then several visits at Company X and semi structured interviews were conducted with different stakeholders in the supply chain. There were several respondents from different companies and positions, all to make the results of the study as beneficial as possible for all involved.The analysis shows three different scenarios, based on Company X's prerequisites and work delimitations, which all contributes to a reduce of Company X stored volumes and goods flow in its central warehouse.Scenario 1: The retailer takes over the responsibility of the goods already in a hub in Asia. The goods are sorted out to respective retailer already in the factory or in a hub/terminal in Asia, before the retailer meets up and take over the responsibility of the goods at the hub. Then it is up to the retailer how they want to ship the goods from Asia to Sweden, and at that time Company X releases all the responsibility. This scenario means that the supply chain is short and cost-focused, and Company X will be able to reduce their costs that arise from shipping the goods.Scenario 2: The retailer takes over the responsibility for the goods at a terminal/hub in Gothenburg. Before that, the goods have been cross-docked (sorted out to respective retailers) either in a hub/terminal in Asia or in the terminal/hub in Gothenburg. From the hub in Gothenburg it is the retailer’s responsibility to handle the freight to their own warehouse.Scenario 3: Is equivalent to what it looks like for Company X today, where the retailer takes over the responsibility for the goods when it arrives at their own warehouse. The difference is that the goods do not pass at the central warehouse in Borås. Instead, the goods are cross-docked in a hub in Asia, alternatively in a hub in Gothenburg, before it delivers to the retailers.The author of this report believes that Company X must do a deeper investigation before a scenario may be implemented, as the author of the report did not have access to all purchase- and sales data.viiOne conclusion that has been drawn is that scenario 3 should be most favourable to Company X both at the present and at a long term. They retain the maximum control of delivery, which means that information about price and manufacturing does not end up in wrong hands, which could lead to a loss of customer and new stong competitors.

 • Carlén, Jesper
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Lundberg, Hans
  University of Skövde, School of Business.
  Operativ transportplanering hos Gerdas Bröd2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With focus on distribution, this rapport touches the planning and excecution of routes at the business case Gerdas Bröd in Grästorp AB. From the assumption that the resources are limited at Gerdas this rapport will present route suggestions from the objective functions load factor and minimum mileage.

  The purpose has never been to present any optimized routes but rather show how to work with these things in a reasonable, logical and methodically way without claiming any remarkable amount of resources.

  Trough data collection of interviews, observations and dialogs with several employees with different roles within Gerdas, this rapport has developed into this final version. The present of the company and their desire of actions could, thanks to the data collection, be identified and be the foundation of further analysis and recommendation.

  The limited resources can in some ways explain the lack of planning and management within the distribution of the company. This has led to the drivers being on their own when it comes to the execution of the loading and transporting. As the public face of the company the drivers handles almost everything when it comes to distribution while they manage to handle a big majority of the continuous customer contact. The makings of the route suggestions are primarily to support them in their daily work.

  After analysing and comparing theory with the company empiricism this will end in a line of recommended actions for the business case. With the greatly varying demand you must be internal flexible to be able to respond to any under- or over staffing. The access to more trucks and drivers is one of several recommended actions.

 • Lundberg, Elin
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Rhedin, Frida
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Positiva effekter av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med ADHD2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction 

  ADHD is a well-known and growing problem among children and adolescents today. As there is a specific need to explore alternative treatments to the heavy medications that many use regularly today the purpose of this essay is to summarize the results of previous studies performed on the topic. 

  Method 

  The information of this essay is compiled through a literature review were the contents of ten scientific articles have been read and analysed. All of the articles used are based on experimental studies. 

  Result 

  All of the studies read confirm the theory of a connection between physical activity and positive effects on the symptoms of ADHD. Most of the studies also call for further research on the topic in order to officially establish physical activity as a protective factor and alternative treatment in the everyday life of children with ADHD. 

  Discussion 

  By going through ten scientific articles a strong connection has been noted between physical activity and positive effects on the symptoms of ADHD. In a longer perspective it is possible that physical activity could function as an alternative or complementary method for coping with symptoms such as cognitive function, hyperactivity and focus control.

 • Skenderija, Tea
  University of Skövde, School of Bioscience.
  Emotion regulation and its influence on decision making: Emotion regulation and decision making2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  One thing that may affect our decision making is emotions, and emotions are something we can regulate, this is referred to as emotion regulation. the use of emotion regulation strategies influence our decision making how this process out at the neural level The findings within this will suggest that the emotion regulation strategy reappraisal, compared to suppression, our decision making At the neural level, findings within this will indicate that neural changes may occur when individuals regulate their emotions in relation to making decisions. For instance, decreased activity within the striatum was associated with making less risky decisions when using the emotion regulation strategy reappraisal. On the other hand, the ventromedial prefrontal cortex may be important in mediating the neural systems of emotional states and working memory in order to enable decision making. This will also cover some prominent theories of emotion and decision making. Emotion regulation, as well as strategies for emotion regulation, will be explained.

 • Backström, Linus
  University of Skövde, School of Bioscience.
  Establishing a biopsychosocial model for conspiracy theory ideation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper aims to provide the grounds for a biopsychosocial understanding of the underpinnings of conspiracy theorist ideation by studying research articles from different scientific disciplines. Cross-disciplinary concurring results are presented and discussed, as well as some examples of how conspiracy theories have been used during the 20th century. Also discussed is how this is used in political discourse in the populist climate of today, with the rise of radical right-wing movements, the justification of “alternative facts” from higher governmental ranks, and religious fundamentalism, making it a societal issue of possible big magnitude. Neurological similarities was found between religiousness and proneness to conspiracy theory ideation, and the articles concerning neural correlates therefore stem from research on religious individuals due to the lack of neuro-biopsychological research on actual conspiracy theorists. Since conspiracy theory ideation has shown the ability to cause negative consequences it is also advised that governmental agencies and society as a whole revise its stance on populism and the spread of flawed information, in order to maintain an open society. Also presented are a few ideas on how to begin countering the rise of populism.